Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Türk Patent ve Marka Kurumu Uygulamaları ve Yargıtay Kararları Işığında
Marka Tescil Süreci
Mart 2020 / 1. Baskı / 278 Syf.
Fiyatı: 70.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Marka ile ilgili sorunların mahkemeye taşınmadan Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde çözülmesi gerek zaman gerekse masraf açısından büyük bir kazanım sağlamaktadır. Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki en zorlu itiraz süreci dahi birkaç ay içerisinde sonuçlanırken marka ile ilgili davalar yıllarca sürebilmektedir.

Bununla beraber, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki tescil yahut itiraz süreçleri, sonraki aşamaların zeminini oluşturmaktadır. Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki bir işlemin dava konusu edilmesi durumunda, davanın konusu yada temeli başlangıçtaki işlemler olacaktır.
Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki sürece ilişkin hukuki çalışmaların artması, daha çabuk ve ekonomik çözümler sunmakla kalmayacak, aynı zamanda davanın temelini teşkil eden işlemlerle ilgili sürecin bilinirliğini arttıracaktır.

Bu nedenle bu kitapla, Türk Patent ve Marka Kurumunun en üst karar organı olan Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu karar ve uygulamalarını da ele almak suretiyle, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki işlemlerle ilgili süreçleri açıklamaya çalışmakta, böylece marka tescil süreci ile ilgili gerek tescil başvurusu yapmak isteyenleri, gerekse tescil sürecinden sonraki yargılama evresinde görev almak isteyenleri aydınlatmayı hedeflemektedir.

Konu Başlıkları
Marka Kavramı ve Yasal Gelişimi
Marka Başvurusu ve Karara Bağlanması, Genel Olarak Marka Tescil Süreci
Mutlak ve Nispi Red Nedenleri
Markanın Tescili ve Yenilenmesi
Rüçhan Hak
Garanti Markası ve Ortak Marka
Markanın Hukuki İşlemlere Konu Edilmesi
Marka Hakkının Sona Ermesi
Türk Patent ve Marka Kurumu, Marka Vekili
Barkod: 9789750259982
Yayın Tarihi: Mart 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 278
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
Giriş  13
Birinci Bölüm
MARKA KAVRAMI VE YASAL GELİŞİMİ
I. YASAL GELİŞİM  15
II. MARKA  24
İkinci Bölüm
MARKA BAŞVURUSU VE KARARA BAĞLANMASI,
GENEL OLARAK MARKA TESCİL SÜRECİ
I. GİRİŞ  27
II. BAŞVURU  38
III. SINIFLANDIRMA  41
IV. İLK İNCELEME  44
V. MUVAFAKATNAME  53
VI. YAYIN  54
VII. YAYIMA İTİRAZ  55
VIII. İTİRAZA KARŞI GÖRÜŞ BİLDİRİLMESİ VE KULLANIM İSPATI  57
IX. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN GÖRÜŞ BİLDİRMESİ  68
X. MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ  70
XI. NİSPİ RET NEDENLERİ  73
XII. TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU KARARLARI, KARARA İTİRAZ  75
XIII. TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU KARARLARINA KARŞI DAVA AÇILMASI  76
Üçüncü Bölüm
MUTLAK VE NİSPİ RED NEDENLERİ
I. MUTLAK RET NEDENLERİ  79
1. Marka Olabilecek İşaretler  79
2. Herhangi Bir Ayırt Edici Niteliğe Sahip Olmayan İşaretler  80
3. Vasıf Bildiren İşaretler  81
4. Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzer İşaretler  85
5. Meslek, Sanat, Ticaret Grubunu Ayırt Etmeye Yarayan İşaret ve Adlandırmalar  88
6. Malın Özelliğinden Kaynaklanan İşaretler  91
7. Yanıltıcı Nitelikteki İşaretler  92
8. Paris Sözleşmesi Reddedilecek İşaretler  93
9. Tarihi ve Kültürel Değerler Bakımından Halka Mal Olmuş İşaretler ile Yetkili Mercilerce Tescil İzni Verilmemiş Olan Armalar, Nişanlar veya Adlandırmaları İçeren İşaretler  95
10. Dinî Değerleri veya Sembolleri İçeren İşaretler  96
11. Kamu Düzenine veya Genel Ahlaka Aykırı İşaretler  97
12. Tescilli Coğrafi İşaretten Oluşan ya da Tescilli Coğrafi İşaret İçeren İşaretler  98
13. Markanın Kullanım Sonucu Ayırt Edici Hale Gelmesi  100
14. Yabancı Dildeki Kelimeler  106
II. NİSPİ RET NEDENLERİ  106
1. Tescil Edilmiş ya da Tescili İçin Başvuru Yapılmış Marka İle Benzer Olan İşaretler  108
a. Tescil Edilmiş veya Önceki Tarihte Başvurusu Yapılmış Marka  108
b. İtiraz  108
c. Karıştırılma İhtimali  110
d. Markanın Aynısının Aynı Mal ve Hizmetlerde Tescili İçin Başvuru Yapılmış Olması  119
e. Markanın Aynısının yada Benzerinin Benzer Mal ve Hizmetlerde Tescili İçin Başvuru Yapılmış olması  120
2. Ticari Vekil ya da Temsilci Tarafından Sahibinin İzni Olmaksızın Tescili İçin Başvuru Yapılan İşaret  124
3. Başvurunun Tescilsiz Markayı İçermesi  128
4. Tanınmış Marka  132
a. Paris Sözleşmesi Kapsamında Tanınmış Marka  133
b. Diğer Tanınmış Markalar  135
c. Markanın Ayırt Edici Karakterinin Zarar Görmesi  142
d. Markanın İtibarının Zarar Görmesi  144
e. Haksız Bir Yararın Sağlanması  145
5. İşaretin Başkasına Ait Başkasına Ait İsim, Ticaret Unvanı, Fotoğraf, Telif Hakkı veya Herhangi Bir Fikri Mülkiyet Hakkını İçermesi  147
a. Kişi Adı–Soyadı veya Fotoğrafı  148
b. Ticaret Unvanı  149
c. Telif veya Herhangi Bir Fikri Mülkiyet Hakkı  150
6. İşaretin Ortak veya Garanti Markası İçermesi  152
7. Yenilenmemiş Markayı İçeren İşaret  153
8. Kötüniyet  154
9. Dürüstçe Kullanım  157
Dördüncü Bölüm
MARKANIN TESCİLİ VE YENİLENMESİ
I. MARKANIN TESCİLİ  161
II. MARKANIN YENİLENMESİ  163
III. MARKA TESCİLİNDEN DOĞAN HAKLARIN KAPSAMI VE İSTİSNALAR  165
1. Marka Hakkının Kapsamı  165
2. Önceki Tarihli Markalara Karşı İleri Sürülememesi  171
3. Dürüstçe Kullanım  173
IV. MADRİD SİSTEMİ  175
Beşinci Bölüm
RÜÇHAN HAK
I. ÜLKESELLİK İLKESİ  177
II. GENEL OLARAK RÜÇHAN HAKKI  179
III. RÜÇHAN HAKKININ TÜRLERİ  180
IV. RÜÇHAN HAKKININ KOŞULLARI  181
1. Rüçhan Hakkı Sahibi  181
2. Başvuru Rüçhanın Koşulları  183
3. Sergi Rüçhanı  185
4. Rüçhan Hakkının Süre Bakımından Sınırı  188
5. Rüçhan Hakkının Etkisi  190
Altıncı Bölüm
GARANTİ MARKASI VE ORTAK MARKA
I. TANIM VE İŞLEV  191
II. GARANTİ MARKASI VE ORTAK MARKANIN TESCİL SÜRECİNE İLİŞKİN ÖZELLİKLER  191
Yedinci Bölüm
MARKANIN HUKUKİ İŞLEMLERE KONU EDİLMESİ
I. LİSANS SÖZLEŞMESİ  195
A. Kullanım Hakkının Kapsamına Göre Lisans Sözleşmesi  195
B. Lisans Sözleşmesinin Niteliği ve Kapsamı  196
C. Lisans Sözleşmesinin Şekli  199
D. Lisans Sözleşmesinin Sicile Kaydedilmesi  200
