Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Dolandırıcılık – Sahtecilik – Güveni Kötüye Kullanma Suçları
Ekim 2019 / 1. Baskı / 1007 Syf.
Fiyatı: 175.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Uzun süreli ve yoğun bir çalışmanın ürünü olan bu çalışmada dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik ve güveni kötüye kullanma suçlarına ilişkin genel bilgiler ve son yargı kararları yer almaktadır. Uygulamacıların yararlanmasına yönelik olarak çalışmada mümkün olduğu kadar özgün ve çok sayıda Yargıtay kararına yer verilmiş; bu amaçla çalışmada toplam 1923 adet Yargıtay kararı kullanılmıştır.

Dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarının hukuki ihtilaf olarak değerlendirilebilmesi, evrakta sahtecilik suçları açısından aldatma kabiliyetinin bulunmaması halinde suçun oluşmaması gibi her üç suça ilişkin ayrıntılı değerlendirmelere çalışmada yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Hileli Davranış
Haksız Yarar
Nitelikli Dolandırıcılık
Mühürde Sahtecilik
Resmi Belgede Sahtecilik
Devir Olgusunun İnkarı
İspat Şekilleri
Yargılama Kriterleri
Barkod: 9789750257643
Yayın Tarihi: Ekim 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 1007
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Önsöz  7
BİRİNCİ KISIM:
DOLANDIRICILIK SUÇU
(5237 SAYILI TCK. MD. 157–158–159)
I. 765 SAYILI TCK. İLE 5237 SAYILI TCK’NIN DOLANDIRICILIK SUÇU AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMASI  32
II. 5237 SAYILI TCK’DA “HİLE” KAVRAMININ YER ALDIĞI DİĞER HÜKÜMLER  34
BİRİNCİ BÖLÜM:
DOLANDIRICILIK SUÇUNA BENZER SUÇLAR
I. DOLANDIRICILIK VE HIRSIZLIK  43
II. DOLANDIRICILIK VE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU  54
III. DOLANDIRICILIK VE YAĞMA SUÇU  57
IV. DOLANDIRICILIK VE EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇU  57
V. DOLANDIRICILIK VE BAŞKASINA AİT KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANMA SUÇU  59
VI. RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN  62
İKİNCİ BÖLÜM:
HUKUKİ YARAR
I. DOLANDIRICILIK SUÇUNUN UNSURLARI  63
A. Tipikliğin Unsurları  63
B. Maddi Konu  63
C. Fail ve Mağdur  64
1. Fail  64
2. Mağdur  66
D. Hareket  68
1. Hileli Davranış  68
2. Hileli Davranışlar  70
a. Tanım ve Genel Açıklamalar  70
b. Aldatıcı Nitelikle Olmayan Basit (Soyut) Yalan  74
c. Hilenin Belirli Bir Ağırlığa Ulaşması Zorunluluğu  79
5. Zarar  94
E. Hukuka Aykırılık  95
1. Genel Olarak  95
2. Hukuka Uygunluk Sebepleri  95
a. İlgilinin Rızası  95
b. Kanun Hükmünü Yerine Getirme  96
c. Meşru Savunma  97
ç. Zaruret Hali  97
F. Kusurluluk  98
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
BASİT DOLANDIRICILIK SUÇU (TCK. MD. 157)
I. BASİT DOLANDIRICILIK OLARAK KABUL EDİLEN EYLEMLERE ÖRNEKLER (TCK. MD. 157)  99
A. Basit Dolandırıcılık Suçuna Dair Örnek Yargıtay Kararları  100
II. BASİT DOLANDIRICILIK VE UZLAŞTIRMA YOLU  119
III. DOLANDIRICILIK SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ (TCK. MD. 158)  122
IV. TCK’NIN 158/1. MADDESİNDE DÜZENLENMİŞ OLAN NİTELİKLİ HALLERİ  124
A. Suçun Dinî İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–a)  124
1. Genel Açıklamalar  124
2. Uygulamadan Örnekler  125
B. Suçun Kişinin İçinde Bulunduğu Tehlikeli Durum veya Zor Şartlardan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–b)  134
1. Genel Açıklamalar  134
2. Uygulamadan Örnekler  136
C. Suçun Kişinin Algılama Yeteneğinin Zayıflığından Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–c)  138
1. Genel Açıklamalar  138
2. Uygulamadan Örnekler  139
D. Suçun Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Kamu Meslek Kuruluşlarının, Siyasî Parti, Vakıf veya Dernek Tüzel Kişiliklerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–d)  142
1. Genel Açıklamalar  142
2. Uygulamadan Örnekler  145
E. Suçun Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Olarak İşlenmesi (TCK. md. 158/1–e)  157
1. Genel Açıklamalar  157
2. Uygulamadan Örnekler  158
a. Sahte veya Başkasına Ait Yeşil Kart Kullanarak Yapılan Dolandırıcılık  158
b. SGK. Zararına Yapılan Dolandırıcılık İddialarına Örnekler  160
c. Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Yapılan Diğer Dolandırıcılık Şekillerine Örnekler  163
F. Suçun Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kuruluşlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–f)  165
1. Genel Açıklamalar  165
2. Dolandırıcılık Suçunun Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılarak İşlenmesi  166
3. Dolandırıcılık Suçunun Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılarak İşlenmesi  167
a. Genel Açıklamalar  167
4. Uygulamadan Örnekler  169
a. Bilişim Sistemleri Araç Olarak Kullanılarak Yapılan Dolandırıcılık Hakkında  169
b. Banka ve Kredi Kurumları Araç Olarak Kullanılarak Yapılan Dolandırıcılık Hakkında  176
G. Suçun Basın ve Yayın Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–g)  177
1. Genel Açıklamalar  177
2. Uygulamadan Örnekler  179
H. Suçun Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında; Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyeti Kapsamında İşlenmesi (TCK. md. 158/1–h)  183
1. Genel Açıklamalar  183
2. Uygulamadan Örnekler  186
İ. Suçun Serbest Meslek Sahibi Kişiler Tarafından, Mesleklerinden Dolayı Kendilerine Duyulan Güvenin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenmesi
(TCK. md. 158/1–i)  190
1. Genel Açıklamalar  190
2. Uygulamadan Örnekler  192
