Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları
Eylül 2020 / 20. Baskı / 488 Syf.
Fiyatı: 44.00 TL
İndirimli: 39.60 TL (%10)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Güncellenmiş 20. baskısını yapan kitap, çıktığı ilk günden beri, Temel Hukuk, Hukuka Giriş, Hukukun Temel Kavramları ya da Hukuk Başlangıcı vb.. isimli dersler için binlerce öğrenciye temel ders kitabı olmuştur. Kitap, her yeni baskısında bir yandan mevzuatta yapılan değişiklikleri işlemekte diğer yandan akademisyenlerden ve öğrencilerden gelen istek, öneri ve eleştirileri dikkate alarak okuyucuyla buluşmaktadır.

Özellikle Yükseköğrenime henüz adımını atmış bireylere hukuk gibi kendine özgü dili, üslubu, kavram ve kurumları olan alanı anlaşılabilir biçimde sunmak, ister istemez farklı anlatım yöntemleri kullanmayı gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda konular şekil ve karşılaştırmalı tablolar ve gündelik yaşam kesitlerinden belirlenmiş yüzlerce örnek eşliğinde açıklanmıştır.

Ayrıca, öğrenilenlerin sınanması ve pekiştirilmesi amacıyla her konuyla ilgili değişik düzeyde (kolay, orta ve zor) sorular cevaplarıyla birlikte kitaba konulmuştur. Sorulara yer verilirken de pedagojik kaygılar ve ölçme değerlendirme verileri göz önünde bulundurulmuş ve öğrenciyi ikilemde bırakacak veya kafa karışıklığına yol açabilecek sorulardan ve şıklardan kaçınılmıştır.

Konu Başlıkları
Hukuk Kavramı
Hukukun Belli Başlı Alanları
Pozitif Hukukun Kaynakları
Hukukun Uygulanması
Hak Kavramı ve Ehliyet
Hukukta Sorumluluk ve Sorumluluğun İşletilmesi
Barkod: 9789750261350
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  20
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 488
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Yirminci Baskıya Önsöz  7
On Sekizinci Baskıya Önsöz  9
Kısaltmalar  27
Birinci Bölüm
HUKUK KAVRAMI
I. TOPLUMSAL DÜZEN GEREĞİ  29
II. TOPLUM DÜZENİNİN KURALLARI  30
A. Ahlâk Kuralları  30
B. Din Kuralları  31
C. Örf ve Âdet Kuralları (Gelenek Kuralları, Teamüller)  32
D. Görgü Kuralları  33
E. Hukuk Kuralları  34
III. HUKUKUN DİĞER SOSYAL DÜZEN KURALLARINDAN AYRIMI VE ARALARINDAKİ İLİŞKİLER  35
A. Hukuk Kurallarının Belirgin Özellikleri  35
B. Hukuk Kuralları İle Diğer Toplumsal Düzen Kuralları Arasındaki İlişkiler  38
1. Hukukun Diğer Sosyal Düzen Kuralları İle Kesişmesi  38
2. Hukukun Diğer Sosyal Düzen Kurallarıyla Çatışması  41
IV. HUKUKUN ÇEŞİTLİ AÇILARDAN ANLAMLANDIRILMASI  43
A. Günlük Dilde Hukuk Kavramı  43
B. Hukuk Terminolojisinde Hukuk Sözcüğünün Çeşitli Açılardan Anlamı  43
1. Pozitif Hukuk (Olan Hukuk–De Lege Lata)  44
2. Doğal Hukuk (İdeal Hukuk – Tabiî Hukuk–De Lege Ferenda)  45
3. Maddî Hukuk–Şeklî (Usulî) Hukuk  46
4. Objektif Hukuk–Subjektif Hukuk  47
V. HUKUKUN BAŞLICA AMAÇ VE İŞLEVLERİ  47
A. Güvenlik Sağlama  48
B. Toplumsal Düzen ve Barış Sağlama  48
C. Özgürlük Sağlama  49
D. Toplumsal Gereksinimleri Karşılama  50
E. Eşitlik Sağlama  50
F. Adalet Sağlama  52
1. Denkleştirici Adalet  53
2. Dağıtıcı (Paylaştırıcı) Adalet  53
3. Hakkaniyet  54
VI. HUKUKUN TEMELLENDİRİLMESİ: HUKUKUN DAYANAĞINI AÇIKLAYAN GÖRÜŞLER  57
A. Hukuku Bilinçli İradenin Ürünü Sayan Görüşler  57
1. İlahî İrade Teorisi  58
2. Beşerî İrade Teorisi  58
3. Toplumsal Sözleşme Teorisi  58
B. Hukuku İrade Dışı Bir Oluşumun Ürünü Olduğunu Açıklayan Görüşler  58
1. Doğal Hukuk Teorisi  59
2. Tarihsel Hukuk Teorisi  59
3. Sosyolojik Pozitivizm  59
VII. BAŞLICA HUKUK SİSTEMLERİ  59
A. Kara Avrupası Hukuk Sistemi (Roma–Germen Hukuk Sistemi–Kontinental Hukuk Sistemi)  60
B. Anglo–Sakson Hukuk Sistemi  60
C. İslâm Hukuku Sistemi  62
D. Sosyalist Hukuk Sistemi  64
VIII. HUKUKUN DERLENMESİ (KODİFİKASYON – KANUNLAŞTIRMA – TEDVİN)  65
A. Tanım  65
B. Derleme Nedenleri  66
C. Derleme Yöntemleri ya da Hukuk Yazım Yöntemleri  66
1. Somut Kural Koyma Yöntemi (Kazuistik, Hadiseci, Meseleci Yöntem)  66
2. Soyut Kural Koyma Yöntemi  67
D. Türkiye’de Hukuku Derleme Çabaları  68
IX. HUKUKUN TEMEL KOLLARI  70
A. Genel Olarak  70
B. Özel Hukuk–Kamu Hukuku Ayrımında Kullanılan Ölçütler  72
1. İrade Serbestisi Ölçütü  72
2. Egemenlik Ölçütü  73
3. Çıkar Ölçütü  73
4. İlişkinin Tarafları Ölçütü  74
C. Ölçütlerin Değerlendirilmesi  74
D. Ayrımın Şematik Görünümü  77
X. HUKUKTA YAPTIRIM (MÜEYYİDE)  78
A. Tanım  78
B. Yaptırım Koyma Yetkisi ve Aracı  79
C. Yaptırımın Taşıması Gereken Nitelikler  80
D. Yaptırımın Tarihsel Gelişimi  81
1. Kişisel Öç Aşaması  81
2. Kısas Aşaması  82
3. Hakem–Uzlaşma Aşaması  82
4. Modern Yargılama Yöntemi  82
E. Yaptırım Türleri  83
1. Kamu Hukuku Yaptırımları  83
a. İdare Hukukunda  83
aa. İdarî Yaptırımlar  83
bb. İdareye Uygulanacak Yaptırımlar  84
b. Ceza Hukukunda  85
c. Anayasa Hukukunda  87
d. Uluslararası Hukukta  88
2. Özel Hukuk Yaptırımları  89
a. İşlemin Hükümsüzlüğü  90
aa. Yokluk  90
bb. Kesin Hükümsüzlük (Mutlak Butlan)  92
cc. İptal Edilebilirlik (İptal Kabiliyeti–Nispî Butlan)  93
b. Zorla Yerine Getirme (Cebrî İcra)  96
c. Tazminat  96
BİRİNCİ BÖLÜM DEĞERLENDİRME VE PEKİŞTİRME SORULARI  98
Hafta 1– Hukuk Kavramı  98
Hafta 2– Hukukun Amaç ve İşlevleri, Başlıca Hukuk Sistemleri ve Hukukta Derleme  100
Hafta 3– Hukukun Temel Kollara Ayrımı ve Hukukta Yaptırım  102
İkinci Bölüm
HUKUKUN BELLİ BAŞLI ALANLARI
Birinci Kısım
Özel Hukuk Bilgisi
I. MEDENÎ HUKUK  106
A. Kişiler Hukuku  106
1. Kişiliğin Başlangıcı ve Sona Ermesi  107
