Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İmar Barışı
Başvuru Süreci ve Sonuçları
Kasım 2018 / 1. Baskı / 280 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

3194 sayılı İmar Kanunu'nun Geçici 16. maddesine göre; ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara veya e-Devletteki Yapı Kayıt Sistemine 31/12/2018 tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31/12/2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesin düzenlenebilir. Yapı Kayıt Belgesini alan yapılara, talep halinde geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir, bu yapılarla ilgili 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir. Ayrıca, Yapı Kayıt Belgesi ile maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ve imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edilmesi halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilir.

Düzenlendiği imar mevzuatına aykırı yapılara, kentsel dönüşüm uygulamasına veya yapının yeniden yapılmasına kadar geçici bir dokunulmazlık kazandırması nedeniyle Yapı Kayıt Belgesi hukuki olarak bir imar affı niteliğindedir. Bu yapıların depreme dayanıklılığı ise malikin sorumluluğundadır.

Eserde, İmar Kanunu'na eklenen geçici madde çerçevesinde, imar barışına ilişkin başvuru süreci basamak basamak ve detaylı olarak incelenmektedir.

Konu Başlıkları
Yapı Kayıt Belgesinin Geçerlilik Süresi
Yapı Kayıt Belgesinin İptali ve İptal Sonucu Açılacak Davalar
Yapı Kayıt Belgesinin Ceza Davalarına Etkisi
Barkod: 9789750251832
Yayın Tarihi: Kasım 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 280
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
İMAR MEVZUATINA AYKIRI
YAPI KAVRAMI VE İMAR MEVZUATINA AYKIRI OLAN/OLMAYAN YAPILAR
I. İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPI KAVRAMI  21
II. İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPILAR  22
A. Ruhsatsız Yapılar  22
B. Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar  24
1. Kat Düzenine Aykırı Yapılar  24
2. Komşu Mesafeleri ile İlgili Kurallara Aykırı Yapılar  25
3. İmar Yolu ile İlgili Kurallara Aykırı Yapılar  25
4. Ön Cephe Hattına Aykırı Yapılar  26
5. Bina Derinliği ile İlgili Kurallara Aykırı Yapılar  28
6. Bölgeleme ile İlgili Kurallara Aykırı Yapılar  30
a. Bölgeleme Kavramı  30
b. Bölgeleme Türleri  33
aa. Kullanım Bölgelemesi  33
bb. Yoğunluk Bölgelemesi  45
c. Bölgeleme İle İlgili Kurallara Aykırılık  56
7. Yapı Kullanma İznine Aykırı Olarak Kullanılan Yapılar  57
C. Diğer İmar Kurallarına Aykırı Yapılar  58
1. Fen Kurallarına Aykırı Yapılar  58
2. Sağlık Kurallarına Aykırı Yapılar  58
3. Şehircilik İlkelerine, Planlama Esasları ve Kamu Yararına Aykırı Yapılar  58
4. Estetik Kurallarına Aykırı Yapılar  59
5. Trafik Kurallarına Aykırı Yapılar  60
6. Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapılar  60
7. Başkasının Taşınmazına Tecavüz Edilerek Yapılan Yapılar  61
İkinci Bölüm
İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA
YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNİN AMAÇLARI
I. İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPILARIN KAYIT ALTINA ALINMASI  65
II. İMAR BARIŞININ SAĞLANMASI  66
III. AFET RİSKLERİNE HAZIRLIK  68
Üçüncü Bölüm
YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR
