Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Medeni Kanuna İlişkin Asliye Hukuk Davaları C: 1
Dava Dilekçesi ve Karar Örnekleri Ekli
Eylül 2020 / 1. Baskı / 1296 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 290.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Hukuk mahkemeleri teşkilatında asıl mahkeme olarak yer alan asliye hukuk mahkemesi, bu niteliği itibarıyla kanunlarda belirtilen konularda görevli olan ihtisas mahkemelerinin (sulh hukuk, asliye ticaret, aile, tüketici gibi) baktığı işlerin dışında kalan tüm işlere bakan genel görevli mahkemedir.

Bu kitap, asliye hukuk mahkemelerinin bakmakla görevli oldukları dava ve işlerden "Medeni Kanuna İlişkin Davalar" esas alınarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda, Türk Medeni Kanunu çerçevesinde bakılan işler Kanundaki sistematiğine uygun olarak ele alınmış, her konuya teorik ve pratik bilgilerle yer verilmiş, en son içtihatlar ilgili bölümün altına işlenmiştir. Ayrıca bazı konularla sınırlı olmak üzere AYM ve AİHM uygulaması ile kararlarına yer verilmiştir.

Son olarak kitap, bir uygulayıcının 25 yıllık meslek yaşamı boyunca edindiği tecrübelerinden yola çıkarak ve uygulamayı esas alarak, hâkim ve avukat meslektaşların yaşadığı sorunlara çözüm getirme amacını taşımaktadır.

Konu Başlıkları
Kişiler Hukuku
Vesayet Hukuku
Miras Hukuku
Eşya Hukuku
Barkod: 9789750261275
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1296
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  29
Birinci Kitap
4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU
Birinci Bölüm
KİŞİLER HUKUKU
1. KİŞİLİK HAKKININ İHLALİNDEN KAYNAKLI DAVALAR (TMK 23, 24, 25)  33
1.1. Genel Olarak  33
1.2. Şeref ve Haysiyet  37
1.3. Tüzel Kişilerde Kişilik Hakkı  39
1.4. Kişilik Hakkının Yapılan (Yapılabilecek) Saldırılardan Korunmasına İlişkin Düzenlemeler  42
1.4.1. Genel Olarak  42
1.4.2. Hukuka Uygunluk Nedenleri  43
A. Mağdurun (Zarar Görenin) Onayı  43
B. Özel Hukuka Dayanan Bir Yetkinin Kullanılması  43
C. Kamu Hukukuna Dayanan Bir Yetkinin Kullanılması  43
1.5. Kişilik Hakkına Saldırı Halinde Açılabilecek Davalar  44
1.5.1. Önleme Davası  44
1.5.2. Durdurma Davası (Tecavüzün Men’i)  44
1.5.3. Saldırının Hukuka Aykırılığının Tespiti Davası  45
1.5.4. Manevi Tazminat Davası  45
A. Genel Olarak  45
B. Manevi Tazminatın Koşulları  51
a. Kişilik Haklarına Saldırı Yapılmalı  51
b. Saldırı Hukuka Aykırı Olmalı  51
c. Haksız Saldırıdan Bir Manevi Zarar Doğmalı  51
d. Saldırıda Bulunan Kusurlu Olmalı  55
e. Haksız Saldırı ile, Uğranılan Zarar Arasında Nedensellik (İlliyet) Bağı Bulunmalıdır  56
C. Manevi Tazminat Davasının Tarafları  56
D. Manevi Tazminat Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme  57
a. Görevli Mahkeme  57
b. Yetkili Mahkeme  58
E. Zamanaşımı Süresi  58
F. Dava Dilekçesi Örneği  59
1.6. Basın Yolu ile Kişilik Hakkının İhlali  60
1.6.1. Genel Olarak  60
1.6.2. Kamuya Mal Olmuş Kişiler Yönünden Kişilik Hakkı  71
1.6.3. Basın Yolu ile Kişilik Haklarının Zarar Görmesi Halinde Hukuki Sorumluluk  77
1.6.4. Yayının İnternet Üzerinden Yapılması Halinde Sorumluluk  79
1.6.5. Görevli Mahkeme  80
1.6.6. Yetkili Mahkeme  81
1.6.7. Dava Dilekçesi Örneği  84
1.7. Manevi Tazminat Miktarının Tayini  85
1.8. Kişilik Hakkına İlişkin AİHM Uygulaması  87
1.9. Uygulamadan Karar Örneği  88
2. ADIN KORUNMASI DAVASI (TMK 26)  93
2.1. Genel Olarak  93
2.2. Adın Korunmasına İlişkin AHİM Uygulaması  95
3. CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNE İZİN VE CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ DAVALARI (TMK 40)  96
3.1. Genel Olarak  96
3.2. Cinsiyet Değişikliğine İzin  99
3.3. Cinsiyet Değişikliği  100
3.4. Görevli ve Yetkili Mahkeme  102
3.5. Dava Dilekçesi Örnekleri  104
3.5.1. Cinsiyet Değişikliğine İzin Dava Dilekçesi Örneği  104
3.5.2. Cinsiyet Değişikliği Dava Dilekçesi Örneği  104
İkinci Bölüm
VESAYET HUKUKU
1. GENEL OLARAK  107
2. DENETİM MAKAMI OLAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ  107
2.1. Görevleri  107
2.2. Denetim Makamının Onayı ile Yapılabilecek İşler  112
2.3. Uygulamadan Onay Kararları  113
Üçüncü Bölüm
MİRAS HUKUKU
1. MİRASIN AÇILMASI  119
2. MİRASIN KAZANILMASI  120
2.1. Külli Halefiyet  120
2.2. Miras Ortaklığı  125
3. TEREKE TEMSİLCİSİ  129
4. MİRASÇI  131
4.1. Genel Olarak  131
4.2. Kanuni Mirasçılar ve Miras Payları  132
4.2.1. Birinci Zümre Mirasçılar  133
4.2.2. İkinci Zümre Mirasçılar  136
4.2.3. Üçüncü Zümre Mirasçılar  137
4.2.4. Evlatlığın Mirasçılığı  138
4.2.5. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı  139
A. Genel Olarak  139
B. İntifa Hakkı  140
4.2.6. Devletin Mirasçılığı  141
A. Genel Olarak  141
B. Son Mirasçı Olmasından Dolayı Gaiplik ve Taşınmazın Hazineye Devri İstemli Tapu İptali ile Tescil Davası (TMK 588)  142
a. Hazinenin Son Mirasçı Olmasından Kaynaklı Tapu İptali ile Tescilin Koşulları  142
b. Görevli ve Yetkili Mahkeme  149
c. Dava Dilekçesi Örneği (Davacı Hazine)  150
d. Dava Dilekçesi Örneği (Davacı Malikin Mirasçıları)  151
4.3. Atanmış (İradi) Mirasçı  152
5. MİRASÇILIK (VERASET) BELGESİNİN İPTALİ DAVASI  152
5.1. Mirasçılık Belgesinin Niteliği ve Sonuçları  152
5.2. Mirasçılık Belgesinin İptali  160
5.3. Davanın Tarafları  164
5.4. Görevli Mahkeme  165
5.5. Yetkili Mahkeme  167
5.6. Harç ve Vekâlet Ücreti  167
5.7. Dava Dilekçesi Örneği  169
6. MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU (TMK 599/2–641)  169
6.1. Sorumluluğun Kapsamı ve Niteliği  169
6.2. Paylaşmadan Sonraki Sorumluluk  175
6.3. Sorumsuzluk Halleri  176
6.4. Uygulamadan Karar Örneği  176
7. MİRASÇILIK SIFATINI SONA ERDİREN NEDENLER  177
7.1. Mirasçılıktan (Iskat) Çıkarma ve Çıkarmanın İptali Davası (TMK 510–513)  177
7.1.1. Genel Olarak  177
7.1.2. Iskat Çeşitleri  182
A. Cezai (Olağan) Iskat  183
a. Genel Olarak  183
b. Cezai Iskatın Nedenleri (TMK 510)  183
c. Cezai Iskatın Sonuçları (TMK 511)  184
B. Koruyucu (Borç Ödemeden Aciz Nedeniyle) Iskat (TMK 513)  186
7.1.3. Mirastan Yoksunluk ile Benzerlikleri ve Farkları  187
7.1.4. Görevli ve Yetkili Mahkeme  188
7.1.5. Dava Dilekçesi Örneği  188
7.1.6. Uygulamadan Karar Örneği  189
7.2. Mirastan Yoksunluk  190
7.2.1. Genel Olarak  190
7.2.2. Mirastan Yoksunluk Nedenleri  191
7.2.3. Iskat (Çıkarma) ile Benzerlikleri ve Farkları  192
7.3. Mirasın Reddi  192
7.3.1. Mirasın Gerçek Reddi  192
7.3.2. Terekenin Borca Batık Olması Nedeniyle Mirasın Hükmen Reddi Davası (TMK 605/2)  193
A. Mirasın Hükmen Reddi Koşulları  193
B. Dava Dilekçesi Örneği  199
C. Uygulamadan Karar Örneği  200
7.3.3. Mirasın Reddinin Sonuçları  201
7.3.4. Mirasın Reddi Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu  204
7.3.5 Mirası Ret Hakkının Düşmesi Nedeniyle Reddin İptali Davası (TMK 610)  206
A. Reddin İptali Koşulları  206
B. Dava Dilekçesi Örneği  210
C. Uygulamadan Karar Örneği  211
7.3.6. Alacaklılarına Zarar Vermek Amacıyla Yapılan Mirası Reddinin İptali Davası (TMK 617/1)  212
A. Açıklama ve İçtihatlar  212
B. Dava Dilekçesi Örneği  216
7.3.7. Mirasın Reddinin İptali Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu (TMK 617/2–3)  216
7.3.8. Mirasın Reddinin Murisin Borcundan Dolayı İptali Davası (TMK 618)  217
A. Açıklama ve İçtihatlar  217
B. Dava Dilekçesi Örneği  219
7.4. Mirastan Feragat  220
7.4.1. Genel Olarak  220
7.4.2. Feragat Eden Mirasçının Mirasbırakanın Borçlarından Sorumluluğu  221
8. MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI (TMK 637–639)  222
8.1. Genel Olarak  222
8.2. Dava Açma Süresi  227
8.3. Davanın Tarafları  228
8.4. Görevli ve Yetkili Mahkeme  228
8.5. Dava Dilekçesi Örneği  230
9. MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ (TMK 676)  230
10. MİRAS PAYININ DEVRİ (TMK 677–678)  232
11. MİRASIN TAKSİMİ (PAYLAŞTIRILMASI)  238
11.1. Genel Olarak  238
11.2. Anlaşmaya Dayalı Paylaşma (İradi Taksim)  239
11.3. Paylaşmanın İstenemeyeceği Haller  241
12. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR  241
12.1. Tasarruf Kavramı  241
12.2. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Kesin Hükümsüzlük  242
12.3. Ölüme Bağlı Tasarruf Çeşitleri  244
12.4. Miras Sözleşmesi (TMK 527–530, 545–549)  245
12.4.1. Genel Olarak  245
12.4.2. Miras Sözleşmesi Yapma Ehliyeti  246
12.4.3. Miras Sözleşmesinin Geçerlilik Şekli  246
12.4.4. Miras Sözleşmesi Çeşitleri  247
A. Olumlu Miras Sözleşmesi (TMK 527)  247
B. Mirastan Feragat Sözleşmesi (TMK 528)  248
a. Genel Olarak  248
b. Feragat Eden Mirasçının Mirasbırakanın Borçlarından Sorumluluğu  251
12.4.5. Miras Sözleşmesinin Kendiliğinden Hükümsüz Kaldığı Haller  251
12.4.6. Mirasbırakanın Sözleşmeden Dönmesi (TMK 546–547)  252
12.4.7. Mirasçıların Tenkis Talebi  254
12.5. Vasiyetname (TMK 531–544)  255
12.5.1. Genel Olarak  255
12.5.2. Vasiyet Yapma Ehliyeti  255
12.5.3. Yapılış Şekillerine Göre Vasiyetnameler  256
A. Resmi Vasiyetname  257
B. El Yazılı Vasiyetname  259
C. Sözlü Vasiyetname  260
12.5.4. Niteliklerine Göre Vasiyetnameler  261
A. Mirasçı Ataması  261
B. Belirli Mal Vasiyeti  262
C. Yedek Mirasçı Atama (Basit İkame)  265
D. Artmirasçı Atama (Fevkalade İkame)  265
E. Tedarik Vasiyeti  266
12.5.5. Vasiyetten Dönme (Rücu)  266
12.5.6. Vasiyetnamelerde Yüklemeler ve Koşullar  269
