Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Ceza Muhakemesi Kanunu Şerhi
Mayıs 2007 / 2. Baskı / 1416 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 120.00 TL
İndirimli: 75.00 TL (%38)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Ülkemizde ceza, ceza yargılaması ve ceza infaz sisteminde gerçekleştirilen köklü değişim, insan hakları alanında önemli bir ilerleme sağlarken diğer taraftan da uygulamada bazı sorunları beraberinde getirmiştir.

Ceza Muhakemesi Kanununda da yaklaşık iki yıllık uygulama sırasında ortaya çıkan bazı sorunları gidermek amacıyla birçok değişiklik yapılmış, son olarak da 5560 sayılı Kanunla büyük bir değişiklik meydana gelmiştir.

Eserde, Ceza Muhakemesi Kanununda yapılan değişiklikler ve getirilen yeni müesseseler derinlemesine işlenmiş ve karşılaşılan sorunlarla ilgili değişik ortamlarda ileri sürülen görüşler, eleştiriler ve analizlere de yer verilmiş ayrıca yeni Kanunla ilgili yargı kararları da kitaba eklenmiştir.

Konu Başlıkları
Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki
Kararlar, Açıklanması ve Tebliği, Süreler ve Eski Hale Getirme
Tanıklık, Bilirkişi İncelemesi ve Keşif
Koruma Tedbirleri
İfade ve Sorgu
Savunma
Suçlara İlişkin İhbarlar ve Soruşturma
Kamu Davasının Açılması
Kovuşturma Evresi
Kamu Davasının Sona Ermesi
Mağdur, Şikayetçi, Malen Sorumlu, Katılan
Kamu Davasına Katılma
Özel Yargılama Usulleri
Uzlaşma ve Müsadere
Olağan Kanun Yolları
Olağanüstü Kanun Yolları
Yargılama Giderleri ve Çeşitli Hükümler
Barkod: 9789750204951
Yayın Tarihi: Mayıs 2007
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1416
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
İkinci Baskıya Önsöz  11
Kısaltmalar  89
Ceza Muhakemesi Kanunu ile Getirilen Yenilikler  91
Karşılaştırma Tablosu  97
BİRİNCİ KİTAP
Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM
Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki BİRİNCİ BÖLÜM
Kapsam ve Tanımlar
MADDE 1.- KANUNUN KAPSAMI  107
AÇIKLAMA  107
MADDE 2.- TANIMLAR  108
AÇIKLAMA  109
I. Genel Olarak  109
II. Ceza Yargılamasının İlgilileri  109
A. Şüpheli  109
B. Sanık  109
C. Müdafi  110
D. Vekil  110
E. Malen Sorumlu  110
III. Ceza Yargılamasının İşlemleri  110
A. Soruşturma ve Kavuşturma  110
B. İfade Alma  111
C. Sorgu  111
D. Suçüstü  111
E. Toplu Suç  111
F. Disiplin Hapsi  111
G. Şüphe  112
1. Genel Olarak  112
2. Şüphe  112
3. Basit Şüphe  112
5. Yeterli Şüphe  113
6. Kuvvetli Şüphe  113
İKİNCİ BÖLÜM
Görev
MADDE 3.- GÖREV  1 14
AÇIKLAMA  114
I. Genel Olarak  114
A. Sulh Ceza Mahkemelerinin Görevleri  114
B. Asliye Ceza Mahkemelerinin Görevleri  115
C. Ağır Ceza Mahkemelerinin Görevleri  115
D. Özel Görevli Mahkemeler  116
E. Mahkemelerin Görevleriyle İlgili Bir Öneri  121
MADDE 4.- RE'SEN GÖREV KARARI VE GÖREVDE UYUŞMAZLIK  122
AÇIKLAMA  122
I. Mahkemenin Görevli Olup Olmadığını Resen Gözetmesi  122
II. Görev Uyuşmazlığının Çözülmesi  122
III. Farklı Yargı Organları (Adli-İdari-Askeri) Arasında Görev Uyuşmazlığı  123
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  123
MADDE 5.- GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREKEN HÂL VE SONUCU  125
AÇIKLAMA  125
I. Görevsizlik Kararı  125
II. Görevsizlik Kararına İtiraz  125
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  126
MADDE 6.- GÖREVSİZLİK KARARI VERİLEMEYECEK HÂL  127
AÇIKLAMA  127
I. Görevsizlik Kararı Verilemeyecek Hal  127
II. 5560 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik  127
III. İstisna  129
MADDE 7.- GÖREVLİ OLMAYAN HÂKİM VEYA MAHKEMENİN İŞLEMLERİ  130
AÇIKLAMA  130
I. Görevli Olmayan Hakim veya Mahkemenin İşlemleri  130
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bağlantılı Davalar
MADDE 8.- BAĞLANTI KAVRAMI  131
AÇIKLAMA  131
I. Bağlantılı Suç  131
II. Bağlantı Sayılan Haller  131
III. Bağlantı Nedeniyle Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması  132
IV. Geniş Bağlantı  132
MADDE 9.- DAVALARIN BİRLEŞTİRİLEREK AÇILMASI  133
AÇIKLAMA  133
MADDE 10.- GÖRÜLMEKTE OLAN DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI  134
AÇIKLAMA  134
I. Genel Olarak  134
II. Birleştirilen Davalarda Yargılama Usulü  134
III. Ayırma Kararı Verilemeyecek Hal  134
MADDE 11.- GENİŞ BAĞLANTI SEBEBİYLE BİRLEŞTİRME  136
AÇIKLAMA  136
I. Geniş Bağlantı Sebebiyle Birleştirme  136
A. Geniş Bağlantı  136
B. Geniş Bağlantı Nedeniyle Birleştirmenin İhtiyariliği  136
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yetki
MADDE 12.- YETKİLİ MAHKEME  137
AÇIKLAMA  137
I. Yetki  137
II. Yetki Kurallarının Kamu Düzenine İlişkin Olmaması  138
III. Mahkemelerin Yetkilerinin Belirlenmesi  139
A. Suçun İşlendiği Yer  139
B. Teşebbüs  139
C. Kesintisiz Suç  139
E. Basılı Eserlerle İşlenen Suçlar  139
F. Görsel ve İşitsel Yayınlarla İşlenen Suçlar  140
MADDE 13.- ÖZEL YETKİ  141
AÇIKLAMA  141
I. Genel Olarak  141
II. Cumhuriyet Savcılarında Yetki  141
III. Yedek Kıstaslar  1 41
A. Yakalanma Yeri  141
B. Yerleşim Yeri  142
C. Son Adresi  142
D. İlk Usul İşleminin Yapıldığı Yer  142
MADDE 14.- YABANCI ÜLKEDE İŞLENEN SUÇLARDA YETKİ  143
AÇIKLAMA  143
I. Yabancı Ülkelerde İşlenen Suçlarda Yetki  143
MADDE 15.- DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞITLARINDA VEYA BU TAŞITLARLA İŞLENEN SUÇLARDA YETKİ  145
AÇIKLAMA  145
I. Gemilerde İşlenen Suçlarda Yetki  145
II. Hava ve Demiryolu Taşıtlarında İşlenen Suçlarda Yetki  145
III. Ülke Sınırları İçinde Hava, Deniz ve Demiryolu Taşıtlarında İşlenen Suçlarda Yetki  146
MADDE 16.- BAĞLANTILI SUÇLARDA YETKİ  147
AÇIKLAMA  147
I. Genel Olarak  147
II. Bağlantı Nedeniyle Davanın Birleştirilmesi ve Ayrılmasının İhtiyariliği  147
III. Davaların Birleştirilmesinde Uyuşmazlık  148
IV. Yarar  148
MADDE 17.- YETKİDE OLUMLU VEYA OLUMSUZ UYUŞMAZLIK  149
AÇIKLAMA  149
I. Genel Olarak  149
II. Yetkide Olumlu ve Olumsuz Uyuşmazlık  149
III. Uyuşmazlığın Çözüm Mercii  149
IV. Farklı Yargı Organları Arasındaki Yetki Uyuşmazlıkları  149
V. Adli Yargı Organları Arasındaki Yetki Uyuşmazlığı  149
MADDE 18.- YETKİSİZLİK İDDİASI  151
AÇIKLAMA  151
I. Yetki İtirazının Süresi  151
II. Yetkisizlik Kararı Verilecek Süre  152
III. Yetkisizlik Kararına İtiraz  152
MADDE 19.- DAVANIN NAKLİ  153
AÇIKLAMA  153
I. Davanın Nakli  153
II. Davanın Nakli Nedenleri  153
A. Hukuki ve Fiili Nedenlerle Nakil  154
B. Kamu Güvenliği Nedeniyle Nakil  154
III. Davanın Nakline Karar Verecek Merci  156
MADDE 20.- YETKİLİ OLMAYAN HÂKİM VEYA MAHKEMENİN İŞLEMLERİ  157
AÇIKLAMA  157
I. Yetkili Olmayan Hakim veya Mahkemenin İşlemleri  157
MADDE 21.- GECİKMESİNDE SAKINCA BULUNAN HÂLLERDE YAPILAN İŞLEMLER  158
AÇIKLAMA  158
I. Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hâllerde Yapılan İşlemler  158
BEŞİNCİ BÖLÜM
Hâkimin Davaya Bakamaması ve Reddi
MADDE 22.- HÂKİMİN DAVAYA BAKAMAYACAĞI HÂLLER  159
AÇIKLAMA  159
I. Hakimlik Teminatı  159
II. Hakimlerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı  160
A. Sübjektif Tarafsızlık  160
B. Objektif Tarafsızlık  160
III. Adil Yargılanma Hakkı  161
IV. Hakimin Davaya Bakma Mecburiyeti  162
V. Hakimin Davaya Bakamayacağı Haller  162
A. Suçtan Zarar Görme  162
B. Evlilik, Vesayet, Kayyımlık İlişkisi  163
C. Üst Soy ve Alt Soy Hısımlığı  164
D. Evlatlık  164
E. Belirli Dereceye Kadar Hısımlık  164
F. Daha Önce Aynı Davada Görev Yapılması  165
G. Tanıklık veya Bilirkişilik Yapılması  165
VI. Davaya Bakamama Sadece Hakimler İçindir  166
VII. Hakimin Davaya Bakamayacağı Hallerin Tasnifi  166
MADDE 23.- YARGILAMAYA KATILAMAYACAK HÂKİM  167
AÇIKLAMA  167
I. Karar veya Hükme Katılan Hakim Yüksek Dereceli Mahkemede Görev Yapamaz  167
II. Soruşturmada Görev Alan Hakim Kovuşturmada Görev Yapamaz  168
III. Yargılamanın Yenilenmesinde Önceki Kararı Veren Hakim Görev Yapamaz  170
MADDE 24.- HÂKİMİN REDDİ SEBEPLERİ VE RET İSTEMİNDE BULUNABİLECEKLER  171
AÇIKLAMA  171
I. Davaya Bakamayacağı Hallerde Ret  171
II. Tarafsızlığını Koruyamayacağı Hallerde Ret  171
B. Tarafsızlığından Kuşku Duyulmasına Neden Sayılamayacak Haller  172
C. Soruşturma Aşamasında Karar Veren Hakim  172
D. Görevden Çekilme veya Ret  172
III. Hakimin Reddi İsteminde Bulunabilecekler  172
IV. Hakimlerin İsimlerinin İlgililere Bildirilmesi  173
MADDE 25.- TARAFSIZLIĞINI ŞÜPHEYE DÜŞÜRECEK SEBEPLERDEN DOLAYI HÂKİMİN REDDİ İSTEMİNİN SÜRESİ  174
AÇIKLAMA  174
I. Tarafsızlık Gerekçesiyle Hakimin Reddinde Süre  174
II. Ret Sebebinin Sonradan Ortaya Çıkması veya Öğrenilmesi  175
MADDE 26.- RET İSTEMİNİN USULÜ  176
AÇIKLAMA  176
I. Genel Olarak  176
II. Ret Sebep ve Gerekçeleri ile Tüm Olgular Bildirilmesi  176
III. Reddi İstenilen Hakimin Görüşünün Alınması  177
MADDE 27.- HÂKİMİN REDDİ İSTEMİNE KARAR VERECEK MAHKEME  178
AÇIKLAMA  178
II. Ret İsteminin İncelenme Usulü  179
III. Hakimin Reddi İsteminin Kabulü ya da Reddine Dair Karar  179
IV. Asılsız Ret İstemleri Hakkında Yapılacak İşlem  180
MADDE 28.- RET İSTEMİ ÜZERİNE VERİLECEK KARARLAR VE BAŞVURULACAK KANUN YOLLARI  181
AÇIKLAMA  181
I. Ret İstemi Üzerine Verilecek Kararların Niteliği  181
II. İtiraz  181
MADDE 29.- REDDİ İSTENEN HÂKİMİN YAPABİLECEĞİ İŞLEMLER  182
AÇIKLAMA  182
I. Reddi İstenen Hakimin Yapabileceği İşlemler  182
II. Yargılama Sırasında Hakimin Reddinin İstenmesi  183
MADDE 30.- HÂKİMİN ÇEKİNMESİ VE İNCELEME MERCİİ  184
AÇIKLAMA  184
I. Hakimin Davaya Bakma Zorunluluğu  184
II. Çekinme Sebepleri  184
III. Çekinme Kararının İncelenmesi  185
MADDE 31.- RET İSTEMİNİN GERİ ÇEVRİLMESİ  186
AÇIKLAMA  186
I. Genel Olarak  186
II. Ret İsteminin Reddi Sebepleri  186
A. Süre  186
B. Ret Sebeplerinin ve Olguların Belirtilmemesi  187
C. Duruşmayı Uzatmak Amacıyla İstenmesi  187
III. İtiraz  188
IV. Asılsız Ret İstemlerinde Yaptırım  188
MADDE 32.- ZABIT KÂTİBİNİN REDDİ VEYA ÇEKİNMESİ  189
AÇIKLAMA  189
I. Zabıt Katibi  189
II. Zabıt Katibinin Çekinmesi ve Reddi  190
İKİNCİ KISIM
Kararlar, Açıklanması ve Tebliği,
Süreler ve Eski Hâle Getirme BİRİNCİ BÖLÜM
Kararlar, Açıklanması ve Tebliği
MADDE 33.- KARARLARIN VERİLMESİ USULÜ  191
AÇIKLAMA  191
I. Genel Olarak  191
II. Duruşmalı İşlerde Karar Usulü  191
III. Duruşmasız İşlerde Karar Usulü  191
IV. Mahkeme ve Hakim Kararları  191
A. Hakim Kararları  192
B. Mahkeme Kararları  192
MADDE 34.- KARARLARIN GEREKÇELİ OLMASI  193
AÇIKLAMA  193
I. Genel Olarak  193
II. Gerekçenin Faydaları  193
III. Karşı Oyların Gerekçesi  193
IV. Karar Çeşitlerine Göre Gerekçelerin Kapsamı  194
V. Gerekçenin Olmayışının Hukuka Kesin Aykırılık Oluşturması  194
VI. Başvurulacak Kanun Yollarının Açıkça Yazılması  195
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  195
MADDE 35.- KARARLARIN AÇIKLANMASI VE TEBLİĞİ  197
AÇIKLAMA  197
I. Verilen Kararların Tebliği  197
II. Koruma Tedbirlerine İlişkin Kararların Tebliği  197
III. Tebligat Yapılmasının Zorunlu Olmadığı Hal  198
IV. Serbest Olmayanlara ve Tutuklulara Kararın Tebliği  198
MADDE 36.- TEBLİGAT VE YAZIŞMA USULÜ  199
AÇIKLAMA  199
I. Mahkeme ve Hakimlerin Doğrudan Yazışma Yapması  199
II. İnfaz Edilecek Kararlar  199
MADDE 37.- TEBLİGAT USULLERİ  200
AÇIKLAMA  200
I. Tebligat Usulü  200
II. Yurt Dışına Tebligat  200
MADDE 38.- CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA YAPILAN TEBLİGAT  201
AÇIKLAMA  201
I. Cumhuriyet Başsavcılığına Yapılan Tebligat  201
İKİNCİ BÖLÜM
Süreler ve Eski Hâle Getirme
MADDE 39.- SÜRELERİN HESAPLANMASI  202
AÇIKLAMA  202
I. Genel Olarak  202
II. Gün  202
III. Hafta  203
IV. Ay  203
V. Son Günün Tatile Rastlaması  203
MADDE 40.- ESKİ HÂLE GETİRME  205
AÇIKLAMA  205
I. Eski Hale Getirme  205
II. Eski Hale Getirme Sebepleri  205
III. Eski Hale Getirme İsteminde Bulunulamayacak İşlemler  206
IV. Kanun Yollarına Başvuru Hakkının Belirtilmemesinin Eski Hale Getirme Sebebi Olması  206
MADDE 41.- ESKİ HÂLE GETİRME DİLEKÇESİ  207
AÇIKLAMA  207
I. Eski Hale Getirme İsteminin Usulü  207
II. Dilekçenin Verileceği Merci  207
III. Eski Hale Getirme Dilekçesinde Yer Alması Gereken Hususlar  207
MADDE 42.- ESKİ HÂLE GETİRME DİLEKÇESİ ÜZERİNE VERİLECEK KARAR  208
AÇIKLAMA  208
I. Eski Hale Getirme İstemini İnceleyecek Merci  208
II. Karar ve Niteliği  208
III. Eski Hale Getirme İsteminin Yürütmeye Etkisi  208
ÜÇÜNCÜ KISIM
Tanıklık, Bilirkişi İncelemesi ve Keşif BİRİNCİ BÖLÜM
Tanıklık
MADDE 43.- TANIKLARIN ÇAĞRILMASI  210
AÇIKLAMA  210
I. Tanıklık  210
A. Savcının Tanık Olması  211
B. Kolluk Görevlilerinin Tanıklığı  211
C. Müdafii veya Vekilin Tanıklığı  212
II. Tanıklığın Konusu  212
III. Tanıkların Çağrılması  212
A. Tanıkların Davetiye ile Çağrılması  212
B. Tanıkların Diğer İletişim Araçları ile Çağrılması  213
C. Zorla Getirme  213
1. Genel Açıklama  213
2. Kolluğun Zorla Getirme Yetkisi  213
IV. Cumhurbaşkanının Tanıklığı  214
MADDE 44.- ÇAĞRIYA UYMAYAN TANIKLAR  215
AÇIKLAMA  215
I. Tanığın Çağrıya Uymaması  215
II. Naip Hakim ya da İstinabe ile Tanık İfadesinin Alınması  215
III. Tanığın İstinabe Yoluyla Dinlenmesinin Adil Yargılanma Hakkına Etkisi  217
IV. Sebepsiz Yere Gelmeyen Tanığa Uygulanacak Yaptırım  217
MADDE 45.- TANIKLIKTAN ÇEKİNME  218
AÇIKLAMA  218
I. Tanıklık Görevi ve Tanıklıktan Çekinme  218
II. Tanıklıktan Çekinme Halleri  218
A. Hısımlık Nedeniyle  218
B. Kişisel Nedenler  219
III. Tanıklıktan Çekinme Usulü  220
MADDE 46.- MESLEK VE SÜREKLİ UĞRAŞILARI SEBEBİYLE TANIKLIKTAN ÇEKİNME  221
AÇIKLAMA  221
I. Meslek Sırrı  221
II. Mesleki Uğraş Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme  221
III. Mukayeseli Hukukta Tanıklıktan Çekinme  221
IV. Mesleki Nedenlerle Tanıklıktan Çekinme Hakkı Olanlar  222
V. Tanıklığa Muvafakat  223
MADDE 47.- DEVLET SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BİLGİLERLE İLGİLİ TANIKLIK  224
AÇIKLAMA  224
I. Devlet Sırrı  224
II. Devlet Sırları Konusunda Tanıklık ve Tanıklıktan Çekinme  225
III. Devlet Sırları Konusunda Tanıkların Dinlenme Usulü  225
IV. Devlet Sırlarının Mahkemeye Karşı Gizli Tutulamayacağı Suçlar  226
V. Cumhurbaşkanının Devlet Sırları Konusundaki Tanıklığı  226
VI. Yemin  226
MADDE 48.- KENDİSİ VEYA YAKINLARI ALEYHİNE TANIKLIKTAN ÇEKİNME  227
AÇIKLAMA  227
I. Kendisini Suçlamaya Zorlamama İlkesi  227
II. Yakınlarını Suçlamaya Zorlamama İlkesi  227
III. Çekinme Hakkının Hatırlatılması Zorunluluğu  228
IV. Tanıklık Yapmaktan Sonradan Çekinilmesi  228
V. Tanıklık Yapmaktan Çekinilemeyecek Haller  228
MADDE 49.- TANIKLIKTAN ÇEKİNME SEBEBİNİN BİLDİRİLMESİ  230
AÇIKLAMA  230
I. Tanıklıktan Çekinme Sebeplerin Bildirilmesi  230
II. Çekinme Sebeplerinin Açıklanmasını İsteyecek Merci  230
III. Aşikar Konularda Çekinme Gerekçesinin Açıklamasına Gerek Görülmemesi  230
IV. Devlet Sırları Konusunda Çekinme Gerekçeleri  231
MADDE 50.- YEMİN VERİLMEYEN TANIKLAR  232
AÇIKLAMA  232
I. Yemin  232
II. Yemin Metni  232
III. Yeminsiz Dinlenecek Tanıklar  233
MADDE 51.- TANIKLIKTAN ÇEKİNEBİLECEK KİMSENİN ÇEKİNMEMESİ  235
AÇIKLAMA  235
I. Tanıklıktan Çekinme Hakkı Olanların Tanıklık Yapmak İstemesi  2 35
II. Yemin  235
MADDE 52.- TANIKLARIN DİNLENMESİ  237
AÇIKLAMA  2 37
I. Tanıkların Dinleneceği Yer  237
II. Tanıkların Dinlenmesi  237
A. Tanık Yoklaması ve Tanıkların Duruşma Salonundan Çıkartılması  237
B. Tanıkların Birer Birer Duruşma Salonuna Alınması  238
C. Yüzleştirme  238
D. Tanık Beyanlarının Görüntülü ve Sesli Kaydedilmesi  239
E. Görüntülü veya Sesli Kayıt Zorunluluğunun 1 Temmuz 2006 Tarihinde Başlaması  240
F. Duruşma Salonu Dışında Dinlenen Tanıkların Görüntü ve Sesinin Kaydedilmesi  240
G. Görüntülü ve Sesli Kayıtların Sadece Ceza Yargılamasında Kullanılması  241
III. Terör Suçu Tanıklarının Dinlenmesi  241
IV. Tanıkların Kolluk Tarafından Dinlenmesi  243
MADDE 53.- TANIĞA GÖREVİNİN ÖNEMİNİ ANLATMA  244
AÇIKLAMA  244
I. Tanıklığın Anlam ve Önemi  244
II. Yalan Tanıklığın Yaptırımı  244
III. Yemin  244
IV. Mahkeme Salonunu Terk Edememe  245
MADDE 54.- TANIKLARA YEMİN VERİLMESİ  246
AÇIKLAMA  246
I. Yemin  246
II. Yemin Verecek Kişiler  246
III. Yasal Sebep Olmaksızın Yeminden Çekinmek  247
MADDE 55.- YEMİNİN BİÇİMİ  248
AÇIKLAMA  248
I. Yemin Metninin Niteliği  248
II. Tanıklıktan Önceki ve Sonraki Yemin  248
III. Tercüman Aracılığı ile Yemin  248
IV. Yeminin Yaptırılması Usulü  249
MADDE 56.- YEMİNİN YERİNE GETİRİLMESİ, SAĞIR VEYA DİLSİZİN YEMİNİ  250
AÇIKLAMA  250
I. Yemin Metninin Okutulması veya Tekrar Ettirilmesi  250
II. Sağır ve Dilsizlerin Yemini  250
MADDE 57.- TANIĞIN TEKRAR DİNLENMESİ  251
AÇIKLAMA  251
I. Tanığın Yeniden Dinlenmesi  251
II. Tekrar Dinlemede Yemin  251
MADDE 58.- TANIĞA İLK ÖNCE SORULACAK HUSUSLAR VE TANIĞIN KORUNMASI  252
AÇIKLAMA  252
I. Tanığa İlk Önce Sorulacak Hususlar  252
A. Tanığın Kimlik Bilgileri  252
B. Tanığın Şüpheli, Sanık ya da Mağdurla İlişkisi  252
C. Ruhi ve Psikolojik Durumunun Tespiti  253
D. Tanığın Dini  253
II. Tanıkların Korunması  253
B. Mukayeseli Hukukta Tanık Koruma  255
C. Tanığın Duruşmaya Çıkma Gereği  255
D. Hukukumuzda Tanık Koruma  255
1. Tarihsel Gelişim  255
2. Kişisel Bilgilerinin Değiştirilmesi ve Mecbur Kalmadıkça Tanığın Duruşmaya Çıkmasının Önlenmesi  257
3. Duruşmaya Çıkması Halinde Koruma Yöntemleri  258
a. Farklı Adres Belirleme  258
b. Tehlikenin Takdiri  258
c. Tanıklığın ve Verilen Bilgilerin Tartışılması  258
d. Kimlik Bilgilerinin Saklanması  259
e. Tanığın Yüzünün Gizlenmesi Gereken Haller  259
4. Tanıkların Korunmasına Karar Verilebilecek Suçlar  259
5. Tanık Koruma Kanun Tasarısıyla Getirilmesi Öngörülen Düzenlemeler  260
a. Tanık Koruma Tedbirleri  260
b. Korumaya Alınan Tanıkların Dinlenmesi  261
MADDE 59.- TANIĞA SÖYLENECEK ŞEYLER VE SORULACAK SORULAR  262
AÇIKLAMA  262
I. Tanığa Olay ya da Davanın Anlatılması  262
II. Yönlendirme ve Telkinden Kaçınılması  262
III. Tanığın Sözünün Kesilmemesi  262
IV. Çelişkilerin Giderilmesi İçin Soru Sorulması  263
