Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Yargıtay Kararları Işığında
Kat Mülkiyetinden Kaynaklanan Davalar
Mart 2020 / 1. Baskı / 1024 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 220.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Sanayileşme ve bunun sonucu köyden kente göçün hızlanması, şehirlerde konut ihtiyacının artması sonucunu doğurmuştur. Konut alanlarının yeterince üretilememesi nedeniyle mevcut arsalara önce çok katlı apartmanlar, son yıllarda ise bir veya birden fazla parsele birden fazla bloklar (apartmanlar) yapılmaya başlanmıştır. Böylece gerek apartmanlarda, gerek sitelerde sosyal ve kültürel yönlerden birbirinden farklı insanlar bir arada yaşamak durumunda kalmışlardır.

Kat Mülkiyeti Kanununa göre; Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Bu sınırlar dahilinde kat malikleri bağımsız bölümlerini istedikleri gibi, ortak yerleri ise arsa payları oranında kullanmakta serbesttirler.

Sosyal ve kültürel yönden farklılıklarımız; bağımsız bölümleri kullanırken veya ortak alanlardan istifade ederken beraberinde bencil davranışları da getirmekte olup birçok sorunlara ve çatışmalara neden olmaktadır. Ayrıca usulüne uygun yapılmayan genel kurul toplantıları ve kanunun aradığı oy sayısına ulaşmayan genel kurul kararları zaman ve emek kaybına yol açmaktadır.

Uzun yıllar bu sorunların çözümünde uygulayıcı olarak çalışmış olan yazarın bu kitabı hazırlamaktaki amacı; apartman veya site yönetiminin sağlıklı olarak oluşturulmasına, genel kurul kararlarının kanuna uygun alınmasına, konut veya işyerinden, kat maliki veya kiracı olarak yararlananların birbirlerini rahatsız edici davranışlardan kaçınmalarına ve ortak alanlardan istifade ederken başkalarının haklarını çiğnememelerine yardımcı olmaktır.

Bu kitabın; hukukçulara, yöneticilere ve bağımsız bölümden istifade edenlere sorunların çözümünde yararlı olmasını dileriz.

Konu Başlıkları
Genel Kurul Kararlarının İptali Davaları
Aidat ve Avans Alacağı Davaları
Kat Maliklerinin Rahatsız Edilmemesi ile İlgili Davalar
Mimari Projeye Aykırılık ve Eski Hale Getirme Davaları
Anagayrimenkulün Korunması ile İlgili Davalar
Ortak Yerler ile İlgili Davalar
Toplu Yapı (Site) ile İlgili Davalar
Yönetim ve Yönetici ile İlgili Davalar
Arsa Payının Düzeltilmesi Davaları
Isıtma Sistemi ile İlgili Davalar
Riskli Yapı ile İlgili Davalar
Ve Diğer Davalar
Barkod: 9789750259661
Yayın Tarihi: Mart 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1024
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
BİRİNCİ KISIM
GÖREV–YETKİ–DAVA SÜRESİ–DAVACI VE DAVAL SIFATI
I. GÖREVLİ MAHKEME  19
YARGITAY KARARLARI  21
II. YETKİLİ MAHKEME  51
YARGITAY KARARLARI  51
III. DAVA SÜRESİ  57
A. Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali Davalarında Dava Süresi  58
B. Eski Hale Getirme–Men’i Müdahale–Aidat–Alacak–Tahliye ve Diğer Davalarında Süre  58
YARGITAY KARARLARI  59
IV. DAVACI VE DAVALI SIFATI  68
A. Davacı Sıfatı  68
1. Kat Maliklerinin Davacı Sıfatı  68
YARGITAY KARARLARI  68
2. Yönetimin Davacı Sıfatı  87
YARGITAY KARARLARI  87
B. Kiracının ve İntifa Hakkı Sahibinin Davacı Sıfatı  102
YARGITAY KARARLARI  102
C. Davalı Sıfatı  107
1. Kat Maliklerinin Davalı Sıfatı  107
YARGITAY KARARLARI  107
2. Yönetimin Davalı Sıfatı  110
YARGITAY KARARLARI  110
D. Kiracının ve İntifa Hakkının Davalı Sıfatı  126