E. Lisans Sözleşmesinin Sona Ermesi  202
II. BİRLİKTE MARKA  204
A. Paylı ve Elbirliği Mülkiyeti  204
B. Hisseli Markanın Temsili  207
C. Ortakların Markayı Kullanma Yetkisi  210
D. Şufa Hakkı  212
E. Ortaklığın Sonlandırılması  214
Sekizinci Bölüm
MARKA HAKKININ SONA ERMESİ
XI. MARKA HAKKININ SONA ERMESİ  221
A. Markanın İptali ve Hükümsüzlüğü  222
1. İptal Sebepleri  223
2. Hükümsüzlük Sebepleri  230
3. İptal ve Hükümsüzlüğün Sonuçları  247
4. İptal Talebi ve Hükümsüzlük Davası  249
B. Markanın Yenilenmemesi  253
C. Marka Sahibinin Marka Hakkından Vazgeçmesi  254
D. Marka Hakkının Belirli Kişi Yada Kuruluşlar Yönünden Sona Ermesi  255
E. Markanın Piyasaya Sürülmesi  257
Dokuzuncu Bölüm
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU, MARKA VEKİLİ
I. TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU  261
II. MARKA VEKİLİ  264
III. MESLEK KURALLARI  267
Kaynaklar  273
Kavramlar Dizini  275
Özgeçmiş  277
 


İlkut Elif Kandil Göker
Mart 2020
17.50 TL
Sepete Ekle
Gözdenur Güllü
Mart 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
İlhami Güneş
Şubat 2020
145.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
Giriş  13
Birinci Bölüm
MARKA KAVRAMI VE YASAL GELİŞİMİ
I. YASAL GELİŞİM  15
II. MARKA  24
İkinci Bölüm
MARKA BAŞVURUSU VE KARARA BAĞLANMASI,
GENEL OLARAK MARKA TESCİL SÜRECİ
I. GİRİŞ  27
II. BAŞVURU  38
III. SINIFLANDIRMA  41
IV. İLK İNCELEME  44
V. MUVAFAKATNAME  53
VI. YAYIN  54
VII. YAYIMA İTİRAZ  55
VIII. İTİRAZA KARŞI GÖRÜŞ BİLDİRİLMESİ VE KULLANIM İSPATI  57
IX. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN GÖRÜŞ BİLDİRMESİ  68
X. MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ  70
XI. NİSPİ RET NEDENLERİ  73
XII. TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU KARARLARI, KARARA İTİRAZ  75
XIII. TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU KARARLARINA KARŞI DAVA AÇILMASI  76
Üçüncü Bölüm
MUTLAK VE NİSPİ RED NEDENLERİ
I. MUTLAK RET NEDENLERİ  79
1. Marka Olabilecek İşaretler  79
2. Herhangi Bir Ayırt Edici Niteliğe Sahip Olmayan İşaretler  80
3. Vasıf Bildiren İşaretler  81
4. Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzer İşaretler  85
5. Meslek, Sanat, Ticaret Grubunu Ayırt Etmeye Yarayan İşaret ve Adlandırmalar  88
6. Malın Özelliğinden Kaynaklanan İşaretler  91
7. Yanıltıcı Nitelikteki İşaretler  92
8. Paris Sözleşmesi Reddedilecek İşaretler  93
9. Tarihi ve Kültürel Değerler Bakımından Halka Mal Olmuş İşaretler ile Yetkili Mercilerce Tescil İzni Verilmemiş Olan Armalar, Nişanlar veya Adlandırmaları İçeren İşaretler  95
10. Dinî Değerleri veya Sembolleri İçeren İşaretler  96
11. Kamu Düzenine veya Genel Ahlaka Aykırı İşaretler  97
12. Tescilli Coğrafi İşaretten Oluşan ya da Tescilli Coğrafi İşaret İçeren İşaretler  98
13. Markanın Kullanım Sonucu Ayırt Edici Hale Gelmesi  100
14. Yabancı Dildeki Kelimeler  106
II. NİSPİ RET NEDENLERİ  106
1. Tescil Edilmiş ya da Tescili İçin Başvuru Yapılmış Marka İle Benzer Olan İşaretler  108
a. Tescil Edilmiş veya Önceki Tarihte Başvurusu Yapılmış Marka  108
b. İtiraz  108