a. Emlak Komisyoncusu  192
b. Avukat  193
c. Sigorta Acentesi  194
d. Fatura Ödeme Merkezi  195
e. Müteahhit  196
J. Suçun Banka veya Diğer Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmemesi Gereken bir Kredinin Açılmasını Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi (TCK. md. 158/1–j)  197
1. Genel Açıklamalar  197
2. Uygulamadan Örnekler  201
K. Suçun Sigorta Bedelini Almak Maksadıyla İşlenmesi (TCK. md. 158/1–k)  203
1. Genel Açıklamalar  203
L. Suçun Failin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta ya da Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurum ve Kuruluşlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–L)  206
1. Genel Açıklamalar  206
2. Uygulamadan Örnekler  208
V. TCK’NIN 158/2. MADDESİNDE DÜZENLENMİŞ OLAN NİTELİKLİ HALİ  212
A. Genel Açıklamalar  212
B. Uygulamadan Örnekler  214
VI. TCK’NIN 158/3. MADDESİNDE DÜZENLENMİŞ OLAN NİTELİKLİ HALİ  220
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
DOLANDIRICILIK SUÇUNA ETKİ EDEN NEDENLER
I. ŞAHSİ CEZASIZLIK NEDENLERİ TCK 167/1  225
A. Genel Olarak  225
B. Haklarında Ayrılık Kararı Verilmemiş Eşlerden Birinin, TCK 167/1–a  227
C. Üstsoy veya Alt Soyunun veya Bu Derecede Kayın Hısımlarından Birinin veya Evlat Edinen veya Evlatlığın Zararına İşlenmesi, TCK 167/1–b  228
1. Genel Olarak  228
2. Kan Hısımlığı  228
3. Kayın Hısımlığı  229
4. Evlat Edinme  229
D. Aynı Çatı Altında Yaşayan Kardeşler  230
II. ŞAHSİ CEZADAN İNDİRİM NEDENLERİ (TCK MD. 167/2)  231
A. Genel Olarak  231
B. Haklarında Ayrılık Kararı Verilmiş Eşlerden Biri  231
C. Aynı Konutta Birlikte Yaşamayan Kardeşlerden Biri  233
D. Aynı Konutta Birlikte Yaşayan Amca, Dayı, Hala, Teyze, Yeğen Veya İkinci Derecede Kayın Hısımları  233
III. ETKİN PİŞMANLIK DURUMU (TCK. md. 168)  234
A. Teşebbüs Aşamasında Kalan Suçlar  237
B. Zararın Giderilmesi  238
C. Zararın Giderilmesi Zamanı  238
D. Bizzat Pişmanlık Gösterme  240
IV. UYGULAMADAN ÖRNEKLER  244
V. TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ UYGULANMASI
(TCK. md. 169)  249
BEŞİNCİ BÖLÜM:
TEŞEBBÜS–İÇTİMA–İŞTİRAK VE YAPTIRIM
I. DOLANDIRICILIK SUÇUNA TEŞEBBÜS  251
A. Genel Açıklamalar  251
B. Uygulamadan Örnekler  255
II. DOLANDIRICILIK SUÇUNDA SUÇLARIN İÇTİMAİ  259
A. Genel Açıklamalar  259
B. Belgede Sahtecilik Yapılarak İşlenen Dolandırıcılık  261
III. DOLANDIRICILIK SUÇUNA İŞTİRAK  270
A. Faillik (TCK. md. 37)  271
B. Azmettirme (TCK. md. 38)  275
C. Yardım Etme (TCK. md. 39)  276
D. Bağlılık Kuralı (TCK. md. 40)  277
E. Uygulamadan Örnekler  278
IV. DOLANDIRICILIK SUÇLARININ YAPTIRIMLARI  280
V. DOLANDIRICILIK SUÇLARINDA ZAMANAŞIMI  282
VI. MÜSADERE  283
VII. KAZANÇ MÜSADERESİ  285
VIII. ÖRNEK MAHKEME KARARLARI  286
ALTINCI BÖLÜM:
DOLANDIRICILIK SUÇLARINDA İSPAT
I. GENEL OLARAK  313
II. DOLANDIRICILIK SUÇLARINDA SORUN ALANLARI  313
III. DELİL SERBESTLİĞİ İLKESİ  314
IV. SIKI İSPAT USÛLÜ  319
V. SERBEST İSPAT USÛLÜ  320
VI. İSPAT KÜLFETİ  320
A. Non Bis in idem İlkesinde İspat Külfeti  321
B. Yargıtay Uygulamasında Bazı Suçlarda Yazılı Delille İspat  322
C. Duruşma Tutanağının İspat Gücü  322
VII. İSPATIN NİSBİLİĞİ  322
VIII. İSPAT ÇEŞİTLERİ  323
A. Doğrudan Doğruya ve Önemli Olgularla İspat  323
B. Belirtilerle İSPAT  324
C. Bazı Hususların İspatının Gerekmemesi  324
D. Hakimin Mesleki Bilgisine İlişkin Olgular  325
IX. ŞÜPHEYİ AŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  325
X. İSPAT YASAKLARI  327
A. Delil Yasakları  327
B. Delil Değerlendirme Yasakları  327
C. Dışlama Kuralı  329
D. Görüntü ve Ses Kayıtları  330
XI. DOLANDIRICILIK SUÇUNDA İSPATA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  332
A. Teşhis  332
B. Ses Teşhisi  341
C. İstikrarlı Beyan  343
D. İstikrarlı Savunma  348
E. Tanık Olmaması  356
F. Yüzleştirme  356
G. HTS Kayıtları  360
H. Hayatın Olağan Akışı  363
İ. Çelişkili  367
XII. HUKUKİ İHTİLAF OLARAK NİTELENDİRİLEREK DOLANDIRICILIK SAYILMAYAN DURUMLAR  375
XIII. DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN BERAAT KARARI VERİLMESİNE DAİR YARGITAY KARARLARI  400
YEDİNCİ BÖLÜM:
DOLANDIRICILIK SAYILAN OLAYLARA ÖRNEKLER
I. YARGITAY KARARLARI UYARINCA DOLANDIRICILIK SUÇUNDA YARGILAMA KRİTERLERİ  414
II. 2019 YILINDA VERİLMİŞ OLAN SEÇME YARGITAY KARARLARI (ÖZET HALİNDE SUNULMUŞTUR)  442
III. 2018 YILINDA VERİLMİŞ OLAN SEÇME YARGITAY KARARLARI  444
İKİNCİ KISIM:
SAHTECİLİK SUÇLARI
I. TÜRK CEZA KANUNU’NDA BELGE KAVRAMI GEÇEN KANUN MADDELERİ (48 KEZ)  469
II. TÜRK CEZA KANUNU’NDA EVRAK KAVRAMI GEÇEN KANUN MADDESİ  473
III. TÜRK CEZA KANUNU’NDA SAHTE KAVRAMI GEÇEN KANUN MADDELERİ (39 KEZ)  473
BİRİNCİ BÖLÜM:
BEDELSİZ SENEDİ KULLANMA
I. GENEL OLARAK  477
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER  478
III. SUÇUN UNSURLARI  478
A. Suçun Maddi Konusu  478
B. Fail – Mağdur  480
C. Hareket  480
IV. HUKUKA AYKIRILIK  482
V. SUÇUN MANEVİ UNSURU  482
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  483
A. Teşebbüs  483
B. İştirak  483
C. İçtima  483
VII. KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI  484
A. Soruşturma –Kovuşturma  484
B. Görevli Mahkeme  485
C. Yaptırım  486
D. Zamanaşımı  487
VIII. İSPATA İLİŞKİN ÖZEL HAL  487
IX. BEDELSİZ SENEDİ KULLANMA SUÇU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  495
X. RESMİ BELGE HÜKMÜNDE BELGELERE DAİR YARGITAY KARARLARI  511
İKİNCİ BÖLÜM:
HİLELİ İFLAS
I. GENEL OLARAK  525
