Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Sayı:103 Temmuz 2012
 (Editör)
Temmuz 2012 / 1. Baskı / 393 Syf.
Fiyatı: 32.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Aylık olarak yayımlanmakta olan Dergide yorumlar, mevzuatta tereddüt doğuran hususları aydınlatmak amacına yöneliktir. Derginin yayın kadrosunda her biri kendi alanlarında uzman olan maliyeciler, gümrükçüler, kambiyocular, hukukçular, akademisyenler, bürokratlar ve bilim adamları yer almaktadır.

Dergide incelenen hususlar ağırlıklı olarak vergi, iş ve sosyal sigorta, kambiyo, banka ve sermaye piyasası, gümrük, ticaret, teşvik, özelleştirme gibi konulardır. Bu ana konuları yakından ilgilendiren bir çok mevzuata ilişkin makalelere de dergide yer verilmektedir.

Dergide ayrıca, abonelerden gelen sorulara verilen cevapların yer aldığı “Sorular ve Yanıtlar”, Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuattan haberdar olmanız için hazırlanan “Resmi Gazete Özeti”, uygulamayı belirleyen güncel tarihli yüksek mahkeme kararları ve özelgelerin yer aldığı “Yargı Kararı ve Özelgeler” ile uygulamacıların her zaman kullandıkları önemli bilgilerin yer aldığı “Vergi ve Sigortaya İlişkin Önemli Bilgiler” bölümleri de istifadenize sunulmaktadır.

Dergide yer alan konular özellikle abonelerimizce sıkça sorulan sorular ve uygulamada ortaya çıkan problemler göz önüne alınarak seçilmektedir. Örneğin, İrsaliye Düzeni, Stopaj, Tek Düzen Muhasebe Sistemi, Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi, KDV ile ilgili sorunlar, Yatırım Teşvikleri, Kambiyo, Özelleştirme, Borsa, Avrupa Topluluğu, Gümrük Kodları, Sermaye Piyasası Hukuku, İş Hukuku,Ticaret Hukuku, Sosyal Güvenlik ve İçtihat uygulamaları gibi mali ve iktisadi hukuk alanlarının kapsamına giren bir çok konu uzman yazarlar tarafından dergide incelenmektedir.

