Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Meslek Yüksekokulları İçin
Yönetim ve Organizasyon (MYO)
Eylül 2019 / 4. Baskı / 272 Syf.
Fiyatı: 31.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 3. Ağustos 2013 27.50 TL 12.90 TL (%54)Sepete Ekle
   

Gözden geçirilmiş 4. Baskısını yapan kitap, yazarın uzun yıllar süren akademik çalışmalar ve özel sektörde elde ettiği tecrübelerin ürünüdür. Kitabın, ilk üç baskısı Türkiye'deki birçok üniversitede ön lisans düzeyinde, ilgili derslerde ana ders kitabı olarak okutulmaktadır. Kitapta konular, MYO'larda ki ders müfredatına uygun olarak işlenmiş ve MYO öğrencilerine uygun olarak basit ve sade bir dille anlatılmıştır.

Kitap; yönetim ve organizasyonun temel kavramlarını ve aralarındaki ilişkileri, klasik ve modern yönetim teorilerini, örgütsel davranış konularını, postmodern organizasyon yaklaşımlarını, insan kaynaklarıyla ilgili temel düşünceleri ve çağdaş örgüt yapılarını ele almaktadır.

Ayrıca, anlatılan konuların farklı bakış açılarından işlenmesi, uygulamaların başarısı noktasında konuların ve karşılaşılan sorunların farklı yollarla da çözülmesinin sağlanması amaçlamıştır.

Konu Başlıkları
Bilimsel Yönetim Yaklaşımları
Neo–Klasik Yönetim Teorisi
Modern Yönetim Düşüncesi
Çağdaş (Post–Modern) Yönetim Düşüncesi
Liderlik
Örgütsel Motivasyon ve Yönetimi
Örgütlerde Gruplar ve Grupların Yönetimi
Örgütsel Çatışma ve Çatışmanın Yönetimi
Örgütsel Stres ve Yönetimi
Kişisel ve Örgütsel İmaj Yönetimi
Toplantı Yönetimi
Zaman Yönetimi
Barkod: 9789750256738
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 272
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Giriş  15
Birinci Bölüm
YÖNETİM VE ORGANİZASYON: İLGİLİ KAVRAMLAR
A. YÖNETİM VE ORGANİZASYON  17
1. Yönetim Nedir?  18
2. Yönetimin Amacı  19
3. Yönetici Kimdir?  20
3.1. Yöneticilik Becerileri  21
3.2. Yöneticilik ve Liderlik  23
4. Örgütsel Yönetim Hiyerarşisi  24
5. Örgütlerde Unvanlar ve Pozisyonlar  26
B. ORGANİZASYON VE ÖRGÜT KAVRAMLARI  26
1. Organizasyon Kavramı  27
2. Çağdaş Dönüşümler ve Yönetim  28
3. Örgüt Kavramı ve Çağdaş Örgütler  30
4. Bilgi Çağı Örgütleri ve Yönetimi  31
5. Bilgi Çağı Örgütlerinin Özellikleri  33
İkinci Bölüm
YÖNETİM DÜŞÜNCESİNİN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ
A. YÖNETİM DÜŞÜNCESİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ  35
1. Tarım Toplumuna Kadar Yönetim  35
2. Tarım Toplumu ve Yönetim Düşüncesi  36
3. Sanayi Toplumu ve Yönetim  37
4. Sanayi Sonrası (Post–Modern) Toplum ve Yönetim  38
B. BİLİMSEL YÖNETİM YAKLAŞIMLARI  40
1. Klasik Yönetim Düşüncesi  42
2. Klasik Yönetimin Temel İlkeleri  43
2.1. Bilimsel Yönetim İlkeleri ve Taylor  44
2.2. Yönetim Süreci Yaklaşımı ve Fayol  45
2.3. Bürokratik Yönetim Yaklaşımı ve Weber  47
