Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi
(İş Fikri Üretme–KOSGEB İş Planı–Girişimcilikte Başarı Faktörleri)
Eylül 2017 / 9. Baskı / 472 Syf.
Fiyatı: 42.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bu kitap, girişimcilik ve küçük işletmeler konusunu ilgilenenlere kavratabilme amacıyla, iş fikri, girişimcilikte başarı ve başarısızlık faktörleri, küçük işletmelerin kuruluşu, küçük işletmelerde yöne-tim, üretim, pazarlama ve finansman planları ve yeni uygulamaları kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

Eserde ayrıca başta KOSGEB destekleri olmak üzere küçük işletmelere destek sağlayan kuruluşlar, küçük işletmelerin sorunları ve çözüm yolları ile güçlü ve zayıf yönleri paylaşılmıştır.

YÖK'ün KOSGEB ile işbirliği çalışmasını dikkate alarak, kitap on dört bölüm olarak düzenlenmiştir. Bu doğrultuda KOSGEB Girişimcilik eğitim modüllerindeki bilgilerin tamamını içerecek şekilde yeniden düzenlenmiş olan bu eserin müfredatı takip edilebilirse, KOSGEB ile anlaşmak kaydıyla, eğitim alan öğrencilerin sertifika almaları ve bunun sonucunda "KOSGEB Girişimcilik Desteği"nden yararlanmaları mümkün olabilecektir.

Konu Başlıkları
İş Fikri Üretme ve İş Fikri Kaynakları
Girişimciliği Etkileyen ve Belirleyen Faktörler
İşletmelerin Kuruluş Süreci ve Amaçları
İşletmelerin Türleri, Sınıflandırılması ve Temel İşlevleri
Küçük İşletmelerin İşlevleri Yönetim, Üretim, Pazarlama ve Finans Planları
KOBİ'lerin Ortak Özellikleri, Güçlü ve Zayıf Yönleri
KOBİ'lerin Ekonomik ve Sosyal Sisteme Katkıları,
Küçük İşletmelere Destek Sağlayan Kuruluşlar
KOSGEB Destekleri ve KOSGEB İş Planı Hazırlama
Küçük İşletmelerin Sorunları ve Çözüm Yolları
AB Hibe Projeleri ve Proje Hazırlama Rehberi
Barkod: 9789750244216
Yayın Tarihi: Eylül 2017
Baskı Sayısı:  9
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 472
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Giriş  19
Birinci Bölüm
GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE GELİŞİMİ
A. İŞLETMECİLİK VE GİRİŞİMCİLİK  23
1. İşletme Kavramı  25
2. İşletmecilik Kavramı  27
3. Girişim, Girişimci ve Girişimcilik  28
4. Girişimcilik ile İlgili Diğer Kavramlar  33
5. Girişimciliğin Temel Fonksiyonları  36
B. GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞİMİ  38
1. Girişimciliğin Tarihsel Gelişimi  38
2. Türkiye’de Girişimcilik  38
3. Girişimciliğin Geleceği  43
İkinci Bölüm
GİRİŞİMCİLİK TÜRLERİ VE GİRİŞİMCİLİĞİN TEMELLERİ
A. GİRİŞİMCİLİK TÜRLERİ  49
1. Temel Girişimcilik Özellikleri  50
2. Girişimcilik Türleri  53
2.1. Fırsat Girişimciliği  53
2.2. Yenilikçi Girişimcilik  54
2.3. Takipçi Girişimcilik  55
3. Girişimcilik Tipolojisi  55
B. GİRİŞİMCİLİĞİN TEMELLERİ  56
1. Yeni İş Fikrinin Kaynakları  56
2. Yeni Fikir Üretme Yöntemleri  61
2.1. Beyin Fırtınası  61
2.2. İş Matrisi  61
2.3. Fikirler Haritası  62