12.5.7. Vasiyetnamenin Ziyaı (Yok Olması)  270
12.5.8. Vasiyetnamenin Yerine Getirilmesi (Tenfizi) Davası  270
A. Genel Olarak  270
B. İstihkak İstemli Tenfiz Davası  272
C. Vasiyetnamenin Tenfizi Koşulları  273
a. İnfazı Mümkün ve Geçerli Bir Vasiyetnamenin Bulunması Koşulu  273
b. Vasiyetnamenin Açılıp Okunması Koşulu  274
c. Vasiyetnamenin Kesinleşmesi veya Vasiyetnameye ve Terekeye Yönelik Açılmış Davaların Sonuçlanması Koşulu  275
d. Vasiyetnameye Konu Hak ve Alacakların Halen Terekede Olması Koşulu  276
D. Davanın Tarafları  276
a. Davacı  276
b. Davalı  277
E. Harç ve Vekâlet Ücreti  278
F. Görevli ve Yetkili Mahkeme  279
G. Vasiyetnamenin Tenfizi Davasında İleri Sürülebilecek Def’iler  280
a. İptal ve Tenkis Def’i  280
b. Zamanaşımı Def’i  282
H. Dava Dileçesi Örneği  284
I. Uygulamadan Karar Örneği  285
12.6. Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali (TMK 557–559)  285
12.6.1. Genel Olarak  285
12.6.2. İptal Davası Açma Hakkı Olan Mirasçılar  290
12.6.3. İptal Nedenleri  291
A. Ehliyetsizlik Sebebiyle İptal  291
a. Açıklama ve İçtihatlar  291
b. Dava Dilekçesi Örneği  293
B. İrade Sakatlığı (Yanılma, Aldatma, Korkutma veya Zorlama) Nedeniyle İptal  294
a. Genel Olarak  294
b. Yanılma (Hata) Nedeniyle Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali  295
c. Aldatma (Hile) Nedeniyle Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali  296
d. Korkutma (İkrah) ve Cebir Nedeniyle Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali  296
e. Dava Dilekçesi Örneği  299
C. Hukuka ve Ahlaka Aykırılık Nedeniyle İptal  300
D. Şekle Aykırılıktan İptal  302
a. Genel Olarak  302
b. Resmi Vasiyetnamelerin Şekle Aykırılıktan İptali Halleri  303
aa. Açıklama ve İçtihatlar  303
bb. Dava Dilekçesi Örneği  309
c. El Yazılı Vasiyetnamelerin Şekle Aykırılıktan İptali  310
aa. Açıklama ve İçtihatlar  310
bb. Dava Dilekçesi Örneği  313
d. Sözlü Vasiyetlerin Şekle Aykırılıktan İptali Halleri  314
12.6.4. İptal Def’i  315
12.6.5. Hak Düşürücü Süre  316
A. Genel Olarak  316
B. İyiniyetli Zilyede Karşı  317
C. Kötüniyetli Zilyede Karşı  320
D. 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi Dönemindeki Uygulama  320
12.6.6. Davanın Tarafları  321
A. Davacı  321
B. Davalı  321
12.6.7. Görevli ve Yetkili Mahkeme  322
A. Görevli Mahkeme  322
B. Yetkili Mahkeme  323
12.6.8. Harç ve Vekâlet Ücreti  323
12.6.9. Uygulamadan Karar Örneği  324
13. MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL DAVASI  327
13.1. Genel Olarak  327
13.2. Muris Muvazaasının Unsurları  329
13.2.1. Görünüşteki İşlem  330
13.2.2. Muvazaa Anlaşması  330
13.2.3. Mirasçılarını Aldatma Kastı  331
13.2.4. Gizli Sözleşme  333
A. Dürüstlük Kuralı  333
B. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 13/B Maddesinin Uygulanması Halinde  334
13.3. Muris Muvazaası Nedeniyle İptal Edilemeyen İşlemler  335
13.3.1. Tapusuz Taşınmazların Devri İşlemleri  336
13.3.2. Taşınırların Devri İşlemleri  336
13.3.3. Vasiyetname Yolu ile Yapılan Kazandırmalar  337
13.3.4. Bağışlama Yolu ile Yapılan Kazandırmalar  337
13.3.5. Gizli Bağış Yoluyla Yapılan Kazandırmalar  338
13.3.6. Kooperatif Ortaklık Payı Devri  338
13.3.7. Şirket Ortaklık Payının Devri  339
13.3.8. Harici Satış Sözleşmesinin Muris Tarafından Mahkemede Kabulü Nedeniyle Mahkemece Yapılan Tescil İşlemi  339
13.3.9. Noterde Düzenlenen Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Mahkemece Yapılan Tescil İşlemi  339
13.3.10. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 12. Maddesindeki Hak Düşürücü Süreye Tabi İşlemler  340
13.3.11. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 13/B–B Maddesi Gereği 10 Yıllık Süreye Tabi İşlemler  340
13.3.12. Araç Satışına İlişkin İşlemler  341
13.3.13. İyiniyetli Üçüncü Kişilere Yapılan Devirler  342
13.4. Tapu Kaydının İptali ile Birlikte Tescil İstenilmemişse  342
13.5. Tazminat İstemi ile Birlikte Kademeli Açılabilme  343
13.6. Tenkis Davası ile Birlikte Kademeli Açılabilme  344
13.7. Muris Muvazaasını İleri Sürmede Kötüniyet  346
13.8. Muris Muvazaasında Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre  347
13.9. Muris Muvazaasının İspatı  348
13.10. Davanın Tarafları  351
13.10.1. Davacı  351
13.10.2. Davalı  353
13.11. Harç ve Vekâlet Ücreti  354
13.12. Görevli ve Yetkili Mahkeme  356
13.13. Dava Dilekçesi Örneği  357
13.14. Uygulamadan Karar Örneği  358
14. TENKİS DAVASI (TMK 560–571)  360
14.1. Genel Olarak  360
14.2. Tenkise Tabi Tasarruflar  362
14.2.1. Tasarruf Kavramı  362
14.2.2. Tenkis Edilebilir Tasarruflar  363
A. Ölüme Bağlı Tasarruflar Yönünden  364
B. Sağlararası Tasarruflar Yönünden  365
a. TMK’nın 565. Maddesinde Düzenlenen Tenkise Tabi Sağlararası Kazandırmalar  365
aa. Mirasta Denkleştirmeye Tabi Olmasına Rağmen Denkleştirmeden Kurtulmuş Olan Kazandırmalar  365
bb. Miras Haklarının Ölümden Önce Tasfiyesi Amacı ile Yapılan Kazandırmalar  366
cc. Mirasbırakanın Adet Üzere Verdiği Hediyeler Dışında Dönme Hakkını Saklı Tuttuğu Bağışlamalar ve Ölümünden Önceki Bir Yıl İçinde Yaptığı Bağışlamalar  366
dd. Saklı Pay Kurallarını Ortadan Kaldırmak Amacı ile Yapıldığı Açık Olan Kazandırmalar  368
b. Üçüncü Kişi Lehine Yapılmış Olan Hayat Sigortası Alım Değeri  371
c. Tasarruf Edilebilir Kısmı Aşan İntifa Hakkı veya İrat Borcunun Tenkisi  371
d. Mirastan Feragat Eden Mirasçı Lehine Yapılmış Olan Kazandırmanın Tenkisi  371
e. Mirastan Iskat (Çıkarma) Tasarrufunun Tenkisi  371
14.3. Mirasbırakanın Tasarruf Özgürlüğü (Tasarruf Nisabı)  373
14.4. Tereke Tutarının Belirlenmesi  375
14.5. Saklı Payların Belirlenmesi  378
14.6. Tenkis Miktarının Tespiti  380
14.6.1. Sabit Tenkis Oranı  380
14.6.2. Saklı Paylı Mirasçı Lehine Yapılan Kazandırmalarda Tenkis  381
14.6.3. Ölüme Bağlı Kazandırma Lehtarının Yükümlü Tutulması Durumunda Tenkis  382
14.6.4. Belirli Mal Vasiyetlerinin Tenkisi  382
14.6.5. Gizli Bağış Halinde Tenkis  386
14.6.6. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinin Tenkisi  388
14.7. Tenkiste Sıra (Birden Fazla Kazandırmanın Tenkisinde İzlenecek Usul)  390
14.8. Geri Verme Borcu  393
14.9. Dava Açma Süreleri  394
14.10. Tenkis Def’i  397
14.11. Tenkis Hükmünde Faiz  398
14.12. Davanın Tarafları  399
14.12.1. Davacı  399
14.12.2. Davalı  401
14.13. Harç ve Vekâlet Ücreti  402
14.14. Görevli ve Yetkili Mahkeme  403
14.15. Dava Dilekçesi Örneği  405
14.16. Uygulamadan Karar Örneği  406
15. MİRASTA DENKLEŞTİRME (İADE) DAVASI (TMK 669–675)  408
15.1. Genel Olarak  408
15.2. İade Borçlusu Olma Koşulları  411
15.3. İadenin Koşulları  413
15.3.1. Kazandırmanın Sağlararası Nitelik Taşıması ve Karşılıksız Olması Gerekir  413
15.3.2. Kazandırmanın Mirasbırakanın Sağlığında ve Malvarlığından Yapılmış Olması Gerekir  415
15.3.3. Kazandırmayı Alan Kanuni Mirasçının Miras Payına Mahsuben Yapılmış Olması Gerekir  416
15.3.4. Denkleştirmeyi İsteyenin Kanuni Mirasçı Olma Sıfatını Kaybetmemiş Olması Gerekir  417
15.3.5. Kazandırmanın Koşulsuz Olması Gerekir  418
15.4. Kanunen Denkleştirmeye Tabi Kazandırmalar  418
15.5. Kanunen Denkleştirmeye Tabi Olmayan Kazandırmalar  420
15.6. Geri Vermekle Yükümlü Mirasçının Seçimlik Hakkı  420
15.7. Zamanaşımı Süresi  424
15.8. Mirasta Denkleştirme Davasında İspat  425
15.9. Davanın Tarafları  428
15.10. Görevli ve Yetkili Mahkeme  429
15.11. Dava Dilekçesi Örneği  430
Dördüncü Bölüm
EŞYA HUKUKU
1. AYNİ HAK  433
1.1. Ayni Hakkın Niteliği  433
1.2. Sınırsız Ayni Hak (Mülkiyet Hakkı)  434
1.2.1. Genel Olarak  434
1.2.2. Bütünleyici Parça (Mütemmim Cüz)  438
A. Bütünleyici Parça Kavramı  438
B. Bütünleyici Parça Sayılabilmesi İçin Gerekli Koşullar  439
C. Bütünleyici Parça Olmanın Sonuçları  441
D. Ürün (Semere)  443
E. Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davası  444
a. Muhdesatın Aidiyetine Karar Verilebilecek Haller  444
b. Muhdesatı Meydana Getirenin Tespiti  452
c. Dava Dilekçesi Örneği  453
d. Uygulamadan Karar Örneği  454
1.2.3. Eklenti  454
A. Eklenti Kavramı  454
B. Eklenti Sayılabilmesi İçin Gereken Koşullar  455
C. Eklenti Olmanın Sonuçları  456
1.2.4. Mülkiyetin Çeşitleri  457
A. Paylı (Müşterek) Mülkiyet (TMK 688–700)  457
a. Paylı Mülkiyetin Niteliği  457
b. Paylı Mülkiyette Yönetim  461
aa. Olağan Yönetim İşlerinde  461
bb. Önemli Yönetim İşlerinde  461
cc. Olağanüstü Yönetim İşlerinde  464
c. Eşyadan Yararlanma ve Kullanma  466
d. Paydaşların Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu  468
e. Eşyaya Yapılan Gider ve Yükümlülüklere Katılma  469
f. Eşyanın Korunması Konusundaki Yetkileri  471
g. Hâkim Müdahalesi  473
h. Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi  474
aa. Payın Devri  474
bb. Paydaşlıktan Çıkarma  474
cc. Paylaşma (Taksim, İzale–i Şüyu)  476
ı. Paylaşmanın İstenemeyeceği Haller  477
aa. Paydaşlar Arasında Bu Yönde Bir Anlaşma (İdame–İ Şüyu) Varsa  477
bb. Eşya Devamlı Bir Amaca Özgülenmişse  477
cc. Paylaşma Zamanı Uygun Değilse  478
dd. Paylaşmayı Yasaklayan Bir Kanun Hükmü Varsa  478
B. Elbirliği (İştirak Halinde) Mülkiyet (TMK 701–703)  479
a. Elbirliği Mülkiyetinin Niteliği  479
b. Elbirliği Mülkiyetinin Kurulması  481
c. Elbirliği Mülkiyetinde Ortakların Hak ve Yetkileri  481
d. Elbirliği Mülkiyetinin Sona Ermesi  489
1.3 Elatmanın Önlenmesi Davası  489
