Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Elektronik Vergileme Hukuku
Tanım – Örnekler – Öneriler
Şubat 2020 / 1. Baskı / 424 Syf.
Fiyatı: 49.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Küreselleşme ve dijitalleşen ekonomi, ticareti ve vergilemeyi derinden etkilemektedir. Geleneksel vergi hukuku terminolojisi, buna yeterli cevap üretememektedir.

Bu noktada kitap, elektronik vergileme konseptine uygun çözüm önerilerini ayrıntılı ortaya koymaktadır. Bir bütün olarak dijital ekonomi, e-Ticaret ve devamında elektronik vergilendirme sürecini incelemektedir. Dijital ekonominin boyutları, içeriği, vergilendirilmesi ve çözüm önerilerine, ulusal ve uluslararası düzeyde detaylı yer verilmektedir. Türkiye açısından, dijital vergi uygulamaları kapsamlı olarak, örnekleri ile açıklanmaktadır. Gelecek vergiciliğin temeli olarak, elektronik vergileme ayrıca bir model olarak sunulmakta ve anlaşılabilir bir şekilde şematize edilmektedir.

Kitap diğer yanı ile teorik ve pratik çerçevede her kesimin elektronik ortamda vergi işlemlerini yapabilme isteklerini karşılayacak yeterli bilgilendirmeyi sağlamaktadır. Üniversitelerde eğitim planlarının güncellenmesi ile geleneksel vergi derslerinin yanında ciddi bir boşluğu dolduracak, bağımsız bir alan ve ders olarak, temel başvuru kaynağı haline gelecektir.

Konu Başlıkları
Dijital Ekonomi ve e–Ticaret
Doğrudan ve Dolaylı Uluslararası ve Ulusal Dijital Vergileme
Sorunlar, Analiz ve Alternatif Çözüm Modelleri
Elektronik Vergileme Mimarisi Önerisi
Barkod: 9789750247378
Yayın Tarihi: Şubat 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 424
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Tablolar Listesi  23
Şekiller Listesi  23
Kısaltmalar  25
GİRİŞ  31
BİRİNCİ BÖLÜM
KÜRESELLEŞME, DİJİTALLEŞEN EKONOMİ,
E–TİCARET VE ETKİLERİ
I. Küreselleşme ve Etkileri  39
II. Dijital Ekonomi ve E–Ticaret Bileşeni  41
III. Dijital Ekonominin Ölçümü, Dijital Para, Verimlilik ve Büyüme İlişkisi  45
A. AB Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi  45
B. Türkiye Dijitalleşme Endeksi  47
C. Dijitalleşme, Dijital Para Birimleri ve E–Ticaret İlişkisi  49
D. Verimlilik–Dijitalleşme İlişkisi ve Fırsatlar  53
E. Büyüme–Dijitalleşme İlişkisi  57
IV. E–Ticaretin Tanımı ve Unsurları  58
A. E–Ticaretin Uluslararası Tanımları  59
1. OECD E–Ticaret Tanımı  59
2. DTÖ E–Ticaret Tanımı  59
3. BM Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu E–Ticaret Tanımı  60
4. BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı E–Ticaret Tanımı  60
B. E–Ticaretin Unsurları ve Kapsayıcılığı  60
1. Taraflarına Göre E–Ticaret  61
a. Firmalar Arasında E–Ticaret (B2B)  61
b. Firma– Tüketici Arasında E–Ticaret (B2C)  61
c. Firma–Devlet Arasında E–Ticaret (B2G)  62
d. Tüketici–Devlet Arasında E–Ticaret (C2G)  62
e. Tüketiciler Arasında E–Ticaret (C2C)  63
f. Makinalar Arasında E–Ticaret (M2M)  63
2. Ürün Niteliği ve Teslim Yöntemine Göre E–Ticaret  64
a. Dolaylı Ticaret  64
b. Doğrudan Ticaret  64
V. Türkiye’de E–Ticaret  65
A. Yasal Çerçevesi  65
B. Derinliği ve Gelişimi  66
VI. Dünyada E–Ticaret  70
VII. E– Ticaretin Vergi Yansımaları  74
İKİNCİ BÖLÜM
GELİR VE SERVETİN ULUSLARARASI VE
ULUSAL VERGİLEME İLKELERİ, E–TİCARET İLİŞKİSİ VE
SORUN ALANLARI
I. Gelir ve Servetin Uluslararası Vergileme İlkeleri  79
A. Kaynak ve İkametgâh Kavramları  80
1. Kaynak İlkesi  80
2. İkametgâh İlkesi (Mukimlik) ve Çifte Mukimlik  81
a. Gerçek Kişilerde Mukimlik  81
b. Kurumlarda Mukimlik ve Getirilen Yenilik  82
B. Gelir/Servet Türleri İtibari ile Vergileme İlkeleri  84
1. Ticari Kazançlar  85
2. Serbest Meslek Kazançları  85
