Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Boşanma Davalarında Maddi Tazminat
Temmuz 2020 / 1. Baskı / 144 Syf.
Fiyatı: 49.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Aile toplumun özü ve temelini oluşturmaktadır. Toplumların varlıklarını sürdürmeleri aile kurumunun sağlık, esenlik ve huzur içinde bir hayat sürmesine bağlıdır. Aile bireyleri, toplumu ekonomik, sosyal, kültürel ve ahlaki yönlerden olumlu ve olumsuz etkileyebilir. Bu önem ve özelliği nedeniyle ülkelerin hukuk düzenleri, ailenin yapısı, kurulması ile aile içi ilişkileri düzenleme gereği duymuştur. Aile hukukuna özgü bir sözleşme (evlilik sözleşmesi-nikah akdi) ile kurulan ailenin varlığını sürdürmesi toplum için esas olandır. Ancak bazı evliliklerin bazı sebeplerden dolayı hayat boyu devam etmediği ve kanunda sayılan yollar ile sona erdiği bir gerçektir. Bu kapsamda, evliliği sona erdiren durumlardan birisi de boşanmadır. Evlenme ile ekonomik, sosyal, kişisel ve hukukî statülerinde değişiklik olan eşlerin, evlenmenin boşanma ile sona ermesi üzerine yine ekonomik, sosyal, kişisel ve hukukî durumlarında değişiklikler ve yenilikler meydana gelmektedir. Boşanma ile eş sıfatı ortadan kalkan taraflar yönünden önemli hukukî problemler, boşanmanın malî sonuçlarında yaşanmaktadır. Boşanmanın malî sonuçları; maddî ve manevî tazminat, nafaka olarak sıralanabilir. Öte yandan eşler arasındaki boşanma, eşler arasındaki mal rejimini sona erdiren hallerden biri olup, boşanma davası ile mal rejiminin tasfiyesine ilişkin davalar da ikame edilebilmektedir.

Konu Başlıkları
Boşanma Halinde Maddi Tazminata İlişkin Yasal Düzenlemeler, Taraflar İle Tazminatın Maddi ve Şekli Koşulları
Maddi Tazminat Kararının Kapsamı
Maddi Tazminata İlişkin Usul Hükümleri
Barkod: 9789750260445
Yayın Tarihi: Temmuz 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 144
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
1. GİRİŞ  13
2. BOŞANMA HALİNDE MADDİ TAZMİNATA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER, TARAFLAR İLE TAZMİNATIN MADDİ VE ŞEKLİ KOŞULLARI  21
2.1. YASAL DÜZENLEMELER  21
2.1.1. Mülga Ve Türk Medeni Kanunlarındaki Düzenlemeler  22
2.1.1.1. 743 Sayılı Mülga Medeni Kanunu’ndaki Düzenlemeler  22
2.1.1.2. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’ndaki Düzenlemeler  25
2.1.2. Türk Borçlar Kanunu’ndaki Tazminata İlişkin Düzenlemeler  28
2.2. MADDİ TAZMİNAT TALEBİNDE TARAFLAR  28
2.2.1. Davacı Veya Tazminat Talebinde Bulunan Taraf  29
2.2.2. Davalı Veya Tazminat İstenilen Taraf  31
2.2.3. Mirasçıların Durumu  31
2.3. MADDİ TAZMİNATIN MADDİ KOŞULLARI  34
2.3.1. Kusur  35
2.3.1.1. Tazminat İsteyen Tarafın Boşanmada Kusursuz Veya Daha Az Kusurlu Olması  38
2.3.1.2. Davalı Tarafın Boşanmada Kusurlu Olması  41
2.3.1.3. Tarafların Eşit Ve Ortak Kusurlu Olması Durumu  44
