Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Çağdaş Büro Yönetimi
Ağustos 2019 / 5. Baskı / 296 Syf.
Fiyatı: 34.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 4. Eylül 2016 37.00 TL 17.90 TL (%52)Sepete Ekle
   

Günümüzde iş yaşamı ve büro yönetimi kavramının yaşanan gelişmeler doğrultusunda yeniden ele alınması ile bu alanda yayınlanan kitaplarda güncellenme gereksinimi doğmuştur.

Çağdaş yönetim yaklaşımları, ilkeleri ve kurumsal – uygulamaya dayalı bilgiler ışığında hazırlanan bu kitabın, geleceğin bürolarında görev alacak büro yönetimi bölümü öğrencileri, öğretim elemanları, kamu ve özel organizasyondaki büro yöneticileri ve çalışanları açısından yararlı bir kaynak olacaktır.


Konu Başlıkları
Yönetim ve Büro Yönetimi
Büro Türleri ve Yönetimi
Bürolarda İş Analizi ve İş Değerlemesi
Büro Organizasyonu ve Sistem İyileştirme Teknikleri
Büro Ergonomisi ve Tasarımı
Bürolarda İletişim Yönetimi
Bilgi Sistemleri ve Büro Otomasyonu
Bürolarda Toplam Kalite Yönetimi
Bürolarda Performans Değerleme
Bürolarda Zaman Yönetimi
Bürolarda İş ve Meslek Etiği
Bürolarda Stres Yönetimi
Bürolarda Dosyalama
Barkod: 9789750255564
Yayın Tarihi: Ağustos 2019
Baskı Sayısı:  5
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 296
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş 1  5
Önsöz  6
5. Baskıya Önsöz  7
Tablolar Listesi  19
Şekiller Listesi  21
Birinci Bölüm
YÖNETİM VE BÜRO YÖNETİMİ
A. YÖNETİM KAVRAMININ ANLAMI VE KAPSAMI  23
1. Yönetim Kavramı  23
2. Yönetimin Amacı  25
3. Yönetim Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi  26
3.1. Sanayi Devrimi Öncesi Dönem  27
3.2. Sanayi Devrimi Sonrası Dönem  28
4. Çağdaş Yönetim Yaklaşımları  30
B. BÜROLARIN VE BÜRO YÖNETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ  31
1. Büro Kavramı  32
2. Büro Yönetimi ve Tarihsel Gelişimi  33
2.1. Dünyada Büro Yönetiminin Tarihsel Gelişimi  34
2.1.1. Sanayileşme Öncesi Dönem  34
2.1.2. Sanayileşme Dönemi  34
2.1.3. Bilgi Çağı  35
2. Türkiye’de Büro Yönetiminin Tarihsel Gelişimi  36
C. TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ  37
1. Türkiye’de Büro Yönetimi Eğitimi  37
1.1. Ortaöğretim Seviyesinde Büro Yönetimi Eğitimi  38
1.2. Ön Lisans Seviyesinde Büro Yönetimi Eğitimi  38
1.3. Lisans Seviyesinde Büro Yönetimi ve Sekreterlik Eğitimi  39
1.4. Yüksek Lisans Seviyesinde Büro Yönetimi ve Sekreterlik Eğitimi  40
2. Dünyada Büro Yönetimi ve Sekreterlik Eğitimi  40
İkinci Bölüm
BÜRO TÜRLERİ VE YÖNETİMİ
A. BÜRO TÜRLERİ  43
B. KLASİK BÜRO TÜRLERİ  43
1. Uzmanlık Alanlarına Göre Bürolar  43
2. Ait Oldukları Kurumlara Göre Bürolar  44
3. Kuruluş Amaçlarına Göre Bürolar  44
4. Yerleşim Biçimlerine Göre Bürolar  44
5. Modüler Dizaynlı Bürolar  45
C. ÇAĞDAŞ BÜRO TÜRLERİ  46
1. Gezici (Mobil) Bürolar  46
