Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Sürekli Eser Sözleşmeleri
Borçlar Hukuku Monografileri
Eylül 2020 / 1. Baskı / 160 Syf.
Fiyatı: 57.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Sürekli eser sözleşmeleri ile hem günlük hayatta hem de ticari hayatta sıklıkla karşılaşılmaktadır. Sürekli bir ilişki içerisinde ifa edilen bakım onarım sözleşmeleri, ara malzeme üretimine ilişkin sözleşmeler konu dahilindedir. Eser sözleşmesinin unsurlarını taşıyan, ani ifalı münferit edimlerin, bir çerçeve sözleşme dahilinde sürekli bir borç ilişkisi oluşturdukları sürekli eser sözleşmeleri elbette bunlarla sınırlı değildir. Çalışmada sürekli eser sözleşmelerinin farklı uygulamaları örnekleriyle anlatılmıştır.

Çalışmada sürekli eser sözleşmesi kavramı; unsurları, özellikleri, sürekli borç ilişkisi ve çerçeve sözleşmesi kavramları üzerinde durularak incelenmiştir. Münferit sözleşmeler yönünden eser sözleşmesine has hükümler inceleme konusu yapılmıştır. Çerçeve sözleşme yönünden ise eser sözleşmesine has kuralların ne ölçüde uygun düştüğü ve sürekli ilişki olmasına özel durumlar inceleme konusu yapılmıştır.

Konu Başlıkları
Kavram Olarak Sürekli Eser Sözleşmesi
Kısmi İfa Olmaksızın Gerçekleştirilen Dönemsel Edimler
Çerçeve Sözleşme Kavramı ve Sürekli Olma Özelliği
Münferit Edimlerin Ani İfalı Olması
Gerçek Art Arda Teslimli Sözleşme
Gerçek Olmayan Art Arda Teslimli Sözleşme
Atipik Sözleşme
Tedarik Sözleşmeleri
Bedelin Uyarlanması
Haklı Sebeple Fesih
Barkod: 9789750262463
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 160
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Teşekkür  9
Kısaltmalar  15
GİRİŞ  17
BİRİNCİ BÖLÜM:
GENEL OLARAK SÜREKLİ ESER SÖZLEŞMESİ
§ 1 ESER SÖZLEŞMESİ KAVRAMI  19
I. ESER SÖZLEŞMESİNİN TANIMI  19
II. ESER SÖZLEŞMESİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ  21
III. ESER SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ  26
A. Eser Sözleşmesi–Eser Teslim Sözleşmesi  26
B. Maddi Eser Sözleşmesi–Gayri Maddi Eser Sözleşmesi  28
C. Asıl Eser Sözleşmesi–Alt Eser Sözleşmesi  32
§2. SÜREKLİ ESER SÖZLEŞMESİ KAVRAMI  34
I. HUKUKÎ NİTELİĞİ  37
II. TANIMI  38
III. UNSURLARI  38
A. Genel Olarak  38
B. Eser Meydana Getirme  39
C. Kısmi İfa Olmaksızın Gerçekleştirilen Dönemsel Edimler  39
D. Bedel  40
1. Bedelin Kararlaştırılmış Olması  43
a. Götürü Bedel  43
b. Yaklaşık Bedel  44
c. Bedel Belirleme Yetkisinin Taraflardan Birine Verilmesi  45
2. Bedelin Hiç Kararlaştırılmamış Olması  46
E. Tarafların anlaşması  47
IV. ÖZELLİKLERİ  48
A. Çerçeve Sözleşmenin Sürekli Olma Özelliği  49
1. Çerçeve Sözleşme Kavramı  49
2. Çerçeve Sözleşmenin Sürekli İfalı Bir İlişki Olması  50
a. Gerçek Art Arda Teslimli Sözleşme  54
b. Gerçek Olmayan Art Arda Teslimli Sözleşme  55
B. Münferit Edimlerin Ani İfalı Olması  58
C. Karşılıklı Olması  59
V. GEÇERLİLİĞİ  61
A. Tüm Hukuki İşlemlerde Aranan Geçerlilik Koşulları  61
B. Çerçeve Sözleşme Bakımından Geçersizlik Halleri  61
C. Münferit Sözleşmeler Bakımından Geçersizlik Halleri  63
D. Geçerlilik Şekli  64
E. Genel İşlem Koşulları  65
§3. ESER SÖZLEŞMESİNİN BENZER SÖZLEŞMELER VE SÜREKLİ ESER SÖZLEŞMESİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI  69