V. Tanıklığın Sözlü Olarak Yapılması  263
MADDE 60.- TANIKLIKTAN VE YEMİNDEN SEBEPSİZ ÇEKİNME  264
AÇIKLAMA  264
I. Tanıklık Yapmak Zorunludur  264
II. Yemin Etmek Zorunludur  264
III. Yasal Neden Olmaksızın Tanıklıktan veya Yeminden Çekinmenin Yaptırımı  264
IV. Disiplin Hapsi  265
A. Genel Olarak  265
B. Disiplin Hapsi Vermeye ve Giderleri Ödettirmeye Karar Verecek Merci  265
C. Disiplin Hapsinin Süresi ve Son Verilmesi  266
D. Disiplin Hapsi Kararlarına İtiraz  266
MADDE 61.- TANIĞA VERİLECEK TAZMİNAT VE GİDERLER  267
AÇIKLAMA  267
I. Tanığın Maddi Kayıplarının Karşılanması  267
II. Tanıklık Ücret Tarifesi  267
III. Ücret Ödenmesi Gereken Çağrılar  268
IV. Ödenecek Gider Kalemleri  269
V. Tanıklara Ödenen Ücretlerin Yargılama Gideri Olması  269
VI. Tanığa Ödenecek Ücretin Harç, Vergi ve Resimden Muaflığı  269
İKİNCİ BÖLÜM
Bilirkişi İncelemesi
MADDE 62.- BİLİRKİŞİLERE UYGULANACAK HÜKÜMLER  270
AÇIKLAMA  270
I. Bilirkişi  270
II. Bilirkişilik Sistemleri  270
III. Bilirkişi Değerlendirmesinin Niteliği  271
IV. Tanıklığa İlişkin Hükümlerin Uygulanabilirliği  271
V. Bilirkişinin Yapacağı İnceleme  271
VI. Bilirkişi Raporunun Bağlayıcı Olmaması  271
MADDE 63.- BİLİRKİŞİNİN ATANMASI  272
AÇIKLAMA  272
I. Bilirkişiye Başvurulabilecek Haller  272
II. Bilirkişinin Görevlendirilmesi  273
III. Bilirkişiye Başvurmanın İhtiyariliği  273
IV. Bilirkişi Atayabilecek Merci  274
V. Bilirkişi Sayısı  274
VI. İstem  275
VII. Cumhuriyet Savcısının Bilirkişi Ataması  275
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  275
MADDE 64.- BİLİRKİŞİ OLARAK ATANABİLECEKLER  276
AÇIKLAMA  276
I. Bilirkişiler  276
II. İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarının Oluşturacağı Bilirkişi Listeleri  277
III. Bilirkişi Listelerin Oluşturulma Esas ve Usulleri  278
A. Uzmanlık Alanlarının Belirlenmesi ve İlanı  278
B. Bilirkişi Listesine Kabul Şartları ve Başvuru Usulü  279
C. Başvuruların Değerlendirilmesi  280
D. Bilirkişi Listelerinin İlanı  280
E. Bilirkişi Listelerinden Çıkarılma Sebep ve Usulü  281
F. Bilirkişi Listelerinin Yenilenmesi  281
G. Tercümanların Yaptıkları İşin Niteliği  281
IV. Resmi Bilirkişilik Kurumlarının Bazıları  281
A. Adli Tıp Kurumu  282
B. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuarı  284
C. Yüksek Sağlık Şurası  284
D. Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu  284
E. Refik Saydam Umumi Hıfzısıhha Laboratuarı  284
F. Maden Tetkik Arama Enstitüsü  285
V. Tüzel Kişi Niteliğindeki Bilirkişiler  285
VI. Bilirkişinin Yemini  286
A. İl Adli Yargı Adalet Komisyonu Listesindeki Bilirkişilerin Yemini  286
B. Liste Dışındaki Bilirkişilerin Yemini  286
C. Yazılı Yemin  287
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  287
MADDE 65. - BİLİRKİŞİLİĞİ KABUL YÜKÜMLÜLÜĞÜ  288
AÇIKLAMA  288
I. Kural; Bilirkişiliğin Zorunlu Görev Olmayışı  288
II. İstisna; Bilirkişiliği Kabul Zorunluluğu  288
MADDE 66.- ATAMA KARARI VE İNCELEMELERİN YÜRÜTÜLMESİ  290
AÇIKLAMA  291
I. Bilirkişi İncelemesinin Süresi  291
A. Genel Olarak  291
B. Sürenin Uzatılması  291
C. Görevin Süresi İçinde Yapılmaması  291
III. Bilirkişiye İncelenecek Materyallerin Teslimi  292
IV. Bilirkişinin İncelenmesi  292
A. Bilirkişinin Görevini Yaparken Merci ile İlişkisi  292
B. Bilirkişinin Görevini Yaparken Başvurabileceği Bilgi Kaynakları  292
C. Bilirkişi Çalışmalarına Katılma  293
D. Bilirkişinin İlgililere Soru Sorması  293
V. Bilirkişilik Görevinin Yerine Getirilmemesinin Yaptırımı  293
MADDE 67.- BİLİRKİŞİ RAPORU, UZMAN MÜTALAASI  294
AÇIKLAMA  294
I. Bilirkişi Raporu  294
A. Genel Olarak  295
C. İmza  295
II. Raporun Teslimi veya Gönderilmesi  295
III. Birden Fazla Bilirkişinin Raporu  296
IV. Raporda Hukuki Değerlendirmeye Yer Verilmemesi  296
V. Raporun Taraflara Ulaştırılması  296
VI. Raporu İncelemek İçin Taraflara Süre Verilmesi ve Tarafların Rapora Karşı Diyecekleri  297
VII. Raporun Eksik veya Yetersiz Olması  297
VIII. Bilimsel Mütalaa Alınması  298
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  298
MADDE 68.- DURUŞMADA BİLİRKİŞİNİN AÇIKLAMASI  299
AÇIKLAMA  29 9
I. Bilirkişinin Duruşmaya Katılması  299
II. Bilirkişinin Duruşmaya Çağrılma Nedenleri  300
III. Bilirkişinin Duruşmada Dinlenme Usulü  300
IV. Bilirkişi Dışında Uzmanlardan Mütalaa Alınması ve Tartışılması  300
MADDE 69.- BİLİRKİŞİNİN REDDİ  301
AÇIKLAMA  301
I. Bilirkişinin Ret Sebepleri  301
A. Genel Olarak  301
B. Tarafsızlık Kriterleri  301
II. Bilirkişiyi Ret Edebilecekler  302
III. Bilirkişinin Ad ve Soyadının Taraflara Bildirilmesi ve İstisnaları  302
IV. Bilirkişinin Ret İsteminin İnceleneceği Merci ve Kararı  302
V. Bilirkişinin Reddi İsteminde Belirtilmesi Gereken Hususlar  303
VI. Bilirkişinin Reddi İsteminde Süre  303
MADDE 70.- BİLİRKİŞİLİKTEN ÇEKİNME, BİLİRKİŞİ OLARAK DİNLENEMEYENLER  304
AÇIKLAMA  304
I. Bilirkişilikten Çekinme  304
II. Bilirkişi Olarak Dinlenemeyenler  304
MADDE 71.- GÖREVİNİ YAPMAYAN BİLİRKİŞİ HAKKINDAKİ İŞLEM  305
AÇIKLAMA  305
I. Bilirkişinin Görevleri  305
II. Görevin Yerine Getirilmemesi Halinde Yaptırım  305
MADDE 72.- BİLİRKİŞİ GİDER VE ÜCRETİ  306
AÇIKLAMA  306
I. Bilirkişi Gider ve Ücretleri  306
MADDE 73.- SAHTE PARA VE DEĞERLER ÜZERİNDE YAPILACAK İNCELEMELER  307
AÇIKLAMA  307
II. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Darphane  308
A. Ön İnceleme  308
B. Sahte Paraların İncelenmek Üzere Gönderilmesi  309
C. Kod Numarası Verilmesi ve Kullanılması  310
D. Sahte Madenî Para ve Sikkelerin İmhası  310
E. Sahte Madenî Paralar ve Sikkeler İzleme Sistemi  311
IV. Sahteliğinden Şüphe Edilen Banknotların İncelenmesi ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar  312
A. Genel Olarak  312
B. Ön İnceleme  312
C. Sahte Banknotların İncelenmek Üzere Gönderilmesi  313
D. Kod Numarası Verilmesi ve Kullanılması  314
E. Sahte Banknotların İmhası  314
F. Sahte Banknotları İzleme Sistemi  315
G. Yabancı Paralarda Sahtecilikte Bilirkişilik  316
V. Değerli Kağıtlarda Sahtecilik Suçlarında Bilirkişilik  316
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gözlem Altına Alınma, Muayene, Keşif ve Otopsi
MADDE 74.- GÖZLEM ALTINA ALINMA  317
AÇIKLAMA  317
I. Gözlem Altına Alma  317
II. Gözlem Altına Alınma Sebep ve Koşulları  317
A. Kuvvetli Şüphe  318
B. Akıl Sağlığının Belirlenmesi  319
C. Uzman Hekim Görüşü  319
D. Cumhuriyet Savcısı ve Müdafiin Dinlenmesi  319
E. Zorunlu Müdafilik  319
F. Süre  319
1. Gözlem Altında Tutulma Süresi  319
2. Sürenin Uzatılma Usulü  320
G. Hakim Kararı  32 0
H. İtiraz  320
III. Gözlem Altında Geçen Sürenin Cezadan İndirilmesi  320
MADDE 75.- ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUDUNDAN ÖRNEK ALINMASI  321
AÇIKLAMA  321
I. Vücut Dokunulmazlığı  321
II. CMUK’da ki Düzenlemenin Yetersizliği  322
III. Dış ve İç Beden Muayenesi ile Vücuttan Örnek Alınması Kavramları  323
A. Genel Olarak  323
B. Dış Beden Muayenesi  324
C. İç Beden Muayenesi  324
D. Vücuttan Örnek Alınması  325
E. Beden Muayenesinin Vücut Araması ve Sağlık Kontrolünden Farkı  326
IV. Dış ve İç Beden Muayenesi ile Vücuttan Örnek Alınmasının Koşulları  327
A. Delil Elde Etme Amacı  327
B. Karar  328
2. İç Beden Muayenesi Kararı  328
3. Vücuttan Örnek Alınması Kararı  329
C. Cumhuriyet Savcısının Kararının Hakim Onayına Sunması  329
D. İtiraz  330
E. Müdahalenin Ön Koşulu  330
F. Suçlar İçin Öngörülen Cezalarla İlgili Sınır  331
G. Raporun Düzenlenmesi  331
H. Güvenlik Önlemleri  331
I. Hukuka Aykırı Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alma  332
J. Hukuka Aykırı Beden Muayenesi ve Örnek Alma Halinde Tazminat  332
V. İşlemlerinin Tabib veya Sağlık Mesleği Mensubu Tarafından Yapılması  332
VI. İşlemlerin Uygulanmasında Zor Kullanma ve İlgilinin Rızası  333
VII. Özel Kanun Hükümlerinin Saklı Tutulması  333
VIII. Sonuçların Başka Amaçla Kullanılamaması ve İmhası  334
MADDE 76.- DİĞER KİŞİLERİN BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALINMASI  335
I. Genel Olarak  335
II. Diğer Kişiler  336
III. Diğer Kişilerin İç veya Dış Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması Koşulları  336
A. Amaç  336
1. Delil Elde Edilmesi  336
2. Soybağının Araştırılması  336
B. İstem  33 7
C. Hakim Kararı  337
D. Cumhuriyet Savcısının Kararının Hakim Onayına Sunulması  337
E. İtiraz  337
F. Ön Koşul  338
G. Raporun Düzenlenmesi  338
H. Güvenlik Önlemleri  338
IV. İç veya Dış Beden Muayenesi ve Örnek Alma İşlemlerinin Uygulanması  338
A. İşlemlerin Uzmanlar Tarafından Yapılması  338
B. Mağdurun Rızasına Dayalı Muayene ve Örnek Alma  339
V. Muayene ve Örnek Alınmasından Kaçınma  339
A. Tanıklıktan Çekinme Nedeniyle  339
B. Küçüklük ya da Akıl Hastalığı Nedeniyle  339
VI. Sonuçların Başka Amaçla Kullanılamaması ve İmhası  340
MADDE 77.- KADININ MUAYENESİ  341
AÇIKLAMA  3 41
I. Kadının Muayenesi  341
II. Koşulları  341
A. İstem  341
B. İmkan  341
C. Kadın Sağlık Mesleği Mensubunun Bulundurulması  342
MADDE 78.- MOLEKÜLER GENETİK İNCELEMELER  343
AÇIKLAMA  343
I. Genel Olarak  343
II. Moleküler Genetik İnceleme  343
III. Amaç  344
IV. Zorunluluk  344
V. Başka Amaçla Kullanılamama  344
VI. Kitle Test Yasağı  344
VII. Kime Ait Olduğu Belli Olmayan Parçalar Üzerinde Genetik İnceleme  345
VIII. Raporun Düzenlenmesi  345
IX. Karar  345
MADDE 79.- HÂKİMİN KARARI VE İNCELEME YAPILMASI  346
AÇIKLAMA  346
I. Moleküler Genetik İnceleme Koşulları  346
A. Hakim Kararı  346
B. Kararda Bilirkişinin Gösterilmesi  346
C. Bilirkişilik Kurumları ve Bunların Yükümlülükleri  347
D. İnceleme Yapılacak Bulgularda İlgilinin Kimlik Bilgisinin Yazılmaması  348
MADDE 80.- GENETİK İNCELEME SONUÇLARININ GİZLİLİĞİ  349
AÇIKLAMA  349
I. Genetik İnceleme Sonuçları  349
A. Genetik İnceleme Sonuçlarının Kişisel Veri Niteliği  349
B. Genetik İnceleme Sonuçlarının Gizliliği  349
C. Raporun Düzenlenmesi  350
D. Genetik İnceleme Sonuçlarının İmhası  350
E. Genetik İnceleme Sonuçlarının İmha Usulü  351
II. Kişisel Nitelikteki Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Şahısların Korunmasına Dair Sözleşme  352
III. Yaptırım  35 2
MADDE 81.- FİZİK KİMLİĞİN TESPİTİ  353
AÇIKLAMA  353
I. Genel Olarak  353
II. Teşhis ve Yüzleştirme Ayrımı  353
A. Yüzleştirme  353
B. Teşhis  354
III. Bilgilerin Depolanması  355
IV. Tespit ve Kayıt Koşulları  356
V. Tespit ve Kayıt Yapılacak Veriler  356
A. Parmak İzi  357
B. Ses  357
C. Fotoğraf  358
VI. Yok Edilmesi  358
A. Koşulları  358
B. Usulü  358
VIII. DNA, İz, Ses ve Görüntü Arşivleri Konusunda Bir Öneri  359
MADDE 82.- YÖNETMELİK  361
AÇIKLAMA  361
MADDE 83.- KEŞİF  362
AÇIKLAMA  362
I. Genel Açıklama  362
A. Keşif Yeri ve Zamanı  362
B. Keşif Usulü  362
C. Keşifte Hazır Bulunabilecekler  363
D. Keşfin Yer Göstermeden Farkı  363
F. Keşfin Hakim Tarafından Yapılmasının İstenmesi  364
II. Tutanak  365
A. Genel Olarak  365
B. Keşif Tutanağının Duruşmada Okunması  3 65
MADDE 84.- KEŞİFTE, TANIK VEYA BİLİRKİŞİNİN DİNLENMESİNDE BULUNABİLECEKLER  366
AÇIKLAMA  366
I. Keşifte Hazır Bulunabilecekler ve Keşifte Dinlenecekler  366
II. Cumhuriyet Savcısının Keşfe Katılması  367
III. Keşfe Katılmasına İzin Verilmeyecekler  367
IV. Keşif Yapılacağının İlgililere Bildirilmesi  368
V. Mazeret Halinde Keşfin Ertelenmemesi  368
MADDE 85.- YER GÖSTERME  369
AÇIKLAMA  369
I. Genel Olarak Yer Gösterme  369
II. Yer Göstermenin Hukuki Niteliği  370
III. Yer Göstermenin Amacı  370
IV. Yer Göstermenin Yapılma Usulü  371
A. Kural: Yer Gösterme Savcı Tarafından Yaptırılır  371
B. İstisna: Yer Göstermenin Kolluk Amiri Tarafından Yaptırılması (CMK m. 250)  372
V. Yer Göstermeye Müdafiinin Katılması  372
VI. İşlemin Tutanağa Bağlanması  372
VII. Yer Göstermenin Yapılacağı Evre  373
VIII. Yer Göstermenin Yapılacağı Suçlar  373
IX. Tutuklu veya Hükümlünün Yer Göstermesi  373
X. Mağdurun Yer Göstermesi  374
MADDE 86.- ÖLÜNÜN KİMLİĞİNİ BELİRLEME VE ADLÎ MUAYENE  375
AÇIKLAMA  375
I. Genel Olarak  375
II. Ölünün Kimliğini Tespit  375
A. Cesedin Şüpheliye Gösterilmesi  376
B. Kimlik Tespit İşleminin Zamanı  376
C. Kimlik Tespitinin Tutanağa Bağlanması  376
D. Kimlik Tespitini Yapacak Merci  377
III. Adli Muayene  377
A. Adli Muayeneyi Yapacak Mercii  377
MADDE 87.- OTOPSİ  379
AÇIKLAMA  379
I. Genel Olarak  379
A. Otopsi Yapacak Merci  379
B. Otopsiyi Yapacak Hekim  380
C. Tek Pratisyen Hekimle Otopsi Yapılması  380
D. Otopsiye Tarafların Özel Hekimlerinin Katılması  381
E. Otopsi Tutanağı  382
G. Otopsi Yapılmasına Gerek Olup Olmadığı Kararı  382
H. Otopsi Usulü  382
İ. Otopsi Yapamayacak Hekimler  383
II. Mezar Açılması  383
A. Genel Olarak  383
B. Mezar Açılması Kararı  384
III. Otopsi ve Mezar Açmanın Ses ve Görüntülü Kaydedilmesi  384
IV. Otopsilerin İşlemlerinin Yerine Getirilmesine İlişkin Genelge  384
MADDE 88.- YENİ DOĞANIN CESEDİNİN ADLÎ MUAYENESİ VEYA OTOPSİ  389
AÇIKLAMA  389
I. Genel Olarak  389
II. Yeni Doğmuş Çocuk Otopsisinde Tespit Edilecek Hususlar  389
III. Tutanak  389
IV. Yeni Doğan Çocuk Kavramı ve Yeni Doğan Çocukların Ölüm Sebepleri  389
MADDE 89.- ZEHİRLENME ŞÜPHESİ ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEM  391
AÇIKLAMA  391
I. Zehirlenmelerde Yapılan Otopside Yapılması Gereken İşlemler  391
II. Parçaların Alınması ve Korunması  391
III. Parçaların İncelenmesi  392
IV. Zehirlenmenin Meydana Gelebileceği Olaylar  392
DÖRDÜNCÜ KISIM
Koruma Tedbirleri BİRİNCİ BÖLÜM
Yakalama ve Gözaltı
MADDE 90.- YAKALAMA VE YAKALANAN KİŞİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER  393
AÇIKLAMA  393
I. Koruma Tedbiri  393
II. Yakalama ve Kişi Özgürlüğü  395
A. Genel Olarak  395
B. AİHS’de Yakalama  396
C. Anayasada Yakalama  396
III. Yakalama Çeşitleri ve Koşulları  396
A. Herkes Tarafından Yapılabilecek Yakalama  397
1. Suç İşlerken Rastlanılması  397
2. Kaçması veya Kimliğinin Belirlenememesi  397
3. Kendini İdareden Aciz Olanlara Karşı Suç İşlenmesi  398
B. Kolluk Görevlileri Tarafından Yapılabilecek Yakalama  398
1. Tutuklama Kararı Verilmesini Gerektiren Hal  398
2. Yakalama Emri Çıkartılmasını Gerektiren Hal  399
3. Gecikmesinde Sakınca Bulunması  399
4. Amirlere ya da Savcıya Başvurma Olanağının Bulunmaması  399
5. CMK’nın 250. Maddesi Uyarınca Yakalama  399
C. Şikayete Bağlı Suçlarda Yakalama  400
D. Kolluğun Diğer Yakalama Yetkileri  400
1. Genel Olarak  400
2. Kontrol Altında Tutma  401
3. Kimlik Bildirmeme Nedeniyle Tutulma  402
4. Muhafaza Altına Alma  402
E. Yakalama Yasağı  403
IV. Yakalama Konusunda Çocuklarla İlgili Özel Hükümler  403
A. 12 Yaşını Doldurmamış Olanlar ile 15 Yaşını Doldurmamış Sağır ve Dilsizler  403
B. 12 Yaşını Doldurmuş, Ancak 18 Yaşını Doldurmamış Olanlar  404
V. Yakalama Konusunda Diğer Özel Hükümler  405
VI. Yakalama Tedbirinin Uygulanması  405
A. Yakalama Zamanı  405
C. Yakalanan Kişinin Kaba Üst Aramasının Yapılması  406
D. Alınacak Diğer Önlemler  406
E. Yakalanana Kanuni Haklarının Bildirilmesi  406
F. Yakalanan Kişinin Cumhuriyet Savcısı Huzuruna Çıkartılması  407
G. Yakalamanın, Yakalamanın Yakınlarına veya Belirlediği Bir Kişiye Bildirilmesi  408
H. Yakalama İşleminin Tutanağa Bağlanması  408
I. Cumhuriyet Savcısının Kararı  409
J. Sağlık Kontrolü  409
K. Yakalanan Kişilerin Naklinde Alınacak Önlemler  410
MADDE 91.- GÖZALTI  411
AÇIKLAMA  411
I. Gözaltına Alma  411
A. Genel Olarak  411
B. Kimlik Bildirmeme Nedeniyle Gözaltına Alma  412
C. Gözaltı Konusunda Özel Düzenlemeler  412
II. Gözaltına Alınanlarla İlgili Yapılacak İşlemler ve Nezarethaneler  413
A. Güvenlik Araması  413
B. Sağlık Kontrolü  413
C. Gözaltına Alınanların Konulacakları Yer  413
1. Genel Olarak  413
2. Nezarethanelerin Fiziksel Donanımı  414
3. Nezarethanelerin Kamera ile Gözetlenmesi  414
4. Nezarethane İşlemleri  414
5. Nezarethanelerin Denetimi  415
6. Gözaltı Birimi ve Gözaltı-Nezarethane Sorumlusu  416
III. Gözaltı Masraflarının Karşılanması  416
IV. Gözaltına Alma Kararı ve Kararın Denetimi  416
A. Gözaltına Alma Kararı  416
B. İtiraz  417
1. Genel Olarak  417
2. İtiraz Usulü  418
3. İtiraz Üzerine Verilecek Karar  418
V. Gözaltı Süresi ve Sürenin Uzatılması  418
A. Gözaltı Süresi  418
B. Toplu Suçlarda Gözaltı Süresi ve Bu Sürenin Uzatılması  419
C. Bazı Suçlarda Gözaltı Süresi ve Bu Sürenin Uzatılması  420
D. Gözaltı Süresinin Uzatılma Usulü  420
E. Sürenin Uzatılmasına Dair Kararların Bildirimi  420
VI. Yeniden Yakalanma Yasağı  421
VII. Serbest Bırakma veya Sorguya Sevk  421
VIII. Şüphelinin Sorgulanması  421
IX. Gizlilik İlkesi  422
MADDE 92.- GÖZALTI İŞLEMLERİNİN DENETİMİ  423
AÇIKLAMA  423
I. Yakalanan veya Gözaltına Alınanların Tutulacağı Yer  423
II. Nezarethanelerin Denetimi  423
III. Denetimde İncelenecek Hususlar  423
IV. Yönetmelik  424
MADDE 93.- YAKALANAN VEYA TUTUKLANAN KİŞİLERİN NAKLİ  425
AÇIKLAMA  425
I. Yakalanan veya Tutuklananların Nakli ve Güç Kullanma  425
II. Kelepçe Takılması  425
MADDE 94.- YAKALANAN KİŞİNİN MAHKEMEYE GÖTÜRÜLMESİ  427
AÇIKLAMA  427
I. Yakalanan Kişinin Yetkili Hakim veya Mahkeme Önüne Çıkartılması  427
II. Yakalanan Kişinin Yetkili Hakim veya Mahkemeye Götürülmesi  427
III. Yollama Kararı veya Sevk Tutuklaması  427
IV. Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve Bir Çözüm Önerisi  428
MADDE 95.- YAKALANAN VEYA GÖZALTINA ALINANIN DURUMUNUN YAKINLARINA BİLDİRİLMESİ  431
AÇIKLAMA  431
I. Yakınlara Bildirim  431
A. Yakınlarına Bildirimi Gerektiren İşlemler  431
B. Bildirimin Yapılacağı Kişi  431
1. Bir Yakınına Bildirim  431
2. Belirlediği Kişiye Bildirim  431
C. Terörle Mücadele Kanununda Öngörülen İstisnalar  432
D. Bildirimin Cumhuriyet Savcısının Emri ile Yapılması ve Bildirim Usulü  432
E. Gözaltı Süresinin Uzatılması Halinde Bildirim  433
F. Yabancıların Yakalanması veya Gözaltına Alınmasında Bildirim  433
MADDE 96.- YAKALAMANIN İLGİLİLERE BİLDİRİLMESİ  434
AÇIKLAMA  434