3. Klasik Yönetim Düşüncesinin Eleştirisi  49
C. NEO–KLASİK YÖNETİM TEORİSİ  50
1. Neo–Klasik Yönetim Düşüncesi  50
1.1. Neo–Klasik Yönetim Düşüncesinin Eleştirisi  52
D. MODERN YÖNETİM DÜŞÜNCESİ  52
1. Sistem Yaklaşımı  53
2. Durumsallık Yaklaşımı  54
3. Modern Yönetim Yaklaşımının Eleştirisi  55
E. ÇAĞDAŞ (POST–MODERN) YÖNETİM DÜŞÜNCESİ  56
1. Çağdaş Yönetim Yaklaşımları  56
2. Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Temel Dinamikleri  57
3. Çağdaş Yönetim Uygulaması Olarak Z Teorisi  59
Üçüncü Bölüm
YÖNETİMİN FONKSİYONLARI
A. YÖNETİM SÜRECİ VE YÖNETİMİN FONKSİYONLARI  61
1. Planlama Fonksiyonu  62
1.1. Plan ve Planlama  62
1.2. Planlamanın Aşamaları  63
1.3. Plan Türleri  64
1.4. Örgütsel Faaliyetler Açısından Planlamanın Önemi  65
1.5. Stratejik Planlar ve Örgütsel Açıdan Önemi  66
2. Örgütleme Fonksiyonu  66
2.1. Örgüt ve Örgütleme  67
2.2. Örgütleme Faaliyetleri  68
2.3. Örgütleme İlkeleri  69
2.4. Yapı Olarak Örgüt  70
2.5. Örgüt Türleri  71
2.5.1. Amaç ve İşlevlerine Göre Örgütler  72
2.6. Örgütlerin Özellikleri  73
2.6.1. Örgütlerin Açık Bir Sistem Olarak Özellikleri  74
2.7. Örgütsel Modeller  75
2.7.1. Merkezi Örgüt Modeli  75
2.7.2. Merkezi Olmayan (Adem–i Merkezi) Örgüt Modeli  75
2.7.3. Biçimsel ve Biçimsel Olmayan Örgüt Yapısı  76
2.7.4. Dikey (Hiyerarşik) Örgüt Modeli  76
2.8. Örgütlerde Bölümlendirme ve Bölümlendirme Türleri  78
2.8.1. Fonksiyonlara Göre Bölümlendirme  79
2.8.2. Ürün (Mal) Temeline Göre Bölümlendirme  81
2.8.3. Coğrafi Temele Göre Bölümlendirme  82
2.8.4. Müşteri Temeline Göre Bölümlendirme  82
2.8.5. Matriks (Karma) Örgüt Modeli  83
2.9. Çağdaş (Post–Modern) Örgüt Yapıları  85
3. Yöneltme Fonksiyonu  86
3.1. Yöneltmenin Tanımı ve Kapsamı  86
3.2. Yönlendirme ve Örgütsel Ortam (İklim) İlişkisi.  87
3.3. Örgütsel Kültürün Oluşturulması  88
3.4. Yönetime Katılma ve Demokratik Yönetim  89
3.4.1. Yönetime Katılma Biçimleri  90
3.5. Yöneltme, Güç ve Otorite  90
3.5.1. Güç Biçimleri  91
3.6. Yöneltme ve Yetki  92
3.7. Örgütsel Liderlik ve Yönlendirme  94
3.7.1. Liderlik Türleri ve Yönlendirme  94
4. Koordinasyon (Eşgüdümleme) Fonksiyonu  95
4.1. Koordinasyonun Tanımı ve İlkeleri  95
4.2. Koordinasyon Türleri  96
4.3. Koordinasyon Teknikleri  97
5. Denetim Fonksiyonu  98
5.1. Denetimim Tanımı ve Amacı  98
5.2. Denetimin Faktörleri ve Aşamaları  99
5.3. Etkili Bir Kontrol Sürecinin Özellikleri  100
Dördüncü Bölüm
ÇAĞDAŞ ÖRGÜTLER VE YÖNETİM YAKLAŞIMLARI
A. ÇAĞDAŞ ÖRGÜT YAPILARI  101
1. Şebeke Örgütler  102
1.1. Dâhili Şebeke Örgütleri  103
1.2. Dengeli Şebeke Örgütleri  103
1.3. Dinamik şebeke Örgütleri  104
2. Sanal Örgütler  105
3. Yalın Örgütler ve Örgütsel Yalınlaşma  106
4. Örgütsel Küçülme (Downsizing)  107
5. Örgütsel Reorganizasyon  109