2.4. Sorun Çözümü Yaklaşımı  63
2.5. İhtiyaç Analizi  63
3. Nasıl Girişimci Olunur?  64
3.1. Doğuştan Gelen Yetenek ve Donanımlar  65
3.2. Kazanılabilir Nitelikler  66
3.3. Girişimcilik Özelliklerinin Test Edilmesi  67
4. Girişimciliği Etkileyen ve Belirleyen Faktörler  72
5. Girişimciliğin Önemi  73
Üçüncü Bölüm
GİRİŞİMİN (İŞLETME) AMAÇLARI VE BAŞARI FAKTÖRLERİ
A. İŞLETMELERİN AMAÇLARI VE SORUMLULUKLARI  79
1. İşletmelerin Amaçları  79
1.1. Uzun Dönemde Kâr Elde Etme  80
1.2. Topluma Hizmet Sunma  81
1.3. Bağımsız Olma ve Prestij Sağlama  81
1.4. Ömrünü Sürekli Kılma  82
2. İşletmelerin Sorumlulukları  82
2.1. İşletmelerin Toplumsal Sorumlulukları  83
2.2. İşletmelerin Ekonomik Sorumlulukları  84
3. İşletme Kurma Nedenleri  84
B. GİRİŞİMCİLİKTE BAŞARI FAKTÖRLERİ  85
1. Uygun Bir İşin Olması  87
2. İşe Başlamak İçin Uygun Zamanın Seçilmesi  88
3. Yönetim Yeteneği ve Tecrübesi  89
4. Öz Sermaye ve Kredi Olanakları  89
5. Riske Karşı Güvence  90
C. GİRİŞİMCİLİKTE BAŞARISIZLIK NEDENLERİ  91
1. Kuruluş Yerinin İyi Seçilememiş Olması  93
2. Rekabet Faktörlerinin Dikkate Alınmaması  94
3. Sermaye Yetersizliği  95
4. Kişisel Unsurlar  96
4.1. Ticaret Bilgisinin Yetersizliği  96
4.2. Hazırlıklı Olmadan İşe Başlamak  97
5. Yetersiz Zaman  98
Dördüncü Bölüm
İŞLETMELERİN KURULUŞ SÜRECİ VE
İŞ PLANI HAZIRLANMASI
A. KURULUŞ SÜRECİ VE FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI  101
1. Pazar Araştırması ve Talep Tahmini  101
2. Kuruluş Aşamaları  103
2.1. Proje Yatırım Düşüncesi  104
2.2. Fizibilite (Yapılabilirlik) Çalışmaları  107
2.3. Fizibilite Raporu  111
2.4. Yatırım Kararı ve Yatırım Projesi  112
2.5. Uygulama ve Denetim  113
2.6. Fizibilite Raporu Örneği  113
3. Kuruluş Dosyası Hazırlama  117
B. İŞ PLANI HAZIRLANMASI  119
Beşinci Bölüm
KURULUŞ YERİ, KAPASİTE VE
İŞLETME ÖLÇEĞİNİN BELİRLENMESİ
A. KURULUŞ YERİ SEÇİMİ  127
1. Kuruluş Yeri Kavramı  128
2. Kuruluş Yeri Seçiminin Aşamaları  129
3. Kuruluş Yeri Faktörleri  130
4. En Uygun Kuruluş Yeri  134
5. Organize Sanayi Bölgesi (OSB)  135
6. Küçük Sanayi Sitesi (KSS)  136
7. Teknopark (Yeni Teknoloji Merkezi)  137
B. KAPASİTE KULLANIMI VE BAŞABAŞ NOKTASI ANALİZİ  138
1. Kapasite Kavramı  138
2. Kapasite Türleri  139
2.1. Teorik (Maksimum) Kapasite  139
2.2. Normal (Pratik) Kapasite  140
2.3. Gerçek (Fiili) Kapasite  140
2.4. Atıl (Boş) Kapasite  141
2.5. Zorlanmış Kapasite  142
3. Kapasite Kullanımı ve Sorunları  142
4. Başabaş Noktası Analizi  144
C. İŞLETME ÖLÇEĞİNİN BELİRLENMESİ  145
1. Ölçek ve Ölçeğin Belirlenmesinde Kullanılan Ölçütler  146
1.1. Nicel Ölçütler  147
1.2. Nitel Ölçütler  147
2. Ölçek Büyüklüğüne Göre İşletmeler  148
2.1. Büyük İşletmeler  149
2.2. Orta Boy İşletmeler  150
2.3. Küçük İşletmeler  150
2.4. Mikro İşletmeler  152
3. Optimum Kapasite ve Uygun Kuruluş Ölçeğinin Seçimi  153
Altıncı Bölüm