1.3.1. Malikin Hak ve Yetkileri  489
1.3.2. Çaplı Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi  491
A. Çap Kaydının Kapsamının Tespiti  491
B. Fiili Elatma Koşulu  494
C. Fiili Elatmanın Haksız Olması Koşulu  499
a. Genel Olarak  499
b. Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan İstisnalar  499
c. İmar Uygulamasından Kaynaklanan Elatmalara İlişkin İstisna  502
d. Malikin Onayına Dayalı Elatma  504
e. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Elatma  505
f. Tapulu Taşınmazların Haricen Satın Alınmasına Dayalı Elatma  507
g. Kira Sözleşmesine Dayalı Elatma  510
1.3.3. Birlikte Mülkiyet Halinde Elatmanın Önlenmesi  514
A. Paydaşın Üçüncü Kişiye Karşı Açtığı Elatmanın Önlenmesi Davası  514
B. Paydaşın Paydaşa Karşı Açtığı Elatmanın Önlenmesi Davası  516
1.3.4. İmar Uygulamasından Kaynaklanan Elatma  524
1.3.5. Boşanma ile Aile Konutu Niteliği Sona Eren Taşınmaza Elatma  528
1.3.6. Davanın Tarafları  530
A. Davacı  530
B. Davalı  536
1.3.7. Görevli ve Yetkili Mahkeme  540
A. Görevli Mahkeme  540
B. Yetkili Mahkeme  542
1.3.8. Harç ve Vekâlet Ücreti  543
A. Harç  543
B. Vekâlet Ücreti  545
1.3.9. Dava Dilekçesi Örneği  546
1.3.10. Uygulamadan Karar Örneği  547
1.4. İstihkak Davası (TMK 683)  549
1.4.1. Niteliği  549
1.4.2. Davanın Tarafları  550
1.4.3. Taşınır Davasından (TMK 989) Farkları  551
1.4.4. Görevli ve Yetkili Mahkeme  551
1.5. Mülkiyet Hakkına İlişkin AİHM Uygulaması  551
1.6. Taşınmaz Mülkiyeti (TMK 704–761)  559
1.6.1. Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı  559
1.6.2. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması  569
A. Aslen Kazanılması– Devren Kazanılması  569
a. Aslen Kazanılması  569
b. Devren Kazanılması  570
aa. Genel Olarak  570
bb. Devren Kazanmayı Engelleyen Yasal Düzenlemeler  571
B. Tescille Kazanılması (TMK 705/1)  579
a. Genel Olarak  579
b. Tescille Kazanmanın Koşulları (TMK 1013)  581
aa. Geçerli Bir Hukuki Nedenin Bulunması  582
bb. Yetkili Kişinin Tescil Talebinde Bulunması (TMK 1015–1016)  582
C. Tescilsiz Kazanılması Halleri (TMK 705/2)  582
a. Genel Olarak  582
b. Miras (TMK 599)  584
c. Mahkeme Kararı (Cebri Tescil Davası) (TMK 716/1)  589
d. Cebri İcra  595
e. İşgal  595
f. Kamulaştırma  596
D. Yeni Arazi Oluşması  596
1.7. Yolsuz Tescil Nedenine Dayalı Tapu İptali ile Tescil Davası  596
1.7.1. Genel Olarak  596
1.7.2. Baştan İtibaren Yolsuz Tesciller  598
1.7.3. Geçerli Tescilin Sonradan Yolsuz Hale Gelmesi  601
1.7.4. Yolsuz Tescilin Sonuçları  603
1.7.5. Dava Dilekçesi Örneği  611
1.8. Harici Satış Nedeniyle Tapu İptali–Tescil Terditli Bedel İadesi Davası  612
1.8.1. Taşınmazların Devrinde Geçerlilik Şekli (Resmi Şekil)  612
1.8.2. Resmi Şekilde Yapılması Zorunluluğunun İstisnaları  614
1.8.3. Resmi Şekle Uyulmamasının (Harici Satışın) Sonuçları  619
1.8.4. Dava Dilekçesi Örneği  633
1.9. İnanç Sözleşmesine ve Nam–I Müsteara Dayalı Tapu İptali ile Tescil Davası  634
1.9.1. İnançlı İşlem ve Nam–I Müstear Kavramları  634
1.9.2. İnançlı İşlemin Unsurları  638
A. İnanç Sözleşmesi  638
B. İnançlı Temlik  640
1.9.3. İnanılanın Sorumluluğu  641
1.9.4. İnanç Sözleşmesinin İspatı  642
1.9.5. Zamanaşımı  651
1.9.6. Depo Kararı  652
1.9.7. Davanın Tarafları  655
1.9.8. Görevli ve Yetkili Mahkeme  657
1.9.9. Dava Dilekçesi Örneği  658
1.9.10. Uygulamadan Karar Örneği  659
1.10. Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali ile Tescil Davası  660
1.10.1. Sözleşmenin Niteliği  660
1.10.2. Sözleşmenin Geçerlilik Koşulları  661
A. Genel Olarak  661
B. Resmi Şekilde Düzenlenmesi Koşulu  662
C. Sözleşmenin İfa Olanağının Bulunması Koşulu  664
D. Satış Sözleşmesine Konu Taşınmazın Belirli veya Belirlenebilir Olması Koşulu  668
E. Satış Bedelinin Belirli Olması Koşulu  669
F. Satış Bedelinin Ödenmiş Olması Koşulu (Depo Kararı)  670
1.10.3. Sözleşmenin Geçersizliğinin Sonuçları  671
1.10.4. Zamanaşımı Süresi  672
1.10.5. Tapuya Şerhi  674
1.10.6. Sözleşmeye Dayalı Tapu İptali ile Tescil Terditli Bedelin İadesi Davası  676
1.10.7. Dava Dilekçesi Örneği  678
1.10.8. Uygulamadan Karar Örneği  679
1.11. Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Tapu İptali ile Tescil Davası  681
1.11.1. Genel Olarak  681
1.11.2. Tahsis Kapsamındaki Yerin Hak Sahibi Adına Tescil Edilebilmesi Koşulları  684
1.11.3. Tescil İmkanı Olmadığından Tazminata Hükmedilmesi  691
1.11.4. Davanın Tarafları  692
1.11.5. Görevli ve Yetkili Mahkeme  694
1.11.6. Dava Dilekçesi Örneği  696
1.12. Olağan Zamanaşımı Zilyetliğiyle Mülk Edinmeye Dayalı Tapu İptali ile Tescil Davası (TMK 712)  697
1.12.1. Genel Olarak  697
1.12.2. Olağan Zamanaşımı Nedeniyle Tescil Koşulları  698
A. Tapu Kaydına Kayıtlı ve Özel Mülkiyete Konu Olabilen Taşınmazlardan Olması  698
B. Tapudaki Kaydın Yolsuz Olması  698
C. Kişinin Malik Sıfatıyla, İyiniyetli Zilyet Olması  698
D. Zilyetliğin Aralıksız ve Çekişmesiz 10 Yıl Sürmüş Olması  699
1.13. Olağanüstü Zamanaşımı Zilyetliğiyle Mülk Edinmeye Dayalı Tapu İptali ile Tescil Davası (TMK 713)  700
1.13.1. Genel Olarak  700
1.13.2. Olağanüstü Zamanaşımı ile Mülk Edinmeye Uygun Taşınmazlar  704
1.13.3. Tapuda Kayıtlı Taşınmazlar Yönünden Kazanma Koşulları  717
A. Genel Olarak  717
B. Tapu Kütüğünden Malikin Kim Olduğunun Anlaşılamaması Hali  718
C. Malikin Yirmi Yıl Önce Ölmüş Olması Hali  722
D. Malikin Yirmi Yıl Önce Gaipliğine Karar Verilmesi Hali  727
1.13.4. Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar Yönünden Kazanma Koşulları  728
1.13.5. Zilyetlik  736
A. Zilyetliğin Malik Sıfatıyla Yapılması Koşulu  736
B. Zilyetliğin Yirmi Yıl Sürmüş Olması Koşulu  742
C. Zilyetliğin Davasız ve Aralıksız Olması Koşulu  744
1.13.6. Davanın Tarafları  751
1.13.7. İlan  756
1.13.8. Tescil Hükmü  757
1.13.9. Yargılama Harç ve Giderleri  758
1.13.10. Görevli ve Yetkili Mahkeme  759
1.13.11. Dava Dilekçesi Örnekleri  760
A. Tapulu Taşınmazlara İlişkin  760
B. Tapusuz Taşınmazlara İlişkin  761
1.13.12. Uygulamadan Karar Örneği  762
1.14. Haksız İnşaat (TMK 722–724)  764
1.14.1. Genel Olarak  764
1.14.2. Haksız Yapı Kavramı  766
1.14.3. Haksız Yapı Yapılmasının Sonuçları  769
A. Yapının Kaldırılması (TMK 722/2–3)  770
B. Yapının Kaldırılmamasına Karşılık Malzeme Malikine Tazminat Verilmesi (TMK 723)  774
C. Arazinin Mülkiyetinin Malzeme Malikine Geçirilmesi (TMK 724)  780
a. Malzeme Sahibi İyiniyetli Olmalı  783
b. Yapı Değeri Taşınmazın Değerinden Açıkça Fazla Olmalı  787
c. Malzeme Sahibi, Taşınmaz Malikine Uygun Bir Bedel Ödemeli  787
d. İfraz İmkanı Olmalı  788
1.14.4. Davanın Tarafları  789
A. Davacı  789
B. Davalı  790
1.14.5. Görevli ve Yetkili Mahkeme  792
1.14.6. Harç ve Vekalet Ücreti  793
A. Harç  793
B. Vekalet Ücreti  793
1.14.7. Dava Dilekçesi Örneği  794
1.15. Taşkın Yapı (TMK 725)  795
1.15.1. Genel Olarak  795
1.15.2. Taşkın Yapı Kavramı  800
1.15.3. Temliken Tescil Koşulları  801
A. Taşkın Yapı Malikinin İyiniyetli Olması Zorunluluğu (Sübjektif Koşul)  801
B. Yıkımın Aşırı Zarara Yol Açmış Olması Koşulu (Objektif Koşul)  806
C. Ana Taşınmazdan İfraz İmkanının Bulunması  807
D. Yapı Malikinin, Taşınmaz Malikine Uygun Bedel Ödemesi Koşulu (Depo Kararı)  809
1.15.4. Temliken Tescilin Koşulları Oluşmuşsa  810
1.15.5. Davanın Tarafları  812
A. Davacı  812
B. Davalı  812
1.15.6. Görevli ve Yetkili Mahkeme  813
1.15.7. Harç ve Vekalet Ücreti  814
A. Harç  814
B. Vekalet Ücreti  815
1.15.8. Dava Dilekçesi Örneği  815
1.16. Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu (TMK 730)  817
1.16.1. Genel Olarak  817
1.16.2. Taşınmaz Malikinin Sorumluluğunun Koşulları  821
A. Taşkın Bir Kullanım Söz Konusu Olmalıdır  821
B. Taşkın Kullanım Taşınmaz Bir Maldan Kaynaklanmalıdır  823
C. Bir Zararın Doğmuş Olması Gerekir  824
D. Zarar ile Taşkın Kullanma Arasında Uygun Nedensellik Bağı Bulunmalıdır  827
E. Taşkın Kullanım Hukuka Aykırı Olmalıdır  827
1.16.3. Taşkın Kullanma Halinde Açılabilecek Davalar  827
A. Önleme Davası  828
B. Tazminat Davası  828
C. Eski Hale İade Davası  830
1.16.4. Yapı Malikinin Sorumluluğundan Farkları  830
1.16.5. Davanın Tarafları  831
A. Davacı  831
B. Davalı  832
1.16.6. Görevli ve Yetkili Mahkeme  833
1.17. Önalım (Şufa) Davası  835
1.17.1. Kanuni Önalım Hakkı (TMK 732)  835
A. Genel Olarak  835
B. Kanuni Önalım Hakkının Konusu  842
C. Hak Düşürücü Süre  846
D. Sözleşmenin Niteliğinde Muvazaa İddiası  848
E. Fiili Taksim Halinde Şuf’a Hakkının Kullanılması (Dürüstlük Kuralı)  852
F. Önalım Bedeli  859
G. Bedelde Muvazaa İddiası  863
a. Bedelin Yüksek Gösterildiği İddiası  863
b. Bedelin Düşük Gösterildiği Savunması  865
H. Önalım Bedeli Depo Edilmelidir  867
I. Şuf’a Hakkından Feragat  868
İ. Önalım Davasının Tarafları  870
a. Davacı  870
b. Davalı  873
J. Görevli ve Yetkili Mahkeme  875
K. Dava Dilekçesi Örneği  876
L. Uygulamadan Karar Örneği  876
1.17.2. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı  877
1.18. Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Elatmanın Önlenmesi Davası (TMK 737)  879
1.18.1. Genel Olarak  879
1.18.2. Komşu Kavramı  887
1.18.3. Taşkınlık Kavramı  888
A. Genel Olarak  888
B. Olumlu (Müspet) Nitelikte Taşkınlıklar  890
C. Olumsuz (Menfi) Nitelikte Taşkınlıklar  895
D. Taşkınlık Sayılmayan Kullanımlar  897