YARGITAY KARARLARI  126
1. Davaya Dahil Edilecek Dahili Davalılar  133
YARGITAY KARARLARI  133
V. DAVA HARCI VE VEKALET ÜCRETİ  162
YARGITAY KARARLARI  162
VI. DAVAYA VEKALET  166
YARGITAY KARARLARI  166
İKİNCİ KISIM
KAT MÜLKİYETİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE
KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN SİSTEMİ
I. KAT MÜLKİYETİ–KAT İRTİFAKI VE BAĞLANTILI KAVRAMLAR  171
A. Kat İrtifakı  171
B. Kat Mülkiyeti  172
C. Anagayrimenkul ve Anayapı  173
D. Bağımsız Bölüm  173
E. Eklenti  173
F. Ortak Yer  174
YARGITAYKARARLARI  176
G. Yönetim Planı  179
H. Arsa Payı  180
II. KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN SİSTEMİ  180
A. Klasik Kat Mülkiyeti Sistemi  181
YARGITAY KARARLARI  181
B. Toplu Yapı Kat Mülkiyeti Sistemi  195
1. Tek Parsel Toplu Yapı Sistemi  196
a. Tek Parsel Toplu Yapıda Yönetim  196
aa. Blok Kat Malikleri Kurulu  196
bb. Parsel Kat Malikleri Kurulu  198
cc. Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu–Toplu Yapı Temsilciler Kurulu  200
2. Komşu Parsel Toplu Yapı Sistemi  200
a. Blok Kat Malikleri Kurulu  202
b. Ada Kat Malikleri Kurulu  203
aa. Bir Adada Birden Çok Parsel Yer Alıyorsa  203
bb. Toplu Yapı Birden Fazla Ada Üzerinde Yer Alıyorsa  204
cc. Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu  205
dd. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu  205
YARGITAY KARARLARI  207
ÜÇÜNCÜ KISIM
ANAGAYRİMENKULÜN YÖNETİMİ
I. KAT MALİKLERİ KURULU  219
YARGITAY KARARLARI  221
II. YÖNETİM PLANI  231
YÖNETİM PLANININ İPTALİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  233
III. KAT MALİKLERİ KURUL TOPLANTISININ ZAMANI  252
A. Olağan Toplantı  252
YARGITAY KARARLARI  253
B. Olağanüstü Toplantı  257
1. Toplantı Çağrısı  257
YARGITAY KARARLARI  257
2. İki Toplantı Arasındaki 15 Günlük Süre  264
YARGITAY KARARLARI  264
3. Toplantının Gündemi  266
YARGITAY KARARLARI  266
IV. DİVAN HEYETİ OLUŞTURULMASI  271
YARGITAY KARARLARI:  271
V. OYA KATILMA  274
A. Birden Fazla Bağımsız Bölüm Malikinin Oy Sayısı  275
YARGITAY KARARLARI  275
B. Kat Malikinin Oyunu Vekil Aracılığı ile Kullanması  276
YARGITAY KARARLARI  277
C. Toplantı Tutanağının Kat Maliki Tarafından İmzalanmaması  285
YARGITAY KARARLARI  285
VI. TOPLANTI YETER SAYISI  286
YARGITAY KARARLARI  287
VII. TOPLANTI KARAR NİSABI  291
A. Sayı ve Arsa Payı Çoğunluğunu Gerektiren Kararlar  291
YARGITAY KARARLARI  291
B. Kat Maliklerinin Oybirliği ile Alması Gereken Kararlar  308
YARGITAY KARARLARI  308
C. Katılanların Oy Çokluğu ile Alınabilen Kararlar  317
YARGITAY KARARLARI  317
D. Beşte Dört (4/5) Çoğunlukla Alınması Gereken Kararlar  321
YARGITAY KARARLARI  321
VIII. YÖNETİCİ ATANMASI  338
YARGITAY KARARLARI  341
A. Yöneticinin Görevleri  357
1. Genel Yönetim İşlerinin Görülmesi  357
B. Defter Tutulması ve Belgelerin Saklanması  360
C. İşletme Projesinin Yapılması  360
YARGITAY KARARLARI  361
X. YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU  371
A. Yönetici Kat Maliklerine Karşı Vekil Gibi Sorumludur  371
YARGITAY KARARLARI  372
B. Yönetici Hesap Vermelidir  393
YARGITAY KARARLARI  394
XI. YÖNETİCİNİN HAKLARI  398
YARGITAY KARARLARI  399
XII. YÖNETİMİN DENETLENMESİ  404
DÖRDÜNCÜ KISIM
KAT MALİKLERİNİN VE KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN
HAKLARI VE BORÇLARI
I. KAT MALİKLERİNİN HAKLARI  407