İŞLETME TÜRLERİ VE KOBİLER
A. HUKUKİ YAPININ SEÇİMİ  163
1. Şahıs İşletmeleri ve Hukuksal Yapısı  163
2. Ortaklık  164
2.1. Adi Ortaklık  164
2.2. Ticaret Şirketi  165
2.2.1. Şahıs Şirketleri  165
2.2.2. Sermaye Şirketleri  167
B. BÜYÜKLÜK VE DİĞER ÖLÇÜTLERE GÖRE İŞLETMELER  169
1. Üretilen Mal ve Hizmet Türüne Göre İşletmeler  170
2. Mülkiyet Durumlarına Göre İşletmeler  171
3. Faaliyet Alanlarına Göre İşletmeler  172
4. Büyüklüklerine Göre İşletmeler  172
C. KOBİ’LER, KOBİ’LERİN TANIMI, ÖZELLİKLERİ VE FAALİYET ALANLARI  173
1. KOBİ’lerin Tanımı  174
2. Yasal Tanım  175
3. KOBİ’lerin Ortak Özellikleri  179
3.1. Bağımsız Olma  179
3.2. Girişim (Teşebbüs) Yeteneği  180
3.3. Kişisel İlişkiler  180
4. KOBİ’lerin Nitel ve Nicel Özellikleri  181
4.1. KOBİ’lerin Nitel Özellikleri  181
4.1.1. KOBİ Sahipliğine İlişkin Nitel Özellikler  182
4.1.2. KOBİ’lerin Örgütsel Yapısına İlişkin Nitel Özellikler  183
4.2. KOBİ’lerin Nicel Özellikleri  183
4.2.1. Personel Sayısı  183
4.2.2. Makine Sayısı  184
4.2.3. Üretim Kapasitesi  184
4.2.4. Sabit Varlıkların ve Makine Parkının Değeri  184
4.2.5. Satış Hasılatı (Mali Bilanço) ve Katma Değer  185
5. KOBİ’lerin Faaliyet Alanları  185
5.1. Üretim Sektörü  186
5.1.1. Rakip Sanayi  187
5.1.2. Yan Sanayi  187
5.2. Ticaret Sektörü  188
5.3. Hizmet Sektörü  188
Yedinci Bölüm
KÜÇÜK İŞLETMELERDE YÖNETİM İŞLEVİ,
YENİ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI VE YÖNETİM PLANI
A. KÜÇÜK İŞLETMELERDE YÖNETİM İŞLEVİ  193
1. Planlama İşlevi  195
2. Örgütleme İşlevi  197
3. Kadrolama İşlevi  198
4. Koordinasyon (Eşgüdümleme) İşlevi  199
5. Yöneltme İşlevi  200
6. Denetim İşlevi  202
B. YENİ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI  203
1. Toplam Kalite Yönetimi  203
2. Değişim Mühendisliği (Reengineering)  209
3. Stratejik Kalite Planlaması  211
4. Örgütse Küçülme (Downsizing)  212
5. Personel Güçlendirme (Empowerment)  213
6. Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)  213
7. Kıyaslama (Benchmarking)  214
8. Öğrenen Organizasyon  215
C. YÖNETİM PLANI  216
Sekizinci Bölüm
KÜÇÜK İŞLETMELERDE ÜRETİM İŞLEVİ,
YENİ ÜRETİM SİSTEMLERİ VE ÜRETİM PLANI
A. KÜÇÜK İŞLETMELERDE ÜRETİM İŞLEVİ  221
1. Üretim İşlevi  221
2. Üretim Çeşitleri  223
3. Küçük işletmelerde Üretim Planlaması ve Stok Kontrolü  226
3.1. Gözle Kontrol ve Çift Kutu Yöntemi  228
3.2. Optimum Raf Yöntemi  230
3.3. ABC Yöntemi  231
3.4. Maksimum–Minimum Stok Kontrol Yöntemi  232
3.5. Bilgisayarlı Stok Kontrol Yöntemi  233
B. YENİ ÜRETİM SİSTEMLERİ  235
1. Tam Zamanında Üretim Sistemi (TZÜ)  235
2. Esnek Üretim Sistemi  236
3. Bilgisayar Destekli Tasarım  237
4. Bilgisayar Destekli Üretim  238
5. Bilgisayarla Tümleşik Üretim  239
6. Senkronize Üretim  240
7. Grup Teknolojisi (GT)  241
8. Geleceğin Fabrikası  242
C. ÜRETİM PLANI  243
Dokuzuncu Bölüm
KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ,
YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ VE PAZARLAMA PLANI
A. KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ  247
1. Pazarlama Kavramı  247
2. Pazarlama Araştırması  248
3. Pazar Bölümleme ve Hedef Pazarın Seçimi  250
4. Pazarlamanın Çevresi  252
5. Pazarlama Karması (Bileşenleri)  253
5.1. Ürün  254
5.2. Fiyat  257
5.3. Dağıtım  258
5.4. Tutundurma  260
5.4.1. Reklam  260
5.4.2. Halkla İlişkiler  262
5.4.3. Yüz yüze Satış  263
5.4.4. Satış Özendirme / Satış Teşviki (Promosyon)  264
B. YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ  265
1. Doğrudan Pazarlama  266
2. Elektronik Ticaret  267
2.1. İşletmeden İşletmeye İnternet Yoluyla Pazarlama (B2B)  268
2.2. İşletmeden Nihai Tüketiciye İnternet Yoluyla Pazarlama (B2C)  269
3. İlişki Pazarlaması  271
4. İçsel Pazarlama  272
5. Amaca Yönelik Pazarlama  272
6. Niş Pazarlama (Market Niches)  273
C. PAZARLAMA PLANI  274
Onuncu Bölüm
KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ,
YENİ FİNANSMAN YÖNTEMLERİ VE FİNANS PLANI
A. KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ  283
1. Finansman Kavramı ve İşlevi  283
2. Finansal Göstergeler  286
3. Finansman Kaynakları  288
B. KÜÇÜK İŞLETMELERDE YENİ FİNANSMAN YÖNTEMLERİ  290
1. Leasing  290
2. Factoring  292
3. Forfaiting  295
4. Swap  297
5. Barter  299
6. Angel Finanslama  300
7. Risk Sermayesi  302
7.1. Risk Sermayesi Finansmanında Risk Faktörleri  306
7.2. Risk Sermayesinin Özellikleri  307
7.3. Risk Sermayesinin KOBİ’lere Sağlayabileceği Katkılar  308
7.4. Risk Sermayesi ve Angel Finanslama  314
C. FİNANS PLANI  315
Onbirinci Bölüm
KOBİ’LERİN EKONOMİK VE
SOSYAL SİSTEME KATKILARI, GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ
A. KOBİ’LERİN EKONOMİK VE SOSYAL SİSTEME KATKILARI  321
1. KOBİ’lerin Türk Ekonomisindeki Yeri ve Önemi  323
2. KOBİ’lerin Ekonomik ve Sosyal Sisteme Katkıları  327
2.1. Rekabetin Korunması  329
2.2. Orta Sınıfın Korunması ve Denge Unsuru Olmaları  330
2.3. Sermaye Birikimine Katkıları  331
2.4. İstihdama Olumlu Katkıları  331
2.5. Yeni Fikir ve Buluşların Ortaya Çıkarılması  332
3. KOBİ’lerin Dünya Ekonomisindeki Yeri ve Önemi  333
4. KOBİ Göstergelerinin Ülkelerarası Karşılaştırılması  336
B. KOBİ’LERİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ  339
1. KOBİ'lerin Güçlü Yönleri  340
1.1. Küçük Sermaye ile Yatırım Yapabilme  340
1.2. Piyasa Şartlarına Uyum Sağlama Yetenekleri  341
1.3. İstihdam Yapısı ve Yönetim  341
1.4. Müşteri ve İşletme Personeliyle Yakın İlişki İçinde Olma  342
1.5. Üretim Biçimi  342
2. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri  344
2.1. Tek Başına Olma ve Kalifiye Eleman Sağlayamama  344
2.2. Gerekli Sermaye (Fonları) Sağlayamama  345
2.3. Mevzuat ve Vergi Sistemi  346
2.4. Alıcı–Satıcı İlişkileri  347