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER  526
III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  526
A. Suçun Faili  526
B.Suçun Mağduru  527
C. Hareket  527
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU  527
V. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER  527
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  528
A. Teşebbüs  528
B. İştirak  528
C. İçtima  528
VII. SORUŞTURMA–KOVUŞTURMA–GÖREVLİ MAHKEME–SUÇUN YAPTIRIMI–DAVA ZAMANAŞIMI  528
A. Soruşturma–Kovuşturma  528
B. Görevli Mahkeme  529
C. Yaptırım  529
D. Zamanaşımı  529
VIII. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI  529
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
PARADA SAHTECİLİK
I. GENEL OLARAK  537
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER  538
III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  538
A. Suçun Konusu  538
B. Suçun Faili  539
C. Suçun Mağduru  539
D. Hareket  539
1. TCK 197/1 Fıkrasındaki Suçun Maddi Unsuru  539
2. TCK 197/2 Fıkrasındaki Suçun Maddi Unsuru  540
3. TCK 197/3 Fıkrasındaki Suçun Maddi Unsuru  541
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU  545
V. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER  545
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  545
A. Teşebbüs  545
B. İştirak  545
C. İçtima  545
VII. KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇLARIN YAPTIRIMLARI VE DAVA ZAMANAŞIMI  546
A. Soruşturma– Kovuşturma  546
B. Görevli Mahkeme  546
C. Zamanaşımı  546
D. Müsadere  546
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
KIYMETLİ DAMGADA SAHTECİLİK
I. GENEL OLARAK  556
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER  556
III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  556
A. Suçun Faili  556
B. Suçun Mağduru  557
C. Hareket  557
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU  557
V. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER  557
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  557
A. Teşebbüs  557
B. İştirak  558
C. İçtima  558
VII. SORUŞTURMA–KOVUŞTURMA–GÖREVLİ MAHKEME–SUÇUN YAPTIRIMI–DAVA ZAMANAŞIMI  558
A. Soruşturma–Kovuşturma  558
B. Görevli mahkeme  558
C. Yaptırım  558
D. Zamanaşımı  559
VIII. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI  559
BEŞİNCİ BÖLÜM:
MÜHÜRDE SAHTECİLİK
I. GENEL OLARAK  563
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER  564
III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  564
A. Suçun Faili  564
B. Suçun Mağduru  564
C. Hareket  564
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU  564
V. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER  564
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  565
A. Teşebbüs  565
B. İştirak  565
C. İçtima  565
VII. SORUŞTURMA–KOVUŞTURMA–GÖREVLİ MAHKEME–SUÇUN YAPTIRIMI–DAVA ZAMANAŞIMI  565
A. Soruşturma–Kovuşturma  565
B. Görevli Mahkeme  565
C. Yaptırım  565
D. Zamanaşımı  566
VIII. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI  566
ALTINCI BÖLÜM:
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK
I. GENEL OLARAK  574
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ YARAR  574
III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  575
A. Fail ve Mağdur  575
B. Suçun Maddi Konusu  577
1. Belgenin Unsurları  578
a. Yazılı Olma  578
b. Hukuki Değer Taşıyan İçerik Bulunması  583
c. Düzenleyenin Bilinmesi  584
2. İmza Yerine Geçen İşaretler  585
3. Belge Türleri  601
a. Resmi Belgeler  603
4. Suçun Ortak Unsurları  620
a. Zarar Verme İhtimali  620
b. Aldatma Yeteneği  625
5. Hareket  628
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU  630
V. SUÇA ETKİ EDEN HALLER  631
A. Cezanın Arttırılmasını Gerektiren Haller  631
B. Daha Az Cezayı Gerektiren Haller  633
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜŞÜN HALLERİ  634
A. Teşebbüs  634
B. İştirak  635
C. İçtima  635
VII. KOVUŞTURMA–GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE ZAMANAŞIMI  636
A. Kovuşturma:  636
B. Görevli Mahkeme  638
C. Suçun Yaptırımı  639
D. Zamanaşımı  642
VIII. YARGITAY KARARLARI  643
YEDİNCİ BÖLÜM:
RESMİ BELGEYİ YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK
I. GENEL OLARAK  678
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  678
III. SUÇUN KONUSU  678
IV. SUÇUN FAİL VE MAĞDURU  679
V. SUÇUN HAREKET UNSURU  679
VI. SUÇUN MANEVİ UNSURU  682
VII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  682
A. Teşebbüs  682
B. İştirak  683
C. İçtima  683
VIII. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER  684
IX. KOVUŞTURMA–GÖREVLİ MAHKEME–SUÇUN YAPTIRIMI VE ZAMANAŞIMI  684
A. Kovuşturma  684
B. Görevli Mahkeme  686
C. Suçun Yaptırımı  686
D. Zamanaşımı  687
X. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI  687
SEKİZİNCİ BÖLÜM:
RESMÎ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN
I. GENEL OLARAK  689
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER  690
III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  690
A. Suçun Faili  690
B. Suçun Mağduru  690
C. Hareket  690
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU  691
V. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER  691
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  691
A. Teşebbüs  691
B. İştirak  692
C. İçtima  692
VII. SORUŞTURMA–KOVUŞTURMA–GÖREVLİ MAHKEME–SUÇUN YAPTIRIMI–DAVA ZAMANAŞIMI  692
A. Soruşturma–Kovuşturma  692
B. Görevli Mahkeme  693
C. Yaptırım  693
