Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Ekolojik Hukuk
(Eko–Hukuk)
Mayıs 2012 / 2. Baskı / 442 Syf.
Fiyatı: 83.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 1. Mart 2010 41.50 TL 22.50 TL (%46)Sepete Ekle
   

Bu kitap ülkemizin temel doğal varlıklarının hukukunu betimlemesinin yanı sıra, yine önemli ekolojik sorunlarını ve bunlarla ilgili olarak yapılmış hukuki mücadelenin belgelerini de kapsıyor. Ülkemizde çevre hukuku ve bilinci 1980'ler sonrasında gelişmeye başladı ve 1990'lardan itibaren de hızlanarak arttı. Birçok gönüllü kuruluş bu konuda mücadele ediyor, son yıllarda halkın da bu mücadelenin içinde yer aldığı görülüyor.

Bu kitap bu olumlu gelişmelerin ivmesini artırabilecek özellikte bir eser. İki yönden ilk olma özelliğini taşıyor. Bunlardan birincisi ilk kez 'çevre hukuku' yerine 'ekolojik hukuk' tanımını kullanıp, çevrenin korumacı kapsamını aşarak, eko sistemi oluşturan flora ve insan dahil fauna ile bunların ilişkisini bir hak sahibi olarak tanımlıyor ve o yönde bir mücadeleyi anlatıyor. İkinci ilk olma özelliği ise hem hukukçulara hem de eko–sistem savunucularına Ülkenin en önemli doğal varlık sorunları ile ilgili yapılmış 30 farklı hukuki mücadelenin dava dilekçelerini, bilirkişi raporlarını ve yargı kararlarını sunuyor. Bunun çok değerli bir bilgi ve savunucular için yönlendirici bir ışık olduğu tartışmasız. Ayrıca 15 yıldır bir eko–sistem savucusu olan eserin yazarı, 'kamu yaran' yerine 'üstün kamu yararı' kavramını tercih ederek bu yöndeki tartışmalara da yeni bir boyut katıyor.

Konu Başlıkları
Çevre ve Ekoloji Tanımlamalarına Kısa Bir Bakış
Hukuk Sistemimizde Çevre İle İlgili Davalar ve Özellikle İdari Davalarla İlgili Sorunlara Genel Bir Bakış
Hukuk Sistemimizde Doğal Varlıklarımız İle İlgili Temel Mevzuat ve Örnek Davalar Kanunlarımızda Doğal Varlıklarımızla İlgili Düzenlemeler ve Örnek Davalar
Barkod: 9789750219412
Yayın Tarihi: Mayıs 2012
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 442
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Sunuş  7
GİRİŞ  13
GÜNCELLENMİŞ İKİNCİ BASKI İÇİN GİRİŞ  15
BİRİNCİ BÖLÜM
ÇEVRE VE EKOLOJİ TANIMLAMALARINA KISA BİR BAKIŞ
1.1. ÇEVRE VE EKOLOJİ TANIMLAMALARINA KISA BİR BAKIŞ  17
1.1.1. Çevre  17
1.1.2. Ekoloji  17
1.1.3. Ekolojik Çevre  18
1.1.4. Ekolojik Denge  18
1.1.5. Ekosistem  18
1.1.6. Ekosfer  18
1.2. DÜNYA’DA VE ÜLKEMİZDE ÇEVRE HUKUKUNDAKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER  18
1.2.1. Çevre Hukukunda Dünyadaki Önemli Gelişmeler  18
1.2.2. Ülkemizde Çevre Hukukunda Önemli Gelişmeler  20
1.2.2.1. Çevre Hukukunda Bir Olumsuz Gelişme; “Uluslararası Tahkim”  20
İKİNCİ BÖLÜM
HUKUK SİSTEMİMİZDE ÇEVRE İLE İLGİLİ DAVALAR VE ÖZELLİKLE İDARİ DAVALARLA İLGİLİ SORUNLARA
GENEL BİR BAKIŞ
2.1. ÇEVRE İLE İLGİLİ DAVALAR  23
2.1.1. Çevre İle İlgili Adli Davalar  25
2.1.1.1. Tespit Davaları  25
2.1.1.2. Eda (Önleme ve Giderim) Davaları  26
2.1.2. Çevre İle İlgili İdari Davalar  26
2.1.2.1. İptal Davaları  27