2. Adhokratik Bürolar  47
3. Ev Bürolar  48
4. Sanal Bürolar  49
5. Yaratıcı Bürolar  50
6. Esnek Bürolar  52
7. Ofis Kafeler  53
D. ÇAĞDAŞ BÜRO TÜRLERİ  54
1. Klasik Büro Yönetimi  55
2. Çağdaş Büro Yönetimi  56
3. Büroların Örgütlenmesi  58
4. Büroların Fonksiyonları  59
Üçüncü Bölüm
BÜROLARDA İŞ ANALİZİ VE İŞ DEĞERLEMESİ
A. BÜRO İŞLERİNİN ANALİZİ  61
1. Norm Kadro Çalışmaları ve İş Analizi  61
2. Bürolarda İş Analizi  63
2.1. İş Analizinin Amaçları  64
2.2. İş Analizi Süreci  65
3. İş Analizi Yöntemleri  65
3.1. Gözlem Yöntemi  66
3.2. Birebir Görüşme Yöntemi  67
3.3. Yapılandırılmış Anket Yöntemi  68
3.4. Günlük Tutma Yöntemi  68
3.5. Birleşik Yöntem  70
4. İş Analizcilerinin Seçimi ve Eğitimi  71
B. BÜRO İŞLERİNİN DEĞERLEMESİ  71
1. İş Değerleme Yöntemleri  72
1.1. Sıralama Yöntemi  73
1.2. İkili Karşılaştırma Yöntemi  73
1.3. Sınıflandırma Yöntemi  73
1.4. Faktör Kıyaslama Yöntemi  74
1.5. Puan Yöntemi  74
1.6. Yetkinlik Bazlı Değerleme Yöntemi  77
2. İş Değerleme Yöntemlerinin Sakıncaları  77
3. Büro İşlerinin Tanımı  77
4. Büro İşlerinin Gerekleri  78
5. Bürolarda İş Bölümü  80
6. Büro İşlerinin Bölümlendirilmesi  81
6.1. Fonksiyonlara Göre Bölümlendirme  82
6.2. Ürüne Göre Bölümlendirme  82
6.3. Bölge Esasına Göre Bölümlendirme  82
6.4. Hizmet Edilen Kurumlar (Gruplar–Müşteriler) Esas Alınarak Yapılan Bölümlendirme  82
6.5. Zamana Göre Bölümlendirme  82
6.6. Karma Bölümlendirme  83
7. Bürolarda İnsan Gücü Planlaması  83
8. Büro Personelinin Seçimi ve İşe Başlatılması  85
9. Yetki ve Sorumlulukların Belirlenmesi  86
9.1. Bürolarda Yetki Devri  87
9.2. Bürolarda İş Sorumluluğu  88
10. Bürolarda İşe Alıştırma (Oryantasyon)  88
11. Bürolarda İş ve Görev Tasarımı  89
Dördüncü Bölüm
BÜRO ORGANİZASYONU VE SİSTEM İYİLEŞTİRME TEKNİKLERİ
A. BÜROLARIN VE BÜRO İŞLERİNİN ORGANİZASYONU  91
1. Bürolarda Yerleşim Planlaması (Layout)  91
1.1. Kuruluş Yeri Seçiminde Göz Önüne Alınacak Hususlar  92
1.2. Yer Seçimi Etüdünün Yapılması  93
1.3. Büroların Yerleşim Yerleri  94
1.4. Bürolarda Yerleşmenin Önemi  95
1.5. Bürolarda Yerleşme–İş Akımı İlişkisi  96
1.6. Bürolarda İş Akışı Düzenlemeleri  96
1.7. İş Akışı Otomasyonu  98
1.8. Bürolarda Yerleşim İlkeleri  99
1.9. Büro Dizayn Akımları  100
2. Etkili Mekan Kullanımı  101
3. Büro Yerleşiminde Uyulacak Kurallar  102
B. BÜROLARDA SİSTEM İYİLEŞTİRME TEKNİKLERİ  102
1. Bürolarda İş ve Metot (Yöntem) Etütleri  103
1.1. Bürolarda İş Etüdünün Amaçları  104
1.2. Metot Etüdünün Aşamaları  106
1.3. Metot Geliştirmede Kullanılan Grafik Araçlar  107
2. Bürolarda Verimlilik Yönetimi  108
2.1. Verim ve Verimliliği Etkileyen Faktörler  110
3. Bürolarda Etkinlik Yönetimi  111
3.1. Etkinlik Kavramı ve Etkinlik Faktörleri  111
Beşinci Bölüm
BÜRO ERGONOMİSİ VE TASARIMI
A. BÜROLARDA ERGONOMİ  115