I. Şikayet Hakkı Sahibine Bildirim  434
MADDE 97.- YAKALAMA TUTANAĞI  435
AÇIKLAMA  435
I. Yakalama Tutanağı  435
II. Yakalama Tutanağının İçeriği  435
III. Yakalama Tutanağı Örneği  436
MADDE 98.- YAKALAMA EMRİ VE NEDENLERİ  437
AÇIKLAMA  437
I. Yakalama Emri ve Nedenleri  437
A. Kaçaklar  437
1. Soruşturma Evresinde  437
2. Kovuşturma Evresinde  438
B. Yakalanmışken Kolluk Görevlisinin Elinden Kaçanlar  439
C. Cezaevinden veya İnfaz Kurumundan Kaçanlar  440
II. Yakalama Emrinin İçeriği  440
MADDE 99.- YÖNETMELİK  442
AÇIKLAMA  442
I. Yönetmelik  442
II. Yönetmelikte Düzenlenmesi Gereken Konular  442
İKİNCİ BÖLÜM
Tutuklama
MADDE 100.- TUTUKLAMA NEDENLERİ  443
AÇIKLAMA  444
I. Tutuklama ve Kişi Özgürlüğü  444
A. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Kişi Özgürlüğü  444
B. Anayasada Kişi Özgürlüğü  444
II. Tutuklama Tedbiri  445
A. Genel Olarak  445
B. Tutuklamanın İhtiyariliği ve Tutuklama Sistemleri  445
C. Tutuklamanın İstisna Olması  446
D. Tutuklamanın Ön Koşulları  446
E. Tutuklamanın Amacı  446
F. Şüpheli veya Sanığın Can Güvenliği Nedeniyle Tutuklama  447
G. İnfial Nedeniyle Tutuklama  447
H. Tutuklamada Zor Kullanma  447
III. Tutuklananların Konulacağı Yer  447
IV. Tutuklama Koşulları  4 47
A. Kuvvetli Suç Şüphesi  448
B. Tutuklama Nedenlerinin Varlığı  448
1. Saklanma ya da Kaçma Şüphesi  449
2. Delilleri Gizleme, Değiştirme veya Yok Etme  449
3. Tanık Mağdur ya da Başkaları Üzerinde Baskı Yapma Girişimi  450
D. Ölçülülük İlkesi  451
E. Tutuklama Yasağı  451
1. Öngörülen Ceza Nedeniyle  451
2. Güvence Belgesi Verilmesi Nedeniyle  452
3. Yaş Nedeniyle  452
F. Tutuklamanın Tedbir Olma Niteliği  452
G. Tutukluluk Süresinin Cezadan İndirilmesi  452
H. Örnek Tutuklama İncelemesi  453
V. Çocuklarla İlgili İstisna  453
VI. Diğer İstisnalar  453
MADDE 101.- TUTUKLAMA KARARI  454
AÇIKLAMA  454
I. Tutuklama Kararı  454
A. Hakim Kararı  454
B. Tutuklama İstemi ve Adli Kontrol Tedbirinin Yetersizliğine Dair Gerekçe  455
C. Kararların Gereçli Olması  455
D. Müdafii Zorunluluğu  4 56
E. Tutuklama İsteminin Reddi  457
II. İtiraz  457
A. Genel Olarak  457
B. Geri Alma  458
III. Gıyabi Tutuklama  458
A. Kural; Gıyabi Tutuklama Müessesesinin Kaldırılması  458
B. İstisna; Kaçaklar Hakkında Yakalama Emri ve Tutuklama Kararı  458
IV. Tutuklama Kararlarının Uygulanması  459
B. Tutukevine Kabul  459
C. Tutuklunun Hakları  459
D. Ziyaretçi Kabulü  460
E. Tutukluların Haberleşmesi  460
F. Diğer Kısıtlamalar  460
G. Tutukluların Yükümlülükleri  460
H. Tutuklama Kararının Uygulanmasının Ertelenmesi  462
AÇIKLAMA  462
I. Tutukluluk Süresinin Belirlenme Kriteri  462
A. Genel Olarak  462
B. Ağır Cezalı Olmayan Suçlarda Azami Tutukluluk Süresi  463
C. Ağır Cezalık Suçlarda Azami Tutukluluk Süresi  463
II. Tutukluluk Süresinin Uzatılması  463
III. Bazı Suçlarla İlgili Tutuklama Süresi  464
IV. Maddenin 1 Nisan 2008 Tarihine Kadar Uygulanmayacağı Suçlar  464
V. Tutukluluk Süresinin Uzatılması Yerine Adli Kontrol Kararı Verilmesi  465
MADDE 103.- CUMHURİYET SAVCISININ TUTUKLAMA KARARININ GERİ ALINMASINI İSTEMESİ  467
AÇIKLAMA  467
I. Tutukluluğun Kaldırılması İstemi ve Karar  467
II. Cumhuriyet Savcısının Tutukluluğu ve Adli Kontrolü Re’sen Kaldırma Yetkisi  468
III. Tutukluluğun Sona Ermesi  468
MADDE 104.- ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN SALIVERİLME İSTEMLERİ  469
AÇIKLAMA  469
I. Şüpheli veya Sanığın Salıverilme İstemleri ve İnceleme  469
II. Re’sen İnceleme  469
III. Karar  469
IV. İtiraz  470
MADDE 105.- USUL  471
AÇIKLAMA  471
I. Salıverilme İstemlerinin İncelenme Usulü  471
A. Müdafiin Görüşünün Alınması  471
B. Cumhuriyet Savcısının Görüşünün Alınması  472
III. İtiraz  473
MADDE 106.- SALIVERİLENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  474
AÇIKLAMA  474
I. Salıverilenin Adres Bildirim Yükümlülüğü  474
II. Bilgilerin Verileceği Merciler  475
III. Değişiklikleri Bildirim Yükümlülüğü  475
MADDE 107.- TUTUKLANANIN DURUMUNUN YAKINLARINA BİLDİRİLMESİ  476
AÇIKLAMA  476
I. Yakınlara Bildirim  476
II. Belirlediği Kişiye Bildirim  476
III. Bildirim Yapılacak Haller  477
IV. Bildirim Yapacak Merci  477
V. Tutuklunun Kendisinin Bildirimi  477
VI. Yabancı Tutuklu Hakkında Bildirim  477
MADDE 108.- TUTUKLULUĞUN İNCELENMESİ  478
AÇIKLAMA  478
I. Tutuklama Koşullarının Kontrolü  478
II. Tutuklamaya İtiraz ve Tutuklamanın Gözden Geçirilmesi Farkı  478
III. Tutuklama Koşullarının İncelenmesi İstemi ve Süresi  478
IV. Şüphelinin İstemi  479
V. Hakimin Koşulların Devam Edip Etmediğini İncelemesi  479
VI. İnceleme Sonunda Verilecek Karar  479
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Adlî Kontrol
MADDE 109.- ADLÎ KONTROL  480
AÇIKLAMA  481
I. Genel Olarak  481
II. Adli Kontrol Tedbirlerinin Özellikleri ve Koşulları  481
A. Genel Olarak  481
B. Geçici Olması  48 2
C. Vasıta Olması  482
D. Tutuklama Koşullarının Aranması  483
E. Kuvvetli Suç Şüphesi  483
G. Suç İçin Öngörülen Ceza Sınırı  484
H. Suç İçin Öngörülen Ceza Sınırının Dikkate Alınmayacağı Tedbirler  485
İ. Tutuklama Nedeninin Olması  485
J. Adli Kontrolün Uygulanabileceği Evre  486
K. Tutuklama Yasağı Olan Suçlar İçin Adli Kontrol Kararı Verilebilmesi  486
III. Adli Kontrol Tedbirleri ve Uygulanması  487
A. Genel Olarak  487
1. Yurt Dışına Çıkma Yasağı  487
2. Hâkim Tarafından Belirlenen Yerlere, Belirtilen Süreler İçinde Düzenli Olarak Başvurmak  488
3. Hâkimin Belirttiği Merci veya Kişilerin Çağrılarına ve Gerektiğinde Meslekî Uğraşlarına İlişkin veya Eğitime Devam Konularındaki Kontrol Tedbirlerine Uymak  488
4. Her Türlü Taşıtları veya Bunlardan Bazılarını Kullanamamak ve Gerektiğinde Kaleme, Makbuz Karşılığında Sürücü Belgesini Teslim Etmek  488
5. Özellikle Uyuşturucu, Uyarıcı veya Uçucu Maddeler ile Alkol Bağımlılığından Arınmak Amacıyla, Hastaneye Yatmak Dahil, Tedavi veya Muayene Tedbirlerine Tâbi Olmak ve Bunları Kabul Etmek  488
6. Şüphelinin Parasal Durumu Göz Önünde Bulundurularak, Miktarı ve Bir Defada veya Birden Çok Taksitlerle Ödeme Süreleri, Cumhuriyet Savcısının İsteği Üzerine Hâkimce Belirlenecek Bir Güvence Miktarını Yatırmak  488
7. Silâh Bulunduramamak veya Taşıyamamak, Gerektiğinde Sahip Olunan Silâhları Makbuz Karşılığında Adlî Emanete Teslim Etmek  489
8. Cumhuriyet Savcısının İstemi Üzerine Hâkim Tarafından Miktarı ve Ödeme Süresi Belirlenecek Parayı Suç Mağdurunun Haklarını Güvence Altına Almak Üzere Aynî veya Kişisel Güvenceye Bağlamak  489
9. Aile Yükümlülüklerini Yerine Getireceğine ve Adlî Kararlar Gereğince Ödemeye Mahkûm Edildiği Nafakayı Düzenli Olarak Ödeyeceğine Dair Güvence Vermek  490
B. Adli Kontrol Tedbirlerinin Uygulanmasında Mesleki Uğraşların Göz Önüne Alınması  490
C. Adli Kontrol Tedbirini Uygulayacak Merci  490
D. Cezadan Mahsup  491
1. Kural; Adli Kontrol Süresinin Cezadan İndirilememesi  491
2. İstisna; Cezadan İndirilecek Hal  491
MADDE 110.- ADLÎ KONTROL KARARI VE HÜKMEDECEK MERCİLER  492
AÇIKLAMA  492
I. Adli Kontrol İstemi  492
II. Şüpheden Kesin Hükme Kadar Adli Kontrol Kararı Verilebilir  492
III. Soruşturma Evresinde Adli Kontrol Kararı  493
IV. Kovuşturma Evresinde Adli Kontrol Kararı  493
MADDE 111.- ADLÎ KONTROL KARARININ KALDIRILMASI  494
AÇIKLAMA  494
I. Adli Kontrol Kararının Kaldırılması  494
A. Genel Olarak  4 94
B. Cumhuriyet Savcısının Görüşü  494
C. Karar Verme Süresi  494
II. Adli Kontrol Tedbirinin Cumhuriyet Savcısı Tarafından Kaldırılması  494
III. İtiraz  495
A. Genel Olarak  495
B. İtiraz Yoluna Başvurabilecekler  495
MADDE 112.- TEDBİRLERE UYMAMA  497
AÇIKLAMA  497
I. Adli Kontrol Tedbirlerine Uymamanın Yaptırımı  497
II. Adli Kontrol Tedbirlerine Uyulmaması Nedeniyle Yaptırım İstemi  49 7
III. Yetkili ve Görevli Hakim  498
IV. İtiraz  498
MADDE 113.- GÜVENCE  499
AÇIKLAMA  499
I. Genel Olarak  499
II. Güvence Tedbiri  500
III. Güvence Tedbirinin Amacı  500
IV. Karar  500
MADDE 114.- ÖNCEDEN ÖDETME  501
AÇIKLAMA  501
I. Güvencenin, Mağdurun Haklarının Karşılanması İçin Verilmesi  501
II. Karar  501
III. Güvencenin Mağdura veya Nafaka Alacaklısına Ödenmesinin Koşulları  501
MADDE 115.- GÜVENCENİN GERİ VERİLMESİ  503
AÇIKLAMA  503
I. Güvencenin Geri Verilmesi  503
II. Güvencenin Devlet Hazinesine Gelir Yazılması  504
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Arama ve Elkoyma
MADDE 116.- ŞÜPHELİ VEYA SANIKLA İLGİLİ ARAMA  505
AÇIKLAMA  505
I. Genel Olarak Arama  505
A. AİHS'de Arama  505
B. Anayasada Arama  506
C. Adli Amaçlı ve Önleme Amaçlı Arama Ayrımı  506
II. Adli Arama  507
A. Tanımı  507
B. Amacı  507
C. Arama Sayılmayacak İşlemler  507
D. Makul Şüphe  507
E. Arama Kararı  508
F. Muhakeme Şartının Gerçekleşmemiş Olmasının Aramaya Etkisi  508
G. Hakimlerin Aranması Konusu  508
H. Avukat Bürolarında Arama  508
İ. Adli Aramanın Uygulanması  509
1. Üst ve Eşya Aramasının Uygulanması  509
2. Araçlarda Aramanın Uygulanması  510
3. Konut, İşyeri ve Eklentilerinde Aramanın Yapılması  511
4. Arama Yapılabilecek Yerler  513
5. Arama Kararında Olması Gereken Bilgiler  513
6. Zor Kullanma  513
7. Arama Sonunda Bazı Eşyaya Elkonulması  513
8. Aramada Tesadüfen Elde Edilen Bilgi ve Bulgular  514
9. Aramalara İlişkin Kayıt Defteri  514
J. Haksız Arama ve Yaptırımı  516
K. Arama Nedeniyle Tazminat  516
L. Haksız Arama Sonunda Elde Edilen Delillerin Kullanılamaması  516
III. Rıza, Talep veya Yardım Çağrıları Üzerine Arama  517
IV. Önleme Araması  518
A. Tanım  518
B. Önleme Araması Yapılabilecek Yerler  518
C. Önleme Araması Yapılamayacak Yerler  519
D. Önleme Araması Kararı  519
E. Hakim Kararına İtiraz  519
F. Hâkimden Önleme Araması Kararı Alınması Gerekmeyen Hâller  519
G. Önleme Aramasının Uygulanması  520
H. Kontrol  520
I. Derneklerde Arama  521
J. Spor Müsabakalarında Kontrol ve Üst Araması  521
K. Önleme Aramalarında Elde Edilen Bilgi ve Bulgular ile Yakalanan Şüpheliler Hakkında Yapılacak İşlemler  521
L. Önleme Araması Tutanağı  522
M. Aranan Kişiye Verilecek Belge  522
V. Denetim  523
VI. Durdurma  524
A. Kolluğun Durdurma ve Kontrol Yetkisi  524
B. Durdurma Üzerine Yapılacak İşlemler ve Yoklama Suretiyle Kontrol  524
VII. Güvenlik Araması  525
VIII. Kaba Üst Araması  525
IX. Kimlik Sorma  526
MADDE 117.- DİĞER KİŞİLERLE İLGİLİ ARAMA  527
AÇIKLAMA  527
I. Diğer Kişilerle İlgili Arama  527
II. Diğer Kişilerle İlgili Arama Koşulları  527
MADDE 118.- GECE YAPILACAK ARAMA  529
AÇIKLAMA  529
I. Gece Vakti Arama  529
II. Konut, İşyeri, Kapalı Yerler  529
III. Gece Vakti Arama Yapılabilecek Haller  530
MADDE 119.- ARAMA KARARI  531
AÇIKLAMA  531
I. Aramanın Amacı  531
II. Arama Kararının Elkoyma Kararını İçerip İçermediği Sorunu  532
III. Arama Kararı ve Kararda Bulunması Gereken Bilgiler  532
A. Hakim Kararı  532
B. Cumhuriyet Savcısının Yazılı Emri  533
C. Yazılı Emrin Hakim Onayına Sunulmaması  534
D. Kolluk Amirinin Arama Emri Verme Yetkisi  534
1. Yazılı Arama Emri  534
2. Kolluk Amirinin Yazılı Arama Emri Veremeyeceği Yerler  535
3. Kolluk Amirinin Emriyle Yapılan Aramaların Sonuçlarının Derhal Cumhuriyet Savcısına Bildirilmesi  536
4. Kolluk Amirinin Yazılı Arama Emri Verememesine Yönelik Eleştiriler ve Farklı Görüşler  536
E. Arama Kararında Bulunması Gereken Bilgiler  537
IV. Arama Kararının Yerine Getirilmesi  538
A. Aramanın Adli Kolluk Tarafından Yapılması  538
B. Aramaya Savcının Katılması ve İşlem Tanığı  538
C. Arama İşleminin Tutanağa Kaydedilmesi  539
D. Askeri Mahallerde Arama  540
E. Aramada Zor Kullanma  541
F. Arama Zamanı  541
V. Arama Kararı Alınmadan Yapılabilecek Aramalar  541
VI. Olay Yeri İncelemesi  543
A. Olay Yeri İncelemesinin Uygulanması  543
B. Rıza veya Talep Üzerine Olay Yeri İnceleme  544
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  545
MADDE 120.- ARAMADA HAZIR BULUNABİLECEKLER  546
AÇIKLAMA  546
I. Aramada İşlem Tanığı Bulundurulması  546
II. Avukatın Aramada Hazır Bulunması  546
MADDE 121.- ARAMA SONUNDA VERİLECEK BELGE  547
AÇIKLAMA  547
I. Arama Sonunda Verilmesi Zorunlu Belge  547
II. Belgede Yer Alması Gereken Bilgiler  547
III. Elkonulan Eşya Listesi  548
MADDE 122.- BELGE VEYA KÂĞITLARI İNCELEME YETKİSİ  549
AÇIKLAMA  549
I. Belgelere Elkonulması  549
II. Belgeleri İnceleme Yetkisi  549
A. Genel Olarak  549
B. Kolluğun Belgeleri Kontrol Etmesi  551
D. Belgelerin Mühürlenmesi  551
E. Mühürlerin Açılması  551
F. İnceleme Sonunda Kağıtların Geri Verilmesi veya Dosyaya Konulması  552
G. Kişisel Bilgilerin Gizliliği  552
MADDE 123.- EŞYA VEYA KAZANCIN MUHAFAZA ALTINA ALINMASI VE BUNLARA ELKONULMASI  553
AÇIKLAMA  553
I. Genel Olarak  553
II. Muhafaza Altına Alma  553
A. Genel Olarak  553
B. Muhafaza Altına Alma İşlemi  554
C. Elkoyma ve Müsadere  554
D. Muhafaza Altına Alınacak Eşya  555
1. İspat Araçlarının Muhafaza Altına Alınması  555
2. Müsadere Konusu Şeyin Muhafaza Altına Alınması  555
E. Muhafaza Altına Alma Yetkisi  555
III. Elkoyma  556
IV. Basın Araçlarına Elkoyma Yasağı  556
V. Zorlama Amaçlı Elkoyma  556
MADDE 124.- İSTENEN EŞYAYI VERMEYENLER HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM  557
AÇIKLAMA  557
I. İstenen Eşyayı Gösterme veya Teslim Yükümlülüğü  557
II. Yükümlülüğün İhlali Halinde Yaptırım  557
III. Yaptırım Kararı  558
A. Şüpheli veya Sanıkla İlgili İstisna  558
B. Tanıklıktan Çekinme Hakkı Olanlarla İlgili İstisna  558
MADDE 125.- İÇERİĞİ DEVLET SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BELGELERİN MAHKEMECE İNCELENMESİ  559
AÇIKLAMA  559
I. Kural; Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgelerin Gizli Tutulamayacağı  559
II. Kuralın Uygulama Alanı  559
III. İnceleme  559
IV. Suçla İlgili Olguların Tutanağa Kaydı  561
AÇIKLAMA  561
I. Elkonulamayacak Mektup ve Belgeler  561
II. Nezdinde Olma Koşulu  561
MADDE 127.- ELKOYMA KARARINI VERME YETKİSİ  563
AÇIKLAMA  563
I. Genel Olarak  563
II. Elkoyma Kararı  564
A. Hakim Kararı  564
B. Cumhuriyet Savcısının Yazılı Emri  564
C. Kolluk Amirinin Yazılı Emri  564
D. Elkoyma Kararına İtiraz  564
E. Elkoyma Kararının Gözden Geçirilmesi  565
III. Elkoyma Kararının Yerine Getirilmesi  565
A. Elkoyma Tutanağı  565
B. Elkoyma İşleminin Bildirilmesi  566
C. Askeri Mahallerde Elkoyma  566
A. Genel Açıklama  566
B. Emanet Daireleri  567
1. Kurulması  567
2. Emanet Dairesinde Tutulacak Defter ve Kartonlar  567
3. Emanet Dairelerinin Denetimi  568
1. Adalet Müfettişlerince  568
2. Sayıştay Denetimi  568
C. Suç Eşyasının Teslimi, Kaydı, İncelenmesi ve Başka Yere Gönderilmesi  568
1. Elkonulan Suç Eşyasının Cumhuriyet Başsavcılığına Teslimi  568
2. Suç Eşyasının Emanete Kaydı  568
3. Suç Eşyasının İncelenmesi  569
4. Suç Eşyasının Başka Yere Gönderilmesi  569
D. Özelliği Olan Suç Eşyası Hakkında Yapılacak İşlemler  571
1. Değerli Maden veya Taşlar, Antika Eşya ile Değerli Belge Kağıtlar  571
2. Bilgisayar ve Diğer Elektronik Eşyalar  571
3. Bozulacak ve Değer Kaybedecek Eşya  571
4. Emanete Alınan Paralar  571
E. Hükmü Kesinleşmesinden Önce Suç Eşyasının İadesi ve Elden Çıkarılması  572
1. Genel Olarak  572
2. Tedavül Etmeyen Paralarla Suç Eşyası ve Kazanç Müsaderesinin Konusunu Oluşturan Malvarlığı Değerleri Hakkında Verilen Müsadere ve İade Kararlarının Yerine Getirilmesine İlişkin İşlemler  572
3. Bankaya Yatırılmış Paraların Müsadere ve İadesine İlişkin İşlemler  573
G. Suç Eşyasıyla İlgili İşlemlerin Takibi ile İade Edilemeyen Suç Eşyası Hakkında Yapılacak İşlemler  574
1. Suç Eşyası ve Malvarlığı Değerleri ile İlgili İşlem Sonuçlarının Takibi  574
2. Sahipleri Tarafından Alınmayanlara veya Gaip ya da Ölmüş Olanlara Ait Suç Eşyası Hakkında Yapılacak İşlemler  575
3. Değeri Olmayan Suç Eşyasının İmhası  575
V. Elkoyma Nedeniyle Tazminat  575
MADDE 128.- TAŞINMAZLARA, HAK VE ALACAKLARA ELKOYMA  576
AÇIKLAMA  578
I. Taşınmaz, Hak ve Alacaklara Elkoyma Tedbiri  578
A. Mülkiyet Hakkı  578
B. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma Gereği  578
C. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoymanın Etkisi  578
D. Mukayeseli Hukuk  579
E. İspat Hakkı  579
II. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma Koşulları  579
A. Kuvvetli Şüphe  579
B. Şüpheli veya Sanığa Ait Olması  579
C. Katalog Suçlardan Birisinin İşlenmiş Olması  580
D. Hakim Kararı  581
E. Kararın Uygulanması  581
1. Taşınmazlarda  581
2. Kara, Deniz ve Hava Ulaşım Araçlarında  581
3. Diğer Hak ve Alacaklarda  582
4. Banka Hesaplarında  583
5. Şirket Hisselerinde  583
F. Elkoyma Kararının Bildirilmesi  583
G. Elkoyma Kararına Uymama Halinde Yaptırım  583
H. Bu Tedbire Sadece Hakimin Karar Verebilmesi  584
MADDE 129.- POSTADA ELKOYMA  585
AÇIKLAMA  585
I. Genel Olarak  585
A. Haberleşmenin Denetlenmesi  585
B. AİHS, Anayasa ve Kanunlarda Haberleşme Dokunulmazlığı  586
II. Postada Elkoyma  586
A. Postada Elkoyma İşleminin Kapsamı  586
B. Elkonulamayacak Gönderiler  587
C. Postada Elkoymanın Uygulanacağı Kişiler  587
D. Elkonulacak Gönderiler  588
E. Elkoymanın Zorunlu Olması  588
F. Elkoyma Zamanı  588
G. Kargo Hizmeti Veren Özel Kuruluşların Durumu  589
III. Postada Elkoyma Kararı  589
IV. Postada Elkoyma Kararının Yerine Getirilmesi ve Gönderilerin İncelenmesi  589
V. Tedbirin Uygulandığının İlgililere Bildirimi  590
MADDE 130.- AVUKAT BÜROLARINDA ARAMA, ELKOYMA VE POSTADA ELKOYMA  591
AÇIKLAMA  591
I. Genel Olarak  591
II. Avukat Bürolarında Arama, Elkoyma ve Postada Elkoyma  592
A. Genel Olarak  592
B. Koşulları  592
C. İtiraz  593
D. Kararın İçeriği  593
III. Kararın Uygulanması  594
A. Cumhuriyet Savcısının Katılımı  594
B. Baro Temsilcisinin Katılımı  594
C. Mesleki Belgelere Elkoyma Usulü  594
IV. Belgelerin İncelenmesi ve Karar  595
MADDE 131.- ELKONULAN EŞYANIN İADESİ  596
AÇIKLAMA  596
I. Elkonulan Eşyanın Geri Verilmesi  596
II. Karar Mercii  596
III. Geri Verme Usulü  596