D. Zamanaşımı  693
VIII. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI  693
DOKUZUNCU BÖLÜM:
ÖZEL EVRAKTA SAHTEKÂRLIK
I. GENEL OLARAK  717
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  718
III. SUÇUN KONUSU  718
IV. SUÇUN FAİL VE MAĞDURU  719
V. SUÇUN HAREKET UNSURU  720
VI. SUÇUN MANEVİ UNSURU  720
VII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  721
A. Teşebbüs  721
B. İştirak  721
C. İçtima  721
VIII. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER  726
A. Ağırlatıcı Nedenler  726
B. Cezada İndirim Öngörülen Hal  726
IX. KOVUŞTURMA–GÖREVLİ MAHKEME–SUÇUN YAPTIRIMI VE ZAMANAŞIMI  726
A. Kovuşturma  726
B. Görevli Mahkeme  726
C. Suçun Yaptırımı  726
D. Zamanaşımı  727
X. YARGITAY KARARLARI  727
ONUNCU BÖLÜM:
ÖZEL BELGEYİ BOZMAK, YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK
I. GENEL OLARAK  761
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  761
III. SUÇUN KONUSU  762
IV. SUÇUN FAİL VE MAĞDURU  762
V. SUÇUN HAREKET UNSURU  762
VI. SUÇUN MANEVİ UNSURU  763
VII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  763
A. Teşebbüs  763
B. İştirak  764
C. İçtima  764
VIII. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER  764
IX. KOVUŞTURMA–GÖREVLİ MAHKEME–SUÇUN YAPTIRIMI VE ZAMANAŞIMI  764
A. Kovuşturma  764
B. Görevli Mahkeme  764
C. Suçun Yaptırımı  764
D. Zamanaşımı  765
X. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI  765
ONBİRİNCİ BÖLÜM:
AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI
I. GENEL OLARAK  775
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER  777
III. SUÇUN KONUSU  777
IV. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  780
A. Fail  780
B. Mağdur  781
C. Hareket  781
V. SUÇUN MANEVİ UNSURU  781
VI. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  781
VII. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER  782
VIII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  782
A. Teşebbüs  782
B. İştirak  782
C. İçtima  783
IX. KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI  784
A. Kovuşturma  784
B. Görevli Mahkeme  784
C. Suçun Yaptırımı  784
D. Zamanaşımı  784
E. İspat  784
X. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI  785
ÜÇÜNCÜ KISIM:
GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA
I. GENEL OLARAK  796
A. Malvarlığına Karşı Suçlar ve Güveni Kötüye Kullanma  796
1. Tarihsel Süreçte Güveni Kötüye Kullanma Suçu  800
a. Genel Olarak  800
b. Roma Hukukunda  800
c. Türk Hukukunda  801
2. Mukayeseli Hukukta Güveni Kötüye Kullanma  803
a. Alman Hukukunda Güveni Kötüye Kullanma  803
b. Fransız Hukukunda  805
c. Rus Ceza Hukukunda  806
d. Azeri Hukukunda  807
e. Kanada Hukukunda  807
II. GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA İLE BENZER SUÇLAR  808
A. Hırsızlık ve Güveni Kötüye Kullanma  808
B. Güveni Kötüye Kullanma ve Dolandırıcılık  815
C. Güveni Kötüye Kullanma– Yağma  819
D. Güveni Kötüye Kullanma– Zimmet Suçu  819
E. Güveni Kötüye Kullanma Suçu–Bankacılık Zimmeti Suçu  820
III. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER  821
IV. TİPİKLİK  821
V. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  824
A. Hareket  824
1. Zilyetliğin Devri Amacı Dışında Tasarrufta Bulunma  825
a. Satma  825
b. Rehnetme  826
c. Kullanma ve Tüketme  827
d. Değiştirme ve Bozma  827
2. Devir Olgusunu İnkar Etme  828
B. Suçun Konusu  829
1. Mal  829
2. Malın Başkasına Ait Olması  832
3. Önşart Olarak Malın Zilyedliğinin Devri  833
a. Suçun Faili  835
b. Suçun Mağduru  838
V. SUÇUN MANEVİ UNSURU  838
VI. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  843
VII. NİTELİKLİ HALLER (765 sayılı TCK m. 510; 5237 sayılı TCK m. 155/2)  850
VIII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  853
A. Teşebbüs  853
B. İçtima  854
C. İştirak  855
IX. KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI  856
A. Soruşturma ve Kovuşturma  856
B. Görevli Mahkeme  862
C. Yaptırım  862
D. Uzlaşma  864
E. Zamanaşımı  867
X. SUÇ VE CEZAYA ETKİ EDEN NEDENLER  867
A. Şahsi Cezasızlık Nedenleri TCK 167/1  867
1. Genel Olarak  867
2. Haklarında Ayrılık Kararı Verilmemiş Eşlerden Birinin, TCK 167/1–a  869
3. Üstsoy veya Alt Soyunun veya Bu Derecede Kayın Hısımlarından Birinin veya Evlat Edinen veya Evlatlığın Zararına İşlenmesi, TCK 167/1–b  871
a. Genel Olarak  871
b. Kan Hısımlığı  871
c. Kayın Hısımlığı  872
d. Evlat Edinme  872
4. Aynı Çatı Altında Yaşayan Kardeşler  873
B. Şahsi Cezadan İndirim Nedenleri TCK 167/2  874
1. Genel Olarak  874
2. Haklarında Ayrılık Kararı Verilmiş Eşlerden Biri  874
3. Aynı Konutta Birlikte Yaşamayan Kardeşlerden Biri  876
4. Aynı Konutta Birlikte Yaşayan Amca, Dayı, Hala, Teyze, Yeğen Veya İkinci Derecede Kayın Hısımları  876
C. Zarar Giderimi  876
1. Genel Olarak  877
2. Teşebbüs Aşamasında Kalan Suçlar  881
3. Zararın Giderilmesi  882
4. Zararın Giderilmesi Zamanı  883
5. Bizzat Pişmanlık Gösterme  884
XI. İSPAT  885
A. Genel Olarak  885
B. Güveni Kötüye Kullanma Suçlarında Sorun Alanları  893
C. Delil Serbestliği İlkesi  893
D. Sıkı İspat Usûlü  897
E. Serbest İspat Usûlü  898
F. İspat Külfeti  898
1. Non bis in idem İlkesinde İspat Külfeti  899
2. Yargıtay Uygulamasında Bazı Suçlarda Yazılı Delille İspat  899
3. Duruşma Tutanağı İspat Gücü  900
G. İspatın Nisbiliği  900
H. İspat Çeşitleri  901
1. Doğrudan Doğruya ve Önemli Olgularla İspat  901
2. Belirtilerle İspat  903