I. YAPI KAYIT BELGESİ İÇİN BAŞVURU  69
A. Başvuru Konusu Olabilecek Yapılar  69
B. Yapıların Arsalar Üzerinde İnşa Edilmiş Olması  74
C. Başvuru Süresi  75
Ç. Yapı Kayıt Belgesi Bedelinin Ödenme Süresi  76
D. Yapı Kayıt Belgesi Başvurusunda bulunmaya Yetkili Kişiler  77
E. Başvurunun Yapılabileceği Yerler  78
F. Yapı Kayıt Sistemi  80
II. YAPI KAYIT BEDELİ VE ÖDENMESİ  81
A. Yapı Kayıt Bedelinin Oranı  81
B. Yapı Kayıt Bedelinin Belirlenmesi  93
C. Yapı Kayıt Bedelinin Ödenmesi  97
Ç. Yapı Kayıt Bedelinin Yatırılması  97
D. Yapı Kayıt Belgesi Ödenmeyecek Yapılar  100
III. YAPI KAYIT BELGESİNİN DÜZENLENMESİ  102
IV. YAPI KAYIT BELGESİNİN İLGİLİ İDARELERE VERİLMESİ  102
V. İNŞAAT HALİNDEKİ YAPILARA DA YAPI KAYIT BELGESİNİN VERİLMESİ VE ŞARTLARI  103
Dördüncü Bölüm
YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNİN SONUÇLARI
I. GEÇİCİ OLARAK ELEKTRİK, DOĞALGAZ VE SU BAĞLANABİLMESİ  105
II. TAHSİL EDİLEMEYEN PARA CEZALARININ İPTAL EDİLMESİ  109
III. ALINMIŞ YIKIM KARARLARININ İPTAL EDİLMESİ  110
IV. TAPUDA CİNS DEĞİŞİKLİĞİ VE KAT MÜLKİYETİ TESİSİNİN YAPILABİLMESİ  112
A. Cins Değişikliği ve Kat Mülkiyeti Tesisi Başvurusu ve Eklenecek Belgeler  115
1. Yapı Kayıt Belgesi  115
2. Mimari Proje  116
3. Umumi Hizmet Alanlarının Terk Edilmesi  118
4. Kat Mülkiyetini Kuran Yapı Maliki veya Malikleri Tarafından İmzalanmış Yönetim Plânı  123
5. Zemin Tespit Tutanağı  125
B. Cins Değişikliği ve Kat Mülkiyeti Tesisi Bedelinin Ödenmesi  133
C. Mimari Proje ve Zemin Tespit Tutanağının Hazırlanmasından Sorumluluk  135
1. Mimari Projenin Hazırlanmasından Sorumluluk  135
2. Zemin Tespit Tutanağının Hazırlanmasından Sorumluluk  137
VI. YAPI KAYIT BELGESİNİN KENTSEL DÖNÜŞÜME ETKİSİ  140
VII. YAPI KAYIT BELGESİ VERİLEN YAPILARDA RUHSAT ALINMAKSIZIN BASİT ONARIM VE TADİLATLARIN YAPILABİLMESİ  143
VIII. YAPI KAYIT BELGESİ VERİLEN YAPILARA İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ VERİLMESİ  145
Beşinci Bölüm
HAZİNEYE VE BELEDİYEYE AİT
TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ YAPILARA YAPI
KAYIT BELGESİ ALINMASI
I. HAZİNEYE AİT YAPILARA YAPI KAYIT BELGESİ ALINMASI  147
A. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Tahsis ve İstisnaları  148
B. Talep Üzerine Taşınmazların Belirlenen Rayiç Bedel Üzerinden Satışı  149
C. Satıştan Elde Edilen Gelirin Yatırılması  153
II. BELEDİYELERİN ÖZEL MÜLKİYETİNDE OLAN TAŞINMAZLAR ÜZERİNDE İNŞA EDİLEN YAPILARA YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİ  156
Altıncı Bölüm
YAPI KAYIT BELGESİ DÜZENLENEMEYECEK YAPILAR
I. BOĞAZİÇİ SAHİL ŞERİDİ VE ÖNGÖRÜNÜM BÖLGESİ İÇİNDE VE 2960 SAYILI BOĞAZİÇİ KANUNU’NA EKLİ KROKİ İLE LİSTEDE SINIR VE KOORDİNATLARI GÖSTERİLEN ALANDAKİ YAPILAR  159
II. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA İÇİNDE EKLİ KROKİ İLE LİSTEDE SINIR VE KOORDİNATLARI GÖSTERİLEN ALANLARDAKİ YAPILAR  163
III. 6546 SAYILI ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUNUN 2/1–E BENDİNDE BELİRLENMİŞ TARİHİ ALANDAKİ YAPILAR  164
IV. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT ÖZEL MÜLKİYETE KONU TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ YAPILAR  166
