Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Excel ile İstatistiksel Veri Analizi
Excel 2019, 2016 ve 2013 Uyumlu
Mayıs 2019 / 2. Baskı / 344 Syf.
Fiyatı: 52.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

İstatistik işlemleri için kullanıcılar; R, SAS, SPSS, Matlab, Minitab, EViews, Stata, Statistica, LISREL, MedCalc, Mathematica, Systat, Weka, Easyfit, Calc, Gnumeric gibi birçok paket programını kullanmaktadırlar. Son yıllarda Excel'in istatistiksel araçlarının ve sonuçlarının doğruluğu, konu üzerine yazılan akademik makalelerde de doğrulanmaktadır. Excel, isimleri belirtilen diğer ücretli ve pahalı paket programlara göre daha yaygın ve erişilebilir bulunmaktadır.

Excel ile İstatistiksel Veri Analizi kitabının amacı, dünyanın en popüler çalışma sayfası programı olan Excel'in istatistiksel özelliklerinin anlaşılması ile kullanıcıların kendi gereksinimlerine yönelik olarak kullanımını sağlamaktır. Birçok istatistik kitabı kavramları öğretmekte fakat uygulamalarını göstermemekte dolayısıyla bir anlaşılma sorunu ortaya çıkmaktadır. Diğer bir yandan birçok Excel kitabı da Excel'in özelliklerini anlatırken arkasındaki istatistiksel kavramlardan bahsetmemektedir. Bu kitapta Excel istatistiksel araçları anlatılmadan önce araçların kurulu oldukları istatistiksel temel ve teorik bilgi anlatılmakta böylelikle kullanılacak Excel aracının daha iyi anlaşılmasına ve etkin kullanılmasına yardımcı olunmaktadır. Dolayısıyla kitap sadece bir Excel kitabı veya sadece bir istatistik kitabı olmayıp ikisinin tam kesişim noktasında bulunmaktadır.

Bu kitap makro veya üçüncü parti eklenti paketi kullanmamakta, aksine Excel'de bulunan istatistik fonksiyonlarını, basit hesaplamaları ve Excel içinde bulunan Veri Çözümleme (Analysis ToolPak) eklentisi paketini kullanmaktadır. Kitapta anlatılan örneklerin tümü, www.seckin.com.tr sitesinde bulunan kitabın sayfasından indirilebilmektedir.

Konu Başlıkları
Excel'in İstatistiksel Yeteneklerinin Anlaşılması
Merkezi Eğilimin ve Değişkenlik Ölçülerinin Belirlenmesi
Verileri Grafiklerle, Tanımlayıcı İstatistikler ile, Sıralamaları ile ve Histogramlarla Özetleme
Verileri Diğer İstatistikler ile ve Özet Tablolar (Pivot Tables) Kullanarak Özetleme
Normal Dağılım ve Güven Aralığı Tahmini
Tek Örnek ve İki Örnek Hipotez Testleri
Varyans Analizi: Tek Yönlü Anova ve İki Yönlü Anova
Regresyon Analizi ile Doğrusal İlişki Tahmini ve Çoklu Regresyon
Korelasyon Katsayısı ile İlişkinin Belirlenmesi
Doğrusal Olmayan İlişkilerin, Üs Eğrisi ve Üstel Büyümenin Modellenmesi
Talep Eğrisi Tahmini ve Hareketli Ortalama ile Tahmin Yapma
Tesadüfi Değişkenler ve Dağılımlar
Weibull ve Beta Dağılımları ile Modelleme ve Monte Carlo Simülasyonu
Barkod: 9789750254802
Yayın Tarihi: Mayıs 2019
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 18x23
Sayfa Sayısı: 344
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Giriş  15
Kitabın Okuyucularında Aranan Özellikler  15
Bu Kitabı Kimler Okumalı  15
Bu Kitabı Niçin Okumalı  16
Bu Kitap Nasıl Düzenlendi  17
Kitapta Kullanılan Gösterimler ve İçerik Düzeni  17
KISIM 1
EXCEL İLE İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİNE BAŞLAMA
Bölüm 1: Önemli Kavramlar, Terimler ve Tanımlar  21