a. OECD Modelinde Serbest Meslek Kazançları  86
3. Temettüler  87
4. Faiz Gelirleri  87
5. Gayrimaddi Hak Bedelleri  87
6. Değer Artış/Elden Çıkarma Kazançları  88
7. Bağımlı Kişisel Faaliyetler  88
8. Uluslararası Taşımacılık Kazançları  88
9. Ücret Gelirleri  88
10. Sanatçı ve Sporcuların Gelirleri  89
11. Kamu Görevi Dolayısıyla Elde Edilen Ücret ve Emekli Maaşları  89
12. Diplomatlar ve Konsolosluk Memurlarının Gelir ve Kazançları  90
13. Servet  90
II. E–Ticaretin Ekonomiye Etkisi  95
III. E–Ticaret–Vergi Sistemleri İlişkisi  97
A. E–Ticaretin Vergilemesine Dair Görüşler  99
IV. Vergi Türleri İtibari ile Analiz  103
A. Doğrudan Vergiler– Gelir ve Kurumlar Vergisi  104
1. Ticari Kazancın Tespiti  104
2. Ticari Kazanç Tespitinde İşyeri Sorunu ve Boyutları  110
3. Ulusal Vergilendirmede İşyeri  111
4. Uluslararası Vergilendirmede İşyeri  116
5. İrtibat Büroları  119
6. E–Ticarette İşyeri Kavramı ve Sorun Alanları  120
7. Ulusal Düzeyde İnternet Reklamcılığı için Vergileme Modeli  125
a. Reklam Hizmetlerinde Vergi Kesintisi  125
b. Vergi Kesintisine Yönelik Eleştiriler  127
8. Gayrimaddi Hak Bedelleri  130
B. Dolaylı Vergiler  131
1. KDV  132
a. E–Ticaretin KDV Boyutu  132
b. OECD KDV/MHV Rehberine Göre Temel İlkeler  135
c. OECD ve AB’nin yeni KDV/MHV Görüş ve Planları  137
d. Ulusal KDV Uygulaması Açısından E–Ticaret  141
da. KDV Mükellefiyeti, Sorumlu Sıfatı ile Beyan Gereken Hizmetler  141
db. KDV Mükellefi Olmayan Gerçek Kişilere E–Ortamda Sunulan Hizmetler  145
dba. Yasal Düzenleme  145
dbb. E–Hizmetlerin Kapsamı  147
dbc. E– Hizmet Sunucularının KDV Mükellefiyeti  149
dbd. Verginin Hesaplanması ve Defter Tutma  150
dbe. Beyan ve Ödeme  151
dbf. Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi  152
dc. Elektronik Ortamda Başlayıp Fiziki Teslimle Sonuçlanan Ticarette KDV (Dolaylı Ticarette KDV)  152
dca. Hızlı Posta ve Kargo Taşımacılığı Yolu ile İthalat  152
dcb. Hızlı Posta ve Kargo Taşımacılığı Yolu ile İthalatta Tek ve Maktu Vergileme  153
dcc. Tek ve Maktu Vergilemede KDV  155
dcd. Verginin Ödenmesinde Sorumluluk  156
2. Gümrük Vergileri  156
3. Damga Vergisi  157
a. Ulusal ve Uluslararası Uygulamada Damga Vergisi ve Elektronik Sözleşmeler  158
aa. Elektronik Sözleşme Kavramı  158
ab. Ulusal Uygulamada Elektronik Sözleşmelerde Damga Vergisi  160
ac. Uluslararası Uygulamada Elektronik Sözleşmelerde Damga Vergisi  163
4. Gider Vergisi: BSMV  166
a. Genel Esaslar  166
b. Elektronik Para ve Ödeme Sistemleri ve BSMV Mükellefiyeti  167
ba. Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşlarının Mükellefiyeti  167
bb. Elektronik Ödeme Hizmetlerinde BSMV  169
bba. Sanal POS hizmetlerinde BSMV  169
bbb. Para Havalesi Hizmetlerinde BSMV  169
bbc. Mobil Ödeme Hizmetlerinde BSMV  170
bbd. Fatura Ödemelerine Aracılık Hizmetlerinde BSMV  170
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TRANSFER FİYATLAMASI VE ZARARLI VERGİ REKABETİ UYGULAMALARI, E–TİCARET BAĞLANTISI VE BEPS PROJESİ
I. E–Ticaretin Transfer Fiyatlaması/ Zararlı Vergi Rekabeti İlişkisi  173
A. Transfer Fiyatlandırması ve E–Ticaret  174
B. Zararlı Vergi rekabeti  179
1. Zararlı Vergi Rekabeti Ayrımları  182
a. Vergi Cennetleri  186
aa. Temel Özellikleri ve Ölçütleri  187
b. Zararlı Tercihli Vergi Rejimleri  193
ba. Temel Özellikleri ve Ölçütleri  193
II. E–Ticaret Açısından Transfer Fiyatlaması ve Vergi Cennetlerinin Analizi  197
III. OECD/G20 Yeni Projesi: BEPS  199
A. BEPS Süreci ve Eylem Planları  199
B. BEPS Projesinde Vergi Kayıplarına Karşı Önlemler  202
C. BEPS Projesinde E–Ticaret İçin Temel Kabuller  204
1. Daimi İşyerleri  205
