Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İhale Suçları
İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma
Nisan 2017 / 1. Baskı / 217 Syf.
Fiyatı: 60.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında ülkemizde kamu ve özel sektörde yer alan kişilerin taraf olduğu yüzbinlerce ihale ve sözleşme yapılmaktadır.

İhale ve sözleşme sürecinde yaşanan bir takım hukuksal işlemler nedeniyle taraf olan kişi ya da kurumlar suçlanabilmektedir. Suçlamalardan en yaygın olanları da kısaca ihale suçları diye tabir ettiğimiz ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırmadır.

Toplumdaki yerleşik kanı ihale ve sözleşme yönetimi kapsamında işlenen her suçun ihaleye fesat karıştırma veya edimin ifasına fesat karıştırma olduğu yönündedir. Hâlbuki aksine ihale mevzuatına her aykırılık ihale suçlarına neden olmamaktadır. Hangi hallerde suçun oluşacağının bilinmesi olası bir hak kaybının ya da zarar görmenin önüne geçecek olmasından dolayı önemlidir. Bu kitap mevcut eksikliğin giderilmesi ve bilgi karmaşasının önüne geçmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kamu İç Denetçisi olarak da ihale ve sözleşme süreçleri ile ilgili sahip olunan bilgi birikimi ve deneyimi bir araya getirilerek, emsal yargı kararlarından faydalanmak suretiyle konu ayrıntılarıyla irdelenmiştir.

Amacımız ihale hukuku kapsamında yer alanların ihale suçları hakkında bilgilendirilmesi, olası bir inceleme, soruşturma ya da yargılamaya muhatap olunması halinde nelerle karşılaşacakları ve haklılıklarını nasıl kanıtlayabileceklerine yönelik bir eser ortaya çıkarmaktır.

Konu Başlıkları
İhale Tanımı ve İhale Kanunlarına Tabi İşler
İhale Süreçlerinde Yer Alanlar
Görevliler ile İsteklilerin İhale Kanunlarından Kaynaklanan İdari ve Cezai Sorumlulukları
İhale Suçları
İhaleye Fesat Karıştırma Suçuna Neden Olan Fiil ve Eylemler
İhale Yöntemi Dışındaki Doğrudan Temin Gibi Yöntemlerin İhaleye Fesat Karıştırma Suçuna Neden Olup Olmadığı
Kamu Zararının Suça Etkisi
Şeklen Yapılan İçi Boş İhaleler ve Suç Oluşumu
İhale Mevzuatına Aykırı Her Durumun Suça Neden Olmaması
Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçundan Söz Edebilmek İçin Aranan Koşullar
Barkod: 9789750242168
Yayın Tarihi: Nisan 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 217
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  15
Birinci Bölüm
İHALE HUKUKU
1. TANIM OLARAK İHALE VE İHALE SÜRECİ  17
2. İHALE MEVZUATI  19
3. İHALE MEVZUATI KAPSAMINDAKİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE KAMU İDARELERİ  20
3.1. KİK Kapsamındaki İdareler  20
3.2. DİK Kapsamındaki İdareler  21
4. İHALE MEVZUATI KAPSAMINDAKİ İŞLER  22
4.1. KİK Kapsamındaki İşler  22
4.2. DİK Kapsamındaki İşler  23
5. İHALE USULLERİ  27
5.1. KİK İhale Usulleri ve Alım Yöntemleri  27
5.2. DİK İhale Usulleri  28
6. İHALE İLKELERİ  29
6.1. KİK İlkeleri  29
6.2. DİK ilkeleri  31
7. YAKLAŞIK MALİYET/TAHMİNİ BEDEL  37
7.1. Yaklaşık Maliyet  37
7.1.1. Yaklaşık Maliyetin İhale Süreci İçerisindeki Konumu ve Etkisi  37
7.1.2. Yaklaşık Maliyete İlişkin İlkeler  38
7.1.3. Yaklaşık Maliyeti Hesaplayacaklar  39
7.1.4. Yaklaşık Maliyet Hesabına Esas Fiyatların Tespiti  40
7.1.5. İhale Komisyonlarının Yaklaşık Maliyeti İncelemesi  41
7.1.6. Yaklaşık Maliyetin Açıklanması  41
7.1.7. Yaklaşık Maliyetin Gizliliği  41
7.2. Tahmini Bedel  43
8. İHALELERE KATILAMAYACAKLAR  44
8.1. KİK Uyarınca İhaleye Katılamayacak Olanlar  44
8.2. DİK Uyarınca İhaleye Katılamayacak Olanlar  45
8.3. İta Amiri/İhale Yetkilisi  45
8.4. İhale İşlemlerinde ve Denetiminde Görev Alanlar  46
8.5. Kan ve Sıhrî Hısımlar  47
8.6. Ortaklık Yapısına Göre İhaleye Katılamayacaklar  47
8.7. Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklanmış Olanlar  48
8.7.1. DİK Uyarınca Yasaklama  48
8.7.2. KİK Uyarınca Yasaklama  48
8.7.3. KİSK Uyarınca Yasaklama  49
8.7.4. 5702 Sayılı Kanun Uyarınca Yasaklama  49
8.7.5. Belediye Kanunu Uyarınca Yasaklama  49
8.7.6. İl Özel İdaresi Kanunu  50
8.7.7. Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun  50
9. İHALEYE KATILIMDA YETERLİK KURALLARI  50
9.1. 4734 sayılı Kanun İhalelerinde Yeterlik Kuralları  50
9.2. 2886 Sayılı Kanun İhalelerinde Yeterlik Kuralları  54
10. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  54
11. İHALELERİN KARARA BAĞLANMASI VE KARARIN KESİNLEŞMESİ  57
11.1. KİK Kapsamındaki İhaleler  57
a. Her İhalede Karşılaşılması Muhtemel Hususlar İhale İptaline Neden Olmaz  58
b. İhalede Sunulan Teklif Ekonomik Açıdan Uygun Görülmezse İhale İptal Edilebilir  58
c. İhalenin İptaline Karar Verilebilmesi İçin Hukuken Kabul Edilebilir Objektif Gerekçeler Olmalıdır  59
d. İhale Yetkilisinin İhale Komisyonu İşlemleri Üzerinde Yerindelik Denetimi Yapma Yetkisi Bulunmaktadır  59