E. Yağmur ve Kar Sularından Kaynaklanan Taşkınlıklar  899
F. Ağaç Dal ve Köklerinden Kaynaklanan Müdahaleler  901
1.18.4. Taşkın Kullanımın Yaptırımları  904
1.18.5. Davanın Tarafları  912
A. Davacı  912
B. Davalı  913
1.18.6. Görevli ve Yetkili Mahkeme  914
1.18.7. Dava Dilekçesi Örneği  915
1.19. Mecra Hakkı (TMK 727, 744–746)  916
1.20. Geçit Hakkı (TMK 747)  922
1.20.1. Genel Olarak  922
1.20.2 Zorunlu Geçit Hakkı Tanınmasının Koşulları  928
A. Her İki Taşınmazında Özel Mülkiyete Konu ve Tapuya Kayıtlı Olmaları Gerekir  928
B. Genel Yola Çıkma İhtiyacının Bulunması Gerekir  930
C. Geçit Bedeli Depo Edilmelidir  935
1.20.3. Davanın Tarafları  936
1.20.4. Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti  936
1.20.5. Görevli ve Yetkili Mahkeme  937
1.20.6. Dava Dilekçesi Örneği  938
1.21. Taşınır Mülkiyeti (TMK 762–778)  938
1.21.1. Konusu  938
1.21.2. Taşınır Mülkiyetinin Kazanılması Halleri  939
A. Mülkiyetin Nakli Yolu ile  939
a. Zilyetliğin Devri  939
b. Mülkiyeti Muhafaza Sözleşmesi  942
B. Sahiplenme (İhraz) Yolu ile Kazanılması  945
C. Buluntu Eşyada Kazanılması  945
D. İşleme Yolu ile  946
E. Karışma ve Birleşme Yolu ile  946
F. Zamanaşımı ile  946
2. SINIRLI AYNİ HAK  946
2.1. Genel Olarak  946
2.2. Sınırlı Ayni Haklarda Sıra  947
2.3. Çeşitleri  950
2.3.1. İrtifak Hakkı (TMK 779–838)  950
A. Genel Olarak  950
B. Şahıs Lehine Kurulan İrtifak Hakları  951
a. İntifa Hakkı (TMK 794–822)  952
aa. Niteliği  952
bb. İntifa Hakkının Kurulması Şekli  955
cc. İntifa Hakkı Sahibinin Hakları  957
dd. İntifa Hakkı Sahibinin Yükümlülükleri  959
ee. İntifa Konusu Eşya Malikinin Hakları  960
ff. İntifa Konusu Eşya Malikinin Yükümlülükleri  961
gg. İntifa Hakkının Sona Ermesi  961
b. Sükna (Oturma) Hakkı (TMK 823–825)  964
aa. Genel Olarak  964
bb. Oturma Hakkının Kurulma Şekli  965
cc. Oturma Hakkının Hükümleri  965
dd. Oturma Hakkının Sona Ermesi  966
C. Taşınmaz Lehine İrtifak Hakları (TMK 779–793)  967
a. Genel Olarak  967
b. Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkının Kazanılması  967
c. Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkının Kapsamı  970
d. Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkının Sona Ermesi  973
D. Şahıs ve Taşınmaz Lehine Kurulabilen İrtifak Hakları  973
a. Üst Hakkı  974
aa. Genel Olarak  974
bb. Üst Hakkının Kurulma Şekli  975
cc. Üst Hakkı Sahibinin Hakları  975
dd. Arazi Malikinin Hakları  976
ee. Üst Hakkının Sona Ermesi  977
b. Kaynak Hakkı  978
c. Diğer İrtifak Hakları  978
2.3.2. Taşınmaz Yükü (TMK 839–849)  978
A. Genel Olarak  978
B. Taşınmaz Yükünün Kurulması  980
C. Taşınmaz Yükünün Hükümleri  980
D. Taşınmaz Yükünün Sona Ermesi  981
E. Taşınmaz Yükünün Taşınmaz Rehininden Farkları  981
2.3.3. Rehin Hakkı  982
A. Genel Olarak  982
B. Taşınmaz Rehni (TMK 850–938)  983
a. Genel Olarak  983
b. İpotek  996
aa. Genel Olarak  996
bb. Kesin Borç (Karz) İpoteği  1004
cc. Azami Meblağ (Üst Sınır) İpoteği  1010
c. İpoteğin Kaldırılması (Fekki) Davası  1016
aa. Genel Olarak  1016
bb. Davanın Tarafları  1020
cc. Görevli Mahkeme  1022
dd. Yetkili Mahkeme  1026
ee. Harç ve Vekalet Ücreti  1027
ff. Dava Dilekçesi Örneği  1030
gg. Uygulamadan Karar Örneği  1030
d. İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedi  1032
aa. Genel Olarak  1032
bb. İpotekli Borç Senedi  1033
cc. İrat Senedi  1033
C. Taşınır Rehni (TMK 939–972)  1033
a. Genel Olarak  1033
b. Alıkoyma (Hapis) Hakkı (TMK 950–953)  1037
aa. Niteliği  1037
bb. Koşulları  1038
cc. Hapis Hakkının Kullanılması  1040
3. ZİLYETLİK (TMK 973–996)  1040
3.1. Genel Olarak  1040
3.2. Zilyetliğin Unsurları  1041
3.3. Zilyetliğin Sonuçları  1041
3.4. Zilyetliğin Devri  1041
3.5. Zilyetliğin Kazanılması  1042
3.5.1. Zilyetliğin Aslen Kazanılması  1042
3.5.2. Zilyetliğin Devren Kazanılması  1042
A. Genel Olarak  1042
B. Zilyetliğin Teslimsiz Kazanılması Şekilleri  1042
a. Kısa Elden Teslim  1042
b. Hükmen Teslim  1043
c. Zilyetlik Havalesi  1043
d. Eşyayı Temsil Eden Senetlerin Devriyle Kazanılması  1043
3.6. Zilyetlik Çeşitleri  1043
3.7. Zilyetlikten Doğan Hak Karineleri  1045
3.7.1. Mülkiyet Karinesi  1045
3.7.2. Sınırlı Ayni Hak ve Şahsi Hak Karineleri  1050
3.8. Zilyedin Geri Verme Sorumluluğu  1050
3.8.1. Genel Olarak  1050
3.8.2. İyiniyetli Zilyedin Geri Verme Sorumluluğu (TMK 993–994)  1050
3.8.3. Kötüniyetli Zilyedin Geri Verme Sorumluluğu  1054
A. Eşyayı İade Borcu  1054
B. Ürünleri İade Borcu  1055
3.9. Zilyedin Talep Hakkı  1057
3.9.1. İyiniyetli Zilyedin Zorunlu ve Yararlı Giderleri Talep Hakkı  1057
A. Genel Olarak  1057
B. Hapis Hakkı  1063
a. Genel Olarak  1063
b. Taşınmazın Haricen Satın Alınması Halinde  1069
c. Depo Kararı  1079
d. Hapis Hakkı Halinde Yargılama Gideri ve Vekâlet Ücreti  1081
3.9.2. Kötüniyetli Zilyedin Zorunlu Giderleri İsteyebilme Hakkı  1082
3.10. Ecrimisil Davaları  1085
3.10.1. Genel Olarak  1085
3.10.2. Koşulları  1087
A. Taşınmazın Fiilen İşgal Edilmesi Koşulu  1088
B. İşgal Edenin Kötüniyetli Olması Koşulu  1090
a. Genel Olarak  1090
b. Malikin Kullanıma Onayının Bulunması  1092
c. Tapu Kaydına Dayalı Kullanılması  1095
d. Harici Satış Sözleşmesine Dayalı Kullanılması  1096
e. Kira Sözleşmesine Dayalı Kullanılması  1099
C. Hak Sahibinin Zarara Uğraması Koşulu  1105
3.10.3. Paydaşlar Arasında Ecrimisil  1107
A. Genel Olarak  1107
B. Fiili Kullanma Biçimi Varsa  1108
C. Paydaşın Kullandığı veya Kullanabileceği Bir Kısım Varsa  1112
D. İntifadan Men (Yararlanmadan Engelleme) Koşulu  1114
a. Genel Olarak  1114
b. İntifadan Men Koşulunun İstisnaları  1117
aa. Taşınmazın ve Elde Edilen Ürünlerin Niteliğinden Kaynaklanan İstisna  1117
bb. Paydaşın Taşınmazın Tamamında Hak İddiasından Kaynaklanan İstisna  1120
cc. Paydaşlar Arasındaki Kullanım Anlaşmasından Kaynaklanan İstisna  1121
dd. Daha Önce Dava Açılmasından Kaynaklanan İstisna  1122
ee. Malikin Sıfatından Kaynaklanan İstisna  1124
3.10.4. Ecrimisil Bedelinin Tespiti  1126
A. Genel Olarak  1126
B. Arsa ve Binalarda Ecrimisil Miktarının Tespiti  1128
C. Arazi Vasıflı Taşınmazlarda Ecrimisil Bedelinin Tespiti  1132
3.10.5. Zamanaşımı  1135
3.10.6. Faiz  1136
3.10.7. Davanın Tarafları  1137
A. Davacı  1137
B. Davalı  1139
3.10.8. Görevli ve Yetkili Mahkeme  1141
A. Görevli Mahkeme  1141
B. Yetkili Mahkeme  1143
3.10.9. Harç ve Vekalet Ücreti  1144
A. Harç  1144
B. Vekalet Ücreti  1145
3.10.10. Dava Dilekçesi Örneği  1146
3.10.11. Uygulamadan Karar Örneği  1146
4. TAPU SİCİLİ  1149
4.1. Tapu Sicili Sistemleri  1149
4.1.1. Kayıt ve Tespit Sistemi  1149
4.1.2. Tasdik Sistemi  1149
4.1.3. Torrens Sistemi  1149
4.1.4. Tapu Sicili Sistemi  1149
A. Genel Olarak  1149
B. Tapu Sicilinin Asli Unsurları  1150
C. Tapu Siciline Kaydedilebilecek Taşınmazlar  1153
a. Arazi  1155
b. Taşınmazlar Üzerindeki Bağımsız ve Sürekli Haklar  1155
c. Kat Mülkiyetine Konu Olan Bağımsız Bölümler  1156
D. Tapu Kütüğüne Kaydedilebilecek Şerhler ve Beyanlar  1156
a. Genel Olarak  1156
b. Kişisel (Şahsi) Hakların Şerhi  1158
c. Tasarruf Yetkisi Kısıtlamalarının Şerhi  1161
d. Geçici Tescillerin Şerhi  1162
e. Tapu Kütüğündeki Beyanlar Hanesi  1163
4.2. Tapu Siciline Hakim Olan İlkeler  1166
4.2.1. Tescil İlkesi  1166
A. Genel Olarak  1166
B. Tescilin Koşulları  1167
4.2.2. Açıklık (Aleniyet) İlkesi  1171
4.2.3. Sebebe Bağlılık (İlliyet) İlkesi  1174
4.3. Tapu Sicilinin Tutulmasından Kaynaklanan Tazminat Davası (TMK 1007)  1177
4.3.1. Genel Olarak  1177
4.3.2. Devletin TMK’nın 1007. Maddesine Dayalı Sorumluluğunun Koşulları  1184
A. Tapu Sicilinin Tutulması Sırasında Tapu Memurunun Olumlu veya Olumsuz Bir Fiilin Bulunması  1184
B. Tapu Sicillerinin Tutulmasından Ötürü Bir Zararın Meydana Gelmesi Gerekir.  1189
a. Giderilmesi Gereken Zarar  1189
b. Zarar Miktarının Tespiti  1193
C. Zararın Tapu Sicilinin Hukuka Aykırı Biçimde Tutulmasından Doğması  1206
D. Zarar ile Tapu Sicilinin Hukuka Aykırı Tutulması Arasında Bir Uygun Nedensellik (İlliyet) Bağının Bulunması  1207
a. Genel Olarak  1207
b. Nedensellik Bağının Tespitine İlişkin Özel Haller  1211
aa. Sahte Vekaletname ile Tescil Halinde  1211
bb. Sahte Mirasçılık Belgesi ile Tescil Halinde  1217
cc. Çifte Tapu Halinde  1218
4.3.3. Zamanaşımı Süresi  1219
4.3.4. Davanın Tarafları  1222
4.3.5. Görevli ve Yetkili Mahkeme  1224
4.3.6. Devletin Rücu Hakkı  1225
4.3.7. Dava Dilekçesi Örneği  1226
4.4. Tapu Siciline Güvenin Korunması (TMK 1023)  1227
4.4.1. Genel Olarak  1227
4.4.2. Tapu Kütüğüne Güven İlkesinden Yararlanma Koşulları  1234
A. Üçüncü Şahısların Kazandığı Hakkın Bir Ayni Bir Hak Olması Gerekir  1234
B. Bu İktisap Tapu Sicilindeki Yolsuz Bir Tescile Dayanmalıdır  1237
C. Ayni Hak Edinimi Geçerli ve Tapu Sicilinin Yansıttığı Görüntüye Dayanmalıdır  1246
D. Ayni Hak Edinen Üçüncü Kişi Olmalıdır  1247
E. Ayni Hak Edinen Üçüncü Kişi İyiniyetli Olmalıdır  1248
a. Genel Olarak  1248
b. Karineler  1257
4.4.3. Tapuya Güven İlkesinin İstisnaları  1268
A. Üçüncü Şahsın Ayni Hakkı Edinmesi İçin Gerekli Kurucu Unsurlarda Eksiklik  1268
B. Özel Mülkiyete Konu Olamayacak Taşınmazlarda  1273
C. Çifte Tapu Halinde  1274
D. Yardımcı Sicillere Dayalı Mülk Edinmelerde  1274
4.4.4. Tapuya Güven İlkesinin Sonuçları  1275
Yararlanılan Kaynaklar  1277
Kavramlar Dizini  1279
 


Cem Baygın ...