2.5. Örgütlenme Yetersizliği  347
Onikinci Bölüm
KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI
A. KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI  351
1. Finansman Sorunu  352
1.1. Öz kaynak Yetersizliği  352
1.2. Kredi Temininde Güçlükler  353
2. Tedarik ve Tamir–Bakım Konusundaki Sorunlar  355
3. Teknoloji Yetersizliği ve Rekabet Sorunu  357
4. Örgütlenme ve Yönetim Sorunu  359
5. İnsan Kaynakları ve Halkla İlişkiler ile İlgili Sorunlar  360
6. Pazarlama ve İhracat ile İlgili Sorunlar  362
7. Diğer Sorunlar  364
7.1. Standardizasyon  364
7.2. Ar–Ge ve Bilgi Toplama  365
7.3. Mevzuat Sorunları  367
B. KÜÇÜK İŞLETME SORUNLARININ ÇÖZÜM YOLLARI  369
1. Finansal Çözüm Yolları  371
2. Tedarik ve Pazarlamaya İlişkin Çözüm Yolları  374
3. İhracata İlişkin Çözüm Yolları  376
3.1. Sektörel Dış Ticaret Şirketleri  379
3.2. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri  383
4. Küçük İşletmelerde Verimliliğin Artırılması  386
5. Nitelikli İşgücü İstihdamı  389
Onüçüncü Bölüm
KÜÇÜK İŞLETMELERE DESTEK SAĞLAYAN KURULUŞLAR
A. FİNANSMAN KOLAYLIĞI SAĞLAYAN KURUM VE KURULUŞLAR  393
1. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  393
2. Türkiye Halk Bankası  393
3. Sınai Yatırım ve Kredi Bankası  395
4. Eximbank  396
5. Esnaf Kefalet Kooperatifleri  397
6. Finans Sağlayan Diğer Kuruluşlar  398
B. KOSGEB DESTEKLERİ  398
1. Kredi Faiz Desteği  399
2. KOBİ Proje Destek Programı  399
3. Tematik Proje Destek Programı  400
4. İşbirliği Güç Birliği Destek Programı  401
5. AR–GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı  403
6. Genel Destek Programı  405
7. Girişimcilik Destek Programı  406
8. Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı  412
C. AB FONLARI VE ULUSAL FONLAR  413
1. AB Hibe Projeleri  413
2. Tarım Hibeleri  414
3. Bilgi Teknolojileri ve Ar–Ge Hibeleri  415
4. SODES ve Kalkınma Ajansı Projeleri  415
5. SRAP  415
Ondördüncü Bölüm
AB PROJESİ, KALKINMA AJANSI PROJESİ VE
İŞ PLANI HAZIRLAMA
A. AB PROJESİ VE KALKINMA AJANSI PROJELERİ  419
1. AB Projesi Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar  419
2. Temel Dokümanlar  420
3. Hibe Başvuru Formu  421
B. KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI İŞ PLANI VE İŞ ÜRETME EGZERSİZİ  429
1. KOBİ Mali Destek Programı İş Planı  429
2. İş Üretme Egzersizi  437
C. GİRİŞİMCİLERE VE YETKİLİLERE ÖNERİLER  440
EK. KOSGEB GİRİŞİMCİLİK TESTİ  445
Kaynakça  453
Kavramlar Dizini  465
 


Mehmet Seyhan
Haziran 2020
20.00 TL
Sepete Ekle
Mustafa Özgenel
Haziran 2020
20.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Giriş  19
Birinci Bölüm
GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE GELİŞİMİ
A. İŞLETMECİLİK VE GİRİŞİMCİLİK  23
1. İşletme Kavramı  25
2. İşletmecilik Kavramı  27
3. Girişim, Girişimci ve Girişimcilik  28
4. Girişimcilik ile İlgili Diğer Kavramlar  33