5.1. Reorganizasyonun Amacı  110
5.2. Entropi, Reorganizasyon ve Sinerji İlişkisi  111
6. Değişim Mühendisliği (Reengineering)  111
6.1. Değişim Mühendisliğinin Amacı  113
7. Öğrenen Örgütler  114
7.1. Öğrenen Örgütlerin Özellikleri  115
B. ÇAĞDAŞ YÖNETİM UYGULAMALARI  117
1. Kalite ve Toplam Kalite  117
1.1. Toplam Kalite Yönetimi Nedir?  119
1.2. Geleneksel Yönetim ve Toplam Kalite Yönetimi  121
1.3. Toplam Kalite Yönetiminin Örgütsel Açıdan Önemi  123
1.4. TKY ve Sürekli İyileştirme–Kaizen  124
1.5. Kalite Güvence Sistemleri  125
2. Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing)  126
2.1. Dış Kaynaklardan Yararlanma Nedenleri  127
3. En İyi Uygulamanın Adaptasyonu (Benchmarking)  129
3.1. Kıyaslamanın Amacı ve Önemi  130
3.2. Kıyaslama (Benchmarking) Yöntemleri  131
4. İşgören Güçlendirme (Empowerment–Yetkilendirme)  132
4.1. Yetkilendirme ve Yetki Devri  133
Beşinci Bölüm
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞIN YÖNETİMİ
A. LİDERLİK  135
1. Klasik Yaklaşımlar  135
1.1. Özellikler Yaklaşımı  135
1.2. Davranışsal Liderlik Yaklaşımları  136
1.2.1. Ohio State Üniversitesi Liderlik Çalışmaları  137
1.2.2. Michigan Üniversitesi Liderlik Çalışmaları  137
1.2.3. Blake ve Mouton’un Yönetim Tarzı Matriksi  138
1.2.4. X ve Y Yaklaşımı  138
1.2.5. Sistem 4 Modeli  139
2. Modern Yaklaşımlar  140
2.1. Durumsal Yaklaşımlar  140
2.1.1. Fred Fiedler’in Etkin Önderlik Modeli  140
2.1.2. Amaç–Yol Yaklaşımı  140
2.2. Alternatif Yaklaşımlar  141
2.2.1. Karizmatik Liderlik  141
2.2.2. Etkileşimci Liderlik  142
2.2.3. Dönüşümcü Liderlik  142
B. ÖRGÜTSEL MOTİVASYON VE YÖNETİMİ  142
1. Motivasyon Kavramı ve Kapsamı  143
2. Başlıca Motivasyon Araçları  144
3. Örgütsel Açıdan Motivasyonun Önemi  147
3.1. Çalışanlar Açısından Motivasyonun Önemi  147
C. ÖRGÜTLERDE GRUPLAR VE GRUPLARIN YÖNETİMİ  148
1. Grup ve Grupların Anlamı  149
2. Grup Türleri  150
3. Grupların Özellikleri  151
4. Örgütlerde Grupların Fonksiyonları  152
5. Grupların Örgütsel Açıdan Yararları  153
6. Grupların Örgütsel Açıdan Sakıncaları  154
7. Grup Normları ve Grup Dinamiği  155
D. ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA VE ÇATIŞMANIN YÖNETİMİ  156
1. Örgütsel Çatışmanın Tanımı  157
2. Örgütlerde Çatışma Türleri  157
3. Örgütsel Çatışmanın Kaynakları  159
4. Örgütsel Çatışmanın Yararları ve Sakıncaları  161
5. Örgütsel Çatışmanın Yönetimi  161
E. ÖRGÜTSEL STRES VE YÖNETİMİ  163
1. Stres ve Örgütsel Stres  164
2. Örgütsel Stres Faktörleri  166
2.1. İşin Özelliklerinden Kaynaklanan Stres Faktörleri  167
2.2. Örgütsel Rolden Kaynaklanan Stres Faktörleri  168
2.3. Beşeri İlişkilerden Kaynaklanan Stres Faktörleri  168
2.4. Kariyer Geliştirmeden Kaynaklanan Stres Faktörleri  169