A. Bağımsız Bölüm Üzerindeki Haklar  407
B. Ortak Yerler Üzerindeki Hakları  408
1. Kat İrtifak Sahibinin Hakları  409
YARGITAY KARARLARI  409
II. KAT MALİKLERİNİN VE KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİ BORÇLARI  415
A. Rahatsızlık Verici Hareketlerden Kaçınma Yükümlülüğü  415
GÜRÜLTÜ–SES VE ISI YALITIMI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  416
SU TESİSATI–SU DEPOSU VE TRAFO İLE İLGİLİ KARARLAR  439
FIRIN VE BACA İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  447
KÖPEK BESLEME İLE İLGİLİ KARARLAR  453
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN İÇİNDE TADİLAT YAPILAMASI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLAR  459
ORTAK ALANA MASA–SANDALYA KONULMASINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  462
OTOPARK BARİYER KUMANDASI VERİLMEMESİNE VE DENİZ MANZARASININ KAPANMASI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  467
B. Ana Yapının, Bağımsız Bölümün ve Ortak Yerlerin Korunması Yükümlülüğü  470
ÇATI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  472
OTOPARK İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  504
MANTOLAMA İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  523
SIĞINAK İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  535
TENTE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  548
PANJUR İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  556
GÜNEŞ ENERJİSİ VE ANTEN İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  565
KOMBİ–DOGALGAZ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  585
ASANSÖR İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  604
KLİMA İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  611
TABELA–REKLAM PANOSU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  614
ANAYAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE RİSKLİ YAPI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  628
DEPONUN MESKENE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  650
DÜKKANLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ–ARA DUVARIN KALDIRILMASI–CAM BALKON İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  652
KEPENG–STOR PERDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  664
DEMİR PARMAKLIK–DİKİLEN AĞAÇLAR İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  666
GÜVENLİK KULÜBESİ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  669
C. Bağımsız Bölümü Amacına Uygun Kullanma Yükümlülüğü (Yasak İşler)  677
YARGITAY KARARLARI  678
D. Anagayrimenkulün Genel Giderlerine Katılma Yükümlülüğü  704
1. Apartman ve Sitelerde Genel Giderlere Katılma  704
YARGITAY KARARLARI  706
2. Alış Veriş Merkezlerinde Genel Giderlere Katılma  789
E. Onarım İçin Bağımsız Bölüme Giriş İzni Verme Yükümlülüğü  795
F. Arsa Payının Düzeltilmesi  801
ARSA PAYININ DÜZELTİLMESİ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  801
G. Kat Mülkiyetinin Devri Mecburiyeti  813
1. Kat Malikinin Yükümlülüklerine Aykırı Hareket Etmesi  814
2. Yükümlülüklere Aykırı İhlalin Çekilmez Derecede Olması.  814
3. Kat Maliklerinin Devir Kararı Alması  815
4. Dava Açılması  815
KAT MÜLKİYETİNİN DEVRİ MECBURİYETİ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  816
IV. ORTAK YERLERDE YENİLİK VE İLAVE YAPILMASI  827
A. Genel Olarak Ortak Yerlere Faydalı İmalat Yapılması  827
YARGITAY KARARI  829
