Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Tıp Hukuku
Eylül 2019 / 17. Baskı / 624 Syf.
Fiyatı: 59.00 TL
İndirimli: 29.90 TL (%50)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 19. Şubat 2020 59.00 TL -     Sepete Ekle
 11. Mart 2016 39.00 TL 9.90 TL (%75)Sepete Ekle
   

Tıp hukuku alanındaki konuları bütüncül bir yaklaşımla ele alan kitap, başta hekimler olmak üzere sağlık mesleği mensuplarını ilgilendiren temel kurum ve kavramlara yer vermektedir. Bu suretle, kitap tıp hukuku alanındaki çoğu konunun bir arada ele alındığı bir kaynak niteliği taşımaktadır.

Çalışma, tıp hukuku dersi alan tıp ve hukuk öğrencileri ile tıp mesleği mensupları için hazırlanmış özet kitap niteliğindedir.

Konuyu hızlıca öğrenmek isteyenlere yönelik olarak pratik bir şekilde hazırlanan kitapta dipnot çalışması yapılmamıştır. Kitapta, konuların akılda kalmasını kolaylaştırmak için; konu ile ilgili bazı gazete kupürleri ve karikatürlere de yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Tıp Hukukuna Giriş
Hasta ve Hekim Hakları
Tıp Hukukunun Temel Kavram ve Kurumları
Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğunun Şartları
Özellik Arz Eden Tıbbi Müdahaleler
Hekim ve Hastanın Yükümlülükleri
Hasta İle Hekim Arasındaki İlişkinin Hukuksal Niteliği, Hatalı Tıbbi Uygulama ve Tazminat Sorumluluğu
Tıp Ceza Hukuku
Barkod: 9789750256165
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  17
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 624
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
17. Baskıya Önsöz  5
14. Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  25
1. Bölüm
TIP HUKUKUNA GİRİŞ
§ 1. ÖN AÇIKLAMALAR  29
§ 2. KAVRAM  32
§ 3. MESLEKİ DİSİPLİN  34
I. Genel Olarak  34
II. Kamu Görevlisi Hekimler ile İlgili Uygulama  36
III. Aynı Anda Ceza Soruşturma/Kovuşturması Yapılması Durumu  36
2. Bölüm
HASTA VE HEKİM HAKLARI
§ 1. HASTA HAKLARI  39
I. Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma  40
II. Bilgi İsteme  40
III. Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme  41
IV. Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme  41
V. Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme  41
VI. Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım  41
VII. Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı  41
VIII. Ötanazi Yasağı  41
IX. Tıbbi Özen Gösterilmesi  41
X. Genel Olarak Bilgi İsteme  41
XI. Kayıtları İnceleme  41
XII. Mahremiyete Saygı Gösterilmesi  41
XIII. Bilgilerin Gizli Tutulması  41
XIV. Tıbbi Müdahalede Hastanın Rızası  41
XV. Alışılmış Olmayan Tedavi Usullerinin Uygulanması  41
XVI. Aile Planlaması Hizmetleri ve Gebeliğin Sona Erdirilmesi  41
XVII. Tıbbi Araştırmalarda Hasta Hakları  41
XVIII. Güvenliğin Sağlanması  41
XIX. Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma  41
XX. İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Ziyaret  41
XXI. Refakatçi Bulundurma  41
XXII. Hizmetin Sağlık Kurum ve Kuruluşu Dışında Verilmesi  41
XXIII. Hastaya Yeterli Vakit Ayrılması ve Hastanın Vaktine Riayet Edilmesi  41
XXIV. Müracaat, Şikâyet ve Dava Hakkı  42
XXV. Hasta Hakları Birimleri ve Hasta Hakları Kurulları  44
§ 2. SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HAKLARI VE HAK ARAMA YOLLARI  52
I. Hekim Hakları  52
II. Hak Arama Yolları  53
A. Haksız Suçlamalara Karşı Hak Arama Yolları  53
B. Güvenlik Hakkının İhlaline Karşı Hak Arama Yolları  54
1. Ceza Hukuku Araçları  54
a. Genel Olarak  54
b. Ceza Muhakemesi Bakımından Özel Düzenlemeler  58
2. Tazminat Hukuku Araçları  59
3. Süreç  60
III. Sağlık Bakanlığı Tarafından Yapılacak Hukuki Yardım  60
IV. Çalışan Güvenliği Genelgesi  64
V. Hekimin Hasta Seçme Hakkı  65
VI. Sağlık Çalışanının Hizmetten Çekilme Hakkı  69
A. Genel Olarak  69
B. Aile Hekimleri Bakımından Uygulama  71
3. Bölüm
TIP HUKUKUNUN TEMEL KAVRAM VE KURUMLARI
§ 1. SAĞLIK PERSONELİ KAVRAMI  73
§ 2. HEKİMLİK MESLEĞİNİN İCRASINDA MESLEKİ ÖZERKLİK  73
I. Genel Olarak  74
II. Şifa Garantisi Yasağı  86
§ 3. DİKEY VE YATAY İŞBİRLİĞİ  89
I. Genel Olarak  89
II. Güven İlkesi  91
§ 4. TIBBİ MÜDAHALELERDE MAHREMİYET  96
I. Kavram  97
II. Uygulamadaki Sorunlar  100
A. Tıbbi Müdahale Sırasında Diğer Sağlık Çalışanlarının Bulunması  100
B. Koğuş Sisteminde Dikkat Edilmesi Gerekenler  101
C. Kamera Kaydı  102
D. Sağlık Net 2 Sistemine Veri Gönderimi  102
E. Tutuklu ve Hükümlülerin Muayenelerinde Mahremiyet Sorunu  106
§ 5. TIP HUKUKUNDA ZORUNLULUK HALİ  109
4. Bölüm
TIBBİ MÜDAHALENİN HUKUKA
UYGUNLUĞUNUN ŞARTLARI
§ 1. GENEL BİLGİLER  115
§ 2. ŞARTLAR  116
I. Tıbbi Müdahalenin Bir Sağlık Personeli Tarafından Yapılması  116
A. Genel Olarak  116
B. Hekim Olma Şartı  117
1. Genel Olarak  117
2. Uzmanlık Şartı  120
3. Öğrencilerin Yaptığı Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu Sorunu  126
C. Sağlık Personeli Olmayan Kimselerin Yaptığı Tıbbi Müdahaleler Nedeniyle Sorumlulukları  128
II. Aydınlatma ve Rıza  130
A. Temel Kurallar  130
B. Aydınlatma  135
1. Aydınlatma Çeşitleri  136
a. Otonomi (Karar) Aydınlatması  136
aa. Temel Sorunlar  136
bb. Otonomi Aydınlatmasının Çeşitleri  137
aaa. Genel Olarak  137
bbb. Teşhis Aydınlatması  138
ccc. Süreç Aydınlatması  139