2.5. Örgütsel Yapı ve İklimden Kaynaklanan Stres Faktörleri  170
2.6. Örgütsel Kültürden Kaynaklanan Stres Faktörleri  171
F. ÖRGÜTSEL YARATICILIK  172
1. Yaratıcılık Kavramı  172
2. Yaratıcı Kişilik  173
3. Yaratıcılık Gerekleri  175
4. Yaratıcılığın Örgütsel Açıdan Önemi  177
G. KİŞİSEL VE ÖRGÜTSEL İMAJ VE İTİBAR YÖNETİMİ  177
1. Kişisel İmaj Yönetimi  178
1.1. Başarı Faktörü Olarak İmaj Yönetimi  179
1.2. Olumlu İmaj Oluşturma Yöntemleri  180
2. İtibar Yönetimi  180
2.1. Kurumsal İtibar Yönetimi  181
2.2. İtibar Yönetiminin İlkeleri  183
2.3. İtibarın Kurumsallaştırılması  184
2.4. Kurumsal İtibar Yönetiminde Başarı Faktörleri  186
H. TOPLANTI YÖNETİMİ  188
1. Toplantıda Başarılı Gündem Hazırlama  189
2. Toplantıya Katılacakları Bilgilendirme  190
3. Toplantılarda Fiziksel Ortamın Hazırlanması  190
4. Toplantı Etkinliğini Artırma Yolları  192
5. Toplantılarda Zaman Denetimi  193
Altıncı Bölüm
YÖNETİM TEKNİKLERİ
A. AMAÇLARA GÖRE YÖNETİM  195
1. Amaçlara Göre Yönetimin Tanımı ve Kapsamı  195
2. Amaçlara Göre Yönetim Süreci  196
3. Amaçlara Göre Yönetimin Özellikleri  198
B. ÖRGÜT GELİŞTİRME  198
1. Örgüt Geliştirmenin Tanımı ve Önemi  199
2. Örgüt Geliştirmenin Amacı  199
3. Örgüt Geliştirme Süreci  201
C. ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE DEĞİŞİMİN YÖNETİMİ  203
1. Değişimin Tanımı ve Doğası  204
2. Değişimin Yönetimi  205
3. Değişime Direnç ve Direncin Yönetimi  206
D. VİZYON YÖNETİMİ  207
1. Vizyon Kavramı ve Anlamı  208
2. Örgütsel Vizyon Oluşturma  209
E. MİSYON VE MİSYON YÖNETİMİ  210
1. Misyon Nedir?  211
2. Misyon ve Vizyon İlişkisi  211
F. İSTİSNALARLA YÖNETİM  212
1. İstisnalarla Yönetimin Anlamı  213
2. İstisnalarla Yönetimin Aşamaları  213
3. İstisnalarla Yönetimin Avantaj ve Dezavantajları  214
Yedinci Bölüm
YÖNETİMİN BAĞLANTI SÜREÇLERİ
A. ÖRGÜTSEL İLETİŞİM  215
1. Örgütsel İletişimin Tanımı ve Anlamı  215
2. Örgütsel İletişimin Önemi  216
3. Örgütsel İletişimin Amacı  217
4. Örgütsel İletişimin Fonksiyonları  218
5. Örgütsel İletişimin İşleyişi  221
5.1. Biçimsel ve Biçimsel Olmayan İletişim  222
5.2. Dikey İletişim  222
5.3. Yatay İletişim  224
5.4. Çapraz (Diyagonal) İletişim  225
5.5. Açık ve Çok Yönlü İletişim  226
B. KRİZ YÖNETİMİ  227
1. Krizin Tanımı ve Kapsamı  227
2. Kriz Faktörleri  228
3. Kriz Analizi  229
4. Örgütsel Krizin Kaynakları  229
5. Krizin Örgüt Dışı Kaynakları  231
5.1. Stratejik Açıklık  232
5.2. Doğal Felaketler  233
5.3. Genel Ekonomik Belirsizlikler  233
5.4. Teknolojik Gelişmeler ve Yenilikler  234
5.5. Hukuksal ve Politik Düzenlemeler  234
5.6. Uluslararası İlişkiler  235
6. Krizin Örgüt İçi Kaynakları  235
6.1. Örgütsel Yapı  236
6.2. Üst Düzey Yönetimin Yetersizliği  237
6.3. Bilgi Toplama ve Değerlemede Yetersizlik  237