V. KESİNLEŞMİŞ PLANLARDA SOSYAL DONATI ALANI OLARAK BELİRLENMİŞ VE MALİYE BAKANLIĞI’NCA AYNI AMAÇLA DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE İLGİLİ KURUMLARA TAHSİS EDİLMİŞ HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ YAPILAR  167
A. Sosyal Donatı Kavramı  167
B. Hazineye ait Arazilerin Sosyal Donatı İçin İlgili kurumlara Tahsis/Terk Edilmesi  170
1. Terkin Şartları  171
a. Terk Yapılacak Taşınmazların İmar Kanunu’nun 11/1 Maddesinde Sayılan Alanlarda Kalması  172
b. Hazineye veya İl Özel İdarelerine Ait Bulunması  173
c. Vakıflar Genel Müdürlüğüne Ait Olmaması veya Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Kullanılmıyor Olması  174
ç. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın İzninin Alınması  174
d. Parselasyonun Yapılmış Olması  175
2. Terk Yetkisi  176
3. Terk İşleminin Aşamaları  177
4. Taşınmazın Terk Eden Kamu idaresine İadesinin Şartları  179
a. Özel Mülkiyete Konu Olma  179
b. Amaç Dışı Kullanım  180
C. Sosyal Donatı İçin Tahsis Edilmiş ve Maliye Bakanlığınca İlgili Kurumlara Tahsis Edilmiş Hazineye Ait Araziler Üzerindeki Yapılara Yapı Kayıt belgesi Düzenlenememesi  181
VI. YAPI KAYIT BELGESİ DÜZENLENEMEYECEK YAPILARA BU BELGENİN DÜZENLENDİĞİNİN TESPİTİ VE YAPTIRIMLARI  182
VII. YAPI KAYIT BELGESİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ  183
Yedinci Bölüm
SORUMLULUK VE DENETİM
I. YAPININ DEPREME DAYANIKLILIĞININ SORUMLULUĞUNUN MALİKE AİT OLMASI  185
II. YAPININ FEN VE SANAT NORM VE STANDARTLARINA AYKIRILIĞININ SORUMLULUĞUNUN MALİKE AİT OLMASI  187
III. YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞ VE İŞLEMLERİN DENETİMİ  189
A. Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine ilişkin İş ve İşlemlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Denetlenebilmesi  189
B. Yapı Kayıt Belgesi Düzenlenmesi Sırasında Yalan Beyanda Bulunanların Cezai Sorumluluğu  190
1. Yapı Kayıt Bedelinin Eksik Ödenmesi ve Sonuçları  190
2. Yapı Kayıt Belgesinin Düzenlenmesi Sırasında Yalan Beyanda Bulunulması  191
3. Yapı Kayıt Belgesi Bedelinin Fazla Ödenmesinin Sonuçları  196
IV. YAPI KAYIT BELGESİNİN İPTALİNDEN DOLAYI AÇILABİLECEK DAVALAR  196
A. İptal Davası  196
B. Tam Yargı Davası  199
Sekizinci Bölüm
YAPI KAYIT BELGESİ İLE İLGİLİ
HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER
I. YAPI KAYIT BELGESİ VERME YETKİSİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  203
II. İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA DÜZENLENEN YAPI KAYIT BELGESİNİN GEÇİCİ KORUMA SAĞLAMASI  204
III. YAPI KAYIT BELGESİNİN CEZA DAVALARINA ETKİSİ  205
A. İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu Bakımından  206
1. Yapı Ruhsatı Almadan veya Ruhsata Aykırı Olarak Bina Yaptırmak Suçu  207
2. Yapı Ruhsatı Olmadan Başlatılan İnşaatlar Dolayısıyla Kurulan Şantiyelere Elektrik, Su, Telefon Bağlantısı Yapılmasına Müsaade Etme Suçu  208
3. Yapı Kullanma İzni Almamış Binalarda Herhangi Bir Sınai Faaliyetin İcrasına Müsaade Etme Suçu  210
4. Yapı Kayıt Belgesi Alan Malikin TCK m. 184/‘teki Etkin Pişmanlıktan Yararlanıp Yararlanamayacağı  211
B. İnşaatın Mühürlenmesinden Sonra Mührün Kaldırılması Suçu Bakımından  213
C. Görevi Kötüye Kullanma Suçu Bakımından  215
1. Yapı Kayıt Belgesi Düzenlenen İmar Mevzuatına Aykırı Yapılara Ruhsat Verenler Hakkında Açılan Görevi Kötüye Kullanma ve İhmal Davaları  217