1. Ergonominin Tanımı ve Anlamı  115
2. Ergonominin Amacı  116
3. Bürolarda Ergonomik Unsurlar  117
4. Bürolarda Yerleşim Ergonomisi  119
4.1. Antropometrik Açıdan İşyeri Şekillendirme  121
4.2. Fizyolojik Açıdan İşyeri Şekillendirme  122
4.3. Psikolojik Açıdan İşyeri Şekillendirme  122
4.4. Enformasyonel İşyeri Şekillendirmesi  123
4.5. Organizasyonel İşyeri Şekillendirme  123
4.6. Emniyet Açısından İşyeri Şekillendirme  124
5. Çalışma Koşularına Etki Eden Ergonomik Faktörler  124
6. Büro Otomasyonu ve Ergonomi  126
6.1. Büro Otomasyonunda Ergonomik Unsurlar  128
7. Büro Ortamında Hijyen Faktörleri: Işık, Ses, Sıcaklık, Nem Gürültü ve Renk  129
8. Büro Ergonomisi ve Verimlilik  132
9. Büro Tasarımında Yeni Bir Yaklaşım: Feng Shui  132
B. BÜROLARDA İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ  134
1. Bürolarda Görülen Meslek Hastalıkları  135
1.1. Bürolarda Çalışma Koşullarından Kaynaklanan Kas–İskelet Sistemi Hastalıkları  137
1.2. İşle İlgili Üst Ekstremite Kas–İskelet Hastalıkları  137
1.3. Burkulma ve İncinmeler  138
2. Bürolarda İş Kazaları  139
3. Oturularak Yapılan İşler İçin Önerilen Boyutlar  140
3.1. Masalar  140
3.2. Klavye ve İmleç Aracı (Mouse vb.)  142
3.3. Bilgisayar Başında Çalışmanın Ergonomisi  142
3.4. Sandalye  143
3.5. Diğer Aksesuarlar  145
3.6. Ofis Çalışanları İçin Fizyolojik Egzersizler  146
Altıncı Bölüm
BÜROLARDA İLETİŞİM YÖNETİMİ
A. İLETİŞİM KAVRAMI VE KAPSAMI  149
1. İletişimin Tanımı ve Anlamı  149
2. İletişimin Temel Özellikleri  150
B. İLETİŞİM SÜRECİ  151
1. Kaynak (Gönderici)  152
2. Mesaj (İleti)  153
3. Kodlama–Kod Açma  155
4. Kanal  156
5. Alıcı (Hedef)  156
6. Filtre (Algılama ve Değerlendirme)  158
7. Geribildirim (Feed–Back)  159
C. BÜRO İLETİŞİMİ VE FONKSİYONLARI  160
1. Büro İletişiminin Fonksiyonları  161
2. Bürolarda İletişimi Geliştirme Yöntemleri  162
3. Bürolarda Etkin İletişimi Engelleyen Faktörler  162
D. BÜROLARDA İLETİŞİM BİÇİMLERİ  163
Yedinci Bölüm
BİLGİ SİSTEMLERİ VE BÜRO OTOMASYONU
A. BİLGİ KAVRAMI  167
1. Bilginin Anlamı ve Türleri  167
2. Bilginin Özellikleri  170
3. Bilgi Çalışanları  171
4. Bilgi Yönetimi  172
B. BİLGİ VE BİLGİ SİSTEMLERİ  175
1. Bilgi Sistemleri  176
1.1. Veri İşleme Sistemi  178
1.2. Yönetim Bilgi Sistemi  179
1.3. Karar Destek Sistemi  182
1.4. Uzman Sistemler  184
1.5. Fonksiyonel Bilgi Sistemi  186
C. BÜRO OTOMASYONU  186
1. Ofis Otomasyonu Kavramı  187
D. BÜRO OTOMASYONU ALT SİSTEMLERİ  188
1. Kurumsal Bilgi Portalı  188
2. İş Akış Yönetim Sistemi  189
3. Belge Yönetim Sistemi  190
4. Kelime İşlem Sistemi  192
5. Faks Otomasyonu Sistemi  192
6. Sanal Toplantı Sistemi  193
E. BÜROLARDA VERİ GÜVENLİĞİ  193
1. Bilgisayar Güvenliği  194
1.1. İşletim Sistemi Güvenliği  195
1.2. Ağ Güvenliği  195
1.3. Veri Güvenliği (Data Security)  195