Eylül 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
Aydın Tekdoğan
Eylül 2020
265.00 TL
Sepete Ekle
Ahmet M. Kılıçoğlu ...
Eylül 2020
39.00 TL
Sepete Ekle
Ebru Köroğlu
Eylül 2020
49.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  29
Birinci Kitap
4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU
Birinci Bölüm
KİŞİLER HUKUKU
1. KİŞİLİK HAKKININ İHLALİNDEN KAYNAKLI DAVALAR (TMK 23, 24, 25)  33
1.1. Genel Olarak  33
1.2. Şeref ve Haysiyet  37
1.3. Tüzel Kişilerde Kişilik Hakkı  39
1.4. Kişilik Hakkının Yapılan (Yapılabilecek) Saldırılardan Korunmasına İlişkin Düzenlemeler  42
1.4.1. Genel Olarak  42
1.4.2. Hukuka Uygunluk Nedenleri  43
A. Mağdurun (Zarar Görenin) Onayı  43
B. Özel Hukuka Dayanan Bir Yetkinin Kullanılması  43
C. Kamu Hukukuna Dayanan Bir Yetkinin Kullanılması  43
1.5. Kişilik Hakkına Saldırı Halinde Açılabilecek Davalar  44
1.5.1. Önleme Davası  44
1.5.2. Durdurma Davası (Tecavüzün Men’i)  44
1.5.3. Saldırının Hukuka Aykırılığının Tespiti Davası  45
1.5.4. Manevi Tazminat Davası  45
A. Genel Olarak  45
B. Manevi Tazminatın Koşulları  51
a. Kişilik Haklarına Saldırı Yapılmalı  51
b. Saldırı Hukuka Aykırı Olmalı  51
c. Haksız Saldırıdan Bir Manevi Zarar Doğmalı  51
d. Saldırıda Bulunan Kusurlu Olmalı  55
e. Haksız Saldırı ile, Uğranılan Zarar Arasında Nedensellik (İlliyet) Bağı Bulunmalıdır  56
C. Manevi Tazminat Davasının Tarafları  56
D. Manevi Tazminat Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme  57
a. Görevli Mahkeme  57
b. Yetkili Mahkeme  58
E. Zamanaşımı Süresi  58
F. Dava Dilekçesi Örneği  59
1.6. Basın Yolu ile Kişilik Hakkının İhlali  60
1.6.1. Genel Olarak  60
1.6.2. Kamuya Mal Olmuş Kişiler Yönünden Kişilik Hakkı  71
1.6.3. Basın Yolu ile Kişilik Haklarının Zarar Görmesi Halinde Hukuki Sorumluluk  77
1.6.4. Yayının İnternet Üzerinden Yapılması Halinde Sorumluluk  79
1.6.5. Görevli Mahkeme  80
1.6.6. Yetkili Mahkeme  81
1.6.7. Dava Dilekçesi Örneği  84
1.7. Manevi Tazminat Miktarının Tayini  85
1.8. Kişilik Hakkına İlişkin AİHM Uygulaması  87
1.9. Uygulamadan Karar Örneği  88
2. ADIN KORUNMASI DAVASI (TMK 26)  93
2.1. Genel Olarak  93
2.2. Adın Korunmasına İlişkin AHİM Uygulaması  95
3. CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNE İZİN VE CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ DAVALARI (TMK 40)  96
3.1. Genel Olarak  96
3.2. Cinsiyet Değişikliğine İzin  99
3.3. Cinsiyet Değişikliği  100
3.4. Görevli ve Yetkili Mahkeme  102
3.5. Dava Dilekçesi Örnekleri  104
3.5.1. Cinsiyet Değişikliğine İzin Dava Dilekçesi Örneği  104
3.5.2. Cinsiyet Değişikliği Dava Dilekçesi Örneği  104
İkinci Bölüm
VESAYET HUKUKU
1. GENEL OLARAK  107
2. DENETİM MAKAMI OLAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ  107
2.1. Görevleri  107
2.2. Denetim Makamının Onayı ile Yapılabilecek İşler  112
2.3. Uygulamadan Onay Kararları  113
Üçüncü Bölüm
MİRAS HUKUKU
1. MİRASIN AÇILMASI  119
2. MİRASIN KAZANILMASI  120
2.1. Külli Halefiyet  120
2.2. Miras Ortaklığı  125
3. TEREKE TEMSİLCİSİ  129
4. MİRASÇI  131
4.1. Genel Olarak  131
4.2. Kanuni Mirasçılar ve Miras Payları  132
4.2.1. Birinci Zümre Mirasçılar  133
4.2.2. İkinci Zümre Mirasçılar  136
4.2.3. Üçüncü Zümre Mirasçılar  137
4.2.4. Evlatlığın Mirasçılığı  138
4.2.5. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı  139
A. Genel Olarak  139
B. İntifa Hakkı  140
4.2.6. Devletin Mirasçılığı  141
A. Genel Olarak  141
B. Son Mirasçı Olmasından Dolayı Gaiplik ve Taşınmazın Hazineye Devri İstemli Tapu İptali ile Tescil Davası (TMK 588)  142
a. Hazinenin Son Mirasçı Olmasından Kaynaklı Tapu İptali ile Tescilin Koşulları  142
b. Görevli ve Yetkili Mahkeme  149
c. Dava Dilekçesi Örneği (Davacı Hazine)  150
d. Dava Dilekçesi Örneği (Davacı Malikin Mirasçıları)  151
4.3. Atanmış (İradi) Mirasçı  152
5. MİRASÇILIK (VERASET) BELGESİNİN İPTALİ DAVASI  152
5.1. Mirasçılık Belgesinin Niteliği ve Sonuçları  152
5.2. Mirasçılık Belgesinin İptali  160
5.3. Davanın Tarafları  164
5.4. Görevli Mahkeme  165
5.5. Yetkili Mahkeme  167
5.6. Harç ve Vekâlet Ücreti  167
5.7. Dava Dilekçesi Örneği  169
6. MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU (TMK 599/2–641)  169
6.1. Sorumluluğun Kapsamı ve Niteliği  169
6.2. Paylaşmadan Sonraki Sorumluluk  175
6.3. Sorumsuzluk Halleri  176
6.4. Uygulamadan Karar Örneği  176
7. MİRASÇILIK SIFATINI SONA ERDİREN NEDENLER  177
7.1. Mirasçılıktan (Iskat) Çıkarma ve Çıkarmanın İptali Davası (TMK 510–513)  177
7.1.1. Genel Olarak  177
7.1.2. Iskat Çeşitleri  182
A. Cezai (Olağan) Iskat  183
a. Genel Olarak  183
b. Cezai Iskatın Nedenleri (TMK 510)  183
c. Cezai Iskatın Sonuçları (TMK 511)  184
B. Koruyucu (Borç Ödemeden Aciz Nedeniyle) Iskat (TMK 513)  186
7.1.3. Mirastan Yoksunluk ile Benzerlikleri ve Farkları  187
7.1.4. Görevli ve Yetkili Mahkeme  188
7.1.5. Dava Dilekçesi Örneği  188
7.1.6. Uygulamadan Karar Örneği  189
7.2. Mirastan Yoksunluk  190
7.2.1. Genel Olarak  190
7.2.2. Mirastan Yoksunluk Nedenleri  191
7.2.3. Iskat (Çıkarma) ile Benzerlikleri ve Farkları  192
7.3. Mirasın Reddi  192
7.3.1. Mirasın Gerçek Reddi  192
7.3.2. Terekenin Borca Batık Olması Nedeniyle Mirasın Hükmen Reddi Davası (TMK 605/2)  193
A. Mirasın Hükmen Reddi Koşulları  193
B. Dava Dilekçesi Örneği  199
C. Uygulamadan Karar Örneği  200
7.3.3. Mirasın Reddinin Sonuçları  201
7.3.4. Mirasın Reddi Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu  204
7.3.5 Mirası Ret Hakkının Düşmesi Nedeniyle Reddin İptali Davası (TMK 610)  206
A. Reddin İptali Koşulları  206
B. Dava Dilekçesi Örneği  210
C. Uygulamadan Karar Örneği  211
7.3.6. Alacaklılarına Zarar Vermek Amacıyla Yapılan Mirası Reddinin İptali Davası (TMK 617/1)  212
A. Açıklama ve İçtihatlar  212
B. Dava Dilekçesi Örneği  216
7.3.7. Mirasın Reddinin İptali Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu (TMK 617/2–3)  216
7.3.8. Mirasın Reddinin Murisin Borcundan Dolayı İptali Davası (TMK 618)  217
A. Açıklama ve İçtihatlar  217
B. Dava Dilekçesi Örneği  219
7.4. Mirastan Feragat  220
7.4.1. Genel Olarak  220
7.4.2. Feragat Eden Mirasçının Mirasbırakanın Borçlarından Sorumluluğu  221
8. MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI (TMK 637–639)  222
8.1. Genel Olarak  222
8.2. Dava Açma Süresi  227
8.3. Davanın Tarafları  228
8.4. Görevli ve Yetkili Mahkeme  228
8.5. Dava Dilekçesi Örneği  230
9. MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ (TMK 676)  230
10. MİRAS PAYININ DEVRİ (TMK 677–678)  232
11. MİRASIN TAKSİMİ (PAYLAŞTIRILMASI)  238
11.1. Genel Olarak  238
11.2. Anlaşmaya Dayalı Paylaşma (İradi Taksim)  239
11.3. Paylaşmanın İstenemeyeceği Haller  241
12. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR  241
12.1. Tasarruf Kavramı  241
12.2. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Kesin Hükümsüzlük  242
12.3. Ölüme Bağlı Tasarruf Çeşitleri  244
12.4. Miras Sözleşmesi (TMK 527–530, 545–549)  245
12.4.1. Genel Olarak  245
12.4.2. Miras Sözleşmesi Yapma Ehliyeti  246
12.4.3. Miras Sözleşmesinin Geçerlilik Şekli  246
12.4.4. Miras Sözleşmesi Çeşitleri  247
A. Olumlu Miras Sözleşmesi (TMK 527)  247
B. Mirastan Feragat Sözleşmesi (TMK 528)  248
a. Genel Olarak  248
b. Feragat Eden Mirasçının Mirasbırakanın Borçlarından Sorumluluğu  251
12.4.5. Miras Sözleşmesinin Kendiliğinden Hükümsüz Kaldığı Haller  251
12.4.6. Mirasbırakanın Sözleşmeden Dönmesi (TMK 546–547)  252
12.4.7. Mirasçıların Tenkis Talebi  254
12.5. Vasiyetname (TMK 531–544)  255
12.5.1. Genel Olarak  255
12.5.2. Vasiyet Yapma Ehliyeti  255
12.5.3. Yapılış Şekillerine Göre Vasiyetnameler  256
A. Resmi Vasiyetname  257
B. El Yazılı Vasiyetname  259
C. Sözlü Vasiyetname  260
12.5.4. Niteliklerine Göre Vasiyetnameler  261
A. Mirasçı Ataması  261
B. Belirli Mal Vasiyeti  262
C. Yedek Mirasçı Atama (Basit İkame)  265
D. Artmirasçı Atama (Fevkalade İkame)  265
E. Tedarik Vasiyeti  266
12.5.5. Vasiyetten Dönme (Rücu)  266
12.5.6. Vasiyetnamelerde Yüklemeler ve Koşullar  269
12.5.7. Vasiyetnamenin Ziyaı (Yok Olması)  270
12.5.8. Vasiyetnamenin Yerine Getirilmesi (Tenfizi) Davası  270
A. Genel Olarak  270
B. İstihkak İstemli Tenfiz Davası  272
C. Vasiyetnamenin Tenfizi Koşulları  273
a. İnfazı Mümkün ve Geçerli Bir Vasiyetnamenin Bulunması Koşulu  273
b. Vasiyetnamenin Açılıp Okunması Koşulu  274
c. Vasiyetnamenin Kesinleşmesi veya Vasiyetnameye ve Terekeye Yönelik Açılmış Davaların Sonuçlanması Koşulu  275
d. Vasiyetnameye Konu Hak ve Alacakların Halen Terekede Olması Koşulu  276
D. Davanın Tarafları  276
a. Davacı  276
b. Davalı  277
E. Harç ve Vekâlet Ücreti  278
F. Görevli ve Yetkili Mahkeme  279
G. Vasiyetnamenin Tenfizi Davasında İleri Sürülebilecek Def’iler  280
a. İptal ve Tenkis Def’i  280
b. Zamanaşımı Def’i  282
H. Dava Dileçesi Örneği  284
I. Uygulamadan Karar Örneği  285
12.6. Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali (TMK 557–559)  285
12.6.1. Genel Olarak  285