2.1.2.2. Tam Yargı Davaları  28
2.1.2.3. İdari Davalarda Taraf Olma Ehliyeti ve Husumet  28
2.1.2.4. İdari Davalarda Dava Açma Süreleri  30
2.1.2.5. Yürütmeyi Durdurma Konusu ve Kanundan Kaynaklanan Kısıtlama  32
2.1.2.6. Kamu Yararı Kavramı ve Çevre Davalarında Yarışan Kamu Yararlarından Üstün Kamu Yararına Ulaşma  34
2.1.2.6.1. Kavramlar  34
2.1.2.6.2. Üstün Kamu Yararı Analizinin Yapılışı  34
2.1.2.6.3. En Üst Hukuk Normu Olan Anayasa’nın Başlangıç ve Genel Esaslar Kısımlarında Üstün Kamu Yararının Aranması  35
2.1.2.6.4. En Üst Hukuk Normu Olan Anayasa’nın Diğer Bazı Hükümlerinde Üstün Kamu Yararının Aranması  38
2.1.2.6.5. İncelenen Maddelerden Anayasa’nın Bütünselliğini Zedelemeden Ulaşabilecek Niteliksel Kriterlerin Sıralanması  40
2.1.2.7. Çevre Davalarında Türkiye’nin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmelerin Değerlendirilmesi  42
2.1.3. Çevre İle İlgili Ceza Hükümleri  45
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HUKUK SİSTEMİMİZDE DOĞAL VARLIKLARIMIZ İLE İLGİLİ TEMEL MEVZUAT VE ÖRNEK DAVALAR
3.1. ANAYASA’DAKİ DÜZENLEMELER  51
3.1.1. Anayasa’nın 43’üncü Maddesi ve “Kıyı”lar Hukuku  51
3.1.1.1. “Devlet’in Hüküm ve Tasarrufu Altında Olmak” Kavramı  51
3.1.1.2. Kıyı ve Sahil Üzerindeki Yararlanmalar  52
3.1.2. Anayasa’nın 44’üncü Maddesi ve “Toprak” Hukuku  53
3.1.2.1. Gıda Güvenliği  54
3.1.3. Anayasa’nın 45’inci Maddesi ve “Tarım ve Hayvancılık” Hukuku  54
3.1.4. Anayasa’nın 56ıncı Maddesi ve Sağlıklı ve Dengeli Bir “Çevre”de Yaşama Hukuku  54
3.1.4.1. “Sürdürülebilir Kalkınma / Sürdürülebilir Yaşam” Kavramları  55
3.1.5. Anayasa’nın 63’üncü Maddesi ve “Tabiat Varlıklarının Korunması” Hukuku  56
3.1.6. Anayasa’nın 166’ıncı Maddesi ve “Planlama” Hukuku  57
3.1.6.1. Planlama Kavramı İçinde “Kentsel Dönüşüm” ve Hukuku  58
3.1.6.1.1. Kentsel Dönüşümü İlgili Mevcut Mevzuat:  58
3.1.6.1.2. Kentsel Dönüşümle İlgili Tasarının Genel ve Madde Gerekçeleri  59
3.1.7. Anayasa’nın 168’inci Maddesi ve “Tabii Servetler” Yani “Doğal Varlıklar” Hukuku  60
3.1.7.1. “Doğal Varlık-Doğal Kaynak” Kavramları  61
3.1.8. Anayasa’nın 169 ve 170’inci Maddeleri ve “Orman ve Orman Köylüleri” Hukuku  62
3.1.8.1. Anayasa Değişiklik Girişimleri Üzerine Bir Analiz  65
3.1.8.2. Son Anayasa Taslağının Çevreci Bir Bakışla Eleştirisi  69
3.1.8.2.1. Yeni Bir Anayasanın Gerekliliği Konusu  70
3.1.8.2.2. Yeni Bir Anayasa Hazırlanma Usulü ve Uygulamalar  70
3.1.8.2.3. Anayasa Taslağının Çevre ve Kentsel Haklar İle İlgili Maddeleri  71
3.1.8.2.4. Anayasa Taslağının Çevre ve Kentsel Haklar Açısından Değerlendirilmesi  72
3.1.8.2.5. Sonuç  75
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KANUNLARIMIZDA DOĞAL VARLIKLARIMIZLA İLGİLİ DÜZENLEMELER VE ÖRNEK DAVALAR
4.1. ORMAN MEVZUATI  77
4.1.1. Orman Kanunu  77
4.1.1.1. Orman Kanunundaki 2B Maddesi ve Ecrimisil Tartışması  78
4.1.1.2. Uygulamada 2B Dayanaklı Emsal Olaylar  79
4.1.1.3. Tarihsel Süreçte Ormanlarımız ve Eko-Hukuk Açısından Değerlendirme  106
