Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Medeni Usul Hukukunda Delil Başlangıcı
Eylül 2016 / 1. Baskı / 136 Syf.
Fiyatı: 48.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Delil başlangıcı, varlığı hâlinde, senetle ispatı zorunlu olan hukuki işlemin takdiri delillerle de ispatına olanak sağlayan bu yönüyle de özellik arz eden bir takdiri delildir. Türk Hukukunda ve mukayeseli hukukta delil başlangıcı üç unsur üzerinden incelenmektedir. Buna göre delil başlangıcının maddi unsuru, kaynaklanma unsuru ve gerçeğe yakın gösterme unsuru olmak üzere üç unsuru bulunmaktadır.

Çalışmamızda karmaşık bir yapıya sahip delil başlangıcı müessesesiyle ilgili cevaplanması gereken hususlara eğilmeye özen gösterilmiştir. Buna göre delil başlangıcının zorunlu muhtevasının hukuki işlem olup olmadığı, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile elektronik belgelerin de artık delil başlangıcının maddi unsurunu oluşturabileceği düşünüldüğünde belgeye herhangi bir muhalefet yöneltildiğinde bu muhalefetin derdest davada incelenip incelenemeyeceği, "temsilciden kaynaklanmanın" söz konusu olabilmesi için bu temsilcinin borçlar hukuku anlamında yetkili temsilci olmasının gerekip gerekmediği, delil başlangıcının yalnızca ispatı kolaylaştıran bir araç mı olduğu yoksa başlı başına bir delil olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği soruları cevaplandırılmaya çalışılmıştır.

Şüphesiz bu ve benzeri tartışmalı konularda Yargıtay'ın, Fransız ve Belçika Yüksek Mahkemelerinin içtihatlarından da olabildiğince faydalanılmaya çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
Delil Başlangıcının İspat Hukukundaki Yeri
Delil Başlangıcının Unsurları
Bir Delil Olarak Delil Başlangıcı
Barkod: 9789750239090
Yayın Tarihi: Eylül 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 136
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Teşekkür  7
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm  
DELİL BAŞLANGICININ İSPAT HUKUKUNDAKİ YERİ  
I. KANUNİ DÜZENLEMELER  17
A. Genel Olarak  17
B. Fransız Hukukundaki Düzenleme  18
C. 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’ndaki Düzenleme  19
D. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki Düzenleme  20
1. Genel Olarak  20
2. Belge ve Unsurlarına İlişkin Düzenleme  20
3. Delil Başlangıcı ve Unsurlarına İlişkin Düzenleme  23
II. DELİL BAŞLANGICININ İSPAT HUKUKU MÜESSESELERİYLE OLAN  
İLİŞKİSİ  27
A. Genel Olarak  27
B. Delillerin Değerlendirilmesiyle Olan İlişkisi  27
C. İspat Yükü ve Delil İkame Yükleriyle Olan İlişkisi  32
D. İspat Ölçüsüyle Olan İlişkisi  34
III. DELİL BAŞLANGICININ MEDENİ USUL HUKUKUNUN AMACI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ  36
A. Genel Olarak  36
B. Medeni Usul Hukukunun Amacı Bakımından Doktrindeki İleri Sürülen Görüşler ve Değerlendirilmesi  38
C. Medeni Usul Hukukunun Amacı Bakımından Delil Başlangıcının Değerlendirilmesi  43
İkinci Bölüm  
DELİL BAŞLANGICININ UNSURLARI  
I. UNSURLARIN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ  45
A. Unsurların Kanuniliği  45
B. Unsurlar Arasındaki Bağlantı  46
II. DELİL BAŞLANGICININ MADDİ UNSURU  
(DELİL BAŞLANGICININ BİÇİMİ)  47
A. Genel Olarak  47
B. Yazılı Belgeler  49
1. Hukuki İşlemi Doğrudan Doğruya İhtiva Etmeyen Belgeler  49
2. Mektuplar  52
3. İdareye Yöneltilen Kamusal Beyanlar  55
4. Fotokopiler  56
5. Kambiyo Senetleri  60
6. Senet Denemeleri  64
7. İsticvap ve Comparution Personnelle  66
a) Comparution Personnelle  66
b) İsticvap  69
C. Elektronik Belgeler  72
1. Elektronik Belgeler İlişkin Esaslar  72
2. Elektronik Belgelerin Delil Başlangıcı Oluşturabilme Kabiliyetleri  73
3. Çeşitli Elektronik Verilerin Delil Başlangıcı Oluşturabilme Kabiliyetleri  78
III. DELİL BAŞLANGICININ KAYNAKLANMA UNSURU  81
A. Kaynaklanma Kavramı  81
B. Aidiyetin (Kaynaklanmanın Türü)  82
C. Temsilciden Kaynaklanma  84
D. Kaynaklanmanın Tespiti  87
IV. GERÇEĞE YAKINLIK UNSURU  90
A. Genel Olarak  90
B. Gerçeğe Yakınlığın Tespiti  91
C. Delil Başlangıcı Teşkil Edecek Belgenin Konusu  94
Üçüncü Bölüm  
BİR DELİL OLARAK DELİL BAŞLANGICI  
I. DELİL BAŞLANGICININ DELİL TÜRLERİ ARASINDAKİ YERİ  97
A. Fransız İspat Hukuku ve Kanuni Delil Sistemi  97
B. Kanuni Delil Sisteminin Tarihçesi  100
C. Delil Başlangıcının Kanuni Delil Sistemi İçerisinde Değerlendirilmesi  104
II. HAKİMİN DELİL BAŞLANGICINI DEĞERLENDİRMESİ  107
A. Kanuni Düzenlemelerin Yorumlanması  107
B. Tamamlayıcı Deliller (Preuves Complémentaires)  109
Sonuç  115
Kaynakça  119
Kavramlar Dizini  135
 