2. Zararlı Vergi Uygulamaları ve Tercihli Vergi Rejimleri  205
3. Uluslararası Vergi Uyuşmazlıklarında Çözüm Mekanizmaları  205
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
E– TİCARETİN TAKİP VE DENETİMİ, ELEKTRONİK/DİJİTAL UYGULAMALAR, ETKİLERİ VE SONUÇLARI
I. E–Ticaretin Takibi ve Denetimi  207
A. Sürekli Bilgi Yükümlülüğü Getirilen Aktörler  208
1. Aracı Hizmet Sağlayıcıları  210
2. Bankalar  210
3. İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları  211
4. Kargo ve Lojistik İşletmeleri  211
5. Raporlama  212
6. Sorumluluk ve Cezai Sonuçlar  213
B. Tahsilat ve Ödemelerin Tevsik Edilmesi  213
1. Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı ve Tutarı  215
2. Tevsik Kapsamında Olmayan Tahsilat ve Ödemeler  217
3. Konut ve İşyeri Kiralamalarında Tahsilat ve Ödemelerin Tevsiki  219
4. Tevsik Yükümlülüğüne Uyulmaması  220
II. Vergilemede Sunulan E–Hizmetlere Genel Bir Bakış, Geliştirilen Proje ve Uygulamalar  220
A. E–Hizmetlerin Genel Görünümü  220
B. Vergilemede Alanında Elektronik Proje ve Uygulamalar  225
1. Vergi İdaresinin Etkinliğini Artırmaya Yönelik Projeler  225
a. Vergi Dairesi Otomasyon Projeleri  226
b. E–Haciz Projesi  226
c. Veri Ambarı Projesi  227
d. Risk Analizi Merkezi Projesi  227
2. Mükellef Hizmetlerinin Niteliğinin Artırılması ve Uyum Maliyetlerinin Azaltılması Uygulamaları  228
a. Kredi Kartı ve E–Tahsilât  229
b. E–Yoklama Sistemi  229
c. E–Tebligat Sistemi  230
d. E–Defter–Beyan Sistemi  231
e. İnteraktif Vergi Dairesi  233
f. İnternet Vergi Dairesi  235
g. Gelir İdaresi Forum Uygulaması, Özelge Mukayesesi  238
3. Kayıtlı Ekonominin Güçlendirilmesi ve Belge Düzeninin Yerleştirilmesi Uygulamaları  240
a. E–Defter  240
b. E– Fatura  248
c. E–Arşiv Fatura Uygulaması  251
ca. E–Arşiv Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ile E–Ticaret Kapsamında Düzenlenecek Faturalara İlişkin Usul ve Esaslar  252
caa. E–Defter ve E–Fatura Uygulamalarına Dâhil Olma Zorunluluğu Bulunan Mükelleflerin E–Arşiv Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu  252
cab. Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile İnternet Ortamında İlan Yayınlayanların E–Arşiv Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu  252
cac. E–Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar  253
cad. Zorunluluk Getirilecek Diğer Mükellefler  253
d. Fatura Dışında Kalan Diğer Belgeler  254
III. E–Kamu Alımları  255
IV. Kamu Hizmetlerinde Bütünleşik E–Devlet/A–Devlet Uygulamaları  258
A. E–Devlet Uygulaması  258
B. A–Devlet Uygulaması: KAYSİS  262
V. Elektronik Uygulamaların Kurumsal Koordinasyonu: Dijital Dönüşüm Ofisi ve İşlevi  264
VI. Elektronik/Dijital Uygulamaların Ekonomi ve Mükellef Davranışları Üzerindeki Etkileri  265
A. Elektronik/Dijital Uygulamaların E–Ticaret ve Kayıtdışı Ekonominin Kontrolüne Etkileri  266
B. Elektronik/Dijital Uygulamaların Mükellef Davranışları Üzerine Etkileri  268
BEŞİNCİ BÖLÜM
DİJİTALLEŞME VE E–TİCARETTE VERGİLEME, ULUSAL/ULUSLARARASI ALTERNATİFLER VE
YENİ GELİŞMELER, UÇTAN UCA E–VERGİLEME MİMARİSİ
I. Dijitalleşmenin Efektif Vergilemesi, Vergileme Zorlukları ve Çözüm Çabaları  273
A. Dijital Sektör Piyasa Değerliliği ve Efektif Vergileme  273
B. Vergileme Zorlukları ve Çözüm Çabaları  275
II. E–Ticarette Vergileme Alternatifleri  280
A. OECD Vergileme İlkeleri  280
B. Vergileme Yaklaşımları  281
1. Vergi Tabanının Erozyona Uğraması Yaklaşımı  282
2. Ekonomik Eşik Yaklaşımı  283
3. Formüle Dayalı Vergileme  283
4. OECD Önerileri  284
a. İşyeri Tanımının Değiştirilmesi  284
b. Serverların (Sunucular) İşyeri Niteliği  284