4.1.1.4. Çözüm Önerileri  107
4.1.1.5. 2B Olayının Bir Başka Cephesi ve Gerçek Mağdurları  109
4.1.2. Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun  110
4.1.2.1. Uygulamada Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun ve Bunun Uygulama Yönetmeliğiyle İlgili Olarak Açılan Davanın İncelenmesi  113
4.1.3. Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tasarısı ve Ana Muhalefet Partisinin Teklifi Üzerine Bir Değerlendirme  127
4.2. MERA MEVZUATI  131
4.2.1. Mera İle İlgili Örnek Dava İncelemesi  139
4.3. TARIM TOPRAKLARI İLE İLGİLİ MEVZUAT  150
4.3.1. Tarım Toprakları İle İlgili Örnek Dava İncelemeleri  153
4.4. SULAR İLE İLGİLİ MEVZUAT  208
4.4.1. Suyun Eko-Hukuk Açısından Tanımlanması  208
4.4.2. Dünya’da ve Türkiye’de Suyla İlgili İstatistiki Bilgiler  209
4.4.3. Suyla İlgili Mevcut Hukuksal ve Yönetsel Yapı  210
4.4.4. Su Hukukunda Çerçeve Yasa Gereksinimi  212
4.4.5. Su Yönetiminde Havza Esası ve Yasa Gereksinimi  213
4.4.6. Su Tüketimi, Kirletilmesinin Önlenmesi, Kuraklık ve Önleyici Politikalar  216
4.4.7. Beşinci Dünya Su Forumu  218
4.5. ÇEVRE KANUNU VE BAĞLANTILI MEVZUAT  218
4.5.1. 2872 Sayılı Çevre Kanunu Üzerine Bir Değerlendirme  218
4.5.2. Çevresel Etki Değerlendirmesi  222
4.5.2.1. ÇED Kararları İle İlgili Örnek Dava İncelemeleri  224
4.5.3. Çevre Düzeni Planları (ÇDP) ve Planlama  266
4.5.3.1. ÇDP İle İlgili Örnek Dava İncelemeleri  272
4.6. KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI VE SİT HUKUKU İLE İLGİLİ MEVZUAT  315
4.6.1. SİT Hukuku İle İlgili Örnek Dava İncelemesi  320
4.6.2. SİT Hukukunda Değişiklikler  338
4.7. TURİZM MEVZUATI  345
4.7.1. Turizm Merkezleri İle İlgili Örnek Dava İncelemeleri  353
4.8. MADENCİLİK MEVZUATI, ETKİLERİ VE ÖRNEK DAVA İNCELEMELERİ  381
4.9. KÜRESEL ISINMA/İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER  414
4.9.1. Sera Gazları  415
4.9.2. İklim Değişikliğinde Devrilme Noktaları ve Güvenli Geçiş Arayışları  418
4.9.3. Neler Yapılabilir?  418
4.9.4. İklim Değişikliğinde Küresel Çabaların Tarihçesi, Uluslar arası Sözleşmeler ve Gelişmeler  421
SON SÖZ  429
EK-1: TESPİT DAVASI DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  431
EK-2: ÖNLEME VE GİDERİM (TAZMİNAT) DAVASI DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  432
EK-3: BİLDİRİ  433
Kaynakça  437
Kavram Dizini  441
 


M. Ufuk Tekin
Şubat 2020
69.90 TL
Sepete Ekle
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Ocak 2020
39.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Emin Büyük
Ocak 2020
45.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Sunuş  7
GİRİŞ  13
GÜNCELLENMİŞ İKİNCİ BASKI İÇİN GİRİŞ  15
BİRİNCİ BÖLÜM
ÇEVRE VE EKOLOJİ TANIMLAMALARINA KISA BİR BAKIŞ
1.1. ÇEVRE VE EKOLOJİ TANIMLAMALARINA KISA BİR BAKIŞ  17
1.1.1. Çevre  17
1.1.2. Ekoloji  17
1.1.3. Ekolojik Çevre  18
1.1.4. Ekolojik Denge  18
1.1.5. Ekosistem  18
1.1.6. Ekosfer  18
1.2. DÜNYA’DA VE ÜLKEMİZDE ÇEVRE HUKUKUNDAKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER  18