11.2. DİK Kapsamındaki İhaleler  60
a. İhale Yetkilisi İhale Komisyonu Yerine Geçerek Karar Veremez  60
12. İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR  60
12.1. KİK Kapsamındaki İhalelere Yönelik Başvurular  60
a. Şikayet başvurusu idari başvuru yolunun ilk aşamasıdır  61
12.2. DİK İhale Sonucuna İtiraz Edilememesi  61
12.3. İhalelerin Yargısal Denetimi  62
13. YASAKLILIK TEYİDİ  63
14. İHALELERİN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI  64
15. İHALE MEVZUATINDA YER ALAN YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR İLE CEZA SORUMLULUKLARI  65
15.1. KİK’e Göre Yasak Fiil ve Davranışlar  65
a. Hazırladıkları Tekliflerden Haberdar Olan İki Ayrı İstekli İhale Dışı Bırakılarak İhalelere Katılmaktan Yasaklanmalıdır  68
b. Yaklaşık Maliyetin Gizliliğinin Korunamadığı Hallerde İhale İptal Edilmelidir  69
c. Yaklaşık Maliyetin Gizliliğin Sızdırılması Temel İhale İlkelerine Aykırılık Oluşturur  69
15.2. KİSK Yasak Fiil ve Davranışları  70
15.3. DİK Yasak Fiil ve Davranışları  75
16. İHALE VE SÖZLEŞME (EDİM) SÜRECİNDE YER ALANLAR  78
16.1. Kamu Görevlileri  78
16.1.1. İhale Yetkilisi  79
16.1.1.1. KİK ve KİSK Kapsamındaki İşlerde İhale Yetkilisi  79
16.1.1.2. DİK Kapsamındaki İşlerde İhale Yetkilisi  79
16.1.2. İhale Komisyonu  81
16.1.2.1. KİK’e Göre İhale Komisyonu  81
16.1.2.2. DİK’e Göre İhale komisyonları  82
16.1.3. İhale Dokümanı Hazırlayanlar  83
16.1.3.1. Yaklaşık Maliyet Tespitinde–Piyasa Araştırmasında Görev Alanlar ile Tahmini Bedel Tespit Tutanağı Düzenleyenler  84
16.1.4. Muayene ve Kabul Komisyonları  85
16.1.5. Geçici veya Kesin Kabul Komisyonları  86
16.1.6. Yapı Denetim Görevlileri  86
16.1.7. Kontrol Teşkilatı  86
16.1.8. Hak Ediş Düzenleyenler  87
16.1.9. Ön Mali Kontrol Görevlileri  87
16.1.10. Gerçekleştirme Görevlileri  88
16.1.11. Muhasebe Yetkilisi  89
16.2. İhale ve sözleşme yönetimi sürecinde yer alan ilgili kişiler  91
16.2.1. KİK ve KİSK’e Göre İhalenin ve sözleşmenin tarafı olanlar  91
16.2.2. DİK’e Göre İhalenin ve sözleşmenin tarafı olanlar  91
İkinci Bölüm
İHALE SUÇLARI
17. İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA  93
17.1. İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Kapsamındaki Kurumlar  94
17.2. İhaleye Fesat Karıştırma Suçuna Konu Edilebilecek İhaleler  95
17.2.1. 4734 sayılı Kanun Kapsamında Gerçekleştirilen İhaleler  97
17.2.2. 2886 sayılı Kanun Kapsamında Gerçekleştirilen İhaleler  97
17.3. Korunan Hukuki Yarar  106
17.4. Suçun Maddi Unsuru  106
17.4.1. Fail ve Mağdur/Suçtan Zarar Gören  106
17.4.1.1. Fail  106
a. TCK 235/2–a–2 Maddesi Uyarınca İhaleye Fesat Karıştırma Suçunda Kamu Görevlileri Dışındakiler İştirak Eden, Azmettiren Veya Yardım Eden Olarak Sorumlu Tutulabilir  109
17.4.1.2. Mağdur/Suçtan Zarar Gören  110
a. Kamu Kurumlarının Suçun Mağduru Değil Suçtan Zarar Gören Oldukları  110
b. Suçtan Zarar Gören Kamu Kurumunun Davaya Katılma Hakkını Kullanabilmesi İçin Duruşmalardan Haberdar Edilmesi Gerektiği  110
17.5. Suça Konu İhale Bulunması Şartı  111
a. Gerçek Bir İhale Bulunmaması Halinde İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Oluşmaz  111
b. Şeklen Yapılan İhale Hukuka Aykırı Olsa Dahi İhaleye Fesat Karıştırma Suçuna Neden Olmaz  111
17.5.1. Doğrudan Temin Yöntemi İle Alım Yapılması  112
a. Doğrudan Temin Usulü İhale Usulü Olmadığından İhaleye Fesat Karıştırma Suçuna Neden Olmaz  114
b. İhale Değil Satın Alma Yöntemi Olan Doğrudan Temin Yönteminde İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Unsurları İtibariyle Oluşmayacağı  114
17.5.2. Tasarım Projeleri  114
17.6. İhaleye Fesat Karıştırılmış Olması Şartı  115
17.6.1. Hileli Davranışlarla Fesat Karıştırılma  115
a. Hileli Davranış İhaleye Fesat Karıştırma Suçunda Zorunlu Unsurdur  116
17.6.1.1. Hileli Davranışlarla İhaleye Katılma Yeterliğine veya Koşullarına Sahip Olan Kişilerin İhaleye veya İhale Sürecindeki İşlemlere Katılmalarını Engellemek  117
a. İhale Usulünün Hatalı Tespiti İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Kapsamında Değerlendirilemez  120
b. İhale Yönteminin Farklı Belirlenmesi Başlı Başına İhaleye Fesat Karıştırma Suçuna Vücut Vermez  121
c. İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Sonrası Kamu Zararına Neden Olunması Verilecek Cezanın Artmasına Neden Olmaktadır  122
d. İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Sonucunda İlgili Kamu Kurumu Veya Kuruluşu Açısından Bir Zarar Meydana Gelmesi Durumunda Ceza Yarı Oranında Artırılacaktır  123
e. İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Oluşumu İçin Zararın Doğmasının Gerekmediği  124
f. İhale Dokümanına Uygun Sunulmayan Her Belge İdareyi Yanıltma Amacı Taşımaz ve İhaleden Yasaklanmayı Gerektirmez  125
