Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Konstrüksiyon Elemanlarında Güvenirlik (Reliability) ve Ömür Hesapları
Teorik Açıklamalar ve Uygulamalar
Aralık 2017 / 1. Baskı / 287 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Kitap, lisansüstü derslerinden biri olan "Konstrüksiyonda Güvenirlik" dersine uygun olarak hazırlanmıştır. Ayrıca temel Makine Mühendisliği dersleri olan "Makine Elemanları I ve II" derslerine de yardımcı kitap olarak kullanılabilecektir.

Makine tasarımında ve makinelerin kullanımında en önemli konulardan bir tanesi makine parçalarının güvenirlikli ömür değerlerdir. Bu kitapta, makine parçalarının veya en genel anlamda konstrüksiyon elemanlarının ömür hesapları istatistik matematik metotlar göz önünde tutularak "Güvenirlik, Reliability" kavramıyla anlatılmıştır.

Makine parçalarının tasarımında literatürde statik ve dinamik sınır mukavemet değerleri olarak bilinen "kopma, akma, sürekli mukavemet" gerilme değerlerinin değerlendirilmesi "Güvenilirlik" kavramları esas alınarak açıklanmış ve sayısal örneklerle desteklenmiştir.

Konu Başlıkları
Konstrüksiyonda Güvenilirlik ve Emniyet Katsayısı
Konstrüksiyonda Güvenirlik
İstatistik Frekans Dağılım Fonksiyonlarına Göre Hasar ve Güvenirlik
Yorulmada Birikimli Hasara Göre Eşdeğer Gerilme ve Ömür Hesapları
Aşınma Hesaplarında Kullanılan Üstlü (Üstel) Dağılım Fonksiyonu
Emniyet Katsayısı (Sem) ve Güvenilirlik Arasındaki Analitik Bağıntı
Konstrüksiyonda Güvenirlik Hesaplarının Uygulandığı Örnek Akademik Çalışmalar
Konstrüksiyonda Güvenirlik Hesaplarının Uygulandığı Çeşitli Çözümlü ve Çözümsüz Örnekler
Semboller ve Birimler
66'sı Çözümlü, 80 Uygulama ve 4 Örnek Akademik Çalışma
Barkod: 9789750246210
Yayın Tarihi: Aralık 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 287
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Semboller ve Birimler  11
Şekiller ve Tablolar Listesi  13
1. BÖLÜM: GENEL BİLGİLER  21
1.1. GİRİŞ  21
1.2. KONSTRÜKSİYONDA GÜVENİLİRLİK VE EMNİYET KATSAYISI  22
1.2.1. Statik Zorlamalarda Sınır Mukavemet Değerleri ve S Emniyet Katsayısı  22
1.2.2. Dinamik Zorlamalarda Sınır Mukavemet Değeri ve Emniyet Katsayısı  23
1.2.3. Değişken (Dinamik) Gerilmelerde Emniyet Katsayısı  28
1.2.4. Bir Makine Elemanının Teorik Sonsuz Ömür ve Sonlu Ömre Göre Boyut Tayini  37
2. BÖLÜM: KONSTRÜKSİYONDA GÜVENİRLİK  43
2.1. TANIMLAMALAR  43
2.2. A STATİK ZORLANMADA SINIR MUKAVEMET DEĞERLERİNİN İSTATİSTİK FREKANS DAĞILIMINA GÖRE ELDE EDİLMESİ  44
2.3. B DİNAMİK ZORLANMADA SINIR MUKAVEMET DEĞERLERİNİN GÜVENİRLİKLİ OLARAK ELDE EDİLMESİ  48