a. Gerçek Kişiliğin Başlangıcı  107
b. Gerçek Kişiliğin Sona Ermesi  108
aa. Ölüm Karinesi  108
bb. Gaiplik Karinesi (Kayıplık)  109
c. Tüzel Kişiler Açısından Kişiliğin Başlangıcı ve Sona Ermesi  110
2. Hısımlık (Hukuksal Yakınlık)  111
3. Yerleşim Yeri (İkametgâh–Konut)  113
a. Serbest Yerleşim Yeri  114
b. Kanunî (Yasal) Yerleşim Yeri  114
c. Varsayımsal Yerleşim Yeri  115
B. Aile Hukuku (TMK, m. 118–494)  115
1. Nişanlanma  115
2. Evlenme  115
3. Kanunî (Yasal) Mal Rejimi  116
4. Soybağı (Nesep)  117
5. Velayet – Vesayet Kurumu  117
C. Miras Hukuku (TMK, m. 495–682)  118
D. Eşya Hukuku (TMK, m. 683–1027)  119
1. Mülkiyet  119
a. Paylı Mülkiyet  121
b. Elbirliği Mülkiyeti  121
2. Sınırlı Aynî Haklar  121
3. Zilyetlik  122
4. Tapu Sicili  123
II. BORÇLAR HUKUKU  124
A. Borcun Kaynakları  124
1. Sözleşmeler  125
2. Haksız Eylemler  126
3. Sebepsiz Zenginleşme  127
B. Borcun Sona Ermesi Yolları  128
III. TİCARET HUKUKU  130
A. Ticarî İşletme Hukuku  130
B. Şirketler Hukuku  133
C. Kıymetli Evrak Hukuku  135
D. Deniz Ticareti Hukuku  136
E. Sigorta Hukuku  137
IV. DEVLETLER ÖZEL HUKUKU  138
A. Vatandaşlık Hukuku (Uyrukluk, Tabiiyet, Yurttaşlık Hukuku)  138
1. Vatandaşlık Tanımı ve Anayasal Güvenceler  139
2. Vatandaşlığın Kazanımı ve İspat Araçları  139
3. Vatandaşlığın Sona Ermesi  140
B. Yabancılar Hukuku  140
C. Kanunlar Çatışması (Bağlama Kuralları)  142
V. MEDENÎ USUL HUKUKU (MEDENÎ MUHAKEME – MEDENÎ YARGILAMA HUKUKU)  142
A. Görev  144
B. Yetki  144
C. Davanın Açılması ve Yürütülmesi  145
D. Hüküm  145
VI. İCRA VE İFLÂS HUKUKU (TAKİP HUKUKU – CEBRÎ İCRA HUKUKU)  146
A. Genel Olarak  146
B. İcra ve İflas Yolları  147
1. İcra Yolları  147
2. İflas Yolları  148
İkinci Kısım
Kamu Hukuku Bilgisi
I. ANAYASA HUKUKU  152
A. Genel Olarak  152
B. 1982 Anayasası  153
1. Temel Özellikleri  153
2. Devletin Nitelikleri  154
a. İnsan Haklarına Saygılı Devlet  155
b. Atatürk Milliyetçiliğine Bağlılık  155
c. Demokratik Devlet Anlayışı  155
d. Hukuk Devleti  156
e. Sosyal Devlet  157
f. Lâik Devlet  158
3. Devletin Temel Organları  160
a. Genel Olarak  160
b. Türkiye’de Durum  162
aa. Yasama  162
aaa. Yasama Yetkisinin Özellikleri  163
bbb. Yasama Üyeliği ve Dönemi  166
ccc. Yasama Seçimleri  167
ddd. Yasama Seçimlerinin Ertelenmesi  167
eee. Ara Seçimler  167
bb. Yürütme ya da Cumhurbaşkanı  168
aaa. Cumhurbaşkanı Olma Şartları, Görev Süresi ve Seçimi  168
bbb. Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Cumhurbaşkanına Vekâlet ve Bakanlar  170
ccc. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı  171
cc. Yargı  173
II. İDARE HUKUKU  175
A. Genel Olarak  175
B. Türkiye’nin İdarî (Yönetimsel) Yapısı  176
1. Merkezî Yönetim  176
2. Yerinden Yönetim  177
a. Yerel Yönetimler  177
b. Hizmet yerinden yönetim kuruluşları  178
C. İdarî İşleyiş Esasları  179
III. CEZA HUKUKU  180
A. Genel Olarak  180
B. Ceza Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar  181
1. Suç ve Cezanın Tanımı  181
2. Suçun Unsurları  181
3. Müsadere (Suçta Zoralım)  182
4. Güvenlik Önlemleri  183
5. Ceza Hukukunda Af  183
6. Dava ve Ceza Zamanaşımı  184
IV. CEZA USÛL HUKUKU (CEZA YARGILAMASI – CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU)  184
A. Soruşturma Süreci ve İşlemleri  185
B. Kovuşturma Süreci ve İşlemleri  187
C. Mahkeme Kararı ve Sonuçları  188
V. DİSİPLİN (CEZA) HUKUKU  189
VI. DEVLETLER GENEL (UMUMÎ) HUKUKU – ULUSLARARASI HUKUK  192
VII. MALÎ HUKUK (MALİYE HUKUKU)  193
VIII. GENEL KAMU HUKUKU  195
IX. İNSAN HAKLARI HUKUKU  196
X. SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU  197
Üçüncü Kısım
Karma Hukuk Dalları
I. HUKUKUN GELENEKSEL AYRIMININ YETERSİZLİĞİ  199
II. KARMA HUKUK DALLARI  200
A. Çevre Hukuku  200
B. İş Hukuku  201
C. Fikrî Hukuk (Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku)  203
D. Sermaye Piyasası Hukuku  204
E. Rekabet Hukuku  205
F. Tüketici Hukuku  206
G. Bilişim Hukuku  207
H. Banka Hukuku  208
İKİNCİ BÖLÜM DEĞERLENDİRME VE PEKİŞTİRME SORULARI  210
Hafta 4– Özel Hukuk Bilgisi (Birinci Kısım)  210
Hafta 5– Kamu Hukuku Bilgisi ve Karma Hukuk Alanları (İkinci ve Üçüncü Kısım)  215
Üçüncü Bölüm
POZİTİF HUKUKUN KAYNAKLARI
I. HUKUKTA KAYNAK KAVRAMI  219
II. ANA KAYNAKLAR  221
A. Yazılı Kaynaklar  221
1. Anayasa  222
a. Genel Olarak  222
b. Türkiye’de  223
2. Kanunlar (Yasalar)  224
a. Kanunların Yapılışı Süreci  224
b. Kanunların Yayımı ve Yürürlüğe Girişi  227
c. Yürürlüğe Girişi  228
c. Denetimi  229
d. Yürürlüğün Durdurulması  230
3. Kanunlara Eş Değer Yazılı Hukuk Kuralları  230
4. Uluslararası Sözleşmeler  231
a. İmza ve Onaylanması  231
b. Yürürlüğe Girmesi ve İç Hukuktaki Etkisi  232
5. Cumhurbaşkanı Kararnameleri (CBK)  233
a. Genel Olarak  233
b. Türleri  233
c. Düzenleme Alanı  234
d. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi –Kanun Çatışması  235
e. Kurallar Hiyerarşisindeki Yeri  235
f. Yürürlüğe Girişi  236
g. Denetimi  236
h. Karşılaştırma  237
6. TBMM İçtüzükleri (AY, m. 95)  237
7. Yönetmelikler (AY, m. 124)  238
8. Yönetmelik Statüsündeki Düzenleyici İşlemler (Adsız Düzenleyici İşlemler)  239
B. Yazılı Olmayan Kaynaklar  240
1. Örf ve Âdet Hukukunun Oluşumu  241
a. Maddî Unsur (Süreklilik–Objektiflik)  241
b. Psikolojik Unsur (Genel İnanç–Subjektif Unsur)  241
c. Hukuksal Unsur  241
2. Örf ve Âdet Çeşitleri  243
3. Örf ve Âdetin Saptanması  243