İstatistiksel Yöntemler  21
Anakitle (Popülasyon/Evren) ve Örneklem  23
Veri (Data/Datum) ve Veri Tipleri  24
Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler  26
İstatistik Anahtar Terimleri  26
Yorumlayıcı İstatistik Hipotez Testleri  27
Boş Hipotez ve Alternatif Hipotez  28
Tip I ve Tip II İstatistiksek Hata Tipleri  29
Bölüm 2: Excel’de Fonksiyonlar ve Kullanımları  31
Çalışma Sayfaları Öğeleri  32
Çalışma Sayfasına Veri Girme  35
Tek Hücreye Veri Girme  35
Birden Fazla Hücreye Veri Girme  35
Formül Oluşturma  36
Parantezlerle Formül Oluşturma  38
Formülleri Kopyalama  39
Fonksiyonları (İşlevleri) Kullanma  40
En Son Kullanılan Fonksiyonları (İşlevleri) Kullanma  44
Formülü Değiştirme  45
Otomatik Doldurma Özelliği ile Veri Girme  45
Hücreleri Ad Kutusu (Name Box) ile Adlandırma  46
Alan Adlarını Fonksiyonlarda Kullanma  49
Bölüm 3: Excel’in İstatistiksel Yeteneklerinin Anlaşılması  53
İstatistiksel Fonksiyonlara Hızlıca Ulaşma  53
Veri Çözümleme Araç Takımını Aktif Hale Getirme  54
Veri Çözümleme Araç Takımı  55
Veri Çözümleme Araç Takımını Kullanma  57
KISIM 2
VERİ TANIMLAMA
Bölüm 4: Verileri Grafiklerle Özetleme  61
Grafikleri Tanıma  62
Grafik Türleri  63
Grafik Oluşturma  64
Grafik Araçları Bağlamsal Komutları ile Grafikleri Düzenleme  65
Tasarım Komut Sekmesini Kullanma  66
Grafik Türünü Değiştirme  66
Veri Kaynağını Değiştirme  68
Grafik Düzenleri ve Grafik Stilleri Kullanma  69
Grafiği Çalışma Sayfalarında Taşıma  70
Düzen Komut Sekmesi ile Grafik Parçalarını Değiştirme  72
Grafiği Yeniden Boyutlandırma ve Silme  74
Mini Grafik Ekleme  75
Bölüm 5: Verileri Tanımlayıcı İstatistikler İle Özetleme  77
Tanımlayıcı İstatistiklerin (Deive Statistics) Hesaplanması  77
Durum Çubuğunda Hızlıca Tanımlayıcı İstatistikleri İnceleme  81
Bölüm 6: Merkezi Eğilimin Belirlenmesi  83
Aritmetik Ortalamanın Hesaplanması  84
ORTALAMA (AVERAGE) ve ORTALAMAA (AVERAGEA) Fonksiyonları  84
EĞERORTALAMA (AVERAGEIF) ve ÇOKEĞERORTALAMA (AVERAGEIFS) Fonksiyonları  86
KIRPORTALAMA (TRIMMEAN) Fonksiyonu ile Dışa Düşenlerin (Outlier) Elenmesi  88
GEOORT (GEOMEAN) Fonksiyonu ile Geometrik Ortalamanın Hesaplanması  89
HARORT (HARMEAN) Fonksiyonu ile Harmonik Ortalamanın Hesaplanması  90
ORTANCA (MEDIAN) Fonksiyonu ile Ortanca/Medyan Hesaplanması  91
ENÇOK_OLAN.TEK (MODE.SNGL) ve ENÇOK_OLAN.ÇOK (MODE.MULT) Fonksiyonları ile Mod/En Sık Değer Hesaplanması  92
Bölüm 7: Değişkenlik Ölçülerinin Belirlenmesi  95
Anakitle/Popülasyon Varyansı Hesaplaması  96
VAR.P (VAR.P) ve VARSA (VARPA) Fonksiyonları ile Anakitle/Popülasyon Varyansı Hesaplama  97
Örneklem Varyansı Hesaplaması  98
VAR.S (VAR.S) ve VARA (VARA) Fonksiyonları ile Örneklem Varyansı Hesaplama  99
Anakitle ve Örneklem İçin Standart Sapma Hesaplaması  100
STDSAPMA.P (STDEV.P) ve STDSAPMASA (STDEVPA) Fonksiyonları ile Anakitle Standart Sapması Hesaplama  101
STDSAPMA.S (STDEV.S) ve STDSAPMAA (STDEVA) Fonksiyonları ile Örneklem Standart Sapması Hesaplama  102
SAPKARE (DEVSQ) Fonksiyonu  102
ORTSAP (AVEDEV) Fonksiyonu  103
Bölüm 8: Verileri Sıralamaları İle Özetleme  105
Sıralama/Rank ve Yüzdebirlik (Rank and Percentile) Değerlerinin Hesaplanması  106
RANK.EŞİT (RANK.EQ) ve RANK.ORT (RANK.AVG) Fonksiyonları ile Verileri Sıralama  108