1.2.1. Çevre Hukukunda Dünyadaki Önemli Gelişmeler  18
1.2.2. Ülkemizde Çevre Hukukunda Önemli Gelişmeler  20
1.2.2.1. Çevre Hukukunda Bir Olumsuz Gelişme; “Uluslararası Tahkim”  20
İKİNCİ BÖLÜM
HUKUK SİSTEMİMİZDE ÇEVRE İLE İLGİLİ DAVALAR VE ÖZELLİKLE İDARİ DAVALARLA İLGİLİ SORUNLARA
GENEL BİR BAKIŞ
2.1. ÇEVRE İLE İLGİLİ DAVALAR  23
2.1.1. Çevre İle İlgili Adli Davalar  25
2.1.1.1. Tespit Davaları  25
2.1.1.2. Eda (Önleme ve Giderim) Davaları  26
2.1.2. Çevre İle İlgili İdari Davalar  26
2.1.2.1. İptal Davaları  27
2.1.2.2. Tam Yargı Davaları  28
2.1.2.3. İdari Davalarda Taraf Olma Ehliyeti ve Husumet  28
2.1.2.4. İdari Davalarda Dava Açma Süreleri  30
2.1.2.5. Yürütmeyi Durdurma Konusu ve Kanundan Kaynaklanan Kısıtlama  32
2.1.2.6. Kamu Yararı Kavramı ve Çevre Davalarında Yarışan Kamu Yararlarından Üstün Kamu Yararına Ulaşma  34
2.1.2.6.1. Kavramlar  34
2.1.2.6.2. Üstün Kamu Yararı Analizinin Yapılışı  34
2.1.2.6.3. En Üst Hukuk Normu Olan Anayasa’nın Başlangıç ve Genel Esaslar Kısımlarında Üstün Kamu Yararının Aranması  35
2.1.2.6.4. En Üst Hukuk Normu Olan Anayasa’nın Diğer Bazı Hükümlerinde Üstün Kamu Yararının Aranması  38
2.1.2.6.5. İncelenen Maddelerden Anayasa’nın Bütünselliğini Zedelemeden Ulaşabilecek Niteliksel Kriterlerin Sıralanması  40
2.1.2.7. Çevre Davalarında Türkiye’nin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmelerin Değerlendirilmesi  42
2.1.3. Çevre İle İlgili Ceza Hükümleri  45
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HUKUK SİSTEMİMİZDE DOĞAL VARLIKLARIMIZ İLE İLGİLİ TEMEL MEVZUAT VE ÖRNEK DAVALAR
3.1. ANAYASA’DAKİ DÜZENLEMELER  51
3.1.1. Anayasa’nın 43’üncü Maddesi ve “Kıyı”lar Hukuku  51
3.1.1.1. “Devlet’in Hüküm ve Tasarrufu Altında Olmak” Kavramı  51
3.1.1.2. Kıyı ve Sahil Üzerindeki Yararlanmalar  52
3.1.2. Anayasa’nın 44’üncü Maddesi ve “Toprak” Hukuku  53
3.1.2.1. Gıda Güvenliği  54
3.1.3. Anayasa’nın 45’inci Maddesi ve “Tarım ve Hayvancılık” Hukuku  54
3.1.4. Anayasa’nın 56ıncı Maddesi ve Sağlıklı ve Dengeli Bir “Çevre”de Yaşama Hukuku  54
3.1.4.1. “Sürdürülebilir Kalkınma / Sürdürülebilir Yaşam” Kavramları  55
3.1.5. Anayasa’nın 63’üncü Maddesi ve “Tabiat Varlıklarının Korunması” Hukuku  56
3.1.6. Anayasa’nın 166’ıncı Maddesi ve “Planlama” Hukuku  57
3.1.6.1. Planlama Kavramı İçinde “Kentsel Dönüşüm” ve Hukuku  58
3.1.6.1.1. Kentsel Dönüşümü İlgili Mevcut Mevzuat:  58
3.1.6.1.2. Kentsel Dönüşümle İlgili Tasarının Genel ve Madde Gerekçeleri  59
3.1.7. Anayasa’nın 168’inci Maddesi ve “Tabii Servetler” Yani “Doğal Varlıklar” Hukuku  60
3.1.7.1. “Doğal Varlık-Doğal Kaynak” Kavramları  61
3.1.8. Anayasa’nın 169 ve 170’inci Maddeleri ve “Orman ve Orman Köylüleri” Hukuku  62
3.1.8.1. Anayasa Değişiklik Girişimleri Üzerine Bir Analiz  65
3.1.8.2. Son Anayasa Taslağının Çevreci Bir Bakışla Eleştirisi  69
3.1.8.2.1. Yeni Bir Anayasanın Gerekliliği Konusu  70
3.1.8.2.2. Yeni Bir Anayasa Hazırlanma Usulü ve Uygulamalar  70