4. Örf ve Âdet Hukukunun İşlevi  244
a. Boşlukları Doldurma İşlevi  244
b. Belirleyici Rolü  244
c. Yorumlayıcı Rolü  245
d. İlga Edici Rolü  245
C. Hukukun Genel İlkeleri  245
III. HUKUKUN YARDIMCI KAYNAKLARI  246
A. Mahkeme Kararları  246
B. Öğreti (Bilimsel İçtihatlar–Doktrin)  249
IV. TÜRK POZİTİF HUKUKUNUN BELLİ BAŞLI SORUNLARI  250
A. Hukuk Yapım–Yazım Tekniğine İlişkin  250
B. İçeriğe İlişkin Sorunlar  253
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DEĞERLENDİRME VE PEKİŞTİRME SORULARI  255
Hafta 6– Pozitif Hukukun Kaynakları  255
Dördüncü Bölüm
HUKUKUN UYGULANMASI
I. HUKUKUN NİTELİKLERİ BAKIMINDAN UYGULANMASI  259
A. Emredici Hukuk Kuralları  260
B. Tamamlayıcı Hukuk Kuralları (Yedek Hukuk Kuralları)  260
C. Yorumlayıcı Hukuk Kuralları  262
D. Tanımlayıcı Hukuk Kuralları  263
E. Yetki Verici Hukuk Kuralları  263
F. İlga Edici Hukuk Kuralları  264
II. HUKUK KURALLARININ YER BAKIMINDAN UYGULANMASI  264
A. Yersellik İlkesi (Ülkesellik –Mülkîlik)  265
B. Kişisellik İlkesi (Şahsîlik)  265
C. Karma Yol  266
III. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI  267
A. Hukuk Kurallarının Yürürlüğe Girişi (Derhal Uygulanma İlkesi)  267
B. Hukuk Kurallarının Yürürlükten Kalkması  269
1. Kendiliğinden Kalkma  269
2. İlga Yolu ile Kalkma  269
a. Açık İlga (Yetkili Makam Tarafından Kaldırma)  269
b. Örtülü İlga (Üstü Kapalı–Zımnî İlga)  270
aa. İki Kuralın Eş Değer Oluşunda  270
bb. İki Kural Arasında Hiyerarşi Varsa  271
3. İptal Yoluyla Kalkma  271
C. Hukuk Kurallarının Geriye Yürümezliği Sorunu  272
1. Genel Olarak  272
2. İlkenin İstisnaları  275
a. Ceza Hukukunda  275
b. Yargılama Hukuklarında  276
c. Özel Hukukta  276
IV. ANLAM BAKIMINDAN UYGULANMASI  277
A. Genel Olarak  277
B. Yorum Çeşitleri  278
1. Yapan Organ veya Makama Göre  278
2. Yorumun İçerik ve Sınırı Bakımından  278
C. Yorum Yöntemleri  279
1. Sözel (Lafzî, Metne Dayalı, Literal) Yorum Yöntemi  280
2. Tarihsel Yorum Yöntemi  281
3. Amaçsal Yorum Yöntemi (Teleolojik Yorum–Gai Yorum)  281
4. Sistematik Yorum Yöntemi  283
5. Diğer Yöntemler  284
5. Değerlendirme  284
D. Yorumda Başvurulan Mantık Araçları  285
1. Kıyas (Örnekseme–Benzetme–Anoloji–Argumentum a Simili)  286
2. Evleviyet (Yeğlik Yolu–Haydi Haydi–a Fortiori)  287
3. Karşıt anlamdan Sonuç Çıkarma Yolu (Aksi ile Kanıt– Mefhumu Muhalif Yolu–Argumentum a Contrario)  289
E. Yargıcın Kural Koyma Yetkisi (Yargıç Hukuku)  290
1. Kural Koyma Yetkisinin Koşulları  291
a. Kanunda Boşluk Bulunması  291
aa. Açık Boşluk (Gerçek Boşluk–Kural Dışında Boşluk)  292
bb. Örtülü Boşluk (Gerçek Olmayan Boşluk)  293
b. Örf ve Âdet Kuralının Olmaması  294
2. Yargıcın Kural Koyma Yetkisinin Sınırı ve Yetkinin Kullanımında Uyulması Gereken Kurallar  294
3. Yargıcın Koyduğu Kuralın Yasama İşlevinden Farkı  295
F. Yargıcın Takdir Yetkisi  295
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DEĞERLENDİRME VE PEKİŞTİRME SORULARI  298
Hafta 7– Hukukun Uygulanması  298
Beşinci Bölüm
HAK KAVRAMI
Birinci Kısım
Hakkın Niteliği ve Sınıflandırılması
I. HAK KAVRAMINI AÇIKLAYAN GÖRÜŞLER  301
A. İrade Teorisi  301
B. Çıkar–Menfaat Teorisi  302
C. Karma Teori  302
II. HAK SAHİPLİĞİ  304
A. Kişilik Kavramı  304
1. Gerçek Kişiler  304
2. Tüzel Kişiler  305
a. Tâbi Tutuldukları Hukuk Açısından  305
b. Yapıları (Bünyeleri) Bakımından  305
B. Kişinin Ehliyetleri  306
1. Hak Ehliyeti  306
2. Eylem Ehliyeti–Fiil Ehliyeti (Medenî Hakları Kullanma Ehliyeti)  307
a. Tanım  307
b. Eylem Ehliyetinin Koşulları  308
aa. Erginlik (Rüşt)  308
bb. Ayırt Etme Gücü (Sezginlik–Temyiz Gücü)  310
cc. Kısıtlı Olmamak (Mahcur Olmamak)  311
c. Eylem Ehliyeti Bakımından Kişilerin Sınıflandırılması  312
aa. Tam Ehliyetliler  312
bb. Tam Ehliyetsizler  312
cc. Sınırlı Ehliyetsizler  314
dd. Sınırlı Ehliyetliler  315
III. HAKLARIN ÇEŞİTLİ AÇILARDAN SINIFLANDIRILMASI  317
A. Kamu Hakları  318
1. Kamu Haklarının Sınıflandırılması  319
a. Kişi Hakları (Negatif Statü Hakları)  320
b. Sosyal ve Ekonomik Haklar (Pozitif Statü Hakları)  320
c. Siyasal Haklar (Aktif Statü Hakları)  321
2. Kamu Haklarının Düzenlenmesi–Sınırlandırılması ve Durdurulması  321
a. Sınırlama  322
b. Durdurma  322
c. Kamu Haklarının Kötüye Kullanılması  323
3. Kamu Haklarının Korunması  323
B. Özel Haklar ve Çeşitli Açılardan Sınıflandırılması  325
1. Konularına Göre Haklar  325
a. Şahısvarlığı Hakları (Kişilik Hakları)  326
b. Malvarlığı Hakları  327
2. Niteliklerine Göre Haklar (İleri Sürülebilirlik Çevresi Bakımından)  328
a. Mutlak Haklar  328
aa. Mallar Üzerindeki Mutlak Haklar  328
bb. Şahıslar Üzerindeki Mutlak Haklar  329
b. Nispî Haklar  329
3. Devir Kabiliyetlerine Göre  331
4. Amaçları Yönünden Haklar (Hukuksal Sonuç ve Etkilerine Göre)  332
a. Yenilik Doğuran Haklar (İnşaî Haklar)  332
aa. Kurucu Yenilik Doğuran Haklar  332
bb. Bozucu Yenilik Doğuran Haklar  333
cc. Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar  333
b. Yenilik Doğurmayan Haklar (Alelâde–Yalın Haklar)  333
İkinci Kısım
Hakların Kazanılması, Kaybı ve Korunması
I. HUKUKSAL OLAY  335
II. HUKUKSAL EYLEMLER  336
III. HUKUKSAL İŞLEMLER  337
A. Hukuksal İşlemin Unsurları  337
1. Unsurları  337
2. Hukuksal İşlemlerde Şekil  338
a. Geçerlilik Koşulu Olarak Şekil  339
b. İspat Koşulu Olarak Şekil  339
B. Hukuksal İşlemlerin Çeşitli Açılardan Sınıflandırılması  339
1. Katılanların Sayısına Göre  339