c. Karıştırılma İhtimali  110
d. Markanın Aynısının Aynı Mal ve Hizmetlerde Tescili İçin Başvuru Yapılmış Olması  119
e. Markanın Aynısının yada Benzerinin Benzer Mal ve Hizmetlerde Tescili İçin Başvuru Yapılmış olması  120
2. Ticari Vekil ya da Temsilci Tarafından Sahibinin İzni Olmaksızın Tescili İçin Başvuru Yapılan İşaret  124
3. Başvurunun Tescilsiz Markayı İçermesi  128
4. Tanınmış Marka  132
a. Paris Sözleşmesi Kapsamında Tanınmış Marka  133
b. Diğer Tanınmış Markalar  135
c. Markanın Ayırt Edici Karakterinin Zarar Görmesi  142
d. Markanın İtibarının Zarar Görmesi  144
e. Haksız Bir Yararın Sağlanması  145
5. İşaretin Başkasına Ait Başkasına Ait İsim, Ticaret Unvanı, Fotoğraf, Telif Hakkı veya Herhangi Bir Fikri Mülkiyet Hakkını İçermesi  147
a. Kişi Adı–Soyadı veya Fotoğrafı  148
b. Ticaret Unvanı  149
c. Telif veya Herhangi Bir Fikri Mülkiyet Hakkı  150
6. İşaretin Ortak veya Garanti Markası İçermesi  152
7. Yenilenmemiş Markayı İçeren İşaret  153
8. Kötüniyet  154
9. Dürüstçe Kullanım  157
Dördüncü Bölüm
MARKANIN TESCİLİ VE YENİLENMESİ
I. MARKANIN TESCİLİ  161
II. MARKANIN YENİLENMESİ  163
III. MARKA TESCİLİNDEN DOĞAN HAKLARIN KAPSAMI VE İSTİSNALAR  165
1. Marka Hakkının Kapsamı  165
2. Önceki Tarihli Markalara Karşı İleri Sürülememesi  171
3. Dürüstçe Kullanım  173
IV. MADRİD SİSTEMİ  175
Beşinci Bölüm
RÜÇHAN HAK
I. ÜLKESELLİK İLKESİ  177
II. GENEL OLARAK RÜÇHAN HAKKI  179
III. RÜÇHAN HAKKININ TÜRLERİ  180
IV. RÜÇHAN HAKKININ KOŞULLARI  181
1. Rüçhan Hakkı Sahibi  181
2. Başvuru Rüçhanın Koşulları  183
3. Sergi Rüçhanı  185
4. Rüçhan Hakkının Süre Bakımından Sınırı  188
5. Rüçhan Hakkının Etkisi  190
Altıncı Bölüm
GARANTİ MARKASI VE ORTAK MARKA
I. TANIM VE İŞLEV  191
II. GARANTİ MARKASI VE ORTAK MARKANIN TESCİL SÜRECİNE İLİŞKİN ÖZELLİKLER  191
Yedinci Bölüm
MARKANIN HUKUKİ İŞLEMLERE KONU EDİLMESİ
I. LİSANS SÖZLEŞMESİ  195
A. Kullanım Hakkının Kapsamına Göre Lisans Sözleşmesi  195
B. Lisans Sözleşmesinin Niteliği ve Kapsamı  196
C. Lisans Sözleşmesinin Şekli  199
D. Lisans Sözleşmesinin Sicile Kaydedilmesi  200
E. Lisans Sözleşmesinin Sona Ermesi  202
II. BİRLİKTE MARKA  204
A. Paylı ve Elbirliği Mülkiyeti  204
B. Hisseli Markanın Temsili  207
C. Ortakların Markayı Kullanma Yetkisi  210
D. Şufa Hakkı  212
E. Ortaklığın Sonlandırılması  214
Sekizinci Bölüm
MARKA HAKKININ SONA ERMESİ
XI. MARKA HAKKININ SONA ERMESİ  221
A. Markanın İptali ve Hükümsüzlüğü  222
1. İptal Sebepleri  223
2. Hükümsüzlük Sebepleri  230
3. İptal ve Hükümsüzlüğün Sonuçları  247
4. İptal Talebi ve Hükümsüzlük Davası  249
B. Markanın Yenilenmemesi  253
C. Marka Sahibinin Marka Hakkından Vazgeçmesi  254
D. Marka Hakkının Belirli Kişi Yada Kuruluşlar Yönünden Sona Ermesi  255
E. Markanın Piyasaya Sürülmesi  257
Dokuzuncu Bölüm
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU, MARKA VEKİLİ
I. TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU  261
II. MARKA VEKİLİ  264
III. MESLEK KURALLARI  267
Kaynaklar  273
Kavramlar Dizini  275
Özgeçmiş  277
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020