3. Bazı Hususların İspatının Gerekmemesi  904
4. Hakimin Mesleki Bilgisine İlişkin Olgular  904
İ. Şüpheyi Aşma Yükümlülüğü  905
J. İspat Yasakları  906
1. Delil Yasakları  906
2. Delil Değerlendirme Yasakları  907
3. Dışlama Kuralı  908
4. Görüntü ve Ses Kayıtları  910
XII. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI  912
XIII. ÖRNEK BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI  936
KİTAPTA KULLANILAN VE SUÇ TİPLERİNE GÖRE TASNİF EDİLMİŞ OLAN YARGITAY KARARLARI  941
Yararlanılan Kaynaklar  997
Kavram Dizini  1005
 


Ersan Şen
Haziran 2020
69.00 TL
Sepete Ekle
Ersan Şen
Mayıs 2020
1275.40 TL
İndirimli: 894.90 TL (%29)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Önsöz  7
BİRİNCİ KISIM:
DOLANDIRICILIK SUÇU
(5237 SAYILI TCK. MD. 157–158–159)
I. 765 SAYILI TCK. İLE 5237 SAYILI TCK’NIN DOLANDIRICILIK SUÇU AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMASI  32
II. 5237 SAYILI TCK’DA “HİLE” KAVRAMININ YER ALDIĞI DİĞER HÜKÜMLER  34
BİRİNCİ BÖLÜM:
DOLANDIRICILIK SUÇUNA BENZER SUÇLAR
I. DOLANDIRICILIK VE HIRSIZLIK  43
II. DOLANDIRICILIK VE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU  54
III. DOLANDIRICILIK VE YAĞMA SUÇU  57
IV. DOLANDIRICILIK VE EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇU  57
V. DOLANDIRICILIK VE BAŞKASINA AİT KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANMA SUÇU  59
VI. RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN  62
İKİNCİ BÖLÜM:
HUKUKİ YARAR
I. DOLANDIRICILIK SUÇUNUN UNSURLARI  63
A. Tipikliğin Unsurları  63
B. Maddi Konu  63
C. Fail ve Mağdur  64
1. Fail  64
2. Mağdur  66
D. Hareket  68
1. Hileli Davranış  68
2. Hileli Davranışlar  70
a. Tanım ve Genel Açıklamalar  70
b. Aldatıcı Nitelikle Olmayan Basit (Soyut) Yalan  74
c. Hilenin Belirli Bir Ağırlığa Ulaşması Zorunluluğu  79
5. Zarar  94
E. Hukuka Aykırılık  95
1. Genel Olarak  95
2. Hukuka Uygunluk Sebepleri  95
a. İlgilinin Rızası  95
b. Kanun Hükmünü Yerine Getirme  96
c. Meşru Savunma  97
ç. Zaruret Hali  97
F. Kusurluluk  98
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
BASİT DOLANDIRICILIK SUÇU (TCK. MD. 157)
I. BASİT DOLANDIRICILIK OLARAK KABUL EDİLEN EYLEMLERE ÖRNEKLER (TCK. MD. 157)  99
A. Basit Dolandırıcılık Suçuna Dair Örnek Yargıtay Kararları  100
II. BASİT DOLANDIRICILIK VE UZLAŞTIRMA YOLU  119
III. DOLANDIRICILIK SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ (TCK. MD. 158)  122
IV. TCK’NIN 158/1. MADDESİNDE DÜZENLENMİŞ OLAN NİTELİKLİ HALLERİ  124
A. Suçun Dinî İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–a)  124
1. Genel Açıklamalar  124
2. Uygulamadan Örnekler  125
B. Suçun Kişinin İçinde Bulunduğu Tehlikeli Durum veya Zor Şartlardan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–b)  134
1. Genel Açıklamalar  134
2. Uygulamadan Örnekler  136
C. Suçun Kişinin Algılama Yeteneğinin Zayıflığından Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–c)  138
1. Genel Açıklamalar  138
2. Uygulamadan Örnekler  139
D. Suçun Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Kamu Meslek Kuruluşlarının, Siyasî Parti, Vakıf veya Dernek Tüzel Kişiliklerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–d)  142
1. Genel Açıklamalar  142
2. Uygulamadan Örnekler  145
E. Suçun Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Olarak İşlenmesi (TCK. md. 158/1–e)  157
1. Genel Açıklamalar  157
2. Uygulamadan Örnekler  158
a. Sahte veya Başkasına Ait Yeşil Kart Kullanarak Yapılan Dolandırıcılık  158
b. SGK. Zararına Yapılan Dolandırıcılık İddialarına Örnekler  160
c. Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Yapılan Diğer Dolandırıcılık Şekillerine Örnekler  163
F. Suçun Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kuruluşlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–f)  165
1. Genel Açıklamalar  165
2. Dolandırıcılık Suçunun Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılarak İşlenmesi  166
3. Dolandırıcılık Suçunun Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılarak İşlenmesi  167
a. Genel Açıklamalar  167
4. Uygulamadan Örnekler  169
a. Bilişim Sistemleri Araç Olarak Kullanılarak Yapılan Dolandırıcılık Hakkında  169
b. Banka ve Kredi Kurumları Araç Olarak Kullanılarak Yapılan Dolandırıcılık Hakkında  176
G. Suçun Basın ve Yayın Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–g)  177
1. Genel Açıklamalar  177
2. Uygulamadan Örnekler  179
H. Suçun Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında; Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyeti Kapsamında İşlenmesi (TCK. md. 158/1–h)  183
1. Genel Açıklamalar  183
2. Uygulamadan Örnekler  186
İ. Suçun Serbest Meslek Sahibi Kişiler Tarafından, Mesleklerinden Dolayı Kendilerine Duyulan Güvenin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenmesi
(TCK. md. 158/1–i)  190
1. Genel Açıklamalar  190
2. Uygulamadan Örnekler  192
a. Emlak Komisyoncusu  192
b. Avukat  193
c. Sigorta Acentesi  194
d. Fatura Ödeme Merkezi  195
e. Müteahhit  196
J. Suçun Banka veya Diğer Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmemesi Gereken bir Kredinin Açılmasını Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi (TCK. md. 158/1–j)  197
1. Genel Açıklamalar  197
2. Uygulamadan Örnekler  201
K. Suçun Sigorta Bedelini Almak Maksadıyla İşlenmesi (TCK. md. 158/1–k)  203
1. Genel Açıklamalar  203