ddd. Alternatifler Konusunda Aydınlatma  140
eee. Müdahale Yapılmamasının Sonuçları Konusunda Aydınlatma  141
b. Tedavi Aydınlatması (Güvenlik Aydınlatması)  142
aa. Kavram  142
bb. Teşhise Yönelik Aydınlatma  144
cc. İlaç ve Tıbbi Malzeme  145
c. Risk Aydınlatması  148
2. Özel Durumlarda Aydınlatma  152
a. Kısırlaştırma  153
b. Özürlü Cenin  154
c. Hekim Hatası  154
d. Hekimin Tecrübesi  156
3. Aydınlatılacak Kişi  157
4. Aydınlatma Yükümlüsü  158
5. Aydınlatmanın Zamanı  159
6. Aydınlatmanın Kapsamı  159
7. Aydınlatmanın Şekli  161
8. Aydınlatmanın Mümkün Olmaması ve Ameliyat Sırasında Aydınlatma  164
9. Aydınlatma Zorunluluğunun Bulunmadığı Durumlar  165
a. Aydınlatmadan Vazgeçme  165
b. Hastanın Bilgisinin Bulunması  166
c. Aydınlatmanın Olumsuz Etkide Bulunması  167
aa. Genel Olarak  167
bb. Tedavisi Olmayan Hastalığın Bildirilmesi  169
d. Acil Haller  170
e. Aydınlatmanın Uygulanabilir Olmaması  170
10. Aydınlatmanın Geri Alınması, Düzeltilmesi  171
11. Hukuka Aykırı Aydınlatmanın Sonuçları  172
12. Hatalı Aydınlatma ve İspat Sorunları  173
C. Rıza  173
1. Genel Olarak  174
2. Rıza Açıklaması  177
3. Rıza Verme Yetkisi (Rıza Ehliyeti)  179
a. Genel Olarak  179
b. Çocuklar Bakımından Rıza Ehliyetinin Belirlenmesi  181
c. Çocuklarda Kanuni Temsilcinin Tıbbi Müdahaleye Rıza Göstermemesi  188
d. Rıza Yeteneği Bulunmayan Yetişkinlerde Kanuni Temsilcinin Tıbbi Müdahaleye Rıza Göstermemesi  195
4. Rızanın Kapsamı  196
5. Rızanın Aranmadığı Haller  197
a. Kamu Sağlığının Korunmasına İlişkin Düzenlemeler  198
aa. Genel Olarak  198
bb. Genel Önleyici Aşı Zorunluluğu  200
cc. Yurt Dışından Gelenlere Zorla Tıbbi Müdahale Yapılması  204
b. Akıl Hastaları İle İlgili Düzenlemeler  205
c. Ceza Hukukunun Öngörmüş Olduğu Düzenlemeler  207
aa. Ceza Hukuku Yaptırımları  207
bb. Ceza Yargılamasından Kaynaklanan Tıbbi Müdahaleler  209
cc. Ceza İnfaz Kurumlarındaki Tıbbi Müdahaleler  212
d. Diğer Hukuk Dallarındaki Düzenlemeler  214
6. Tıbbi Müdahalenin Rızaya Rağmen Hukuka Aykırılığı  215
7. Varsayılan Rıza  216
a. Genel Olarak  216
b. Ameliyatın Genişletilmesi  220
c. Önceki İrade Açıklamalarının Geçerliliği (Tıbbi Vasiyet)  221
8. Rızayı Sakatlayan Haller  223
9. Rızanın Geri Alınması  225
10. Rıza Formu  226
11. Tıbbi Müdahaleye Rıza Gösterilmemesi Halinde Yapılması Gerekenler  228
D. Aydınlatma ve Rıza Konusundaki Yanılgının Sonuçları  228
III. Tıp Biliminin Verilerine Göre Zorunlu ve Bu Verilere Uygun Tıbbi Müdahale  229
A. Endikasyon (Zorunluluk)  229
1. Kavram  229
2. Tıbbi Endikasyon Olmaksızın Yapılan Tıbbi Müdahaleler  234
a. Deneysel Nitelikli Tıbbi Müdahaleler  237
b. Şekil veya Fonksiyon Değiştirici Tıbbi Müdahaleler  238
c. Üçüncü Kişi Yararına Yapılan Tıbbi Müdahaleler  239
d. Sünnet  239
3. Değerlendirme  240
B. Özenli Tıbbi Müdahale  241
5. Bölüm
ÖZELLİK ARZ EDEN TIBBİ MÜDAHALELER
§ 1. ORGAN VE DOKU NAKLİ  243
I. Kavram  243
II. Hukuksal Temel ve Kapsam  245
III. Organ ve Doku Nakli Çeşitleri  245
A. Ölülerden (Kadavradan) Organ Nakli  246
1. Ölüm Halinin Belirlenmesi  246
2. Kişinin Kendi Geleceğini Belirleme Hakkına Saygı Gösterilmesi  251
3. Beyin Ölümü Tespitinden Sonra Yapılması Gereken İşlemler  255
4. Otopsi mi Nakil mi?  257
5. Organ ve Doku Dağıtımı  260
B. Canlılardan Organ Nakli  262
1. Genel Olarak  262
2. Akrabalık Şartı  264
3. Çapraz Nakil  268
§ 2. KLİNİK ARAŞTIRMA (İNSAN ÜZERİNDE DENEY VE DENEME)  269
I. Giriş  269
II. İnsan Üzerinde Deney ve Denemenin Hukuka Uygunluğuna İlişkin Koşullar  272
A. İnsan Üzerinde Deneyin Şartları  275
1. Yetişkinler Üzerinde Deneyin Şartları  275
2. Özel Durumlarda Araştırma  276
3. Çocuklar Üzerinde Deneyin Şartları  277
B. İnsan Üzerinde Denemenin Şartları  279
1. Yetişkinler Üzerinde Denemenin Şartları  280
2. Çocuklar Üzerinde Denemenin Şartları  282
§ 3. ESTETİK MÜDAHALELER  284
I. Tanım  284
II. Estetik Müdahalelerde Hekim–Hasta Arasındaki Hukuksal İlişkinin Niteliği  286
§ 4. GENETİK TANI  290
I. Kavram  290
II. Türleri  291
III. Tanı İşlemlerinin Hukuksal Niteliği  292
IV. Hukuksal Sorumluluk  294
V. Yasaklar ve Yaptırım  295
§ 5. CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİK TIBBİ MÜDAHALELER  298
§ 6. YAPAY DÖLLEME  299
I. Kavram  299
II. Yapay Döllemenin Şartları  301
III. Yapay Dölleme Neticesinde Oluşan Embriyonun ve Dünyaya Gelen Çocuğun Hukuksal Statüsü  304
A. Yapay Dölleme Neticesinde Ana Rahmi Dışında Oluşturulan Embriyonun Hukuksal Durumu  304
B. Yapay Dölleme Neticesinde Meydana Gelen Çocuğun Hukuksal Durumu  305
IV. Yapay Döllemeye İlişkin Yasaklar  307
V. Üreme Hücreleri ve Gonad Dokularının Saklanması  309
VI. Embriyoların Dondurulması  311
§7. GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIBBİ MÜDAHALELER  311
I. Giriş  312
II. Hukuki Durum  313
A. Genel Bir Mevzuat İhtiyacı  313
B. Ülkemizdeki Mevcut Durum  315
C. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Alanındaki Mevcut Düzenleme ve Öneriler  316
1. Tıbbi Müdahaleyi Yapma Yetkisi  317
2. Aydınlatma  320
3. Endikasyon  321
§ 8. KİMYASAL KASTRASYON  324
6. Bölüm
HEKİM VE HASTANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
§ 1. HEKİMİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  331