12.6.2. İptal Davası Açma Hakkı Olan Mirasçılar  290
12.6.3. İptal Nedenleri  291
A. Ehliyetsizlik Sebebiyle İptal  291
a. Açıklama ve İçtihatlar  291
b. Dava Dilekçesi Örneği  293
B. İrade Sakatlığı (Yanılma, Aldatma, Korkutma veya Zorlama) Nedeniyle İptal  294
a. Genel Olarak  294
b. Yanılma (Hata) Nedeniyle Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali  295
c. Aldatma (Hile) Nedeniyle Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali  296
d. Korkutma (İkrah) ve Cebir Nedeniyle Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali  296
e. Dava Dilekçesi Örneği  299
C. Hukuka ve Ahlaka Aykırılık Nedeniyle İptal  300
D. Şekle Aykırılıktan İptal  302
a. Genel Olarak  302
b. Resmi Vasiyetnamelerin Şekle Aykırılıktan İptali Halleri  303
aa. Açıklama ve İçtihatlar  303
bb. Dava Dilekçesi Örneği  309
c. El Yazılı Vasiyetnamelerin Şekle Aykırılıktan İptali  310
aa. Açıklama ve İçtihatlar  310
bb. Dava Dilekçesi Örneği  313
d. Sözlü Vasiyetlerin Şekle Aykırılıktan İptali Halleri  314
12.6.4. İptal Def’i  315
12.6.5. Hak Düşürücü Süre  316
A. Genel Olarak  316
B. İyiniyetli Zilyede Karşı  317
C. Kötüniyetli Zilyede Karşı  320
D. 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi Dönemindeki Uygulama  320
12.6.6. Davanın Tarafları  321
A. Davacı  321
B. Davalı  321
12.6.7. Görevli ve Yetkili Mahkeme  322
A. Görevli Mahkeme  322
B. Yetkili Mahkeme  323
12.6.8. Harç ve Vekâlet Ücreti  323
12.6.9. Uygulamadan Karar Örneği  324
13. MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL DAVASI  327
13.1. Genel Olarak  327
13.2. Muris Muvazaasının Unsurları  329
13.2.1. Görünüşteki İşlem  330
13.2.2. Muvazaa Anlaşması  330
13.2.3. Mirasçılarını Aldatma Kastı  331
13.2.4. Gizli Sözleşme  333
A. Dürüstlük Kuralı  333
B. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 13/B Maddesinin Uygulanması Halinde  334
13.3. Muris Muvazaası Nedeniyle İptal Edilemeyen İşlemler  335
13.3.1. Tapusuz Taşınmazların Devri İşlemleri  336
13.3.2. Taşınırların Devri İşlemleri  336
13.3.3. Vasiyetname Yolu ile Yapılan Kazandırmalar  337
13.3.4. Bağışlama Yolu ile Yapılan Kazandırmalar  337
13.3.5. Gizli Bağış Yoluyla Yapılan Kazandırmalar  338
13.3.6. Kooperatif Ortaklık Payı Devri  338
13.3.7. Şirket Ortaklık Payının Devri  339
13.3.8. Harici Satış Sözleşmesinin Muris Tarafından Mahkemede Kabulü Nedeniyle Mahkemece Yapılan Tescil İşlemi  339
13.3.9. Noterde Düzenlenen Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Mahkemece Yapılan Tescil İşlemi  339
13.3.10. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 12. Maddesindeki Hak Düşürücü Süreye Tabi İşlemler  340
13.3.11. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 13/B–B Maddesi Gereği 10 Yıllık Süreye Tabi İşlemler  340
13.3.12. Araç Satışına İlişkin İşlemler  341
13.3.13. İyiniyetli Üçüncü Kişilere Yapılan Devirler  342
13.4. Tapu Kaydının İptali ile Birlikte Tescil İstenilmemişse  342
13.5. Tazminat İstemi ile Birlikte Kademeli Açılabilme  343
13.6. Tenkis Davası ile Birlikte Kademeli Açılabilme  344
13.7. Muris Muvazaasını İleri Sürmede Kötüniyet  346
13.8. Muris Muvazaasında Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre  347
13.9. Muris Muvazaasının İspatı  348
13.10. Davanın Tarafları  351
13.10.1. Davacı  351
13.10.2. Davalı  353
13.11. Harç ve Vekâlet Ücreti  354
13.12. Görevli ve Yetkili Mahkeme  356
13.13. Dava Dilekçesi Örneği  357
13.14. Uygulamadan Karar Örneği  358
14. TENKİS DAVASI (TMK 560–571)  360
14.1. Genel Olarak  360
14.2. Tenkise Tabi Tasarruflar  362
14.2.1. Tasarruf Kavramı  362
14.2.2. Tenkis Edilebilir Tasarruflar  363
A. Ölüme Bağlı Tasarruflar Yönünden  364
B. Sağlararası Tasarruflar Yönünden  365
a. TMK’nın 565. Maddesinde Düzenlenen Tenkise Tabi Sağlararası Kazandırmalar  365
aa. Mirasta Denkleştirmeye Tabi Olmasına Rağmen Denkleştirmeden Kurtulmuş Olan Kazandırmalar  365
bb. Miras Haklarının Ölümden Önce Tasfiyesi Amacı ile Yapılan Kazandırmalar  366
cc. Mirasbırakanın Adet Üzere Verdiği Hediyeler Dışında Dönme Hakkını Saklı Tuttuğu Bağışlamalar ve Ölümünden Önceki Bir Yıl İçinde Yaptığı Bağışlamalar  366
dd. Saklı Pay Kurallarını Ortadan Kaldırmak Amacı ile Yapıldığı Açık Olan Kazandırmalar  368
b. Üçüncü Kişi Lehine Yapılmış Olan Hayat Sigortası Alım Değeri  371
c. Tasarruf Edilebilir Kısmı Aşan İntifa Hakkı veya İrat Borcunun Tenkisi  371
d. Mirastan Feragat Eden Mirasçı Lehine Yapılmış Olan Kazandırmanın Tenkisi  371
e. Mirastan Iskat (Çıkarma) Tasarrufunun Tenkisi  371
14.3. Mirasbırakanın Tasarruf Özgürlüğü (Tasarruf Nisabı)  373
14.4. Tereke Tutarının Belirlenmesi  375
14.5. Saklı Payların Belirlenmesi  378
14.6. Tenkis Miktarının Tespiti  380
14.6.1. Sabit Tenkis Oranı  380
14.6.2. Saklı Paylı Mirasçı Lehine Yapılan Kazandırmalarda Tenkis  381
14.6.3. Ölüme Bağlı Kazandırma Lehtarının Yükümlü Tutulması Durumunda Tenkis  382
14.6.4. Belirli Mal Vasiyetlerinin Tenkisi  382
14.6.5. Gizli Bağış Halinde Tenkis  386
14.6.6. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinin Tenkisi  388
14.7. Tenkiste Sıra (Birden Fazla Kazandırmanın Tenkisinde İzlenecek Usul)  390
14.8. Geri Verme Borcu  393
14.9. Dava Açma Süreleri  394
14.10. Tenkis Def’i  397
14.11. Tenkis Hükmünde Faiz  398
14.12. Davanın Tarafları  399
14.12.1. Davacı  399
14.12.2. Davalı  401
14.13. Harç ve Vekâlet Ücreti  402
14.14. Görevli ve Yetkili Mahkeme  403
14.15. Dava Dilekçesi Örneği  405
14.16. Uygulamadan Karar Örneği  406
15. MİRASTA DENKLEŞTİRME (İADE) DAVASI (TMK 669–675)  408
15.1. Genel Olarak  408
15.2. İade Borçlusu Olma Koşulları  411
15.3. İadenin Koşulları  413
15.3.1. Kazandırmanın Sağlararası Nitelik Taşıması ve Karşılıksız Olması Gerekir  413
15.3.2. Kazandırmanın Mirasbırakanın Sağlığında ve Malvarlığından Yapılmış Olması Gerekir  415
15.3.3. Kazandırmayı Alan Kanuni Mirasçının Miras Payına Mahsuben Yapılmış Olması Gerekir  416
15.3.4. Denkleştirmeyi İsteyenin Kanuni Mirasçı Olma Sıfatını Kaybetmemiş Olması Gerekir  417
15.3.5. Kazandırmanın Koşulsuz Olması Gerekir  418
15.4. Kanunen Denkleştirmeye Tabi Kazandırmalar  418
15.5. Kanunen Denkleştirmeye Tabi Olmayan Kazandırmalar  420
15.6. Geri Vermekle Yükümlü Mirasçının Seçimlik Hakkı  420
15.7. Zamanaşımı Süresi  424
15.8. Mirasta Denkleştirme Davasında İspat  425
15.9. Davanın Tarafları  428
15.10. Görevli ve Yetkili Mahkeme  429
15.11. Dava Dilekçesi Örneği  430
Dördüncü Bölüm
EŞYA HUKUKU
1. AYNİ HAK  433
1.1. Ayni Hakkın Niteliği  433
1.2. Sınırsız Ayni Hak (Mülkiyet Hakkı)  434
1.2.1. Genel Olarak  434
1.2.2. Bütünleyici Parça (Mütemmim Cüz)  438
A. Bütünleyici Parça Kavramı  438
B. Bütünleyici Parça Sayılabilmesi İçin Gerekli Koşullar  439
C. Bütünleyici Parça Olmanın Sonuçları  441
D. Ürün (Semere)  443
E. Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davası  444
a. Muhdesatın Aidiyetine Karar Verilebilecek Haller  444
b. Muhdesatı Meydana Getirenin Tespiti  452
c. Dava Dilekçesi Örneği  453
d. Uygulamadan Karar Örneği  454
1.2.3. Eklenti  454
A. Eklenti Kavramı  454
B. Eklenti Sayılabilmesi İçin Gereken Koşullar  455
C. Eklenti Olmanın Sonuçları  456
1.2.4. Mülkiyetin Çeşitleri  457
A. Paylı (Müşterek) Mülkiyet (TMK 688–700)  457
a. Paylı Mülkiyetin Niteliği  457
b. Paylı Mülkiyette Yönetim  461
aa. Olağan Yönetim İşlerinde  461
bb. Önemli Yönetim İşlerinde  461
cc. Olağanüstü Yönetim İşlerinde  464
c. Eşyadan Yararlanma ve Kullanma  466
d. Paydaşların Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu  468
e. Eşyaya Yapılan Gider ve Yükümlülüklere Katılma  469
f. Eşyanın Korunması Konusundaki Yetkileri  471
g. Hâkim Müdahalesi  473
h. Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi  474
aa. Payın Devri  474
bb. Paydaşlıktan Çıkarma  474
cc. Paylaşma (Taksim, İzale–i Şüyu)  476
ı. Paylaşmanın İstenemeyeceği Haller  477
aa. Paydaşlar Arasında Bu Yönde Bir Anlaşma (İdame–İ Şüyu) Varsa  477
bb. Eşya Devamlı Bir Amaca Özgülenmişse  477
cc. Paylaşma Zamanı Uygun Değilse  478
dd. Paylaşmayı Yasaklayan Bir Kanun Hükmü Varsa  478
B. Elbirliği (İştirak Halinde) Mülkiyet (TMK 701–703)  479
a. Elbirliği Mülkiyetinin Niteliği  479
b. Elbirliği Mülkiyetinin Kurulması  481
c. Elbirliği Mülkiyetinde Ortakların Hak ve Yetkileri  481
d. Elbirliği Mülkiyetinin Sona Ermesi  489
1.3 Elatmanın Önlenmesi Davası  489
1.3.1. Malikin Hak ve Yetkileri  489
1.3.2. Çaplı Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi  491
A. Çap Kaydının Kapsamının Tespiti  491
B. Fiili Elatma Koşulu  494
C. Fiili Elatmanın Haksız Olması Koşulu  499
a. Genel Olarak  499
b. Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan İstisnalar  499
c. İmar Uygulamasından Kaynaklanan Elatmalara İlişkin İstisna  502
d. Malikin Onayına Dayalı Elatma  504
e. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Elatma  505
f. Tapulu Taşınmazların Haricen Satın Alınmasına Dayalı Elatma  507
g. Kira Sözleşmesine Dayalı Elatma  510
1.3.3. Birlikte Mülkiyet Halinde Elatmanın Önlenmesi  514