BÜYÜK (LARGE) ve KÜÇÜK (SMALL) Fonksiyonları ile Sıralamaları Verilen Değerleri Bulma  109
YÜZDEBİRLİK.DHL (PERCENTILE.INC) ve YÜZDEBİRLİK.HRC (PERCENTILE.EXC) Fonksiyonları ile Yüzdebirlik Hesaplaması  110
YÜZDERANK.DHL (PERCENTRANK.INC) ve YÜZDERANK.HRC (PERCENTRANK.EXC) Fonksiyonları ile Yüzdebirlik Hesaplaması  112
DÖRTTEBİRLİK.DHL (QUARTILE.INC) ve DÖRTTEBİRLİK.HRC (QUARTILE.EXC) Fonksiyonları ile Dörttebirlik Hesaplaması  113
STANDARTLAŞTIRMA (STANDARDIZE) Fonksiyonu ile Ham Puanların Standart z Puanına ve t Puanına Dönüştürülmesi  114
Bölüm 9: Verileri Histogramlarla Özetleme  117
Histogram Dağılım Tipleri  117
Verilerin Histogram ile Özetlenmesi  118
SIKLIK (FREQUENCY) Fonksiyonu ile Frekans Dağılım Tablosu Oluşturma  121
Bölüm 10: Verileri Diğer Tanımlayıcı İstatistikler İle Özetleme  123
Sayma Fonksiyonları İle Hücreleri Sayma  124
EĞERSAY (COUNTIF) Fonksiyonu İle Hücreleri Sayma  126
MAK (MAX) ve MAKA (MAXA) Fonksiyonları ile En Büyük Değerin Bulunması  129
MİN (MIN) ve MİNA (MINA) Fonksiyonları ile En Küçük Değerin Bulunması  130
ÇARPIKLIK (SKEW) ve ÇARPIKLIK.P (SKEW.P) Fonksiyonları ile Çarpıklık Değeri Hesaplaması  131
BASIKLIK (KURT) Fonksiyonu ile Basıklık Değeri Hesaplaması  133
Bölüm 11: Normal Dağılım  135
Normal Dağılım Eğrisi  135
NORM.DAĞ (NORM.DIST) ve NORM.TERS (NORM.INV) Fonksiyonları ile Normal Dağılım Hesaplamaları  137
Standart Normal Dağılım Eğrisi  139
NORM.S.DAĞ (NORM.S.DIST), NORM.S.TERS (NORM.S.INV), PHI (PHI) ve GAUSS (GAUSS) Fonksiyonları ile Standart Normal Dağılım Hesaplamaları  140
Bölüm 12: Verileri Özet Tablolar (Pivot Tables) Kullanarak Özetleme  143
Özet Tablo (PivotTable) Oluşturma  143
Özet Tablonun Düzenlenmesi  147
Özet Tabloda Veri Filtreleme  150
Özet Tabloda İstatistiksel Hesaplamalar Yapma  152
Özet Tabloya Hesaplanmış Alan (Calculated Field) Ekleme  154
ÖZETVERİAL (GETPIVOTDATA) Fonksiyonu ile Özet Tablodan Veri Alma  156
KISIM 3
VERİDEN SONUÇ ÇIKARMA
Bölüm 13: Güven Aralığı Tahmini  161
Örnekleme Dağılımını Anlama  161
Merkezi Limit Teoremi (Central Limit Theorem)  163
GÜVENİLİRLİK.NORM (CONFIDENCE.NORM) Fonksiyonu ile Normal Dağılım için Güven Aralığı Belirleme  164
GÜVENİLİRLİK.T (CONFIDENCE.T) Fonksiyonu ile t Dağılımı için Güven Aralığı Belirleme  166
Veri Çözümleme Örnekleme Aracı ile Örneklem Oluşturma  167
Bölüm 14: Tek Örnek Hipotez Testleri  169
Hipotez Testleri ve Hata Tipleri  169
Tek Kuyruklu (One Tailed) ve İki Kuyruklu (Two Tailed) Hipotez Testleri  172
Z.TEST (Z.TEST) Fonksiyonu ile Tek Örnek İçin Tek Kuyruklu Hipotez Testi  174
T.DAĞ (T.DIST), T.TERS (T.INV), T.DAĞ.SAĞK (T.DIST.RT), T.DAĞ.2K (T.DIST.2T) ve T.TERS.2K (T.INV.2T), Fonksiyonları ile Tek ve İki Kuyruklu Hipotez Testleri  176
KİKARE.DAĞ (CHISQ.DIST), KİKARE.TERS (CHISQ.INV), KİKARE.DAĞ.SAĞK (CHISQ.DIST.RT) ve KİKARE.TERS.SAĞK (CHISQ.INV.RT) Fonksiyonları ile Varyanslar için Hipotez Testleri  179
Bölüm 15: İki Örnek Hipotez Testleri  183
İki Örnek İçin Hipotez Testi Oluşturma  183
z–Test: Ortalamalar İçin İki Örnek  185
t–Test: Eşit Varyanslar Varsayarak İki Örnek  187
t–Test: Farklı Varyanslar Varsayarak İki Örnek  189
t–Test: Ortalamalar İçin İki Örnek  192