1.4. Veri Bankası Güvenliği (Database Security)  195
1.5. Uygulama Programı Güvenliği  195
1.6. Veri Ağ Güvenliği  196
2. Fiziksel Güvenlik  196
Sekizinci Bölüm
BÜROLARDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
A. BÜROLARDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ  199
1. Kalite Kavramı ve Tarihsel Gelişimi  199
2. Toplam Kalite Kavramı  201
3. Toplam Kalite Yönetimi  202
3.1. Toplam Kalite Yönetiminin Amaçları  206
3.2. Toplam Kalite Yönetimini Yararları  207
3.3. TKY Uygulamalarının Kritik Başarı Faktörleri  207
3.4. Toplam Kalite Yönetiminin Başarısını Engelleyen Faktörler  209
3.5. Hizmet Sektöründe Toplam Kalite Yönetiminin Önemi  211
3.6. Toplam Kalite Yönetimi ve Büro Yönetimi İlişkisi  211
Dokuzuncu Bölüm
BÜROLARDA PERFORMANS DEĞERLEME
A. PERFORMANS DEĞERLEME  213
1. Performans Değerlemesinin Amacı ve Önemi  214
2. Performans Değerleme Yöntemleri  215
3. Performans Değerleme Aşamaları  219
4. Performans Değerlemenin Yararları  221
5. Performans Değerlemenin Sonuçları  222
Onuncu Bölüm
BÜROLARDA ZAMAN YÖNETİMİ
A. ZAMAN YÖNETİMİ  225
1. Zaman Kavramının Tanımı ve Anlamı  226
2. Yönetsel Zaman Kavramı  227
3. Zaman Tuzakları  228
4. Zaman Yönetimi  229
4.1. Bireysel Zaman Yönetimi  231
4.2. Örgütsel Zaman Yönetimi  232
Onbirinci Bölüm
BÜROLARDA İŞ VE MESLEK ETİĞİ
A. AHLAK VE ETİK KAVRAMI  235
1. Ahlak Kavramı  236
2. İş Ahlakı Kavramı  237
3. Etik Ahlak İlişkisi  238
4. İş Ahlakının Önemi  238
5. Meslek Ahlakı  239
6. İşletme Ahlakı  240
B. BÜROLARDA ETİK  242
1. Büro Etiği  242
1.1. Bürolarda Yaşanan Etik Dışı Davranışlar  243
Onikinci Bölüm
BÜROLARDA STRES YÖNETİMİ
A. STRES VE STRES YÖNETİMİ  247
1. Stres Kavramının Tanımı ve Kapsamı  247
2. Bürolarda Stresin Nedenleri (Kaynakları)  250
3. Stres Belirtileri  251
4. Stresle Başa Çıkma Yöntemleri  253
5. Örgütsel Stres ve Örgütsel Stresin Yönetimi  256
Onüçüncü Bölüm
BÜROLARDA DOSYALAMA
A. BÜROLARDA DOSYALAMA İŞLEMLERİ  259
1. Dosyalamanın Anlamı ve Amacı  260
2. Dosyalamanın Örgütsel Açıdan Önemi  260
3. Dosyalama Süreci  261
3.1. Dosya Başlıkları ve Yeni Dosya Açmak  262
3.2. Dosya Fihrist (İndeks)i Oluşturma  262
3.3. Kodlama ve Kod Sistemi Oluşturma  262
3.4. Çapraz Başvuru Sistemi  263
3.5. Evrakın Gruplandırılması ve Sıralanması  263
3.6. Dosyalama Sistemini Saptama  263
3.6.1. Dosyalama Sisteminin Özellikleri  264
4. Dosyalama Türleri  265
4.1. Alfabetik Dosyalama Sistemi  265
4.2. Sayısal/Nümerik Dosyalama Sistemi  266
4.3. Coğrafi Dosyalama Sistemi  267
4.4. Kronolojik Dosyalama Sistemi  268
4.5. Konularına Göre Dosyalama Sistemleri  268
4.6. Karma Dosyalama Sistemleri  269
4.7. Sanal Dosyalama Sistemleri  270
5. Standart Dosya Planı  270
6. Elektronik Belge Yönetim Sistemi  271
Kaynaklar  275
Kavramlar Dizini  291
 


Öznur Nalçınkaya ...