5. Girişimciliğin Temel Fonksiyonları  36
B. GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞİMİ  38
1. Girişimciliğin Tarihsel Gelişimi  38
2. Türkiye’de Girişimcilik  38
3. Girişimciliğin Geleceği  43
İkinci Bölüm
GİRİŞİMCİLİK TÜRLERİ VE GİRİŞİMCİLİĞİN TEMELLERİ
A. GİRİŞİMCİLİK TÜRLERİ  49
1. Temel Girişimcilik Özellikleri  50
2. Girişimcilik Türleri  53
2.1. Fırsat Girişimciliği  53
2.2. Yenilikçi Girişimcilik  54
2.3. Takipçi Girişimcilik  55
3. Girişimcilik Tipolojisi  55
B. GİRİŞİMCİLİĞİN TEMELLERİ  56
1. Yeni İş Fikrinin Kaynakları  56
2. Yeni Fikir Üretme Yöntemleri  61
2.1. Beyin Fırtınası  61
2.2. İş Matrisi  61
2.3. Fikirler Haritası  62
2.4. Sorun Çözümü Yaklaşımı  63
2.5. İhtiyaç Analizi  63
3. Nasıl Girişimci Olunur?  64
3.1. Doğuştan Gelen Yetenek ve Donanımlar  65
3.2. Kazanılabilir Nitelikler  66
3.3. Girişimcilik Özelliklerinin Test Edilmesi  67
4. Girişimciliği Etkileyen ve Belirleyen Faktörler  72
5. Girişimciliğin Önemi  73
Üçüncü Bölüm
GİRİŞİMİN (İŞLETME) AMAÇLARI VE BAŞARI FAKTÖRLERİ
A. İŞLETMELERİN AMAÇLARI VE SORUMLULUKLARI  79
1. İşletmelerin Amaçları  79
1.1. Uzun Dönemde Kâr Elde Etme  80
1.2. Topluma Hizmet Sunma  81
1.3. Bağımsız Olma ve Prestij Sağlama  81
1.4. Ömrünü Sürekli Kılma  82
2. İşletmelerin Sorumlulukları  82
2.1. İşletmelerin Toplumsal Sorumlulukları  83
2.2. İşletmelerin Ekonomik Sorumlulukları  84
3. İşletme Kurma Nedenleri  84
B. GİRİŞİMCİLİKTE BAŞARI FAKTÖRLERİ  85
1. Uygun Bir İşin Olması  87
2. İşe Başlamak İçin Uygun Zamanın Seçilmesi  88
3. Yönetim Yeteneği ve Tecrübesi  89
4. Öz Sermaye ve Kredi Olanakları  89
5. Riske Karşı Güvence  90
C. GİRİŞİMCİLİKTE BAŞARISIZLIK NEDENLERİ  91
1. Kuruluş Yerinin İyi Seçilememiş Olması  93
2. Rekabet Faktörlerinin Dikkate Alınmaması  94
3. Sermaye Yetersizliği  95
4. Kişisel Unsurlar  96
4.1. Ticaret Bilgisinin Yetersizliği  96
4.2. Hazırlıklı Olmadan İşe Başlamak  97
5. Yetersiz Zaman  98
Dördüncü Bölüm
İŞLETMELERİN KURULUŞ SÜRECİ VE
İŞ PLANI HAZIRLANMASI
A. KURULUŞ SÜRECİ VE FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI  101
1. Pazar Araştırması ve Talep Tahmini  101
2. Kuruluş Aşamaları  103
2.1. Proje Yatırım Düşüncesi  104
2.2. Fizibilite (Yapılabilirlik) Çalışmaları  107
2.3. Fizibilite Raporu  111
2.4. Yatırım Kararı ve Yatırım Projesi  112
2.5. Uygulama ve Denetim  113
2.6. Fizibilite Raporu Örneği  113
3. Kuruluş Dosyası Hazırlama  117
B. İŞ PLANI HAZIRLANMASI  119
Beşinci Bölüm
KURULUŞ YERİ, KAPASİTE VE
İŞLETME ÖLÇEĞİNİN BELİRLENMESİ
A. KURULUŞ YERİ SEÇİMİ  127
1. Kuruluş Yeri Kavramı  128
2. Kuruluş Yeri Seçiminin Aşamaları  129
3. Kuruluş Yeri Faktörleri  130
4. En Uygun Kuruluş Yeri  134
5. Organize Sanayi Bölgesi (OSB)  135
6. Küçük Sanayi Sitesi (KSS)  136
7. Teknopark (Yeni Teknoloji Merkezi)  137
B. KAPASİTE KULLANIMI VE BAŞABAŞ NOKTASI ANALİZİ  138