2. Korunan Alanlarda Yapılmış Kaçak Yapılara Göz Yuman veya Alınan Yıkım Kararını Uygulamayan Kamu Görevlileri Hakkında Açılan Görevi Kötüye Kullanma ve İhmal Davaları  222
3. İçme Suyu Havzaları ve Koruma Alanlarındaki Tesis ve Yapıları Kaldırmayan Kamu Görevlilerine Karşı Açılan Görevi Kötüye Kullanma ve İhmal Davaları  223
IV. YAPI KAYIT BELGESİ İŞLEMİNİN İDARİ İŞLEMLER İÇİNDEKİ YERİ  227
V. YAPI KAYIT BELGESİNİN İMAR AFFI ANLAMINA GELİP GELMEDİĞİ  230
A. İmar Mevzuatına Aykırı Yapılara Yapı Kayıt Belgesi Verilmesi İmar Affı Anlamına Gelir Görüşü  231
B. İmar Mevzuatına Aykırı Yapılara Yapı Kayıt Belgesi Verilmesi İmar Affı Anlamına Gelmez Görüşü  232
C. Görüşümüz  234
Sonuç  237
Ek: İlgili Mevzuat  241
Kaynaklar  267
Kavramlar Dizini  273
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
İMAR MEVZUATINA AYKIRI
YAPI KAVRAMI VE İMAR MEVZUATINA AYKIRI OLAN/OLMAYAN YAPILAR
I. İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPI KAVRAMI  21
II. İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPILAR  22
A. Ruhsatsız Yapılar  22
B. Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar  24
1. Kat Düzenine Aykırı Yapılar  24
2. Komşu Mesafeleri ile İlgili Kurallara Aykırı Yapılar  25
3. İmar Yolu ile İlgili Kurallara Aykırı Yapılar  25
4. Ön Cephe Hattına Aykırı Yapılar  26
5. Bina Derinliği ile İlgili Kurallara Aykırı Yapılar  28
6. Bölgeleme ile İlgili Kurallara Aykırı Yapılar  30
a. Bölgeleme Kavramı  30
b. Bölgeleme Türleri  33
aa. Kullanım Bölgelemesi  33
bb. Yoğunluk Bölgelemesi  45
c. Bölgeleme İle İlgili Kurallara Aykırılık  56
7. Yapı Kullanma İznine Aykırı Olarak Kullanılan Yapılar  57
C. Diğer İmar Kurallarına Aykırı Yapılar  58
1. Fen Kurallarına Aykırı Yapılar  58
2. Sağlık Kurallarına Aykırı Yapılar  58
3. Şehircilik İlkelerine, Planlama Esasları ve Kamu Yararına Aykırı Yapılar  58
4. Estetik Kurallarına Aykırı Yapılar  59
5. Trafik Kurallarına Aykırı Yapılar  60
6. Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapılar  60
7. Başkasının Taşınmazına Tecavüz Edilerek Yapılan Yapılar  61
İkinci Bölüm
İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA
YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNİN AMAÇLARI
I. İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPILARIN KAYIT ALTINA ALINMASI  65
II. İMAR BARIŞININ SAĞLANMASI  66
III. AFET RİSKLERİNE HAZIRLIK  68
Üçüncü Bölüm
YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR
I. YAPI KAYIT BELGESİ İÇİN BAŞVURU  69
A. Başvuru Konusu Olabilecek Yapılar  69
B. Yapıların Arsalar Üzerinde İnşa Edilmiş Olması  74
C. Başvuru Süresi  75
Ç. Yapı Kayıt Belgesi Bedelinin Ödenme Süresi  76
D. Yapı Kayıt Belgesi Başvurusunda bulunmaya Yetkili Kişiler  77
E. Başvurunun Yapılabileceği Yerler  78
F. Yapı Kayıt Sistemi  80
II. YAPI KAYIT BEDELİ VE ÖDENMESİ  81
A. Yapı Kayıt Bedelinin Oranı  81
B. Yapı Kayıt Bedelinin Belirlenmesi  93
C. Yapı Kayıt Bedelinin Ödenmesi  97
Ç. Yapı Kayıt Bedelinin Yatırılması  97
D. Yapı Kayıt Belgesi Ödenmeyecek Yapılar  100
III. YAPI KAYIT BELGESİNİN DÜZENLENMESİ  102
IV. YAPI KAYIT BELGESİNİN İLGİLİ İDARELERE VERİLMESİ  102
V. İNŞAAT HALİNDEKİ YAPILARA DA YAPI KAYIT BELGESİNİN VERİLMESİ VE ŞARTLARI  103
Dördüncü Bölüm
YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNİN SONUÇLARI