A. Paydaşın Üçüncü Kişiye Karşı Açtığı Elatmanın Önlenmesi Davası  514
B. Paydaşın Paydaşa Karşı Açtığı Elatmanın Önlenmesi Davası  516
1.3.4. İmar Uygulamasından Kaynaklanan Elatma  524
1.3.5. Boşanma ile Aile Konutu Niteliği Sona Eren Taşınmaza Elatma  528
1.3.6. Davanın Tarafları  530
A. Davacı  530
B. Davalı  536
1.3.7. Görevli ve Yetkili Mahkeme  540
A. Görevli Mahkeme  540
B. Yetkili Mahkeme  542
1.3.8. Harç ve Vekâlet Ücreti  543
A. Harç  543
B. Vekâlet Ücreti  545
1.3.9. Dava Dilekçesi Örneği  546
1.3.10. Uygulamadan Karar Örneği  547
1.4. İstihkak Davası (TMK 683)  549
1.4.1. Niteliği  549
1.4.2. Davanın Tarafları  550
1.4.3. Taşınır Davasından (TMK 989) Farkları  551
1.4.4. Görevli ve Yetkili Mahkeme  551
1.5. Mülkiyet Hakkına İlişkin AİHM Uygulaması  551
1.6. Taşınmaz Mülkiyeti (TMK 704–761)  559
1.6.1. Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı  559
1.6.2. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması  569
A. Aslen Kazanılması– Devren Kazanılması  569
a. Aslen Kazanılması  569
b. Devren Kazanılması  570
aa. Genel Olarak  570
bb. Devren Kazanmayı Engelleyen Yasal Düzenlemeler  571
B. Tescille Kazanılması (TMK 705/1)  579
a. Genel Olarak  579
b. Tescille Kazanmanın Koşulları (TMK 1013)  581
aa. Geçerli Bir Hukuki Nedenin Bulunması  582
bb. Yetkili Kişinin Tescil Talebinde Bulunması (TMK 1015–1016)  582
C. Tescilsiz Kazanılması Halleri (TMK 705/2)  582
a. Genel Olarak  582
b. Miras (TMK 599)  584
c. Mahkeme Kararı (Cebri Tescil Davası) (TMK 716/1)  589
d. Cebri İcra  595
e. İşgal  595
f. Kamulaştırma  596
D. Yeni Arazi Oluşması  596
1.7. Yolsuz Tescil Nedenine Dayalı Tapu İptali ile Tescil Davası  596
1.7.1. Genel Olarak  596
1.7.2. Baştan İtibaren Yolsuz Tesciller  598
1.7.3. Geçerli Tescilin Sonradan Yolsuz Hale Gelmesi  601
1.7.4. Yolsuz Tescilin Sonuçları  603
1.7.5. Dava Dilekçesi Örneği  611
1.8. Harici Satış Nedeniyle Tapu İptali–Tescil Terditli Bedel İadesi Davası  612
1.8.1. Taşınmazların Devrinde Geçerlilik Şekli (Resmi Şekil)  612
1.8.2. Resmi Şekilde Yapılması Zorunluluğunun İstisnaları  614
1.8.3. Resmi Şekle Uyulmamasının (Harici Satışın) Sonuçları  619
1.8.4. Dava Dilekçesi Örneği  633
1.9. İnanç Sözleşmesine ve Nam–I Müsteara Dayalı Tapu İptali ile Tescil Davası  634
1.9.1. İnançlı İşlem ve Nam–I Müstear Kavramları  634
1.9.2. İnançlı İşlemin Unsurları  638
A. İnanç Sözleşmesi  638
B. İnançlı Temlik  640
1.9.3. İnanılanın Sorumluluğu  641
1.9.4. İnanç Sözleşmesinin İspatı  642
1.9.5. Zamanaşımı  651
1.9.6. Depo Kararı  652
1.9.7. Davanın Tarafları  655
1.9.8. Görevli ve Yetkili Mahkeme  657
1.9.9. Dava Dilekçesi Örneği  658
1.9.10. Uygulamadan Karar Örneği  659
1.10. Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali ile Tescil Davası  660
1.10.1. Sözleşmenin Niteliği  660
1.10.2. Sözleşmenin Geçerlilik Koşulları  661
A. Genel Olarak  661
B. Resmi Şekilde Düzenlenmesi Koşulu  662
C. Sözleşmenin İfa Olanağının Bulunması Koşulu  664
D. Satış Sözleşmesine Konu Taşınmazın Belirli veya Belirlenebilir Olması Koşulu  668
E. Satış Bedelinin Belirli Olması Koşulu  669
F. Satış Bedelinin Ödenmiş Olması Koşulu (Depo Kararı)  670
1.10.3. Sözleşmenin Geçersizliğinin Sonuçları  671
1.10.4. Zamanaşımı Süresi  672
1.10.5. Tapuya Şerhi  674
1.10.6. Sözleşmeye Dayalı Tapu İptali ile Tescil Terditli Bedelin İadesi Davası  676
1.10.7. Dava Dilekçesi Örneği  678
1.10.8. Uygulamadan Karar Örneği  679
1.11. Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Tapu İptali ile Tescil Davası  681
1.11.1. Genel Olarak  681
1.11.2. Tahsis Kapsamındaki Yerin Hak Sahibi Adına Tescil Edilebilmesi Koşulları  684
1.11.3. Tescil İmkanı Olmadığından Tazminata Hükmedilmesi  691
1.11.4. Davanın Tarafları  692
1.11.5. Görevli ve Yetkili Mahkeme  694
1.11.6. Dava Dilekçesi Örneği  696
1.12. Olağan Zamanaşımı Zilyetliğiyle Mülk Edinmeye Dayalı Tapu İptali ile Tescil Davası (TMK 712)  697
1.12.1. Genel Olarak  697
1.12.2. Olağan Zamanaşımı Nedeniyle Tescil Koşulları  698
A. Tapu Kaydına Kayıtlı ve Özel Mülkiyete Konu Olabilen Taşınmazlardan Olması  698
B. Tapudaki Kaydın Yolsuz Olması  698
C. Kişinin Malik Sıfatıyla, İyiniyetli Zilyet Olması  698
D. Zilyetliğin Aralıksız ve Çekişmesiz 10 Yıl Sürmüş Olması  699
1.13. Olağanüstü Zamanaşımı Zilyetliğiyle Mülk Edinmeye Dayalı Tapu İptali ile Tescil Davası (TMK 713)  700
1.13.1. Genel Olarak  700
1.13.2. Olağanüstü Zamanaşımı ile Mülk Edinmeye Uygun Taşınmazlar  704
1.13.3. Tapuda Kayıtlı Taşınmazlar Yönünden Kazanma Koşulları  717
A. Genel Olarak  717
B. Tapu Kütüğünden Malikin Kim Olduğunun Anlaşılamaması Hali  718
C. Malikin Yirmi Yıl Önce Ölmüş Olması Hali  722
D. Malikin Yirmi Yıl Önce Gaipliğine Karar Verilmesi Hali  727
1.13.4. Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar Yönünden Kazanma Koşulları  728
1.13.5. Zilyetlik  736
A. Zilyetliğin Malik Sıfatıyla Yapılması Koşulu  736
B. Zilyetliğin Yirmi Yıl Sürmüş Olması Koşulu  742
C. Zilyetliğin Davasız ve Aralıksız Olması Koşulu  744
1.13.6. Davanın Tarafları  751
1.13.7. İlan  756
1.13.8. Tescil Hükmü  757
1.13.9. Yargılama Harç ve Giderleri  758
1.13.10. Görevli ve Yetkili Mahkeme  759
1.13.11. Dava Dilekçesi Örnekleri  760
A. Tapulu Taşınmazlara İlişkin  760
B. Tapusuz Taşınmazlara İlişkin  761
1.13.12. Uygulamadan Karar Örneği  762
1.14. Haksız İnşaat (TMK 722–724)  764
1.14.1. Genel Olarak  764
1.14.2. Haksız Yapı Kavramı  766
1.14.3. Haksız Yapı Yapılmasının Sonuçları  769
A. Yapının Kaldırılması (TMK 722/2–3)  770
B. Yapının Kaldırılmamasına Karşılık Malzeme Malikine Tazminat Verilmesi (TMK 723)  774
C. Arazinin Mülkiyetinin Malzeme Malikine Geçirilmesi (TMK 724)  780
a. Malzeme Sahibi İyiniyetli Olmalı  783
b. Yapı Değeri Taşınmazın Değerinden Açıkça Fazla Olmalı  787
c. Malzeme Sahibi, Taşınmaz Malikine Uygun Bir Bedel Ödemeli  787
d. İfraz İmkanı Olmalı  788
1.14.4. Davanın Tarafları  789
A. Davacı  789
B. Davalı  790
1.14.5. Görevli ve Yetkili Mahkeme  792
1.14.6. Harç ve Vekalet Ücreti  793
A. Harç  793
B. Vekalet Ücreti  793
1.14.7. Dava Dilekçesi Örneği  794
1.15. Taşkın Yapı (TMK 725)  795
1.15.1. Genel Olarak  795
1.15.2. Taşkın Yapı Kavramı  800
1.15.3. Temliken Tescil Koşulları  801
A. Taşkın Yapı Malikinin İyiniyetli Olması Zorunluluğu (Sübjektif Koşul)  801
B. Yıkımın Aşırı Zarara Yol Açmış Olması Koşulu (Objektif Koşul)  806
C. Ana Taşınmazdan İfraz İmkanının Bulunması  807
D. Yapı Malikinin, Taşınmaz Malikine Uygun Bedel Ödemesi Koşulu (Depo Kararı)  809
1.15.4. Temliken Tescilin Koşulları Oluşmuşsa  810
1.15.5. Davanın Tarafları  812
A. Davacı  812
B. Davalı  812
1.15.6. Görevli ve Yetkili Mahkeme  813
1.15.7. Harç ve Vekalet Ücreti  814
A. Harç  814
B. Vekalet Ücreti  815
1.15.8. Dava Dilekçesi Örneği  815
1.16. Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu (TMK 730)  817
1.16.1. Genel Olarak  817
1.16.2. Taşınmaz Malikinin Sorumluluğunun Koşulları  821
A. Taşkın Bir Kullanım Söz Konusu Olmalıdır  821
B. Taşkın Kullanım Taşınmaz Bir Maldan Kaynaklanmalıdır  823
C. Bir Zararın Doğmuş Olması Gerekir  824
D. Zarar ile Taşkın Kullanma Arasında Uygun Nedensellik Bağı Bulunmalıdır  827
E. Taşkın Kullanım Hukuka Aykırı Olmalıdır  827
1.16.3. Taşkın Kullanma Halinde Açılabilecek Davalar  827
A. Önleme Davası  828
B. Tazminat Davası  828
C. Eski Hale İade Davası  830
1.16.4. Yapı Malikinin Sorumluluğundan Farkları  830
1.16.5. Davanın Tarafları  831
A. Davacı  831
B. Davalı  832
1.16.6. Görevli ve Yetkili Mahkeme  833
1.17. Önalım (Şufa) Davası  835
1.17.1. Kanuni Önalım Hakkı (TMK 732)  835
A. Genel Olarak  835
B. Kanuni Önalım Hakkının Konusu  842
C. Hak Düşürücü Süre  846
D. Sözleşmenin Niteliğinde Muvazaa İddiası  848
E. Fiili Taksim Halinde Şuf’a Hakkının Kullanılması (Dürüstlük Kuralı)  852
F. Önalım Bedeli  859
G. Bedelde Muvazaa İddiası  863
a. Bedelin Yüksek Gösterildiği İddiası  863
b. Bedelin Düşük Gösterildiği Savunması  865
H. Önalım Bedeli Depo Edilmelidir  867
I. Şuf’a Hakkından Feragat  868
İ. Önalım Davasının Tarafları  870
a. Davacı  870
b. Davalı  873
J. Görevli ve Yetkili Mahkeme  875
K. Dava Dilekçesi Örneği  876
L. Uygulamadan Karar Örneği  876
1.17.2. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı  877
1.18. Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Elatmanın Önlenmesi Davası (TMK 737)  879
1.18.1. Genel Olarak  879
1.18.2. Komşu Kavramı  887
1.18.3. Taşkınlık Kavramı  888
A. Genel Olarak  888
B. Olumlu (Müspet) Nitelikte Taşkınlıklar  890
C. Olumsuz (Menfi) Nitelikte Taşkınlıklar  895
D. Taşkınlık Sayılmayan Kullanımlar  897
E. Yağmur ve Kar Sularından Kaynaklanan Taşkınlıklar  899
F. Ağaç Dal ve Köklerinden Kaynaklanan Müdahaleler  901
1.18.4. Taşkın Kullanımın Yaptırımları  904
1.18.5. Davanın Tarafları  912
A. Davacı  912
B. Davalı  913
1.18.6. Görevli ve Yetkili Mahkeme  914
1.18.7. Dava Dilekçesi Örneği  915
1.19. Mecra Hakkı (TMK 727, 744–746)  916
1.20. Geçit Hakkı (TMK 747)  922