1. Kapasite Kavramı  138
2. Kapasite Türleri  139
2.1. Teorik (Maksimum) Kapasite  139
2.2. Normal (Pratik) Kapasite  140
2.3. Gerçek (Fiili) Kapasite  140
2.4. Atıl (Boş) Kapasite  141
2.5. Zorlanmış Kapasite  142
3. Kapasite Kullanımı ve Sorunları  142
4. Başabaş Noktası Analizi  144
C. İŞLETME ÖLÇEĞİNİN BELİRLENMESİ  145
1. Ölçek ve Ölçeğin Belirlenmesinde Kullanılan Ölçütler  146
1.1. Nicel Ölçütler  147
1.2. Nitel Ölçütler  147
2. Ölçek Büyüklüğüne Göre İşletmeler  148
2.1. Büyük İşletmeler  149
2.2. Orta Boy İşletmeler  150
2.3. Küçük İşletmeler  150
2.4. Mikro İşletmeler  152
3. Optimum Kapasite ve Uygun Kuruluş Ölçeğinin Seçimi  153
Altıncı Bölüm
İŞLETME TÜRLERİ VE KOBİLER
A. HUKUKİ YAPININ SEÇİMİ  163
1. Şahıs İşletmeleri ve Hukuksal Yapısı  163
2. Ortaklık  164
2.1. Adi Ortaklık  164
2.2. Ticaret Şirketi  165
2.2.1. Şahıs Şirketleri  165
2.2.2. Sermaye Şirketleri  167
B. BÜYÜKLÜK VE DİĞER ÖLÇÜTLERE GÖRE İŞLETMELER  169
1. Üretilen Mal ve Hizmet Türüne Göre İşletmeler  170
2. Mülkiyet Durumlarına Göre İşletmeler  171
3. Faaliyet Alanlarına Göre İşletmeler  172
4. Büyüklüklerine Göre İşletmeler  172
C. KOBİ’LER, KOBİ’LERİN TANIMI, ÖZELLİKLERİ VE FAALİYET ALANLARI  173
1. KOBİ’lerin Tanımı  174
2. Yasal Tanım  175
3. KOBİ’lerin Ortak Özellikleri  179
3.1. Bağımsız Olma  179
3.2. Girişim (Teşebbüs) Yeteneği  180
3.3. Kişisel İlişkiler  180
4. KOBİ’lerin Nitel ve Nicel Özellikleri  181
4.1. KOBİ’lerin Nitel Özellikleri  181
4.1.1. KOBİ Sahipliğine İlişkin Nitel Özellikler  182
4.1.2. KOBİ’lerin Örgütsel Yapısına İlişkin Nitel Özellikler  183
4.2. KOBİ’lerin Nicel Özellikleri  183
4.2.1. Personel Sayısı  183
4.2.2. Makine Sayısı  184
4.2.3. Üretim Kapasitesi  184
4.2.4. Sabit Varlıkların ve Makine Parkının Değeri  184
4.2.5. Satış Hasılatı (Mali Bilanço) ve Katma Değer  185
5. KOBİ’lerin Faaliyet Alanları  185
5.1. Üretim Sektörü  186
5.1.1. Rakip Sanayi  187
5.1.2. Yan Sanayi  187
5.2. Ticaret Sektörü  188
5.3. Hizmet Sektörü  188
Yedinci Bölüm
KÜÇÜK İŞLETMELERDE YÖNETİM İŞLEVİ,
YENİ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI VE YÖNETİM PLANI
A. KÜÇÜK İŞLETMELERDE YÖNETİM İŞLEVİ  193
1. Planlama İşlevi  195
2. Örgütleme İşlevi  197
3. Kadrolama İşlevi  198
4. Koordinasyon (Eşgüdümleme) İşlevi  199
5. Yöneltme İşlevi  200
6. Denetim İşlevi  202
B. YENİ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI  203
1. Toplam Kalite Yönetimi  203
2. Değişim Mühendisliği (Reengineering)  209
3. Stratejik Kalite Planlaması  211
4. Örgütse Küçülme (Downsizing)  212
5. Personel Güçlendirme (Empowerment)  213
6. Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)  213
7. Kıyaslama (Benchmarking)  214
8. Öğrenen Organizasyon  215
C. YÖNETİM PLANI  216
Sekizinci Bölüm
KÜÇÜK İŞLETMELERDE ÜRETİM İŞLEVİ,
YENİ ÜRETİM SİSTEMLERİ VE ÜRETİM PLANI