6.4. Kurumların Tarihi Geçmişi ve Yaşam Evreleri  238
6.5. Örgüt Kültürü ile İlgili Sorunlar  239
6.6. Örgüt İklimi ile İlgili Sorunlar  239
6.7. Belirtileri Görememe  240
6.8. Harekete Geçmeme ve Reaktif Tutum  240
6.9. Yanlış Karar ve/veya Kararsızlık  241
7. Kriz Yönetiminin Aşamaları  242
7.1. Krizi Denetim Altına Alma  242
7.2. Krizin Olumlu Yanlarını Saptama  243
7.3. Kriz Yönetimi Programı Hazırlama  244
7.4. Kriz Yönetim Planı Oluşturma  244
7.5. Kriz Komitesi ve Görevleri  245
7.6. Öğrenme ve Değerlendirme  247
C. ZAMAN YÖNETİMİ  248
1. Zamanın Anlamı ve Kapsamı  249
2. Zaman Yönetimi  249
2. Yönetsel Zaman Kavramı  251
3. Yönetici ve Zaman Yönetimi  252
5. Yöneticilerin Zamanı Etkin Kullanma Yöntemleri  253
6. Astların Zamanını Yönetmek  256
Kaynakça  259
Dizin  269
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Giriş  15
Birinci Bölüm
YÖNETİM VE ORGANİZASYON: İLGİLİ KAVRAMLAR
A. YÖNETİM VE ORGANİZASYON  17
1. Yönetim Nedir?  18
2. Yönetimin Amacı  19
3. Yönetici Kimdir?  20
3.1. Yöneticilik Becerileri  21
3.2. Yöneticilik ve Liderlik  23
4. Örgütsel Yönetim Hiyerarşisi  24
5. Örgütlerde Unvanlar ve Pozisyonlar  26
B. ORGANİZASYON VE ÖRGÜT KAVRAMLARI  26
1. Organizasyon Kavramı  27
2. Çağdaş Dönüşümler ve Yönetim  28
3. Örgüt Kavramı ve Çağdaş Örgütler  30
4. Bilgi Çağı Örgütleri ve Yönetimi  31
5. Bilgi Çağı Örgütlerinin Özellikleri  33
İkinci Bölüm
YÖNETİM DÜŞÜNCESİNİN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ
A. YÖNETİM DÜŞÜNCESİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ  35
1. Tarım Toplumuna Kadar Yönetim  35
2. Tarım Toplumu ve Yönetim Düşüncesi  36
3. Sanayi Toplumu ve Yönetim  37
4. Sanayi Sonrası (Post–Modern) Toplum ve Yönetim  38
B. BİLİMSEL YÖNETİM YAKLAŞIMLARI  40
1. Klasik Yönetim Düşüncesi  42
2. Klasik Yönetimin Temel İlkeleri  43
2.1. Bilimsel Yönetim İlkeleri ve Taylor  44
2.2. Yönetim Süreci Yaklaşımı ve Fayol  45
2.3. Bürokratik Yönetim Yaklaşımı ve Weber  47
3. Klasik Yönetim Düşüncesinin Eleştirisi  49
C. NEO–KLASİK YÖNETİM TEORİSİ  50
1. Neo–Klasik Yönetim Düşüncesi  50
1.1. Neo–Klasik Yönetim Düşüncesinin Eleştirisi  52
D. MODERN YÖNETİM DÜŞÜNCESİ  52
1. Sistem Yaklaşımı  53
2. Durumsallık Yaklaşımı  54
3. Modern Yönetim Yaklaşımının Eleştirisi  55
E. ÇAĞDAŞ (POST–MODERN) YÖNETİM DÜŞÜNCESİ  56
1. Çağdaş Yönetim Yaklaşımları  56
2. Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Temel Dinamikleri  57
3. Çağdaş Yönetim Uygulaması Olarak Z Teorisi  59
Üçüncü Bölüm
YÖNETİMİN FONKSİYONLARI
A. YÖNETİM SÜRECİ VE YÖNETİMİN FONKSİYONLARI  61
1. Planlama Fonksiyonu  62
1.1. Plan ve Planlama  62
1.2. Planlamanın Aşamaları  63
1.3. Plan Türleri  64
1.4. Örgütsel Faaliyetler Açısından Planlamanın Önemi  65
1.5. Stratejik Planlar ve Örgütsel Açıdan Önemi  66