IV. İtiraz  597
V. Eşya Sahibine Geri Verme  597
MADDE 132.- ELKONULAN EŞYANIN MUHAFAZASI VEYA ELDEN ÇIKARILMASI  598
AÇIKLAMA  598
I. Elkonulan Eşyanın Muhafazası  598
II. Eşyanın Muhafaza İçin Teslimi  599
A. Teslim Kararı  599
B. Teslimin Koşulu  599
C. Rayiç Değerden İlgiliye Teslimi  600
III. Elkonulan Eşyanın Satılması  600
A. Karar  600
B. Satıştan Önce İlgilinin Dinlenmesi  600
MADDE 133.- ŞİRKET YÖNETİMİ İÇİN KAYYIM TAYİNİ  601
AÇIKLAMA  602
I. Şirketlere Elkoyma Gereği  602
II. Kayyım Tayini  602
A. Kayyım Tayininin Koşulları  602
1. Suçun Şirket Faaliyetleri Çerçevesinde İşlendiğine Dair Kuvvetli Şüphe  603
2. Maddi Gerçeğin Ortaya Çıkarılması İçin Kayyım Tayininin Gerekli Olması  603
3. Hakim Kararı  603
4. Katalog Suçlar  604
B. İlan  604
C. Kayyım Tayini Kararına İtiraz  605
D. Kayyımın Görev ve Yetkisi  605
E. Kayyıma Ödenecek Ücret  605
F. Kayyımın Yaptığı İşlemlerin Denetimi  605
MADDE 134.- BİLGİSAYARLARDA, BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA VE KÜTÜKLERİNDE ARAMA, KOPYALAMA VE ELKOYMA  606
AÇIKLAMA  606
I. Genel Olarak  606
II. Bilgisayarlarda Arama, Kopyalama ve Elkoyma Koşulları  607
A. Soruşturma Olması  607
B. Son Çare Prensibi  607
C. İstem ve Hakim Kararı  607
D. Tedbirin Sadece Şüphelinin Kullandığı Bilgisayara Uygulanabilmesi  608
III. Tedbirin Uygulanması  608
A. Genel Olarak  608
B. Yedekleme Yapma Zorunluluğu  609
C. Genel Hükümlerin Geçerliliği  609
D. El Konulan Bilgisayar ve Benzeri Eşyanın Muhafazası  609
IV. İtiraz  610
V. Tesadüfen Elde Edilen Deliller  610
BEŞİNCİ BÖLÜM
Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi
MADDE 135.- İLETİŞİMİN TESPİTİ, DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI  611
AÇIKLAMA  612
I. Üst Normlarda ve Mukayeseli Hukukta Haberleşme Özgürlüğü ve Sınırlandırılması  612
A. Üst Normlarda Haberleşme Özgürlüğü ve Sınırlandırılması  612
1. AİHS’de Haberleşme Özgürlüğü ve Sınırlama Koşulları  612
2. AİHM İçtihatlarında Haberleşme Özgürlüğü ve Sınırlama Koşulları  613
3. Anayasada Haberleşme Özgürlüğü ve Sınırlama Koşulları  613
B. Mukayeseli Hukukta Haberleşme Özgürlüğü ve Sınırlandırılması  614
II. İletişimin Denetlenmesini Gerektiren Nedenler, Sakıncalar ve Etkinlik  614
A. İletişimin Denetlenmesini Gerektiren Nedenler  614
B. İletişimin Denetlenmesinin Sakıncaları  615
C. İletişimin Denetlenmesinin Suçla Mücadele Etkinliği  615
III. Adli ve Önleme Amaçlı İletişimin Denetlenmesi Ayrımı  615
IV. Türk Hukukunda İletişimin Önleyici Amaçlarla Denetlenmesi  616
A. Kavram, Amaç ve Uygulama Alanı  616
1. İletişimin Kavramı  616
2. Amaç  617
3. Uygulama Alanı  617
B. Karar, Süre, Tedbirin Sona Ermesi ve Kayıtların İmhası  618
1. Karar Mercii  618
2. Kararda ve Yazılı Emirde Bulunması Gereken Bilgiler  619
3. Süre  620
4. Dinlemenin Sona Ermesi  620
5. Kayıtların İmhası  620
C. Geri Bildirim Konusu  621
V. Türk Hukukunda İletişimin Adli Amaçlarla Denetlenmesi  621
A. Genel Olarak  621
B. Adli Amaçlı İletişimin Denetlenmesi  621
1. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişim  621
2. İletişimin Tespiti  622
3. İletişimin Dinlemesi ve Kayda Alınması  622
4. Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi  623
5. İletişimin Denetlenmesi  624
6. İletişimin Denetlenmesinin Kapsamı  624
C. İletişimin Denetlenmesinin Koşulları  624
1. Şüpheli veya Sanığın İletişiminin Denetlenmesi  624
2. Diğer Kişilerin İletişiminin Denetlenmesi-Rıza  626
3. Tedbirin Uygulanacağı Evre  626
b. Pratikte Sadece Soruşturma Aşamasında Uygulanabilir  628
5. Başka Yolla Delil Elde Edilememesi (Son Çare)  628
6 Cumhuriyet Savcısının Talebi  629
7. Hakim Kararı  630
8. İtiraz  630
9. Cumhuriyet Savcısının Kararı ve Bu Kararın Hakim Onayına Sunulması  630
10. Kararda Olması Gereken Bilgiler  631
11. Yeniden Dinleme Talebi  631
12. Süre  632
a. İletişimin Denetlenmesi Süresi  632
b. Sürenin Başlangıcı  633
c. Sürenin Uzatılması  633
13. Katalog Suçlar  633
a. İletişimin Denetlenmesi Kararı Verilebilecek Suçlar  633
b. 5353 Sayılı Kanunla Eklenen Katalog Suçlar  635
c. TMK ile Eklenen Katalog Suçlar  635
d. Suç Vasfının Değişmesi  635
14. Gizlilik  636
15. Diğer Bilgilerin İstenmesi  637
16. Tedbire Son Verilmesi  637
D. İletişim Denetlenmesi Yasağı  637
E. Güvencelerin Özeti  638
F. Hukuka Aykırı İletişimin Denetlenmesinin Yaptırımı  638
G. İletişimin Denetlenmesi Suretiyle Elde Edilen Bilgilerin Delil Olma Niteliği  639
VI. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı  639
A. Kuruluş ve Görevler  639
1. Kuruluş  639
2. Görevler  640
a. Başkanlığın Görevleri  640
b. Başkanın Görevleri  641
c. Hukukçu Uzmanın Görevleri  641
d. Teknik Uzmanın Görevleri  642
e. İdarî Uzmanın Görevleri  643
f. İlgili Kurum Temsilcilerinin Görevleri  643
B. Denetleme  643
VII. Mobil Telefonun Yerinin Tespiti  644
A. Genel Olarak  644
B. Karar  644
C. Mobil Telefonların Yer Tespit Kararlarında Yer Alması Gereken Bilgiler  645
D. Yer Tespit Süresi  645
E. Gizlilik  645
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  646
MADDE 136.- MÜDAFİİN BÜROSU VE YERLEŞİM YERİ  647
AÇIKLAMA  647
I. Genel Olarak  647
II. Müdafii ile Şüpheli veya Sanık Arasındaki İletişimin Denetlenememesi  647
III. Yasağın Sadece Soruşturma Konusu Suçla Sınırlı Olması  648
MADDE 137.- KARARLARIN YERİNE GETİRİLMESİ, İLETİŞİM İÇERİKLERİNİN YOK EDİLMESİ  649
AÇIKLAMA  649
I. İletişimin Denetlenmesi Tedbirinin Uygulaması  649
A. Genel Olarak  649
B. Kayıtların Yazılı Metin Haline Getirilmesi  650
C. Kayıtların İncelenmesi  650
II. Tedbire Son Verilmesi, İmha ve Geri Bildirim  650
A. Tedbire Son Verilmesi  650
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Karar Verilmesi Nedeniyle  650
2. Hakim Onayının Alınamaması Nedeniyle  651
B. İmha  651
C. Tedbirin Uygulandığının İlgililere Bildirimi  652
1. Mukayeseli Hukukta İlgililere Bildirim  652
2. Türk Hukukunda İlgililere Bildirim  652
a. Bildirim Zamanı  652
b. Bildirimin İçeriği  653
MADDE 138.- TESADÜFEN ELDE EDİLEN DELİLLER  654
AÇIKLAMA  654
I. Genel Olarak  654
III. CMK’da Tesadüfen Elde Edilen Bilgilerin Niteliği  655
A. Arama ve Elkoyma Sırasında Tesadüfen Elde Edilen Deliller  655
B. İletişimin Denetlenmesi Sırasında Tesadüfen Elde Edilen Bulgular  656
1. Genel Olarak  656
2. Katalog Suçlarla İlgili Deliller  6 56
a. Şüpheli Bakımından  656
b. Üçüncü Kişiler Bakımından  657
3. Katalog Harici Suçlarla İlgili Deliller  657
a. Delil Olarak Kullanılamaması  657
b. İmhası  658
ALTINCI BÖLÜM
Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme
MADDE 139.- GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ  660
AÇIKLAMA  661
I. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesini Gerektiren Nedenler  661
II. Gizli Soruşturmacının Diğerlerinden (Muhbir, Güvenilir Adam, Kışkırtıcı Ajan) Farkı  662
IV. Mukayeseli Hukukta Gizli Soruşturmacı  663
V. Hukukumuzda Gizli Soruşturmacı  664
A. Genel Olarak  664
B. Gizli Soruşturmacı Görevlendirmenin Koşulları  664
1. Kuvvetli Şüphe  664
2. Başka Yolla Delil Elde Edilememe (Son Çare)  665
3. Sadece Soruşturma Evresinde Görevlendirilmesi  665
4. Gizli Soruşturmacı Görevlendirme Kararı  665
a. Talep  665
b. Hakim Kararı  666
c. Cumhuriyet Savcısının Kararı  666
d. Cumhuriyet Savcısı Kararının Hakim Onayına Sunulmaması  666
e. Kararda Bulunması Gereken Bilgiler  666
5. Katalog Suçlar  666
a. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilebilecek Suçlar  666
b. TMK ile Eklenen Katalog Suçlar  667
c. Suç Vasfının Değişmesi  667
6. Süre  668
7. Gizli Soruşturmacı Sayısı  668
8. Gizli Soruşturmacının Yapacağı Faaliyetlerden Sorumluluğu  668
9. Gizli Soruşturmacının Görevi  670
10. Gizli Soruşturmacı Olarak Görevlendirilebilecekler  670
11. Gizli Soruşturmacının Çalışma Esasları  670
12. Tedbire Son Verilmesi ve İmha  671
13. Gizlilik  672
C. Gizli Soruşturmacının Elde Ettiği Bilgilerin Niteliği  672
D. Gizli Soruşturmacının Tanık Olarak Dinlenmesi  672
E. Gizli Soruşturmacının Korunması  673
F. Gizli Soruşturmacının Denetlenmesi  674
G. Kişisel Bilgilerin Korunması  674
H. Tesadüfen Elde Edilen Deliller  674
MADDE 140.- TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME  675
AÇIKLAMA  676
I. Genel Açıklama  676
A. Rızaya Dayalı Teknik İzleme  676
B. Teknik Araçlarla İzleme Tedbirinin Uygulanma Nedenleri  677
C. Tedbirin Başarısı  678
D. Teknik Araçlarla İzlemenin Zorluğu  678
E. Teknik İzlemenin Sakıncaları  678
F. Mukayeseli Hukukta Durum  679
II. Hukukumuzda Teknik Araçlarla İzleme  679
A. Genel Olarak  679
B. Teknik Araçlarla Gizli İzlemenin Koşulları  680
1. Genel Olarak  680
a. Teknik Araçlarla İzleme Yapılabilecek Suçlar  680
b. 5353 Sayılı Kanunla Eklenen Katalog Suç  681
c. TMK ile Eklenen Katalog Suç  681
d. Suç Vasfının Değişmesi  681
3. Kuvvetli Şüphe  682
4. Başka Yollarla Delil Elde Edilememesi (Son Çare)  682
5. Karar  682
a. Talep  682
b. Hakim Kararı  683
c. Cumhuriyet Savcısının Kararı ve Hakim Onayı  683
d. Kararda Bulunması Gereken Bilgiler  684
6. Süre  684
a. İzleme Süresi  684
b. Sürenin Başlangıcı  684
c. Sürenin Uzatılması  6 84
7. Tedbirin Uygulanacağı Evre  685
a. Teoride  685
b. Uygulamada  685
8. Tedbirin Uygulanacağı Kişi  685
9. Tedbirin Uygulanacağı ve Uygulanamayacağı Yerler  685
a. Kamuya Açık Yerler ile İşyerlerinin İzlenmesi  685
b. Konutun İzlenme Yasağı  686
10. Tedbirin Kaldırılması  686
11. Gizlilik  687
C. Teknik Araçlarla Gizli İzlemenin Kapsamı  687
D. Elde Edilen Kayıtların İncelenmesi  688
E. Elde Edilen Delillerin Kullanım Alanı  688
F. İmha  689
G. Geri Bildirim Yapılmaması  689
H. Tesadüfen Elde Edilen Deliller  689
YEDİNCİ BÖLÜM
Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat
MADDE 141.- TAZMİNAT İSTEMİ  691
AÇIKLAMA  692
I. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat  692
II. Hukukumuzda Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat  692
A. Genel Olarak  692
B. Tazminat İstenebilecek Haller  692
C. Tazminat İstenebilecek Hallerin Sınırlı Tutulması  695
D. İstenebilecek Zarar  696
E. Tazminat Hakkı Olduğunun İlgiliye Bildirilmesi  696
F. Hükmün Uygulanmaya Başlayacağı Tarih  697
MADDE 142.- TAZMİNAT İSTEMİNİN KOŞULLARI  698
AÇIKLAMA  698
I. Tazminat İsteminin Koşulları  698
A. Süre  698
B. Yetkili ve Görevli Mahkeme  699
C. Dilekçe  699
D. Davacı  699
E. Tazminat Miktarının Belirlenmesi  700
F. Duruşmalı Olarak Karar Verilmesi  700
II. Kanun Yolu  701
MADDE 143.- TAZMİNATIN GERİ ALINMASI  702
AÇIKLAMA  702
I. Rücu  702
A. Tazminat Alanlara Rücu  702
B. Kamu Görevlisine Rücu  704
C. Hakim veya Savcıya Rücu  705
D. İftira Edene ve Yalan Tanıklık Yapana Rücu  705
II. Tazminatın Geri Verilmesi Usulü  707
MADDE 144.- TAZMİNAT İSTEYEMEYECEK KİŞİLER  708
AÇIKLAMA  708
I. Genel Olarak  708
II. Tazminat İstenemeyecek Haller  708
A. Gözaltı ve Tutukluluk Süresi, Başka Bir Hükümlülüğünden İndirilenler  708
B. Tazminata Hak Kazanmadığı Hâlde, Sonradan Yürürlüğe Giren ve Lehte Düzenlemeler Getiren Kanun Gereği, Durumları Tazminat İstemeye Uygun Hâle Dönüşenler  709
C. Genel veya Özel Af, Şikâyetten Vazgeçme, Uzlaşma Gibi Nedenlerle Hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığına veya Davanın Düşmesine Karar Verilen veya Kamu Davası Geçici Olarak Durdurulan veya Kamu Davası Ertelenen veya Düşürülenler  709
D. Kusur Yeteneğinin Bulunmaması Nedeniyle Hakkında Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilenler  709
E. Adlî Makamlar Huzurunda Gerçek Dışı Beyanla Suç İşlediğini veya Suça Katıldığını Bildirerek Gözaltına Alınmasına veya Tutuklanmasına Neden Olanlar  710
BEŞİNCİ KISIM
İfade ve Sorgu BİRİNCİ BÖLÜM
İfade veya Sorgu İçin Çağrı
MADDE 145.- İFADE VEYA SORGU İÇİN ÇAĞRI  711
AÇIKLAMA  711
I. Genel Olarak  711
II. İfade ve Sorgu İçin Çağrı  712
AÇIKLAMA  713
I. Şüpheli veya Sanığın Zorla Getirilmesi  713
II. Zorla Getirme Kararı Verilebilecek Haller  714
III. Zorla Getirme Kararı Verecek Merci  716
A. Hakim, Mahkeme veya Savcı  716
B. Kolluğun Zorla Getirme Yetkisinin Bulunmaması  716
IV. Zorla Getirme Süresi  716
V. Zorla Getirme Kararında Bulunması Gereken Bilgiler  717
VI. Zorla Getirilen Şüpheli veya Sanığın Cumhuriyet Savcısı veya Hakim Huzuruna Çıkartılması  717
VII. Diğer Kişilerin Zorla Getirilmesi  718
VIII. Zorla Getirme Kararları Hakkında Adalet Bakanlığı Genelgesi  719
İKİNCİ BÖLÜM
İfade ve Sorgu Usulü
MADDE 147.- İFADE VE SORGUNUN TARZI  721
AÇIKLAMA  722
I. Genel Olarak  722
II. İfade ve Sorgu  722
B. Yapılacak İşlemler  722
1. Şüpheli veya Sanığın Kimlik Tespiti Yapılır  723
2. Yüklenen Suç Anlatılır  723
3. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı Olduğu Bildirilir  725
5. Şüpheli veya Sanık Yakalanmışsa Durum Derhal Yakınlarına Bildirilir  725
6. Susma Hakkı Olduğu Bildirilir  725
7. Lehine Delil Toplanmasını İsteyebileceği Belirtilir  726
8. Şüpheli veya Sanığın Kişisel ve Ekonomik Durumu Hakkında Bilgi Alınır  726
9. İfade ve Sorguda Tercüman  727
C. İfade ve Sorgu İşlemlerinin Tutanağa Kaydedilmesi  727
1. Genel Olarak  727
2. İfade Alma ve Sorgu İşlemlerinin Kaydında Teknik İmkanlardan Yararlanılması  728
3. Tutanakta Yer Alması Gereken Hususlar  728
D. Tutanağın Delil Değeri  7 30
E. Aydınlatma Yükümlülüğünün İhlalinin Sonuçları  730
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  730
MADDE 148.- İFADE ALMA VE SORGUDA YASAK USULLER  732
AÇIKLAMA  732
I. Genel Olarak  732
A. Yasak Usuller  733
1. Kötü Davranış  733
2. İşkence  734
3. İlaç Verme  738
4. Yorma  739
5. Aldatma  740
6. Cebir veya Tehdit Uygulama  740
7. Bazı Araçları Kullanma  741
8. Hukuka Aykırı Yarar Vaat Etme  741
B. Yasak Usullerin Uygulanmasına Rıza Olması Hükme Esas Alınmasını Sağlamaz  741
C. Yasak Usullerin Uygulanması Sonucu Elde Edilen Maddi Deliller  741
II. Kolluk Tarafından Alınan İfadenin Niteliği  742
III. İkinci Kez İfade Alınması  743
IV. Kendisini ve Yakınlarını Suçlayıcı Beyanda Bulunmasının İstenememesi  743
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  743
ALTINCI KISIM
Savunma BİRİNCİ BÖLÜM
Müdafi Seçimi, Görevlendirilmesi, Görev ve Yetkileri
MADDE 149.- ŞÜPHELİNİN VEYA SANIĞIN MÜDAFİ SEÇİMİ  746
AÇIKLAMA  746
I. Genel Olarak  746
II. Müdafii Bağımsızlığı  747
III. Müdafii Yardımından Yararlanma Hakkı  747
IV. Müdafii Sayısı  748
V. Müdafii ile Şüphelinin Görüşme Hakkı ve Bunun Gizliliği  748
MADDE 150.- MÜDAFİİN GÖREVLENDİRİLMESİ  749
AÇIKLAMA  749
I. Müdafiin Görevlendirilmesi  749
II. Müdafii Görevlendirme Esasları  750
III. Şüpheli veya Sanığın Müdafii Seçmesi  750
A. Müdafii Seçmesinin İstenmesi  750
B. Yargılama Gideri Olacağının Hatırlatılması  751
IV. Zorunlu Müdafilik  751
A. Yaş Küçüklüğü, Sağır Dilsizlik veya Malullük Nedeniyle  751
B. Cezanın Alt Sınırı Nedeniyle  752
C. Akıl Hastalığı Nedeniyle  753
D. Şüpheli veya Sanığın İstemesi Nedeniyle  753
E. Müdafii Olup Olmadığının Sorulması  753
F. Yönetmelik  754
V. Müdafilik Görevinin Sona Ermesi  754
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  755
MADDE 151.- MÜDAFİ GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEDİĞİNDE YAPILACAK İŞLEM VE MÜDAFİLİK GÖREVİNDEN YASAKLANMA  757
I. Müdafiin Görevi  757
II. Müdafiin Görevini Yerine Getirmemesi  758
III. Yaptırım  758
IV. Müdafiilik Görevinden Yasaklanma  759
A. Genel Olarak  759
B. Müdafiilik Görevinden Yasaklanma ve Koşulları  759
1. 149 veya 150. Maddeler Uyarınca Müdafiliğin Söz Konusu Olması  759
2. Belirli Suçlardan Tutuklu veya Hükümlünün Müdafiliğini Yapıyor Olmak  760
3. Aynı Suçlardan Dolayı Hakkında Kovuşturma Açılmış Olmak  760
4. Cumhuriyet Savcısının İstemi  760
5. Mahkeme Kararı  760
6. İtiraz  760
7. Süre  760
8. Yasaklanma Kararının Kalkması  761
9. Yasaklanma Kararının Bildirimi  761
10. Ziyaret Yasağı  761
V. Müdafiin Duruşma Salonundan Çıkartılması  761
MADDE 152.- ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN BİRDEN FAZLA OLMASI HÂLİNDE SAVUNMA  762
AÇIKLAMA  762
MADDE 153.- MÜDAFİİN DOSYAYI İNCELEME YETKİSİ  763
AÇIKLAMA  763
I. Kural; Müdafiinin Dosyayı İncelemesi  763
A. Genel Olarak  763
B. Müdafiinin Kollukta Bulunan Soruşturma Dosyasından Örnek Alması  763
II. İstisna; Soruşturmanın Amacının Tehlikeye Düşmesi Nedeniyle Sınırlama  764
A. Genel Olarak  764
B. Cumhuriyet Savcısının İstemi  764
C. Hakim Kararı  765
D. İtiraz  765
E. Sınırlama Kararı Verilemeyecek Bilgi ve Belgeler  765
F. Sınırlama Kararının Sadece Soruşturma Evresi İçin Verilebilmesi  765
G. Kovuşturma Evresinde Aleniyet  766
III. Maddede Düzenlenen Haklardan Mağdur Vekilinin de Yararlanması  766
MADDE 154.- MÜDAFİ İLE GÖRÜŞME  768
AÇIKLAMA  768
I. Müdafii ile Görüşme  768
II. 3713 Sayılı Kanunla Getirilen İstisna  768
III. Görüşmenin ve Yazışmanın Denetlenememesi  769
A. Kural  769
B. TMK’da Yer Alan İstisna  770
MADDE 155.- KANUNÎ TEMSİLCİ VEYA EŞİN DURUŞMADA HAZIR BULUNMASI  771
AÇIKLAMA  771
I. Kanuni Temsilcinin Duruşmaya Katılma Hakkı  771
II. Eşin Duruşmaya Katılma Hakkı  771
MADDE 156.- MÜDAFİİN GÖREVLENDİRİLMESİNDE USUL  772
AÇIKLAMA  772
I. Müdafiin Görevlendirilmesi  772
II. Görevlendirme Yapacak Baro  773
III. Görevlendirmenin Başlangıcı ve Sona Ermesi  773
IV. Müdafilik Ücreti  773
A. Genel Olarak  773
B. Müdafii ve Vekil Ücret Tarifesi  774
C. Ödemeye İlişkin Esaslar  775
İKİNCİ KİTAP
Soruşturma BİRİNCİ KISIM
Suçlara İlişkin İhbarlar ve Soruşturma BİRİNCİ BÖLÜM
Soruşturmanın Gizliliği, Suçların İhbarı
MADDE 157.- SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİ  777
AÇIKLAMA  777
I. Soruşturmanın Gizliliği  777
II. Şüphelinin Derhal Yakalanması Baskısı  778
III. Hemen Alınan İfadenin Sonuca Götürmemesi  778
VI. Gizlilik Savunma Hakkının Kullanımına Engel Olamaz  779
V. Gizlilik İhlalinin Yaptırımı  779
VI. Basın Organlarına Yansıyan Bilgiler ve Gizlilik  780