c. İşyeri İstisnalarının Kaldırılması  285
C. Makro Vergileme Önerileri  286
III. Elektronik Vergilemede Uluslararası Yeni Girişimler ve Gelişmeler  287
A. OECD/G20 ve BEPS Komite Kararları ve Yansımaları  288
1. OECD/G20 BEPS Eylem Planının Gündem Maddeleri  289
2. BEPS Eylem Planının Sonuçları  290
3. BEPS Nihai Raporu ile Sunulan Vergileme Alternatifleri  291
a. Ekonomik Varlık Kavramına Dayalı Bağlama Noktası “Nexus” Yaklaşımı  291
aa. Gelire Dayanan Faktörler  291
ab. Dijital Faktörler  291
ac. Kullanıcı Bazlı Faktörler  292
b. Dijital İşlemler Üzerinden Kesinti Yoluyla Vergi Alınması  293
c. Dijital İşlemler Üzerinden Denkleştirme Vergisi Alınması  294
4. OECD Model Vergi Anlaşmasında 2017 Değişiklikleri ve Sonuçları  295
a. Anlaşma Başlığı ve Önsöz Değişiklikleri  295
b. Daimi İşyeri Tanımında Değişiklikler  297
5. BEPS 2018 Ara Raporu Vergileme Alternatifleri  300
a. Alternatifler ve Değerlendirilmesi  301
aa. Kullanıcı Katılımı (User participation)  301
ab. Gayrimaddi Pazarlama Varlıkları (Marketing intangibles)  301
ac. Önemli Derecede Ekonomik Varlık (Significant economic presence)  302
B. AB nin Dijital Vergilemeye Bakışı  304
1. AB nin Vergileme Önerileri  305
a. Dijital Faaliyetler için Kurumlar Vergisi Kurallarının Reformu  306
b. Geçici Dijital Hizmetler Vergisi İhdası  307
ba. Dijital Hizmetler Vergisinin Konusu  307
baa. Reklam Hizmetleri  308
bab. Aracılık Hizmetleri  308
bac. Veri İletimi Hizmetleri  308
bb. Dijital Hizmetler Vergisinin Mükellefi ve Oranı  308
bc. Dijital Hizmetler Vergisinin Yürürlük Dönemi  309
C. Dijital Hizmetlere Yönelik Tek Taraflı Vergi Önlemleri ve Ülke Uygulamaları  309
1. Tek Taraflı Vergi Önlemlerinin Gerekçesi  309
2. Dijital Hizmetlerin Vergilendirilmesine Yönelik Ülke Uygulamaları  312
a. İngiltere  312
b. Hindistan  313
c. İspanya  313
d. Macaristan  314
e. İtalya  315
f. Yeni Zelanda  316
g. Suudi Arabistan ve Kuveyt  316
h. Çin  317
ı. Avustralya  318
D. OECD–AB Karşılaştırması  322
1. Önemli Derecede Ekonomik Varlık Yaklaşımı  322
2. Önemli Derecede Dijital İşyeri Yaklaşımı  324
3. AB–OECD Yaklaşımlarının Vergileme İzdüşümü ve Öneriler  325
IV. Ulusal Düzeyde Yeni Dijital Vergi Düzenlemesi: Dijital Hizmet Vergisi İhdası  327
A. Verginin Arka Planı  327
B. Verginin Konusu  329
C. Verginin Mükellefi  330
D. Vergi Oranı, Matrahı ve Hesaplaması  331
E. Muafiyet ve İstisnalar  331
F. Beyan ve Ödeme  336
G. Vergi Alacağının Teminatı  337
H. Yürürlük  338
İ. Vergiye Yönelik Değerlendirme ve Analiz  338
1. Matrah Olarak Kâr Yerine Hasılat Tercihi  338
2. Verginin Niteliği ve Değerlendirmeler  341
3. Verginin Uluslararası Kurallarla Uyumu  343
V. Uçtan Uca Elektronik Vergileme ve Temel Yapıtaşları  344
A. Elektronik Vergilemenin Yapıtaşları  344
B. E–Vergi ve Elektronik Vergileme  346
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  355
EKLER
EK–1/A: YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI  365
EK–1/B: MEVCUT ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARINI TADİL EDEN EK PROTOKOLLER  370
EK–2: ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARINDA İNŞAAT FAALİYETLERİNDE İŞYERİ TESPİT SÜRELERİ  371
EK–3: İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN YAPILABİLEN İŞLEMLER  378
EK–4: İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN ŞİFRELİ YAPILABİLEN İŞLEMLER  384
EK–5: MÜKELLEFLERİN E–BELGE VE E–DEFTER UYGULAMALARINA GEÇİŞ TAKVİMİ  388
EK–6/A: UÇTAN UCA ELEKTRONİK VERGİLEME MİMARİSİ TEMEL YAPITAŞLARI  395
EK–6/B: ELEKTRONİK VERGİLEMENİN ŞEMATİK GÖRÜNÜMÜ  397
Kaynakça  405
Kavram Dizini  417
Özgeçmiş  423
 


Bahtiyar Akyılmaz ...