g. Teknik Şartname İle Yeterlik Belgesi İstenebilir  125
h. Kamu Görevlisi Tarafından İşlenebilecek İhaleye Fesat Karıştırma Suçunda Teklif Verenler Suçun Faili Değil Azmettireni veya Yardım Eden Sıfatıyla Suça İştirak Edebilecektir  126
i. İhaleye Sahte Belge Sunulması İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Kapsamında Değerlendirilmez  127
17.6.1.2. Hileli Davranışlarla İhaleye Katılma Yeterliğine veya Koşullarına Sahip Olmayan Kişilerin İhaleye Katılmasını Sağlamak  128
a. Bilirkişi Raporlarındaki Çelişki İhale Konusunda Uzman Yeni Bilirkişi Heyeti Tarafından Alınacak Raporla Giderilmelidir  133
b. İhaleye Katılma Yeterliğine Sahip Olmayan Firmanın İhaleye Katılmasına ve Kazanmasını Sağlayan İhalede Görev Alan Kamu Görevlileri İhaleye Fesat Karıştırma Suçundan Cezalandırılır  134
c. İhaleye Katılma Yeterliği Bulunmayan Firmanın Katılımını Kabul Eden ve İhaleyi Bu Firma Üzerinde Bırakan İhale Komisyonu İhaleye Fesat Karıştırma Suçundan Sorunludur  134
d. İhale Komisyonlarının İhale Dosyası İle Sunulan Belgelerin Gerçekliğini Araştırma Yükümlülüğü Bulunmadığı  134
17.6.1.3. Hileli Davranışlarla Teklif Edilen Malları, Şartnamesinde Belirtilen Niteliklere Sahip Olduğu Halde, Sahip Olmadığından Bahisle Değerlendirme Dışı Bırakmak  135
17.6.1.4. Hileli Davranışlarla Teklif Edilen Malları, Şartnamesinde Belirtilen Niteliklere Sahip Olmadığı Halde, Sahip Olduğundan Bahisle Değerlendirmeye Almak  140
a. Şartnameye Uygun Olmadığı İleri Sürülen Ürün İncelemesi Teknik Görüş Alınarak Çözümlenmesi Gerekmektedir  140
b. İhale Kapsamında Teklif Edilen Ürünün Üretim Tarihinin Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenmesi  140
17.6.2. Gizli Bilgilere Başkasının Ulaşmasını Sağlamak  141
a. Yaklaşık Maliyeti Önceden Öğrenilen İhale İptal Edilmeli Varsa Sorumlular Hakkında Cezai Müeyyideler Uygulanmalıdır  143
b. Yaklaşık Maliyetin İfşa Edilmesi İhaleye Fesat Karıştırma Suçudur  143
c. Yaklaşık Maliyetin Gösterilmesi İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Kapsamında Değerlendirilir  143
17.6.3. Cebir veya Tehdit Kullanmak Suretiyle ya da Hukuka Aykırı Diğer Davranışlarla, İhaleye Katılma Yeterliğine veya Koşullarına Sahip Olan Kişilerin İhaleye, İhale Sürecindeki İşlemlere Katılmalarını Engellemek  144
a. Cebir–Tehdit Eylemi Yoksa İhaleye Fesat Karıştırıldığından Söz Edilemez  146
b. Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilecek Şekilden Kasten Yaralayarak İhale Sürecine Katılıma Engel Olunması İhaleye Fesat Karıştırmaya Teşebbüstür  146
c. Mağdurların İhaleye Katılma Yeterliliğinin Bulunmaması Halinde Eylem Tehdit ve Kasten Yaralama Suçunu Oluşturacaktır  147
d. Cebir Ve Tehdit Kullanarak İhaleye Katılıma Engel Olunması Durumunda Mağdurun İhaleye Katılma Yeterliğine Sahip Olması Suçun Belirlenmesinde Önem Taşımaktadır  147
e. İhale Yapılmasa Dahi Geçici Teminat Yatırarak Şartname Alan Kişilerin Tehditle İhaleye Katılımının Engellenmesi Eylemin Tamamlanması Anlamındadır  148
17.6.4. İhaleye Katılmak İsteyen veya Katılan Kişilerin İhale Şartlarını ve Özellikle Fiyatı Etkilemek İçin Aralarında Açık veya Gizli Anlaşma Yapmaları  148
a. İhalenin Yapılan Anlaşmaya Uygun Sonuçlanması Hali  149
b. Senet Alması Sonucunda İhaleden Elenmek İçin Bilerek Teminat Mektubunu Teklif Zarfına Koymayan Kişinin Eylemi İhaleye Fesat Karıştırma Suçunu Oluşturur  149
17.7. Suçun Manevi Unsuru  149
17.8. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  150
17.8.1. Teşebbüs  150
17.8.2. İştirak  150
17.8.3. İçtima  151
18. EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA  152
18.1. KİSK İlkeleri  152
18.2. KİSK Yasak Fiil ve Davranışlar  154
18.3. Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu ve Kapsama Girebilecek Kurumlar  156
a. Doğrudan Temin Yönteminde Edimin İfasına Fesat Karıştırılma Suçu İşlenebilecektir  158
b. Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçunda Zarar Oluşması ya da Kamu Görevlilerinin Menfaat Temin Etmesi Belirleyici Unsur Değildir  158
c. Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçunun Tarafı Olan Kamu Kurum ve Kuruluşları  159
18.4. Korunan Hukuki Yarar  159
18.5. Suçun Maddi Unsuru  160
18.5.1. Fail ve Mağdur/Suçtan Zarar Gören  160
18.5.1.1. Fail  160
a. Eserin Şartname veya Sözleşmesinde Belirlenen Şartlara Uygun Olmamasına Rağmen Kabul Edilmesi Suçunun Faili Kamu Görevlisi Olacaktır  161
b. Araç Kiralama İhalesi Ediminin TCK'nın 236/2–E Maddesi Kapsamında Değerlendirilmelidir  162
c. Teslimatta Fiilen Görevli Olmayanlar Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu Kapsamında Değerlendirilmez  162
d. Ancak Gerçek Kişiler Suç Faili Olabilir  163
18.5.1.2. Mağdur/Suçtan Zarar Gören  163