I. Genel Olarak  331
II. Hekimin Özen Yükümlülüğü  332
III. Hekimin Kişisel Edim Yükümlülüğü  333
A. Kişisel Edim Kavramı  333
B. Temsil Edilebilir Edimler  334
C. Temsil Edilemeyen Edimler  335
IV. Öykü Alma Yükümlülüğü  337
V. Muayene Yükümlülüğü  338
VI. Teşhis Yükümlülüğü  340
A. Teşhis Kavramı  340
B. Teşhis Yükümlülüğünün İçeriği  341
C. Uzaktan Teşhis Yasağı  343
D. Teşhisi Bildirme Yükümlülüğü  344
E. Teşhisi Kontrol Yükümlülüğü  344
VII. Tedavi Yükümlülüğü  345
A. Hukuksal Temelleri  345
1. Genel Olarak  345
2. Özel Durumlar  345
a. Hekimin Hastayı Reddetmesi  345
b. Acil Durumlar  347
B. Zamanında Tedavi Yükümlülüğü  348
C. Uzaktan Tedavi Yasağı  349
1. Genel Olarak  349
2. Tele–Tıp  351
D. Hekimin Tedavi Yükümlülüğünün Sınırları  352
1. Hastanın Tedaviyi Ret Hakkı  353
a. Genel Olarak  353
b. Tedaviyi Ret Hakkının İçeriği  354
2. Hekimin Etkisiz Tedaviyi Sona Erdirme Hakkı  357
VIII. Reçete Yazma Yükümlülüğü  358
A. Kavram  358
B. Reçetenin Hukuksal Niteliği  358
C. Reçete Düzenlemenin Hukuksal Dayanağı  360
D. Reçete Düzenleme Yükümlülüğünün İçeriği  361
IX. Tıbbi Teknik Kullanma Yükümlülüğü  363
A. Tıbbi Teknik Standardın Uygulanması Yükümlülüğü  363
B. Tıbbi Teknik Araçların Bakımı ve Kontrolü  364
X. Kayıt Tutma Yükümlülüğü  364
A. Genel Olarak  364
B. Kayıt Tutma Yükümlülüğünün İçeriği  365
1. Kayıt Tutma Yükümlülüğünün Amacı  365
2. Kayıt Tutma Yükümlülüğünün Kapsamı  365
3. Kayıtların Şekli  367
4. Kaydın Zamanı  368
C. Kayıt Tutma Yükümlülüğünün İhlalinin Sonuçları  370
D. Kayıtları İnceleme Hakkı  371
1. Hukuksal Dayanak  372
2. Kayıtları İnceleme Hakkının Çeşitleri  373
a. Dava Dışı İnceleme Hakkı  373
b. Dava Dolayısıyla İnceleme Hakkı  374
3. Kayıt İnceleme Hakkına İlişkin Diğer Hususlar  375
4. Kayıtların Verilmemesine Karşı Hukuksal Yollar  375
XI. Sır Saklama Yükümlülüğü  377
XII. Organizasyon Yükümlülükleri  378
XIII. Kullanılan Ürün ve İlaçlarla İlgili Yükümlülükler  379
XIV. Mesleki Bilgisini Geliştirme Yükümlülüğü  379
XV. Kimlik Tespiti Yapma Yükümlülüğü  380
§ 2. HASTANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  381
7. Bölüm
HASTA İLE HEKİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
HUKUKSAL NİTELİĞİ, HATALI TIBBİ UYGULAMA VE
TAZMİNAT SORUMLULUĞU
§ 1. HASTA İLE HEKİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKSAL NİTELİĞİ  383
I. Genel Olarak  383
A. Bağımsız Çalışan Hekim ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuksal Niteliği  383
B. Aile Hekimi ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuksal Niteliği  386
C. Hastane ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuksal Niteliği  387
1. Özel Hastane ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuksal Niteliği  387
2. Kamu Hastanesi ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuksal Niteliği  389
II. Görevli Yargı Yeri  390
A. Genel Olarak  390
B. Yargıtay Kararları  392
C. Görevli Mahkeme  396
1. Bağımsız Çalışan Hekimler Bakımından  396
2. Özel Hastaneler Bakımından  396
3. Kamu Hastaneleri Bakımından  396
4. Yeni Tüketici Kanunu ile Yapılan Değişiklik  396
§2. HATALI TIBBİ UYGULAMA (MALPRAKTİS)  397
I. Genel Olarak  397
II. Tıbbi Standart  402
A. Kavram  403
B. Tıbbi Standarttan Sapma: Yeni Yöntemler  406
III. Uygulama Hatası (Tıbbi Hata)  409
A. Kavram  409
B. Hata (Malpraktis) Örnekleri  412
1. Teşhis Hatası  414
a. Genel Olarak  414
b. Eksik Ön Muayene ve Yetersiz Hasta Öyküsü Alma  417
c. Teşhise Yönelik Gerekli Tetkiklerin Yapılmaması  418
2. Tedavi Hatası  420
a. Müdahalenin Yapılmaması  421
b. Hasta Vücudunda Yabancı Madde Unutulması  421
c. Yanlış Tedavi Yöntemi Seçme  423
d. Gerekli Testlerin Yapılmaması  424
e. Yanlış İlaç, Hasta Karıştırma, Yanlış Taraf Cerrahisi  425
f. Enfeksiyon ve Hijyen Kurallarına Uyulmaması  428
3. Tedavi Sonrası Yükümlülüklerin İhlali  429
4. Organizasyon Kusuru  431
a. Genel Olarak  432
b. Özel Hastaneler  441
5. Üstlenme Kusuru  442
6. Hekimin Uygulama Hatasını Hastaya Bildirme Yükümlülüğü  444
7. Hatalı Tıbbi Uygulamanın Belirlenmesi (Bilirkişi)  444
§ 3. TAZMİNAT SORUMLULUĞU  447
I. Özel Hukukta Tazminat Sorumluluğu  448
A. Genel Olarak  448
B. Tazminat Sorumluluğunun Şartları  449
1. Hukuka Aykırılık  449
2. Kusur  450
3. Zarar  451
4. Nedensellik Bağı  451
C. Tazminat Türleri  452
1. Maddi Tazminat  453
2. Manevi Tazminat  455
D. Hastanın Kusurunun Tazminata Etkisi  456
E. İspat  457
F. Zamanaşımı  458
G. Sorumsuzluk Anlaşmaları  459
II. İdare Hukukunda Tazminat Sorumluluğu  460
A. Tazminatın Şartları  461
1. Zarar  461
a. Zararın Nitelikleri  461
aa. Zarar Gerçek ve Kesin Olmalıdır  461
bb. Zarar Özel Olmalıdır  461
cc. Zarar Para ile Takdir Edilebilir Olmalıdır  462
b. Zararın Kapsamı  462
aa. Maddi Zarar  462
(1) Ölüm Nedeniyle Oluşan Zarar  462
(a) Tedavi Giderleri  462
(b) Cenaze Giderleri  462
(c) Ölenin Yardımından Yoksunluk Zararı  463
(2) Yaralama Nedeniyle Oluşan Zarar  463
bb. Manevi Zarar  464
(1) Ölüm Nedeniyle Oluşan Zarar  464
(2) Yaralama Nedeniyle Oluşan Zarar  464
2. Kusur  464
3. Nedensellik Bağı  465
B. İspat  465
C. Zamanaşımı  465
D. Rücu  466
§ 4. ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU  468
