Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
Mart 2019 / 1. Baskı / 368 Syf.
Fiyatı: 85.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Borçlar Kanunu'nun 470. vd. maddelerinde düzenlenen ve eser sözleşmesinin bir türü olan "arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi", iş sahibinin bir arsanın muayyen bir payının bedel olarak devri veya devri taahhüdü karşılığında, yüklenicinin bir inşa (yapı) eseri meydana getirmeyi taahhüt ettiği, tam olarak iki tarafa borç yükleyen, ivazlı, çift tipli bir karma sözleşme niteliğindedir.

Kitapta; eser sözleşmelerinden sayılmasına rağmen, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin neden tüketici işlemi sayılmadığı ve uyuşmazlıkta görevli mahkemenin tüketici mahkemesi olamayacağı açıklanmış, ayrıca yüklenicinin ispat yükü, gecikme tazminatı, eksik iş, ayıplı eser, tapulu taşınmazların satışı, anahtar teslimi inşaat yapımı, yapı kullanma izni alınması gibi konulara da yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Usul ve Yargılama
Konularına Göre Tasniflenmiş Yargı Kararları
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örnekleri
Barkod: 9789750253973
Yayın Tarihi: Mart 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 368
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
I. İLGİLİ YASAL İNCELEME  15
II. TANIM VE KAVRAMLAR  20
A. Usul ve Yargılama İle İlgili Genel Bilgiler  20
a. İlk Derece Adli Yargı Hukuk Mahkemeleri Yargılaması  20
b. Yargılama ve Delillerin Toplanması  21
c. Gerekçeli Karar Hakkı  23
d. Bilirkişi İncelemesi  24
e. Harçlar  26
B. Usul ve Yargılama – Dava Şartları  27
a. Görevli Mahkeme  27
aa. Ticaret Mahkemesi  29
bb. Tüketici Mahkemeleri  32
cc. Sulh Hukuk Mahkemeleri  34
b. Yetkili Mahkeme  35
c. Husumet  36
B. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yargılama Esasları  37
a. Görevli Mahkeme  37
b. İnceleme ve Araştırma Esasları  39
aa. Genel İnceleme  39
bb. İfada İmkansızlık  45
cc. Borç İlişkisinden Kaynaklanan Bütün Borçlar İfa Edilince O Borç İlişkisi Sona Erer  45
c. Zamanaşımı  46
d. Gecikme Tazminatı – Cezai Şart  49
e. Tapulu Taşınmazların Satışı  51
f. Muvazaa  51
g. Yapı Ruhsatı  52
h. Ayıp Kavramı  54
ı. İcra İnkâr Tazminatı  60
i. İİK 277 ve İzleyen Maddelerinde Düzenlenen Tasarrufun İptali Davaları  60
j. Anahtar Teslimi  63
k. Denkleştirici Adalet İlkesi  65
İkinci Bölüm
YÜKSEK YARGI KARARLARI
I. USÜL VE YARGILAMA İLE İLGİLİ YÜKSEK YARGI KARARLARI  69
Görevli Mahkeme  69
Yetkili Mahkeme  96
Zamanaşımı  99
Husumet  118
II. ARAŞTIRMA VE İNCELEME ESASLARI İLE İLGİLİ YÜKSEK YARGI KARARLARI  126
Sözleşmenin İfası (Eksik – Ayıplı– Nama İfa – İfa İmkansızlığı)  126
İyiniyetli Davranma Yükümlülüğü  140
Temlik İşlemi  144
Tasarrufun İptali  147
Mahrum Kalınan Kira Bedellerinin Tahsili  153
Sözleşmeden Doğan Müspet ve Menfi Zararlarının Tazmini  158
Denkleştirici Adalet İlkesi  160
Hakimin İnfazı Kabil Karar Verme Yükümlülüğü  161