I. GEÇİCİ OLARAK ELEKTRİK, DOĞALGAZ VE SU BAĞLANABİLMESİ  105
II. TAHSİL EDİLEMEYEN PARA CEZALARININ İPTAL EDİLMESİ  109
III. ALINMIŞ YIKIM KARARLARININ İPTAL EDİLMESİ  110
IV. TAPUDA CİNS DEĞİŞİKLİĞİ VE KAT MÜLKİYETİ TESİSİNİN YAPILABİLMESİ  112
A. Cins Değişikliği ve Kat Mülkiyeti Tesisi Başvurusu ve Eklenecek Belgeler  115
1. Yapı Kayıt Belgesi  115
2. Mimari Proje  116
3. Umumi Hizmet Alanlarının Terk Edilmesi  118
4. Kat Mülkiyetini Kuran Yapı Maliki veya Malikleri Tarafından İmzalanmış Yönetim Plânı  123
5. Zemin Tespit Tutanağı  125
B. Cins Değişikliği ve Kat Mülkiyeti Tesisi Bedelinin Ödenmesi  133
C. Mimari Proje ve Zemin Tespit Tutanağının Hazırlanmasından Sorumluluk  135
1. Mimari Projenin Hazırlanmasından Sorumluluk  135
2. Zemin Tespit Tutanağının Hazırlanmasından Sorumluluk  137
VI. YAPI KAYIT BELGESİNİN KENTSEL DÖNÜŞÜME ETKİSİ  140
VII. YAPI KAYIT BELGESİ VERİLEN YAPILARDA RUHSAT ALINMAKSIZIN BASİT ONARIM VE TADİLATLARIN YAPILABİLMESİ  143
VIII. YAPI KAYIT BELGESİ VERİLEN YAPILARA İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ VERİLMESİ  145
Beşinci Bölüm
HAZİNEYE VE BELEDİYEYE AİT
TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ YAPILARA YAPI
KAYIT BELGESİ ALINMASI
I. HAZİNEYE AİT YAPILARA YAPI KAYIT BELGESİ ALINMASI  147
A. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Tahsis ve İstisnaları  148
B. Talep Üzerine Taşınmazların Belirlenen Rayiç Bedel Üzerinden Satışı  149
C. Satıştan Elde Edilen Gelirin Yatırılması  153
II. BELEDİYELERİN ÖZEL MÜLKİYETİNDE OLAN TAŞINMAZLAR ÜZERİNDE İNŞA EDİLEN YAPILARA YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİ  156
Altıncı Bölüm
YAPI KAYIT BELGESİ DÜZENLENEMEYECEK YAPILAR
I. BOĞAZİÇİ SAHİL ŞERİDİ VE ÖNGÖRÜNÜM BÖLGESİ İÇİNDE VE 2960 SAYILI BOĞAZİÇİ KANUNU’NA EKLİ KROKİ İLE LİSTEDE SINIR VE KOORDİNATLARI GÖSTERİLEN ALANDAKİ YAPILAR  159
II. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA İÇİNDE EKLİ KROKİ İLE LİSTEDE SINIR VE KOORDİNATLARI GÖSTERİLEN ALANLARDAKİ YAPILAR  163
III. 6546 SAYILI ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUNUN 2/1–E BENDİNDE BELİRLENMİŞ TARİHİ ALANDAKİ YAPILAR  164
IV. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT ÖZEL MÜLKİYETE KONU TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ YAPILAR  166
V. KESİNLEŞMİŞ PLANLARDA SOSYAL DONATI ALANI OLARAK BELİRLENMİŞ VE MALİYE BAKANLIĞI’NCA AYNI AMAÇLA DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE İLGİLİ KURUMLARA TAHSİS EDİLMİŞ HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ YAPILAR  167
A. Sosyal Donatı Kavramı  167
B. Hazineye ait Arazilerin Sosyal Donatı İçin İlgili kurumlara Tahsis/Terk Edilmesi  170
1. Terkin Şartları  171
a. Terk Yapılacak Taşınmazların İmar Kanunu’nun 11/1 Maddesinde Sayılan Alanlarda Kalması  172
b. Hazineye veya İl Özel İdarelerine Ait Bulunması  173
c. Vakıflar Genel Müdürlüğüne Ait Olmaması veya Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Kullanılmıyor Olması  174
ç. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın İzninin Alınması  174
d. Parselasyonun Yapılmış Olması  175
2. Terk Yetkisi  176
3. Terk İşleminin Aşamaları  177
4. Taşınmazın Terk Eden Kamu idaresine İadesinin Şartları  179