Nisan 2019
18.90 TL
Sepete Ekle
Reşat Eraksoy
Kasım 2018
120.00 TL
Sepete Ekle
Öznur Nalçınkaya
Ekim 2018
21.00 TL
Sepete Ekle
Hilal Öztürk ...
Ekim 2018
23.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş 1  5
Önsöz  6
5. Baskıya Önsöz  7
Tablolar Listesi  19
Şekiller Listesi  21
Birinci Bölüm
YÖNETİM VE BÜRO YÖNETİMİ
A. YÖNETİM KAVRAMININ ANLAMI VE KAPSAMI  23
1. Yönetim Kavramı  23
2. Yönetimin Amacı  25
3. Yönetim Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi  26
3.1. Sanayi Devrimi Öncesi Dönem  27
3.2. Sanayi Devrimi Sonrası Dönem  28
4. Çağdaş Yönetim Yaklaşımları  30
B. BÜROLARIN VE BÜRO YÖNETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ  31
1. Büro Kavramı  32
2. Büro Yönetimi ve Tarihsel Gelişimi  33
2.1. Dünyada Büro Yönetiminin Tarihsel Gelişimi  34
2.1.1. Sanayileşme Öncesi Dönem  34
2.1.2. Sanayileşme Dönemi  34
2.1.3. Bilgi Çağı  35
2. Türkiye’de Büro Yönetiminin Tarihsel Gelişimi  36
C. TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ  37
1. Türkiye’de Büro Yönetimi Eğitimi  37
1.1. Ortaöğretim Seviyesinde Büro Yönetimi Eğitimi  38
1.2. Ön Lisans Seviyesinde Büro Yönetimi Eğitimi  38
1.3. Lisans Seviyesinde Büro Yönetimi ve Sekreterlik Eğitimi  39
1.4. Yüksek Lisans Seviyesinde Büro Yönetimi ve Sekreterlik Eğitimi  40
2. Dünyada Büro Yönetimi ve Sekreterlik Eğitimi  40
İkinci Bölüm
BÜRO TÜRLERİ VE YÖNETİMİ
A. BÜRO TÜRLERİ  43
B. KLASİK BÜRO TÜRLERİ  43
1. Uzmanlık Alanlarına Göre Bürolar  43
2. Ait Oldukları Kurumlara Göre Bürolar  44
3. Kuruluş Amaçlarına Göre Bürolar  44
4. Yerleşim Biçimlerine Göre Bürolar  44
5. Modüler Dizaynlı Bürolar  45
C. ÇAĞDAŞ BÜRO TÜRLERİ  46
1. Gezici (Mobil) Bürolar  46
2. Adhokratik Bürolar  47
3. Ev Bürolar  48
4. Sanal Bürolar  49
5. Yaratıcı Bürolar  50
6. Esnek Bürolar  52
7. Ofis Kafeler  53
D. ÇAĞDAŞ BÜRO TÜRLERİ  54
1. Klasik Büro Yönetimi  55
2. Çağdaş Büro Yönetimi  56
3. Büroların Örgütlenmesi  58
4. Büroların Fonksiyonları  59
Üçüncü Bölüm
BÜROLARDA İŞ ANALİZİ VE İŞ DEĞERLEMESİ
A. BÜRO İŞLERİNİN ANALİZİ  61
1. Norm Kadro Çalışmaları ve İş Analizi  61
2. Bürolarda İş Analizi  63
2.1. İş Analizinin Amaçları  64
2.2. İş Analizi Süreci  65
3. İş Analizi Yöntemleri  65
3.1. Gözlem Yöntemi  66
3.2. Birebir Görüşme Yöntemi  67
3.3. Yapılandırılmış Anket Yöntemi  68
3.4. Günlük Tutma Yöntemi  68
3.5. Birleşik Yöntem  70
4. İş Analizcilerinin Seçimi ve Eğitimi  71
B. BÜRO İŞLERİNİN DEĞERLEMESİ  71
1. İş Değerleme Yöntemleri  72
1.1. Sıralama Yöntemi  73
1.2. İkili Karşılaştırma Yöntemi  73