B. Isıtma ve Yakıt Sisteminin Değiştirilmesi  830
YARGITAY KARARLARI  831
C. Engellilerin Yaşamı İçin Zorunlu Yenilik ve İlaveler  839
YARGITAY KARARLARI  841
D. Çok Masraflı Veya Lüks Yenilik ve İlaveler  845
YARGITAY KARARI  846
E. Ortak Yerlere Bağımsız Bölüm İlavesi  847
YARGITAY KARARLARI  848
F. Anataşınmazın Ortak Yer ile İlgili Temliki Tasarruflar ve Önemli İşler  852
YARGITAY KARARLARI  853
EKLER
A. MEVZUAT  859
KAT MÜLKİYETİ KANUNU  859
AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN  891
6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ  903
KONUT KAPICILARI YÖNETMELİĞİ  924
TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK  928
B. YÖNETİM PLANI ÖRNEKLERİ  933
1. Klasik Tek Parsel Yönetim Planı Örneği  933
2. Tek Parselde Kurulu “Toplu Yapı Yönetim Planı”  944
3. Birden Fazla Parselde Kurulu Topli Yapı Yönetim Planı Örneği  964
C. ÖRNEK GENEL KURUL TUTANAĞI VE BAĞLANTILI BELGELER  1004
1. Gündem  1004
2. Gelir–Gider Bütçesi(Faaliyet Raporu)  1005
3. Taslak Bütçe  1007
4. Genel Kurul Tutanağı Örneği  1012
D. İŞLETME PROJESİ ÖRNEĞİ  1014
Kaynaklar  1017
Kavramlar Dizini  1019
 


Aydın Tekdoğan
Eylül 2020
265.00 TL
Sepete Ekle
Erhan Günay
Eylül 2020
90.00 TL
Sepete Ekle
Aydın Tekdoğan
Eylül 2020
290.00 TL
Sepete Ekle
Ahmet M. Kılıçoğlu ...
Eylül 2020
39.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
BİRİNCİ KISIM
GÖREV–YETKİ–DAVA SÜRESİ–DAVACI VE DAVAL SIFATI
I. GÖREVLİ MAHKEME  19
YARGITAY KARARLARI  21
II. YETKİLİ MAHKEME  51
YARGITAY KARARLARI  51
III. DAVA SÜRESİ  57
A. Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali Davalarında Dava Süresi  58
B. Eski Hale Getirme–Men’i Müdahale–Aidat–Alacak–Tahliye ve Diğer Davalarında Süre  58
YARGITAY KARARLARI  59
IV. DAVACI VE DAVALI SIFATI  68
A. Davacı Sıfatı  68
1. Kat Maliklerinin Davacı Sıfatı  68
YARGITAY KARARLARI  68
2. Yönetimin Davacı Sıfatı  87
YARGITAY KARARLARI  87
B. Kiracının ve İntifa Hakkı Sahibinin Davacı Sıfatı  102
YARGITAY KARARLARI  102
C. Davalı Sıfatı  107
1. Kat Maliklerinin Davalı Sıfatı  107
YARGITAY KARARLARI  107
2. Yönetimin Davalı Sıfatı  110
YARGITAY KARARLARI  110
D. Kiracının ve İntifa Hakkının Davalı Sıfatı  126
YARGITAY KARARLARI  126
1. Davaya Dahil Edilecek Dahili Davalılar  133
YARGITAY KARARLARI  133
V. DAVA HARCI VE VEKALET ÜCRETİ  162
YARGITAY KARARLARI  162
VI. DAVAYA VEKALET  166
YARGITAY KARARLARI  166
İKİNCİ KISIM
KAT MÜLKİYETİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE
KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN SİSTEMİ
I. KAT MÜLKİYETİ–KAT İRTİFAKI VE BAĞLANTILI KAVRAMLAR  171
A. Kat İrtifakı  171
B. Kat Mülkiyeti  172
C. Anagayrimenkul ve Anayapı  173
D. Bağımsız Bölüm  173
E. Eklenti  173
F. Ortak Yer  174
YARGITAYKARARLARI  176
G. Yönetim Planı  179
H. Arsa Payı  180
II. KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN SİSTEMİ  180
A. Klasik Kat Mülkiyeti Sistemi  181
YARGITAY KARARLARI  181
B. Toplu Yapı Kat Mülkiyeti Sistemi  195
1. Tek Parsel Toplu Yapı Sistemi  196
a. Tek Parsel Toplu Yapıda Yönetim  196
aa. Blok Kat Malikleri Kurulu  196
bb. Parsel Kat Malikleri Kurulu  198
cc. Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu–Toplu Yapı Temsilciler Kurulu  200
2. Komşu Parsel Toplu Yapı Sistemi  200
a. Blok Kat Malikleri Kurulu  202
b. Ada Kat Malikleri Kurulu  203
aa. Bir Adada Birden Çok Parsel Yer Alıyorsa  203