a. Tek Yanlı İşlemler  340
b. Çok Yanlı İşlemler  340
aa. Sözleşme  340
bb. Kararlar  341
2. İrade Açıklamasının Sonuçlarını Doğuracağı Zaman Bakımından  341
3. Karşılıklı–Karşılıksız (İvazlı–İvazsız) İşlemler  341
4. Malvarlığına Etkisi Bakımından  342
a. Tasarruf İşlemleri  342
b. Borçlandırıcı İşlemler  342
5. Sebebe Bağlılık Bakımından  343
C. Hukuksal İşlemlerde İradeyi Sakatlayan Durumlar  343
1. İsteyerek Ortaya Çıkan İrade Sakatlıkları  344
a. Gizli Kayıt  344
b. Şaka (Lâtife Beyanı)  344
c. Danışıklı İşlem (Muvazaa–Göstermelik işlem)  345
2. İstenmeyerek Ortaya Çıkan İrade Sakatlıkları  346
a. Yanılma (Hata)  347
b. Aldatma (Hile)  347
c. Korkutma (Tehdit–İkrah)  348
D. Kamu Hukuku İşlemleri  349
1. Yasama İşlemleri  349
2. Yürütme İşlemleri  350
a. Cumhurbaşkanı İşlemleri  351
b. İdarî Teşkilatın İşlemleri  352
aa. İdarî İşlemler  353
bb. İdarî Sözleşmeler  354
3. Yargı İşlemleri  354
IV. HAKLARIN KAZANILMASI VE KAYBI YOLLARI  355
A. Hakların Kazanılması Yolları  355
1. Aslen (ilk elden) Kazanma  355
2. Devir Yoluyla Kazanma  356
3. Tesisen (Kurma Yoluyla) Kazanma  356
4. Zamanaşımı Yoluyla Kazanma  356
B. Hakların Kaybedilmesi Yolları  357
1. Genel Olarak  357
2. Hakların Kaybında Zamanın Rolü  357
a. Zamanaşımı Süresi  357
b. Hak Düşürücü Süre  358
c. Sürenin Niteliğinin Belirlenmesi ve Aralarındaki Farklar  358
V. HAKLARIN KORUNMASI  359
A. İstem (Talep) Hakkı  359
B. Dava Hakkı  360
1. Tanım  360
2. İspat (Kanıt) Yükü  360
3. Dava Türleri  361
a. Eda Davası  361
b. Tespit Davası  362
c. İnşaî Dava (Yenilik Doğurucu Dava)  362
d. Belirsiz Alacak ve Tespit Davası  362
e. Terditli Dava  362
f. Topluluk Davası  363
C. Hakkın Bizzat Korunması Yolları  363
1. Haklı Savunma (Meşru Müdafaa)  364
2. Zorda Kalma (Iztırar Hali)  364
3. Zorda Kalma ile Haklı Savunma Arasındaki Farklar  365
4. Kuvvet Kullanma Yolu  365
VI. HAKLARIN KAZANILMASI, KULLANILMASI VE KAYBINDA DÜRÜST DAVRANMA VE İYİNİYET KURALI  366
A. Dürüst Davranma Kuralı (Objektif İyiniyet–Objektif Özen Yükümlülüğü)  366
B. Hakkın Kötüye Kullanılması  368
1. Tanım  368
2. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Koşulları  369
a. Bir Hakkın Varlığı  369
b. Hakkın Dürüst Davranma Kuralına Aykırı Olarak Kullanılmış Olması  369
c. Hakkın Kötüye Kullanımının Başkasını Zarara Uğratmış Olması  370
3. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Sonucu  370
4. Hakkın Kötüye Kullanılması ile “Kanuna Karşı Hile” İlişkisi  370
C. İyiniyet  372
1. Tanım  372
2. İyiniyetin Hukuken Geçerli Olabilmesi İçin Gerekli Koşullar  372
a. Hakkı Kazanmayı Engelleyen Bir Eksikliğin Varlığı  372
b. Hakkın Kazanılması İçin Kanunun İyiniyeti Araması  372
c. Kişinin İyiniyetli Olması  372
3. İyiniyet Karinesi  373
4. İyiniyetin Korunduğu Durumlar  373
a. Aile Hukukunda  373
b. Taşınır Malın Mülkiyetinin Kazanılmasında  374
aa. Sahibinin Elinden Rızası ile Çıkan Mallarda  374
bb. Sahibinin Elinden Rızası Dışında Çıkan Mallarda  374
c. Taşınmaz Malın Mülkiyetinin Kazanılmasında  375
BEŞİNCİ BÖLÜM DEĞERLENDİRME VE PEKİŞTİRME SORULARI  376
Hafta 8– Hak Kavramı, Hak Sahipliği  376
Hafta 9– Hakların Çeşitli Açılardan Sınıflandırılması  379
Hafta 10– Hakların Kazanılması ve Kaybı  382
Hafta 11– Hakların Korunması  385
Altıncı Bölüm
HUKUKTA SORUMLULUK VE
SORUMLULUĞUN İŞLETİLMESİ
I. MEDENÎ HUKUKTA SORUMLULUK (MEDENÎ SORUMLULUK)  390
A. Hukuksal İşlemlerden  390
B. Haksız Eylemlerden Doğan Sorumluluk  391
1. Kusurlu Sorumluluk (BK, m. 49)  391
2. Kusursuz Sorumluluk  393
C. Sorumluluğu Ortadan Kaldıran ya da Azaltan Durumlar  394
II. CEZA HUKUKUNDA SORUMLULUK (CEZAÎ SORUMLULUK)  395
III. İDARE HUKUKUNDA SORUMLULUK (İDARÎ SORUMLULUK)  397
A. Kusura Dayalı Sorumluluk  397
B. Kusursuz Sorumluluk  399
C. İdarenin Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran veya Azaltan Durumlar  400
IV. ANAYASA HUKUKUNDA SORUMLULUK  401
A. Cumhurbaşkanının Sorumluluğu  402
B. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Sorumluluğu  403
V. TÜRK HUKUKUNDA YARGI DÜZENİNİN GENEL ESASLARI: SORUMLULUĞUN İŞLETİLMESİ  404
A. Adlî Yargı  408
1. İlk Derece Mahkemeleri  408
a. Hukuk Mahkemeleri (Hukuk Yargısı)  408
b. Ceza Mahkemeleri (Ceza Yargısı)  409
2. İkinci Derece Mahkemeler  411
3. Denetim Yolları  412
a. İstinaf  412
b. Temyiz  413
B. İdarî Yargı  415
1. İlk Derece Mahkemeleri  416
2. Denetim Yolları  416
a. Bölge İdare Mahkemeleri (İstinaf)  417
b. Temyiz Yolu (Danıştay)  418
c. Yargılamanın Yenilenmesi (Olağanüstü Başvuru)  419
d. Kanun Yararına Temyiz  419
C. Anayasa Yargısı  420
1. Mahkemenin Oluşumu (AY, m. 146)  420
2. Mahkemenin Görevleri (AY, m. 148)  421
3. Bireysel Başvuru  422
4. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Sonuçları  423
D. Uyuşmazlık Yargısı  423
G. Hesap Yargısı (Sayıştay)  424
H. Seçim Yargısı  426
ALTINCI BÖLÜM DEĞERLENDİRME VE PEKİŞTİRME SORULARI  429
Hafta 12– Hukukta Sorumluluk  429
Hafta 13– Türk Yargı Düzeni  432
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK OLAYLAR  435
TEST SORU ÖRNEKLERİ  441
Kaynakça  463
Kavramlar Dizini  481
 


Ömer Anayurt
10.02.1963’te Ankara’da doğdu. 1982 yılında lise (Ankara Esenevler Lisesi), 1986’da lisans (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi), 1989 yılında yüksek lisans (Gazi Üniversitesi), 1996 yılında doktora (İstanbul Üniversitesi) eğitimini tamamladı.