T.TEST (T.TEST) Fonksiyonu ile Eşli, Eşit Varyanslar ve Farklı Varyanslar İçin İki Örnek Hipotez Testleri  195
F–Test Varyanslar İçin İki Örnek  196
F.TEST (T.TEST), F.DAĞ (F.DIST), F.DAĞ.SAĞK (F.DIST.RT), F.TERS (F.INV) ve F.TERS.SAĞK (F.INV.RT) Fonksiyonları ile Varyanslar İçin İki Örnek Hipotez Testleri  198
Bölüm 16: Varyans Analizi: Tek Yönlü Anova  203
ANOVA: Tek Etken  204
Bölüm 17: Tesadüfi Bloklar ve İki Yönlü Anova  207
Tesadüfi Bloklar  208
ANOVA: Yinelemesiz Çift–Etken  208
ANOVA: Yinelemeli Çift–Etken  211
Bölüm 18: Regresyon Analizi İle Doğrusal İlişki Tahmini  215
Veri Çözümleme Regresyon Aracı  215
EĞİM (SLOPE), KESMENOKTASI (INTERCEPT), STHYX (STEYX) ve RKARE (RSQ) Fonksiyonları ile Regresyon Analizi  219
TAHMİN.DOĞRUSAL (FORECAST) Fonksiyonu ile Doğrusal Tahmin Yapma  221
EĞİLİM (TREND) Fonksiyonu ile Doğrusal Tahmin Değerlerini Bulma  222
DOT (LINEST) Fonksiyonu ile Regresyon Analizi  223
Bölüm 19: Çoklu Regresyon ve Çoklu Regresyonda Kalitatif Değişkenler  225
Çoklu Regresyona Giriş  225
DOT (LINEST) Fonksiyonu ile Çoklu Regresyon Tahmini  229
Çoklu Regresyonda Kalitatif Değişkenlerin Kullanımı  231
Bölüm 20: Korelasyon Katsayısı İle İlişkinin Belirlenmesi  235
Korelasyon Katsayısı ile İlişkinin Belirlenmesi  236
Veri Çözümleme Korelasyon Aracı  238
Veri Çözümleme Kovaryans Aracı  239
KORELASYON (CORREL), PEARSON (PEARSON) ve RKARE (RSQ) Fonksiyonları ile Korelasyon Hesaplama  240
KOVARYANS.P (COVARIANCE.P) ve KOVARYANS.S (COVARIANCE.S) Fonksiyonları ile Kovaryans Hesaplama  241
FISHER (FISHER) ve FISHERTERS (FISHERINV) Fonksiyonları ile Korelasyon Katsayısı Hipotez Testleri  242
Bölüm 21: Doğrusal Olmayan İlişkilerin Modellenmesi  245
Doğrusal Olmayan İlişkilerin Tespit Edilmesi  245
Veri Çözümleme Regresyon Aracı ile Doğrusal Olmayan İlişki Tahmini  246
Bölüm 22: Üs Eğrisi ve Üstel Büyümenin Modellenmesi  251
Üs Eğrisi (Power Curve) Özellikleri ve Çeşitleri  251
Üstel Eğilim Çizgisi ile Üstel Büyümenin Modellenmesi  253
LOT (LOGEST) Fonksiyonu ile Üstel Büyümenin Modellenmesi  255
BÜYÜME (GROWTH) ile Üstel Büyüme Tahmini  256
Bölüm 23: Talep Eğrisi Tahmini  259
Hedef Arama (Goal Seek) ile Üs Talep Eğrisi Tahmini  259
Solver (Çözücü) ile Doğrusal Talep Eğrisi Tahmini  261
Solver (Çözücü) ile Öznel Belirlenen Talep Durumunda Eğrisel Talep Eğrisi Tahmini  264
Bölüm 24: Hareketli Ortalama İle Tahmin Yapma  269
Hareketli Ortalama ile Zaman Serilerini Anlama  269
Veri Çözümleme Hareketli Ortalama Aracı  271
Veri Çözümleme Üstel Düzeltme Aracı  274
KISIM 4
OLASILIK
Bölüm 25: Olasılığa Giriş  279
Olasılık Tanımı  279
Deneyler, Denemeler, Olaylar ve Örnek Uzaylar  280
Örnek Uzaylar ve Olasılık  280
Birleşik Olaylar, Ayrık Olaylar ve Bağımsız Olaylar  281
Koşullu Olasılık  282
Büyük Örnek Uzaylar  282
ÇARPINIM (FACT) Fonksiyonu ile Faktöriyel Hesaplaması  283
PERMÜTASYON (PERMUT) ve PERMÜTASYONA (PERMUTIONA) Fonksiyonları ile Permütasyon Hesaplaması  284
KOMBİNASYON (COMBIN) ve KOMBİNASYONA (COMBINA) Fonksiyonları ile Kombinasyon Hesaplaması  285
Bölüm 26: Tesadüfi Değişkenler ve Dağılımlar  287
Tesadüfi Değişken ve Normal Tesadüfi Değişken  287
Kesikli ve Sürekli Tesadüfi Değişkenler  289
Binom Dağılımı ve Binom Tesadüfi Değişkeni  290
