Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kişisel Harcama Vergisi
Türk Vergi Sistemi İçin Bir Reform Önerisi
Şubat 2012 / 1. Baskı / 207 Syf.
Fiyatı: 32.50 TL
İndirimli: 24.90 TL (%24)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Türk vergi sistemi, vergi ödeme gücünün ölçüsü olarak geliri esas almaktadır. Gelirin ekonomik ve mali tanımları arasındaki farklılık, vergi ödeme gücünün bütün unsurlarının kavranmasına engel olmakta ve vergileme alanını daraltmaktadır. Bu durum, vergi yükünün belirli kesimler üzerinde yoğunlaşmasına ve kamu Finansman ihtiyacının karşılanamamasına neden olmaktadır.

Günümüzde etkinliğini büyük ölçüde yitirmiş olan Türk vergi sistemi, gelir dağılımı adaletsizliğine, ekonomik istikrarsızlığa ve kaynak ayrımı etkinsizliğine neden olmaktadır. Türkiye'nin gerek mevzuat, gerekse uygulama yönünden acilen köklü bir vergi reformuna ihtiyacı vardır.

Türk vergi sisteminin etkinsizliğini ve kamu ekonomisinin fonksiyonları üzerindeki olumsuz etkilerini giderebilecek bir alternatif olan "Kişisel Harcama Vergisi", Türk vergi sisteminde uygulanmakta olan pek çok verginin yerini alabilecek, son derece etkin bir vergi türüdür.

Bu çalışmanın amacı, Türk vergi sisteminin etkinsizliğine ve bunun yarattığı ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat çekmek ve bu sorunları ortadan kaldırabilecek alternatif bir vergi sistemi olan "Kişisel Harcama Vergisi"ni tartışmaya açmaktır.

Konu Başlıkları
Vergi ve Vergileme ile İlgili Temel Kavramlar
Türk Vergi Sisteminin Yapısı ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Kişisel Harcama Vergisinin Yapısı ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Barkod: 9789750218514
Yayın Tarihi: Şubat 2012
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 207
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Tablolar Listesi  13
Şekiller Listesi  13
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
VERGİ VE VERGİLEME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
I. VERGİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR  19
A. Verginin Tanımı  19
B. Verginin Amacı ve Fonksiyonları  20
1. Verginin Mali Fonksiyonu  21
2. Verginin Ekonomik Fonksiyonu  21
3. Verginin Sosyal Fonksiyonu  21
C. Verginin Konusu  22
D. Vergiyi Doğuran Olay  22
E. Vergi Mükellefi  23
F. Vergi Sorumlusu  23
G. Vergi Matrahı  24
H. Vergi Oranı  25
I. Vergi Kapasitesi  25
J. Vergi Yükü  26
II. VERGİLEME İLKELERİ  26
A. Vergilemede Genellik İlkesi  27
B. Vergilemede Açıklık İlkesi  28
C. Vergilemede Belirlilik İlkesi  29
D. Vergilemede Verimlilik İlkesi  29
E. Vergilemede Uygunluk İlkesi  30
F. Vergilemede Esneklik İlkesi  30
G. Vergilemede Adalet İlkesi  31
H. Vergilemede Eşitlik İlkesi  32
1. Vergilemede Yatay Eşitlik İlkesi  33
2. Vergilemede Dikey Eşitlik İlkesi  33
III. VERGİLEME YAKLAŞIMLARI  33
A. Vergilemede Fayda Yaklaşımı  33
B. Vergilemede Ödeme Gücü Yaklaşımı  35
IV. VERGİ ÖDEME GÜCÜ KAVRAMI  36
A. Vergi Ödeme Gücünün Tespitinde Gelir  38
1. Kaynak Teorisi  43
2. Net Artış Teorisi  44
B. Vergi Ödeme Gücünün Tespitinde Harcama Gücü  46
1. Akış Kavramı  47
2. Stok Kavramı  48
3. Sermaye Değer Artış Kazancı Kavramı  50
C. Vergi Ödeme Gücünün Ölçüsü  51
İkinci Bölüm
TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN YAPISI VE
ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
I. TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN YAPISI  55
A. Gelir ve Kazançlar Üzerinden Alınan Vergiler  57
1. Gelir Vergisi  58
2. Kurumlar Vergisi  60
3. Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi İlişkisi  62
B. Servet Üzerinden Alınan Vergiler  63
C. Mal ve Hizmetler Üzerinden Alınan Vergiler  65
1. Perakende Satış Vergisi  67
2. Muamele Vergisi  67
3. Özel Tüketim Vergisi  68
4. Katma Değer Vergisi  69
II. TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  71