bb. Toplu Yapı Birden Fazla Ada Üzerinde Yer Alıyorsa  204
cc. Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu  205
dd. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu  205
YARGITAY KARARLARI  207
ÜÇÜNCÜ KISIM
ANAGAYRİMENKULÜN YÖNETİMİ
I. KAT MALİKLERİ KURULU  219
YARGITAY KARARLARI  221
II. YÖNETİM PLANI  231
YÖNETİM PLANININ İPTALİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  233
III. KAT MALİKLERİ KURUL TOPLANTISININ ZAMANI  252
A. Olağan Toplantı  252
YARGITAY KARARLARI  253
B. Olağanüstü Toplantı  257
1. Toplantı Çağrısı  257
YARGITAY KARARLARI  257
2. İki Toplantı Arasındaki 15 Günlük Süre  264
YARGITAY KARARLARI  264
3. Toplantının Gündemi  266
YARGITAY KARARLARI  266
IV. DİVAN HEYETİ OLUŞTURULMASI  271
YARGITAY KARARLARI:  271
V. OYA KATILMA  274
A. Birden Fazla Bağımsız Bölüm Malikinin Oy Sayısı  275
YARGITAY KARARLARI  275
B. Kat Malikinin Oyunu Vekil Aracılığı ile Kullanması  276
YARGITAY KARARLARI  277
C. Toplantı Tutanağının Kat Maliki Tarafından İmzalanmaması  285
YARGITAY KARARLARI  285
VI. TOPLANTI YETER SAYISI  286
YARGITAY KARARLARI  287
VII. TOPLANTI KARAR NİSABI  291
A. Sayı ve Arsa Payı Çoğunluğunu Gerektiren Kararlar  291
YARGITAY KARARLARI  291
B. Kat Maliklerinin Oybirliği ile Alması Gereken Kararlar  308
YARGITAY KARARLARI  308
C. Katılanların Oy Çokluğu ile Alınabilen Kararlar  317
YARGITAY KARARLARI  317
D. Beşte Dört (4/5) Çoğunlukla Alınması Gereken Kararlar  321
YARGITAY KARARLARI  321
VIII. YÖNETİCİ ATANMASI  338
YARGITAY KARARLARI  341
A. Yöneticinin Görevleri  357
1. Genel Yönetim İşlerinin Görülmesi  357
B. Defter Tutulması ve Belgelerin Saklanması  360
C. İşletme Projesinin Yapılması  360
YARGITAY KARARLARI  361
X. YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU  371
A. Yönetici Kat Maliklerine Karşı Vekil Gibi Sorumludur  371
YARGITAY KARARLARI  372
B. Yönetici Hesap Vermelidir  393
YARGITAY KARARLARI  394
XI. YÖNETİCİNİN HAKLARI  398
YARGITAY KARARLARI  399
XII. YÖNETİMİN DENETLENMESİ  404
DÖRDÜNCÜ KISIM
KAT MALİKLERİNİN VE KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN
HAKLARI VE BORÇLARI
I. KAT MALİKLERİNİN HAKLARI  407
A. Bağımsız Bölüm Üzerindeki Haklar  407
B. Ortak Yerler Üzerindeki Hakları  408
1. Kat İrtifak Sahibinin Hakları  409
YARGITAY KARARLARI  409
II. KAT MALİKLERİNİN VE KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİ BORÇLARI  415
A. Rahatsızlık Verici Hareketlerden Kaçınma Yükümlülüğü  415
GÜRÜLTÜ–SES VE ISI YALITIMI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  416
SU TESİSATI–SU DEPOSU VE TRAFO İLE İLGİLİ KARARLAR  439
FIRIN VE BACA İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  447
KÖPEK BESLEME İLE İLGİLİ KARARLAR  453
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN İÇİNDE TADİLAT YAPILAMASI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLAR  459
ORTAK ALANA MASA–SANDALYA KONULMASINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  462
OTOPARK BARİYER KUMANDASI VERİLMEMESİNE VE DENİZ MANZARASININ KAPANMASI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  467
B. Ana Yapının, Bağımsız Bölümün ve Ortak Yerlerin Korunması Yükümlülüğü  470
ÇATI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  472
OTOPARK İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  504
MANTOLAMA İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  523