Eylül 2020
119.00 TL
Sepete Ekle
Kemal Gözler
Haziran 2020
85.00 TL
Sepete Ekle
Ahmet Talha Tetik
Haziran 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
Erdoğan Öner
Haziran 2020
68.00 TL
İndirimli: 54.90 TL (%19)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Tablolar Listesi  23
Şekiller Listesi  23
Kısaltmalar  25
GİRİŞ  31
BİRİNCİ BÖLÜM
KÜRESELLEŞME, DİJİTALLEŞEN EKONOMİ,
E–TİCARET VE ETKİLERİ
I. Küreselleşme ve Etkileri  39
II. Dijital Ekonomi ve E–Ticaret Bileşeni  41
III. Dijital Ekonominin Ölçümü, Dijital Para, Verimlilik ve Büyüme İlişkisi  45
A. AB Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi  45
B. Türkiye Dijitalleşme Endeksi  47
C. Dijitalleşme, Dijital Para Birimleri ve E–Ticaret İlişkisi  49
D. Verimlilik–Dijitalleşme İlişkisi ve Fırsatlar  53
E. Büyüme–Dijitalleşme İlişkisi  57
IV. E–Ticaretin Tanımı ve Unsurları  58
A. E–Ticaretin Uluslararası Tanımları  59
1. OECD E–Ticaret Tanımı  59
2. DTÖ E–Ticaret Tanımı  59
3. BM Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu E–Ticaret Tanımı  60
4. BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı E–Ticaret Tanımı  60
B. E–Ticaretin Unsurları ve Kapsayıcılığı  60
1. Taraflarına Göre E–Ticaret  61
a. Firmalar Arasında E–Ticaret (B2B)  61
b. Firma– Tüketici Arasında E–Ticaret (B2C)  61
c. Firma–Devlet Arasında E–Ticaret (B2G)  62
d. Tüketici–Devlet Arasında E–Ticaret (C2G)  62
e. Tüketiciler Arasında E–Ticaret (C2C)  63
f. Makinalar Arasında E–Ticaret (M2M)  63
2. Ürün Niteliği ve Teslim Yöntemine Göre E–Ticaret  64
a. Dolaylı Ticaret  64
b. Doğrudan Ticaret  64
V. Türkiye’de E–Ticaret  65
A. Yasal Çerçevesi  65
B. Derinliği ve Gelişimi  66
VI. Dünyada E–Ticaret  70
VII. E– Ticaretin Vergi Yansımaları  74
İKİNCİ BÖLÜM
GELİR VE SERVETİN ULUSLARARASI VE
ULUSAL VERGİLEME İLKELERİ, E–TİCARET İLİŞKİSİ VE
SORUN ALANLARI
I. Gelir ve Servetin Uluslararası Vergileme İlkeleri  79
A. Kaynak ve İkametgâh Kavramları  80
1. Kaynak İlkesi  80
2. İkametgâh İlkesi (Mukimlik) ve Çifte Mukimlik  81
a. Gerçek Kişilerde Mukimlik  81
b. Kurumlarda Mukimlik ve Getirilen Yenilik  82
B. Gelir/Servet Türleri İtibari ile Vergileme İlkeleri  84
1. Ticari Kazançlar  85
2. Serbest Meslek Kazançları  85
a. OECD Modelinde Serbest Meslek Kazançları  86
3. Temettüler  87
4. Faiz Gelirleri  87
5. Gayrimaddi Hak Bedelleri  87
6. Değer Artış/Elden Çıkarma Kazançları  88
7. Bağımlı Kişisel Faaliyetler  88
8. Uluslararası Taşımacılık Kazançları  88
9. Ücret Gelirleri  88
10. Sanatçı ve Sporcuların Gelirleri  89
11. Kamu Görevi Dolayısıyla Elde Edilen Ücret ve Emekli Maaşları  89
12. Diplomatlar ve Konsolosluk Memurlarının Gelir ve Kazançları  90
13. Servet  90
II. E–Ticaretin Ekonomiye Etkisi  95
III. E–Ticaret–Vergi Sistemleri İlişkisi  97
A. E–Ticaretin Vergilemesine Dair Görüşler  99
IV. Vergi Türleri İtibari ile Analiz  103
A. Doğrudan Vergiler– Gelir ve Kurumlar Vergisi  104
1. Ticari Kazancın Tespiti  104
2. Ticari Kazanç Tespitinde İşyeri Sorunu ve Boyutları  110
3. Ulusal Vergilendirmede İşyeri  111
4. Uluslararası Vergilendirmede İşyeri  116
5. İrtibat Büroları  119
6. E–Ticarette İşyeri Kavramı ve Sorun Alanları  120
7. Ulusal Düzeyde İnternet Reklamcılığı için Vergileme Modeli  125
a. Reklam Hizmetlerinde Vergi Kesintisi  125