1.3. Sınıflandırma Yöntemi  73
1.4. Faktör Kıyaslama Yöntemi  74
1.5. Puan Yöntemi  74
1.6. Yetkinlik Bazlı Değerleme Yöntemi  77
2. İş Değerleme Yöntemlerinin Sakıncaları  77
3. Büro İşlerinin Tanımı  77
4. Büro İşlerinin Gerekleri  78
5. Bürolarda İş Bölümü  80
6. Büro İşlerinin Bölümlendirilmesi  81
6.1. Fonksiyonlara Göre Bölümlendirme  82
6.2. Ürüne Göre Bölümlendirme  82
6.3. Bölge Esasına Göre Bölümlendirme  82
6.4. Hizmet Edilen Kurumlar (Gruplar–Müşteriler) Esas Alınarak Yapılan Bölümlendirme  82
6.5. Zamana Göre Bölümlendirme  82
6.6. Karma Bölümlendirme  83
7. Bürolarda İnsan Gücü Planlaması  83
8. Büro Personelinin Seçimi ve İşe Başlatılması  85
9. Yetki ve Sorumlulukların Belirlenmesi  86
9.1. Bürolarda Yetki Devri  87
9.2. Bürolarda İş Sorumluluğu  88
10. Bürolarda İşe Alıştırma (Oryantasyon)  88
11. Bürolarda İş ve Görev Tasarımı  89
Dördüncü Bölüm
BÜRO ORGANİZASYONU VE SİSTEM İYİLEŞTİRME TEKNİKLERİ
A. BÜROLARIN VE BÜRO İŞLERİNİN ORGANİZASYONU  91
1. Bürolarda Yerleşim Planlaması (Layout)  91
1.1. Kuruluş Yeri Seçiminde Göz Önüne Alınacak Hususlar  92
1.2. Yer Seçimi Etüdünün Yapılması  93
1.3. Büroların Yerleşim Yerleri  94
1.4. Bürolarda Yerleşmenin Önemi  95
1.5. Bürolarda Yerleşme–İş Akımı İlişkisi  96
1.6. Bürolarda İş Akışı Düzenlemeleri  96
1.7. İş Akışı Otomasyonu  98
1.8. Bürolarda Yerleşim İlkeleri  99
1.9. Büro Dizayn Akımları  100
2. Etkili Mekan Kullanımı  101
3. Büro Yerleşiminde Uyulacak Kurallar  102
B. BÜROLARDA SİSTEM İYİLEŞTİRME TEKNİKLERİ  102
1. Bürolarda İş ve Metot (Yöntem) Etütleri  103
1.1. Bürolarda İş Etüdünün Amaçları  104
1.2. Metot Etüdünün Aşamaları  106
1.3. Metot Geliştirmede Kullanılan Grafik Araçlar  107
2. Bürolarda Verimlilik Yönetimi  108
2.1. Verim ve Verimliliği Etkileyen Faktörler  110
3. Bürolarda Etkinlik Yönetimi  111
3.1. Etkinlik Kavramı ve Etkinlik Faktörleri  111
Beşinci Bölüm
BÜRO ERGONOMİSİ VE TASARIMI
A. BÜROLARDA ERGONOMİ  115
1. Ergonominin Tanımı ve Anlamı  115
2. Ergonominin Amacı  116
3. Bürolarda Ergonomik Unsurlar  117
4. Bürolarda Yerleşim Ergonomisi  119
4.1. Antropometrik Açıdan İşyeri Şekillendirme  121
4.2. Fizyolojik Açıdan İşyeri Şekillendirme  122
4.3. Psikolojik Açıdan İşyeri Şekillendirme  122
4.4. Enformasyonel İşyeri Şekillendirmesi  123
4.5. Organizasyonel İşyeri Şekillendirme  123
4.6. Emniyet Açısından İşyeri Şekillendirme  124
5. Çalışma Koşularına Etki Eden Ergonomik Faktörler  124
6. Büro Otomasyonu ve Ergonomi  126
6.1. Büro Otomasyonunda Ergonomik Unsurlar  128