Hipergeometrik Dağılım ve Hipergeometrik Tesadüfi Değişkeni  294
Poisson Dağılımı ve Poisson Tesadüfi Değişkeni  294
Üstel Dağılım ve Üstel Tesadüfi Değişkeni  296
Bölüm 27: Weibull ve Beta Dağılımları İle Modelleme  297
Weibull Dağılımı ile Mühendislik Sistemlerinde Modelleme  298
Beta Dağılımı ile Proje Süresi Modelleme  299
Bölüm 28: Monte Carlo Simülasyonu  301
S_SAYI_ÜRET (RAND) Fonksiyonu ile Tesadüfi Sayı Simülasyonu  302
Veri Çözümleme Rastgele Sayı Üretimi Aracı ile Tesadüfi Sayı Simülasyonu  303
Kesikli Tesadüfi Sayı Simülasyonu  304
NORMTERS (NORMINV) Fonksiyonu ile Normal Tesadüfi Sayı Simülasyonu  305
Merkezi Limit Teoremi Simülasyon Modellemesi  306
Hisse Senedi Fiyatlarının Simülasyon Modellemesi  308
Bölüm 29: Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli  313
Ekonomik Sipariş Miktarı Stok Modeli  313
Yeniden Sipariş Noktasının Belirlenmesi  316
Bölüm 30: Kuyruk Teorisi  319
Kuyruk Teorisine Giriş  319
Ekler  323
Kaynakça  339
Kavramlar Dizini  341
 


Cenk İltir
İTÜ Endüstri Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği Bölümlerini dört senede birinci bitiren Cenk İltir, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden “Object Oriented Design and Implementation of Distributed Rule Engines” isimli teziyle yüksek lisans / yüksek mühendis derecesi almıştır. Birçok çokuluslu firmada analist, danışman, kontrolör, finans müdürü gibi çeşitli finans yöneticiliği görevlerinde bulunan Cenk İltir, Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarında ve başta çokuluslu firmalar olmak üzere çeşitli kuruluşlarda yirminin üzerinde konuda bireysel ve kurumsal, eğitim ve seminerler vermiştir.

cenkiltir@gmail.com
Ömer Bağcı
Ocak 2020
80.00 TL
Sepete Ekle
Cenk İltir
Nisan 2019
69.90 TL
Sepete Ekle
Hürol Aslan
Kasım 2018
42.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Giriş  15
Kitabın Okuyucularında Aranan Özellikler  15
Bu Kitabı Kimler Okumalı  15
Bu Kitabı Niçin Okumalı  16
Bu Kitap Nasıl Düzenlendi  17
Kitapta Kullanılan Gösterimler ve İçerik Düzeni  17
KISIM 1
EXCEL İLE İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİNE BAŞLAMA
Bölüm 1: Önemli Kavramlar, Terimler ve Tanımlar  21
İstatistiksel Yöntemler  21
Anakitle (Popülasyon/Evren) ve Örneklem  23
Veri (Data/Datum) ve Veri Tipleri  24
Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler  26
İstatistik Anahtar Terimleri  26
Yorumlayıcı İstatistik Hipotez Testleri  27
Boş Hipotez ve Alternatif Hipotez  28
Tip I ve Tip II İstatistiksek Hata Tipleri  29
Bölüm 2: Excel’de Fonksiyonlar ve Kullanımları  31
Çalışma Sayfaları Öğeleri  32
Çalışma Sayfasına Veri Girme  35
Tek Hücreye Veri Girme  35
Birden Fazla Hücreye Veri Girme  35
Formül Oluşturma  36
Parantezlerle Formül Oluşturma  38
Formülleri Kopyalama  39
Fonksiyonları (İşlevleri) Kullanma  40
En Son Kullanılan Fonksiyonları (İşlevleri) Kullanma  44
Formülü Değiştirme  45
Otomatik Doldurma Özelliği ile Veri Girme  45
Hücreleri Ad Kutusu (Name Box) ile Adlandırma  46
Alan Adlarını Fonksiyonlarda Kullanma  49
Bölüm 3: Excel’in İstatistiksel Yeteneklerinin Anlaşılması  53
İstatistiksel Fonksiyonlara Hızlıca Ulaşma  53
Veri Çözümleme Araç Takımını Aktif Hale Getirme  54
Veri Çözümleme Araç Takımı  55