18.6. Suça Konu Taahhüt Altına Girilen Bir Edim, İhale Kararı veya Sözleşme Bulunması Şartı  164
18.7. Edimin İfasına Fesat Karıştırılmış Olması Şartı  164
18.7.1. Hileli Davranışlarla Fesat Karıştırılma  164
18.7.1.1. Hileli Olarak İhale Kararında veya Sözleşmede Evsafı Belirtilen Maldan Başka Bir Malın Teslim veya Kabul Edilmesi  164
a. Sözleşmede Belirtilen Maldan Daha Ucuz Mal Teslim Edilmek İstenmesi Edimin İfasına Fesat Karıştırmaya Teşebbüstür  165
18.7.1.2. Hileli Olarak İhale Kararında veya Sözleşmede Belirtilen Miktardan Eksik Malın Teslim veya Kabul Edilmesi  165
a. Labaratuvar Muayenesi Esnasında Malın Değiştirilmesi Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme Veya Değiştirme Suçunu Oluşturur  166
b. Usulüne Uygun Kontrol Edilmeden Eksiksiz Yapılmış Gibi Teslim Almak Fiili Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçunu Doğurur  166
c. Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçunda Yüklenici Suça İştirak Etmekten Mahkum Edilebilir  167
18.7.1.3. Hileli Olarak Edimin İhale Kararında veya Sözleşmede Belirtilen Sürede İfa Edilmemesine Rağmen, Süresinde İfa Edilmiş Gibi Kabul Edilmesi  168
a. Teslim Alınmayan Malların Teslim Alınmış Gibi Gösterilmesi Edimin İfasına Fesat Karıştırmaktır  170
b. Süresinde İşe Başlanmadığı Halde Başlanmış Gibi Belge Düzenlenmesi Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçunu Oluşturabilir  171
18.7.1.4. Hileli Olarak Yapım İhalelerinde Eserin veya Kullanılan Malzemenin Şartname veya Sözleşmesinde Belirlenen Şartlara, Miktar veya Niteliklere Uygun Olmamasına Rağmen Kabul Edilmesi  171
18.7.1.5. Hileli Olarak Hizmet Niteliğindeki Edimin, İhale Kararında veya Sözleşmede Belirtilen Şartlara Göre Verilmemesine veya Eksik Verilmesine Rağmen Verilmiş Gibi Kabul Edilmesi  172
a. Sözleşmede Nitelikleri Belirtilen Araçlardan Başka Araçların Kullanılması ve Bu Amaçla Araçların Ruhsat Fotokopilerinde Araç Modelleri ve Plakalarının Değiştirilmesi Eylemi Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçunu Oluşturur  172
b. Labaratuvar Muayenesi Yapılmadan Sadece Fiziki Muayene İle Yetinilerek Mal Alınması Sonucunda Edimin İfasına Fesat Karıştırılmış Olabilir  173
c. Hakedişleri Düzenleyen ve Kontrol Eden Sıfatıyla İmzalayanlar Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçundan Yargılanabilir  174
d. Hizmet Niteliğindeki Edimin, İhale Kararında veya Sözleşmede Belirtilen Şartlara Göre Verilmemesine ya da Eksik Verilmesine Rağmen Verilmiş Gibi Kabul Edilmesi Suçunun Failinin Ancak Hizmetin Kabulüyle Sorumlu Görevliler Olabileceği  174
18.8. Suçun Manevi Unsuru  175
18.9. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  175
18.9.1. Teşebbüs  175
18.9.2. İştirak  175
18.9.3. İçtima  176
19. İHALE SUÇLARINDA ÖRGÜT KURULMASI  176
a. Örgüt Üyelerinin İsteği Doğrultusunda İhaleyi İptal Eden Görevlilerle İlgili İhaleye Fesat Karıştırma İle Suç Örgütüne Yardım Etme Suçlarından Ayrı Ayrı Açılan Dosyalar Birleştirilecektir  177
b. İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Kapsamında Örgüte Üye Olmak Suçundan Ayrıca Ceza Verilebilecektir  177
20. İHALE SUÇLARINDA SORUŞTURMA USULÜ VE GÖREVLİ MAHKEME  178
20.1. İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Soruşturma Usulü ve Görevli Mahkeme  178
a. Suçun Niteliğini Belirleme Yetkisi Cumhuriyet Savcısına Aittir  179
20.2. Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçunda Soruşturma Usulü ve Görevli Mahkeme  181
21. İHALE SUÇLARINDA YAPTIRIM  183
21.1. İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Cezası  183
21.2. Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçunda Ceza  184
21.3. İhaleye Fesat Karıştırma Suçuna İlişkin Yaptırımlar  185
21.3.1. Kamu Görevlilerine Yönelik Yaptırımlar  185
21.3.2. İsteklilere/Yüklenicilere Yönelik Yaptırımlar  186
21.4. Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçuna Yönelik Yaptırımlar  192
21.4.1. Kamu Görevlilerine Yönelik Yaptırımlar  192
21.4.2. Yüklenicilere Yönelik Yaptırımlar  194
22. İHALE SUÇLARINDA ZAMANAŞIMI  194
22.1. İhale Fesat Karıştırma Suçu Zamanaşımı  194
22.2. Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçunda Zamanaşımı  195
23. İHALE SUÇLARINDA BİLİRKİŞİ UYGULAMASI  195
23.1. Adli Yargı Bilirkişisi  195
23.2. Taraf Bilirkişisi/Uzman Mütalaası  197
24. İHALE KAPSAMINDA İŞLENEBİLECEK DİĞER SUÇLAR  198
24.1. İrtikâp  198
24.2. Rüşvet  200
24.4. Görevi Kötüye Kullanma  204
24.5. Resmi Belgede Sahtecilik  207
24.6. Resmî Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek  210
Yararlanılan Kaynaklar  213
Kavramlar Dizini  215
 


Nurdoğan Ünal
1981 Ankara Maliye Meslek Lisesi,
1983 Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksek Okulu,
1989 Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Mezunuyum.