SIĞINAK İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  535
TENTE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  548
PANJUR İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  556
GÜNEŞ ENERJİSİ VE ANTEN İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  565
KOMBİ–DOGALGAZ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  585
ASANSÖR İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  604
KLİMA İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  611
TABELA–REKLAM PANOSU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  614
ANAYAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE RİSKLİ YAPI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  628
DEPONUN MESKENE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  650
DÜKKANLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ–ARA DUVARIN KALDIRILMASI–CAM BALKON İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  652
KEPENG–STOR PERDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  664
DEMİR PARMAKLIK–DİKİLEN AĞAÇLAR İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  666
GÜVENLİK KULÜBESİ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  669
C. Bağımsız Bölümü Amacına Uygun Kullanma Yükümlülüğü (Yasak İşler)  677
YARGITAY KARARLARI  678
D. Anagayrimenkulün Genel Giderlerine Katılma Yükümlülüğü  704
1. Apartman ve Sitelerde Genel Giderlere Katılma  704
YARGITAY KARARLARI  706
2. Alış Veriş Merkezlerinde Genel Giderlere Katılma  789
E. Onarım İçin Bağımsız Bölüme Giriş İzni Verme Yükümlülüğü  795
F. Arsa Payının Düzeltilmesi  801
ARSA PAYININ DÜZELTİLMESİ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  801
G. Kat Mülkiyetinin Devri Mecburiyeti  813
1. Kat Malikinin Yükümlülüklerine Aykırı Hareket Etmesi  814
2. Yükümlülüklere Aykırı İhlalin Çekilmez Derecede Olması.  814
3. Kat Maliklerinin Devir Kararı Alması  815
4. Dava Açılması  815
KAT MÜLKİYETİNİN DEVRİ MECBURİYETİ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  816
IV. ORTAK YERLERDE YENİLİK VE İLAVE YAPILMASI  827
A. Genel Olarak Ortak Yerlere Faydalı İmalat Yapılması  827
YARGITAY KARARI  829
B. Isıtma ve Yakıt Sisteminin Değiştirilmesi  830
YARGITAY KARARLARI  831
C. Engellilerin Yaşamı İçin Zorunlu Yenilik ve İlaveler  839
YARGITAY KARARLARI  841
D. Çok Masraflı Veya Lüks Yenilik ve İlaveler  845
YARGITAY KARARI  846
E. Ortak Yerlere Bağımsız Bölüm İlavesi  847
YARGITAY KARARLARI  848
F. Anataşınmazın Ortak Yer ile İlgili Temliki Tasarruflar ve Önemli İşler  852
YARGITAY KARARLARI  853
EKLER
A. MEVZUAT  859
KAT MÜLKİYETİ KANUNU  859
AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN  891
6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ  903
KONUT KAPICILARI YÖNETMELİĞİ  924
TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK  928
B. YÖNETİM PLANI ÖRNEKLERİ  933
1. Klasik Tek Parsel Yönetim Planı Örneği  933
2. Tek Parselde Kurulu “Toplu Yapı Yönetim Planı”  944
3. Birden Fazla Parselde Kurulu Topli Yapı Yönetim Planı Örneği  964
C. ÖRNEK GENEL KURUL TUTANAĞI VE BAĞLANTILI BELGELER  1004
1. Gündem  1004
2. Gelir–Gider Bütçesi(Faaliyet Raporu)  1005
3. Taslak Bütçe  1007
4. Genel Kurul Tutanağı Örneği  1012
D. İŞLETME PROJESİ ÖRNEĞİ  1014
Kaynaklar  1017
Kavramlar Dizini  1019
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020