2. Örgütleme Fonksiyonu  66
2.1. Örgüt ve Örgütleme  67
2.2. Örgütleme Faaliyetleri  68
2.3. Örgütleme İlkeleri  69
2.4. Yapı Olarak Örgüt  70
2.5. Örgüt Türleri  71
2.5.1. Amaç ve İşlevlerine Göre Örgütler  72
2.6. Örgütlerin Özellikleri  73
2.6.1. Örgütlerin Açık Bir Sistem Olarak Özellikleri  74
2.7. Örgütsel Modeller  75
2.7.1. Merkezi Örgüt Modeli  75
2.7.2. Merkezi Olmayan (Adem–i Merkezi) Örgüt Modeli  75
2.7.3. Biçimsel ve Biçimsel Olmayan Örgüt Yapısı  76
2.7.4. Dikey (Hiyerarşik) Örgüt Modeli  76
2.8. Örgütlerde Bölümlendirme ve Bölümlendirme Türleri  78
2.8.1. Fonksiyonlara Göre Bölümlendirme  79
2.8.2. Ürün (Mal) Temeline Göre Bölümlendirme  81
2.8.3. Coğrafi Temele Göre Bölümlendirme  82
2.8.4. Müşteri Temeline Göre Bölümlendirme  82
2.8.5. Matriks (Karma) Örgüt Modeli  83
2.9. Çağdaş (Post–Modern) Örgüt Yapıları  85
3. Yöneltme Fonksiyonu  86
3.1. Yöneltmenin Tanımı ve Kapsamı  86
3.2. Yönlendirme ve Örgütsel Ortam (İklim) İlişkisi.  87
3.3. Örgütsel Kültürün Oluşturulması  88
3.4. Yönetime Katılma ve Demokratik Yönetim  89
3.4.1. Yönetime Katılma Biçimleri  90
3.5. Yöneltme, Güç ve Otorite  90
3.5.1. Güç Biçimleri  91
3.6. Yöneltme ve Yetki  92
3.7. Örgütsel Liderlik ve Yönlendirme  94
3.7.1. Liderlik Türleri ve Yönlendirme  94
4. Koordinasyon (Eşgüdümleme) Fonksiyonu  95
4.1. Koordinasyonun Tanımı ve İlkeleri  95
4.2. Koordinasyon Türleri  96
4.3. Koordinasyon Teknikleri  97
5. Denetim Fonksiyonu  98
5.1. Denetimim Tanımı ve Amacı  98
5.2. Denetimin Faktörleri ve Aşamaları  99
5.3. Etkili Bir Kontrol Sürecinin Özellikleri  100
Dördüncü Bölüm
ÇAĞDAŞ ÖRGÜTLER VE YÖNETİM YAKLAŞIMLARI
A. ÇAĞDAŞ ÖRGÜT YAPILARI  101
1. Şebeke Örgütler  102
1.1. Dâhili Şebeke Örgütleri  103
1.2. Dengeli Şebeke Örgütleri  103
1.3. Dinamik şebeke Örgütleri  104
2. Sanal Örgütler  105
3. Yalın Örgütler ve Örgütsel Yalınlaşma  106
4. Örgütsel Küçülme (Downsizing)  107
5. Örgütsel Reorganizasyon  109
5.1. Reorganizasyonun Amacı  110
5.2. Entropi, Reorganizasyon ve Sinerji İlişkisi  111
6. Değişim Mühendisliği (Reengineering)  111
6.1. Değişim Mühendisliğinin Amacı  113
7. Öğrenen Örgütler  114
7.1. Öğrenen Örgütlerin Özellikleri  115
B. ÇAĞDAŞ YÖNETİM UYGULAMALARI  117
1. Kalite ve Toplam Kalite  117
1.1. Toplam Kalite Yönetimi Nedir?  119
1.2. Geleneksel Yönetim ve Toplam Kalite Yönetimi  121
1.3. Toplam Kalite Yönetiminin Örgütsel Açıdan Önemi  123
1.4. TKY ve Sürekli İyileştirme–Kaizen  124
1.5. Kalite Güvence Sistemleri  125
2. Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing)  126
2.1. Dış Kaynaklardan Yararlanma Nedenleri  127
3. En İyi Uygulamanın Adaptasyonu (Benchmarking)  129
3.1. Kıyaslamanın Amacı ve Önemi  130
3.2. Kıyaslama (Benchmarking) Yöntemleri  131