L. Suçun Failin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta ya da Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurum ve Kuruluşlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–L)  206
1. Genel Açıklamalar  206
2. Uygulamadan Örnekler  208
V. TCK’NIN 158/2. MADDESİNDE DÜZENLENMİŞ OLAN NİTELİKLİ HALİ  212
A. Genel Açıklamalar  212
B. Uygulamadan Örnekler  214
VI. TCK’NIN 158/3. MADDESİNDE DÜZENLENMİŞ OLAN NİTELİKLİ HALİ  220
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
DOLANDIRICILIK SUÇUNA ETKİ EDEN NEDENLER
I. ŞAHSİ CEZASIZLIK NEDENLERİ TCK 167/1  225
A. Genel Olarak  225
B. Haklarında Ayrılık Kararı Verilmemiş Eşlerden Birinin, TCK 167/1–a  227
C. Üstsoy veya Alt Soyunun veya Bu Derecede Kayın Hısımlarından Birinin veya Evlat Edinen veya Evlatlığın Zararına İşlenmesi, TCK 167/1–b  228
1. Genel Olarak  228
2. Kan Hısımlığı  228
3. Kayın Hısımlığı  229
4. Evlat Edinme  229
D. Aynı Çatı Altında Yaşayan Kardeşler  230
II. ŞAHSİ CEZADAN İNDİRİM NEDENLERİ (TCK MD. 167/2)  231
A. Genel Olarak  231
B. Haklarında Ayrılık Kararı Verilmiş Eşlerden Biri  231
C. Aynı Konutta Birlikte Yaşamayan Kardeşlerden Biri  233
D. Aynı Konutta Birlikte Yaşayan Amca, Dayı, Hala, Teyze, Yeğen Veya İkinci Derecede Kayın Hısımları  233
III. ETKİN PİŞMANLIK DURUMU (TCK. md. 168)  234
A. Teşebbüs Aşamasında Kalan Suçlar  237
B. Zararın Giderilmesi  238
C. Zararın Giderilmesi Zamanı  238
D. Bizzat Pişmanlık Gösterme  240
IV. UYGULAMADAN ÖRNEKLER  244
V. TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ UYGULANMASI
(TCK. md. 169)  249
BEŞİNCİ BÖLÜM:
TEŞEBBÜS–İÇTİMA–İŞTİRAK VE YAPTIRIM
I. DOLANDIRICILIK SUÇUNA TEŞEBBÜS  251
A. Genel Açıklamalar  251
B. Uygulamadan Örnekler  255
II. DOLANDIRICILIK SUÇUNDA SUÇLARIN İÇTİMAİ  259
A. Genel Açıklamalar  259
B. Belgede Sahtecilik Yapılarak İşlenen Dolandırıcılık  261
III. DOLANDIRICILIK SUÇUNA İŞTİRAK  270
A. Faillik (TCK. md. 37)  271
B. Azmettirme (TCK. md. 38)  275
C. Yardım Etme (TCK. md. 39)  276
D. Bağlılık Kuralı (TCK. md. 40)  277
E. Uygulamadan Örnekler  278
IV. DOLANDIRICILIK SUÇLARININ YAPTIRIMLARI  280
V. DOLANDIRICILIK SUÇLARINDA ZAMANAŞIMI  282
VI. MÜSADERE  283
VII. KAZANÇ MÜSADERESİ  285
VIII. ÖRNEK MAHKEME KARARLARI  286
ALTINCI BÖLÜM:
DOLANDIRICILIK SUÇLARINDA İSPAT
I. GENEL OLARAK  313
II. DOLANDIRICILIK SUÇLARINDA SORUN ALANLARI  313
III. DELİL SERBESTLİĞİ İLKESİ  314
IV. SIKI İSPAT USÛLÜ  319
V. SERBEST İSPAT USÛLÜ  320
VI. İSPAT KÜLFETİ  320
A. Non Bis in idem İlkesinde İspat Külfeti  321
B. Yargıtay Uygulamasında Bazı Suçlarda Yazılı Delille İspat  322
C. Duruşma Tutanağının İspat Gücü  322
VII. İSPATIN NİSBİLİĞİ  322
VIII. İSPAT ÇEŞİTLERİ  323
A. Doğrudan Doğruya ve Önemli Olgularla İspat  323
B. Belirtilerle İSPAT  324
C. Bazı Hususların İspatının Gerekmemesi  324
D. Hakimin Mesleki Bilgisine İlişkin Olgular  325
IX. ŞÜPHEYİ AŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  325
X. İSPAT YASAKLARI  327
A. Delil Yasakları  327
B. Delil Değerlendirme Yasakları  327
C. Dışlama Kuralı  329
D. Görüntü ve Ses Kayıtları  330
XI. DOLANDIRICILIK SUÇUNDA İSPATA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  332
A. Teşhis  332
B. Ses Teşhisi  341
C. İstikrarlı Beyan  343
D. İstikrarlı Savunma  348
E. Tanık Olmaması  356
F. Yüzleştirme  356
G. HTS Kayıtları  360
H. Hayatın Olağan Akışı  363
İ. Çelişkili  367
XII. HUKUKİ İHTİLAF OLARAK NİTELENDİRİLEREK DOLANDIRICILIK SAYILMAYAN DURUMLAR  375
XIII. DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN BERAAT KARARI VERİLMESİNE DAİR YARGITAY KARARLARI  400
YEDİNCİ BÖLÜM:
DOLANDIRICILIK SAYILAN OLAYLARA ÖRNEKLER
I. YARGITAY KARARLARI UYARINCA DOLANDIRICILIK SUÇUNDA YARGILAMA KRİTERLERİ  414
II. 2019 YILINDA VERİLMİŞ OLAN SEÇME YARGITAY KARARLARI (ÖZET HALİNDE SUNULMUŞTUR)  442
III. 2018 YILINDA VERİLMİŞ OLAN SEÇME YARGITAY KARARLARI  444
İKİNCİ KISIM:
SAHTECİLİK SUÇLARI
I. TÜRK CEZA KANUNU’NDA BELGE KAVRAMI GEÇEN KANUN MADDELERİ (48 KEZ)  469
II. TÜRK CEZA KANUNU’NDA EVRAK KAVRAMI GEÇEN KANUN MADDESİ  473
III. TÜRK CEZA KANUNU’NDA SAHTE KAVRAMI GEÇEN KANUN MADDELERİ (39 KEZ)  473
BİRİNCİ BÖLÜM:
BEDELSİZ SENEDİ KULLANMA
I. GENEL OLARAK  477
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER  478
III. SUÇUN UNSURLARI  478
A. Suçun Maddi Konusu  478
B. Fail – Mağdur  480
C. Hareket  480
IV. HUKUKA AYKIRILIK  482
V. SUÇUN MANEVİ UNSURU  482
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  483
A. Teşebbüs  483
B. İştirak  483
C. İçtima  483
VII. KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI  484
A. Soruşturma –Kovuşturma  484
B. Görevli Mahkeme  485
C. Yaptırım  486
D. Zamanaşımı  487
VIII. İSPATA İLİŞKİN ÖZEL HAL  487
IX. BEDELSİZ SENEDİ KULLANMA SUÇU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  495
X. RESMİ BELGE HÜKMÜNDE BELGELERE DAİR YARGITAY KARARLARI  511
İKİNCİ BÖLÜM:
HİLELİ İFLAS
I. GENEL OLARAK  525
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER  526
III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  526
A. Suçun Faili  526
B.Suçun Mağduru  527
C. Hareket  527
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU  527
V. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER  527
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  528
A. Teşebbüs  528
B. İştirak  528
C. İçtima  528
VII. SORUŞTURMA–KOVUŞTURMA–GÖREVLİ MAHKEME–SUÇUN YAPTIRIMI–DAVA ZAMANAŞIMI  528
A. Soruşturma–Kovuşturma  528
B. Görevli Mahkeme  529
C. Yaptırım  529
D. Zamanaşımı  529