Veri Çözümleme Araç Takımını Kullanma  57
KISIM 2
VERİ TANIMLAMA
Bölüm 4: Verileri Grafiklerle Özetleme  61
Grafikleri Tanıma  62
Grafik Türleri  63
Grafik Oluşturma  64
Grafik Araçları Bağlamsal Komutları ile Grafikleri Düzenleme  65
Tasarım Komut Sekmesini Kullanma  66
Grafik Türünü Değiştirme  66
Veri Kaynağını Değiştirme  68
Grafik Düzenleri ve Grafik Stilleri Kullanma  69
Grafiği Çalışma Sayfalarında Taşıma  70
Düzen Komut Sekmesi ile Grafik Parçalarını Değiştirme  72
Grafiği Yeniden Boyutlandırma ve Silme  74
Mini Grafik Ekleme  75
Bölüm 5: Verileri Tanımlayıcı İstatistikler İle Özetleme  77
Tanımlayıcı İstatistiklerin (Deive Statistics) Hesaplanması  77
Durum Çubuğunda Hızlıca Tanımlayıcı İstatistikleri İnceleme  81
Bölüm 6: Merkezi Eğilimin Belirlenmesi  83
Aritmetik Ortalamanın Hesaplanması  84
ORTALAMA (AVERAGE) ve ORTALAMAA (AVERAGEA) Fonksiyonları  84
EĞERORTALAMA (AVERAGEIF) ve ÇOKEĞERORTALAMA (AVERAGEIFS) Fonksiyonları  86
KIRPORTALAMA (TRIMMEAN) Fonksiyonu ile Dışa Düşenlerin (Outlier) Elenmesi  88
GEOORT (GEOMEAN) Fonksiyonu ile Geometrik Ortalamanın Hesaplanması  89
HARORT (HARMEAN) Fonksiyonu ile Harmonik Ortalamanın Hesaplanması  90
ORTANCA (MEDIAN) Fonksiyonu ile Ortanca/Medyan Hesaplanması  91
ENÇOK_OLAN.TEK (MODE.SNGL) ve ENÇOK_OLAN.ÇOK (MODE.MULT) Fonksiyonları ile Mod/En Sık Değer Hesaplanması  92
Bölüm 7: Değişkenlik Ölçülerinin Belirlenmesi  95
Anakitle/Popülasyon Varyansı Hesaplaması  96
VAR.P (VAR.P) ve VARSA (VARPA) Fonksiyonları ile Anakitle/Popülasyon Varyansı Hesaplama  97
Örneklem Varyansı Hesaplaması  98
VAR.S (VAR.S) ve VARA (VARA) Fonksiyonları ile Örneklem Varyansı Hesaplama  99
Anakitle ve Örneklem İçin Standart Sapma Hesaplaması  100
STDSAPMA.P (STDEV.P) ve STDSAPMASA (STDEVPA) Fonksiyonları ile Anakitle Standart Sapması Hesaplama  101
STDSAPMA.S (STDEV.S) ve STDSAPMAA (STDEVA) Fonksiyonları ile Örneklem Standart Sapması Hesaplama  102
SAPKARE (DEVSQ) Fonksiyonu  102
ORTSAP (AVEDEV) Fonksiyonu  103
Bölüm 8: Verileri Sıralamaları İle Özetleme  105
Sıralama/Rank ve Yüzdebirlik (Rank and Percentile) Değerlerinin Hesaplanması  106
RANK.EŞİT (RANK.EQ) ve RANK.ORT (RANK.AVG) Fonksiyonları ile Verileri Sıralama  108
BÜYÜK (LARGE) ve KÜÇÜK (SMALL) Fonksiyonları ile Sıralamaları Verilen Değerleri Bulma  109
YÜZDEBİRLİK.DHL (PERCENTILE.INC) ve YÜZDEBİRLİK.HRC (PERCENTILE.EXC) Fonksiyonları ile Yüzdebirlik Hesaplaması  110
YÜZDERANK.DHL (PERCENTRANK.INC) ve YÜZDERANK.HRC (PERCENTRANK.EXC) Fonksiyonları ile Yüzdebirlik Hesaplaması  112
DÖRTTEBİRLİK.DHL (QUARTILE.INC) ve DÖRTTEBİRLİK.HRC (QUARTILE.EXC) Fonksiyonları ile Dörttebirlik Hesaplaması  113
STANDARTLAŞTIRMA (STANDARDIZE) Fonksiyonu ile Ham Puanların Standart z Puanına ve t Puanına Dönüştürülmesi  114
Bölüm 9: Verileri Histogramlarla Özetleme  117
Histogram Dağılım Tipleri  117
Verilerin Histogram ile Özetlenmesi  118
SIKLIK (FREQUENCY) Fonksiyonu ile Frekans Dağılım Tablosu Oluşturma  121
Bölüm 10: Verileri Diğer Tanımlayıcı İstatistikler İle Özetleme  123
Sayma Fonksiyonları İle Hücreleri Sayma  124
EĞERSAY (COUNTIF) Fonksiyonu İle Hücreleri Sayma  126
MAK (MAX) ve MAKA (MAXA) Fonksiyonları ile En Büyük Değerin Bulunması  129