2.4. C GAUSS – LAPLACE DAĞILIM FONKSİYONU (NORMAL DAĞILIM FONKSİYONU)  58
3. BÖLÜM: İSTATİSTİK FREKANS DAĞILIM FONKSİYONLARINA
GÖRE HASAR VE GÜVENİRLİK  69
3.1. HASAR VE GÜVENİRLİK EĞRİLERİ  72
3.2. LOGARİTMİK NORMAL DAĞILIM FONKSİYONU  75
3.3. NORMAL DAĞILIM TABLOSU  77
4. BÖLÜM: YORULMADA BİRİKİMLİ HASARA GÖRE EŞDEĞER
GERİLME VE ÖMÜR HESAPLARI  93
4.1. WÖHLER DİYAGRAMLARI VE ÖMÜR HESABI  93
4.2. EŞDEĞER GERİLME VE ÖMÜR  104
5. BÖLÜM: AŞINMA HESAPLARINDA KULLANILAN ÜSTLÜ
(ÜSTEL) DAĞILIM FONKSİYONU  117
6. BÖLÜM: EMNİYET KATSAYISI (SEM) VE GÜVENİLİRLİK
ARASINDAKİ ANALİTİK BAĞINTI  125
7. BÖLÜM: KONSTRÜKSİYONDA GÜVENİRLİK HESAPLARININ UYGULANDIĞI ÖRNEK AKADEMİK ÇALIŞMALAR  135
7.1. OTOMOTİV SANAYİNDE DİNAMİK GERİLMELER ALTINDA ZORLANAN ELEMANLARIN ÖMÜRLERİNİN BİRİKİMLİ (KÜMÜLATİF) HASARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ  135
7.2. DİNAMİK GERİLMELERDE ÖNGÖRÜLEN ÖMÜRE GÖRE ÇELİK MAKİNE PARÇALARININ TASARIMI  147
7.2.1. Giriş  148
7.2.2. Çelik Malzemenin Güvenilirlikli Sınır Mukavemet Değerinin Belirlenmesi [1]  148
7.2.3. Öngörülen Ömüre Göre Makina Parçalarının Tasarımı  151
7.2.3.1. Ömür (N) Parametresinin Belirlenmesi [2]  151
7.2.3.2. Öngörülen Ömüre Göre Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesi  154
7.2.3.3. Sayısal Örnek  155
7.2.4. Sonuç  155
7.3. KONSTRÜKSİYON ELEMANLARINDA GÜVENİRLİK EMNİYET VE ÖMÜR DEĞERLENDİRMELERİ  158
7.3.1. Giriş  158
7.3.2. Makina Parçalarının Ömür Deneyleri ve Değerlendirmeleri  159
7.3.2.1. Ömür Deneyleri  159
7.3.3.2. Deney Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Gerilme–Ömür (Wöhler) Diyagramlarının Çizimi  162
7.3.3. Birikimli Hasar ve Ömür Hesapları  163
7.3.4. K.K.K. 1013 Üncü Ordu Donatım Ana Tamir Fabrikasında Üretilen T Model Jeeplerin Vites Dişlilerinin ve Diferansiyel Millerinin Ömür Hesapları  164
7.3.4.1. Vites Dişlileri Ömür Hesapları  164
7.3.4.2. Diferansiyel Millerinin ve Kardan Şaftının Ömür Hesabı  166
7.3.5. Sonuç  167
7.4. İNDÜKSİYONLA SİNTERLENEN DEMİR ESASLI %3 BAKIR VE %0,5 GRAFİT İÇEREN TOZ METAL PARÇALARIN SİNTERLEME SÜRESİNE GÖRE GÜVENİRLİKLERİNİN İNCELENMESİ  169
7.4.1. Giriş  169
7.4.2. Deneysel Çalışmalar  171
7.4.3. Sonuçlar ve Tartışma  174
7.4.3.1. Üç Nokta Eğme Testi Sonuçları  174
7.4.3. Sonuçlar  193
8. BÖLÜM: ÖRNEKLER  197
ÇÖZÜLMEMİŞ ÖRNEKLER  273
9. BÖLÜM: EKLER  281
EK–1 Z Tablosu  281
EK–II Malzeme ve Dinamik Zorlama Türlerine Göre
 


Fatih C. Babalık ...
Haziran 2020
42.00 TL
Sepete Ekle
Fatih C. Babalık ...