1.20.1. Genel Olarak  922
1.20.2 Zorunlu Geçit Hakkı Tanınmasının Koşulları  928
A. Her İki Taşınmazında Özel Mülkiyete Konu ve Tapuya Kayıtlı Olmaları Gerekir  928
B. Genel Yola Çıkma İhtiyacının Bulunması Gerekir  930
C. Geçit Bedeli Depo Edilmelidir  935
1.20.3. Davanın Tarafları  936
1.20.4. Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti  936
1.20.5. Görevli ve Yetkili Mahkeme  937
1.20.6. Dava Dilekçesi Örneği  938
1.21. Taşınır Mülkiyeti (TMK 762–778)  938
1.21.1. Konusu  938
1.21.2. Taşınır Mülkiyetinin Kazanılması Halleri  939
A. Mülkiyetin Nakli Yolu ile  939
a. Zilyetliğin Devri  939
b. Mülkiyeti Muhafaza Sözleşmesi  942
B. Sahiplenme (İhraz) Yolu ile Kazanılması  945
C. Buluntu Eşyada Kazanılması  945
D. İşleme Yolu ile  946
E. Karışma ve Birleşme Yolu ile  946
F. Zamanaşımı ile  946
2. SINIRLI AYNİ HAK  946
2.1. Genel Olarak  946
2.2. Sınırlı Ayni Haklarda Sıra  947
2.3. Çeşitleri  950
2.3.1. İrtifak Hakkı (TMK 779–838)  950
A. Genel Olarak  950
B. Şahıs Lehine Kurulan İrtifak Hakları  951
a. İntifa Hakkı (TMK 794–822)  952
aa. Niteliği  952
bb. İntifa Hakkının Kurulması Şekli  955
cc. İntifa Hakkı Sahibinin Hakları  957
dd. İntifa Hakkı Sahibinin Yükümlülükleri  959
ee. İntifa Konusu Eşya Malikinin Hakları  960
ff. İntifa Konusu Eşya Malikinin Yükümlülükleri  961
gg. İntifa Hakkının Sona Ermesi  961
b. Sükna (Oturma) Hakkı (TMK 823–825)  964
aa. Genel Olarak  964
bb. Oturma Hakkının Kurulma Şekli  965
cc. Oturma Hakkının Hükümleri  965
dd. Oturma Hakkının Sona Ermesi  966
C. Taşınmaz Lehine İrtifak Hakları (TMK 779–793)  967
a. Genel Olarak  967
b. Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkının Kazanılması  967
c. Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkının Kapsamı  970
d. Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkının Sona Ermesi  973
D. Şahıs ve Taşınmaz Lehine Kurulabilen İrtifak Hakları  973
a. Üst Hakkı  974
aa. Genel Olarak  974
bb. Üst Hakkının Kurulma Şekli  975
cc. Üst Hakkı Sahibinin Hakları  975
dd. Arazi Malikinin Hakları  976
ee. Üst Hakkının Sona Ermesi  977
b. Kaynak Hakkı  978
c. Diğer İrtifak Hakları  978
2.3.2. Taşınmaz Yükü (TMK 839–849)  978
A. Genel Olarak  978
B. Taşınmaz Yükünün Kurulması  980
C. Taşınmaz Yükünün Hükümleri  980
D. Taşınmaz Yükünün Sona Ermesi  981
E. Taşınmaz Yükünün Taşınmaz Rehininden Farkları  981
2.3.3. Rehin Hakkı  982
A. Genel Olarak  982
B. Taşınmaz Rehni (TMK 850–938)  983
a. Genel Olarak  983
b. İpotek  996
aa. Genel Olarak  996
bb. Kesin Borç (Karz) İpoteği  1004
cc. Azami Meblağ (Üst Sınır) İpoteği  1010
c. İpoteğin Kaldırılması (Fekki) Davası  1016
aa. Genel Olarak  1016
bb. Davanın Tarafları  1020
cc. Görevli Mahkeme  1022
dd. Yetkili Mahkeme  1026
ee. Harç ve Vekalet Ücreti  1027
ff. Dava Dilekçesi Örneği  1030
gg. Uygulamadan Karar Örneği  1030
d. İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedi  1032
aa. Genel Olarak  1032
bb. İpotekli Borç Senedi  1033
cc. İrat Senedi  1033
C. Taşınır Rehni (TMK 939–972)  1033
a. Genel Olarak  1033
b. Alıkoyma (Hapis) Hakkı (TMK 950–953)  1037
aa. Niteliği  1037
bb. Koşulları  1038
cc. Hapis Hakkının Kullanılması  1040
3. ZİLYETLİK (TMK 973–996)  1040
3.1. Genel Olarak  1040
3.2. Zilyetliğin Unsurları  1041
3.3. Zilyetliğin Sonuçları  1041
3.4. Zilyetliğin Devri  1041
3.5. Zilyetliğin Kazanılması  1042
3.5.1. Zilyetliğin Aslen Kazanılması  1042
3.5.2. Zilyetliğin Devren Kazanılması  1042
A. Genel Olarak  1042
B. Zilyetliğin Teslimsiz Kazanılması Şekilleri  1042
a. Kısa Elden Teslim  1042
b. Hükmen Teslim  1043
c. Zilyetlik Havalesi  1043
d. Eşyayı Temsil Eden Senetlerin Devriyle Kazanılması  1043
3.6. Zilyetlik Çeşitleri  1043
3.7. Zilyetlikten Doğan Hak Karineleri  1045
3.7.1. Mülkiyet Karinesi  1045
3.7.2. Sınırlı Ayni Hak ve Şahsi Hak Karineleri  1050
3.8. Zilyedin Geri Verme Sorumluluğu  1050
3.8.1. Genel Olarak  1050
3.8.2. İyiniyetli Zilyedin Geri Verme Sorumluluğu (TMK 993–994)  1050
3.8.3. Kötüniyetli Zilyedin Geri Verme Sorumluluğu  1054
A. Eşyayı İade Borcu  1054
B. Ürünleri İade Borcu  1055
3.9. Zilyedin Talep Hakkı  1057
3.9.1. İyiniyetli Zilyedin Zorunlu ve Yararlı Giderleri Talep Hakkı  1057
A. Genel Olarak  1057
B. Hapis Hakkı  1063
a. Genel Olarak  1063
b. Taşınmazın Haricen Satın Alınması Halinde  1069
c. Depo Kararı  1079
d. Hapis Hakkı Halinde Yargılama Gideri ve Vekâlet Ücreti  1081
3.9.2. Kötüniyetli Zilyedin Zorunlu Giderleri İsteyebilme Hakkı  1082
3.10. Ecrimisil Davaları  1085
3.10.1. Genel Olarak  1085
3.10.2. Koşulları  1087
A. Taşınmazın Fiilen İşgal Edilmesi Koşulu  1088
B. İşgal Edenin Kötüniyetli Olması Koşulu  1090
a. Genel Olarak  1090
b. Malikin Kullanıma Onayının Bulunması  1092
c. Tapu Kaydına Dayalı Kullanılması  1095
d. Harici Satış Sözleşmesine Dayalı Kullanılması  1096
e. Kira Sözleşmesine Dayalı Kullanılması  1099
C. Hak Sahibinin Zarara Uğraması Koşulu  1105
3.10.3. Paydaşlar Arasında Ecrimisil  1107
A. Genel Olarak  1107
B. Fiili Kullanma Biçimi Varsa  1108
C. Paydaşın Kullandığı veya Kullanabileceği Bir Kısım Varsa  1112
D. İntifadan Men (Yararlanmadan Engelleme) Koşulu  1114
a. Genel Olarak  1114
b. İntifadan Men Koşulunun İstisnaları  1117
aa. Taşınmazın ve Elde Edilen Ürünlerin Niteliğinden Kaynaklanan İstisna  1117
bb. Paydaşın Taşınmazın Tamamında Hak İddiasından Kaynaklanan İstisna  1120
cc. Paydaşlar Arasındaki Kullanım Anlaşmasından Kaynaklanan İstisna  1121
dd. Daha Önce Dava Açılmasından Kaynaklanan İstisna  1122
ee. Malikin Sıfatından Kaynaklanan İstisna  1124
3.10.4. Ecrimisil Bedelinin Tespiti  1126
A. Genel Olarak  1126
B. Arsa ve Binalarda Ecrimisil Miktarının Tespiti  1128
C. Arazi Vasıflı Taşınmazlarda Ecrimisil Bedelinin Tespiti  1132
3.10.5. Zamanaşımı  1135
3.10.6. Faiz  1136
3.10.7. Davanın Tarafları  1137
A. Davacı  1137
B. Davalı  1139
3.10.8. Görevli ve Yetkili Mahkeme  1141
A. Görevli Mahkeme  1141
B. Yetkili Mahkeme  1143
3.10.9. Harç ve Vekalet Ücreti  1144
A. Harç  1144
B. Vekalet Ücreti  1145
3.10.10. Dava Dilekçesi Örneği  1146
3.10.11. Uygulamadan Karar Örneği  1146
4. TAPU SİCİLİ  1149
4.1. Tapu Sicili Sistemleri  1149
4.1.1. Kayıt ve Tespit Sistemi  1149
4.1.2. Tasdik Sistemi  1149
4.1.3. Torrens Sistemi  1149
4.1.4. Tapu Sicili Sistemi  1149
A. Genel Olarak  1149
B. Tapu Sicilinin Asli Unsurları  1150
C. Tapu Siciline Kaydedilebilecek Taşınmazlar  1153
a. Arazi  1155
b. Taşınmazlar Üzerindeki Bağımsız ve Sürekli Haklar  1155
c. Kat Mülkiyetine Konu Olan Bağımsız Bölümler  1156
D. Tapu Kütüğüne Kaydedilebilecek Şerhler ve Beyanlar  1156
a. Genel Olarak  1156
b. Kişisel (Şahsi) Hakların Şerhi  1158
c. Tasarruf Yetkisi Kısıtlamalarının Şerhi  1161
d. Geçici Tescillerin Şerhi  1162
e. Tapu Kütüğündeki Beyanlar Hanesi  1163
4.2. Tapu Siciline Hakim Olan İlkeler  1166
4.2.1. Tescil İlkesi  1166
A. Genel Olarak  1166
B. Tescilin Koşulları  1167
4.2.2. Açıklık (Aleniyet) İlkesi  1171
4.2.3. Sebebe Bağlılık (İlliyet) İlkesi  1174
4.3. Tapu Sicilinin Tutulmasından Kaynaklanan Tazminat Davası (TMK 1007)  1177
4.3.1. Genel Olarak  1177
4.3.2. Devletin TMK’nın 1007. Maddesine Dayalı Sorumluluğunun Koşulları  1184
A. Tapu Sicilinin Tutulması Sırasında Tapu Memurunun Olumlu veya Olumsuz Bir Fiilin Bulunması  1184
B. Tapu Sicillerinin Tutulmasından Ötürü Bir Zararın Meydana Gelmesi Gerekir.  1189
a. Giderilmesi Gereken Zarar  1189
b. Zarar Miktarının Tespiti  1193
C. Zararın Tapu Sicilinin Hukuka Aykırı Biçimde Tutulmasından Doğması  1206
D. Zarar ile Tapu Sicilinin Hukuka Aykırı Tutulması Arasında Bir Uygun Nedensellik (İlliyet) Bağının Bulunması  1207
a. Genel Olarak  1207
b. Nedensellik Bağının Tespitine İlişkin Özel Haller  1211
aa. Sahte Vekaletname ile Tescil Halinde  1211
bb. Sahte Mirasçılık Belgesi ile Tescil Halinde  1217
cc. Çifte Tapu Halinde  1218
4.3.3. Zamanaşımı Süresi  1219
4.3.4. Davanın Tarafları  1222
4.3.5. Görevli ve Yetkili Mahkeme  1224
4.3.6. Devletin Rücu Hakkı  1225
4.3.7. Dava Dilekçesi Örneği  1226
4.4. Tapu Siciline Güvenin Korunması (TMK 1023)  1227
4.4.1. Genel Olarak  1227
4.4.2. Tapu Kütüğüne Güven İlkesinden Yararlanma Koşulları  1234
A. Üçüncü Şahısların Kazandığı Hakkın Bir Ayni Bir Hak Olması Gerekir  1234
B. Bu İktisap Tapu Sicilindeki Yolsuz Bir Tescile Dayanmalıdır  1237
C. Ayni Hak Edinimi Geçerli ve Tapu Sicilinin Yansıttığı Görüntüye Dayanmalıdır  1246
D. Ayni Hak Edinen Üçüncü Kişi Olmalıdır  1247
E. Ayni Hak Edinen Üçüncü Kişi İyiniyetli Olmalıdır  1248
a. Genel Olarak  1248
b. Karineler  1257
4.4.3. Tapuya Güven İlkesinin İstisnaları  1268
A. Üçüncü Şahsın Ayni Hakkı Edinmesi İçin Gerekli Kurucu Unsurlarda Eksiklik  1268
B. Özel Mülkiyete Konu Olamayacak Taşınmazlarda  1273
C. Çifte Tapu Halinde  1274
D. Yardımcı Sicillere Dayalı Mülk Edinmelerde  1274
4.4.4. Tapuya Güven İlkesinin Sonuçları  1275
Yararlanılan Kaynaklar  1277
Kavramlar Dizini  1279
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020