2.3.2. Zarar  45
2.3.2.1. Boşanma Yüzünden Zedelenen Mevcut Menfaatler  48
2.3.2.2. Boşanma Yüzünden Zedelenen Beklenen Menfaatler  50
2.3.2.3. Zarar Kapsamına Girmeyen Menfaatler  52
2.3.2.4. Mevcut Ve Beklenen Menfaatler Karşılığı Olan Zararın Belirlenmesi  53
2.3.3. Uygun İlliyet Bağının Mevcut Olması  56
2.3.4. Zararın Hukuka Aykırı Bir Fiil Sonucunda Doğmuş Olması  57
2.4. MADDİ TAZMİNATIN ŞEKLİ KOŞULLARI  60
2.4.1. Boşanmaya Karar Verilmiş Olması  60
2.4.2. Talep Şartı (Taleple Bağlılık İlkesi)  62
2.4.2.1. Genel Açıklamalar  62
2.4.2.2. Talebin Açık Ve Belirgin Olması  63
2.4.2.3. Talebin Şekli  64
2.4.2.4. Talebin Süresi  65
3. MADDİ TAZMİNAT KARARININ KAPSAMI  69
3.1. MADDİ TAZMİNATIN MİKTARI  69
3.2. MADDİ TAZMİNATIN ÖDENME BİÇİMİ  78
3.2.1. Genel Olarak  78
3.2.2. Toptan Ödeme (Sermaye Şeklinde Ödeme)  79
3.2.3. İrat Biçiminde Ödeme  82
3.2.4. Ayni Olarak Ödeme  84
3.2.5. Yabancı Para Olarak Ödenememe  86
3.2.6. Taksit Şeklinde Ödenememe  87
3.3. MADDİ TAZMİNATIN GELECEK YILLARDAKİ MİKTARININ MAHKEMECE HÜKÜM ALTINA ALINMASI  88
3.4. MADDİ TAZMİNAT MİKTARININ ARTIRILMASI, AZALTILMASI VE TAZMİNATIN ORTADAN KALDIRILMASI  90
3.4.1. Maddî Tazminat Miktarının Artırılması Ve Azaltılması  90
3.4.2. Maddî Tazminatın Ortadan Kaldırılması  93
3.4.2.1. İrat Alacaklısının Yeniden Evlenmesi  96
3.4.2.2. Haysiyetsiz Hayat Sürme/ Evlenme Olmaksızın Fiilen Evliymiş Gibi Yaşama  97
3.4.2.3. Yoksulluğun Ortadan Kalkması  98
3.4.2.4. Taraflardan Birinin Ölümü  98
3.4.2.4.1. İrat Borçlusunun Ölümü  99
3.4.2.4.2. İrat Alacaklısının Ölümü  100
3.5. MADDİ TAZMİNAT MİKTARININ TESPİTİNE ETKİ EDEN UNSURLAR  100
3.6. MADDİ TAZMİNATTA FAİZ  106
3.6.1. Maddî Tazminatta Faiz İsteminde Bulunulması Ve Faizin Başlangıcı  107
3.6.2. Maddî Tazminatta Faiz Türü  108
4. MADDİ TAZMİNATA İLİŞKİN USUL HÜKÜMLERİ  109
4.1. GÖREVLİ MAHKEME  109
4.1.1. Genel Olarak  109
4.1.2. Boşanma Davasının Eki Niteliğinde Olması Durumu  112
4.1.3. Boşanma Hükmü Kesinleştikten Sonra Açılan Davada Durum  113
4.1.4. Tazminat İstenenin Borçlu Olmadığının Tespiti İsteminde Bulunulması Durumu  113
4.2. YETKİLİ MAHKEME  113
4.2.1. Genel Olarak  113
4.2.2. Maddî Tazminat Davalarında Yetkili Mahkeme  115
4.3. BOŞANMAYA BAĞLI MADDİ TAZMİNAT DAVASINDA HARÇ  118
4.3.1. Genel Olarak  118
4.3.2. Maddî Tazminatta Harç  118
4.3.2.1. Boşanma Davası İçinde İstenilmesi Durumu  118
4.3.2.2. Tazminat İsteminin TMK 174/1’inci Madde Kapsamında Olmaması Durumu  118
4.3.2.3. Boşanma Davasından Bağımsız Bir Dava İle İstenilmesi Durumu  119
4.3.2.4. Boşanma Kararı Kesinleştikten Sonra İstenilmesi Durumu  120
4.3.2.5. Boşanma Davasında Boşanma Hükmünün Kesinleşmesi Durumu  120
4.4. MADDİ TAZMİNATA İLİŞKİN DİĞER USUL HÜKÜMLERİ  120
4.4.1. Maddî Tazminattan Feragat  120