7. Büro Ortamında Hijyen Faktörleri: Işık, Ses, Sıcaklık, Nem Gürültü ve Renk  129
8. Büro Ergonomisi ve Verimlilik  132
9. Büro Tasarımında Yeni Bir Yaklaşım: Feng Shui  132
B. BÜROLARDA İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ  134
1. Bürolarda Görülen Meslek Hastalıkları  135
1.1. Bürolarda Çalışma Koşullarından Kaynaklanan Kas–İskelet Sistemi Hastalıkları  137
1.2. İşle İlgili Üst Ekstremite Kas–İskelet Hastalıkları  137
1.3. Burkulma ve İncinmeler  138
2. Bürolarda İş Kazaları  139
3. Oturularak Yapılan İşler İçin Önerilen Boyutlar  140
3.1. Masalar  140
3.2. Klavye ve İmleç Aracı (Mouse vb.)  142
3.3. Bilgisayar Başında Çalışmanın Ergonomisi  142
3.4. Sandalye  143
3.5. Diğer Aksesuarlar  145
3.6. Ofis Çalışanları İçin Fizyolojik Egzersizler  146
Altıncı Bölüm
BÜROLARDA İLETİŞİM YÖNETİMİ
A. İLETİŞİM KAVRAMI VE KAPSAMI  149
1. İletişimin Tanımı ve Anlamı  149
2. İletişimin Temel Özellikleri  150
B. İLETİŞİM SÜRECİ  151
1. Kaynak (Gönderici)  152
2. Mesaj (İleti)  153
3. Kodlama–Kod Açma  155
4. Kanal  156
5. Alıcı (Hedef)  156
6. Filtre (Algılama ve Değerlendirme)  158
7. Geribildirim (Feed–Back)  159
C. BÜRO İLETİŞİMİ VE FONKSİYONLARI  160
1. Büro İletişiminin Fonksiyonları  161
2. Bürolarda İletişimi Geliştirme Yöntemleri  162
3. Bürolarda Etkin İletişimi Engelleyen Faktörler  162
D. BÜROLARDA İLETİŞİM BİÇİMLERİ  163
Yedinci Bölüm
BİLGİ SİSTEMLERİ VE BÜRO OTOMASYONU
A. BİLGİ KAVRAMI  167
1. Bilginin Anlamı ve Türleri  167
2. Bilginin Özellikleri  170
3. Bilgi Çalışanları  171
4. Bilgi Yönetimi  172
B. BİLGİ VE BİLGİ SİSTEMLERİ  175
1. Bilgi Sistemleri  176
1.1. Veri İşleme Sistemi  178
1.2. Yönetim Bilgi Sistemi  179
1.3. Karar Destek Sistemi  182
1.4. Uzman Sistemler  184
1.5. Fonksiyonel Bilgi Sistemi  186
C. BÜRO OTOMASYONU  186
1. Ofis Otomasyonu Kavramı  187
D. BÜRO OTOMASYONU ALT SİSTEMLERİ  188
1. Kurumsal Bilgi Portalı  188
2. İş Akış Yönetim Sistemi  189
3. Belge Yönetim Sistemi  190
4. Kelime İşlem Sistemi  192
5. Faks Otomasyonu Sistemi  192
6. Sanal Toplantı Sistemi  193
E. BÜROLARDA VERİ GÜVENLİĞİ  193
1. Bilgisayar Güvenliği  194
1.1. İşletim Sistemi Güvenliği  195
1.2. Ağ Güvenliği  195
1.3. Veri Güvenliği (Data Security)  195
1.4. Veri Bankası Güvenliği (Database Security)  195
1.5. Uygulama Programı Güvenliği  195
1.6. Veri Ağ Güvenliği  196
2. Fiziksel Güvenlik  196
Sekizinci Bölüm
BÜROLARDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
A. BÜROLARDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ  199