VIII. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI  529
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
PARADA SAHTECİLİK
I. GENEL OLARAK  537
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER  538
III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  538
A. Suçun Konusu  538
B. Suçun Faili  539
C. Suçun Mağduru  539
D. Hareket  539
1. TCK 197/1 Fıkrasındaki Suçun Maddi Unsuru  539
2. TCK 197/2 Fıkrasındaki Suçun Maddi Unsuru  540
3. TCK 197/3 Fıkrasındaki Suçun Maddi Unsuru  541
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU  545
V. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER  545
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  545
A. Teşebbüs  545
B. İştirak  545
C. İçtima  545
VII. KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇLARIN YAPTIRIMLARI VE DAVA ZAMANAŞIMI  546
A. Soruşturma– Kovuşturma  546
B. Görevli Mahkeme  546
C. Zamanaşımı  546
D. Müsadere  546
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
KIYMETLİ DAMGADA SAHTECİLİK
I. GENEL OLARAK  556
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER  556
III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  556
A. Suçun Faili  556
B. Suçun Mağduru  557
C. Hareket  557
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU  557
V. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER  557
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  557
A. Teşebbüs  557
B. İştirak  558
C. İçtima  558
VII. SORUŞTURMA–KOVUŞTURMA–GÖREVLİ MAHKEME–SUÇUN YAPTIRIMI–DAVA ZAMANAŞIMI  558
A. Soruşturma–Kovuşturma  558
B. Görevli mahkeme  558
C. Yaptırım  558
D. Zamanaşımı  559
VIII. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI  559
BEŞİNCİ BÖLÜM:
MÜHÜRDE SAHTECİLİK
I. GENEL OLARAK  563
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER  564
III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  564
A. Suçun Faili  564
B. Suçun Mağduru  564
C. Hareket  564
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU  564
V. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER  564
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  565
A. Teşebbüs  565
B. İştirak  565
C. İçtima  565
VII. SORUŞTURMA–KOVUŞTURMA–GÖREVLİ MAHKEME–SUÇUN YAPTIRIMI–DAVA ZAMANAŞIMI  565
A. Soruşturma–Kovuşturma  565
B. Görevli Mahkeme  565
C. Yaptırım  565
D. Zamanaşımı  566
VIII. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI  566
ALTINCI BÖLÜM:
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK
I. GENEL OLARAK  574
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ YARAR  574
III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  575
A. Fail ve Mağdur  575
B. Suçun Maddi Konusu  577
1. Belgenin Unsurları  578
a. Yazılı Olma  578
b. Hukuki Değer Taşıyan İçerik Bulunması  583
c. Düzenleyenin Bilinmesi  584
2. İmza Yerine Geçen İşaretler  585
3. Belge Türleri  601
a. Resmi Belgeler  603
4. Suçun Ortak Unsurları  620
a. Zarar Verme İhtimali  620
b. Aldatma Yeteneği  625
5. Hareket  628
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU  630
V. SUÇA ETKİ EDEN HALLER  631
A. Cezanın Arttırılmasını Gerektiren Haller  631
B. Daha Az Cezayı Gerektiren Haller  633
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜŞÜN HALLERİ  634
A. Teşebbüs  634
B. İştirak  635
C. İçtima  635
VII. KOVUŞTURMA–GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE ZAMANAŞIMI  636
A. Kovuşturma:  636
B. Görevli Mahkeme  638
C. Suçun Yaptırımı  639
D. Zamanaşımı  642
VIII. YARGITAY KARARLARI  643
YEDİNCİ BÖLÜM:
RESMİ BELGEYİ YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK
I. GENEL OLARAK  678
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  678
III. SUÇUN KONUSU  678
IV. SUÇUN FAİL VE MAĞDURU  679
V. SUÇUN HAREKET UNSURU  679
VI. SUÇUN MANEVİ UNSURU  682
VII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  682
A. Teşebbüs  682
B. İştirak  683
C. İçtima  683
VIII. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER  684
IX. KOVUŞTURMA–GÖREVLİ MAHKEME–SUÇUN YAPTIRIMI VE ZAMANAŞIMI  684
A. Kovuşturma  684
B. Görevli Mahkeme  686
C. Suçun Yaptırımı  686
D. Zamanaşımı  687
X. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI  687
SEKİZİNCİ BÖLÜM:
RESMÎ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN
I. GENEL OLARAK  689
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER  690
III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  690
A. Suçun Faili  690
B. Suçun Mağduru  690
C. Hareket  690
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU  691
V. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER  691
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  691
A. Teşebbüs  691
B. İştirak  692
C. İçtima  692
VII. SORUŞTURMA–KOVUŞTURMA–GÖREVLİ MAHKEME–SUÇUN YAPTIRIMI–DAVA ZAMANAŞIMI  692
A. Soruşturma–Kovuşturma  692
B. Görevli Mahkeme  693
C. Yaptırım  693
D. Zamanaşımı  693
VIII. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI  693
DOKUZUNCU BÖLÜM:
ÖZEL EVRAKTA SAHTEKÂRLIK
I. GENEL OLARAK  717
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  718
III. SUÇUN KONUSU  718
IV. SUÇUN FAİL VE MAĞDURU  719
V. SUÇUN HAREKET UNSURU  720
VI. SUÇUN MANEVİ UNSURU  720
VII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  721
A. Teşebbüs  721
B. İştirak  721
C. İçtima  721
VIII. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER  726
A. Ağırlatıcı Nedenler  726
B. Cezada İndirim Öngörülen Hal  726