b. Vergi Kesintisine Yönelik Eleştiriler  127
8. Gayrimaddi Hak Bedelleri  130
B. Dolaylı Vergiler  131
1. KDV  132
a. E–Ticaretin KDV Boyutu  132
b. OECD KDV/MHV Rehberine Göre Temel İlkeler  135
c. OECD ve AB’nin yeni KDV/MHV Görüş ve Planları  137
d. Ulusal KDV Uygulaması Açısından E–Ticaret  141
da. KDV Mükellefiyeti, Sorumlu Sıfatı ile Beyan Gereken Hizmetler  141
db. KDV Mükellefi Olmayan Gerçek Kişilere E–Ortamda Sunulan Hizmetler  145
dba. Yasal Düzenleme  145
dbb. E–Hizmetlerin Kapsamı  147
dbc. E– Hizmet Sunucularının KDV Mükellefiyeti  149
dbd. Verginin Hesaplanması ve Defter Tutma  150
dbe. Beyan ve Ödeme  151
dbf. Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi  152
dc. Elektronik Ortamda Başlayıp Fiziki Teslimle Sonuçlanan Ticarette KDV (Dolaylı Ticarette KDV)  152
dca. Hızlı Posta ve Kargo Taşımacılığı Yolu ile İthalat  152
dcb. Hızlı Posta ve Kargo Taşımacılığı Yolu ile İthalatta Tek ve Maktu Vergileme  153
dcc. Tek ve Maktu Vergilemede KDV  155
dcd. Verginin Ödenmesinde Sorumluluk  156
2. Gümrük Vergileri  156
3. Damga Vergisi  157
a. Ulusal ve Uluslararası Uygulamada Damga Vergisi ve Elektronik Sözleşmeler  158
aa. Elektronik Sözleşme Kavramı  158
ab. Ulusal Uygulamada Elektronik Sözleşmelerde Damga Vergisi  160
ac. Uluslararası Uygulamada Elektronik Sözleşmelerde Damga Vergisi  163
4. Gider Vergisi: BSMV  166
a. Genel Esaslar  166
b. Elektronik Para ve Ödeme Sistemleri ve BSMV Mükellefiyeti  167
ba. Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşlarının Mükellefiyeti  167
bb. Elektronik Ödeme Hizmetlerinde BSMV  169
bba. Sanal POS hizmetlerinde BSMV  169
bbb. Para Havalesi Hizmetlerinde BSMV  169
bbc. Mobil Ödeme Hizmetlerinde BSMV  170
bbd. Fatura Ödemelerine Aracılık Hizmetlerinde BSMV  170
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TRANSFER FİYATLAMASI VE ZARARLI VERGİ REKABETİ UYGULAMALARI, E–TİCARET BAĞLANTISI VE BEPS PROJESİ
I. E–Ticaretin Transfer Fiyatlaması/ Zararlı Vergi Rekabeti İlişkisi  173
A. Transfer Fiyatlandırması ve E–Ticaret  174
B. Zararlı Vergi rekabeti  179
1. Zararlı Vergi Rekabeti Ayrımları  182
a. Vergi Cennetleri  186
aa. Temel Özellikleri ve Ölçütleri  187
b. Zararlı Tercihli Vergi Rejimleri  193
ba. Temel Özellikleri ve Ölçütleri  193
II. E–Ticaret Açısından Transfer Fiyatlaması ve Vergi Cennetlerinin Analizi  197
III. OECD/G20 Yeni Projesi: BEPS  199
A. BEPS Süreci ve Eylem Planları  199
B. BEPS Projesinde Vergi Kayıplarına Karşı Önlemler  202
C. BEPS Projesinde E–Ticaret İçin Temel Kabuller  204
1. Daimi İşyerleri  205
2. Zararlı Vergi Uygulamaları ve Tercihli Vergi Rejimleri  205
3. Uluslararası Vergi Uyuşmazlıklarında Çözüm Mekanizmaları  205
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
E– TİCARETİN TAKİP VE DENETİMİ, ELEKTRONİK/DİJİTAL UYGULAMALAR, ETKİLERİ VE SONUÇLARI
I. E–Ticaretin Takibi ve Denetimi  207
A. Sürekli Bilgi Yükümlülüğü Getirilen Aktörler  208
1. Aracı Hizmet Sağlayıcıları  210
2. Bankalar  210
3. İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları  211
4. Kargo ve Lojistik İşletmeleri  211
5. Raporlama  212
6. Sorumluluk ve Cezai Sonuçlar  213
B. Tahsilat ve Ödemelerin Tevsik Edilmesi  213
1. Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı ve Tutarı  215