I. Tıbbi Hatalara İlişkin Davalarda Hukuki Başvuru Yollarının Tüketilmiş Olması Şartı  469
II. Yaşam Hakkı  469
8. Bölüm
TIP CEZA HUKUKU
§ 1. TIBBİ MÜDAHALENİN CEZA HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  471
§ 2. KAMU GÖREVLİSİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI BAKIMINDAN SORUŞTURMA İZNİ SÜRECİ  473
I. Genel Olarak  473
II. 4483 Sayılı Kanuna Tabi Kamu Görevlileri Açısından  474
III. 2547 Sayılı Kanuna Tabi Kamu Görevlileri Açısından  475
§ 3. HEKİMLER TARAFINDAN İŞLENEBİLECEK SUÇLAR VE KABAHATLER  476
I. Kasten Öldürme ve Yaralama Suçları  477
A. Genel Olarak  477
B. Aydınlatma, Rıza ve Kasten Öldürme/Yaralama Suçları  481
C. Hekimin Hastanın Ölümüne Yardımı (Ötanazi)  483
1. Sorun  483
2. Çeşitli Ötanazi Türleri ve Hukuksal Sonuçları  485
a. Aktif Ötanazi  486
b. Dolaylı Ötanazi  488
c. Pasif Ötanazi  489
II. Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi  491
III. Taksirle Öldürme ve Yaralama Suçları  498
A. Taksirle Öldürme ve Yaralama Suçlarına İlişkin Müşterek Açıklamalar  499
1. Ön Açıklama: Aydınlatma, Rıza ve Malpraktis İlişkisi  500
2. Taksir Kavramı  501
3. Hareket  503
4. Neticenin Öngörülebilir Olması ve Bilinçli–Basit Taksir Ayırımı  504
5. Özen Yükümlülüğünün İhlali  506
6. Özen Yükümlülüğü İhlalinin Tespiti (Yüksek Sağlık Şurası–Adli Tıp Kurumu)  507
7. Nedensellik Bağı  508
B. Taksirle Öldürme Suçu  509
C. Taksirle Yaralama Suçu  510
1. Korunan Hukuksal Yarar ve Suçun Konusu  510
2. Yaralama Kavramı  511
3. Soruşturma ve Kovuşturma  512
IV. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama  513
V. Hasta ile Cinsel İlişki Kurma  514
VI. İnsan Üzerinde Deney ve Denemenin Cezalandırılabilirliği  515
VII. Organ veya Doku Nakli ve Ceza Sorumluluğu  522
A. Organ veya Doku Naklinin ve Ticaretinin Cezalandırılabilirliği  522
B. Organ ve Doku Nakli Kanunu ve Türk Ceza Kanunu İlişkisi  524
C. Organ veya Doku Ticareti Suçu  531
D. Zorunluluk Hali  532
E. Etkin Pişmanlık  533
VIII. Çocuk Düşürtme  534
A. Genel Olarak  534
B. Suçun Konusu  537
C. Maddi Unsur  538
D. Manevi Unsur  542
1. Genel Olarak  542
2. Zorunluluk Hali  542
E. Hukuka Uygunluk Nedenleri  543
1. Süre Esaslı İsteğe Bağlı Rahim Tahliyesi  545
2. Çocuk ile Onu Takip Edecek Nesiller Açısından Ağır Maluliyet (Özürlülük Endikasyonu)  546
F. Nitelikli Haller  547
G. Teşebbüs ve İştirak  548
H. Zorunluluk Hali  549
1. Genel Açıklamalar  549
2. Hukuki Niteliği  550
3. Şartları  551
4. İspat Sorunları  552
IX. Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu  553
X. Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme (Sır Saklama Yükümlülüğünün İhlali) Suçu  554
A. Genel Olarak  554
B. Suçun Unsurları  555
1. Maddi Unsur  556
a. Kişisel Veri Kavramı  556
b. Kişisel Verilerin Kapsamı  557
c. Fail  560
d. Maddi Unsuru Oluşturan Eylemler  561
e. Hastanın Ölümünden Sonra Bu Suç İşlenebilir mi?  562
f. Sağlık Personelinin Sıfatı Sona Erdikten Sonra Bu Suç İşlenebilir mi?  562
2. Manevi Unsur  563
3. Hukuka Uygunluk Nedenleri  563
a. Hastanın Rızası  563
aa. Genel Olarak  563
bb. Varsayılan Rıza  563
b. Bildirme Yükümlülüğü  564
4. Zorunluluk Hali  566
C. Nitelikli Haller  568
XI. Dolandırıcılık  569
XII. Belgede Sahtecilik  571
A. Genel Açıklamalar  571
B. Kamu Görevlisi Tarafından İşlenen Sahtecilik Suçu  572
C. Kamu Görevlisi Olmayan Sağlık Mesleği Mensubunun Belgede Sahteciliği  574
1. Suçun Unsurları  574
2. Nitelikli Haller  578
XIII. Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu  580
XIV. İrtikap Suçu  582
XV. Rüşvet Suçu  588
A. Genel Açıklamalar  588
B. İrtikap ile Rüşvet Suçu Arasındaki Farklar  589
XVI. Görevi Kötüye Kullanma  590
A. Görevin Gereklerine Aykırı Hareket Etmek Suretiyle, Kişilerin Mağduriyetine veya Kamunun Zararına Neden Olmak ya da Kişilere Haksız Bir Menfaat Sağlamak  590
B. Görevin Gereklerini Yapmakta İhmal veya Gecikme Göstererek, Kişilerin Mağduriyetine veya Kamunun Zararına Neden Olmak ya da Kişilere Haksız Bir Menfaat Sağlamak  592
C. Kişilerin Mağduriyetine veya Kamunun Zararına Neden Olmak ya da Kişilere Haksız Bir Menfaat Sağlamak Koşulu  596
D. Yükümlülüklerin Çatışması  597
XVII. Kamu Görevlisinin Ticareti Suçu  597
XVIII. Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi  599
XIX. Genital Muayene  603
A. Genel Olarak  603
B. Korunan Hukuksal Yarar ve Suçun Konusu  604
C. Suçun Faili ve Mağduru  605
D. Maddi Unsur  607
E. Manevi Unsur  610
F. Hukuka Aykırılık Unsuru  610
G. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  611
XX. Hekim Olmadığı Halde Hasta Tedavi Etme veya Hekim Unvanını Takınma  612
XXI. Kabahatler  616
A. Yetkisiz Hekimlik  616
B. Bazı Normlara Aykırılık  617
C. Yetkisiz Diş Hekimliği Yapmak  619
D. Sağlık Meslek Mensubu Gibi Çalışmak veya Unvanı Takınmak  620
E. Hastanın Rızası Olmaksızın Tıbbi Müdahale Yapmak  620
 


Prof. Dr. Hakan Hakeri
İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu. Köln Üniversitesi'nde doktora yaptı. İhmali suçlar teziyle doçent, tıp hukuku isimli kitabıyla da profesör oldu. 2011 yılında Gürcistan Grigol Robakidze Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi ve aynı üniversitenin Tıp Hukuku Araştırmaları Biriminin başkanıdır.