a. Özel Mülkiyete Konu Olma  179
b. Amaç Dışı Kullanım  180
C. Sosyal Donatı İçin Tahsis Edilmiş ve Maliye Bakanlığınca İlgili Kurumlara Tahsis Edilmiş Hazineye Ait Araziler Üzerindeki Yapılara Yapı Kayıt belgesi Düzenlenememesi  181
VI. YAPI KAYIT BELGESİ DÜZENLENEMEYECEK YAPILARA BU BELGENİN DÜZENLENDİĞİNİN TESPİTİ VE YAPTIRIMLARI  182
VII. YAPI KAYIT BELGESİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ  183
Yedinci Bölüm
SORUMLULUK VE DENETİM
I. YAPININ DEPREME DAYANIKLILIĞININ SORUMLULUĞUNUN MALİKE AİT OLMASI  185
II. YAPININ FEN VE SANAT NORM VE STANDARTLARINA AYKIRILIĞININ SORUMLULUĞUNUN MALİKE AİT OLMASI  187
III. YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞ VE İŞLEMLERİN DENETİMİ  189
A. Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine ilişkin İş ve İşlemlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Denetlenebilmesi  189
B. Yapı Kayıt Belgesi Düzenlenmesi Sırasında Yalan Beyanda Bulunanların Cezai Sorumluluğu  190
1. Yapı Kayıt Bedelinin Eksik Ödenmesi ve Sonuçları  190
2. Yapı Kayıt Belgesinin Düzenlenmesi Sırasında Yalan Beyanda Bulunulması  191
3. Yapı Kayıt Belgesi Bedelinin Fazla Ödenmesinin Sonuçları  196
IV. YAPI KAYIT BELGESİNİN İPTALİNDEN DOLAYI AÇILABİLECEK DAVALAR  196
A. İptal Davası  196
B. Tam Yargı Davası  199
Sekizinci Bölüm
YAPI KAYIT BELGESİ İLE İLGİLİ
HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER
I. YAPI KAYIT BELGESİ VERME YETKİSİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  203
II. İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA DÜZENLENEN YAPI KAYIT BELGESİNİN GEÇİCİ KORUMA SAĞLAMASI  204
III. YAPI KAYIT BELGESİNİN CEZA DAVALARINA ETKİSİ  205
A. İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu Bakımından  206
1. Yapı Ruhsatı Almadan veya Ruhsata Aykırı Olarak Bina Yaptırmak Suçu  207
2. Yapı Ruhsatı Olmadan Başlatılan İnşaatlar Dolayısıyla Kurulan Şantiyelere Elektrik, Su, Telefon Bağlantısı Yapılmasına Müsaade Etme Suçu  208
3. Yapı Kullanma İzni Almamış Binalarda Herhangi Bir Sınai Faaliyetin İcrasına Müsaade Etme Suçu  210
4. Yapı Kayıt Belgesi Alan Malikin TCK m. 184/‘teki Etkin Pişmanlıktan Yararlanıp Yararlanamayacağı  211
B. İnşaatın Mühürlenmesinden Sonra Mührün Kaldırılması Suçu Bakımından  213
C. Görevi Kötüye Kullanma Suçu Bakımından  215
1. Yapı Kayıt Belgesi Düzenlenen İmar Mevzuatına Aykırı Yapılara Ruhsat Verenler Hakkında Açılan Görevi Kötüye Kullanma ve İhmal Davaları  217
2. Korunan Alanlarda Yapılmış Kaçak Yapılara Göz Yuman veya Alınan Yıkım Kararını Uygulamayan Kamu Görevlileri Hakkında Açılan Görevi Kötüye Kullanma ve İhmal Davaları  222
3. İçme Suyu Havzaları ve Koruma Alanlarındaki Tesis ve Yapıları Kaldırmayan Kamu Görevlilerine Karşı Açılan Görevi Kötüye Kullanma ve İhmal Davaları  223
IV. YAPI KAYIT BELGESİ İŞLEMİNİN İDARİ İŞLEMLER İÇİNDEKİ YERİ  227
V. YAPI KAYIT BELGESİNİN İMAR AFFI ANLAMINA GELİP GELMEDİĞİ  230
A. İmar Mevzuatına Aykırı Yapılara Yapı Kayıt Belgesi Verilmesi İmar Affı Anlamına Gelir Görüşü  231
B. İmar Mevzuatına Aykırı Yapılara Yapı Kayıt Belgesi Verilmesi İmar Affı Anlamına Gelmez Görüşü  232
C. Görüşümüz  234
Sonuç  237
Ek: İlgili Mevzuat  241
Kaynaklar  267
Kavramlar Dizini  273
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020