2. Tevsik Kapsamında Olmayan Tahsilat ve Ödemeler  217
3. Konut ve İşyeri Kiralamalarında Tahsilat ve Ödemelerin Tevsiki  219
4. Tevsik Yükümlülüğüne Uyulmaması  220
II. Vergilemede Sunulan E–Hizmetlere Genel Bir Bakış, Geliştirilen Proje ve Uygulamalar  220
A. E–Hizmetlerin Genel Görünümü  220
B. Vergilemede Alanında Elektronik Proje ve Uygulamalar  225
1. Vergi İdaresinin Etkinliğini Artırmaya Yönelik Projeler  225
a. Vergi Dairesi Otomasyon Projeleri  226
b. E–Haciz Projesi  226
c. Veri Ambarı Projesi  227
d. Risk Analizi Merkezi Projesi  227
2. Mükellef Hizmetlerinin Niteliğinin Artırılması ve Uyum Maliyetlerinin Azaltılması Uygulamaları  228
a. Kredi Kartı ve E–Tahsilât  229
b. E–Yoklama Sistemi  229
c. E–Tebligat Sistemi  230
d. E–Defter–Beyan Sistemi  231
e. İnteraktif Vergi Dairesi  233
f. İnternet Vergi Dairesi  235
g. Gelir İdaresi Forum Uygulaması, Özelge Mukayesesi  238
3. Kayıtlı Ekonominin Güçlendirilmesi ve Belge Düzeninin Yerleştirilmesi Uygulamaları  240
a. E–Defter  240
b. E– Fatura  248
c. E–Arşiv Fatura Uygulaması  251
ca. E–Arşiv Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ile E–Ticaret Kapsamında Düzenlenecek Faturalara İlişkin Usul ve Esaslar  252
caa. E–Defter ve E–Fatura Uygulamalarına Dâhil Olma Zorunluluğu Bulunan Mükelleflerin E–Arşiv Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu  252
cab. Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile İnternet Ortamında İlan Yayınlayanların E–Arşiv Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu  252
cac. E–Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar  253
cad. Zorunluluk Getirilecek Diğer Mükellefler  253
d. Fatura Dışında Kalan Diğer Belgeler  254
III. E–Kamu Alımları  255
IV. Kamu Hizmetlerinde Bütünleşik E–Devlet/A–Devlet Uygulamaları  258
A. E–Devlet Uygulaması  258
B. A–Devlet Uygulaması: KAYSİS  262
V. Elektronik Uygulamaların Kurumsal Koordinasyonu: Dijital Dönüşüm Ofisi ve İşlevi  264
VI. Elektronik/Dijital Uygulamaların Ekonomi ve Mükellef Davranışları Üzerindeki Etkileri  265
A. Elektronik/Dijital Uygulamaların E–Ticaret ve Kayıtdışı Ekonominin Kontrolüne Etkileri  266
B. Elektronik/Dijital Uygulamaların Mükellef Davranışları Üzerine Etkileri  268
BEŞİNCİ BÖLÜM
DİJİTALLEŞME VE E–TİCARETTE VERGİLEME, ULUSAL/ULUSLARARASI ALTERNATİFLER VE
YENİ GELİŞMELER, UÇTAN UCA E–VERGİLEME MİMARİSİ
I. Dijitalleşmenin Efektif Vergilemesi, Vergileme Zorlukları ve Çözüm Çabaları  273
A. Dijital Sektör Piyasa Değerliliği ve Efektif Vergileme  273
B. Vergileme Zorlukları ve Çözüm Çabaları  275
II. E–Ticarette Vergileme Alternatifleri  280
A. OECD Vergileme İlkeleri  280
B. Vergileme Yaklaşımları  281
1. Vergi Tabanının Erozyona Uğraması Yaklaşımı  282
2. Ekonomik Eşik Yaklaşımı  283
3. Formüle Dayalı Vergileme  283
4. OECD Önerileri  284
a. İşyeri Tanımının Değiştirilmesi  284
b. Serverların (Sunucular) İşyeri Niteliği  284
c. İşyeri İstisnalarının Kaldırılması  285
C. Makro Vergileme Önerileri  286
III. Elektronik Vergilemede Uluslararası Yeni Girişimler ve Gelişmeler  287
A. OECD/G20 ve BEPS Komite Kararları ve Yansımaları  288
1. OECD/G20 BEPS Eylem Planının Gündem Maddeleri  289
2. BEPS Eylem Planının Sonuçları  290
3. BEPS Nihai Raporu ile Sunulan Vergileme Alternatifleri  291