Hakan Hakeri
Şubat 2020
59.00 TL
Sepete Ekle
Hakan Hakeri
Ocak 2020
287.00 TL
Sepete Ekle
Merve Gürcan
Ocak 2020
59.00 TL
Sepete Ekle
Selin Sert Sütçü
Haziran 2018
55.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
17. Baskıya Önsöz  5
14. Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  25
1. Bölüm
TIP HUKUKUNA GİRİŞ
§ 1. ÖN AÇIKLAMALAR  29
§ 2. KAVRAM  32
§ 3. MESLEKİ DİSİPLİN  34
I. Genel Olarak  34
II. Kamu Görevlisi Hekimler ile İlgili Uygulama  36
III. Aynı Anda Ceza Soruşturma/Kovuşturması Yapılması Durumu  36
2. Bölüm
HASTA VE HEKİM HAKLARI
§ 1. HASTA HAKLARI  39
I. Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma  40
II. Bilgi İsteme  40
III. Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme  41
IV. Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme  41
V. Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme  41
VI. Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım  41
VII. Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı  41
VIII. Ötanazi Yasağı  41
IX. Tıbbi Özen Gösterilmesi  41
X. Genel Olarak Bilgi İsteme  41
XI. Kayıtları İnceleme  41
XII. Mahremiyete Saygı Gösterilmesi  41
XIII. Bilgilerin Gizli Tutulması  41
XIV. Tıbbi Müdahalede Hastanın Rızası  41
XV. Alışılmış Olmayan Tedavi Usullerinin Uygulanması  41
XVI. Aile Planlaması Hizmetleri ve Gebeliğin Sona Erdirilmesi  41
XVII. Tıbbi Araştırmalarda Hasta Hakları  41
XVIII. Güvenliğin Sağlanması  41
XIX. Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma  41
XX. İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Ziyaret  41
XXI. Refakatçi Bulundurma  41
XXII. Hizmetin Sağlık Kurum ve Kuruluşu Dışında Verilmesi  41
XXIII. Hastaya Yeterli Vakit Ayrılması ve Hastanın Vaktine Riayet Edilmesi  41
XXIV. Müracaat, Şikâyet ve Dava Hakkı  42
XXV. Hasta Hakları Birimleri ve Hasta Hakları Kurulları  44
§ 2. SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HAKLARI VE HAK ARAMA YOLLARI  52
I. Hekim Hakları  52
II. Hak Arama Yolları  53
A. Haksız Suçlamalara Karşı Hak Arama Yolları  53
B. Güvenlik Hakkının İhlaline Karşı Hak Arama Yolları  54
1. Ceza Hukuku Araçları  54
a. Genel Olarak  54
b. Ceza Muhakemesi Bakımından Özel Düzenlemeler  58
2. Tazminat Hukuku Araçları  59
3. Süreç  60
III. Sağlık Bakanlığı Tarafından Yapılacak Hukuki Yardım  60
IV. Çalışan Güvenliği Genelgesi  64
V. Hekimin Hasta Seçme Hakkı  65
VI. Sağlık Çalışanının Hizmetten Çekilme Hakkı  69
A. Genel Olarak  69
B. Aile Hekimleri Bakımından Uygulama  71
3. Bölüm
TIP HUKUKUNUN TEMEL KAVRAM VE KURUMLARI
§ 1. SAĞLIK PERSONELİ KAVRAMI  73
§ 2. HEKİMLİK MESLEĞİNİN İCRASINDA MESLEKİ ÖZERKLİK  73
I. Genel Olarak  74
II. Şifa Garantisi Yasağı  86
§ 3. DİKEY VE YATAY İŞBİRLİĞİ  89
I. Genel Olarak  89
II. Güven İlkesi  91
§ 4. TIBBİ MÜDAHALELERDE MAHREMİYET  96
I. Kavram  97
II. Uygulamadaki Sorunlar  100
A. Tıbbi Müdahale Sırasında Diğer Sağlık Çalışanlarının Bulunması  100
B. Koğuş Sisteminde Dikkat Edilmesi Gerekenler  101
C. Kamera Kaydı  102
D. Sağlık Net 2 Sistemine Veri Gönderimi  102
E. Tutuklu ve Hükümlülerin Muayenelerinde Mahremiyet Sorunu  106
§ 5. TIP HUKUKUNDA ZORUNLULUK HALİ  109
4. Bölüm
TIBBİ MÜDAHALENİN HUKUKA
UYGUNLUĞUNUN ŞARTLARI
§ 1. GENEL BİLGİLER  115
§ 2. ŞARTLAR  116
I. Tıbbi Müdahalenin Bir Sağlık Personeli Tarafından Yapılması  116
A. Genel Olarak  116
B. Hekim Olma Şartı  117
1. Genel Olarak  117
2. Uzmanlık Şartı  120
3. Öğrencilerin Yaptığı Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu Sorunu  126
C. Sağlık Personeli Olmayan Kimselerin Yaptığı Tıbbi Müdahaleler Nedeniyle Sorumlulukları  128
II. Aydınlatma ve Rıza  130
A. Temel Kurallar  130
B. Aydınlatma  135
1. Aydınlatma Çeşitleri  136
a. Otonomi (Karar) Aydınlatması  136
aa. Temel Sorunlar  136
bb. Otonomi Aydınlatmasının Çeşitleri  137
aaa. Genel Olarak  137
bbb. Teşhis Aydınlatması  138
ccc. Süreç Aydınlatması  139
ddd. Alternatifler Konusunda Aydınlatma  140
eee. Müdahale Yapılmamasının Sonuçları Konusunda Aydınlatma  141
b. Tedavi Aydınlatması (Güvenlik Aydınlatması)  142
aa. Kavram  142
bb. Teşhise Yönelik Aydınlatma  144
cc. İlaç ve Tıbbi Malzeme  145
c. Risk Aydınlatması  148
2. Özel Durumlarda Aydınlatma  152
a. Kısırlaştırma  153
b. Özürlü Cenin  154
c. Hekim Hatası  154
d. Hekimin Tecrübesi  156
3. Aydınlatılacak Kişi  157
4. Aydınlatma Yükümlüsü  158
5. Aydınlatmanın Zamanı  159
6. Aydınlatmanın Kapsamı  159
7. Aydınlatmanın Şekli  161
8. Aydınlatmanın Mümkün Olmaması ve Ameliyat Sırasında Aydınlatma  164
9. Aydınlatma Zorunluluğunun Bulunmadığı Durumlar  165
a. Aydınlatmadan Vazgeçme  165
b. Hastanın Bilgisinin Bulunması  166
c. Aydınlatmanın Olumsuz Etkide Bulunması  167
aa. Genel Olarak  167
bb. Tedavisi Olmayan Hastalığın Bildirilmesi  169
d. Acil Haller  170
e. Aydınlatmanın Uygulanabilir Olmaması  170