1983–;;2007 yılları arası Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Milli Emlak Denetmeni,
2007–;;2009 yılları arası Afyon Kocatepe Üniversitesinde Kamu İç Denetçisi olarak görev yaptım.
2009 yılından bu yana Antalya Büyükşehir Belediyesinde Kamu İç Denetçisi olarak görev yapmaktayken Temmuz 2018 tarihinden itibaren emekliye ayrıldım ve bundan sonrasında eğitim ve danışmanlık faaliyetinde bulunacağım.
Sermaye Piyasası Kurulu Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanıyım.
Halen Ankara Üniversitesi, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans yapmaktayım.

Tarafımdan bizzat ya da meslektaşlarım veya hukukçularla birlikte kaleme aldığım;
1. Belediye Meclis Üyelerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları,
2. Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil)
3. İhale Suçları –;; İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma
4. Belediye Taşınmazları,
5. Kamu Görevlilerinin Cezai–;;İdari–;;Mali Sorumlulukları,
6. Devlet İhale Kanunu,
7. Kamu Taşınmazlarında Ecrimisil ve Tahliye,
8. Kamu İhalelerine Yönelik Başvurular,
9. Hizmet Alım İhalelerinde Bilinmesi Gerekenler,
10. Yeni Belediye Kanunu Çerçevesinde Kentsel Dönüşüm İmar Uygulamaları ve 2/B Arazi Satışları,
11. Mahalli İdarelerde ve Yükseköğretim Kurumlarında Taşınmaz Yönetimi,
12. 101 Soru ve 101 Cevapta İmar İşlemleri, Arsa ve Arazi Düzenlemeleri, İtiraz ve Dava Yolları, Gayrimenkul ve Değerleme İşlemleri,
isimli yayınlarım bulunmaktadır.

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  15
Birinci Bölüm
İHALE HUKUKU
1. TANIM OLARAK İHALE VE İHALE SÜRECİ  17
2. İHALE MEVZUATI  19
3. İHALE MEVZUATI KAPSAMINDAKİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE KAMU İDARELERİ  20
3.1. KİK Kapsamındaki İdareler  20
3.2. DİK Kapsamındaki İdareler  21
4. İHALE MEVZUATI KAPSAMINDAKİ İŞLER  22
4.1. KİK Kapsamındaki İşler  22
4.2. DİK Kapsamındaki İşler  23
5. İHALE USULLERİ  27
5.1. KİK İhale Usulleri ve Alım Yöntemleri  27
5.2. DİK İhale Usulleri  28
6. İHALE İLKELERİ  29
6.1. KİK İlkeleri  29
6.2. DİK ilkeleri  31
7. YAKLAŞIK MALİYET/TAHMİNİ BEDEL  37
7.1. Yaklaşık Maliyet  37
7.1.1. Yaklaşık Maliyetin İhale Süreci İçerisindeki Konumu ve Etkisi  37
7.1.2. Yaklaşık Maliyete İlişkin İlkeler  38
7.1.3. Yaklaşık Maliyeti Hesaplayacaklar  39
7.1.4. Yaklaşık Maliyet Hesabına Esas Fiyatların Tespiti  40
7.1.5. İhale Komisyonlarının Yaklaşık Maliyeti İncelemesi  41
7.1.6. Yaklaşık Maliyetin Açıklanması  41
7.1.7. Yaklaşık Maliyetin Gizliliği  41
7.2. Tahmini Bedel  43
8. İHALELERE KATILAMAYACAKLAR  44
8.1. KİK Uyarınca İhaleye Katılamayacak Olanlar  44
8.2. DİK Uyarınca İhaleye Katılamayacak Olanlar  45
8.3. İta Amiri/İhale Yetkilisi  45
8.4. İhale İşlemlerinde ve Denetiminde Görev Alanlar  46
8.5. Kan ve Sıhrî Hısımlar  47
8.6. Ortaklık Yapısına Göre İhaleye Katılamayacaklar  47
8.7. Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklanmış Olanlar  48
8.7.1. DİK Uyarınca Yasaklama  48
8.7.2. KİK Uyarınca Yasaklama  48
8.7.3. KİSK Uyarınca Yasaklama  49
8.7.4. 5702 Sayılı Kanun Uyarınca Yasaklama  49
8.7.5. Belediye Kanunu Uyarınca Yasaklama  49
8.7.6. İl Özel İdaresi Kanunu  50
8.7.7. Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun  50
9. İHALEYE KATILIMDA YETERLİK KURALLARI  50
9.1. 4734 sayılı Kanun İhalelerinde Yeterlik Kuralları  50
9.2. 2886 Sayılı Kanun İhalelerinde Yeterlik Kuralları  54
10. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  54
11. İHALELERİN KARARA BAĞLANMASI VE KARARIN KESİNLEŞMESİ  57
11.1. KİK Kapsamındaki İhaleler  57
a. Her İhalede Karşılaşılması Muhtemel Hususlar İhale İptaline Neden Olmaz  58
b. İhalede Sunulan Teklif Ekonomik Açıdan Uygun Görülmezse İhale İptal Edilebilir  58
c. İhalenin İptaline Karar Verilebilmesi İçin Hukuken Kabul Edilebilir Objektif Gerekçeler Olmalıdır  59
d. İhale Yetkilisinin İhale Komisyonu İşlemleri Üzerinde Yerindelik Denetimi Yapma Yetkisi Bulunmaktadır  59
11.2. DİK Kapsamındaki İhaleler  60
a. İhale Yetkilisi İhale Komisyonu Yerine Geçerek Karar Veremez  60
12. İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR  60
12.1. KİK Kapsamındaki İhalelere Yönelik Başvurular  60
a. Şikayet başvurusu idari başvuru yolunun ilk aşamasıdır  61
12.2. DİK İhale Sonucuna İtiraz Edilememesi  61
12.3. İhalelerin Yargısal Denetimi  62
13. YASAKLILIK TEYİDİ  63
14. İHALELERİN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI  64
15. İHALE MEVZUATINDA YER ALAN YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR İLE CEZA SORUMLULUKLARI  65