KDV Ödeme Yükümlülüğü  162
Bilirkişi İnceleme Esasları  163
Muvazaalı İşlemin İptali – Cezai Şart  195
Teslimi Gereken Tarih  207
Geçerlik Koşulu  208
İnşaat Ruhsatı – Kaçak Yapı  209
İcra İnkâr Tazminatı  223
Adli Yardım  227
Bekletici Mesele  231
Batıl Sözleşme  232
Geriye Etkili Fesih  234
Götürü Bedelli İş  236
İspat Külfeti  240
Anahtar Teslimi  252
Ücreti Vekalet  277
Üçüncü Bölüm
UYGULAMA VE ÖRNEKLER
ÖRNEK I. [Düzenleme] [Şeklinde] [Taşınmaz] [Satış] [Vaadi] [ve] [Arsa] [Payı] [Karşılığı] [İnşaat] [Sözleşmesi]  281
ÖRNEK II. [Düzenleme] [Şeklinde] [Taşınmaz] [Satış] [Vaadi] [ve] [Arsa] [Payı] [Karşılığı] [İnşaat] [Sözleşmesi  281
ÖRNEK III. {Taşınmaz Arsa Payı Karşılığı İnşaat ve Satış Vaadi Sözleşme Vekaletnamesi} [Düzenleme] [Şeklinde] [Vekaletname]  282
ÖRNEK IV. [Düzenleme] [Şeklinde] [Taşınmaz] [Satış] [Vaadi] [Sözleşmesi]  283
ÖRNEK V. Kat Karşılığı Bina İnşaatı ve Satış Vaadi Sözleşmesi
(Noterde Düzenleme Şeklinde)  283
ÖRNEK VI. Kat Karşılığı Bina İnşaatı Yapımı Sözleşmesi
(Noterde Düzenleme Şeklinde)  291
ÖRNEK VII. İnşaat İle İlgili Teknik ve Özel Şartlar  300
ÖRNEK VIII. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (Noterde Düzenleme Şeklinde)  306
ÖRNEK IX. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (II) (Noterde Düzenleme Şeklinde)  311
ÖRNEK X. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (II) (Noterde Düzenleme Şeklinde)  317
ÖRNEK XII. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (III) (Noterde Düzenleme Şeklinde)  323
ÖRNEK XIII. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (IV) (Noterde Düzenleme Şeklinde)  325
ÖRNEK XIV. Kat Karşılığı İnşaat ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi (Noterde Düzenleme Şeklinde)  334
ÖRNEK XV. Kat Karşılığı İnşaat ve Satış Vaadi Sözleşmesi
(Noterde Düzenleme Şeklinde)  341
ÖRNEK XVI. Kat Karşılığı İnşaat ve Satış Vaadi Sözleşmesi (II)
(Noterde Düzenleme Şeklinde)  345
ÖRNEK XVII. Kat Karşılığı İnşaat Yapımı Sözleşmesi
(Noterde Düzenleme Şeklinde)  354
Kaynakça  365
Kavramlar Dizini  367
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
I. İLGİLİ YASAL İNCELEME  15
II. TANIM VE KAVRAMLAR  20
A. Usul ve Yargılama İle İlgili Genel Bilgiler  20
a. İlk Derece Adli Yargı Hukuk Mahkemeleri Yargılaması  20
b. Yargılama ve Delillerin Toplanması  21
c. Gerekçeli Karar Hakkı  23
d. Bilirkişi İncelemesi  24
e. Harçlar  26
B. Usul ve Yargılama – Dava Şartları  27
a. Görevli Mahkeme  27
aa. Ticaret Mahkemesi  29
bb. Tüketici Mahkemeleri  32
cc. Sulh Hukuk Mahkemeleri  34
b. Yetkili Mahkeme  35
c. Husumet  36
B. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yargılama Esasları  37
a. Görevli Mahkeme  37
b. İnceleme ve Araştırma Esasları  39
aa. Genel İnceleme  39
bb. İfada İmkansızlık  45
cc. Borç İlişkisinden Kaynaklanan Bütün Borçlar İfa Edilince O Borç İlişkisi Sona Erer  45
c. Zamanaşımı  46
d. Gecikme Tazminatı – Cezai Şart  49