10. Aydınlatmanın Geri Alınması, Düzeltilmesi  171
11. Hukuka Aykırı Aydınlatmanın Sonuçları  172
12. Hatalı Aydınlatma ve İspat Sorunları  173
C. Rıza  173
1. Genel Olarak  174
2. Rıza Açıklaması  177
3. Rıza Verme Yetkisi (Rıza Ehliyeti)  179
a. Genel Olarak  179
b. Çocuklar Bakımından Rıza Ehliyetinin Belirlenmesi  181
c. Çocuklarda Kanuni Temsilcinin Tıbbi Müdahaleye Rıza Göstermemesi  188
d. Rıza Yeteneği Bulunmayan Yetişkinlerde Kanuni Temsilcinin Tıbbi Müdahaleye Rıza Göstermemesi  195
4. Rızanın Kapsamı  196
5. Rızanın Aranmadığı Haller  197
a. Kamu Sağlığının Korunmasına İlişkin Düzenlemeler  198
aa. Genel Olarak  198
bb. Genel Önleyici Aşı Zorunluluğu  200
cc. Yurt Dışından Gelenlere Zorla Tıbbi Müdahale Yapılması  204
b. Akıl Hastaları İle İlgili Düzenlemeler  205
c. Ceza Hukukunun Öngörmüş Olduğu Düzenlemeler  207
aa. Ceza Hukuku Yaptırımları  207
bb. Ceza Yargılamasından Kaynaklanan Tıbbi Müdahaleler  209
cc. Ceza İnfaz Kurumlarındaki Tıbbi Müdahaleler  212
d. Diğer Hukuk Dallarındaki Düzenlemeler  214
6. Tıbbi Müdahalenin Rızaya Rağmen Hukuka Aykırılığı  215
7. Varsayılan Rıza  216
a. Genel Olarak  216
b. Ameliyatın Genişletilmesi  220
c. Önceki İrade Açıklamalarının Geçerliliği (Tıbbi Vasiyet)  221
8. Rızayı Sakatlayan Haller  223
9. Rızanın Geri Alınması  225
10. Rıza Formu  226
11. Tıbbi Müdahaleye Rıza Gösterilmemesi Halinde Yapılması Gerekenler  228
D. Aydınlatma ve Rıza Konusundaki Yanılgının Sonuçları  228
III. Tıp Biliminin Verilerine Göre Zorunlu ve Bu Verilere Uygun Tıbbi Müdahale  229
A. Endikasyon (Zorunluluk)  229
1. Kavram  229
2. Tıbbi Endikasyon Olmaksızın Yapılan Tıbbi Müdahaleler  234
a. Deneysel Nitelikli Tıbbi Müdahaleler  237
b. Şekil veya Fonksiyon Değiştirici Tıbbi Müdahaleler  238
c. Üçüncü Kişi Yararına Yapılan Tıbbi Müdahaleler  239
d. Sünnet  239
3. Değerlendirme  240
B. Özenli Tıbbi Müdahale  241
5. Bölüm
ÖZELLİK ARZ EDEN TIBBİ MÜDAHALELER
§ 1. ORGAN VE DOKU NAKLİ  243
I. Kavram  243
II. Hukuksal Temel ve Kapsam  245
III. Organ ve Doku Nakli Çeşitleri  245
A. Ölülerden (Kadavradan) Organ Nakli  246
1. Ölüm Halinin Belirlenmesi  246
2. Kişinin Kendi Geleceğini Belirleme Hakkına Saygı Gösterilmesi  251
3. Beyin Ölümü Tespitinden Sonra Yapılması Gereken İşlemler  255
4. Otopsi mi Nakil mi?  257
5. Organ ve Doku Dağıtımı  260
B. Canlılardan Organ Nakli  262
1. Genel Olarak  262
2. Akrabalık Şartı  264
3. Çapraz Nakil  268
§ 2. KLİNİK ARAŞTIRMA (İNSAN ÜZERİNDE DENEY VE DENEME)  269
I. Giriş  269
II. İnsan Üzerinde Deney ve Denemenin Hukuka Uygunluğuna İlişkin Koşullar  272
A. İnsan Üzerinde Deneyin Şartları  275
1. Yetişkinler Üzerinde Deneyin Şartları  275
2. Özel Durumlarda Araştırma  276
3. Çocuklar Üzerinde Deneyin Şartları  277
B. İnsan Üzerinde Denemenin Şartları  279
1. Yetişkinler Üzerinde Denemenin Şartları  280
2. Çocuklar Üzerinde Denemenin Şartları  282
§ 3. ESTETİK MÜDAHALELER  284
I. Tanım  284
II. Estetik Müdahalelerde Hekim–Hasta Arasındaki Hukuksal İlişkinin Niteliği  286
§ 4. GENETİK TANI  290
I. Kavram  290
II. Türleri  291
III. Tanı İşlemlerinin Hukuksal Niteliği  292
IV. Hukuksal Sorumluluk  294
V. Yasaklar ve Yaptırım  295
§ 5. CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİK TIBBİ MÜDAHALELER  298
§ 6. YAPAY DÖLLEME  299
I. Kavram  299
II. Yapay Döllemenin Şartları  301
III. Yapay Dölleme Neticesinde Oluşan Embriyonun ve Dünyaya Gelen Çocuğun Hukuksal Statüsü  304
A. Yapay Dölleme Neticesinde Ana Rahmi Dışında Oluşturulan Embriyonun Hukuksal Durumu  304
B. Yapay Dölleme Neticesinde Meydana Gelen Çocuğun Hukuksal Durumu  305
IV. Yapay Döllemeye İlişkin Yasaklar  307
V. Üreme Hücreleri ve Gonad Dokularının Saklanması  309
VI. Embriyoların Dondurulması  311
§7. GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIBBİ MÜDAHALELER  311
I. Giriş  312
II. Hukuki Durum  313
A. Genel Bir Mevzuat İhtiyacı  313
B. Ülkemizdeki Mevcut Durum  315
C. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Alanındaki Mevcut Düzenleme ve Öneriler  316
1. Tıbbi Müdahaleyi Yapma Yetkisi  317
2. Aydınlatma  320
3. Endikasyon  321
§ 8. KİMYASAL KASTRASYON  324
6. Bölüm
HEKİM VE HASTANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
§ 1. HEKİMİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  331
I. Genel Olarak  331
II. Hekimin Özen Yükümlülüğü  332
III. Hekimin Kişisel Edim Yükümlülüğü  333
A. Kişisel Edim Kavramı  333
B. Temsil Edilebilir Edimler  334
C. Temsil Edilemeyen Edimler  335
IV. Öykü Alma Yükümlülüğü  337
V. Muayene Yükümlülüğü  338
VI. Teşhis Yükümlülüğü  340
A. Teşhis Kavramı  340
B. Teşhis Yükümlülüğünün İçeriği  341
C. Uzaktan Teşhis Yasağı  343
D. Teşhisi Bildirme Yükümlülüğü  344
E. Teşhisi Kontrol Yükümlülüğü  344
VII. Tedavi Yükümlülüğü  345
A. Hukuksal Temelleri  345