I. ESER SÖZLEŞMESİNİN HİZMET SÖZLEŞMESİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI  69
II. ESER SÖZLEŞMESİNİN VEKALET SÖZLEŞMESİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI  71
III. ESER SÖZLEŞMESİNİN SATIŞ SÖZLEŞMESİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI  73
IV. ESER SÖZLEŞMESİNİN YAYIM SÖZLEŞMESİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI  75
V. ESER SÖZLEŞMESİNİN SÜREKLİ ESER SÖZLEŞMESİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI  77
A. Benzerlikleri  77
1. Rızai Bir Akit Olması  77
2. Yüklenicinin Sonuçtan Sorumlu Olması  77
3. Karşılıklı Olması  78
4. Kural Olarak Geçerlilik Şekline Tabi Olmaması  78
B. Farklılıkları  78
1. Atipik Sözleşme Olması  78
2. Sürekli İfalı Olması  80
3. Çerçeve Sözleşme Olması  81
İKİNCİ BÖLÜM:
SÜREKLİ ESER SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
§4. YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  83
I. EDİM SONUCUNUN İFASI BORCU  83
II. EDİM SONUCUNU BİZZAT VEYA GÖZETİM ALTINDA YERİNE GETİRME BORCU  84
III. ARAÇ GEREÇ VE MALZEME SAĞLAMA BORCU  86
IV. AYIPTAN DOLAYI SORUMLULUĞU  88
A. Koşulları  89
1. Eser Ayıplı Olmalıdır  89
2. Eser Teslim Edilmiş Olmalıdır  91
3. Ayıp İşsahibinden Kaynaklanmamış Olmalıdır  94
4. Eser Kabul Edilmemiş Olmalıdır  94
5. Gözden Geçirme ve Bildirim Külfeti Yerine Getirilmiş Olmalıdır  95
B. İş Sahibinin Ayıptan Doğan Hakları  96
1. Eserdeki Ayıbın Giderilmesini İsteme  97
2. Bedelin İndirilmesini İsteme  99
3. Sözleşmeden Dönme  100
4. Tazminat Talep Etme  101
5. Ayıplı İfadan Doğan Hakların Tabi Olduğu Zamanaşımı  103
V. FAALİYETLERİN SADAKAT VE ÖZEN İLE YERİNE GETİRİLMESİ  104
A. Sadakat Borcu  104
B. Özen Borcu  105
C. Sadakat ve Özen Borcuna Aykırılığın Hukuki Sonuçları  106
1. Tazminat Talebi  107
2. Yüklenicinin, Eseri Ayıplı Ya Da Sözleşmeye Aykırı Meydana Getireceğinin Anlaşılması Durumunda, Eserin Üçüncü Kişiye Yaptırılması  107
§5. İŞ SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  109
I. BEDEL ÖDEME BORCU  110
A. Bedel Borcunun İfa Zamanı  110
1. TTK m.1530’un Vadenin Belirlenmemiş Olmasına İlişkin Ayrımı  113
2. TTK m.1530’un Vadenin Belirlenmiş Olmasına İlişkin Ayrımı  114
B. Bedelin Uyarlanması  115
C. Uyarlamanın Hüküm ve Sonuçları  117
II. İŞSAHİBİNİN DİĞER BORÇLARI  118
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
SÜREKLİ ESER SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
§ 6. SÜREKLİ ESER SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  121
I. GENEL SONA ERME HALLERİ  122
A. Münferit Sözleşmeler Yönünden Genel Sona Erme Halleri  122
1. Tarafların Karşılıklı Anlaşması  122
2. İfa İmkansızlığı  123
3. Yüklenicinin Temerrüdü Sebebiyle Sona Erme  125
4. İş sahibinin Alacaklı Temerrüdü Sebebiyle Sona Erme  126
5. İş Sahibinin Borçlu Temerrüdü Sebebiyle Sona Erme  127
B. Çerçeve Sözleşme Yönünden Genel Sona Erme Halleri  127
1. Tarafların Karşılıklı Anlaşması  127
2. İfa İmkansızlığı  128
a. Yüklenicinin Ölümü veya Yeteneğini Kaybetmesi  128
b. İfanın İşsahibine Yüklenecek Bir Olay Sebebi İle İmkansızlaşması  130
c. Eserin Yok Olması  131
3. Borçlu Temerrüdü  131
4. İşsahibinin Alacaklı Temerrüdü  133
5. İşsahibinin Borçlu Temerrüdü  134
6. Sözleşme Süresinin Sona Ermesi  134