15.1. KİK’e Göre Yasak Fiil ve Davranışlar  65
a. Hazırladıkları Tekliflerden Haberdar Olan İki Ayrı İstekli İhale Dışı Bırakılarak İhalelere Katılmaktan Yasaklanmalıdır  68
b. Yaklaşık Maliyetin Gizliliğinin Korunamadığı Hallerde İhale İptal Edilmelidir  69
c. Yaklaşık Maliyetin Gizliliğin Sızdırılması Temel İhale İlkelerine Aykırılık Oluşturur  69
15.2. KİSK Yasak Fiil ve Davranışları  70
15.3. DİK Yasak Fiil ve Davranışları  75
16. İHALE VE SÖZLEŞME (EDİM) SÜRECİNDE YER ALANLAR  78
16.1. Kamu Görevlileri  78
16.1.1. İhale Yetkilisi  79
16.1.1.1. KİK ve KİSK Kapsamındaki İşlerde İhale Yetkilisi  79
16.1.1.2. DİK Kapsamındaki İşlerde İhale Yetkilisi  79
16.1.2. İhale Komisyonu  81
16.1.2.1. KİK’e Göre İhale Komisyonu  81
16.1.2.2. DİK’e Göre İhale komisyonları  82
16.1.3. İhale Dokümanı Hazırlayanlar  83
16.1.3.1. Yaklaşık Maliyet Tespitinde–Piyasa Araştırmasında Görev Alanlar ile Tahmini Bedel Tespit Tutanağı Düzenleyenler  84
16.1.4. Muayene ve Kabul Komisyonları  85
16.1.5. Geçici veya Kesin Kabul Komisyonları  86
16.1.6. Yapı Denetim Görevlileri  86
16.1.7. Kontrol Teşkilatı  86
16.1.8. Hak Ediş Düzenleyenler  87
16.1.9. Ön Mali Kontrol Görevlileri  87
16.1.10. Gerçekleştirme Görevlileri  88
16.1.11. Muhasebe Yetkilisi  89
16.2. İhale ve sözleşme yönetimi sürecinde yer alan ilgili kişiler  91
16.2.1. KİK ve KİSK’e Göre İhalenin ve sözleşmenin tarafı olanlar  91
16.2.2. DİK’e Göre İhalenin ve sözleşmenin tarafı olanlar  91
İkinci Bölüm
İHALE SUÇLARI
17. İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA  93
17.1. İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Kapsamındaki Kurumlar  94
17.2. İhaleye Fesat Karıştırma Suçuna Konu Edilebilecek İhaleler  95
17.2.1. 4734 sayılı Kanun Kapsamında Gerçekleştirilen İhaleler  97
17.2.2. 2886 sayılı Kanun Kapsamında Gerçekleştirilen İhaleler  97
17.3. Korunan Hukuki Yarar  106
17.4. Suçun Maddi Unsuru  106
17.4.1. Fail ve Mağdur/Suçtan Zarar Gören  106
17.4.1.1. Fail  106
a. TCK 235/2–a–2 Maddesi Uyarınca İhaleye Fesat Karıştırma Suçunda Kamu Görevlileri Dışındakiler İştirak Eden, Azmettiren Veya Yardım Eden Olarak Sorumlu Tutulabilir  109
17.4.1.2. Mağdur/Suçtan Zarar Gören  110
a. Kamu Kurumlarının Suçun Mağduru Değil Suçtan Zarar Gören Oldukları  110
b. Suçtan Zarar Gören Kamu Kurumunun Davaya Katılma Hakkını Kullanabilmesi İçin Duruşmalardan Haberdar Edilmesi Gerektiği  110
17.5. Suça Konu İhale Bulunması Şartı  111
a. Gerçek Bir İhale Bulunmaması Halinde İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Oluşmaz  111
b. Şeklen Yapılan İhale Hukuka Aykırı Olsa Dahi İhaleye Fesat Karıştırma Suçuna Neden Olmaz  111
17.5.1. Doğrudan Temin Yöntemi İle Alım Yapılması  112
a. Doğrudan Temin Usulü İhale Usulü Olmadığından İhaleye Fesat Karıştırma Suçuna Neden Olmaz  114
b. İhale Değil Satın Alma Yöntemi Olan Doğrudan Temin Yönteminde İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Unsurları İtibariyle Oluşmayacağı  114
17.5.2. Tasarım Projeleri  114
17.6. İhaleye Fesat Karıştırılmış Olması Şartı  115
17.6.1. Hileli Davranışlarla Fesat Karıştırılma  115
a. Hileli Davranış İhaleye Fesat Karıştırma Suçunda Zorunlu Unsurdur  116
17.6.1.1. Hileli Davranışlarla İhaleye Katılma Yeterliğine veya Koşullarına Sahip Olan Kişilerin İhaleye veya İhale Sürecindeki İşlemlere Katılmalarını Engellemek  117
a. İhale Usulünün Hatalı Tespiti İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Kapsamında Değerlendirilemez  120
b. İhale Yönteminin Farklı Belirlenmesi Başlı Başına İhaleye Fesat Karıştırma Suçuna Vücut Vermez  121
c. İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Sonrası Kamu Zararına Neden Olunması Verilecek Cezanın Artmasına Neden Olmaktadır  122
d. İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Sonucunda İlgili Kamu Kurumu Veya Kuruluşu Açısından Bir Zarar Meydana Gelmesi Durumunda Ceza Yarı Oranında Artırılacaktır  123
e. İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Oluşumu İçin Zararın Doğmasının Gerekmediği  124
f. İhale Dokümanına Uygun Sunulmayan Her Belge İdareyi Yanıltma Amacı Taşımaz ve İhaleden Yasaklanmayı Gerektirmez  125
g. Teknik Şartname İle Yeterlik Belgesi İstenebilir  125
h. Kamu Görevlisi Tarafından İşlenebilecek İhaleye Fesat Karıştırma Suçunda Teklif Verenler Suçun Faili Değil Azmettireni veya Yardım Eden Sıfatıyla Suça İştirak Edebilecektir  126
i. İhaleye Sahte Belge Sunulması İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Kapsamında Değerlendirilmez  127