02.03.1987 yılında Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde araştırma görevliliğine atandı. 1992–;;;;;;1996 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesinde bu görevini sürdürdü. 1987 yılında Sakarya Üniversitesi İİBF’de yardımcı doçentliğe atandı. 2005 tarihinde Anayasa Hukuku Bilim Dalı doçenti oldu. 2010 yılında aynı Üniversite’de profesörlüğe atandı.
Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı başta olmak üzere Üniversitenin değişik akademik birimlerinde idari görevlerde bulundu. Çeşitli dönemlerde Sakarya İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği ve Adalet Bakanlığı Sakarya Ceza ve Tutukevleri İzleme Kurulu üyeliğinde de bulunan Anayurt 08.03.2011–;;;;;;0.11.2016 tarihleri arasında Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyeliği ve kısa bir süre de denetleme kurulu başkanlığını yaptı. Kurul üyeliği görev süresinin sona ermesini müteakip Üniversitedeki asli görevine döndü. Halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
Anayurt, evli ve üç çocuk sahibi olup basılı beş kitabı ve kamu hukuku alanında çeşitli kategoride mesleki dergilerde ve armağanlarda yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.
Halil Kalabalık
Ağustos 2018
23.00 TL
İndirimli: 13.90 TL (%39)
Sepete Ekle
İlyas Doğan
Ekim 2020
39.00 TL
Sepete Ekle
Fatih Bilgili ...
Ekim 2020
25.00 TL
İndirimli: 22.50 TL (%10)
Sepete Ekle
Enver Bozkurt
Ekim 2020
50.00 TL
İndirimli: 45.00 TL (%10)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Yirminci Baskıya Önsöz  7
On Sekizinci Baskıya Önsöz  9
Kısaltmalar  27
Birinci Bölüm
HUKUK KAVRAMI
I. TOPLUMSAL DÜZEN GEREĞİ  29
II. TOPLUM DÜZENİNİN KURALLARI  30
A. Ahlâk Kuralları  30
B. Din Kuralları  31
C. Örf ve Âdet Kuralları (Gelenek Kuralları, Teamüller)  32
D. Görgü Kuralları  33
E. Hukuk Kuralları  34
III. HUKUKUN DİĞER SOSYAL DÜZEN KURALLARINDAN AYRIMI VE ARALARINDAKİ İLİŞKİLER  35
A. Hukuk Kurallarının Belirgin Özellikleri  35
B. Hukuk Kuralları İle Diğer Toplumsal Düzen Kuralları Arasındaki İlişkiler  38
1. Hukukun Diğer Sosyal Düzen Kuralları İle Kesişmesi  38
2. Hukukun Diğer Sosyal Düzen Kurallarıyla Çatışması  41
IV. HUKUKUN ÇEŞİTLİ AÇILARDAN ANLAMLANDIRILMASI  43
A. Günlük Dilde Hukuk Kavramı  43
B. Hukuk Terminolojisinde Hukuk Sözcüğünün Çeşitli Açılardan Anlamı  43
1. Pozitif Hukuk (Olan Hukuk–De Lege Lata)  44
2. Doğal Hukuk (İdeal Hukuk – Tabiî Hukuk–De Lege Ferenda)  45
3. Maddî Hukuk–Şeklî (Usulî) Hukuk  46
4. Objektif Hukuk–Subjektif Hukuk  47
V. HUKUKUN BAŞLICA AMAÇ VE İŞLEVLERİ  47
A. Güvenlik Sağlama  48
B. Toplumsal Düzen ve Barış Sağlama  48
C. Özgürlük Sağlama  49
D. Toplumsal Gereksinimleri Karşılama  50
E. Eşitlik Sağlama  50
F. Adalet Sağlama  52
1. Denkleştirici Adalet  53
2. Dağıtıcı (Paylaştırıcı) Adalet  53
3. Hakkaniyet  54
VI. HUKUKUN TEMELLENDİRİLMESİ: HUKUKUN DAYANAĞINI AÇIKLAYAN GÖRÜŞLER  57
A. Hukuku Bilinçli İradenin Ürünü Sayan Görüşler  57
1. İlahî İrade Teorisi  58
2. Beşerî İrade Teorisi  58
3. Toplumsal Sözleşme Teorisi  58
B. Hukuku İrade Dışı Bir Oluşumun Ürünü Olduğunu Açıklayan Görüşler  58
1. Doğal Hukuk Teorisi  59
2. Tarihsel Hukuk Teorisi  59
3. Sosyolojik Pozitivizm  59
VII. BAŞLICA HUKUK SİSTEMLERİ  59
A. Kara Avrupası Hukuk Sistemi (Roma–Germen Hukuk Sistemi–Kontinental Hukuk Sistemi)  60
B. Anglo–Sakson Hukuk Sistemi  60
C. İslâm Hukuku Sistemi  62
D. Sosyalist Hukuk Sistemi  64
VIII. HUKUKUN DERLENMESİ (KODİFİKASYON – KANUNLAŞTIRMA – TEDVİN)  65
A. Tanım  65
B. Derleme Nedenleri  66
C. Derleme Yöntemleri ya da Hukuk Yazım Yöntemleri  66
1. Somut Kural Koyma Yöntemi (Kazuistik, Hadiseci, Meseleci Yöntem)  66
2. Soyut Kural Koyma Yöntemi  67
D. Türkiye’de Hukuku Derleme Çabaları  68
IX. HUKUKUN TEMEL KOLLARI  70
A. Genel Olarak  70
B. Özel Hukuk–Kamu Hukuku Ayrımında Kullanılan Ölçütler  72
1. İrade Serbestisi Ölçütü  72
2. Egemenlik Ölçütü  73
3. Çıkar Ölçütü  73
4. İlişkinin Tarafları Ölçütü  74
C. Ölçütlerin Değerlendirilmesi  74
D. Ayrımın Şematik Görünümü  77
X. HUKUKTA YAPTIRIM (MÜEYYİDE)  78
A. Tanım  78
B. Yaptırım Koyma Yetkisi ve Aracı  79
C. Yaptırımın Taşıması Gereken Nitelikler  80
D. Yaptırımın Tarihsel Gelişimi  81
1. Kişisel Öç Aşaması  81
2. Kısas Aşaması  82
3. Hakem–Uzlaşma Aşaması  82
4. Modern Yargılama Yöntemi  82
E. Yaptırım Türleri  83
1. Kamu Hukuku Yaptırımları  83
a. İdare Hukukunda  83
aa. İdarî Yaptırımlar  83
bb. İdareye Uygulanacak Yaptırımlar  84
b. Ceza Hukukunda  85
c. Anayasa Hukukunda  87
d. Uluslararası Hukukta  88
2. Özel Hukuk Yaptırımları  89
a. İşlemin Hükümsüzlüğü  90
aa. Yokluk  90
bb. Kesin Hükümsüzlük (Mutlak Butlan)  92
cc. İptal Edilebilirlik (İptal Kabiliyeti–Nispî Butlan)  93
b. Zorla Yerine Getirme (Cebrî İcra)  96
c. Tazminat  96
BİRİNCİ BÖLÜM DEĞERLENDİRME VE PEKİŞTİRME SORULARI  98
Hafta 1– Hukuk Kavramı  98
Hafta 2– Hukukun Amaç ve İşlevleri, Başlıca Hukuk Sistemleri ve Hukukta Derleme  100
Hafta 3– Hukukun Temel Kollara Ayrımı ve Hukukta Yaptırım  102
İkinci Bölüm
HUKUKUN BELLİ BAŞLI ALANLARI
Birinci Kısım
Özel Hukuk Bilgisi
I. MEDENÎ HUKUK  106
A. Kişiler Hukuku  106
1. Kişiliğin Başlangıcı ve Sona Ermesi  107
a. Gerçek Kişiliğin Başlangıcı  107
b. Gerçek Kişiliğin Sona Ermesi  108
aa. Ölüm Karinesi  108