4. İşgören Güçlendirme (Empowerment–Yetkilendirme)  132
4.1. Yetkilendirme ve Yetki Devri  133
Beşinci Bölüm
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞIN YÖNETİMİ
A. LİDERLİK  135
1. Klasik Yaklaşımlar  135
1.1. Özellikler Yaklaşımı  135
1.2. Davranışsal Liderlik Yaklaşımları  136
1.2.1. Ohio State Üniversitesi Liderlik Çalışmaları  137
1.2.2. Michigan Üniversitesi Liderlik Çalışmaları  137
1.2.3. Blake ve Mouton’un Yönetim Tarzı Matriksi  138
1.2.4. X ve Y Yaklaşımı  138
1.2.5. Sistem 4 Modeli  139
2. Modern Yaklaşımlar  140
2.1. Durumsal Yaklaşımlar  140
2.1.1. Fred Fiedler’in Etkin Önderlik Modeli  140
2.1.2. Amaç–Yol Yaklaşımı  140
2.2. Alternatif Yaklaşımlar  141
2.2.1. Karizmatik Liderlik  141
2.2.2. Etkileşimci Liderlik  142
2.2.3. Dönüşümcü Liderlik  142
B. ÖRGÜTSEL MOTİVASYON VE YÖNETİMİ  142
1. Motivasyon Kavramı ve Kapsamı  143
2. Başlıca Motivasyon Araçları  144
3. Örgütsel Açıdan Motivasyonun Önemi  147
3.1. Çalışanlar Açısından Motivasyonun Önemi  147
C. ÖRGÜTLERDE GRUPLAR VE GRUPLARIN YÖNETİMİ  148
1. Grup ve Grupların Anlamı  149
2. Grup Türleri  150
3. Grupların Özellikleri  151
4. Örgütlerde Grupların Fonksiyonları  152
5. Grupların Örgütsel Açıdan Yararları  153
6. Grupların Örgütsel Açıdan Sakıncaları  154
7. Grup Normları ve Grup Dinamiği  155
D. ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA VE ÇATIŞMANIN YÖNETİMİ  156
1. Örgütsel Çatışmanın Tanımı  157
2. Örgütlerde Çatışma Türleri  157
3. Örgütsel Çatışmanın Kaynakları  159
4. Örgütsel Çatışmanın Yararları ve Sakıncaları  161
5. Örgütsel Çatışmanın Yönetimi  161
E. ÖRGÜTSEL STRES VE YÖNETİMİ  163
1. Stres ve Örgütsel Stres  164
2. Örgütsel Stres Faktörleri  166
2.1. İşin Özelliklerinden Kaynaklanan Stres Faktörleri  167
2.2. Örgütsel Rolden Kaynaklanan Stres Faktörleri  168
2.3. Beşeri İlişkilerden Kaynaklanan Stres Faktörleri  168
2.4. Kariyer Geliştirmeden Kaynaklanan Stres Faktörleri  169
2.5. Örgütsel Yapı ve İklimden Kaynaklanan Stres Faktörleri  170
2.6. Örgütsel Kültürden Kaynaklanan Stres Faktörleri  171
F. ÖRGÜTSEL YARATICILIK  172
1. Yaratıcılık Kavramı  172
2. Yaratıcı Kişilik  173
3. Yaratıcılık Gerekleri  175
4. Yaratıcılığın Örgütsel Açıdan Önemi  177
G. KİŞİSEL VE ÖRGÜTSEL İMAJ VE İTİBAR YÖNETİMİ  177
1. Kişisel İmaj Yönetimi  178
1.1. Başarı Faktörü Olarak İmaj Yönetimi  179
1.2. Olumlu İmaj Oluşturma Yöntemleri  180
2. İtibar Yönetimi  180
2.1. Kurumsal İtibar Yönetimi  181
2.2. İtibar Yönetiminin İlkeleri  183
2.3. İtibarın Kurumsallaştırılması  184
2.4. Kurumsal İtibar Yönetiminde Başarı Faktörleri  186
H. TOPLANTI YÖNETİMİ  188
1. Toplantıda Başarılı Gündem Hazırlama  189
2. Toplantıya Katılacakları Bilgilendirme  190
3. Toplantılarda Fiziksel Ortamın Hazırlanması  190
4. Toplantı Etkinliğini Artırma Yolları  192