17.6.1.2. Hileli Davranışlarla İhaleye Katılma Yeterliğine veya Koşullarına Sahip Olmayan Kişilerin İhaleye Katılmasını Sağlamak  128
a. Bilirkişi Raporlarındaki Çelişki İhale Konusunda Uzman Yeni Bilirkişi Heyeti Tarafından Alınacak Raporla Giderilmelidir  133
b. İhaleye Katılma Yeterliğine Sahip Olmayan Firmanın İhaleye Katılmasına ve Kazanmasını Sağlayan İhalede Görev Alan Kamu Görevlileri İhaleye Fesat Karıştırma Suçundan Cezalandırılır  134
c. İhaleye Katılma Yeterliği Bulunmayan Firmanın Katılımını Kabul Eden ve İhaleyi Bu Firma Üzerinde Bırakan İhale Komisyonu İhaleye Fesat Karıştırma Suçundan Sorunludur  134
d. İhale Komisyonlarının İhale Dosyası İle Sunulan Belgelerin Gerçekliğini Araştırma Yükümlülüğü Bulunmadığı  134
17.6.1.3. Hileli Davranışlarla Teklif Edilen Malları, Şartnamesinde Belirtilen Niteliklere Sahip Olduğu Halde, Sahip Olmadığından Bahisle Değerlendirme Dışı Bırakmak  135
17.6.1.4. Hileli Davranışlarla Teklif Edilen Malları, Şartnamesinde Belirtilen Niteliklere Sahip Olmadığı Halde, Sahip Olduğundan Bahisle Değerlendirmeye Almak  140
a. Şartnameye Uygun Olmadığı İleri Sürülen Ürün İncelemesi Teknik Görüş Alınarak Çözümlenmesi Gerekmektedir  140
b. İhale Kapsamında Teklif Edilen Ürünün Üretim Tarihinin Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenmesi  140
17.6.2. Gizli Bilgilere Başkasının Ulaşmasını Sağlamak  141
a. Yaklaşık Maliyeti Önceden Öğrenilen İhale İptal Edilmeli Varsa Sorumlular Hakkında Cezai Müeyyideler Uygulanmalıdır  143
b. Yaklaşık Maliyetin İfşa Edilmesi İhaleye Fesat Karıştırma Suçudur  143
c. Yaklaşık Maliyetin Gösterilmesi İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Kapsamında Değerlendirilir  143
17.6.3. Cebir veya Tehdit Kullanmak Suretiyle ya da Hukuka Aykırı Diğer Davranışlarla, İhaleye Katılma Yeterliğine veya Koşullarına Sahip Olan Kişilerin İhaleye, İhale Sürecindeki İşlemlere Katılmalarını Engellemek  144
a. Cebir–Tehdit Eylemi Yoksa İhaleye Fesat Karıştırıldığından Söz Edilemez  146
b. Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilecek Şekilden Kasten Yaralayarak İhale Sürecine Katılıma Engel Olunması İhaleye Fesat Karıştırmaya Teşebbüstür  146
c. Mağdurların İhaleye Katılma Yeterliliğinin Bulunmaması Halinde Eylem Tehdit ve Kasten Yaralama Suçunu Oluşturacaktır  147
d. Cebir Ve Tehdit Kullanarak İhaleye Katılıma Engel Olunması Durumunda Mağdurun İhaleye Katılma Yeterliğine Sahip Olması Suçun Belirlenmesinde Önem Taşımaktadır  147
e. İhale Yapılmasa Dahi Geçici Teminat Yatırarak Şartname Alan Kişilerin Tehditle İhaleye Katılımının Engellenmesi Eylemin Tamamlanması Anlamındadır  148
17.6.4. İhaleye Katılmak İsteyen veya Katılan Kişilerin İhale Şartlarını ve Özellikle Fiyatı Etkilemek İçin Aralarında Açık veya Gizli Anlaşma Yapmaları  148
a. İhalenin Yapılan Anlaşmaya Uygun Sonuçlanması Hali  149
b. Senet Alması Sonucunda İhaleden Elenmek İçin Bilerek Teminat Mektubunu Teklif Zarfına Koymayan Kişinin Eylemi İhaleye Fesat Karıştırma Suçunu Oluşturur  149
17.7. Suçun Manevi Unsuru  149
17.8. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  150
17.8.1. Teşebbüs  150
17.8.2. İştirak  150
17.8.3. İçtima  151
18. EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA  152
18.1. KİSK İlkeleri  152
18.2. KİSK Yasak Fiil ve Davranışlar  154
18.3. Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu ve Kapsama Girebilecek Kurumlar  156
a. Doğrudan Temin Yönteminde Edimin İfasına Fesat Karıştırılma Suçu İşlenebilecektir  158
b. Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçunda Zarar Oluşması ya da Kamu Görevlilerinin Menfaat Temin Etmesi Belirleyici Unsur Değildir  158
c. Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçunun Tarafı Olan Kamu Kurum ve Kuruluşları  159
18.4. Korunan Hukuki Yarar  159
18.5. Suçun Maddi Unsuru  160
18.5.1. Fail ve Mağdur/Suçtan Zarar Gören  160
18.5.1.1. Fail  160
a. Eserin Şartname veya Sözleşmesinde Belirlenen Şartlara Uygun Olmamasına Rağmen Kabul Edilmesi Suçunun Faili Kamu Görevlisi Olacaktır  161
b. Araç Kiralama İhalesi Ediminin TCK'nın 236/2–E Maddesi Kapsamında Değerlendirilmelidir  162
c. Teslimatta Fiilen Görevli Olmayanlar Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu Kapsamında Değerlendirilmez  162
d. Ancak Gerçek Kişiler Suç Faili Olabilir  163
18.5.1.2. Mağdur/Suçtan Zarar Gören  163
18.6. Suça Konu Taahhüt Altına Girilen Bir Edim, İhale Kararı veya Sözleşme Bulunması Şartı  164
18.7. Edimin İfasına Fesat Karıştırılmış Olması Şartı  164