bb. Gaiplik Karinesi (Kayıplık)  109
c. Tüzel Kişiler Açısından Kişiliğin Başlangıcı ve Sona Ermesi  110
2. Hısımlık (Hukuksal Yakınlık)  111
3. Yerleşim Yeri (İkametgâh–Konut)  113
a. Serbest Yerleşim Yeri  114
b. Kanunî (Yasal) Yerleşim Yeri  114
c. Varsayımsal Yerleşim Yeri  115
B. Aile Hukuku (TMK, m. 118–494)  115
1. Nişanlanma  115
2. Evlenme  115
3. Kanunî (Yasal) Mal Rejimi  116
4. Soybağı (Nesep)  117
5. Velayet – Vesayet Kurumu  117
C. Miras Hukuku (TMK, m. 495–682)  118
D. Eşya Hukuku (TMK, m. 683–1027)  119
1. Mülkiyet  119
a. Paylı Mülkiyet  121
b. Elbirliği Mülkiyeti  121
2. Sınırlı Aynî Haklar  121
3. Zilyetlik  122
4. Tapu Sicili  123
II. BORÇLAR HUKUKU  124
A. Borcun Kaynakları  124
1. Sözleşmeler  125
2. Haksız Eylemler  126
3. Sebepsiz Zenginleşme  127
B. Borcun Sona Ermesi Yolları  128
III. TİCARET HUKUKU  130
A. Ticarî İşletme Hukuku  130
B. Şirketler Hukuku  133
C. Kıymetli Evrak Hukuku  135
D. Deniz Ticareti Hukuku  136
E. Sigorta Hukuku  137
IV. DEVLETLER ÖZEL HUKUKU  138
A. Vatandaşlık Hukuku (Uyrukluk, Tabiiyet, Yurttaşlık Hukuku)  138
1. Vatandaşlık Tanımı ve Anayasal Güvenceler  139
2. Vatandaşlığın Kazanımı ve İspat Araçları  139
3. Vatandaşlığın Sona Ermesi  140
B. Yabancılar Hukuku  140
C. Kanunlar Çatışması (Bağlama Kuralları)  142
V. MEDENÎ USUL HUKUKU (MEDENÎ MUHAKEME – MEDENÎ YARGILAMA HUKUKU)  142
A. Görev  144
B. Yetki  144
C. Davanın Açılması ve Yürütülmesi  145
D. Hüküm  145
VI. İCRA VE İFLÂS HUKUKU (TAKİP HUKUKU – CEBRÎ İCRA HUKUKU)  146
A. Genel Olarak  146
B. İcra ve İflas Yolları  147
1. İcra Yolları  147
2. İflas Yolları  148
İkinci Kısım
Kamu Hukuku Bilgisi
I. ANAYASA HUKUKU  152
A. Genel Olarak  152
B. 1982 Anayasası  153
1. Temel Özellikleri  153
2. Devletin Nitelikleri  154
a. İnsan Haklarına Saygılı Devlet  155
b. Atatürk Milliyetçiliğine Bağlılık  155
c. Demokratik Devlet Anlayışı  155
d. Hukuk Devleti  156
e. Sosyal Devlet  157
f. Lâik Devlet  158
3. Devletin Temel Organları  160
a. Genel Olarak  160
b. Türkiye’de Durum  162
aa. Yasama  162
aaa. Yasama Yetkisinin Özellikleri  163
bbb. Yasama Üyeliği ve Dönemi  166
ccc. Yasama Seçimleri  167
ddd. Yasama Seçimlerinin Ertelenmesi  167
eee. Ara Seçimler  167
bb. Yürütme ya da Cumhurbaşkanı  168
aaa. Cumhurbaşkanı Olma Şartları, Görev Süresi ve Seçimi  168
bbb. Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Cumhurbaşkanına Vekâlet ve Bakanlar  170
ccc. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı  171
cc. Yargı  173
II. İDARE HUKUKU  175
A. Genel Olarak  175
B. Türkiye’nin İdarî (Yönetimsel) Yapısı  176
1. Merkezî Yönetim  176
2. Yerinden Yönetim  177
a. Yerel Yönetimler  177
b. Hizmet yerinden yönetim kuruluşları  178
C. İdarî İşleyiş Esasları  179
III. CEZA HUKUKU  180
A. Genel Olarak  180
B. Ceza Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar  181
1. Suç ve Cezanın Tanımı  181
2. Suçun Unsurları  181
3. Müsadere (Suçta Zoralım)  182
4. Güvenlik Önlemleri  183
5. Ceza Hukukunda Af  183
6. Dava ve Ceza Zamanaşımı  184
IV. CEZA USÛL HUKUKU (CEZA YARGILAMASI – CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU)  184
A. Soruşturma Süreci ve İşlemleri  185
B. Kovuşturma Süreci ve İşlemleri  187
C. Mahkeme Kararı ve Sonuçları  188
V. DİSİPLİN (CEZA) HUKUKU  189
VI. DEVLETLER GENEL (UMUMÎ) HUKUKU – ULUSLARARASI HUKUK  192
VII. MALÎ HUKUK (MALİYE HUKUKU)  193
VIII. GENEL KAMU HUKUKU  195
IX. İNSAN HAKLARI HUKUKU  196
X. SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU  197
Üçüncü Kısım
Karma Hukuk Dalları
I. HUKUKUN GELENEKSEL AYRIMININ YETERSİZLİĞİ  199
II. KARMA HUKUK DALLARI  200
A. Çevre Hukuku  200
B. İş Hukuku  201
C. Fikrî Hukuk (Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku)  203
D. Sermaye Piyasası Hukuku  204
E. Rekabet Hukuku  205
F. Tüketici Hukuku  206
G. Bilişim Hukuku  207
H. Banka Hukuku  208
İKİNCİ BÖLÜM DEĞERLENDİRME VE PEKİŞTİRME SORULARI  210
Hafta 4– Özel Hukuk Bilgisi (Birinci Kısım)  210
Hafta 5– Kamu Hukuku Bilgisi ve Karma Hukuk Alanları (İkinci ve Üçüncü Kısım)  215
Üçüncü Bölüm
POZİTİF HUKUKUN KAYNAKLARI
I. HUKUKTA KAYNAK KAVRAMI  219
II. ANA KAYNAKLAR  221
A. Yazılı Kaynaklar  221
1. Anayasa  222
a. Genel Olarak  222
b. Türkiye’de  223
2. Kanunlar (Yasalar)  224
a. Kanunların Yapılışı Süreci  224
b. Kanunların Yayımı ve Yürürlüğe Girişi  227
c. Yürürlüğe Girişi  228
c. Denetimi  229
d. Yürürlüğün Durdurulması  230
3. Kanunlara Eş Değer Yazılı Hukuk Kuralları  230
4. Uluslararası Sözleşmeler  231
a. İmza ve Onaylanması  231
b. Yürürlüğe Girmesi ve İç Hukuktaki Etkisi  232
5. Cumhurbaşkanı Kararnameleri (CBK)  233
a. Genel Olarak  233
b. Türleri  233
c. Düzenleme Alanı  234
d. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi –Kanun Çatışması  235
e. Kurallar Hiyerarşisindeki Yeri  235
f. Yürürlüğe Girişi  236
g. Denetimi  236
h. Karşılaştırma  237
6. TBMM İçtüzükleri (AY, m. 95)  237
7. Yönetmelikler (AY, m. 124)  238
8. Yönetmelik Statüsündeki Düzenleyici İşlemler (Adsız Düzenleyici İşlemler)  239
B. Yazılı Olmayan Kaynaklar  240
1. Örf ve Âdet Hukukunun Oluşumu  241
a. Maddî Unsur (Süreklilik–Objektiflik)  241
b. Psikolojik Unsur (Genel İnanç–Subjektif Unsur)  241
c. Hukuksal Unsur  241
2. Örf ve Âdet Çeşitleri  243
3. Örf ve Âdetin Saptanması  243