A. Gelir Vergisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi  71
1. Gelir Vergisinin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri  75
2. Gelir Vergisinin Kaynak Dağılımı Üzerindeki Etkileri  80
3. Gelir Vergisinin Ekonomik İstikrar Üzerindeki Etkileri  82
B. Kurumlar Vergisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi  86
1. Kurumlar Vergisinin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri  87
2. Kurumlar Vergisinin Kaynak Dağılımı Üzerindeki Etkileri  87
3. Kurumlar Vergisinin Ekonomik İstikrar Üzerindeki Etkileri  88
C. Servet Vergisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi  88
1. Servet Vergisinin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri  89
2. Servet Vergisinin Kaynak Dağılımı Üzerindeki Etkileri  90
3. Servet Vergisinin Ekonomik İstikrar Üzerindeki Etkileri  91
D. Tüketim Vergilerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi  91
1. Tüketim Vergilerinin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri  93
2. Tüketim Vergilerinin Kaynak Ayrımı Üzerindeki Etkileri  94
3. Tüketim Vergilerinin Ekonomik İstikrar Üzerindeki Etkileri  95
E. Türk Vergi Sisteminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi  95
Üçüncü Bölüm
KİŞİSEL HARCAMA VERGİSİNİN YAPISI VE
ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
I. KİŞİSEL HARCAMA VERGİSİ  107
A. Kişisel Harcama Vergisinin Gelişim Süreci  107
B. Kişisel Harcama Vergisini Destekleyen Görüşler  111
1. Thomas Hobbes’un Görüşleri  112
2. John Stuart Mill’in Görüşleri  113
3. Irving Fisher’ın Görüşleri  113
4. Nicholas Kaldor’un Görüşleri  114
5. William D. Andrews’ın Görüşleri  116
C. Kişisel Harcama Vergisinin Temel Faydaları  117
II. KİŞİSEL HARCAMA VERGİSİNİN YAPISI  119
A. Kişisel Harcama Vergisinin Amacı  119
B. Kişisel Harcama Vergisinin Konusu  120
C. Kişisel Harcama Vergisini Doğuran Olay  120
D. Kişisel Harcama Vergisinin Mükellefleri  120
E. Kişisel Harcama Vergisinin Sorumlusu  122
F. Kişisel Harcama Vergisinin Matrahı  123
G. Kişisel Harcama Vergisinin Oranı  127
H. Kişisel Harcama Vergisinin Beyanı  130
I. Kişisel Harcama Vergisinin Örnek Uygulamaları  132
1. Gelir Vergisi ve Kişisel Harcama Vergisi Uygulamalarının Karşılaştırılması  132
2. Kişisel Harcama Vergisi Matrahının Hesaplanması  134
III. KİŞİSEL HARCAMA VERGİSİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  136
A. Kişisel Harcama Vergisinin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri  140
B. Kişisel Harcama Vergisinin Kaynak Ayrımı Üzerindeki Etkileri  145
1. Kişisel Harcama Vergisinin Emek Arzı ve Çalışma Arzusu Üzerindeki Etkileri  147
2. Kişisel Harcama Vergisinin Vergi Kayıp ve Kaçakları Üzerindeki Etkileri  148
C. Kişisel Harcama Vergisinin Ekonomik İstikrar Üzerindeki Etkileri  150
1. Kişisel Harcama Vergisinin Enflasyon Üzerindeki Etkileri  153
2. Kişisel Harcama Vergisinin Tasarruflar Üzerindeki Etkileri  156
3. Kişisel Harcama Vergisinin Yatırımlar Üzerindeki Etkileri  159
IV. KİŞİSEL HARCAMA VERGİSİNE GEÇİŞ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  161
A. Yürürlükteki Vergi Unsurlarının Değerlendirilmesi  162
1. Gelir Vergisi Uygulamasının Değerlendirilmesi  162
2. Kurumlar Vergisi Uygulamasının Değerlendirilmesi  163
3. Servet Vergisi Uygulamalarının Değerlendirilmesi  165
4. Katma Değer Vergisi Uygulamasının Değerlendirilmesi  167
5. Özel Tüketim Vergisi Uygulamasının Değerlendirilmesi  169
B. Kişisel Harcama Vergisi Matrahı Unsurlarının Değerlendirilmesi  170
1. Tüketim ve Yatırım Unsurlarının Değerlendirilmesi  170
2. Dayanıklı Tüketim Malı Unsurlarının Değerlendirilmesi  171
3. Gayrimenkul Alımlarının Değerlendirilmesi  173
4. Kira Harcamalarının Değerlendirilmesi  174
5. Hediye, Bağış, Miras ve Karşılıksız Transferlerin Değerlendirilmesi  175