MADDE 158.- İHBAR VE ŞİKÂYET  783
AÇIKLAMA  783
I. İhbar  783
A. İhbar Hakkı  783
B. İhbar Yükümlülüğü  783
C. İhbar Şekli  784
II. Şikayet  784
A. Genel Olarak  784
B. Şikayet Süresi  785
C. Şikayet Hakkı  785
III. İhbar ve Şikayetin İletilebileceği Merci  785
IV. Yurt Dışında İşlenen Suçlar  786
V. Sözlü İhbar ve Şikayet  786
MADDE 159.- ŞÜPHELİ ÖLÜMÜN İHBARI  787
AÇIKLAMA  787
I. Şüpheli Ölüm İhbar Yükümlülüğü  787
II. İhbarla Yükümlü Olan Görevliler  788
III. Bildirim Yapılacak Merci  788
IV. Yükümlülüğe Aykırı Davranışın Yaptırımı  788
İKİNCİ BÖLÜM
Soruşturma İşlemleri
MADDE 160.- BİR SUÇUN İŞLENDİĞİNİ ÖĞRENEN CUMHURİYET SAVCISININ GÖREVİ  790
AÇIKLAMA  790
I. Cumhuriyet Başsavcılıkları  790
II. Cumhuriyet Başsavcısının Görevleri  790
III. Cumhuriyet Savcısının Görevleri  791
A. Genel Olarak  791
B. Duruşmalara Katılım  791
C. Araştırma Mecburiyeti  791
MADDE 161.- CUMHURİYET SAVCISININ GÖREV VE YETKİLERİ  793
AÇIKLAMA  793
I. Cumhuriyet Savcısının Görev ve Yetkileri  793
A. Genel Olarak  793
B. Araştırma Yapmak  7 94
C. Bilgi ve Belge İstemek  794
D. Başka Yer Cumhuriyet Savcısından İşlem Yapmasını İstemek  794
II. Çocuklarla İlgili Soruşturmalarda Cumhuriyet Savcısının Görev ve Yetkileri  795
III. Adli Kolluk  795
IV. Doğrudan Soruşturma Yetkisi  797
V. En Üst Dereceli Kolluk Amirlerinin Soruşturulma Usulü  799
VI. Vali ve Kaymakamların Soruşturulma Usulü  801
AÇIKLAMA  801
I. Genel Olarak  801
II. Soruşturma Aşamasında Hakim Kararı Alınması  801
MADDE 163.- SORUŞTURMANIN SULH CEZA HÂKİMİ TARAFINDAN YAPILMASI  804
AÇIKLAMA  804
I. Kural; Soruşturmanın Cumhuriyet Savcısı Tarafından Yapılması  804
II. İstisna; Soruşturmanın Hakim Tarafından Yapılması  804
III. Soruşturmayı Yapan Hakimin Kovuşturmada Görev Alma Yasağı  805
MADDE 164.- ADLÎ KOLLUK VE GÖREVİ  806
AÇIKLAMA  806
I. Genel Olarak  806
II. Adli Kolluk  807
III. Yargı Mercilerinin Adli Kollukla İlişkisi  809
A. Cumhuriyet Savcısı – Adli Kolluk  809
B. Sulh Ceza Hakimi - Adli Kolluk  810
IV. Adli Kolluk Görevlisi, Sorumlusu ve Amiri  810
A. Adli Kolluk Görevlisi ve Adli Kolluk Sorumlusu  810
B. Adli Kolluk Amiri ve En Üst Dereceli Kolluk Amiri  810
V. Adli Kolluk Görev ve Yetkisi  813
A. Adli Kolluk Personelinin Görevlendirmesi  813
B. Adlî Kollukla İlgili Esaslar  814
C. Adli Kolluğun Görev ve Yetkileri  814
D. Adli Kolluğun Olay Yerindeki Yetkisi  815
VI. Adli Kolluğun Kendiliğinden Araştırma ve Soruşturma Yasağı  815
VII. Adli Kolluk Görevlilerinin Nitelikleri, Çalışma Esasları, Eğitimi ve Denetimi  816
A. Adlî Kolluk Görevlilerinin Nitelikleri, Eğitimi ve Sertifika  816
B. Adlî Kolluk Görevlilerinin Çalışma Esasları  816
C. Adlî Kolluk Hizmetinin Denetimi  817
VIII. Adli Kolluk Görevlilerinin Adli Kolluk Amiri Olmayan Üstleriyle İlişkileri  817
A. Emir ve Talimat Verme Yasağı  817
B. Bilgi Verilip Verilmeyeceği Sorunu  817
MADDE 165.- DİĞER KOLLUK BİRİMLERİNİN ADLÎ KOLLUK GÖREVİ  819
AÇIKLAMA  819
MADDE 166.- DEĞERLENDİRME RAPORU YETKİSİ  820
AÇIKLAMA  820
I. Genel Olarak  820
II. Sicil ve Değerlendirme Raporu  820
MADDE 167.- YÖNETMELİK  824
AÇIKLAMA  824
MADDE 168.- ADLÎ KOLLUĞUN OLAY YERİNDE ALDIĞI TEDBİRLERE UYULMAMASI HALİNDE YETKİSİ  825
AÇIKLAMA  825
MADDE 169.- SORUŞTURMA EVRESİNDE YAPILAN İŞLEMLERİN TUTANAĞA BAĞLANMASI  826
AÇIKLAMA  826
I. İşlemlerin Tutanağa Bağlanması  826
II. Tutanakta Yer Alması Gereken Hususlar  827
III. Soruşturma Dosyalarının Savcılığa Gönderilmesi  828
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  828
İKİNCİ KISIM
Kamu Davasının Açılması BİRİNCİ BÖLÜM
Kamu Davasının Açılması
MADDE 170.- KAMU DAVASINI AÇMA GÖREVİ  829
AÇIKLAMA  830
I. Genel Olarak  830
II. Kamu Davasının Açılması Konusundaki İlkeler  830
A. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi  830
B. Kamu Davasının Mecburiliği İlkesi  831
C. İddia ve Bağlılık İlkesi  832
D. Fiilin-Failin Belli Olması ve Dava Şartlarının Belli Olması İlkesi  83 2
III. İddianamede Bulunması Gerekli Unsurlar  833
A. Yeterli Delil  833
B. İddianamenin Diğer Unsurları  833
1. Yetkili ve Görevli Mahkemenin Gösterilmesi (CMK m. 170/3)  833
2. Şüphelinin ve Diğer Kişilerin Kimliğine İlişkin Bilgiler  834
3. Suça İlişkin Bilgiler  834
a. Yüklenen Suçun Unsurlarına İlişkin Bilgiler  834
b. Yüklenen Suç ve Uygulanması Gereken Kanun Maddeleri  834
c. Suçun Yer ve Zamanına İlişkin Bilgiler  835
d. Şikâyetin Yapıldığı Tarihin Belirtilmesi  835
e. Suçun Delilleri  835
f. Tutuklu İşlerde İddianamenin Özelliği  836
IV. Kamu Davasının Açılmasının Sonuçları  837
MADDE 171.- KAMU DAVASINI AÇMADA TAKDİR YETKİSİ  838
AÇIKLAMA  839
I. Kamu Davası Açmak Konusunda Takdir Yetkisi Verilen Haller (CMK m. 171/1)  839
A. Cezayı Kaldıran Şahsî Sebep Olarak Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmasını Gerektiren Koşulların Varlığı  839
B. Şahsî Cezasızlık Sebebinin Varlığı  839
C. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı  840
II. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  840
A. Genel Olarak  840
B. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kurumu Leh ve Aleyhindeki Görüşler  841
1. Aleyhte İleri Sürülen Görüşler  841
2. Lehte İleri Sürülen Görüşler  841
C. Karşılaştırmalı Hukukta Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  842
1. Genel Olarak  842
2. Almanya  843
3. Finlandiya  844
4. Belçika  844
5. Japonya  844
6. Anglo-Sakson Hukuku  844
D. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Koşulları  845
1. Objektif Koşul: Suç Bakımından (CMK m. 171/2)  845
2. Failin Geçmişine İlişkin Koşul (Subjektif Koşul)  845
3. Liyakat Koşulu  846
4. Kamu Yararı Koşulu  846
5. Zararın Giderilmesi Koşulu  846
E. Usul Hükümleri  846
İKİNCİ BÖLÜM
Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar,
İtiraz ve İddianamenin İadesi
MADDE 172.- KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR  847
AÇIKLAMA  847
I. Genel Olarak  847
II. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Verilmesini Gerektiren Sebepler  847
A. Kamu Davasının Açılması İçin Yeterli Şüphe Sebeplerinin Elde Edilememesi  847
B. Kovuşturma Olanağının Bulunmaması  848
C. Kararın Bildirilmesi  849
E. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararın Hukukî Niteliği  849
MADDE 173.- CUMHURİYET SAVCISININ KARARINA İTİRAZ  850
AÇIKLAMA  850
I. Genel Olarak  850
II. İtiraz Usulü  851
A. İtiraz Hakkına Sahip Suje: Suçtan Zarar Gören  851
B. Kovuşturma Davasının Açılması  851
C. İtiraz Süresi  852
D. İtiraz Mercii  852
E. İtirazın İncelenmesi  852
F. Kanun Yolu  853
MADDE 174.- İDDİANAMENİN İADESİ  854
AÇIKLAMA  854
I. Genel Olarak  854
II. İddianameyi İnceleyecek Makam  856
III. İddianamenin İadesi Sebepleri  856
A. İddianamede Bulunması Gerekli Unsurlardan Birinin veya Birkaçının Bulunmaması (CMK m. 174/1-a)  856
B. Suçun Sübutuna Etki Edeceği Mutlak Sayılan Mevcut Bir Delil Toplanmadan Kamu Davasının Açılması (CMK m. 174/1-b)  857
C. Önödemeye veya Uzlaşmaya Tâbi Olduğu Soruşturma Dosyasından Açıkça Anlaşılan İşlerde Önödeme veya Uzlaşma Usulü Uygulanmaksızın Kamu Davasının Açılması (CMK m. 174/1-c)  858
IV. İddianamenin İade Edilemeyeceği Haller  859
A. Suçun Hukuki Nitelendirilmesi Sebebiyle İade Edilemez  859
B. İddianamenin Süresi İçinde İade Edilmemiş Olması  861
V. İddianamenin İade Edilmesi  861
A. Mahkemenin İnceleme Süresi  861
B. İddianamenin İade Edilmesinin Sonuçları  862
1. Cumhuriyet Savcılığınca Yapılacak İşlemler  862
2. İddianamenin İadesinde Sayı Sınırı  862
3. İddianamenin Kısmen İade Edilmesi  863
C. İddianamenin İadesi Kararına İtiraz (Denetim Muhakemesi)  863
1. İtirazın Kabulü  864
2. İtirazın Reddi  864
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  864
ÜÇÜNCÜ KİTAP
Kovuşturma Evresi BİRİNCİ KISIM
Kamu Davasının Yürütülmesi BİRİNCİ BÖLÜM
Duruşma Hazırlığı
MADDE 175.- İDDİANAMENİN KABULÜ VE DURUŞMA HAZIRLIĞI  867
AÇIKLAMA  867
I. Genel Olarak  867
A. Kovuşturmanın Gayesi  867
1. Delil Toplama  868
2. Delilleri Ortaya Koyma  868
3. İsnat Konusunda Hüküm Verme  868
4. Koruma  868
B. Kovuşturma Evresinin Devreleri  869
C. Kovuşturma Evresinin Özellikleri  869
II. Duruşma Devresinin Gayesi, Makamları ve Bölümleri  869
A. Genel Olarak  869
B. Duruşma Hazırlığı Devresinin Amacı  870
C. Duruşma Hazırlığı Devresinde Makamlar  870
D. Duruşmaya Hazırlık Devresinin Bölümleri  871
E. Duruşma Gününün Belirlenmesi ve Duruşmada Hazır Bulunması Gereken Kişilerin Çağrılması  871
MADDE 176.- İDDİANAMENİN SANIĞA TEBLİĞİ VE SANIĞIN ÇAĞRILMASI  873
AÇIKLAMA  873
I. İddianamenin Tebliği  873
II. Cumhuriyet Savcısının Haberdar Edilmesi ve Sanığın Çağrılması  874
III. Tebliğ ile Duruşma Günü Arasında Bir Hafta Süre Olması  874
MADDE 177.- SANIĞIN SAVUNMA DELİLLERİNİN TOPLANMASI İSTEMİ  876
AÇIKLAMA  876
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  877
MADDE 178.- ÇAĞRILMASI REDDEDİLEN TANIĞIN VE UZMAN KİŞİNİN DOĞRUDAN MAHKEMEYE GETİRİLMESİ  879
AÇIKLAMA  879
MADDE 179.- ÇAĞRILAN TANIKLARIN AD VE ADRESLERİNİN SANIĞA VE CUMHURİYET SAVCISINA BİLDİRİLMESİ  880
AÇIKLAMA  880
MADDE 180.- TANIK VE BİLİRKİŞİNİN NAİPLE VEYA İSTİNABE YOLUYLA DİNLENMELERİ  881
AÇIKLAMA  881
I. İstinabe  881
A. Kavram  881
B. Uygulama  882
II. Niyabet  882
III. Erken Dinleme  882
MADDE 181.- TANIK VE BİLİRKİŞİNİN DİNLENECEĞİ GÜNÜN BİLDİRİLMESİ  884
AÇIKLAMA  884
İKİNCİ BÖLÜM
Duruşma
MADDE 182.- DURUŞMANIN AÇIKLIĞI  886
AÇIKLAMA  886
I. Duruşmanın Amacı  886
II. Duruşmanın Özellikleri  887
III. Duruşma İlkeleri  889
A. Duruşmanın Yoğunluğu (Kesiksizliği) İlkesi  889
C. Duruşmanın Sözlülüğü İlkesi  891
D. Duruşmanın Açıklığı İlkesi  891
E. Duruşmanın Kapalı Yapılabilmesi  892
MADDE 183.- SES VE GÖRÜNTÜ ALICI ALETLERİN KULLANILMASI YASAĞI  893
AÇIKLAMA  893
MADDE 184.- AÇIKLIĞIN KALDIRILMASI HAKKINDA KARAR  896
AÇIKLAMA  896
MADDE 185.- ZORUNLU KAPALILIK  897
AÇIKLAMA  897
MADDE 186.- KAPALILIK KARARININ VE NEDENLERİNİN YAZILMASI  898
AÇIKLAMA  898
MADDE 187.- KAPALI DURUŞMADA BULUNABİLME  899
AÇIKLAMA  899
I. Kapalı Duruşmada Bulunabilme (CMK m. 187/1)  899
II. Yayım Yasağı (CMK m. 187/2)  899
III. Kısmî Yayın Yasağı (CMK m. 187/3)  900
MADDE 188.- DURUŞMADA HAZIR BULUNACAKLAR  901
AÇIKLAMA  901
I. Genel Olarak  901
II. Duruşmada Hazır Bulunması Gereken Kimseler  901
A. Hâkim  901
B. Zabıt Kâtibi  903
C. Cumhuriyet Savcısı  903
D. Sanık  904
E. Müdafi  904
III. Duruşmada Hazır Bulunabilecek Kimseler  905
MADDE 189.- BİRDEN ÇOK CUMHURİYET SAVCISI VE AVUKATIN DURUŞMAYA KATILMASI  906
AÇIKLAMA  906
MADDE 190.- ARA VERME  907
AÇIKLAMA  907
I. Duruşmanın Kesiksizliği (CMK m. 190/1)  908
III. Duruşmaların Uzun Sürmesinin Nedenleri  910
MADDE 191.- DURUŞMANIN BAŞLAMASI  912
AÇIKLAMA  912
I. Genel Olarak  9 12
II. Duruşmanın Başlaması  913
A. Tanık, Bilirkişi ve Uzman Kişilerin Yoklaması  913
B. Sanığın Kimliği ile Ekonomik ve Kişisel Durumunun Saptanması  914
C. Duruşmaya Ara Verilmesini İsteme Hakkının Sanığa Hatırlatılması  914
D. Bazı Talep ve İtirazların İleri Sürülmesi  914
E. İddianame veya İddianame Yerine Geçen Belgelerin Okunması  914
F. Sanığın Sorguya Çekilmesi  916
MADDE 192.- BAŞKAN VEYA HÂKİMİN GÖREVİ  917
AÇIKLAMA  917
I. Kavram  917
II. Duruşmanın Yönetimi  917
A. Biçimsel Yönetim İşlemleri  917
1. Sanığın Sorgusu  918
2. Delillerin Ortaya Konulması  918
B. Esasa İlişkin Yönetim Karar ve Önlemleri  918
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  918
MADDE 193.- SANIĞIN DURUŞMADA HAZIR BULUNMAMASI  919
AÇIKLAMA  919
I. Hazır Bulunmayan Sanık Hakkında Duruşma Yapılmaması Kuralı  919
II. Hazır Bulunmayan Sanık Hakkında Mahkumiyet Dışında Karar Verilmesi  920
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  920
MADDE 194.- SANIĞIN MAHKEMEDEN UZAKLAŞMASI  922
MADDE 195.- SANIĞIN YOKLUĞUNDA DURUŞMA  924
AÇIKLAMA  924
I. Yoklukta Duruşma Yapılmasının Koşulları  924
A. Suç, Yalnız veya Birlikte Adlî Para Cezasını Gerektirmesi  924
B. Suçun Müsadereyi Gerektirmesi  924
II. Usulü İşlemler  925
MADDE 196.- SANIĞIN DURUŞMADAN BAĞIŞIK TUTULMASI  926
AÇIKLAMA  926
I. Kavram  926
II. Bağışık Tutulma Şartları  927
III. Duruşmadan Bağışık Tutulan Sanığın İstinabe Suretiyle Sorgusu (CMK m. 196/2)  928
IV. Bağışık Tutulmanın Diğer Çeşitleri  928
A. Sanığın Yargı Çevresi Dışındaki Bir Hastane veya Tutukevine Nakledilmesi  928
B. Sanığın Yurt Dışında Olması  929
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  929
MADDE 197.- SANIĞIN MÜDAFİ GÖNDEREBİLMESİ  930
AÇIKLAMA  930
MADDE 198.- SANIK HAZIR BULUNMAKSIZIN YAPILAN DURUŞMADA ESKİ HÂLE GETİRME KOŞULU  931
AÇIKLAMA  931
MADDE 199.- SANIĞIN ZORLA GETİRİLEBİLMESİ  932
AÇIKLAMA  932
MADDE 200.- SORGU SIRASINDA SANIĞIN MAHKEME SALONUNDAN ÇIKARILABİLMESİ  933
AÇIKLAMA  933
MADDE 201.- DOĞRUDAN SORU YÖNELTME  935
AÇIKLAMA  935
I. Doğrudan Sorgu  935
II. Çapraz Sorgu  937
A. Genel Olarak  937
B. Çapraz Sorgu Hakkında Tavsiyeler  938
C. Adil Yargılanma Hakkı ve Çapraz Sorgu  939
D. Sujeler ve Sorgunun Uygulaması  940
MADDE 202.- TERCÜMAN BULUNDURULACAK HÂLLER  942
AÇIKLAMA  942
I. Genel Olarak  942
A. Tercüman Bulundurulacak Haller  942
1. Sanık veya Mağdurun Meramını Anlatacak Ölçüde Türkçe Bilmemesi (CMK m. 202/1)  942
2. Engelli Sanık veya Mağdura Esaslı Noktaların Anlatılması (CMK m. 202/2)  943
3. Soruşturma Evresinde Uygulama  943
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Duruşmanın Düzen ve Disiplini
MADDE 203.- HÂKİM VEYA BAŞKANIN YETKİSİ  944
AÇIKLAMA  944
I. Duruşmanın Düzen ve Disiplini  944
II. Duruşma Düzenini Bozan Kişilerin Duruşma Salonundan Çıkartılması  944
III. Disiplin Hapsine Başvurulması  945
MADDE 204.- SANIĞIN DIŞARI ÇIKARILMASI  946
AÇIKLAMA  946
MADDE 205.- DURUŞMA SIRASINDA İŞLENEN SUÇ HAKKINDA İŞLEM  947
AÇIKLAMA  947
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması
MADDE 206.- DELİLLERİN ORTAYA KONULMASI VE REDDİ  948
AÇIKLAMA  948
I. Genel Olarak  948
II. Delillerin Ortaya Konulması ve Şekilleri  949
A. Delillerin Ortaya Konulmasının Kabul Edilmesi  950
B. Delillerin Ortaya Konulması Usulü  951
C. İspat Kavramı  951
1. İspatın Kapsamı ve Çeşitleri  953
a. Doğrudan Doğruya ve Önemli Olgularla İspat  953
b. Dolaylı Olgularla (Belirtilerle) İspat  953
2. Belli ve Açık hususların ispatının Gerekmemesi  953
a. Genel Bilgilere İlişkin Olgular  953
b. Hakimin Melsek Bilgisine İlişkin Olgular  953
III. İspat Yasakları – Delil Yasakları  954
A. Delil Elde Etme Yasağı  954
1. Kavram  95 4
2. Kapsamı ve Çeşitleri  956
B. Delil Değerlendirme Yasağı  956
C. Delil Elde Etme Yasağına Giren Haller  959
1. Tanıklıktan Çekinme Hakkı Bulunan Tanıklara Bu Hakların Varlığın Bildirilmemesi (Aydınlatma Yükümlülüğü)  959
2. İspat Konusu Olma Yasağının İhlali Sonucu Elde Edilen Beyanlar  959
3. Tanığa Yakınlarını Ceza Kovuşturmasına Uğratabilecek Sorulara Cevap Vermeyebileceğinin Hatırlatılması  960
4. Sanığa Sorgusunda Susma Hakkının Hatırlatılması  960
5. Bir İşlemin Caiz Olmayan Biçimde ve Yetkisiz Kişilerce Yapılması  960
6. İfade Alma ve Sorguda Yasak Usuller  961
7. Özel Kişilerce Hukuka Aykırı Olarak Delil Elde Edilmesi  962
D. Delil Yasaklarının Uzak Etkisi  963
E. Yasak Delilin Dosyadan Çıkarılıp Çıkarılmayacağı Sorunu  963
F. Hukuka Aykırı İşlem Yapan Kişilerin Ceza Sorumluluğu  964
MADDE 207.- DELİL VE OLAYIN GEÇ BİLDİRİLMESİ  965
AÇIKLAMA  965
I. Delillerin Toplanması Talebi (Tevsii Tahkikat)  965
II. Delilin ve Olayın Geç Bildirilmesi  966
MADDE 208.- TANIĞIN DURUŞMA SALONUNDAN AYRILMASI  967
AÇIKLAMA  967
MADDE 209.- DURUŞMADA OKUNMASI ZORUNLU BELGE VE TUTANAKLAR  968
AÇIKLAMA  968
A. Bazı Belge ve Tutanakların Duruşmada Okunması Zorunluluğunun Hukukî Niteliği  968
MADDE 210.- DURUŞMADA OKUNMAYACAK BELGELER  970
AÇIKLAMA  970
MADDE 211.- DURUŞMADA OKUNMASIYLA YETİNİLEBİLECEK BELGELER  971
AÇIKLAMA  972
AÇIKLAMA  972
MADDE 213.- SANIĞIN ÖNCEKİ İFADESİNİN OKUNMASI  973
AÇIKLAMA  973
MADDE 214.- RAPOR, BELGE VE DİĞER YAZILARIN OKUNMASI  975
AÇIKLAMA  975
MADDE 215.- DİNLEME VE OKUMADAN SONRA DİYECEĞİN SORULMASI  976
AÇIKLAMA  976
MADDE 216.- DELİLLERİN TARTIŞILMASI  977
AÇIKLAMA  977
A. Delillerin Tartışılması  977
B. Delillerin Tartışılması Usulü  978
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  978
MADDE 217.- DELİLLERİ TAKDİR YETKİSİ  980
AÇIKLAMA  980
I. Delillerin Değerlendirilmesinde Takdir Yetkisi  980
II. İspata İlişkin İlkeler ve İspatın Kapsamı  981
A. Hakimin Delil Araştırabilmesi İlkesi (Maddî Gerçeğin Aranması)  981
1. Medeni Muhakemede Hâkimin Tarafların İstekleri ve Delilleri ile Bağlı Olması  981
2. Ceza Muhakemesinde Hâkimin Delil Araştırabilmesi İlkesi  982
3. Vicdanî Kanaat  982
a. Genel Olarak  982
b. İspatın Kapsamı  984
B. Delillerin Doğrudan Doğruyalığı İlkesi (Delillerin Vasıtasızlığı İlkesi)  984
C. Delillerin Serbestliği İlkesi (Her Şeyin Delil Olabilmesi)  985
1. Kavram  985
2. Delillerin Serbestliği İlkesinin Sınırlandırılması  986
3. Delillerin Serbestliği İlkesinin İstisnaları  986
D. Şüpheden Sanığın Faydalanması İlkesi (In Dubio Pro Reo)  986
1. Kavram  986
2. Uygulama Alanı  987
3. İlkenin Uygulanmayacağı Durum  988
III. Kanunumuzdaki Düzenlemeler  988
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  989
MADDE 218.- CEZA MAHKEMELERİNİN EK YETKİSİ  992
AÇIKLAMA  992
BEŞİNCİ BÖLÜM
Duruşma Tutanağı
MADDE 219.- DURUŞMA TUTANAĞI  994
AÇIKLAMA  994
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  994
MADDE 220.- DURUŞMA TUTANAĞININ BAŞLIĞI  995
AÇIKLAMA  995
MADDE 221.- DURUŞMA TUTANAĞININ İÇERİĞİ  996
AÇIKLAMA  996
MADDE 222.- DURUŞMA TUTANAĞININ İSPAT GÜCÜ  998
AÇIKLAMA  998
İKİNCİ KISIM
Kamu Davasının Sona Ermesi BİRİNCİ BÖLÜM
Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm
MADDE 223.- DURUŞMANIN SONA ERMESİ VE HÜKÜM  999
AÇIKLAMA  999
I. Sonuç Çıkarma Devresi  999
A. Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm Çeşitleri  1000
1. Beraat Kararı  1000
2. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı  1001
a. CMK m. 223/3’de Düzenlenen Haller  1002
b. CMK m. 223/4’de Düzenlenen Haller  1003
3. Mahkûmiyet Kararı  1004
5. Davanın Reddine Hükmedilmesi  1004
6. Düşme ve Durma Kararları  1005
a. Düşme Kararı  1005
b. Durma Kararı  1006
7. Görevsizlik  1007
II. Değerlendirme  1007
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1008
MADDE 224.- KARAR VE HÜKÜMLERDE GEREKLİ OY SAYISI  1012
AÇIKLAMA  1012
MADDE 225.- HÜKMÜN KONUSU VE SUÇU DEĞERLENDİRMEDE MAHKEMENİN YETKİSİ  1013
AÇIKLAMA  1013
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1014
İKİNCİ BÖLÜM
Suç Niteliğinde Değişiklik
MADDE 226.- SUÇUN NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ  1015
AÇIKLAMA  101 5
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Karar ve Hüküm
MADDE 227.- MÜZAKEREYE KATILACAK HÂKİMLER  1018
AÇIKLAMA  1018
MADDE 228.- MÜZAKERENİN YÖNETİMİ  1019
AÇIKLAMA  1019
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1019
MADDE 229.- OYLARIN TOPLANMASI  1020
AÇIKLAMA  1020
MADDE 230.- HÜKMÜN GEREKÇESİNDE GÖSTERİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR  1021
AÇIKLAMA  1021
I. Hükmün Unsurları  1021
A. Mesele (Sorun)  1022
B. Gerekçe  1023
C. Sonuç  1026
II. Hükmün Gerekçesinde Gösterilecek Hususlar  1026
A. Mahkumiyet Hükmü  1026
B. Beraat Hükmü  102 7
C. Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Dair Hüküm  1028
D. Diğer Hükümler  1028
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1028
MADDE 231.- HÜKMÜN AÇIKLANMASI VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI  1029
AÇIKLAMA  1030
I. Hükmün Açıklanması  1030
A. Tefhim  1031
B. Tebliğ  1032
C. Hüküm Fıkrası ile Gerekçe Arasında Çelişki Bulunması  1032
II. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  1033
A. Koşulları  1033
1. Objektif (Ceza) Koşulu  1033
2. Subjektif Koşullar  1034
B. Usul Hükümleri  1034
C. Hükmün Geri Bırakılmasının Sonuçları  1034
D. Denetim  1035
E. Kararın Kaydedilmesi  1035
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1035
MADDE 232.- HÜKMÜN GEREKÇESİ VE HÜKÜM FIKRASININ İÇERECEĞİ HUSUSLAR  1036
AÇIKLAMA  1036
I. Genel Usul Kuralları  1036
II. Hüküm Fıkrasında Bulunacak Unsurlar  1037
A. Mesele  1037
B. Sonuç  1038
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1039
DÖRDÜNCÜ KİTAP
Mağdur, Şikâyetçi, Malen Sorumlu, Katılan BİRİNCİ KISIM
Suçun Mağduru ile Şikâyetçinin Hakları
MADDE 233.- SUÇUN MAĞDURU İLE ŞİKÂYETÇİNİN ÇAĞIRILMASI  1041
AÇIKLAMA  1041
I. Suçtan Zarar Gören  1041
A. Zarar Gören Ferdin Belirlenmesi  1042
B. Ferdin Rolü  1042
C. Zarar Gören Fert Bakımından Ehliyet  1043
II. Suç Mağduru ile Şikâyetçinin Çağrılması  1043
MADDE 234.- MAĞDUR İLE ŞİKÂYETÇİNİN HAKLARI  1044
AÇIKLAMA  1044
I. Genel Olarak  1044
II. Mağdura Tanınan Haklar  1046
A. Mağdurun Soruşturma Evresindeki Hakları  1047
1. Aydınlanma Hakkı (Haklarını Öğrenme Hakkı)  1047
2. Delillerin Toplanmasını İsteme Hakkı  1047
3. Dosyayı İnceleme Hakkı  1047
4. Avukat Yardımından Yararlanma Hakkı  1048
5. Kovuşturma Davası Açma (İtiraz) Hakkı  1049
B. Mağdurun Kovuşturma Evresindeki Hakları  1049
1. Duruşmadan Haberdar Edilme Hakkı  1049
2. Kamu Davasına Katılma Hakkı  1050
3. Tutanak ve Belgelerden Vekili Aracılığıyla Örnek İsteme  1050
4. Tanıkların Davetini İsteme Hakkı  1050
5. Vekili Yoksa Baro Tarafından Kendisine Avukat Atanmasını İsteme  1051
6. Davaya Katılmış Olma Koşulu ile Davayı Sonuçlandıran Kararlara Karşı Kanun Yollarına Başvurma  1051
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1051
MADDE 235.- MAĞDUR İLE ŞİKÂYETÇİNİN DAVETE UYMAMALARI  1052
AÇIKLAMA  1052
MADDE 236.- MAĞDUR İLE ŞİKÂYETÇİNİN DİNLENMESİ  1053
AÇIKLAMA  1053
İKİNCİ KISIM
Kamu Davasına Katılma
MADDE 237.- KAMU DAVASINA KATILMA  1055
AÇIKLAMA  1055
I. Ferdî Savunma Makamı (Katılan) ve Kamu Davasına Müdahale (Katılma)  1055
A. Genel Olarak  1055
B. Katılmanın Gereği Sorunu  1056
II. Kamu Davasına Katılmaya Hakkı Olanlar ve Katılma Süresi  1058
A. Kamu Davasına Katılmaya Hakkı Olanlar  1058
a. Genel Olarak  1058
b. Kamu Davasına Katılma Ehliyeti  1059
2. Tüzel Kişiler  1059
3. Malen Sorumlu Olanlar  10 60
B. Kamu Davasına Katılma Zamanı  1060
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1061
MADDE 238.- KATILMA USULÜ  1063
AÇIKLAMA  1063
I. Genel Olarak  1063
II. Kamu Davasının Açılmasından Sonra Katılma  1063
III. Duruşma Devresinde Katılma  1064
IV. Katılan Sıfatının Alındığı An  1065
V. Katılma Hakkından Vazgeçme  1065
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1065
MADDE 239.- KATILANIN HAKLARI  1067
AÇIKLAMA  1067
I. Genel Olarak  1067
II. Avukattan (Vekilden) Yararlanma Hakkı  1067
III. Katılanın Davasından Vazgeçme Hakkı  1067
IV. Kanun Yollarına Başvurma Hakkı  1068
V. Katılanın Kişisel Haklarını İstemesi  1068
VI. Katılanın Diğer Hakları  1068
MADDE 240.- KATILMANIN DAVAYA ETKİSİ  1070
AÇIKLAMA  1070
MADDE 241.- KATILMADAN ÖNCEKİ KARARLARA İTİRAZ  1071
AÇIKLAMA  1071
MADDE 242.- KATILANIN KANUN YOLUNA BAŞVURMASI  1072
AÇIKLAMA  1073
AÇIKLAMA  1073
BEŞİNCİ KİTAP
Özel Yargılama Usulleri BİRİNCİ KISIM
Gaiplerin ve Kaçakların Yargılanması,
Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili,
Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme Usulü BİRİNCİ BÖLÜM
Gaiplerin Yargılanması
MADDE 244.- GAİBİN TANIMI VE YAPILABİLECEK İŞLEMLER  1075
AÇIKLAMA  1075
A. Genel Olarak  1075
B. Gaib Tanımı  1077
1. Bulunduğu Yerin Bilinmemesi  1077
2. Yurtdışında Olma  1077
3. Yurtdışından Getirilmesi Uygun Bulunmama  1078
C. Gaip Hakkında Yapılacak İşlemler  1078
D. Gaip Sanık Hakkındaki İşlemlerin Naip Hakim ya da İstinabe Olunan Mahkeme Aracılığıyla Yapılması  1079
E. İşlemlerde Hazır Bulunabilecekler  1079
MADDE 245.- GAİBE İHTAR  1080
AÇIKLAMA  1080
MADDE 246.- SANIĞA VERİLECEK GÜVENCE BELGESİ  1081
AÇIKLAMA  1081
A. Genel Olarak  1081
B. Güvence Belgesinin Geçersiz Kalması  1083
1. Gaip Olan Sanığın Hapis Cezasına Mahkum Olması  1083
2. Gaip Olan Sanığın Kaçma Hazırlığında Bulunması  1084
3. Sanığın, Güvence Belgesinin Bağlı Olduğu Koşullara Uymaması  1084
İKİNCİ BÖLÜM
Kaçakların Yargılanması
MADDE 247.- KAÇAĞIN TANIMI  1086
AÇIKLAMA  1086
A. Genel Olarak  1087
C. Kaçakçılık Kararı Verilmesinin Koşulları ve Usulü  1087
D. Soruşturma Evresinde Kaçaklık  1089
E. Kaçak Sanık Hakkında Kovuşturma Yapılabilmesi ve Hüküm Verilmesi  1089
F. Avukat Görevlendirilmesi (CMK m. 247/4)  1090
MADDE 248.- ZORLAMA AMAÇLI ELKOYMA VE TEMİNAT BELGESİ  1092
AÇIKLAMA  1093
A. Genel Olarak  1093
B. Zorlama Amaçla Elkoyma Tedbirinin Uygulanabileceği Suçlar  1094
C. Tedbirlerin Uygulanması (CMK m. 248/3)  1095
1. Elkoymaya İlişkin Hükümlerin Uygulanması  1095
2. Tedbirlere İlişkin Karar Özetlerinin İlanı  1095
D. Elkoymanın Kaldırılması (CMK m. 248/4)  1096
E. Tutuklama Kararı Verilmesi (CMK m. 248/5)  1098
G. Kaçak Sanığa Güvence Belgesi Verilmesi (CMK m. 248/7)  1098
H. Kaçak Hakkında Verilecek Kararlara İtiraz (CMK m. 248/8)  1098
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili
MADDE 249.- TÜZEL KİŞİNİN TEMSİLİ  1099
AÇIKLAMA  1099
A. Genel Olarak  1099
B. Tüzel Kişinin Organ veya Temsilcisinin Duruşmaya Kabul Edilmesi (CMK m. 249/1)  1099
C. Organ veya Temsilcinin Hakları  1100
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme
MADDE 250.- GÖREV VE YARGI ÇEVRESİNİN BELİRLENMESİ  1102
AÇIKLAMA  1102
I. Genel Olarak  1102
II. Ağır Ceza Mahkemesinin Madde İtibarıyla Yetkisine Giren Suçlar  1103
III. Mahkemelerin Belirlenmesi  1105
IV. İstisnai Yargılama Usullerinin Uygulanmaması  1107
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1107
MADDE 251.- SORUŞTURMA  1109
AÇIKLAMA  1110
I. Soruşturmaların Cumhuriyet Savcısınca Yapılması, Cumhuriyet Savcılarının Atanması ve Başka Bir Görevle Görevlendirilmemesi (CMK m. 251/1)  1110
II. Hâkim Tarafından Verilmesi Gereken Kararlar Varsa Ağır Ceza Mahkemesi Üyesinden, Yoksa Yetkili Adlî Yargı Hakimlerinden İstenebilmesi (CMK m. 251/2)  1110
III. Suç Mahallî veya Delillerin Bulunduğu Yerde Soruşturma Yapılabilmesi (CMK m. 251/3)  1110
IV. Suçun Askerî Mahalde İşlenmesi (CMK m. 251/4)  1111
V. Gözaltı süresi (CMK m. 251/5)  1111
VI. Hazır Bulundurma  1112
VII. Bazı Kamu Kurumları Bina-Araç-Gereç ve Personelinden Yararlanma  1113
VIII. Türk Silahlı Kuvvetlerinden İstemde Bulunma  1113
MADDE 252.- KOVUŞTURMA  1115
AÇIKLAMA  1116
I. Kovuşturma  1116
A. Özel Ağır Ceza Mahkemesinin Görev alanına Giren Suçlar Acele İşlerden Sayılır  1116
B. Sanığın Yokluğunda Duruşma  1116
C. Güvenliğin Sağlanması Bakımından Duruşma, Başka bir Yerde Yapılabilir.  1117
D. Davalarda Esas Hakkındaki İddialar veya Savunmalar İçin Makul Bir Süre Verilir. Bu Süre, Savunma Hakkının Sınırlanması Anlamına Geleceği Durumlarda Re’sen Uzatılır  1118
E. Yayım Yasağı  1118
F. Duruşmanın Düzeninin Sağlanması (CMK m.252/1-f)  1119
a. Duruşmanın Düzenini Bozan Sanığın veya Müdafiin Duruşma Salonundan Çıkarılması  1119
b. Sanık ve/veya Müdafiinin Diğer Oturumların Bir Kısmından veya Tamamından Uzaklaştırılmaları  1120
c. Sanık ve/veya Müdafiin Tekrar Duruşmaya Alınmaları ve Hakları  1120
G. Görevsizlik Kararı Verme Yasağı  1121
H. Tebligat  1121
I. Tutuklama Süresi  1121
J. Müdafiin Dosyayı İnceleme Yetkisi  1122
II. Kanun Yolları  1122
A. Genel Olarak  1122
B. İtirazın Özelliği  1123
İKİNCİ KISIM
Uzlaşma ve Müsadere BİRİNCİ BÖLÜM
Uzlaşma
MADDE 253.- UZLAŞMA  1124
AÇIKLAMA  1127
I. Genel Olarak Alternatif Uyuşmazlık Çözümü  1127
A. Tarihsel Gelişim  1127
B. Uzlaşma Kurumunun Ortaya Çıkmasında Etkin Olan Sebepler  1128
1. Mağdur Kavramına İzafe Edilen Yeni Anlam  1128
2. Yargının Hızlandırılması ve Yargılama Maliyeti  1129
3. Suç Politikası Telakkileri  1130
4. Mağduriyetin Giderilmesinin, Kısa ve Orta Süreli Özgürlüğü Bağlayıcı Cezalara Alternatif Oluşturması  1130
5. Çocuk Mahkemeleri Hakkındaki Kanuna İlişkin Uygulamalar  1130
C. ADR Yöntemleri  1131
1. Müzakere (Negotiation)  1131
2. Arabuluculuk (Mediation)  1131
3. Kısa Duruşma (Mini-Trials)  1132
4. Tarafsız Ön Değerlendirme Yöntemi (Early Neutral Evaluation)  1132
5. Vakıaların Saptanması Yöntemi (Fact Finding)  1132
6. Kısa Jüri Yargılaması (Summary Jury Trials)  1133
7. Uzlaştırma (Conciliation)  1133
8. İtiraf Pazarlığı (Plea Bargaining)  1133
D. Uluslararası Hukuktaki Gelişmeler  1134
1. Avrupa Konseyi Tarafından Yapılan Çalışmalar  1134
a. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Suç Mağdurlarına Tazminat Ödenmesi Hakkında 27 Sayılı Tavsiye Kararı  1134
b. Şiddet Suçları Mağdurlarının Zararlarının Tazmin Edilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi  1135
c. 28 Haziran 1985 Tarihli Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Ceza Muhakemesi Hukukunda Mağdurun Hukuki Durumunun İyileştirilmesine İlişkin 11 Sayılı Tavsiye Kararı  1136
d. 17 Eylül 1987 Tarihli Mağdura Yardım Edilmesi ve Mağduriyetin Önlenmesi Hakkında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 21 Sayılı Kararı  1136
e. XIX. Avrupa Konseyi Krimonoloji Konferansı  1136
f. 29 Kasım 1985 Tarihli Birleşmiş Milletler Deklarasyonu  1137
E. Karşılaştırmalı Hukukta Uzlaşma  1137
1. Amerika Birleşik Devletleri  1140
3. İngiltere  1141
4. Avusturalya  1142
5. İspanya  1143
6. İtalya  1144
7. Fransa  114 5
8. Hollanda  1146
9. Avusturya  1146
10. Danimarka  1147
11. Japonya  1147
12. Almanya  1147
II. Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaşma  1150
A. Uzlaşmanın Amacı  1150
B. Uzlaşmanın Koşulları  1152
1. İşlenmiş Bir Suç Bulunmalıdır  1152
2. Uzlaşma Kapsamında Kalan Suçlar  1153
a. 5237 Sayılı TCK’da Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikâyete Bağlı Suçlar  1153
b. Şikâyete Bağlı Olup Olmadığına Bakılmaksızın TCK’da Yer Alan Katalog Suçlar (TCK m. 253/1-b)  11 55
c. Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikâyete Bağlı Olanlar Hariç Olmak Üzere; Diğer Kanunlarda Yer Alan Suçlarla İlgili Olarak Uzlaştırma Yoluna Gidilebilmesi İçin, Kanunda Açık Hüküm Bulunması Gerekir. (CMK m. 253/2)  1156
3. Taksirli Suçlar  1156
4. Çek Suçları  1156
5. Suçtan Zarar Gören, Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişisi Olmalıdır  1157
6. Uzlaşma Kapsamı Dışında Kalan Suçlar  1158
a. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar  1158
b. Etkin Pişmanlık Hükümlerine Yer Verilen Suçlar  1158
C. Uzlaşma Usulü  1158
1. Uzlaşma Önerisi ve Cumhuriyet Savcısının İşlemleri  1158
2. Aydınlatılmış İradelerin Alınması (CMK m. 253/5)  1159
3. Taraflara Ulaşılamaması Halinde Uzlaşma Yoluna Gidilemez (CMK m. 253/6)  1159
4. Birden Fazla Mağdur ya da Suçtan Zarar Görenin Olması Halinde Uzlaşma (CMK m. 253/7)  1160
D. Uzlaştırmacı Görevlendirmesi ve Tabi Olduğu Esas ve Usuller  1161
1. Genel Kural  1161
a. Cumhuriyet Savcısınca Uzlaştırmanın Gerçekleştirilmesi  116 1
b. Uzlaştırmacı Olarak Avukat Görevlendirilmesini İsteme ya da Hukuk Öğrenimi Girmiş Kişilerin Görevlendirilmesi  1161
2. Uzlaştırma Müzakereleri  1162
3. Uzlaştırma Raporu (CMK m. 253/5)  1164
a. Genel Olarak  1164
b. Raporda Bulunacak Hususlar  1165
c. Teklifin Reddinden Sonra Uzlaşma (CMK m. 253/16)  1165
4. Uzlaşmanın Sona Ermesi ve Raporun Hukukî Niteliği  1165
5. Zamanaşımı (CMK m. 253/21)  1167
6. Uzlaştırma Giderleri (CMK m. 253/22)  1168
7. Kanun Yolları  1168
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1169
MADDE 254. - MAHKEME TARAFINDAN UZLAŞTIRMA  1173
AÇIKLAMA  1173
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1174
MADDE 255.- BİRDEN ÇOK FAİL BULUNMASI HÂLİNDE UZLAŞMA  1176
AÇIKLAMA  1176
İKİNCİ BÖLÜM
Müsadere Usulü
MADDE 256.- BAŞVURU  1177
AÇIKLAMA  1177
I. Genel Olarak  1177
II. Türk Ceza Kanununda Müsadere  1177
A. Eşya Müsaderesi (TCK m. 54)  1177
B. Kazanç Müsaderesi (TCK m. 55)  1178
III. Müsadere Usulü  1178
A. Dava Açılması ve Yetkili Mahkeme  1178
B. Elkonulan Eşyanın İadesi  1179
MADDE 257.- DURUŞMA VE KARAR  1180
AÇIKLAMA  1180
MADDE 258.- KANUN YOLU  1181
AÇIKLAMA  1181
MADDE 259.- SUÇ KONUSU OLMAYAN EŞYANIN MÜSADERESİ  1182
AÇIKLAMA  1182
ALTINCI KİTAP
Kanun Yolları BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
MADDE 260.- KANUN YOLLARINA BAŞVURMA HAKKI  1183
AÇIKLAMA  1183
I. Yeni Ceza Muhakemesi Kanunyolları  1183
II. Kanun Yolu Kavramı ve Sınıflandırılması  1184
A. Kanun Yolu Kavramı  1184
B. Sınıflandırılması  1185
III. Genel Olarak Kanun Yolunun Amacı  1185
IV. Kanun Yoluna Başvurma Hakkı  1187
A. Cumhuriyet Savcısı  1187
1. Cumhuriyet Savcısının Sanık Lehine Kanun Yollarına Başvurması ve Sonucu  1189
2. Savcının Sanık Aleyhine Kanun Yoluna Başvurması  1190
B. Sanık  1190
C. Şüpheli  1191
D. Katılan ve Suçtan Zarar Gören  1191
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1192
MADDE 261.- AVUKATIN BAŞVURMA HAKKI  1194
AÇIKLAMA  1194
I. Genel Olarak  1194
II. Başvurma Yetkisi  1194
III. Başvurma Yetkisinin Kaldırılması  1196
MADDE 262.- YASAL TEMSİLCİNİN VE EŞİN BAŞVURMA HAKKI  1197
AÇIKLAMA  1197
MADDE 263.- TUTUKLUNUN KANUN YOLLARINA BAŞVURMASI  1199
AÇIKLAMA  119 9
MADDE 264.- KANUN YOLUNUN BELİRLENMESİNDE YANILMA  1201
AÇIKLAMA  1201
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1202
MADDE 265.- CUMHURİYET SAVCISININ BAŞVURU SONUCUNUN KAPSAMI  1204
AÇIKLAMA  1204
I. Sanık Aleyhindeki Kanunyolu Davasında Verilecek Kararın Sanık Lehine Olabilmesi  1204
II. Sadece Sanık Lehindeki Kanunyolu Davası Üzerine Daha Ağır Ceza Verilmemesi (Aleyhe Etki Doğurma Yasağı)  1204
MADDE 266.- BAŞVURUDAN VAZGEÇİLMESİ VE ETKİSİ  1206
AÇIKLAMA  1206
I. Cumhuriyet Savcısının Vazgeçmesi  1206
II. Müdafiin veya Vekilin Vazgeçmesi  1206
III. Usûl  1207
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1208
İKİNCİ KISIM
Olağan Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM
İtiraz
MADDE 267.- İTİRAZ OLUNABİLECEK KARARLAR  1209
AÇIKLAMA  1209
I. İtiraz Kanun Yolunun Niteliği  1210
A. Hakimlik Makamı Kararlarına İtiraz  1211
B. Mahkeme Makamı Kararlarına İtiraz  1211
MADDE 268.- İTİRAZ USULÜ VE İNCELEME MERCİLERİ  1213
AÇIKLAMA  1213
A. İtiraz Yetkisi  1213
B. İtiraz Usulü, İncelenmesi ve Sonuçları  1214
1. İtiraz Usulü  1214
2. Acele İtiraz Usulünün Kaldırılması  1214
3. İtirazın İncelenmesi  1214
4. İtirazın Etkisi ve Sonucu  1215
C. İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler (CMK. m. 268/3)  1215
MADDE 269.- İTİRAZIN KARARIN YERİNE GETİRİLMESİNDE ETKİSİ  1216
AÇIKLAMA  1216
MADDE 270.- İTİRAZIN CUMHURİYET SAVCISINA VE KARŞI TARAFA TEBLİĞİ İLE İNCELEME VE ARAŞTIRMA YAPILMASI  1217
AÇIKLAMA  1217
MADDE 271.- KARAR  1218
AÇIKLAMA  1218
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1219
İKİNCİ BÖLÜM
İstinaf
MADDE 272.- İSTİNAF  1220
AÇIKLAMA  1220
I. Genel Olarak  1220
A. İstinaf Yolunun Mahiyeti  1220
B. İstinaf Hakkında Genel Bilgiler  1221
C. İstinafın Türleri  1221
II. Türk Hukukunda İstinaf  1222
A. İstinaf Davasının Açılması ve Sonuçları  1222
B. İstinafın Yararları  1223
C. İstinafın, İtiraz ve Temyizden Farkı  1224
D. 5235 Sayılı Kanunla Bölge Adliye Mahkemelerinin Kurulması Öngörülmüştür  1224
E. 5271 Sayılı Kanunla Kabul Edilen İstinaf Yolu  1225
III. İstinaf Kanun Yoluna Başvurulabilecek Kararlar  1226
A. İstinaf Kanun Yoluna Başvurulabilecek Kararlar  1226
1. Hükme Esas Teşkil Eden Mahkeme Kararları  1227
2. Başkaca Kanun Yolu Öngörülmemiş Olan Mahkeme Kararları  1227
B. İstinaf Yolunun Kapalı Olduğu Kararlar (CMK m. 272/2)  1227
MADDE 273.- İSTİNAF İSTEMİ VE SÜRESİ  1229
AÇIKLAMA  1229
I. İstinaf İsteminin Süresi ve Şekli  1229
II. Cumhuriyet Savcılarının İstinaf Yoluna Başvurması (CMK m. 273/3).  1230
III. Sanık, Katılan ve Suçtan Zarar Görenin İstinaf Yoluna Başvurması (CMK m. 273/4)  1230