4. Örf ve Âdet Hukukunun İşlevi  244
a. Boşlukları Doldurma İşlevi  244
b. Belirleyici Rolü  244
c. Yorumlayıcı Rolü  245
d. İlga Edici Rolü  245
C. Hukukun Genel İlkeleri  245
III. HUKUKUN YARDIMCI KAYNAKLARI  246
A. Mahkeme Kararları  246
B. Öğreti (Bilimsel İçtihatlar–Doktrin)  249
IV. TÜRK POZİTİF HUKUKUNUN BELLİ BAŞLI SORUNLARI  250
A. Hukuk Yapım–Yazım Tekniğine İlişkin  250
B. İçeriğe İlişkin Sorunlar  253
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DEĞERLENDİRME VE PEKİŞTİRME SORULARI  255
Hafta 6– Pozitif Hukukun Kaynakları  255
Dördüncü Bölüm
HUKUKUN UYGULANMASI
I. HUKUKUN NİTELİKLERİ BAKIMINDAN UYGULANMASI  259
A. Emredici Hukuk Kuralları  260
B. Tamamlayıcı Hukuk Kuralları (Yedek Hukuk Kuralları)  260
C. Yorumlayıcı Hukuk Kuralları  262
D. Tanımlayıcı Hukuk Kuralları  263
E. Yetki Verici Hukuk Kuralları  263
F. İlga Edici Hukuk Kuralları  264
II. HUKUK KURALLARININ YER BAKIMINDAN UYGULANMASI  264
A. Yersellik İlkesi (Ülkesellik –Mülkîlik)  265
B. Kişisellik İlkesi (Şahsîlik)  265
C. Karma Yol  266
III. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI  267
A. Hukuk Kurallarının Yürürlüğe Girişi (Derhal Uygulanma İlkesi)  267
B. Hukuk Kurallarının Yürürlükten Kalkması  269
1. Kendiliğinden Kalkma  269
2. İlga Yolu ile Kalkma  269
a. Açık İlga (Yetkili Makam Tarafından Kaldırma)  269
b. Örtülü İlga (Üstü Kapalı–Zımnî İlga)  270
aa. İki Kuralın Eş Değer Oluşunda  270
bb. İki Kural Arasında Hiyerarşi Varsa  271
3. İptal Yoluyla Kalkma  271
C. Hukuk Kurallarının Geriye Yürümezliği Sorunu  272
1. Genel Olarak  272
2. İlkenin İstisnaları  275
a. Ceza Hukukunda  275
b. Yargılama Hukuklarında  276
c. Özel Hukukta  276
IV. ANLAM BAKIMINDAN UYGULANMASI  277
A. Genel Olarak  277
B. Yorum Çeşitleri  278
1. Yapan Organ veya Makama Göre  278
2. Yorumun İçerik ve Sınırı Bakımından  278
C. Yorum Yöntemleri  279
1. Sözel (Lafzî, Metne Dayalı, Literal) Yorum Yöntemi  280
2. Tarihsel Yorum Yöntemi  281
3. Amaçsal Yorum Yöntemi (Teleolojik Yorum–Gai Yorum)  281
4. Sistematik Yorum Yöntemi  283
5. Diğer Yöntemler  284
5. Değerlendirme  284
D. Yorumda Başvurulan Mantık Araçları  285
1. Kıyas (Örnekseme–Benzetme–Anoloji–Argumentum a Simili)  286
2. Evleviyet (Yeğlik Yolu–Haydi Haydi–a Fortiori)  287
3. Karşıt anlamdan Sonuç Çıkarma Yolu (Aksi ile Kanıt– Mefhumu Muhalif Yolu–Argumentum a Contrario)  289
E. Yargıcın Kural Koyma Yetkisi (Yargıç Hukuku)  290
1. Kural Koyma Yetkisinin Koşulları  291
a. Kanunda Boşluk Bulunması  291
aa. Açık Boşluk (Gerçek Boşluk–Kural Dışında Boşluk)  292
bb. Örtülü Boşluk (Gerçek Olmayan Boşluk)  293
b. Örf ve Âdet Kuralının Olmaması  294
2. Yargıcın Kural Koyma Yetkisinin Sınırı ve Yetkinin Kullanımında Uyulması Gereken Kurallar  294
3. Yargıcın Koyduğu Kuralın Yasama İşlevinden Farkı  295
F. Yargıcın Takdir Yetkisi  295
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DEĞERLENDİRME VE PEKİŞTİRME SORULARI  298
Hafta 7– Hukukun Uygulanması  298
Beşinci Bölüm
HAK KAVRAMI
Birinci Kısım
Hakkın Niteliği ve Sınıflandırılması
I. HAK KAVRAMINI AÇIKLAYAN GÖRÜŞLER  301
A. İrade Teorisi  301
B. Çıkar–Menfaat Teorisi  302
C. Karma Teori  302
II. HAK SAHİPLİĞİ  304
A. Kişilik Kavramı  304
1. Gerçek Kişiler  304
2. Tüzel Kişiler  305
a. Tâbi Tutuldukları Hukuk Açısından  305
b. Yapıları (Bünyeleri) Bakımından  305
B. Kişinin Ehliyetleri  306
1. Hak Ehliyeti  306
2. Eylem Ehliyeti–Fiil Ehliyeti (Medenî Hakları Kullanma Ehliyeti)  307
a. Tanım  307
b. Eylem Ehliyetinin Koşulları  308
aa. Erginlik (Rüşt)  308
bb. Ayırt Etme Gücü (Sezginlik–Temyiz Gücü)  310
cc. Kısıtlı Olmamak (Mahcur Olmamak)  311
c. Eylem Ehliyeti Bakımından Kişilerin Sınıflandırılması  312
aa. Tam Ehliyetliler  312
bb. Tam Ehliyetsizler  312
cc. Sınırlı Ehliyetsizler  314
dd. Sınırlı Ehliyetliler  315
III. HAKLARIN ÇEŞİTLİ AÇILARDAN SINIFLANDIRILMASI  317
A. Kamu Hakları  318
1. Kamu Haklarının Sınıflandırılması  319
a. Kişi Hakları (Negatif Statü Hakları)  320
b. Sosyal ve Ekonomik Haklar (Pozitif Statü Hakları)  320
c. Siyasal Haklar (Aktif Statü Hakları)  321
2. Kamu Haklarının Düzenlenmesi–Sınırlandırılması ve Durdurulması  321
a. Sınırlama  322
b. Durdurma  322
c. Kamu Haklarının Kötüye Kullanılması  323
3. Kamu Haklarının Korunması  323
B. Özel Haklar ve Çeşitli Açılardan Sınıflandırılması  325
1. Konularına Göre Haklar  325
a. Şahısvarlığı Hakları (Kişilik Hakları)  326
b. Malvarlığı Hakları  327
2. Niteliklerine Göre Haklar (İleri Sürülebilirlik Çevresi Bakımından)  328
a. Mutlak Haklar  328
aa. Mallar Üzerindeki Mutlak Haklar  328
bb. Şahıslar Üzerindeki Mutlak Haklar  329
b. Nispî Haklar  329
3. Devir Kabiliyetlerine Göre  331
4. Amaçları Yönünden Haklar (Hukuksal Sonuç ve Etkilerine Göre)  332
a. Yenilik Doğuran Haklar (İnşaî Haklar)  332
aa. Kurucu Yenilik Doğuran Haklar  332
bb. Bozucu Yenilik Doğuran Haklar  333
cc. Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar  333
b. Yenilik Doğurmayan Haklar (Alelâde–Yalın Haklar)  333
İkinci Kısım
Hakların Kazanılması, Kaybı ve Korunması
I. HUKUKSAL OLAY  335
II. HUKUKSAL EYLEMLER  336
III. HUKUKSAL İŞLEMLER  337
A. Hukuksal İşlemin Unsurları  337
1. Unsurları  337
2. Hukuksal İşlemlerde Şekil  338
a. Geçerlilik Koşulu Olarak Şekil  339