II. ÖZEL SONA ERME HALLERİ  136
A. Münferit Sözleşmeler Yönünden Özel Sona Erme Halleri  136
1. Ayıplı ifa Sebebiyle Sona Erme  136
2. Yaklaşık Bedelin Aşılması Sebebi İle Sona Erme  137
3. Götürü Bedelli İşlerde Beklenmedik Durumların Ortaya Çıkması  138
4. İş Sahibinin Ödeyeceği Tam Tazminatla Fesih  139
5. İşe Zamanında Başlama Ve Devam Etme Borcuna Aykırılık Sebebi İle Sözleşmeden Dönme  139
B. Çerçeve Sözleşme Yönünden Özel Sona Erme Halleri  143
1. Ayıplı İfa Sebebiyle Sona Erme  143
2. Yaklaşık Bedelin Aşılması Sebebi İle Sona Erme  143
3. Götürü Bedelli İşlerde Beklenmedik Durumların Ortaya Çıkması  144
4. İş Sahibinin Ödeyeceği Tam Tazminatla Fesih  144
III. HAKLI SEBEPLE SONA ERME  145
Sonuç  151
Kaynakça  153
Kavram Dizini  159
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Teşekkür  9
Kısaltmalar  15
GİRİŞ  17
BİRİNCİ BÖLÜM:
GENEL OLARAK SÜREKLİ ESER SÖZLEŞMESİ
§ 1 ESER SÖZLEŞMESİ KAVRAMI  19
I. ESER SÖZLEŞMESİNİN TANIMI  19
II. ESER SÖZLEŞMESİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ  21
III. ESER SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ  26
A. Eser Sözleşmesi–Eser Teslim Sözleşmesi  26
B. Maddi Eser Sözleşmesi–Gayri Maddi Eser Sözleşmesi  28
C. Asıl Eser Sözleşmesi–Alt Eser Sözleşmesi  32
§2. SÜREKLİ ESER SÖZLEŞMESİ KAVRAMI  34
I. HUKUKÎ NİTELİĞİ  37
II. TANIMI  38
III. UNSURLARI  38
A. Genel Olarak  38
B. Eser Meydana Getirme  39
C. Kısmi İfa Olmaksızın Gerçekleştirilen Dönemsel Edimler  39
D. Bedel  40
1. Bedelin Kararlaştırılmış Olması  43
a. Götürü Bedel  43
b. Yaklaşık Bedel  44
c. Bedel Belirleme Yetkisinin Taraflardan Birine Verilmesi  45
2. Bedelin Hiç Kararlaştırılmamış Olması  46
E. Tarafların anlaşması  47
IV. ÖZELLİKLERİ  48
A. Çerçeve Sözleşmenin Sürekli Olma Özelliği  49
1. Çerçeve Sözleşme Kavramı  49
2. Çerçeve Sözleşmenin Sürekli İfalı Bir İlişki Olması  50
a. Gerçek Art Arda Teslimli Sözleşme  54
b. Gerçek Olmayan Art Arda Teslimli Sözleşme  55
B. Münferit Edimlerin Ani İfalı Olması  58
C. Karşılıklı Olması  59
V. GEÇERLİLİĞİ  61
A. Tüm Hukuki İşlemlerde Aranan Geçerlilik Koşulları  61
B. Çerçeve Sözleşme Bakımından Geçersizlik Halleri  61
C. Münferit Sözleşmeler Bakımından Geçersizlik Halleri  63
D. Geçerlilik Şekli  64
E. Genel İşlem Koşulları  65
§3. ESER SÖZLEŞMESİNİN BENZER SÖZLEŞMELER VE SÜREKLİ ESER SÖZLEŞMESİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI  69
I. ESER SÖZLEŞMESİNİN HİZMET SÖZLEŞMESİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI  69
II. ESER SÖZLEŞMESİNİN VEKALET SÖZLEŞMESİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI  71
III. ESER SÖZLEŞMESİNİN SATIŞ SÖZLEŞMESİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI  73
IV. ESER SÖZLEŞMESİNİN YAYIM SÖZLEŞMESİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI  75
V. ESER SÖZLEŞMESİNİN SÜREKLİ ESER SÖZLEŞMESİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI  77
A. Benzerlikleri  77
1. Rızai Bir Akit Olması  77
2. Yüklenicinin Sonuçtan Sorumlu Olması  77
3. Karşılıklı Olması  78
4. Kural Olarak Geçerlilik Şekline Tabi Olmaması  78
B. Farklılıkları  78
1. Atipik Sözleşme Olması  78
2. Sürekli İfalı Olması  80
3. Çerçeve Sözleşme Olması  81
İKİNCİ BÖLÜM:
SÜREKLİ ESER SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
§4. YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  83
I. EDİM SONUCUNUN İFASI BORCU  83
II. EDİM SONUCUNU BİZZAT VEYA GÖZETİM ALTINDA YERİNE GETİRME BORCU  84
III. ARAÇ GEREÇ VE MALZEME SAĞLAMA BORCU  86
IV. AYIPTAN DOLAYI SORUMLULUĞU  88
A. Koşulları  89
1. Eser Ayıplı Olmalıdır  89
2. Eser Teslim Edilmiş Olmalıdır  91
3. Ayıp İşsahibinden Kaynaklanmamış Olmalıdır  94
4. Eser Kabul Edilmemiş Olmalıdır  94
5. Gözden Geçirme ve Bildirim Külfeti Yerine Getirilmiş Olmalıdır  95
B. İş Sahibinin Ayıptan Doğan Hakları  96
1. Eserdeki Ayıbın Giderilmesini İsteme  97
2. Bedelin İndirilmesini İsteme  99
3. Sözleşmeden Dönme  100
4. Tazminat Talep Etme  101
5. Ayıplı İfadan Doğan Hakların Tabi Olduğu Zamanaşımı  103
V. FAALİYETLERİN SADAKAT VE ÖZEN İLE YERİNE GETİRİLMESİ  104
A. Sadakat Borcu  104
B. Özen Borcu  105
C. Sadakat ve Özen Borcuna Aykırılığın Hukuki Sonuçları  106
1. Tazminat Talebi  107
2. Yüklenicinin, Eseri Ayıplı Ya Da Sözleşmeye Aykırı Meydana Getireceğinin Anlaşılması Durumunda, Eserin Üçüncü Kişiye Yaptırılması  107
§5. İŞ SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  109
I. BEDEL ÖDEME BORCU  110
A. Bedel Borcunun İfa Zamanı  110
1. TTK m.1530’un Vadenin Belirlenmemiş Olmasına İlişkin Ayrımı  113
2. TTK m.1530’un Vadenin Belirlenmiş Olmasına İlişkin Ayrımı  114
B. Bedelin Uyarlanması  115
C. Uyarlamanın Hüküm ve Sonuçları  117
II. İŞSAHİBİNİN DİĞER BORÇLARI  118
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
SÜREKLİ ESER SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
§ 6. SÜREKLİ ESER SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  121
I. GENEL SONA ERME HALLERİ  122
A. Münferit Sözleşmeler Yönünden Genel Sona Erme Halleri  122
1. Tarafların Karşılıklı Anlaşması  122
2. İfa İmkansızlığı  123
3. Yüklenicinin Temerrüdü Sebebiyle Sona Erme  125
4. İş sahibinin Alacaklı Temerrüdü Sebebiyle Sona Erme  126
5. İş Sahibinin Borçlu Temerrüdü Sebebiyle Sona Erme  127
B. Çerçeve Sözleşme Yönünden Genel Sona Erme Halleri  127
1. Tarafların Karşılıklı Anlaşması  127
2. İfa İmkansızlığı  128
a. Yüklenicinin Ölümü veya Yeteneğini Kaybetmesi  128
b. İfanın İşsahibine Yüklenecek Bir Olay Sebebi İle İmkansızlaşması  130
c. Eserin Yok Olması  131
3. Borçlu Temerrüdü  131
4. İşsahibinin Alacaklı Temerrüdü  133
5. İşsahibinin Borçlu Temerrüdü  134
6. Sözleşme Süresinin Sona Ermesi  134
II. ÖZEL SONA ERME HALLERİ  136
A. Münferit Sözleşmeler Yönünden Özel Sona Erme Halleri  136
1. Ayıplı ifa Sebebiyle Sona Erme  136
2. Yaklaşık Bedelin Aşılması Sebebi İle Sona Erme  137
3. Götürü Bedelli İşlerde Beklenmedik Durumların Ortaya Çıkması  138
4. İş Sahibinin Ödeyeceği Tam Tazminatla Fesih  139
5. İşe Zamanında Başlama Ve Devam Etme Borcuna Aykırılık Sebebi İle Sözleşmeden Dönme  139
B. Çerçeve Sözleşme Yönünden Özel Sona Erme Halleri  143
1. Ayıplı İfa Sebebiyle Sona Erme  143
2. Yaklaşık Bedelin Aşılması Sebebi İle Sona Erme  143
3. Götürü Bedelli İşlerde Beklenmedik Durumların Ortaya Çıkması  144
4. İş Sahibinin Ödeyeceği Tam Tazminatla Fesih  144
III. HAKLI SEBEPLE SONA ERME  145
Sonuç  151
Kaynakça  153
Kavram Dizini  159
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020