MADDE 274.- ESKİ HÂLE GETİRME SÜRESİ İÇİNDE İSTİNAF SÜRESİNİN İŞLEMESİ  1231
AÇIKLAMA  1231
MADDE 275.- İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ETKİSİ  1232
AÇIKLAMA  1232
MADDE 276.- İSTİNAF İSTEMİNİN HÜKMÜ VEREN MAHKEMECE REDDİ  1233
AÇIKLAMA  1233
MADDE 277.- İSTİNAF İSTEMİNİN TEBLİĞİ VE CEVABI  1234
AÇIKLAMA  1234
MADDE 278.- BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CUMHURİYET SAVCISININ GÖREVİ  1235
AÇIKLAMA  1235
MADDE 279.- DOSYA ÜZERİNDE ÖN İNCELEME  1236
AÇIKLAMA  1236
MADDE 280.- BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNDE İNCELEME VE KOVUŞTURMA  1238
AÇIKLAMA  1238
MADDE 281.- DURUŞMA HAZIRLIĞI  1240
AÇIKLAMA  1240
MADDE 282.- İSTİSNALAR  1242
AÇIKLAMA  1243
AÇIKLAMA  1243
MADDE 284.- DİRENME YASAĞI  1244
AÇIKLAMA  1244
MADDE 285.- ÖZEL KANUNLARIN TEMYİZE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ  1245
AÇIKLAMA  1245
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Temyiz
MADDE 286.- TEMYİZ  1246
AÇIKLAMA  1247
I. Genel Olarak  1247
A. Temyiz Kanun Yolunun Amaç ve Görevi  1247
B. Temyiz Muhakemesinde Yargılama Makamı  1248
II. Temyiz Yoluna Başvurulabilecek Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  1249
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1250
MADDE 287.- HÜKÜMDEN ÖNCEKİ KARARLARIN TEMYİZİ  1251
AÇIKLAMA  1251
MADDE 288.- TEMYİZ NEDENİ  1252
AÇIKLAMA  1252
A. Hukuka Aykırılık  1252
B. Hukuk Kuralının Uygulanmaması veya Yanlış Uygulanması  1254
MADDE 289.- HUKUKA KESİN AYKIRILIK HÂLLERİ  1256
AÇIKLAMA  1256
I. Hukuka Aykırılık Halleri  1256
A. Yazılı Hukuka Aykırılıklar  1257
B. Yazılı Olmayan Hukuka Aykırılıklar  1257
C. İçtihadı Hukuka Aykırılıklar  1257
D. İlmi Hukuka Aykırılıklar  1258
F. Hukukî Anlaşmalara Aykırılıklar  1258
II. Bozma Sebebi Sayılmayan Temyiz Sebepleri  1258
A. Son Karara Tesirsiz Aykırılıklar  1258
B. Cezanın Artırılamayacağı Hallerde Sadece Cezayı Artırmaya Yol Açacak Aykırılıklar  1259
C. Ayrı Bir Tali Dava Açılması ile Giderilecek Aykırılıklar  1259
III. Mutlak Temyiz Sebepleri  1260
A. Mahkemenin Kanuna Uygun Olarak Teşekkül Etmemiş Olması  1261
B. Hâkimlik Görevini Yapmaktan Kanun Gereğince Yasaklanmış Hâkimin Hükme Katılması  1261
C. Geçerli Şüphe Nedeniyle Hakkında Ret İstemi Öne Sürülmüş Olup da Bu İstem Kabul Olunduğu Halde Hâkimin Hükme Katılması veya Bu İstemin Kanuna Aykırı Olarak Reddedilip Hâkimin Hükme Katılması  1262
D. Mahkemenin Kanuna Aykırı Olarak Davaya Bakmaya Kendini Görevli veya Yetkili Görmesi  1262
E. Cumhuriyet Savcısı veya Duruşmada Kanunen Mutlaka Hazır Bulunması Gereken Diğer Kişilerin Yokluğunda Duruşma Yapılması  1263
F. Duruşmalı Olarak Verilen Hükümde Açıklık Kuralının İhlâl Edilmesi  1264
G. Hükmün 230’uncu Madde Gereğince Gerekçeyi İçermemesi  1264
H. Hüküm İçin Önemli Olan Hususlarda Mahkeme Kararı ile Savunma Hakkının Sınırlandırılmış Olması  1264
I. Hükmün Hukuka Aykırı Yöntemlerle Elde Edilen Delile Dayanması  1265
MADDE 290.- SANIĞIN YARARINA OLAN KURALLARA AYKIRILIK  1266
AÇIKLAMA  1266
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1266
MADDE 291.- TEMYİZ İSTEMİ VE SÜRESİ  1267
AÇIKLAMA  1267
I. İstek Şartı  1267
II. Süre Şartı  1268
MADDE 292.- ESKİ HÂLE GETİRME SÜRESİ İÇİNDE TEMYİZ SÜRESİNİN İŞLEMESİ  1269
AÇIKLAMA  1269
MADDE 293.- TEMYİZ BAŞVURUSUNUN ETKİSİ  1270
AÇIKLAMA  1270
I. Temyiz Başvurusunun Hükmün Kesinleşmesine Engel Olması  1270
II. Gerekçenin Tebliği (CMK m.293/2)  1270
MADDE 294.- TEMYİZ BAŞVURUSUNUN İÇERİĞİ  1271
AÇIKLAMA  1271
MADDE 295.- TEMYİZ GEREKÇESİ  1272
I. Temyiz Nedenlerini Gösterme Mecburiyeti  1272
II. Süre  1273
III. Usulü İşlemler  1274
MADDE 296.- TEMYİZ İSTEMİNİN KABULE DEĞER SAYILMAMASINDAN DOLAYI HÜKMÜ VEREN MAHKEMECE REDDİ  1275
AÇIKLAMA  1275
MADDE 297.- TEMYİZ DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ VE CEVABI, YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ GÖREVİ  1276
AÇIKLAMA  1276
I. Temyiz Dilekçesinin Karşı Tarafa Tebliği  1276
II. Temyiz Dilekçesine Cevap ve Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısının Görevi (CMK. m.297/2)  1277
III. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Düzenlenecek Tebliğnamenin Tebliği  1277
MADDE 298.- TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ  1279
AÇIKLAMA  1279
I. Genel Olarak  1279
A. Yargıtayın Önkararları  1279
B. Temyiz İsteminin Kabul Edilebilirliği Konusunda Karar  1279
C. Dosyanın Geri Gönderilmesi Kararı  1280
MADDE 299.- DURUŞMALI İNCELEME  1281
AÇIKLAMA  1281
I. Yargıtay Ceza Dairesi veya Ceza Genel Kurulu  1281
II. Duruşma Yapılabilecek Kararlar  1281
III. Duruşma İsteme Usulü  1 282
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1283
MADDE 300.- DURUŞMADA USUL  1284
AÇIKLAMA  1284
MADDE 301.- TEMYİZDE İNCELENECEK HUSUSLAR  1285
AÇIKLAMA  1285
MADDE 302.- TEMYİZ İSTEMİNİN ESASTAN REDDİ VEYA HÜKMÜN BOZULMASI  1287
AÇIKLAMA  1287
I. Yargıtayın Son Kararları  12 87
A. Esastan Ret Kararı  1288
B. Bozma Kararı  1288
MADDE 303.- YARGITAYCA DAVANIN ESASINA HÜKMEDİLECEK HÂLLER, HUKUKA AYKIRILIĞIN DÜZELTİLMESİ  1290
AÇIKLAMA  1290
MADDE 304.- YARGITAY KARARININ GÖNDERİLECEĞİ MERCİ  1293
I. Temyiz isteminin Esastan Reddi veya Hukuka Aykırılığın Yargıtayca Düzeltilmesi Hâlinde Dosyanın Gönderileceği Mercii (CMK. m. 304/1)  1293
II. Hükmün Bozulması Hâlinde Dosyanın Gönderileceği Mercii (CMK. m. 304/2)  1293
III. Hükmün, Mahkemenin Kendisini Hukuka Aykırı Olarak Görevli veya Yetkili Görmesinden Dolayı Bozulması Hâlinde Dosyanın Gönderileceği Mercii (CMK. m.304/3)  1294
IV. Doğrudan Temyiz Yolu Açık Hükümlerde Dosyanın Gönderileceği Mercii (CMK. m. 304/4)  1294
MADDE 305.- YARGITAY’DA HÜKMÜN AÇIKLANMASI  1295
AÇIKLAMA  129 5
MADDE 306.- HÜKMÜN BOZULMASININ DİĞER SANIKLARA ETKİSİ  1296
AÇIKLAMA  1296
I. Genişleme Etkisi İlkesi  1296
II. Bozma Kararının Temyiz Etmeyenlere Etkisi (CMK. m. 306)  1296
MADDE 307.- DAVAYA YENİDEN BAKACAK MAHKEMENİN İŞLEMLERİ  1298
AÇIKLAMA  1298
I. Uyma-Direnme Kararından Önceki Mahkeme İşlemleri  1298
II. Uymadan Sonraki Duruşma  1299
A. Uymadan Sonraki Serbestlik Kuralı  1299
B. Hukukî Durumdaki Değişikliğe Uygun Karar Verilmesi  1300
C. Hatanın Düzeltilmesi  1301
D. Uymadan Sonraki Serbestlik Kuralının İstisnaları  1301
1. Belli Bir Eksiklik Nedeniyle Yapılan Bozmaya Uyunca, Bozma Dairesinde Hareket Mecburiyeti  1301
2. Sanık Lehine Bozmadan Sonra Sonucun Ağırlatılmaması Mecburiyeti  1301
3. Sadece Sanık Lehine Temyiz Davası Açılmasından Sonra Yeniden Verilecek Son Kararda Sonucun Ağırlaştırılmaması Mecburiyeti  1302
III. Uymadan Sonra Verilen Son Karara Karşı Kanun Yolu  1302
IV. Bölge Adliye Mahkemesinin veya İlk Derece Mahkemesinin Yargıtayca Verilen Bozma Kararına “Direnmesi”  1303
A. Direnme Kavramı  1303
B. Kanunumuzun Direnme Konusundaki Bugünkü Düzenlemesi  1303
C. Direnme Kararının Temyizi  1303
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1305
ÜÇÜNCÜ KISIM
Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi
MADDE 308.- YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZ YETKİSİ  1306
AÇIKLAMA  1306
I. Olağanüstü Kanun Yolu Kavramı  1306
A. Kavram ve Çeşitleri  1306
B. Hükmün Kesinleşmesi  1306
1. İstinaf Açısından  1307
2. Temyiz Açısından  130 7
II. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı  1308
A. Genel Olarak  1308
B. Başvurabilecek Kişiler ve Başvuru Süresi  1308
C. Başvuru Nedenleri  1308
D. İnfazın Geri Bırakılması  1308
E. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın Sanık Aleyhine İtirazı  1309
F. İnceleme  1309
İKİNCİ BÖLÜM
Kanun Yararına Bozma
MADDE 309.- KANUN YARARINA BOZMA  1310
AÇIKLAMA  1311
I. Genel Olarak  1311
A. Kanun Yararına Bozmaya Başvuru Koşulları  1311
B. Kanun Yararına Bozma Yoluna Başvurma Yetkisi  1312
C. Usul  1313
D. Kanun Yararına Bozma Sebepleri  1313
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1315
MADDE 310.- YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISININ KANUN YARARINA BAŞVURMASI  1320
AÇIKLAMA  1320
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yargılamanın Yenilenmesi
MADDE 311.- HÜKÜMLÜ LEHİNE YARGILAMANIN YENİLENMESİ NEDENLERİ  1321
AÇIKLAMA  13 21
I. Genel Olarak  1321
A. Koşulları  1323
B. Başvuru Yetkisi  132 3
C. Ölen Kişi İçin Başvuru  1324
D. Usul  1324
II. Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri  1325
B. Gerçek Dışı Tanıklık ya da Bilirkişilik  1326
C. Hakimin Görev Yapmada Kusurlu Olması  1326
D. Dayanak Hükmün Ortadan Kaldırılması  1327
E. Yeni Olay veya Yeni Delil  1327
F. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Kesinleşmiş İhlal Kararı  1327
1. AİHM Kararlarının Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi Sayılması Süreci  1328
2. İhlal Kararının Kesinleşmiş Olması  1330
3. Bir Yıllık Başvuru Süresi  1331
4. Tarihsel Sınırlama  1331
MADDE 312.- İNFAZIN GERİ BIRAKILMASI VEYA DURDURULMASI  1332
AÇIKLAMA  1332
MADDE 313.- YARGILAMANIN YENİLENMESİNE ENGEL OLMAYAN HÂLLER  1334
AÇIKLAMA  1334
MADDE 314.- SANIK VEYA HÜKÜMLÜNÜN ALEYHİNE YARGILAMANIN YENİLENMESİ NEDENLERİ  1336
AÇIKLAMA  1336
I. Aleyhe Yargılamanın Yenilenmesi  1336
II. Aleyhe Yenileme Koşulları  1337
MADDE 315.- YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN KABUL EDİLMEYECEĞİ HÂL  1339
AÇIKLAMA  1339
MADDE 316.- BİR SUÇA DAYANAN YENİLEME İSTEMLERİNİN KABULÜ KOŞULLARI  1341
AÇIKLAMA  1341
MADDE 317.- YENİLEME İSTEMİ HAKKINDA UYGULANACAK HÜKÜMLER  1343
AÇIKLAMA  1343
MADDE 318.- YENİLEME İSTEMİNİN KABULE DEĞER OLUP OLMADIĞI KARARI VE MERCİİ  1344
AÇIKLAMA  1344
I. Genel Olarak  1344
II. Yargılamanın Yenilenmesi İncelemesinin Yargıtay Tarafından Yapılacağı Haller  1344
MADDE 319.- YENİLEME İSTEMİNİN KABULE DEĞER GÖRÜLMEMESİ NEDENLERİ VE KABULÜ HÂLİNDE YAPILACAK İŞLEM  1346
AÇIKLAMA  1346
I. Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Kabule Değer Olup Olmadığı  1346
II. İtiraz  1347
MADDE 320.- DELİLLERİN TOPLANMASI  1348
AÇIKLAMA  1348
MADDE 321.- YENİLEME İSTEMİNİN ESASSIZ OLMASINDAN DOLAYI REDDİ, AKSİ TAKDİRDE KABULÜ  1350
AÇIKLAMA  1350
MADDE 322.- DURUŞMA YAPILMAKSIZIN YENİLEME İSTEMİNİN İNCELENMESİ  1352
AÇIKLAMA  1352
MADDE 323.- YENİDEN DURUŞMA SONUCUNDA VERİLECEK HÜKÜM  1354
AÇIKLAMA  1354
YEDİNCİ KİTAP
Yargılama Giderleri ve Çeşitli Hükümler BİRİNCİ KISIM
Yargılama Giderleri
MADDE 324.- YARGILAMA GİDERLERİ  1357
AÇIKLAMA  1357
I. Kavram  1357
A. Harç  1360
B. Avukatlık Ücretleri  1360
C. Devletçe Yapılan Harcamalar  1361
D. Tarafların Yaptığı Masraflar  1361
E. Yargılama Giderinin Hüküm veya Kararda Belirtilmesi  1361
F. Yargılama Giderinin Belirlenmesi  1362
II. Yargılama Giderlerinin Tahsili  1362
III. Tercüman Giderlerinin Devlet Tarafından Ödenmesi  1362
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1363
MADDE 325.- SANIĞIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ  1365
AÇIKLAMA  1365
I. Mahkumiyet Halinde Yargılama Gideri  1365
II. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Cezanın Ertelenmesi Halinde Yargılama Gideri  1366
III. Mahkumiyete Rağmen Sanığa Yüklenemeyecek Yargılama Gideri  1366
IV. Sanığın Ölmesi Halinde Yargılama Giderleri  1367
MADDE 326.- BAĞLANTILI DAVALARDA GİDERLER  1368
AÇIKLAMA  1368
MADDE 327.- BERAAT VEYA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI VERİLMESİ HÂLİNDE GİDER  1370
MADDE 328.- KARŞILIKLI HAKARET HÂLLERİNDE GİDER  1372
AÇIKLAMA  1372
MADDE 329.- SUÇ UYDURMA VE İFTİRA GİBİ HÂLLERDE GİDER  1373
AÇIKLAMA  1373
MADDE 330.- KANUN YOLLARINA BAŞVURU SONUCUNDA GİDER  1374
AÇIKLAMA  1374
İKİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
MADDE 331.- ADLÎ TATİL  1376
AÇIKLAMA  1376
I. Genel Olarak  1376
A. Adli Tatilde Yapılacak ve Yapılamayacak İşler  1377
B. Kanun Yolu Yargılamasında Adli Tatil  1377
C. Adli Tatilin Sürelerin İşleyişine Etkisi  1377
MADDE 332.- BİLGİ İSTEME  1378
AÇIKLAMA  1378
MADDE 333.- YÖNETMELİK  1380
AÇIKLAMA  1380
MADDE 334.- YÜRÜRLÜK  13 81
MADDE 335.- YÜRÜTME  1381
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN  1383
CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN  1397
KAYNAKÇA  1401
Kavramlar Dizini  1405
 


Osman Yaşar
Ocak 2020
700.00 TL
Sepete Ekle
Remzi Özmen
Eylül 2019
14.90 TL
Sepete Ekle
Erdener Yurtcan
Nisan 2019
265.00 TL
Sepete Ekle
Hüseyin Tanfer Ayhan
Şubat 2013
37.00 TL
İndirimli: 19.90 TL (%46)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
İkinci Baskıya Önsöz  11
Kısaltmalar  89
Ceza Muhakemesi Kanunu ile Getirilen Yenilikler  91
Karşılaştırma Tablosu  97
BİRİNCİ KİTAP
Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM
Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki BİRİNCİ BÖLÜM
Kapsam ve Tanımlar
MADDE 1.- KANUNUN KAPSAMI  107
AÇIKLAMA  107
MADDE 2.- TANIMLAR  108
AÇIKLAMA  109
I. Genel Olarak  109
II. Ceza Yargılamasının İlgilileri  109
A. Şüpheli  109
B. Sanık  109
C. Müdafi  110
D. Vekil  110
E. Malen Sorumlu  110
III. Ceza Yargılamasının İşlemleri  110
A. Soruşturma ve Kavuşturma  110
B. İfade Alma  111
C. Sorgu  111
D. Suçüstü  111
E. Toplu Suç  111
F. Disiplin Hapsi  111
G. Şüphe  112
1. Genel Olarak  112
2. Şüphe  112
3. Basit Şüphe  112
5. Yeterli Şüphe  113
6. Kuvvetli Şüphe  113
İKİNCİ BÖLÜM
Görev
MADDE 3.- GÖREV  1 14
AÇIKLAMA  114
I. Genel Olarak  114
A. Sulh Ceza Mahkemelerinin Görevleri  114
B. Asliye Ceza Mahkemelerinin Görevleri  115
C. Ağır Ceza Mahkemelerinin Görevleri  115
D. Özel Görevli Mahkemeler  116
E. Mahkemelerin Görevleriyle İlgili Bir Öneri  121
MADDE 4.- RE'SEN GÖREV KARARI VE GÖREVDE UYUŞMAZLIK  122
AÇIKLAMA  122
I. Mahkemenin Görevli Olup Olmadığını Resen Gözetmesi  122
II. Görev Uyuşmazlığının Çözülmesi  122
III. Farklı Yargı Organları (Adli-İdari-Askeri) Arasında Görev Uyuşmazlığı  123
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  123
MADDE 5.- GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREKEN HÂL VE SONUCU  125
AÇIKLAMA  125
I. Görevsizlik Kararı  125
II. Görevsizlik Kararına İtiraz  125
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  126
MADDE 6.- GÖREVSİZLİK KARARI VERİLEMEYECEK HÂL  127
AÇIKLAMA  127
I. Görevsizlik Kararı Verilemeyecek Hal  127
II. 5560 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik  127
III. İstisna  129
MADDE 7.- GÖREVLİ OLMAYAN HÂKİM VEYA MAHKEMENİN İŞLEMLERİ  130
AÇIKLAMA  130
I. Görevli Olmayan Hakim veya Mahkemenin İşlemleri  130
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bağlantılı Davalar
MADDE 8.- BAĞLANTI KAVRAMI  131
AÇIKLAMA  131
I. Bağlantılı Suç  131
II. Bağlantı Sayılan Haller  131
III. Bağlantı Nedeniyle Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması  132
IV. Geniş Bağlantı  132
MADDE 9.- DAVALARIN BİRLEŞTİRİLEREK AÇILMASI  133
AÇIKLAMA  133
MADDE 10.- GÖRÜLMEKTE OLAN DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI  134
AÇIKLAMA  134
I. Genel Olarak  134
II. Birleştirilen Davalarda Yargılama Usulü  134
III. Ayırma Kararı Verilemeyecek Hal  134
MADDE 11.- GENİŞ BAĞLANTI SEBEBİYLE BİRLEŞTİRME  136
AÇIKLAMA  136
I. Geniş Bağlantı Sebebiyle Birleştirme  136
A. Geniş Bağlantı  136
B. Geniş Bağlantı Nedeniyle Birleştirmenin İhtiyariliği  136
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yetki
MADDE 12.- YETKİLİ MAHKEME  137
AÇIKLAMA  137
I. Yetki  137
II. Yetki Kurallarının Kamu Düzenine İlişkin Olmaması  138
III. Mahkemelerin Yetkilerinin Belirlenmesi  139
A. Suçun İşlendiği Yer  139
B. Teşebbüs  139
C. Kesintisiz Suç  139
E. Basılı Eserlerle İşlenen Suçlar  139
F. Görsel ve İşitsel Yayınlarla İşlenen Suçlar  140
MADDE 13.- ÖZEL YETKİ  141
AÇIKLAMA  141
I. Genel Olarak  141
II. Cumhuriyet Savcılarında Yetki  141
III. Yedek Kıstaslar  1 41
A. Yakalanma Yeri  141
B. Yerleşim Yeri  142
C. Son Adresi  142
D. İlk Usul İşleminin Yapıldığı Yer  142
MADDE 14.- YABANCI ÜLKEDE İŞLENEN SUÇLARDA YETKİ  143
AÇIKLAMA  143
I. Yabancı Ülkelerde İşlenen Suçlarda Yetki  143
MADDE 15.- DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞITLARINDA VEYA BU TAŞITLARLA İŞLENEN SUÇLARDA YETKİ  145
AÇIKLAMA  145
I. Gemilerde İşlenen Suçlarda Yetki  145
II. Hava ve Demiryolu Taşıtlarında İşlenen Suçlarda Yetki  145
III. Ülke Sınırları İçinde Hava, Deniz ve Demiryolu Taşıtlarında İşlenen Suçlarda Yetki  146
MADDE 16.- BAĞLANTILI SUÇLARDA YETKİ  147
AÇIKLAMA  147
I. Genel Olarak  147
II. Bağlantı Nedeniyle Davanın Birleştirilmesi ve Ayrılmasının İhtiyariliği  147
III. Davaların Birleştirilmesinde Uyuşmazlık  148
IV. Yarar  148
MADDE 17.- YETKİDE OLUMLU VEYA OLUMSUZ UYUŞMAZLIK  149
AÇIKLAMA  149
I. Genel Olarak  149
II. Yetkide Olumlu ve Olumsuz Uyuşmazlık  149
III. Uyuşmazlığın Çözüm Mercii  149
IV. Farklı Yargı Organları Arasındaki Yetki Uyuşmazlıkları  149
V. Adli Yargı Organları Arasındaki Yetki Uyuşmazlığı  149
MADDE 18.- YETKİSİZLİK İDDİASI  151
AÇIKLAMA  151
I. Yetki İtirazının Süresi  151
II. Yetkisizlik Kararı Verilecek Süre  152
III. Yetkisizlik Kararına İtiraz  152
MADDE 19.- DAVANIN NAKLİ  153
AÇIKLAMA  153
I. Davanın Nakli  153
II. Davanın Nakli Nedenleri  153
A. Hukuki ve Fiili Nedenlerle Nakil  154
B. Kamu Güvenliği Nedeniyle Nakil  154
III. Davanın Nakline Karar Verecek Merci  156
MADDE 20.- YETKİLİ OLMAYAN HÂKİM VEYA MAHKEMENİN İŞLEMLERİ  157
AÇIKLAMA  157
I. Yetkili Olmayan Hakim veya Mahkemenin İşlemleri  157
MADDE 21.- GECİKMESİNDE SAKINCA BULUNAN HÂLLERDE YAPILAN İŞLEMLER  158
AÇIKLAMA  158
I. Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hâllerde Yapılan İşlemler  158
BEŞİNCİ BÖLÜM
Hâkimin Davaya Bakamaması ve Reddi
MADDE 22.- HÂKİMİN DAVAYA BAKAMAYACAĞI HÂLLER  159
AÇIKLAMA  159
I. Hakimlik Teminatı  159
II. Hakimlerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı  160
A. Sübjektif Tarafsızlık  160
B. Objektif Tarafsızlık  160
III. Adil Yargılanma Hakkı  161
IV. Hakimin Davaya Bakma Mecburiyeti  162
V. Hakimin Davaya Bakamayacağı Haller  162