4.4.1.1. Genel Olarak  120
4.4.1.2. Davanın Feragat Edilebilecek Aşamaları  122
4.4.1.2.1. Hükümden Önce Feragat  122
4.4.1.2.2. Hükümden Sonra Feragat  122
4.4.1.2.3. Mahkemece Onaylanmayan Protokolde Feragat Beyanı  124
4.4.2. Hüküm Fıkrası  124
4.4.2.1. Hüküm Fıkrasında Yer Verilmesi Koşulu  125
4.4.2.2. Şüpheye Yer Verilmemesi Koşulu  125
4.4.2.3. Çelişki Yaratılmaması Koşulu  125
4.4.3. Vekâlet Ücreti  126
4.4.3.1. Maddî Tazminatın Boşanma Davası İçinde İstenilmesi Durumu  126
4.4.3.2. Maddî Tazminatın Boşanma Hükmü Kesinleştikten Sonra İstenilmesi Durumu  127
4.4.4. Zamanaşımı  127
4.4.5. Boşanma Hükmü Kesinleşmeden Maddî Tazminatın İcra Takibine Konu Edilememesi  129
4.4.6. Kabul Beyanı  130
4.4.7. Bozma Sonrasında Karar Verilmesi  131
5. SONUÇ  133
Kaynakça  137
Kavram Dizini  143
 


Filiz Berberoğlu Yenipınar
Temmuz 2020
110.00 TL
Sepete Ekle
Şölen Külahçı
Temmuz 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
Ömer Uğur Gençcan
Haziran 2020
295.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
1. GİRİŞ  13
2. BOŞANMA HALİNDE MADDİ TAZMİNATA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER, TARAFLAR İLE TAZMİNATIN MADDİ VE ŞEKLİ KOŞULLARI  21
2.1. YASAL DÜZENLEMELER  21
2.1.1. Mülga Ve Türk Medeni Kanunlarındaki Düzenlemeler  22
2.1.1.1. 743 Sayılı Mülga Medeni Kanunu’ndaki Düzenlemeler  22
2.1.1.2. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’ndaki Düzenlemeler  25
2.1.2. Türk Borçlar Kanunu’ndaki Tazminata İlişkin Düzenlemeler  28
2.2. MADDİ TAZMİNAT TALEBİNDE TARAFLAR  28
2.2.1. Davacı Veya Tazminat Talebinde Bulunan Taraf  29
2.2.2. Davalı Veya Tazminat İstenilen Taraf  31
2.2.3. Mirasçıların Durumu  31
2.3. MADDİ TAZMİNATIN MADDİ KOŞULLARI  34
2.3.1. Kusur  35
2.3.1.1. Tazminat İsteyen Tarafın Boşanmada Kusursuz Veya Daha Az Kusurlu Olması  38
2.3.1.2. Davalı Tarafın Boşanmada Kusurlu Olması  41
2.3.1.3. Tarafların Eşit Ve Ortak Kusurlu Olması Durumu  44
2.3.2. Zarar  45
2.3.2.1. Boşanma Yüzünden Zedelenen Mevcut Menfaatler  48
2.3.2.2. Boşanma Yüzünden Zedelenen Beklenen Menfaatler  50
2.3.2.3. Zarar Kapsamına Girmeyen Menfaatler  52
2.3.2.4. Mevcut Ve Beklenen Menfaatler Karşılığı Olan Zararın Belirlenmesi  53
2.3.3. Uygun İlliyet Bağının Mevcut Olması  56
2.3.4. Zararın Hukuka Aykırı Bir Fiil Sonucunda Doğmuş Olması  57
2.4. MADDİ TAZMİNATIN ŞEKLİ KOŞULLARI  60
2.4.1. Boşanmaya Karar Verilmiş Olması  60
2.4.2. Talep Şartı (Taleple Bağlılık İlkesi)  62
2.4.2.1. Genel Açıklamalar  62
2.4.2.2. Talebin Açık Ve Belirgin Olması  63
2.4.2.3. Talebin Şekli  64
2.4.2.4. Talebin Süresi  65
3. MADDİ TAZMİNAT KARARININ KAPSAMI  69
3.1. MADDİ TAZMİNATIN MİKTARI  69
3.2. MADDİ TAZMİNATIN ÖDENME BİÇİMİ  78
3.2.1. Genel Olarak  78
3.2.2. Toptan Ödeme (Sermaye Şeklinde Ödeme)  79