5. Toplantılarda Zaman Denetimi  193
Altıncı Bölüm
YÖNETİM TEKNİKLERİ
A. AMAÇLARA GÖRE YÖNETİM  195
1. Amaçlara Göre Yönetimin Tanımı ve Kapsamı  195
2. Amaçlara Göre Yönetim Süreci  196
3. Amaçlara Göre Yönetimin Özellikleri  198
B. ÖRGÜT GELİŞTİRME  198
1. Örgüt Geliştirmenin Tanımı ve Önemi  199
2. Örgüt Geliştirmenin Amacı  199
3. Örgüt Geliştirme Süreci  201
C. ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE DEĞİŞİMİN YÖNETİMİ  203
1. Değişimin Tanımı ve Doğası  204
2. Değişimin Yönetimi  205
3. Değişime Direnç ve Direncin Yönetimi  206
D. VİZYON YÖNETİMİ  207
1. Vizyon Kavramı ve Anlamı  208
2. Örgütsel Vizyon Oluşturma  209
E. MİSYON VE MİSYON YÖNETİMİ  210
1. Misyon Nedir?  211
2. Misyon ve Vizyon İlişkisi  211
F. İSTİSNALARLA YÖNETİM  212
1. İstisnalarla Yönetimin Anlamı  213
2. İstisnalarla Yönetimin Aşamaları  213
3. İstisnalarla Yönetimin Avantaj ve Dezavantajları  214
Yedinci Bölüm
YÖNETİMİN BAĞLANTI SÜREÇLERİ
A. ÖRGÜTSEL İLETİŞİM  215
1. Örgütsel İletişimin Tanımı ve Anlamı  215
2. Örgütsel İletişimin Önemi  216
3. Örgütsel İletişimin Amacı  217
4. Örgütsel İletişimin Fonksiyonları  218
5. Örgütsel İletişimin İşleyişi  221
5.1. Biçimsel ve Biçimsel Olmayan İletişim  222
5.2. Dikey İletişim  222
5.3. Yatay İletişim  224
5.4. Çapraz (Diyagonal) İletişim  225
5.5. Açık ve Çok Yönlü İletişim  226
B. KRİZ YÖNETİMİ  227
1. Krizin Tanımı ve Kapsamı  227
2. Kriz Faktörleri  228
3. Kriz Analizi  229
4. Örgütsel Krizin Kaynakları  229
5. Krizin Örgüt Dışı Kaynakları  231
5.1. Stratejik Açıklık  232
5.2. Doğal Felaketler  233
5.3. Genel Ekonomik Belirsizlikler  233
5.4. Teknolojik Gelişmeler ve Yenilikler  234
5.5. Hukuksal ve Politik Düzenlemeler  234
5.6. Uluslararası İlişkiler  235
6. Krizin Örgüt İçi Kaynakları  235
6.1. Örgütsel Yapı  236
6.2. Üst Düzey Yönetimin Yetersizliği  237
6.3. Bilgi Toplama ve Değerlemede Yetersizlik  237
6.4. Kurumların Tarihi Geçmişi ve Yaşam Evreleri  238
6.5. Örgüt Kültürü ile İlgili Sorunlar  239
6.6. Örgüt İklimi ile İlgili Sorunlar  239
6.7. Belirtileri Görememe  240
6.8. Harekete Geçmeme ve Reaktif Tutum  240
6.9. Yanlış Karar ve/veya Kararsızlık  241
7. Kriz Yönetiminin Aşamaları  242
7.1. Krizi Denetim Altına Alma  242
7.2. Krizin Olumlu Yanlarını Saptama  243
7.3. Kriz Yönetimi Programı Hazırlama  244
7.4. Kriz Yönetim Planı Oluşturma  244
7.5. Kriz Komitesi ve Görevleri  245
7.6. Öğrenme ve Değerlendirme  247
C. ZAMAN YÖNETİMİ  248
1. Zamanın Anlamı ve Kapsamı  249
2. Zaman Yönetimi  249
2. Yönetsel Zaman Kavramı  251
3. Yönetici ve Zaman Yönetimi  252
5. Yöneticilerin Zamanı Etkin Kullanma Yöntemleri  253
6. Astların Zamanını Yönetmek  256
Kaynakça  259
Dizin  269
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020