Konu Başlıkları
Finansal Tablolar 1 Ocak 2013 Tarihinde Yürürlüğe Giriyor, Selahattin TUNCER
Bankalardaki Altın Hesapları ve Vergi İlişkisi, Salih ÖZEL
Maliye Bakanlığı’ndan Kiralanarak Liman Haline Getirilen Yerlerin Ekonomik Olarak İşletilmesi ve İskele Fonu Sorunu – 2, Ahmet EROL
Yeni Türk Ticaret Kanununun Denetim Hükümleri, Ahmet OZANSOY
Yabancı Uyruklu Gerçek Kişiler Konut Yapı Kooperatiflerine Ortak Olabilir mi?, Levent BAŞAK
117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile KDV Tevkifatı Sisteminde Yapılan Değişiklikler, Umut VARLI
Fazla ve Yersiz Tahsil Edilen Vergilerle Gecikmeli İadeler İçin Mükellefe Faiz Ödenmesine İlişkin Yeni Kural ve Mükellef Hakkı Olarak Faiz, Tahir ERDEM
6322 Sayılı Kanun Düzenlemelerinin Kurumlar Vergisi Kanunu Çerçevesinde Değerlendirmesi, Okan NETEK
Kaçakçılık Suçlarına İştirak Halinde İştirak Eden Kişiye Ceza Kesme Konusunda Yasal Düzenlemeler ile Mahkeme Kararları Arasındaki Yorum Farklılıkları, Hasan GÜL
Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin Üyelerine Verdiği Gübre, Tohum, İlâç, Yem ve Tarımsal Alet Gibi Girdilerde KDV Karmaşası, Uğur UĞURLU
Bazı Belediye Gelirlerinin KDV Karşısındaki Durumu ve Uygulamadaki Sorunlar, Adil Arif KUYUMCU
6102 Sayılı T. Ticaret Kanununda Yer Alan Türkiye Muhasebe Standartları ve Uygulanabilirliği, IFRS Konusunda Avrupa Birliğinde Gelişmeler, Hasan DOĞAN
Veraset Yoluyla veya İvazsız Olarak İntifa Hakkı ve Kuru Mülkiyet İntikallerinin Vergilendirilmesi, Özen ÖZOYMAK
Bölünme İşlemlerinin Yeni TTK ve KVK Açısından İncelenmesi, İsmail Hakkı GÜNEŞ
Vergi Kayıp ve Kaçağının İhbarı, İmdat TÜRKAY
Tüm Yönleriyle Uluslararası Taşımacılıkta KDV İstisnası ve İade Mekanizması, Cenk CANAL
Vergi Mahkemesinde Davanın Kaybedilmesi Hali ve İkinci İhbarname Nedir?, Mustafa ALPASLAN – Eda KAYA
Katma Değer Vergisi Tevkifatına Tabi Malın İhraç Kayıtlı Tesliminde Katma Değer Vergisi Uygulaması, Zekâi ÖZCAN
İhalelerde Teminat ve Ödeme Aracı Olarak Kullanılacak Değerler, Hidayet MAT
Şirketler Topluluğunda Hâkim ve Bağlı Şirketler Tarafından Düzenlenecek Olan Raporlar, Soner ALTAŞ
Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Şirketlerde Müdürlerin Atanma Usulü, Mustafa YAVUZ
Hazinenin Özel Mülkiyetindeki Taşınmazların Harca Esas Değer Üzerinden İhalesiz Doğrudan Satılması Mümkün mü?, Hasan GÜNER
Borca Aykırılık Teşkil Eden İmkânsızlıklar, Erol TÜRK
Gümrük Vergileri Kavramı ve Gümrük Kanunundaki İdari İtiraz Müessesesi, İbrahim Halil ÖZTÜRK
Tasfiyeye Tabi Eşyaya İlişkin İşlemler ve Gümrük Uygulamaları, Deniz KOYUNOĞLU
Servisle İşe Gidip Gelmelerin Çalışma Süresinden Sayılması, Hamit TİRYAKİ
Asıl İşveren–Alt İşveren İlişkisinde Aynı İşyeri Bildirimine İstinaden Aynı Kişiye İki Farklı İdari Para Cezası Uygulanabilir mi?, Raşit ULUBEY
Yıllık İzin Bakımından Çalışılmış Gibi Sayılan Haller, Faruk YÜKSEL
Alt İşverenlik ve Alt İşverenlik İlişkisinde Muvazaa, Yavuz ÖZEL
Son Değişikliğe Göre 5510 Sayılı Kanundaki İdari Para Cezalarında Onda Biri Uygulaması, Ersin UMDU
Son Gelişmeler Doğrultusunda Sağlıkta İlâve Ücret Uygulamasına Dair Önemli Bilgiler, Murat ARAZ
4–b (Bağ–Kur) Prim Borcu Bulunan Sigortalıların ve Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Sağlık Yardımlarından Yararlanması, S. Mehmet KELEŞ
İşverenlerin İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Durumunda Yasal Sorumlulukları Nelerdir?, Süleyman UZUNOĞLU
Sigorta Prim Teşvik Sistemi Değişti, Bölgesel Teşvik Uygulaması Geldi, Bünyamin ESEN
5510 Sayılı Kanuna Göre Zorunlu 4–b (Bağ–Kur) Kapsamında Sigortalı Sayılanlar İsteğe Bağlı 4–a (SSK) Primi Ödeyebilirler mi?, Mustafa AKDAĞ
Boşanılan Eş ile Fiilen Birlikte Yaşama, Tespiti ve Tespit Sonucunda Uygulanan Müeyyideler, Tuncay KAYA
Ülkemizin 2011 Yılı Mali Durumu, Dilşad DERİN
Yeni TTK Çerçevesinde Limited Şirketler, Yavuz AKBULAK
Vakıf Üniversitelerinin Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi, Ali ÇAKMAKCI
Barkod: 9781111182021
Yayın Tarihi: Temmuz 2012
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 393
Yayınevi: Lebib Yalkın Yayınları
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

M. Verda Yalkın Soymen
Kasım 2017
48.00 TL
Sepete Ekle
M. Verda Yalkın Soymen
Ekim 2017
48.00 TL
Sepete Ekle
M. Verda Yalkın Soymen
Ağustos 2017
48.00 TL
Sepete Ekle
M. Verda Yalkın Soymen
Ağustos 2017
48.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020