Mart 2020
45.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Semboller ve Birimler  11
Şekiller ve Tablolar Listesi  13
1. BÖLÜM: GENEL BİLGİLER  21
1.1. GİRİŞ  21
1.2. KONSTRÜKSİYONDA GÜVENİLİRLİK VE EMNİYET KATSAYISI  22
1.2.1. Statik Zorlamalarda Sınır Mukavemet Değerleri ve S Emniyet Katsayısı  22
1.2.2. Dinamik Zorlamalarda Sınır Mukavemet Değeri ve Emniyet Katsayısı  23
1.2.3. Değişken (Dinamik) Gerilmelerde Emniyet Katsayısı  28
1.2.4. Bir Makine Elemanının Teorik Sonsuz Ömür ve Sonlu Ömre Göre Boyut Tayini  37
2. BÖLÜM: KONSTRÜKSİYONDA GÜVENİRLİK  43
2.1. TANIMLAMALAR  43
2.2. A STATİK ZORLANMADA SINIR MUKAVEMET DEĞERLERİNİN İSTATİSTİK FREKANS DAĞILIMINA GÖRE ELDE EDİLMESİ  44
2.3. B DİNAMİK ZORLANMADA SINIR MUKAVEMET DEĞERLERİNİN GÜVENİRLİKLİ OLARAK ELDE EDİLMESİ  48
2.4. C GAUSS – LAPLACE DAĞILIM FONKSİYONU (NORMAL DAĞILIM FONKSİYONU)  58
3. BÖLÜM: İSTATİSTİK FREKANS DAĞILIM FONKSİYONLARINA
GÖRE HASAR VE GÜVENİRLİK  69
3.1. HASAR VE GÜVENİRLİK EĞRİLERİ  72
3.2. LOGARİTMİK NORMAL DAĞILIM FONKSİYONU  75
3.3. NORMAL DAĞILIM TABLOSU  77
4. BÖLÜM: YORULMADA BİRİKİMLİ HASARA GÖRE EŞDEĞER
GERİLME VE ÖMÜR HESAPLARI  93
4.1. WÖHLER DİYAGRAMLARI VE ÖMÜR HESABI  93
4.2. EŞDEĞER GERİLME VE ÖMÜR  104
5. BÖLÜM: AŞINMA HESAPLARINDA KULLANILAN ÜSTLÜ
(ÜSTEL) DAĞILIM FONKSİYONU  117
6. BÖLÜM: EMNİYET KATSAYISI (SEM) VE GÜVENİLİRLİK
ARASINDAKİ ANALİTİK BAĞINTI  125
7. BÖLÜM: KONSTRÜKSİYONDA GÜVENİRLİK HESAPLARININ UYGULANDIĞI ÖRNEK AKADEMİK ÇALIŞMALAR  135
7.1. OTOMOTİV SANAYİNDE DİNAMİK GERİLMELER ALTINDA ZORLANAN ELEMANLARIN ÖMÜRLERİNİN BİRİKİMLİ (KÜMÜLATİF) HASARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ  135
7.2. DİNAMİK GERİLMELERDE ÖNGÖRÜLEN ÖMÜRE GÖRE ÇELİK MAKİNE PARÇALARININ TASARIMI  147
7.2.1. Giriş  148
7.2.2. Çelik Malzemenin Güvenilirlikli Sınır Mukavemet Değerinin Belirlenmesi [1]  148
7.2.3. Öngörülen Ömüre Göre Makina Parçalarının Tasarımı  151
7.2.3.1. Ömür (N) Parametresinin Belirlenmesi [2]  151
7.2.3.2. Öngörülen Ömüre Göre Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesi  154
7.2.3.3. Sayısal Örnek  155
7.2.4. Sonuç  155
7.3. KONSTRÜKSİYON ELEMANLARINDA GÜVENİRLİK EMNİYET VE ÖMÜR DEĞERLENDİRMELERİ  158
7.3.1. Giriş  158
7.3.2. Makina Parçalarının Ömür Deneyleri ve Değerlendirmeleri  159
7.3.2.1. Ömür Deneyleri  159
7.3.3.2. Deney Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Gerilme–Ömür (Wöhler) Diyagramlarının Çizimi  162
7.3.3. Birikimli Hasar ve Ömür Hesapları  163
7.3.4. K.K.K. 1013 Üncü Ordu Donatım Ana Tamir Fabrikasında Üretilen T Model Jeeplerin Vites Dişlilerinin ve Diferansiyel Millerinin Ömür Hesapları  164
7.3.4.1. Vites Dişlileri Ömür Hesapları  164
7.3.4.2. Diferansiyel Millerinin ve Kardan Şaftının Ömür Hesabı  166
7.3.5. Sonuç  167
7.4. İNDÜKSİYONLA SİNTERLENEN DEMİR ESASLI %3 BAKIR VE %0,5 GRAFİT İÇEREN TOZ METAL PARÇALARIN SİNTERLEME SÜRESİNE GÖRE GÜVENİRLİKLERİNİN İNCELENMESİ  169
7.4.1. Giriş  169
7.4.2. Deneysel Çalışmalar  171
7.4.3. Sonuçlar ve Tartışma  174
7.4.3.1. Üç Nokta Eğme Testi Sonuçları  174
7.4.3. Sonuçlar  193
8. BÖLÜM: ÖRNEKLER  197
ÇÖZÜLMEMİŞ ÖRNEKLER  273
9. BÖLÜM: EKLER  281
EK–1 Z Tablosu  281
EK–II Malzeme ve Dinamik Zorlama Türlerine Göre
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020