a. Ekonomik Varlık Kavramına Dayalı Bağlama Noktası “Nexus” Yaklaşımı  291
aa. Gelire Dayanan Faktörler  291
ab. Dijital Faktörler  291
ac. Kullanıcı Bazlı Faktörler  292
b. Dijital İşlemler Üzerinden Kesinti Yoluyla Vergi Alınması  293
c. Dijital İşlemler Üzerinden Denkleştirme Vergisi Alınması  294
4. OECD Model Vergi Anlaşmasında 2017 Değişiklikleri ve Sonuçları  295
a. Anlaşma Başlığı ve Önsöz Değişiklikleri  295
b. Daimi İşyeri Tanımında Değişiklikler  297
5. BEPS 2018 Ara Raporu Vergileme Alternatifleri  300
a. Alternatifler ve Değerlendirilmesi  301
aa. Kullanıcı Katılımı (User participation)  301
ab. Gayrimaddi Pazarlama Varlıkları (Marketing intangibles)  301
ac. Önemli Derecede Ekonomik Varlık (Significant economic presence)  302
B. AB nin Dijital Vergilemeye Bakışı  304
1. AB nin Vergileme Önerileri  305
a. Dijital Faaliyetler için Kurumlar Vergisi Kurallarının Reformu  306
b. Geçici Dijital Hizmetler Vergisi İhdası  307
ba. Dijital Hizmetler Vergisinin Konusu  307
baa. Reklam Hizmetleri  308
bab. Aracılık Hizmetleri  308
bac. Veri İletimi Hizmetleri  308
bb. Dijital Hizmetler Vergisinin Mükellefi ve Oranı  308
bc. Dijital Hizmetler Vergisinin Yürürlük Dönemi  309
C. Dijital Hizmetlere Yönelik Tek Taraflı Vergi Önlemleri ve Ülke Uygulamaları  309
1. Tek Taraflı Vergi Önlemlerinin Gerekçesi  309
2. Dijital Hizmetlerin Vergilendirilmesine Yönelik Ülke Uygulamaları  312
a. İngiltere  312
b. Hindistan  313
c. İspanya  313
d. Macaristan  314
e. İtalya  315
f. Yeni Zelanda  316
g. Suudi Arabistan ve Kuveyt  316
h. Çin  317
ı. Avustralya  318
D. OECD–AB Karşılaştırması  322
1. Önemli Derecede Ekonomik Varlık Yaklaşımı  322
2. Önemli Derecede Dijital İşyeri Yaklaşımı  324
3. AB–OECD Yaklaşımlarının Vergileme İzdüşümü ve Öneriler  325
IV. Ulusal Düzeyde Yeni Dijital Vergi Düzenlemesi: Dijital Hizmet Vergisi İhdası  327
A. Verginin Arka Planı  327
B. Verginin Konusu  329
C. Verginin Mükellefi  330
D. Vergi Oranı, Matrahı ve Hesaplaması  331
E. Muafiyet ve İstisnalar  331
F. Beyan ve Ödeme  336
G. Vergi Alacağının Teminatı  337
H. Yürürlük  338
İ. Vergiye Yönelik Değerlendirme ve Analiz  338
1. Matrah Olarak Kâr Yerine Hasılat Tercihi  338
2. Verginin Niteliği ve Değerlendirmeler  341
3. Verginin Uluslararası Kurallarla Uyumu  343
V. Uçtan Uca Elektronik Vergileme ve Temel Yapıtaşları  344
A. Elektronik Vergilemenin Yapıtaşları  344
B. E–Vergi ve Elektronik Vergileme  346
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  355
EKLER
EK–1/A: YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI  365
EK–1/B: MEVCUT ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARINI TADİL EDEN EK PROTOKOLLER  370
EK–2: ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARINDA İNŞAAT FAALİYETLERİNDE İŞYERİ TESPİT SÜRELERİ  371
EK–3: İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN YAPILABİLEN İŞLEMLER  378
EK–4: İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN ŞİFRELİ YAPILABİLEN İŞLEMLER  384
EK–5: MÜKELLEFLERİN E–BELGE VE E–DEFTER UYGULAMALARINA GEÇİŞ TAKVİMİ  388
EK–6/A: UÇTAN UCA ELEKTRONİK VERGİLEME MİMARİSİ TEMEL YAPITAŞLARI  395
EK–6/B: ELEKTRONİK VERGİLEMENİN ŞEMATİK GÖRÜNÜMÜ  397
Kaynakça  405
Kavram Dizini  417
Özgeçmiş  423
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020