6. Mücevher, Sanat Eseri ve Değerli Malların Değerlendirilmesi  177
7. Bireysel Tüketici Kredileri ve Bireysel Borçların Değerlendirilmesi  178
8. Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortası Unsurlarının Değerlendirilmesi  179
9. Vergi Muafiyeti veya İstisnası Tanınabilecek Unsurların Değerlendirilmesi  179
C. Kişisel Harcama Vergisine Geçiş Sürecinde Yaşanabilecek Sorunların Değerlendirilmesi  182
1. Geçiş Sonrasında Bireysel Harcamaların Kurumlar Üzerinden Yapılmasının Değerlendirilmesi  182
2. Geçiş Öncesindeki Tasarruf Unsurlarının Değerlendirilmesi  183
3. Geçiş Öncesinde Mal Alımına Karşı Aşırı Talebin Değerlendirilmesi  185
4. Geçiş Öncesinde Gizlenen Servet Unsurlarının Durumunun Değerlendirilmesi  186
5. Uluslararası Çifte Vergileme Sorununun Değerlendirilmesi  187
Sonuç  189
Kaynaklar  193
Kavram Dizini  201
Yazar Hakkında Bilgiler  207
  

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Tablolar Listesi  13
Şekiller Listesi  13
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
VERGİ VE VERGİLEME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
I. VERGİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR  19
A. Verginin Tanımı  19
B. Verginin Amacı ve Fonksiyonları  20
1. Verginin Mali Fonksiyonu  21
2. Verginin Ekonomik Fonksiyonu  21
3. Verginin Sosyal Fonksiyonu  21
C. Verginin Konusu  22
D. Vergiyi Doğuran Olay  22
E. Vergi Mükellefi  23
F. Vergi Sorumlusu  23
G. Vergi Matrahı  24
H. Vergi Oranı  25
I. Vergi Kapasitesi  25
J. Vergi Yükü  26
II. VERGİLEME İLKELERİ  26
A. Vergilemede Genellik İlkesi  27
B. Vergilemede Açıklık İlkesi  28
C. Vergilemede Belirlilik İlkesi  29
D. Vergilemede Verimlilik İlkesi  29
E. Vergilemede Uygunluk İlkesi  30
F. Vergilemede Esneklik İlkesi  30
G. Vergilemede Adalet İlkesi  31
H. Vergilemede Eşitlik İlkesi  32
1. Vergilemede Yatay Eşitlik İlkesi  33
2. Vergilemede Dikey Eşitlik İlkesi  33
III. VERGİLEME YAKLAŞIMLARI  33
A. Vergilemede Fayda Yaklaşımı  33
B. Vergilemede Ödeme Gücü Yaklaşımı  35
IV. VERGİ ÖDEME GÜCÜ KAVRAMI  36
A. Vergi Ödeme Gücünün Tespitinde Gelir  38
1. Kaynak Teorisi  43
2. Net Artış Teorisi  44
B. Vergi Ödeme Gücünün Tespitinde Harcama Gücü  46
1. Akış Kavramı  47
2. Stok Kavramı  48
3. Sermaye Değer Artış Kazancı Kavramı  50
C. Vergi Ödeme Gücünün Ölçüsü  51
İkinci Bölüm
TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN YAPISI VE
ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
I. TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN YAPISI  55
A. Gelir ve Kazançlar Üzerinden Alınan Vergiler  57
1. Gelir Vergisi  58
2. Kurumlar Vergisi  60
3. Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi İlişkisi  62
B. Servet Üzerinden Alınan Vergiler  63
C. Mal ve Hizmetler Üzerinden Alınan Vergiler  65
1. Perakende Satış Vergisi  67
2. Muamele Vergisi  67
3. Özel Tüketim Vergisi  68
4. Katma Değer Vergisi  69
II. TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  71
A. Gelir Vergisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi  71
1. Gelir Vergisinin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri  75
2. Gelir Vergisinin Kaynak Dağılımı Üzerindeki Etkileri  80
3. Gelir Vergisinin Ekonomik İstikrar Üzerindeki Etkileri  82
B. Kurumlar Vergisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi  86
1. Kurumlar Vergisinin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri  87
2. Kurumlar Vergisinin Kaynak Dağılımı Üzerindeki Etkileri  87
3. Kurumlar Vergisinin Ekonomik İstikrar Üzerindeki Etkileri  88
C. Servet Vergisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi  88
1. Servet Vergisinin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri  89
2. Servet Vergisinin Kaynak Dağılımı Üzerindeki Etkileri  90
3. Servet Vergisinin Ekonomik İstikrar Üzerindeki Etkileri  91
D. Tüketim Vergilerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi  91