b. İspat Koşulu Olarak Şekil  339
B. Hukuksal İşlemlerin Çeşitli Açılardan Sınıflandırılması  339
1. Katılanların Sayısına Göre  339
a. Tek Yanlı İşlemler  340
b. Çok Yanlı İşlemler  340
aa. Sözleşme  340
bb. Kararlar  341
2. İrade Açıklamasının Sonuçlarını Doğuracağı Zaman Bakımından  341
3. Karşılıklı–Karşılıksız (İvazlı–İvazsız) İşlemler  341
4. Malvarlığına Etkisi Bakımından  342
a. Tasarruf İşlemleri  342
b. Borçlandırıcı İşlemler  342
5. Sebebe Bağlılık Bakımından  343
C. Hukuksal İşlemlerde İradeyi Sakatlayan Durumlar  343
1. İsteyerek Ortaya Çıkan İrade Sakatlıkları  344
a. Gizli Kayıt  344
b. Şaka (Lâtife Beyanı)  344
c. Danışıklı İşlem (Muvazaa–Göstermelik işlem)  345
2. İstenmeyerek Ortaya Çıkan İrade Sakatlıkları  346
a. Yanılma (Hata)  347
b. Aldatma (Hile)  347
c. Korkutma (Tehdit–İkrah)  348
D. Kamu Hukuku İşlemleri  349
1. Yasama İşlemleri  349
2. Yürütme İşlemleri  350
a. Cumhurbaşkanı İşlemleri  351
b. İdarî Teşkilatın İşlemleri  352
aa. İdarî İşlemler  353
bb. İdarî Sözleşmeler  354
3. Yargı İşlemleri  354
IV. HAKLARIN KAZANILMASI VE KAYBI YOLLARI  355
A. Hakların Kazanılması Yolları  355
1. Aslen (ilk elden) Kazanma  355
2. Devir Yoluyla Kazanma  356
3. Tesisen (Kurma Yoluyla) Kazanma  356
4. Zamanaşımı Yoluyla Kazanma  356
B. Hakların Kaybedilmesi Yolları  357
1. Genel Olarak  357
2. Hakların Kaybında Zamanın Rolü  357
a. Zamanaşımı Süresi  357
b. Hak Düşürücü Süre  358
c. Sürenin Niteliğinin Belirlenmesi ve Aralarındaki Farklar  358
V. HAKLARIN KORUNMASI  359
A. İstem (Talep) Hakkı  359
B. Dava Hakkı  360
1. Tanım  360
2. İspat (Kanıt) Yükü  360
3. Dava Türleri  361
a. Eda Davası  361
b. Tespit Davası  362
c. İnşaî Dava (Yenilik Doğurucu Dava)  362
d. Belirsiz Alacak ve Tespit Davası  362
e. Terditli Dava  362
f. Topluluk Davası  363
C. Hakkın Bizzat Korunması Yolları  363
1. Haklı Savunma (Meşru Müdafaa)  364
2. Zorda Kalma (Iztırar Hali)  364
3. Zorda Kalma ile Haklı Savunma Arasındaki Farklar  365
4. Kuvvet Kullanma Yolu  365
VI. HAKLARIN KAZANILMASI, KULLANILMASI VE KAYBINDA DÜRÜST DAVRANMA VE İYİNİYET KURALI  366
A. Dürüst Davranma Kuralı (Objektif İyiniyet–Objektif Özen Yükümlülüğü)  366
B. Hakkın Kötüye Kullanılması  368
1. Tanım  368
2. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Koşulları  369
a. Bir Hakkın Varlığı  369
b. Hakkın Dürüst Davranma Kuralına Aykırı Olarak Kullanılmış Olması  369
c. Hakkın Kötüye Kullanımının Başkasını Zarara Uğratmış Olması  370
3. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Sonucu  370
4. Hakkın Kötüye Kullanılması ile “Kanuna Karşı Hile” İlişkisi  370
C. İyiniyet  372
1. Tanım  372
2. İyiniyetin Hukuken Geçerli Olabilmesi İçin Gerekli Koşullar  372
a. Hakkı Kazanmayı Engelleyen Bir Eksikliğin Varlığı  372
b. Hakkın Kazanılması İçin Kanunun İyiniyeti Araması  372
c. Kişinin İyiniyetli Olması  372
3. İyiniyet Karinesi  373
4. İyiniyetin Korunduğu Durumlar  373
a. Aile Hukukunda  373
b. Taşınır Malın Mülkiyetinin Kazanılmasında  374
aa. Sahibinin Elinden Rızası ile Çıkan Mallarda  374
bb. Sahibinin Elinden Rızası Dışında Çıkan Mallarda  374
c. Taşınmaz Malın Mülkiyetinin Kazanılmasında  375
BEŞİNCİ BÖLÜM DEĞERLENDİRME VE PEKİŞTİRME SORULARI  376
Hafta 8– Hak Kavramı, Hak Sahipliği  376
Hafta 9– Hakların Çeşitli Açılardan Sınıflandırılması  379
Hafta 10– Hakların Kazanılması ve Kaybı  382
Hafta 11– Hakların Korunması  385
Altıncı Bölüm
HUKUKTA SORUMLULUK VE
SORUMLULUĞUN İŞLETİLMESİ
I. MEDENÎ HUKUKTA SORUMLULUK (MEDENÎ SORUMLULUK)  390
A. Hukuksal İşlemlerden  390
B. Haksız Eylemlerden Doğan Sorumluluk  391
1. Kusurlu Sorumluluk (BK, m. 49)  391
2. Kusursuz Sorumluluk  393
C. Sorumluluğu Ortadan Kaldıran ya da Azaltan Durumlar  394
II. CEZA HUKUKUNDA SORUMLULUK (CEZAÎ SORUMLULUK)  395
III. İDARE HUKUKUNDA SORUMLULUK (İDARÎ SORUMLULUK)  397
A. Kusura Dayalı Sorumluluk  397
B. Kusursuz Sorumluluk  399
C. İdarenin Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran veya Azaltan Durumlar  400
IV. ANAYASA HUKUKUNDA SORUMLULUK  401
A. Cumhurbaşkanının Sorumluluğu  402
B. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Sorumluluğu  403
V. TÜRK HUKUKUNDA YARGI DÜZENİNİN GENEL ESASLARI: SORUMLULUĞUN İŞLETİLMESİ  404
A. Adlî Yargı  408
1. İlk Derece Mahkemeleri  408
a. Hukuk Mahkemeleri (Hukuk Yargısı)  408
b. Ceza Mahkemeleri (Ceza Yargısı)  409
2. İkinci Derece Mahkemeler  411
3. Denetim Yolları  412
a. İstinaf  412
b. Temyiz  413
B. İdarî Yargı  415
1. İlk Derece Mahkemeleri  416
2. Denetim Yolları  416
a. Bölge İdare Mahkemeleri (İstinaf)  417
b. Temyiz Yolu (Danıştay)  418
c. Yargılamanın Yenilenmesi (Olağanüstü Başvuru)  419
d. Kanun Yararına Temyiz  419
C. Anayasa Yargısı  420
1. Mahkemenin Oluşumu (AY, m. 146)  420
2. Mahkemenin Görevleri (AY, m. 148)  421
3. Bireysel Başvuru  422
4. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Sonuçları  423
D. Uyuşmazlık Yargısı  423
G. Hesap Yargısı (Sayıştay)  424
H. Seçim Yargısı  426
ALTINCI BÖLÜM DEĞERLENDİRME VE PEKİŞTİRME SORULARI  429
Hafta 12– Hukukta Sorumluluk  429
Hafta 13– Türk Yargı Düzeni  432
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK OLAYLAR  435
TEST SORU ÖRNEKLERİ  441
Kaynakça  463
Kavramlar Dizini  481
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020