Mehmet Akif Tutumlu
Mart 2019
120.00 TL
Sepete Ekle
İbrahim Aşık
Ocak 2019
63.50 TL
Sepete Ekle
Orhan Eroğlu
Eylül 2018
63.00 TL
Sepete Ekle
Orhan Eroğlu
Ağustos 2018
83.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Teşekkür  7
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm  
DELİL BAŞLANGICININ İSPAT HUKUKUNDAKİ YERİ  
I. KANUNİ DÜZENLEMELER  17
A. Genel Olarak  17
B. Fransız Hukukundaki Düzenleme  18
C. 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’ndaki Düzenleme  19
D. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki Düzenleme  20
1. Genel Olarak  20
2. Belge ve Unsurlarına İlişkin Düzenleme  20
3. Delil Başlangıcı ve Unsurlarına İlişkin Düzenleme  23
II. DELİL BAŞLANGICININ İSPAT HUKUKU MÜESSESELERİYLE OLAN  
İLİŞKİSİ  27
A. Genel Olarak  27
B. Delillerin Değerlendirilmesiyle Olan İlişkisi  27
C. İspat Yükü ve Delil İkame Yükleriyle Olan İlişkisi  32
D. İspat Ölçüsüyle Olan İlişkisi  34
III. DELİL BAŞLANGICININ MEDENİ USUL HUKUKUNUN AMACI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ  36
A. Genel Olarak  36
B. Medeni Usul Hukukunun Amacı Bakımından Doktrindeki İleri Sürülen Görüşler ve Değerlendirilmesi  38
C. Medeni Usul Hukukunun Amacı Bakımından Delil Başlangıcının Değerlendirilmesi  43
İkinci Bölüm  
DELİL BAŞLANGICININ UNSURLARI  
I. UNSURLARIN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ  45
A. Unsurların Kanuniliği  45
B. Unsurlar Arasındaki Bağlantı  46
II. DELİL BAŞLANGICININ MADDİ UNSURU  
(DELİL BAŞLANGICININ BİÇİMİ)  47
A. Genel Olarak  47
B. Yazılı Belgeler  49
1. Hukuki İşlemi Doğrudan Doğruya İhtiva Etmeyen Belgeler  49
2. Mektuplar  52
3. İdareye Yöneltilen Kamusal Beyanlar  55
4. Fotokopiler  56
5. Kambiyo Senetleri  60
6. Senet Denemeleri  64
7. İsticvap ve Comparution Personnelle  66
a) Comparution Personnelle  66
b) İsticvap  69
C. Elektronik Belgeler  72
1. Elektronik Belgeler İlişkin Esaslar  72
2. Elektronik Belgelerin Delil Başlangıcı Oluşturabilme Kabiliyetleri  73
3. Çeşitli Elektronik Verilerin Delil Başlangıcı Oluşturabilme Kabiliyetleri  78
III. DELİL BAŞLANGICININ KAYNAKLANMA UNSURU  81
A. Kaynaklanma Kavramı  81
B. Aidiyetin (Kaynaklanmanın Türü)  82
C. Temsilciden Kaynaklanma  84
D. Kaynaklanmanın Tespiti  87
IV. GERÇEĞE YAKINLIK UNSURU  90
A. Genel Olarak  90
B. Gerçeğe Yakınlığın Tespiti  91
C. Delil Başlangıcı Teşkil Edecek Belgenin Konusu  94
Üçüncü Bölüm  
BİR DELİL OLARAK DELİL BAŞLANGICI  
I. DELİL BAŞLANGICININ DELİL TÜRLERİ ARASINDAKİ YERİ  97
A. Fransız İspat Hukuku ve Kanuni Delil Sistemi  97
B. Kanuni Delil Sisteminin Tarihçesi  100
C. Delil Başlangıcının Kanuni Delil Sistemi İçerisinde Değerlendirilmesi  104
II. HAKİMİN DELİL BAŞLANGICINI DEĞERLENDİRMESİ  107
A. Kanuni Düzenlemelerin Yorumlanması  107
B. Tamamlayıcı Deliller (Preuves Complémentaires)  109
Sonuç  115
Kaynakça  119
Kavramlar Dizini  135
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019