1. Tüketim Vergilerinin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri  93
2. Tüketim Vergilerinin Kaynak Ayrımı Üzerindeki Etkileri  94
3. Tüketim Vergilerinin Ekonomik İstikrar Üzerindeki Etkileri  95
E. Türk Vergi Sisteminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi  95
Üçüncü Bölüm
KİŞİSEL HARCAMA VERGİSİNİN YAPISI VE
ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
I. KİŞİSEL HARCAMA VERGİSİ  107
A. Kişisel Harcama Vergisinin Gelişim Süreci  107
B. Kişisel Harcama Vergisini Destekleyen Görüşler  111
1. Thomas Hobbes’un Görüşleri  112
2. John Stuart Mill’in Görüşleri  113
3. Irving Fisher’ın Görüşleri  113
4. Nicholas Kaldor’un Görüşleri  114
5. William D. Andrews’ın Görüşleri  116
C. Kişisel Harcama Vergisinin Temel Faydaları  117
II. KİŞİSEL HARCAMA VERGİSİNİN YAPISI  119
A. Kişisel Harcama Vergisinin Amacı  119
B. Kişisel Harcama Vergisinin Konusu  120
C. Kişisel Harcama Vergisini Doğuran Olay  120
D. Kişisel Harcama Vergisinin Mükellefleri  120
E. Kişisel Harcama Vergisinin Sorumlusu  122
F. Kişisel Harcama Vergisinin Matrahı  123
G. Kişisel Harcama Vergisinin Oranı  127
H. Kişisel Harcama Vergisinin Beyanı  130
I. Kişisel Harcama Vergisinin Örnek Uygulamaları  132
1. Gelir Vergisi ve Kişisel Harcama Vergisi Uygulamalarının Karşılaştırılması  132
2. Kişisel Harcama Vergisi Matrahının Hesaplanması  134
III. KİŞİSEL HARCAMA VERGİSİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  136
A. Kişisel Harcama Vergisinin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri  140
B. Kişisel Harcama Vergisinin Kaynak Ayrımı Üzerindeki Etkileri  145
1. Kişisel Harcama Vergisinin Emek Arzı ve Çalışma Arzusu Üzerindeki Etkileri  147
2. Kişisel Harcama Vergisinin Vergi Kayıp ve Kaçakları Üzerindeki Etkileri  148
C. Kişisel Harcama Vergisinin Ekonomik İstikrar Üzerindeki Etkileri  150
1. Kişisel Harcama Vergisinin Enflasyon Üzerindeki Etkileri  153
2. Kişisel Harcama Vergisinin Tasarruflar Üzerindeki Etkileri  156
3. Kişisel Harcama Vergisinin Yatırımlar Üzerindeki Etkileri  159
IV. KİŞİSEL HARCAMA VERGİSİNE GEÇİŞ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  161
A. Yürürlükteki Vergi Unsurlarının Değerlendirilmesi  162
1. Gelir Vergisi Uygulamasının Değerlendirilmesi  162
2. Kurumlar Vergisi Uygulamasının Değerlendirilmesi  163
3. Servet Vergisi Uygulamalarının Değerlendirilmesi  165
4. Katma Değer Vergisi Uygulamasının Değerlendirilmesi  167
5. Özel Tüketim Vergisi Uygulamasının Değerlendirilmesi  169
B. Kişisel Harcama Vergisi Matrahı Unsurlarının Değerlendirilmesi  170
1. Tüketim ve Yatırım Unsurlarının Değerlendirilmesi  170
2. Dayanıklı Tüketim Malı Unsurlarının Değerlendirilmesi  171
3. Gayrimenkul Alımlarının Değerlendirilmesi  173
4. Kira Harcamalarının Değerlendirilmesi  174
5. Hediye, Bağış, Miras ve Karşılıksız Transferlerin Değerlendirilmesi  175
6. Mücevher, Sanat Eseri ve Değerli Malların Değerlendirilmesi  177
7. Bireysel Tüketici Kredileri ve Bireysel Borçların Değerlendirilmesi  178
8. Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortası Unsurlarının Değerlendirilmesi  179
9. Vergi Muafiyeti veya İstisnası Tanınabilecek Unsurların Değerlendirilmesi  179
C. Kişisel Harcama Vergisine Geçiş Sürecinde Yaşanabilecek Sorunların Değerlendirilmesi  182
1. Geçiş Sonrasında Bireysel Harcamaların Kurumlar Üzerinden Yapılmasının Değerlendirilmesi  182
2. Geçiş Öncesindeki Tasarruf Unsurlarının Değerlendirilmesi  183
3. Geçiş Öncesinde Mal Alımına Karşı Aşırı Talebin Değerlendirilmesi  185
4. Geçiş Öncesinde Gizlenen Servet Unsurlarının Durumunun Değerlendirilmesi  186
5. Uluslararası Çifte Vergileme Sorununun Değerlendirilmesi  187
Sonuç  189
Kaynaklar  193
Kavram Dizini  201
Yazar Hakkında Bilgiler  207
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020