1. Genel Olarak  345
2. Özel Durumlar  345
a. Hekimin Hastayı Reddetmesi  345
b. Acil Durumlar  347
B. Zamanında Tedavi Yükümlülüğü  348
C. Uzaktan Tedavi Yasağı  349
1. Genel Olarak  349
2. Tele–Tıp  351
D. Hekimin Tedavi Yükümlülüğünün Sınırları  352
1. Hastanın Tedaviyi Ret Hakkı  353
a. Genel Olarak  353
b. Tedaviyi Ret Hakkının İçeriği  354
2. Hekimin Etkisiz Tedaviyi Sona Erdirme Hakkı  357
VIII. Reçete Yazma Yükümlülüğü  358
A. Kavram  358
B. Reçetenin Hukuksal Niteliği  358
C. Reçete Düzenlemenin Hukuksal Dayanağı  360
D. Reçete Düzenleme Yükümlülüğünün İçeriği  361
IX. Tıbbi Teknik Kullanma Yükümlülüğü  363
A. Tıbbi Teknik Standardın Uygulanması Yükümlülüğü  363
B. Tıbbi Teknik Araçların Bakımı ve Kontrolü  364
X. Kayıt Tutma Yükümlülüğü  364
A. Genel Olarak  364
B. Kayıt Tutma Yükümlülüğünün İçeriği  365
1. Kayıt Tutma Yükümlülüğünün Amacı  365
2. Kayıt Tutma Yükümlülüğünün Kapsamı  365
3. Kayıtların Şekli  367
4. Kaydın Zamanı  368
C. Kayıt Tutma Yükümlülüğünün İhlalinin Sonuçları  370
D. Kayıtları İnceleme Hakkı  371
1. Hukuksal Dayanak  372
2. Kayıtları İnceleme Hakkının Çeşitleri  373
a. Dava Dışı İnceleme Hakkı  373
b. Dava Dolayısıyla İnceleme Hakkı  374
3. Kayıt İnceleme Hakkına İlişkin Diğer Hususlar  375
4. Kayıtların Verilmemesine Karşı Hukuksal Yollar  375
XI. Sır Saklama Yükümlülüğü  377
XII. Organizasyon Yükümlülükleri  378
XIII. Kullanılan Ürün ve İlaçlarla İlgili Yükümlülükler  379
XIV. Mesleki Bilgisini Geliştirme Yükümlülüğü  379
XV. Kimlik Tespiti Yapma Yükümlülüğü  380
§ 2. HASTANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  381
7. Bölüm
HASTA İLE HEKİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
HUKUKSAL NİTELİĞİ, HATALI TIBBİ UYGULAMA VE
TAZMİNAT SORUMLULUĞU
§ 1. HASTA İLE HEKİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKSAL NİTELİĞİ  383
I. Genel Olarak  383
A. Bağımsız Çalışan Hekim ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuksal Niteliği  383
B. Aile Hekimi ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuksal Niteliği  386
C. Hastane ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuksal Niteliği  387
1. Özel Hastane ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuksal Niteliği  387
2. Kamu Hastanesi ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuksal Niteliği  389
II. Görevli Yargı Yeri  390
A. Genel Olarak  390
B. Yargıtay Kararları  392
C. Görevli Mahkeme  396
1. Bağımsız Çalışan Hekimler Bakımından  396
2. Özel Hastaneler Bakımından  396
3. Kamu Hastaneleri Bakımından  396
4. Yeni Tüketici Kanunu ile Yapılan Değişiklik  396
§2. HATALI TIBBİ UYGULAMA (MALPRAKTİS)  397
I. Genel Olarak  397
II. Tıbbi Standart  402
A. Kavram  403
B. Tıbbi Standarttan Sapma: Yeni Yöntemler  406
III. Uygulama Hatası (Tıbbi Hata)  409
A. Kavram  409
B. Hata (Malpraktis) Örnekleri  412
1. Teşhis Hatası  414
a. Genel Olarak  414
b. Eksik Ön Muayene ve Yetersiz Hasta Öyküsü Alma  417
c. Teşhise Yönelik Gerekli Tetkiklerin Yapılmaması  418
2. Tedavi Hatası  420
a. Müdahalenin Yapılmaması  421
b. Hasta Vücudunda Yabancı Madde Unutulması  421
c. Yanlış Tedavi Yöntemi Seçme  423
d. Gerekli Testlerin Yapılmaması  424
e. Yanlış İlaç, Hasta Karıştırma, Yanlış Taraf Cerrahisi  425
f. Enfeksiyon ve Hijyen Kurallarına Uyulmaması  428
3. Tedavi Sonrası Yükümlülüklerin İhlali  429
4. Organizasyon Kusuru  431
a. Genel Olarak  432
b. Özel Hastaneler  441
5. Üstlenme Kusuru  442
6. Hekimin Uygulama Hatasını Hastaya Bildirme Yükümlülüğü  444
7. Hatalı Tıbbi Uygulamanın Belirlenmesi (Bilirkişi)  444
§ 3. TAZMİNAT SORUMLULUĞU  447
I. Özel Hukukta Tazminat Sorumluluğu  448
A. Genel Olarak  448
B. Tazminat Sorumluluğunun Şartları  449
1. Hukuka Aykırılık  449
2. Kusur  450
3. Zarar  451
4. Nedensellik Bağı  451
C. Tazminat Türleri  452
1. Maddi Tazminat  453
2. Manevi Tazminat  455
D. Hastanın Kusurunun Tazminata Etkisi  456
E. İspat  457
F. Zamanaşımı  458
G. Sorumsuzluk Anlaşmaları  459
II. İdare Hukukunda Tazminat Sorumluluğu  460
A. Tazminatın Şartları  461
1. Zarar  461
a. Zararın Nitelikleri  461
aa. Zarar Gerçek ve Kesin Olmalıdır  461
bb. Zarar Özel Olmalıdır  461
cc. Zarar Para ile Takdir Edilebilir Olmalıdır  462
b. Zararın Kapsamı  462
aa. Maddi Zarar  462
(1) Ölüm Nedeniyle Oluşan Zarar  462
(a) Tedavi Giderleri  462
(b) Cenaze Giderleri  462
(c) Ölenin Yardımından Yoksunluk Zararı  463
(2) Yaralama Nedeniyle Oluşan Zarar  463
bb. Manevi Zarar  464
(1) Ölüm Nedeniyle Oluşan Zarar  464
(2) Yaralama Nedeniyle Oluşan Zarar  464
2. Kusur  464
3. Nedensellik Bağı  465
B. İspat  465
C. Zamanaşımı  465
D. Rücu  466
§ 4. ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU  468
I. Tıbbi Hatalara İlişkin Davalarda Hukuki Başvuru Yollarının Tüketilmiş Olması Şartı  469
II. Yaşam Hakkı  469