1. Kalite Kavramı ve Tarihsel Gelişimi  199
2. Toplam Kalite Kavramı  201
3. Toplam Kalite Yönetimi  202
3.1. Toplam Kalite Yönetiminin Amaçları  206
3.2. Toplam Kalite Yönetimini Yararları  207
3.3. TKY Uygulamalarının Kritik Başarı Faktörleri  207
3.4. Toplam Kalite Yönetiminin Başarısını Engelleyen Faktörler  209
3.5. Hizmet Sektöründe Toplam Kalite Yönetiminin Önemi  211
3.6. Toplam Kalite Yönetimi ve Büro Yönetimi İlişkisi  211
Dokuzuncu Bölüm
BÜROLARDA PERFORMANS DEĞERLEME
A. PERFORMANS DEĞERLEME  213
1. Performans Değerlemesinin Amacı ve Önemi  214
2. Performans Değerleme Yöntemleri  215
3. Performans Değerleme Aşamaları  219
4. Performans Değerlemenin Yararları  221
5. Performans Değerlemenin Sonuçları  222
Onuncu Bölüm
BÜROLARDA ZAMAN YÖNETİMİ
A. ZAMAN YÖNETİMİ  225
1. Zaman Kavramının Tanımı ve Anlamı  226
2. Yönetsel Zaman Kavramı  227
3. Zaman Tuzakları  228
4. Zaman Yönetimi  229
4.1. Bireysel Zaman Yönetimi  231
4.2. Örgütsel Zaman Yönetimi  232
Onbirinci Bölüm
BÜROLARDA İŞ VE MESLEK ETİĞİ
A. AHLAK VE ETİK KAVRAMI  235
1. Ahlak Kavramı  236
2. İş Ahlakı Kavramı  237
3. Etik Ahlak İlişkisi  238
4. İş Ahlakının Önemi  238
5. Meslek Ahlakı  239
6. İşletme Ahlakı  240
B. BÜROLARDA ETİK  242
1. Büro Etiği  242
1.1. Bürolarda Yaşanan Etik Dışı Davranışlar  243
Onikinci Bölüm
BÜROLARDA STRES YÖNETİMİ
A. STRES VE STRES YÖNETİMİ  247
1. Stres Kavramının Tanımı ve Kapsamı  247
2. Bürolarda Stresin Nedenleri (Kaynakları)  250
3. Stres Belirtileri  251
4. Stresle Başa Çıkma Yöntemleri  253
5. Örgütsel Stres ve Örgütsel Stresin Yönetimi  256
Onüçüncü Bölüm
BÜROLARDA DOSYALAMA
A. BÜROLARDA DOSYALAMA İŞLEMLERİ  259
1. Dosyalamanın Anlamı ve Amacı  260
2. Dosyalamanın Örgütsel Açıdan Önemi  260
3. Dosyalama Süreci  261
3.1. Dosya Başlıkları ve Yeni Dosya Açmak  262
3.2. Dosya Fihrist (İndeks)i Oluşturma  262
3.3. Kodlama ve Kod Sistemi Oluşturma  262
3.4. Çapraz Başvuru Sistemi  263
3.5. Evrakın Gruplandırılması ve Sıralanması  263
3.6. Dosyalama Sistemini Saptama  263
3.6.1. Dosyalama Sisteminin Özellikleri  264
4. Dosyalama Türleri  265
4.1. Alfabetik Dosyalama Sistemi  265
4.2. Sayısal/Nümerik Dosyalama Sistemi  266
4.3. Coğrafi Dosyalama Sistemi  267
4.4. Kronolojik Dosyalama Sistemi  268
4.5. Konularına Göre Dosyalama Sistemleri  268
4.6. Karma Dosyalama Sistemleri  269
4.7. Sanal Dosyalama Sistemleri  270
5. Standart Dosya Planı  270
6. Elektronik Belge Yönetim Sistemi  271
Kaynaklar  275
Kavramlar Dizini  291
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020