MİN (MIN) ve MİNA (MINA) Fonksiyonları ile En Küçük Değerin Bulunması  130
ÇARPIKLIK (SKEW) ve ÇARPIKLIK.P (SKEW.P) Fonksiyonları ile Çarpıklık Değeri Hesaplaması  131
BASIKLIK (KURT) Fonksiyonu ile Basıklık Değeri Hesaplaması  133
Bölüm 11: Normal Dağılım  135
Normal Dağılım Eğrisi  135
NORM.DAĞ (NORM.DIST) ve NORM.TERS (NORM.INV) Fonksiyonları ile Normal Dağılım Hesaplamaları  137
Standart Normal Dağılım Eğrisi  139
NORM.S.DAĞ (NORM.S.DIST), NORM.S.TERS (NORM.S.INV), PHI (PHI) ve GAUSS (GAUSS) Fonksiyonları ile Standart Normal Dağılım Hesaplamaları  140
Bölüm 12: Verileri Özet Tablolar (Pivot Tables) Kullanarak Özetleme  143
Özet Tablo (PivotTable) Oluşturma  143
Özet Tablonun Düzenlenmesi  147
Özet Tabloda Veri Filtreleme  150
Özet Tabloda İstatistiksel Hesaplamalar Yapma  152
Özet Tabloya Hesaplanmış Alan (Calculated Field) Ekleme  154
ÖZETVERİAL (GETPIVOTDATA) Fonksiyonu ile Özet Tablodan Veri Alma  156
KISIM 3
VERİDEN SONUÇ ÇIKARMA
Bölüm 13: Güven Aralığı Tahmini  161
Örnekleme Dağılımını Anlama  161
Merkezi Limit Teoremi (Central Limit Theorem)  163
GÜVENİLİRLİK.NORM (CONFIDENCE.NORM) Fonksiyonu ile Normal Dağılım için Güven Aralığı Belirleme  164
GÜVENİLİRLİK.T (CONFIDENCE.T) Fonksiyonu ile t Dağılımı için Güven Aralığı Belirleme  166
Veri Çözümleme Örnekleme Aracı ile Örneklem Oluşturma  167
Bölüm 14: Tek Örnek Hipotez Testleri  169
Hipotez Testleri ve Hata Tipleri  169
Tek Kuyruklu (One Tailed) ve İki Kuyruklu (Two Tailed) Hipotez Testleri  172
Z.TEST (Z.TEST) Fonksiyonu ile Tek Örnek İçin Tek Kuyruklu Hipotez Testi  174
T.DAĞ (T.DIST), T.TERS (T.INV), T.DAĞ.SAĞK (T.DIST.RT), T.DAĞ.2K (T.DIST.2T) ve T.TERS.2K (T.INV.2T), Fonksiyonları ile Tek ve İki Kuyruklu Hipotez Testleri  176
KİKARE.DAĞ (CHISQ.DIST), KİKARE.TERS (CHISQ.INV), KİKARE.DAĞ.SAĞK (CHISQ.DIST.RT) ve KİKARE.TERS.SAĞK (CHISQ.INV.RT) Fonksiyonları ile Varyanslar için Hipotez Testleri  179
Bölüm 15: İki Örnek Hipotez Testleri  183
İki Örnek İçin Hipotez Testi Oluşturma  183
z–Test: Ortalamalar İçin İki Örnek  185
t–Test: Eşit Varyanslar Varsayarak İki Örnek  187
t–Test: Farklı Varyanslar Varsayarak İki Örnek  189
t–Test: Ortalamalar İçin İki Örnek  192
T.TEST (T.TEST) Fonksiyonu ile Eşli, Eşit Varyanslar ve Farklı Varyanslar İçin İki Örnek Hipotez Testleri  195
F–Test Varyanslar İçin İki Örnek  196
F.TEST (T.TEST), F.DAĞ (F.DIST), F.DAĞ.SAĞK (F.DIST.RT), F.TERS (F.INV) ve F.TERS.SAĞK (F.INV.RT) Fonksiyonları ile Varyanslar İçin İki Örnek Hipotez Testleri  198
Bölüm 16: Varyans Analizi: Tek Yönlü Anova  203
ANOVA: Tek Etken  204
Bölüm 17: Tesadüfi Bloklar ve İki Yönlü Anova  207
Tesadüfi Bloklar  208
ANOVA: Yinelemesiz Çift–Etken  208
ANOVA: Yinelemeli Çift–Etken  211
Bölüm 18: Regresyon Analizi İle Doğrusal İlişki Tahmini  215
Veri Çözümleme Regresyon Aracı  215
EĞİM (SLOPE), KESMENOKTASI (INTERCEPT), STHYX (STEYX) ve RKARE (RSQ) Fonksiyonları ile Regresyon Analizi  219
TAHMİN.DOĞRUSAL (FORECAST) Fonksiyonu ile Doğrusal Tahmin Yapma  221
EĞİLİM (TREND) Fonksiyonu ile Doğrusal Tahmin Değerlerini Bulma  222
DOT (LINEST) Fonksiyonu ile Regresyon Analizi  223
Bölüm 19: Çoklu Regresyon ve Çoklu Regresyonda Kalitatif Değişkenler  225
Çoklu Regresyona Giriş  225
DOT (LINEST) Fonksiyonu ile Çoklu Regresyon Tahmini  229