18.7.1. Hileli Davranışlarla Fesat Karıştırılma  164
18.7.1.1. Hileli Olarak İhale Kararında veya Sözleşmede Evsafı Belirtilen Maldan Başka Bir Malın Teslim veya Kabul Edilmesi  164
a. Sözleşmede Belirtilen Maldan Daha Ucuz Mal Teslim Edilmek İstenmesi Edimin İfasına Fesat Karıştırmaya Teşebbüstür  165
18.7.1.2. Hileli Olarak İhale Kararında veya Sözleşmede Belirtilen Miktardan Eksik Malın Teslim veya Kabul Edilmesi  165
a. Labaratuvar Muayenesi Esnasında Malın Değiştirilmesi Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme Veya Değiştirme Suçunu Oluşturur  166
b. Usulüne Uygun Kontrol Edilmeden Eksiksiz Yapılmış Gibi Teslim Almak Fiili Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçunu Doğurur  166
c. Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçunda Yüklenici Suça İştirak Etmekten Mahkum Edilebilir  167
18.7.1.3. Hileli Olarak Edimin İhale Kararında veya Sözleşmede Belirtilen Sürede İfa Edilmemesine Rağmen, Süresinde İfa Edilmiş Gibi Kabul Edilmesi  168
a. Teslim Alınmayan Malların Teslim Alınmış Gibi Gösterilmesi Edimin İfasına Fesat Karıştırmaktır  170
b. Süresinde İşe Başlanmadığı Halde Başlanmış Gibi Belge Düzenlenmesi Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçunu Oluşturabilir  171
18.7.1.4. Hileli Olarak Yapım İhalelerinde Eserin veya Kullanılan Malzemenin Şartname veya Sözleşmesinde Belirlenen Şartlara, Miktar veya Niteliklere Uygun Olmamasına Rağmen Kabul Edilmesi  171
18.7.1.5. Hileli Olarak Hizmet Niteliğindeki Edimin, İhale Kararında veya Sözleşmede Belirtilen Şartlara Göre Verilmemesine veya Eksik Verilmesine Rağmen Verilmiş Gibi Kabul Edilmesi  172
a. Sözleşmede Nitelikleri Belirtilen Araçlardan Başka Araçların Kullanılması ve Bu Amaçla Araçların Ruhsat Fotokopilerinde Araç Modelleri ve Plakalarının Değiştirilmesi Eylemi Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçunu Oluşturur  172
b. Labaratuvar Muayenesi Yapılmadan Sadece Fiziki Muayene İle Yetinilerek Mal Alınması Sonucunda Edimin İfasına Fesat Karıştırılmış Olabilir  173
c. Hakedişleri Düzenleyen ve Kontrol Eden Sıfatıyla İmzalayanlar Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçundan Yargılanabilir  174
d. Hizmet Niteliğindeki Edimin, İhale Kararında veya Sözleşmede Belirtilen Şartlara Göre Verilmemesine ya da Eksik Verilmesine Rağmen Verilmiş Gibi Kabul Edilmesi Suçunun Failinin Ancak Hizmetin Kabulüyle Sorumlu Görevliler Olabileceği  174
18.8. Suçun Manevi Unsuru  175
18.9. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  175
18.9.1. Teşebbüs  175
18.9.2. İştirak  175
18.9.3. İçtima  176
19. İHALE SUÇLARINDA ÖRGÜT KURULMASI  176
a. Örgüt Üyelerinin İsteği Doğrultusunda İhaleyi İptal Eden Görevlilerle İlgili İhaleye Fesat Karıştırma İle Suç Örgütüne Yardım Etme Suçlarından Ayrı Ayrı Açılan Dosyalar Birleştirilecektir  177
b. İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Kapsamında Örgüte Üye Olmak Suçundan Ayrıca Ceza Verilebilecektir  177
20. İHALE SUÇLARINDA SORUŞTURMA USULÜ VE GÖREVLİ MAHKEME  178
20.1. İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Soruşturma Usulü ve Görevli Mahkeme  178
a. Suçun Niteliğini Belirleme Yetkisi Cumhuriyet Savcısına Aittir  179
20.2. Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçunda Soruşturma Usulü ve Görevli Mahkeme  181
21. İHALE SUÇLARINDA YAPTIRIM  183
21.1. İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Cezası  183
21.2. Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçunda Ceza  184
21.3. İhaleye Fesat Karıştırma Suçuna İlişkin Yaptırımlar  185
21.3.1. Kamu Görevlilerine Yönelik Yaptırımlar  185
21.3.2. İsteklilere/Yüklenicilere Yönelik Yaptırımlar  186
21.4. Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçuna Yönelik Yaptırımlar  192
21.4.1. Kamu Görevlilerine Yönelik Yaptırımlar  192
21.4.2. Yüklenicilere Yönelik Yaptırımlar  194
22. İHALE SUÇLARINDA ZAMANAŞIMI  194
22.1. İhale Fesat Karıştırma Suçu Zamanaşımı  194
22.2. Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçunda Zamanaşımı  195
23. İHALE SUÇLARINDA BİLİRKİŞİ UYGULAMASI  195
23.1. Adli Yargı Bilirkişisi  195
23.2. Taraf Bilirkişisi/Uzman Mütalaası  197
24. İHALE KAPSAMINDA İŞLENEBİLECEK DİĞER SUÇLAR  198
24.1. İrtikâp  198
24.2. Rüşvet  200
24.4. Görevi Kötüye Kullanma  204
24.5. Resmi Belgede Sahtecilik  207
24.6. Resmî Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek  210
Yararlanılan Kaynaklar  213
Kavramlar Dizini  215
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020