A. Suçtan Zarar Görme  162
B. Evlilik, Vesayet, Kayyımlık İlişkisi  163
C. Üst Soy ve Alt Soy Hısımlığı  164
D. Evlatlık  164
E. Belirli Dereceye Kadar Hısımlık  164
F. Daha Önce Aynı Davada Görev Yapılması  165
G. Tanıklık veya Bilirkişilik Yapılması  165
VI. Davaya Bakamama Sadece Hakimler İçindir  166
VII. Hakimin Davaya Bakamayacağı Hallerin Tasnifi  166
MADDE 23.- YARGILAMAYA KATILAMAYACAK HÂKİM  167
AÇIKLAMA  167
I. Karar veya Hükme Katılan Hakim Yüksek Dereceli Mahkemede Görev Yapamaz  167
II. Soruşturmada Görev Alan Hakim Kovuşturmada Görev Yapamaz  168
III. Yargılamanın Yenilenmesinde Önceki Kararı Veren Hakim Görev Yapamaz  170
MADDE 24.- HÂKİMİN REDDİ SEBEPLERİ VE RET İSTEMİNDE BULUNABİLECEKLER  171
AÇIKLAMA  171
I. Davaya Bakamayacağı Hallerde Ret  171
II. Tarafsızlığını Koruyamayacağı Hallerde Ret  171
B. Tarafsızlığından Kuşku Duyulmasına Neden Sayılamayacak Haller  172
C. Soruşturma Aşamasında Karar Veren Hakim  172
D. Görevden Çekilme veya Ret  172
III. Hakimin Reddi İsteminde Bulunabilecekler  172
IV. Hakimlerin İsimlerinin İlgililere Bildirilmesi  173
MADDE 25.- TARAFSIZLIĞINI ŞÜPHEYE DÜŞÜRECEK SEBEPLERDEN DOLAYI HÂKİMİN REDDİ İSTEMİNİN SÜRESİ  174
AÇIKLAMA  174
I. Tarafsızlık Gerekçesiyle Hakimin Reddinde Süre  174
II. Ret Sebebinin Sonradan Ortaya Çıkması veya Öğrenilmesi  175
MADDE 26.- RET İSTEMİNİN USULÜ  176
AÇIKLAMA  176
I. Genel Olarak  176
II. Ret Sebep ve Gerekçeleri ile Tüm Olgular Bildirilmesi  176
III. Reddi İstenilen Hakimin Görüşünün Alınması  177
MADDE 27.- HÂKİMİN REDDİ İSTEMİNE KARAR VERECEK MAHKEME  178
AÇIKLAMA  178
II. Ret İsteminin İncelenme Usulü  179
III. Hakimin Reddi İsteminin Kabulü ya da Reddine Dair Karar  179
IV. Asılsız Ret İstemleri Hakkında Yapılacak İşlem  180
MADDE 28.- RET İSTEMİ ÜZERİNE VERİLECEK KARARLAR VE BAŞVURULACAK KANUN YOLLARI  181
AÇIKLAMA  181
I. Ret İstemi Üzerine Verilecek Kararların Niteliği  181
II. İtiraz  181
MADDE 29.- REDDİ İSTENEN HÂKİMİN YAPABİLECEĞİ İŞLEMLER  182
AÇIKLAMA  182
I. Reddi İstenen Hakimin Yapabileceği İşlemler  182
II. Yargılama Sırasında Hakimin Reddinin İstenmesi  183
MADDE 30.- HÂKİMİN ÇEKİNMESİ VE İNCELEME MERCİİ  184
AÇIKLAMA  184
I. Hakimin Davaya Bakma Zorunluluğu  184
II. Çekinme Sebepleri  184
III. Çekinme Kararının İncelenmesi  185
MADDE 31.- RET İSTEMİNİN GERİ ÇEVRİLMESİ  186
AÇIKLAMA  186
I. Genel Olarak  186
II. Ret İsteminin Reddi Sebepleri  186
A. Süre  186
B. Ret Sebeplerinin ve Olguların Belirtilmemesi  187
C. Duruşmayı Uzatmak Amacıyla İstenmesi  187
III. İtiraz  188
IV. Asılsız Ret İstemlerinde Yaptırım  188
MADDE 32.- ZABIT KÂTİBİNİN REDDİ VEYA ÇEKİNMESİ  189
AÇIKLAMA  189
I. Zabıt Katibi  189
II. Zabıt Katibinin Çekinmesi ve Reddi  190
İKİNCİ KISIM
Kararlar, Açıklanması ve Tebliği,
Süreler ve Eski Hâle Getirme BİRİNCİ BÖLÜM
Kararlar, Açıklanması ve Tebliği
MADDE 33.- KARARLARIN VERİLMESİ USULÜ  191
AÇIKLAMA  191
I. Genel Olarak  191
II. Duruşmalı İşlerde Karar Usulü  191
III. Duruşmasız İşlerde Karar Usulü  191
IV. Mahkeme ve Hakim Kararları  191
A. Hakim Kararları  192
B. Mahkeme Kararları  192
MADDE 34.- KARARLARIN GEREKÇELİ OLMASI  193
AÇIKLAMA  193
I. Genel Olarak  193
II. Gerekçenin Faydaları  193
III. Karşı Oyların Gerekçesi  193
IV. Karar Çeşitlerine Göre Gerekçelerin Kapsamı  194
V. Gerekçenin Olmayışının Hukuka Kesin Aykırılık Oluşturması  194
VI. Başvurulacak Kanun Yollarının Açıkça Yazılması  195
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  195
MADDE 35.- KARARLARIN AÇIKLANMASI VE TEBLİĞİ  197
AÇIKLAMA  197
I. Verilen Kararların Tebliği  197
II. Koruma Tedbirlerine İlişkin Kararların Tebliği  197
III. Tebligat Yapılmasının Zorunlu Olmadığı Hal  198
IV. Serbest Olmayanlara ve Tutuklulara Kararın Tebliği  198
MADDE 36.- TEBLİGAT VE YAZIŞMA USULÜ  199
AÇIKLAMA  199
I. Mahkeme ve Hakimlerin Doğrudan Yazışma Yapması  199
II. İnfaz Edilecek Kararlar  199
MADDE 37.- TEBLİGAT USULLERİ  200
AÇIKLAMA  200
I. Tebligat Usulü  200
II. Yurt Dışına Tebligat  200
MADDE 38.- CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA YAPILAN TEBLİGAT  201
AÇIKLAMA  201
I. Cumhuriyet Başsavcılığına Yapılan Tebligat  201
İKİNCİ BÖLÜM
Süreler ve Eski Hâle Getirme
MADDE 39.- SÜRELERİN HESAPLANMASI  202
AÇIKLAMA  202
I. Genel Olarak  202
II. Gün  202
III. Hafta  203
IV. Ay  203
V. Son Günün Tatile Rastlaması  203
MADDE 40.- ESKİ HÂLE GETİRME  205
AÇIKLAMA  205
I. Eski Hale Getirme  205
II. Eski Hale Getirme Sebepleri  205
III. Eski Hale Getirme İsteminde Bulunulamayacak İşlemler  206
IV. Kanun Yollarına Başvuru Hakkının Belirtilmemesinin Eski Hale Getirme Sebebi Olması  206
MADDE 41.- ESKİ HÂLE GETİRME DİLEKÇESİ  207
AÇIKLAMA  207
I. Eski Hale Getirme İsteminin Usulü  207
II. Dilekçenin Verileceği Merci  207
III. Eski Hale Getirme Dilekçesinde Yer Alması Gereken Hususlar  207
MADDE 42.- ESKİ HÂLE GETİRME DİLEKÇESİ ÜZERİNE VERİLECEK KARAR  208
AÇIKLAMA  208
I. Eski Hale Getirme İstemini İnceleyecek Merci  208
II. Karar ve Niteliği  208
III. Eski Hale Getirme İsteminin Yürütmeye Etkisi  208
ÜÇÜNCÜ KISIM
Tanıklık, Bilirkişi İncelemesi ve Keşif BİRİNCİ BÖLÜM
Tanıklık
MADDE 43.- TANIKLARIN ÇAĞRILMASI  210
AÇIKLAMA  210
I. Tanıklık  210
A. Savcının Tanık Olması  211
B. Kolluk Görevlilerinin Tanıklığı  211
C. Müdafii veya Vekilin Tanıklığı  212
II. Tanıklığın Konusu  212
III. Tanıkların Çağrılması  212
A. Tanıkların Davetiye ile Çağrılması  212
B. Tanıkların Diğer İletişim Araçları ile Çağrılması  213
C. Zorla Getirme  213
1. Genel Açıklama  213
2. Kolluğun Zorla Getirme Yetkisi  213
IV. Cumhurbaşkanının Tanıklığı  214
MADDE 44.- ÇAĞRIYA UYMAYAN TANIKLAR  215
AÇIKLAMA  215
I. Tanığın Çağrıya Uymaması  215
II. Naip Hakim ya da İstinabe ile Tanık İfadesinin Alınması  215
III. Tanığın İstinabe Yoluyla Dinlenmesinin Adil Yargılanma Hakkına Etkisi  217
IV. Sebepsiz Yere Gelmeyen Tanığa Uygulanacak Yaptırım  217
MADDE 45.- TANIKLIKTAN ÇEKİNME  218
AÇIKLAMA  218
I. Tanıklık Görevi ve Tanıklıktan Çekinme  218
II. Tanıklıktan Çekinme Halleri  218
A. Hısımlık Nedeniyle  218
B. Kişisel Nedenler  219
III. Tanıklıktan Çekinme Usulü  220
MADDE 46.- MESLEK VE SÜREKLİ UĞRAŞILARI SEBEBİYLE TANIKLIKTAN ÇEKİNME  221
AÇIKLAMA  221
I. Meslek Sırrı  221
II. Mesleki Uğraş Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme  221
III. Mukayeseli Hukukta Tanıklıktan Çekinme  221
IV. Mesleki Nedenlerle Tanıklıktan Çekinme Hakkı Olanlar  222
V. Tanıklığa Muvafakat  223
MADDE 47.- DEVLET SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BİLGİLERLE İLGİLİ TANIKLIK  224
AÇIKLAMA  224
I. Devlet Sırrı  224
II. Devlet Sırları Konusunda Tanıklık ve Tanıklıktan Çekinme  225
III. Devlet Sırları Konusunda Tanıkların Dinlenme Usulü  225
IV. Devlet Sırlarının Mahkemeye Karşı Gizli Tutulamayacağı Suçlar  226
V. Cumhurbaşkanının Devlet Sırları Konusundaki Tanıklığı  226
VI. Yemin  226
MADDE 48.- KENDİSİ VEYA YAKINLARI ALEYHİNE TANIKLIKTAN ÇEKİNME  227
AÇIKLAMA  227
I. Kendisini Suçlamaya Zorlamama İlkesi  227
II. Yakınlarını Suçlamaya Zorlamama İlkesi  227
III. Çekinme Hakkının Hatırlatılması Zorunluluğu  228
IV. Tanıklık Yapmaktan Sonradan Çekinilmesi  228
V. Tanıklık Yapmaktan Çekinilemeyecek Haller  228
MADDE 49.- TANIKLIKTAN ÇEKİNME SEBEBİNİN BİLDİRİLMESİ  230
AÇIKLAMA  230
I. Tanıklıktan Çekinme Sebeplerin Bildirilmesi  230
II. Çekinme Sebeplerinin Açıklanmasını İsteyecek Merci  230
III. Aşikar Konularda Çekinme Gerekçesinin Açıklamasına Gerek Görülmemesi  230
IV. Devlet Sırları Konusunda Çekinme Gerekçeleri  231
MADDE 50.- YEMİN VERİLMEYEN TANIKLAR  232
AÇIKLAMA  232
I. Yemin  232
II. Yemin Metni  232
III. Yeminsiz Dinlenecek Tanıklar  233
MADDE 51.- TANIKLIKTAN ÇEKİNEBİLECEK KİMSENİN ÇEKİNMEMESİ  235
AÇIKLAMA  235
I. Tanıklıktan Çekinme Hakkı Olanların Tanıklık Yapmak İstemesi  2 35
II. Yemin  235
MADDE 52.- TANIKLARIN DİNLENMESİ  237
AÇIKLAMA  2 37
I. Tanıkların Dinleneceği Yer  237
II. Tanıkların Dinlenmesi  237
A. Tanık Yoklaması ve Tanıkların Duruşma Salonundan Çıkartılması  237
B. Tanıkların Birer Birer Duruşma Salonuna Alınması  238
C. Yüzleştirme  238
D. Tanık Beyanlarının Görüntülü ve Sesli Kaydedilmesi  239
E. Görüntülü veya Sesli Kayıt Zorunluluğunun 1 Temmuz 2006 Tarihinde Başlaması  240
F. Duruşma Salonu Dışında Dinlenen Tanıkların Görüntü ve Sesinin Kaydedilmesi  240
G. Görüntülü ve Sesli Kayıtların Sadece Ceza Yargılamasında Kullanılması  241
III. Terör Suçu Tanıklarının Dinlenmesi  241
IV. Tanıkların Kolluk Tarafından Dinlenmesi  243
MADDE 53.- TANIĞA GÖREVİNİN ÖNEMİNİ ANLATMA  244
AÇIKLAMA  244
I. Tanıklığın Anlam ve Önemi  244
II. Yalan Tanıklığın Yaptırımı  244
III. Yemin  244
IV. Mahkeme Salonunu Terk Edememe  245
MADDE 54.- TANIKLARA YEMİN VERİLMESİ  246
AÇIKLAMA  246
I. Yemin  246
II. Yemin Verecek Kişiler  246
III. Yasal Sebep Olmaksızın Yeminden Çekinmek  247
MADDE 55.- YEMİNİN BİÇİMİ  248
AÇIKLAMA  248
I. Yemin Metninin Niteliği  248
II. Tanıklıktan Önceki ve Sonraki Yemin  248
III. Tercüman Aracılığı ile Yemin  248
IV. Yeminin Yaptırılması Usulü  249
MADDE 56.- YEMİNİN YERİNE GETİRİLMESİ, SAĞIR VEYA DİLSİZİN YEMİNİ  250
AÇIKLAMA  250
I. Yemin Metninin Okutulması veya Tekrar Ettirilmesi  250
II. Sağır ve Dilsizlerin Yemini  250
MADDE 57.- TANIĞIN TEKRAR DİNLENMESİ  251
AÇIKLAMA  251
I. Tanığın Yeniden Dinlenmesi  251
II. Tekrar Dinlemede Yemin  251
MADDE 58.- TANIĞA İLK ÖNCE SORULACAK HUSUSLAR VE TANIĞIN KORUNMASI  252
AÇIKLAMA  252
I. Tanığa İlk Önce Sorulacak Hususlar  252
A. Tanığın Kimlik Bilgileri  252
B. Tanığın Şüpheli, Sanık ya da Mağdurla İlişkisi  252
C. Ruhi ve Psikolojik Durumunun Tespiti  253
D. Tanığın Dini  253
II. Tanıkların Korunması  253
B. Mukayeseli Hukukta Tanık Koruma  255
C. Tanığın Duruşmaya Çıkma Gereği  255
D. Hukukumuzda Tanık Koruma  255
1. Tarihsel Gelişim  255
2. Kişisel Bilgilerinin Değiştirilmesi ve Mecbur Kalmadıkça Tanığın Duruşmaya Çıkmasının Önlenmesi  257
3. Duruşmaya Çıkması Halinde Koruma Yöntemleri  258
a. Farklı Adres Belirleme  258
b. Tehlikenin Takdiri  258
c. Tanıklığın ve Verilen Bilgilerin Tartışılması  258
d. Kimlik Bilgilerinin Saklanması  259
e. Tanığın Yüzünün Gizlenmesi Gereken Haller  259
4. Tanıkların Korunmasına Karar Verilebilecek Suçlar  259
5. Tanık Koruma Kanun Tasarısıyla Getirilmesi Öngörülen Düzenlemeler  260
a. Tanık Koruma Tedbirleri  260
b. Korumaya Alınan Tanıkların Dinlenmesi  261
MADDE 59.- TANIĞA SÖYLENECEK ŞEYLER VE SORULACAK SORULAR  262
AÇIKLAMA  262
I. Tanığa Olay ya da Davanın Anlatılması  262
II. Yönlendirme ve Telkinden Kaçınılması  262
III. Tanığın Sözünün Kesilmemesi  262
IV. Çelişkilerin Giderilmesi İçin Soru Sorulması  263
V. Tanıklığın Sözlü Olarak Yapılması  263
MADDE 60.- TANIKLIKTAN VE YEMİNDEN SEBEPSİZ ÇEKİNME  264
AÇIKLAMA  264
I. Tanıklık Yapmak Zorunludur  264
II. Yemin Etmek Zorunludur  264
III. Yasal Neden Olmaksızın Tanıklıktan veya Yeminden Çekinmenin Yaptırımı  264
IV. Disiplin Hapsi  265
A. Genel Olarak  265
B. Disiplin Hapsi Vermeye ve Giderleri Ödettirmeye Karar Verecek Merci  265
C. Disiplin Hapsinin Süresi ve Son Verilmesi  266
D. Disiplin Hapsi Kararlarına İtiraz  266
MADDE 61.- TANIĞA VERİLECEK TAZMİNAT VE GİDERLER  267
AÇIKLAMA  267
I. Tanığın Maddi Kayıplarının Karşılanması  267
II. Tanıklık Ücret Tarifesi  267
III. Ücret Ödenmesi Gereken Çağrılar  268
IV. Ödenecek Gider Kalemleri  269
V. Tanıklara Ödenen Ücretlerin Yargılama Gideri Olması  269
VI. Tanığa Ödenecek Ücretin Harç, Vergi ve Resimden Muaflığı  269
İKİNCİ BÖLÜM
Bilirkişi İncelemesi
MADDE 62.- BİLİRKİŞİLERE UYGULANACAK HÜKÜMLER  270
AÇIKLAMA  270
I. Bilirkişi  270
II. Bilirkişilik Sistemleri  270
III. Bilirkişi Değerlendirmesinin Niteliği  271
IV. Tanıklığa İlişkin Hükümlerin Uygulanabilirliği  271
V. Bilirkişinin Yapacağı İnceleme  271
VI. Bilirkişi Raporunun Bağlayıcı Olmaması  271
MADDE 63.- BİLİRKİŞİNİN ATANMASI  272
AÇIKLAMA  272
I. Bilirkişiye Başvurulabilecek Haller  272
II. Bilirkişinin Görevlendirilmesi  273
III. Bilirkişiye Başvurmanın İhtiyariliği  273
IV. Bilirkişi Atayabilecek Merci  274
V. Bilirkişi Sayısı  274
VI. İstem  275
VII. Cumhuriyet Savcısının Bilirkişi Ataması  275
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  275
MADDE 64.- BİLİRKİŞİ OLARAK ATANABİLECEKLER  276
AÇIKLAMA  276
I. Bilirkişiler  276
II. İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarının Oluşturacağı Bilirkişi Listeleri  277
III. Bilirkişi Listelerin Oluşturulma Esas ve Usulleri  278
A. Uzmanlık Alanlarının Belirlenmesi ve İlanı  278
B. Bilirkişi Listesine Kabul Şartları ve Başvuru Usulü  279
C. Başvuruların Değerlendirilmesi  280
D. Bilirkişi Listelerinin İlanı  280
E. Bilirkişi Listelerinden Çıkarılma Sebep ve Usulü  281
F. Bilirkişi Listelerinin Yenilenmesi  281
G. Tercümanların Yaptıkları İşin Niteliği  281
IV. Resmi Bilirkişilik Kurumlarının Bazıları  281
A. Adli Tıp Kurumu  282
B. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuarı  284
C. Yüksek Sağlık Şurası  284
D. Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu  284
E. Refik Saydam Umumi Hıfzısıhha Laboratuarı  284
F. Maden Tetkik Arama Enstitüsü  285
V. Tüzel Kişi Niteliğindeki Bilirkişiler  285
VI. Bilirkişinin Yemini  286
A. İl Adli Yargı Adalet Komisyonu Listesindeki Bilirkişilerin Yemini  286
B. Liste Dışındaki Bilirkişilerin Yemini  286
C. Yazılı Yemin  287
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  287
MADDE 65. - BİLİRKİŞİLİĞİ KABUL YÜKÜMLÜLÜĞÜ  288
AÇIKLAMA  288
I. Kural; Bilirkişiliğin Zorunlu Görev Olmayışı  288
II. İstisna; Bilirkişiliği Kabul Zorunluluğu  288
MADDE 66.- ATAMA KARARI VE İNCELEMELERİN YÜRÜTÜLMESİ  290
AÇIKLAMA  291
I. Bilirkişi İncelemesinin Süresi  291
A. Genel Olarak  291
B. Sürenin Uzatılması  291
C. Görevin Süresi İçinde Yapılmaması  291
III. Bilirkişiye İncelenecek Materyallerin Teslimi  292
IV. Bilirkişinin İncelenmesi  292
A. Bilirkişinin Görevini Yaparken Merci ile İlişkisi  292
B. Bilirkişinin Görevini Yaparken Başvurabileceği Bilgi Kaynakları  292
C. Bilirkişi Çalışmalarına Katılma  293
D. Bilirkişinin İlgililere Soru Sorması  293
V. Bilirkişilik Görevinin Yerine Getirilmemesinin Yaptırımı  293
MADDE 67.- BİLİRKİŞİ RAPORU, UZMAN MÜTALAASI  294
AÇIKLAMA  294
I. Bilirkişi Raporu  294
A. Genel Olarak  295
C. İmza  295
II. Raporun Teslimi veya Gönderilmesi  295
III. Birden Fazla Bilirkişinin Raporu  296
IV. Raporda Hukuki Değerlendirmeye Yer Verilmemesi  296
V. Raporun Taraflara Ulaştırılması  296
VI. Raporu İncelemek İçin Taraflara Süre Verilmesi ve Tarafların Rapora Karşı Diyecekleri  297
VII. Raporun Eksik veya Yetersiz Olması  297
VIII. Bilimsel Mütalaa Alınması  298
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  298
MADDE 68.- DURUŞMADA BİLİRKİŞİNİN AÇIKLAMASI  299
AÇIKLAMA  29 9
I. Bilirkişinin Duruşmaya Katılması  299
II. Bilirkişinin Duruşmaya Çağrılma Nedenleri  300
III. Bilirkişinin Duruşmada Dinlenme Usulü  300
IV. Bilirkişi Dışında Uzmanlardan Mütalaa Alınması ve Tartışılması  300
MADDE 69.- BİLİRKİŞİNİN REDDİ  301
AÇIKLAMA  301
I. Bilirkişinin Ret Sebepleri  301
A. Genel Olarak  301
B. Tarafsızlık Kriterleri  301
II. Bilirkişiyi Ret Edebilecekler  302
III. Bilirkişinin Ad ve Soyadının Taraflara Bildirilmesi ve İstisnaları  302
IV. Bilirkişinin Ret İsteminin İnceleneceği Merci ve Kararı  302
V. Bilirkişinin Reddi İsteminde Belirtilmesi Gereken Hususlar  303
VI. Bilirkişinin Reddi İsteminde Süre  303
MADDE 70.- BİLİRKİŞİLİKTEN ÇEKİNME, BİLİRKİŞİ OLARAK DİNLENEMEYENLER  304
AÇIKLAMA  304
I. Bilirkişilikten Çekinme  304
II. Bilirkişi Olarak Dinlenemeyenler  304
MADDE 71.- GÖREVİNİ YAPMAYAN BİLİRKİŞİ HAKKINDAKİ İŞLEM  305
AÇIKLAMA  305
I. Bilirkişinin Görevleri  305
II. Görevin Yerine Getirilmemesi Halinde Yaptırım  305
MADDE 72.- BİLİRKİŞİ GİDER VE ÜCRETİ  306
AÇIKLAMA  306
I. Bilirkişi Gider ve Ücretleri  306
MADDE 73.- SAHTE PARA VE DEĞERLER ÜZERİNDE YAPILACAK İNCELEMELER  307
AÇIKLAMA  307
II. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Darphane  308
A. Ön İnceleme  308
B. Sahte Paraların İncelenmek Üzere Gönderilmesi  309
C. Kod Numarası Verilmesi ve Kullanılması  310
D. Sahte Madenî Para ve Sikkelerin İmhası  310
E. Sahte Madenî Paralar ve Sikkeler İzleme Sistemi  311
IV. Sahteliğinden Şüphe Edilen Banknotların İncelenmesi ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar  312
A. Genel Olarak  312
B. Ön İnceleme  312
C. Sahte Banknotların İncelenmek Üzere Gönderilmesi  313
D. Kod Numarası Verilmesi ve Kullanılması  314
E. Sahte Banknotların İmhası  314
F. Sahte Banknotları İzleme Sistemi  315
G. Yabancı Paralarda Sahtecilikte Bilirkişilik  316
V. Değerli Kağıtlarda Sahtecilik Suçlarında Bilirkişilik  316
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gözlem Altına Alınma, Muayene, Keşif ve Otopsi
MADDE 74.- GÖZLEM ALTINA ALINMA  317
AÇIKLAMA  317
I. Gözlem Altına Alma  317
II. Gözlem Altına Alınma Sebep ve Koşulları  317
A. Kuvvetli Şüphe  318
B. Akıl Sağlığının Belirlenmesi  319
C. Uzman Hekim Görüşü  319
D. Cumhuriyet Savcısı ve Müdafiin Dinlenmesi  319
E. Zorunlu Müdafilik  319
F. Süre  319
1. Gözlem Altında Tutulma Süresi  319
2. Sürenin Uzatılma Usulü  320
G. Hakim Kararı  32 0
H. İtiraz  320
III. Gözlem Altında Geçen Sürenin Cezadan İndirilmesi  320
MADDE 75.- ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUDUNDAN ÖRNEK ALINMASI  321
AÇIKLAMA  321
I. Vücut Dokunulmazlığı  321
II. CMUK’da ki Düzenlemenin Yetersizliği  322
III. Dış ve İç Beden Muayenesi ile Vücuttan Örnek Alınması Kavramları  323
A. Genel Olarak  323
B. Dış Beden Muayenesi  324
C. İç Beden Muayenesi  324
D. Vücuttan Örnek Alınması  325
E. Beden Muayenesinin Vücut Araması ve Sağlık Kontrolünden Farkı  326
IV. Dış ve İç Beden Muayenesi ile Vücuttan Örnek Alınmasının Koşulları  327