Çoklu Regresyonda Kalitatif Değişkenlerin Kullanımı  231
Bölüm 20: Korelasyon Katsayısı İle İlişkinin Belirlenmesi  235
Korelasyon Katsayısı ile İlişkinin Belirlenmesi  236
Veri Çözümleme Korelasyon Aracı  238
Veri Çözümleme Kovaryans Aracı  239
KORELASYON (CORREL), PEARSON (PEARSON) ve RKARE (RSQ) Fonksiyonları ile Korelasyon Hesaplama  240
KOVARYANS.P (COVARIANCE.P) ve KOVARYANS.S (COVARIANCE.S) Fonksiyonları ile Kovaryans Hesaplama  241
FISHER (FISHER) ve FISHERTERS (FISHERINV) Fonksiyonları ile Korelasyon Katsayısı Hipotez Testleri  242
Bölüm 21: Doğrusal Olmayan İlişkilerin Modellenmesi  245
Doğrusal Olmayan İlişkilerin Tespit Edilmesi  245
Veri Çözümleme Regresyon Aracı ile Doğrusal Olmayan İlişki Tahmini  246
Bölüm 22: Üs Eğrisi ve Üstel Büyümenin Modellenmesi  251
Üs Eğrisi (Power Curve) Özellikleri ve Çeşitleri  251
Üstel Eğilim Çizgisi ile Üstel Büyümenin Modellenmesi  253
LOT (LOGEST) Fonksiyonu ile Üstel Büyümenin Modellenmesi  255
BÜYÜME (GROWTH) ile Üstel Büyüme Tahmini  256
Bölüm 23: Talep Eğrisi Tahmini  259
Hedef Arama (Goal Seek) ile Üs Talep Eğrisi Tahmini  259
Solver (Çözücü) ile Doğrusal Talep Eğrisi Tahmini  261
Solver (Çözücü) ile Öznel Belirlenen Talep Durumunda Eğrisel Talep Eğrisi Tahmini  264
Bölüm 24: Hareketli Ortalama İle Tahmin Yapma  269
Hareketli Ortalama ile Zaman Serilerini Anlama  269
Veri Çözümleme Hareketli Ortalama Aracı  271
Veri Çözümleme Üstel Düzeltme Aracı  274
KISIM 4
OLASILIK
Bölüm 25: Olasılığa Giriş  279
Olasılık Tanımı  279
Deneyler, Denemeler, Olaylar ve Örnek Uzaylar  280
Örnek Uzaylar ve Olasılık  280
Birleşik Olaylar, Ayrık Olaylar ve Bağımsız Olaylar  281
Koşullu Olasılık  282
Büyük Örnek Uzaylar  282
ÇARPINIM (FACT) Fonksiyonu ile Faktöriyel Hesaplaması  283
PERMÜTASYON (PERMUT) ve PERMÜTASYONA (PERMUTIONA) Fonksiyonları ile Permütasyon Hesaplaması  284
KOMBİNASYON (COMBIN) ve KOMBİNASYONA (COMBINA) Fonksiyonları ile Kombinasyon Hesaplaması  285
Bölüm 26: Tesadüfi Değişkenler ve Dağılımlar  287
Tesadüfi Değişken ve Normal Tesadüfi Değişken  287
Kesikli ve Sürekli Tesadüfi Değişkenler  289
Binom Dağılımı ve Binom Tesadüfi Değişkeni  290
Hipergeometrik Dağılım ve Hipergeometrik Tesadüfi Değişkeni  294
Poisson Dağılımı ve Poisson Tesadüfi Değişkeni  294
Üstel Dağılım ve Üstel Tesadüfi Değişkeni  296
Bölüm 27: Weibull ve Beta Dağılımları İle Modelleme  297
Weibull Dağılımı ile Mühendislik Sistemlerinde Modelleme  298
Beta Dağılımı ile Proje Süresi Modelleme  299
Bölüm 28: Monte Carlo Simülasyonu  301
S_SAYI_ÜRET (RAND) Fonksiyonu ile Tesadüfi Sayı Simülasyonu  302
Veri Çözümleme Rastgele Sayı Üretimi Aracı ile Tesadüfi Sayı Simülasyonu  303
Kesikli Tesadüfi Sayı Simülasyonu  304
NORMTERS (NORMINV) Fonksiyonu ile Normal Tesadüfi Sayı Simülasyonu  305
Merkezi Limit Teoremi Simülasyon Modellemesi  306
Hisse Senedi Fiyatlarının Simülasyon Modellemesi  308
Bölüm 29: Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli  313
Ekonomik Sipariş Miktarı Stok Modeli  313
Yeniden Sipariş Noktasının Belirlenmesi  316
Bölüm 30: Kuyruk Teorisi  319
Kuyruk Teorisine Giriş  319
Ekler  323
Kaynakça  339
Kavramlar Dizini  341
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.