3.2.3. İrat Biçiminde Ödeme  82
3.2.4. Ayni Olarak Ödeme  84
3.2.5. Yabancı Para Olarak Ödenememe  86
3.2.6. Taksit Şeklinde Ödenememe  87
3.3. MADDİ TAZMİNATIN GELECEK YILLARDAKİ MİKTARININ MAHKEMECE HÜKÜM ALTINA ALINMASI  88
3.4. MADDİ TAZMİNAT MİKTARININ ARTIRILMASI, AZALTILMASI VE TAZMİNATIN ORTADAN KALDIRILMASI  90
3.4.1. Maddî Tazminat Miktarının Artırılması Ve Azaltılması  90
3.4.2. Maddî Tazminatın Ortadan Kaldırılması  93
3.4.2.1. İrat Alacaklısının Yeniden Evlenmesi  96
3.4.2.2. Haysiyetsiz Hayat Sürme/ Evlenme Olmaksızın Fiilen Evliymiş Gibi Yaşama  97
3.4.2.3. Yoksulluğun Ortadan Kalkması  98
3.4.2.4. Taraflardan Birinin Ölümü  98
3.4.2.4.1. İrat Borçlusunun Ölümü  99
3.4.2.4.2. İrat Alacaklısının Ölümü  100
3.5. MADDİ TAZMİNAT MİKTARININ TESPİTİNE ETKİ EDEN UNSURLAR  100
3.6. MADDİ TAZMİNATTA FAİZ  106
3.6.1. Maddî Tazminatta Faiz İsteminde Bulunulması Ve Faizin Başlangıcı  107
3.6.2. Maddî Tazminatta Faiz Türü  108
4. MADDİ TAZMİNATA İLİŞKİN USUL HÜKÜMLERİ  109
4.1. GÖREVLİ MAHKEME  109
4.1.1. Genel Olarak  109
4.1.2. Boşanma Davasının Eki Niteliğinde Olması Durumu  112
4.1.3. Boşanma Hükmü Kesinleştikten Sonra Açılan Davada Durum  113
4.1.4. Tazminat İstenenin Borçlu Olmadığının Tespiti İsteminde Bulunulması Durumu  113
4.2. YETKİLİ MAHKEME  113
4.2.1. Genel Olarak  113
4.2.2. Maddî Tazminat Davalarında Yetkili Mahkeme  115
4.3. BOŞANMAYA BAĞLI MADDİ TAZMİNAT DAVASINDA HARÇ  118
4.3.1. Genel Olarak  118
4.3.2. Maddî Tazminatta Harç  118
4.3.2.1. Boşanma Davası İçinde İstenilmesi Durumu  118
4.3.2.2. Tazminat İsteminin TMK 174/1’inci Madde Kapsamında Olmaması Durumu  118
4.3.2.3. Boşanma Davasından Bağımsız Bir Dava İle İstenilmesi Durumu  119
4.3.2.4. Boşanma Kararı Kesinleştikten Sonra İstenilmesi Durumu  120
4.3.2.5. Boşanma Davasında Boşanma Hükmünün Kesinleşmesi Durumu  120
4.4. MADDİ TAZMİNATA İLİŞKİN DİĞER USUL HÜKÜMLERİ  120
4.4.1. Maddî Tazminattan Feragat  120
4.4.1.1. Genel Olarak  120
4.4.1.2. Davanın Feragat Edilebilecek Aşamaları  122
4.4.1.2.1. Hükümden Önce Feragat  122
4.4.1.2.2. Hükümden Sonra Feragat  122
4.4.1.2.3. Mahkemece Onaylanmayan Protokolde Feragat Beyanı  124
4.4.2. Hüküm Fıkrası  124
4.4.2.1. Hüküm Fıkrasında Yer Verilmesi Koşulu  125
4.4.2.2. Şüpheye Yer Verilmemesi Koşulu  125
4.4.2.3. Çelişki Yaratılmaması Koşulu  125
4.4.3. Vekâlet Ücreti  126
4.4.3.1. Maddî Tazminatın Boşanma Davası İçinde İstenilmesi Durumu  126
4.4.3.2. Maddî Tazminatın Boşanma Hükmü Kesinleştikten Sonra İstenilmesi Durumu  127
4.4.4. Zamanaşımı  127
4.4.5. Boşanma Hükmü Kesinleşmeden Maddî Tazminatın İcra Takibine Konu Edilememesi  129
4.4.6. Kabul Beyanı  130
4.4.7. Bozma Sonrasında Karar Verilmesi  131
5. SONUÇ  133
Kaynakça  137
Kavram Dizini  143
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020