3.1.8.2.3. Anayasa Taslağının Çevre ve Kentsel Haklar İle İlgili Maddeleri  71
3.1.8.2.4. Anayasa Taslağının Çevre ve Kentsel Haklar Açısından Değerlendirilmesi  72
3.1.8.2.5. Sonuç  75
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KANUNLARIMIZDA DOĞAL VARLIKLARIMIZLA İLGİLİ DÜZENLEMELER VE ÖRNEK DAVALAR
4.1. ORMAN MEVZUATI  77
4.1.1. Orman Kanunu  77
4.1.1.1. Orman Kanunundaki 2B Maddesi ve Ecrimisil Tartışması  78
4.1.1.2. Uygulamada 2B Dayanaklı Emsal Olaylar  79
4.1.1.3. Tarihsel Süreçte Ormanlarımız ve Eko-Hukuk Açısından Değerlendirme  106
4.1.1.4. Çözüm Önerileri  107
4.1.1.5. 2B Olayının Bir Başka Cephesi ve Gerçek Mağdurları  109
4.1.2. Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun  110
4.1.2.1. Uygulamada Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun ve Bunun Uygulama Yönetmeliğiyle İlgili Olarak Açılan Davanın İncelenmesi  113
4.1.3. Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tasarısı ve Ana Muhalefet Partisinin Teklifi Üzerine Bir Değerlendirme  127
4.2. MERA MEVZUATI  131
4.2.1. Mera İle İlgili Örnek Dava İncelemesi  139
4.3. TARIM TOPRAKLARI İLE İLGİLİ MEVZUAT  150
4.3.1. Tarım Toprakları İle İlgili Örnek Dava İncelemeleri  153
4.4. SULAR İLE İLGİLİ MEVZUAT  208
4.4.1. Suyun Eko-Hukuk Açısından Tanımlanması  208
4.4.2. Dünya’da ve Türkiye’de Suyla İlgili İstatistiki Bilgiler  209
4.4.3. Suyla İlgili Mevcut Hukuksal ve Yönetsel Yapı  210
4.4.4. Su Hukukunda Çerçeve Yasa Gereksinimi  212
4.4.5. Su Yönetiminde Havza Esası ve Yasa Gereksinimi  213
4.4.6. Su Tüketimi, Kirletilmesinin Önlenmesi, Kuraklık ve Önleyici Politikalar  216
4.4.7. Beşinci Dünya Su Forumu  218
4.5. ÇEVRE KANUNU VE BAĞLANTILI MEVZUAT  218
4.5.1. 2872 Sayılı Çevre Kanunu Üzerine Bir Değerlendirme  218
4.5.2. Çevresel Etki Değerlendirmesi  222
4.5.2.1. ÇED Kararları İle İlgili Örnek Dava İncelemeleri  224
4.5.3. Çevre Düzeni Planları (ÇDP) ve Planlama  266
4.5.3.1. ÇDP İle İlgili Örnek Dava İncelemeleri  272
4.6. KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI VE SİT HUKUKU İLE İLGİLİ MEVZUAT  315
4.6.1. SİT Hukuku İle İlgili Örnek Dava İncelemesi  320
4.6.2. SİT Hukukunda Değişiklikler  338
4.7. TURİZM MEVZUATI  345
4.7.1. Turizm Merkezleri İle İlgili Örnek Dava İncelemeleri  353
4.8. MADENCİLİK MEVZUATI, ETKİLERİ VE ÖRNEK DAVA İNCELEMELERİ  381
4.9. KÜRESEL ISINMA/İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER  414
4.9.1. Sera Gazları  415
4.9.2. İklim Değişikliğinde Devrilme Noktaları ve Güvenli Geçiş Arayışları  418
4.9.3. Neler Yapılabilir?  418
4.9.4. İklim Değişikliğinde Küresel Çabaların Tarihçesi, Uluslar arası Sözleşmeler ve Gelişmeler  421
SON SÖZ  429
EK-1: TESPİT DAVASI DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  431
EK-2: ÖNLEME VE GİDERİM (TAZMİNAT) DAVASI DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  432
EK-3: BİLDİRİ  433
Kaynakça  437
Kavram Dizini  441
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020