8. Bölüm
TIP CEZA HUKUKU
§ 1. TIBBİ MÜDAHALENİN CEZA HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  471
§ 2. KAMU GÖREVLİSİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI BAKIMINDAN SORUŞTURMA İZNİ SÜRECİ  473
I. Genel Olarak  473
II. 4483 Sayılı Kanuna Tabi Kamu Görevlileri Açısından  474
III. 2547 Sayılı Kanuna Tabi Kamu Görevlileri Açısından  475
§ 3. HEKİMLER TARAFINDAN İŞLENEBİLECEK SUÇLAR VE KABAHATLER  476
I. Kasten Öldürme ve Yaralama Suçları  477
A. Genel Olarak  477
B. Aydınlatma, Rıza ve Kasten Öldürme/Yaralama Suçları  481
C. Hekimin Hastanın Ölümüne Yardımı (Ötanazi)  483
1. Sorun  483
2. Çeşitli Ötanazi Türleri ve Hukuksal Sonuçları  485
a. Aktif Ötanazi  486
b. Dolaylı Ötanazi  488
c. Pasif Ötanazi  489
II. Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi  491
III. Taksirle Öldürme ve Yaralama Suçları  498
A. Taksirle Öldürme ve Yaralama Suçlarına İlişkin Müşterek Açıklamalar  499
1. Ön Açıklama: Aydınlatma, Rıza ve Malpraktis İlişkisi  500
2. Taksir Kavramı  501
3. Hareket  503
4. Neticenin Öngörülebilir Olması ve Bilinçli–Basit Taksir Ayırımı  504
5. Özen Yükümlülüğünün İhlali  506
6. Özen Yükümlülüğü İhlalinin Tespiti (Yüksek Sağlık Şurası–Adli Tıp Kurumu)  507
7. Nedensellik Bağı  508
B. Taksirle Öldürme Suçu  509
C. Taksirle Yaralama Suçu  510
1. Korunan Hukuksal Yarar ve Suçun Konusu  510
2. Yaralama Kavramı  511
3. Soruşturma ve Kovuşturma  512
IV. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama  513
V. Hasta ile Cinsel İlişki Kurma  514
VI. İnsan Üzerinde Deney ve Denemenin Cezalandırılabilirliği  515
VII. Organ veya Doku Nakli ve Ceza Sorumluluğu  522
A. Organ veya Doku Naklinin ve Ticaretinin Cezalandırılabilirliği  522
B. Organ ve Doku Nakli Kanunu ve Türk Ceza Kanunu İlişkisi  524
C. Organ veya Doku Ticareti Suçu  531
D. Zorunluluk Hali  532
E. Etkin Pişmanlık  533
VIII. Çocuk Düşürtme  534
A. Genel Olarak  534
B. Suçun Konusu  537
C. Maddi Unsur  538
D. Manevi Unsur  542
1. Genel Olarak  542
2. Zorunluluk Hali  542
E. Hukuka Uygunluk Nedenleri  543
1. Süre Esaslı İsteğe Bağlı Rahim Tahliyesi  545
2. Çocuk ile Onu Takip Edecek Nesiller Açısından Ağır Maluliyet (Özürlülük Endikasyonu)  546
F. Nitelikli Haller  547
G. Teşebbüs ve İştirak  548
H. Zorunluluk Hali  549
1. Genel Açıklamalar  549
2. Hukuki Niteliği  550
3. Şartları  551
4. İspat Sorunları  552
IX. Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu  553
X. Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme (Sır Saklama Yükümlülüğünün İhlali) Suçu  554
A. Genel Olarak  554
B. Suçun Unsurları  555
1. Maddi Unsur  556
a. Kişisel Veri Kavramı  556
b. Kişisel Verilerin Kapsamı  557
c. Fail  560
d. Maddi Unsuru Oluşturan Eylemler  561
e. Hastanın Ölümünden Sonra Bu Suç İşlenebilir mi?  562
f. Sağlık Personelinin Sıfatı Sona Erdikten Sonra Bu Suç İşlenebilir mi?  562
2. Manevi Unsur  563
3. Hukuka Uygunluk Nedenleri  563
a. Hastanın Rızası  563
aa. Genel Olarak  563
bb. Varsayılan Rıza  563
b. Bildirme Yükümlülüğü  564
4. Zorunluluk Hali  566
C. Nitelikli Haller  568
XI. Dolandırıcılık  569
XII. Belgede Sahtecilik  571
A. Genel Açıklamalar  571
B. Kamu Görevlisi Tarafından İşlenen Sahtecilik Suçu  572
C. Kamu Görevlisi Olmayan Sağlık Mesleği Mensubunun Belgede Sahteciliği  574
1. Suçun Unsurları  574
2. Nitelikli Haller  578
XIII. Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu  580
XIV. İrtikap Suçu  582
XV. Rüşvet Suçu  588
A. Genel Açıklamalar  588
B. İrtikap ile Rüşvet Suçu Arasındaki Farklar  589
XVI. Görevi Kötüye Kullanma  590
A. Görevin Gereklerine Aykırı Hareket Etmek Suretiyle, Kişilerin Mağduriyetine veya Kamunun Zararına Neden Olmak ya da Kişilere Haksız Bir Menfaat Sağlamak  590
B. Görevin Gereklerini Yapmakta İhmal veya Gecikme Göstererek, Kişilerin Mağduriyetine veya Kamunun Zararına Neden Olmak ya da Kişilere Haksız Bir Menfaat Sağlamak  592
C. Kişilerin Mağduriyetine veya Kamunun Zararına Neden Olmak ya da Kişilere Haksız Bir Menfaat Sağlamak Koşulu  596
D. Yükümlülüklerin Çatışması  597
XVII. Kamu Görevlisinin Ticareti Suçu  597
XVIII. Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi  599
XIX. Genital Muayene  603
A. Genel Olarak  603
B. Korunan Hukuksal Yarar ve Suçun Konusu  604
C. Suçun Faili ve Mağduru  605
D. Maddi Unsur  607
E. Manevi Unsur  610
F. Hukuka Aykırılık Unsuru  610
G. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  611
XX. Hekim Olmadığı Halde Hasta Tedavi Etme veya Hekim Unvanını Takınma  612
XXI. Kabahatler  616
A. Yetkisiz Hekimlik  616
B. Bazı Normlara Aykırılık  617
C. Yetkisiz Diş Hekimliği Yapmak  619
D. Sağlık Meslek Mensubu Gibi Çalışmak veya Unvanı Takınmak  620
E. Hastanın Rızası Olmaksızın Tıbbi Müdahale Yapmak  620
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020