IX. KOVUŞTURMA–GÖREVLİ MAHKEME–SUÇUN YAPTIRIMI VE ZAMANAŞIMI  726
A. Kovuşturma  726
B. Görevli Mahkeme  726
C. Suçun Yaptırımı  726
D. Zamanaşımı  727
X. YARGITAY KARARLARI  727
ONUNCU BÖLÜM:
ÖZEL BELGEYİ BOZMAK, YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK
I. GENEL OLARAK  761
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  761
III. SUÇUN KONUSU  762
IV. SUÇUN FAİL VE MAĞDURU  762
V. SUÇUN HAREKET UNSURU  762
VI. SUÇUN MANEVİ UNSURU  763
VII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  763
A. Teşebbüs  763
B. İştirak  764
C. İçtima  764
VIII. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER  764
IX. KOVUŞTURMA–GÖREVLİ MAHKEME–SUÇUN YAPTIRIMI VE ZAMANAŞIMI  764
A. Kovuşturma  764
B. Görevli Mahkeme  764
C. Suçun Yaptırımı  764
D. Zamanaşımı  765
X. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI  765
ONBİRİNCİ BÖLÜM:
AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI
I. GENEL OLARAK  775
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER  777
III. SUÇUN KONUSU  777
IV. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  780
A. Fail  780
B. Mağdur  781
C. Hareket  781
V. SUÇUN MANEVİ UNSURU  781
VI. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  781
VII. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER  782
VIII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  782
A. Teşebbüs  782
B. İştirak  782
C. İçtima  783
IX. KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI  784
A. Kovuşturma  784
B. Görevli Mahkeme  784
C. Suçun Yaptırımı  784
D. Zamanaşımı  784
E. İspat  784
X. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI  785
ÜÇÜNCÜ KISIM:
GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA
I. GENEL OLARAK  796
A. Malvarlığına Karşı Suçlar ve Güveni Kötüye Kullanma  796
1. Tarihsel Süreçte Güveni Kötüye Kullanma Suçu  800
a. Genel Olarak  800
b. Roma Hukukunda  800
c. Türk Hukukunda  801
2. Mukayeseli Hukukta Güveni Kötüye Kullanma  803
a. Alman Hukukunda Güveni Kötüye Kullanma  803
b. Fransız Hukukunda  805
c. Rus Ceza Hukukunda  806
d. Azeri Hukukunda  807
e. Kanada Hukukunda  807
II. GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA İLE BENZER SUÇLAR  808
A. Hırsızlık ve Güveni Kötüye Kullanma  808
B. Güveni Kötüye Kullanma ve Dolandırıcılık  815
C. Güveni Kötüye Kullanma– Yağma  819
D. Güveni Kötüye Kullanma– Zimmet Suçu  819
E. Güveni Kötüye Kullanma Suçu–Bankacılık Zimmeti Suçu  820
III. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER  821
IV. TİPİKLİK  821
V. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  824
A. Hareket  824
1. Zilyetliğin Devri Amacı Dışında Tasarrufta Bulunma  825
a. Satma  825
b. Rehnetme  826
c. Kullanma ve Tüketme  827
d. Değiştirme ve Bozma  827
2. Devir Olgusunu İnkar Etme  828
B. Suçun Konusu  829
1. Mal  829
2. Malın Başkasına Ait Olması  832
3. Önşart Olarak Malın Zilyedliğinin Devri  833
a. Suçun Faili  835
b. Suçun Mağduru  838
V. SUÇUN MANEVİ UNSURU  838
VI. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  843
VII. NİTELİKLİ HALLER (765 sayılı TCK m. 510; 5237 sayılı TCK m. 155/2)  850
VIII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  853
A. Teşebbüs  853
B. İçtima  854
C. İştirak  855
IX. KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI  856
A. Soruşturma ve Kovuşturma  856
B. Görevli Mahkeme  862
C. Yaptırım  862
D. Uzlaşma  864
E. Zamanaşımı  867
X. SUÇ VE CEZAYA ETKİ EDEN NEDENLER  867
A. Şahsi Cezasızlık Nedenleri TCK 167/1  867
1. Genel Olarak  867
2. Haklarında Ayrılık Kararı Verilmemiş Eşlerden Birinin, TCK 167/1–a  869
3. Üstsoy veya Alt Soyunun veya Bu Derecede Kayın Hısımlarından Birinin veya Evlat Edinen veya Evlatlığın Zararına İşlenmesi, TCK 167/1–b  871
a. Genel Olarak  871
b. Kan Hısımlığı  871
c. Kayın Hısımlığı  872
d. Evlat Edinme  872
4. Aynı Çatı Altında Yaşayan Kardeşler  873
B. Şahsi Cezadan İndirim Nedenleri TCK 167/2  874
1. Genel Olarak  874
2. Haklarında Ayrılık Kararı Verilmiş Eşlerden Biri  874
3. Aynı Konutta Birlikte Yaşamayan Kardeşlerden Biri  876
4. Aynı Konutta Birlikte Yaşayan Amca, Dayı, Hala, Teyze, Yeğen Veya İkinci Derecede Kayın Hısımları  876
C. Zarar Giderimi  876
1. Genel Olarak  877
2. Teşebbüs Aşamasında Kalan Suçlar  881
3. Zararın Giderilmesi  882
4. Zararın Giderilmesi Zamanı  883
5. Bizzat Pişmanlık Gösterme  884
XI. İSPAT  885
A. Genel Olarak  885
B. Güveni Kötüye Kullanma Suçlarında Sorun Alanları  893
C. Delil Serbestliği İlkesi  893
D. Sıkı İspat Usûlü  897
E. Serbest İspat Usûlü  898
F. İspat Külfeti  898
1. Non bis in idem İlkesinde İspat Külfeti  899
2. Yargıtay Uygulamasında Bazı Suçlarda Yazılı Delille İspat  899
3. Duruşma Tutanağı İspat Gücü  900
G. İspatın Nisbiliği  900
H. İspat Çeşitleri  901
1. Doğrudan Doğruya ve Önemli Olgularla İspat  901
2. Belirtilerle İspat  903
3. Bazı Hususların İspatının Gerekmemesi  904
4. Hakimin Mesleki Bilgisine İlişkin Olgular  904
İ. Şüpheyi Aşma Yükümlülüğü  905
J. İspat Yasakları  906
1. Delil Yasakları  906
2. Delil Değerlendirme Yasakları  907
3. Dışlama Kuralı  908
4. Görüntü ve Ses Kayıtları  910
XII. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI  912
XIII. ÖRNEK BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI  936
KİTAPTA KULLANILAN VE SUÇ TİPLERİNE GÖRE TASNİF EDİLMİŞ OLAN YARGITAY KARARLARI  941
Yararlanılan Kaynaklar  997
Kavram Dizini  1005
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020