e. Tapulu Taşınmazların Satışı  51
f. Muvazaa  51
g. Yapı Ruhsatı  52
h. Ayıp Kavramı  54
ı. İcra İnkâr Tazminatı  60
i. İİK 277 ve İzleyen Maddelerinde Düzenlenen Tasarrufun İptali Davaları  60
j. Anahtar Teslimi  63
k. Denkleştirici Adalet İlkesi  65
İkinci Bölüm
YÜKSEK YARGI KARARLARI
I. USÜL VE YARGILAMA İLE İLGİLİ YÜKSEK YARGI KARARLARI  69
Görevli Mahkeme  69
Yetkili Mahkeme  96
Zamanaşımı  99
Husumet  118
II. ARAŞTIRMA VE İNCELEME ESASLARI İLE İLGİLİ YÜKSEK YARGI KARARLARI  126
Sözleşmenin İfası (Eksik – Ayıplı– Nama İfa – İfa İmkansızlığı)  126
İyiniyetli Davranma Yükümlülüğü  140
Temlik İşlemi  144
Tasarrufun İptali  147
Mahrum Kalınan Kira Bedellerinin Tahsili  153
Sözleşmeden Doğan Müspet ve Menfi Zararlarının Tazmini  158
Denkleştirici Adalet İlkesi  160
Hakimin İnfazı Kabil Karar Verme Yükümlülüğü  161
KDV Ödeme Yükümlülüğü  162
Bilirkişi İnceleme Esasları  163
Muvazaalı İşlemin İptali – Cezai Şart  195
Teslimi Gereken Tarih  207
Geçerlik Koşulu  208
İnşaat Ruhsatı – Kaçak Yapı  209
İcra İnkâr Tazminatı  223
Adli Yardım  227
Bekletici Mesele  231
Batıl Sözleşme  232
Geriye Etkili Fesih  234
Götürü Bedelli İş  236
İspat Külfeti  240
Anahtar Teslimi  252
Ücreti Vekalet  277
Üçüncü Bölüm
UYGULAMA VE ÖRNEKLER
ÖRNEK I. [Düzenleme] [Şeklinde] [Taşınmaz] [Satış] [Vaadi] [ve] [Arsa] [Payı] [Karşılığı] [İnşaat] [Sözleşmesi]  281
ÖRNEK II. [Düzenleme] [Şeklinde] [Taşınmaz] [Satış] [Vaadi] [ve] [Arsa] [Payı] [Karşılığı] [İnşaat] [Sözleşmesi  281
ÖRNEK III. {Taşınmaz Arsa Payı Karşılığı İnşaat ve Satış Vaadi Sözleşme Vekaletnamesi} [Düzenleme] [Şeklinde] [Vekaletname]  282
ÖRNEK IV. [Düzenleme] [Şeklinde] [Taşınmaz] [Satış] [Vaadi] [Sözleşmesi]  283
ÖRNEK V. Kat Karşılığı Bina İnşaatı ve Satış Vaadi Sözleşmesi
(Noterde Düzenleme Şeklinde)  283
ÖRNEK VI. Kat Karşılığı Bina İnşaatı Yapımı Sözleşmesi
(Noterde Düzenleme Şeklinde)  291
ÖRNEK VII. İnşaat İle İlgili Teknik ve Özel Şartlar  300
ÖRNEK VIII. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (Noterde Düzenleme Şeklinde)  306
ÖRNEK IX. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (II) (Noterde Düzenleme Şeklinde)  311
ÖRNEK X. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (II) (Noterde Düzenleme Şeklinde)  317
ÖRNEK XII. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (III) (Noterde Düzenleme Şeklinde)  323
ÖRNEK XIII. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (IV) (Noterde Düzenleme Şeklinde)  325
ÖRNEK XIV. Kat Karşılığı İnşaat ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi (Noterde Düzenleme Şeklinde)  334
ÖRNEK XV. Kat Karşılığı İnşaat ve Satış Vaadi Sözleşmesi
(Noterde Düzenleme Şeklinde)  341
ÖRNEK XVI. Kat Karşılığı İnşaat ve Satış Vaadi Sözleşmesi (II)
(Noterde Düzenleme Şeklinde)  345
ÖRNEK XVII. Kat Karşılığı İnşaat Yapımı Sözleşmesi
(Noterde Düzenleme Şeklinde)  354
Kaynakça  365
Kavramlar Dizini  367
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.