A. KÜÇÜK İŞLETMELERDE ÜRETİM İŞLEVİ  221
1. Üretim İşlevi  221
2. Üretim Çeşitleri  223
3. Küçük işletmelerde Üretim Planlaması ve Stok Kontrolü  226
3.1. Gözle Kontrol ve Çift Kutu Yöntemi  228
3.2. Optimum Raf Yöntemi  230
3.3. ABC Yöntemi  231
3.4. Maksimum–Minimum Stok Kontrol Yöntemi  232
3.5. Bilgisayarlı Stok Kontrol Yöntemi  233
B. YENİ ÜRETİM SİSTEMLERİ  235
1. Tam Zamanında Üretim Sistemi (TZÜ)  235
2. Esnek Üretim Sistemi  236
3. Bilgisayar Destekli Tasarım  237
4. Bilgisayar Destekli Üretim  238
5. Bilgisayarla Tümleşik Üretim  239
6. Senkronize Üretim  240
7. Grup Teknolojisi (GT)  241
8. Geleceğin Fabrikası  242
C. ÜRETİM PLANI  243
Dokuzuncu Bölüm
KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ,
YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ VE PAZARLAMA PLANI
A. KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ  247
1. Pazarlama Kavramı  247
2. Pazarlama Araştırması  248
3. Pazar Bölümleme ve Hedef Pazarın Seçimi  250
4. Pazarlamanın Çevresi  252
5. Pazarlama Karması (Bileşenleri)  253
5.1. Ürün  254
5.2. Fiyat  257
5.3. Dağıtım  258
5.4. Tutundurma  260
5.4.1. Reklam  260
5.4.2. Halkla İlişkiler  262
5.4.3. Yüz yüze Satış  263
5.4.4. Satış Özendirme / Satış Teşviki (Promosyon)  264
B. YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ  265
1. Doğrudan Pazarlama  266
2. Elektronik Ticaret  267
2.1. İşletmeden İşletmeye İnternet Yoluyla Pazarlama (B2B)  268
2.2. İşletmeden Nihai Tüketiciye İnternet Yoluyla Pazarlama (B2C)  269
3. İlişki Pazarlaması  271
4. İçsel Pazarlama  272
5. Amaca Yönelik Pazarlama  272
6. Niş Pazarlama (Market Niches)  273
C. PAZARLAMA PLANI  274
Onuncu Bölüm
KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ,
YENİ FİNANSMAN YÖNTEMLERİ VE FİNANS PLANI
A. KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ  283
1. Finansman Kavramı ve İşlevi  283
2. Finansal Göstergeler  286
3. Finansman Kaynakları  288
B. KÜÇÜK İŞLETMELERDE YENİ FİNANSMAN YÖNTEMLERİ  290
1. Leasing  290
2. Factoring  292
3. Forfaiting  295
4. Swap  297
5. Barter  299
6. Angel Finanslama  300
7. Risk Sermayesi  302
7.1. Risk Sermayesi Finansmanında Risk Faktörleri  306
7.2. Risk Sermayesinin Özellikleri  307
7.3. Risk Sermayesinin KOBİ’lere Sağlayabileceği Katkılar  308
7.4. Risk Sermayesi ve Angel Finanslama  314
C. FİNANS PLANI  315
Onbirinci Bölüm
KOBİ’LERİN EKONOMİK VE
SOSYAL SİSTEME KATKILARI, GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ
A. KOBİ’LERİN EKONOMİK VE SOSYAL SİSTEME KATKILARI  321
1. KOBİ’lerin Türk Ekonomisindeki Yeri ve Önemi  323
2. KOBİ’lerin Ekonomik ve Sosyal Sisteme Katkıları  327
2.1. Rekabetin Korunması  329
2.2. Orta Sınıfın Korunması ve Denge Unsuru Olmaları  330
2.3. Sermaye Birikimine Katkıları  331
2.4. İstihdama Olumlu Katkıları  331
2.5. Yeni Fikir ve Buluşların Ortaya Çıkarılması  332
3. KOBİ’lerin Dünya Ekonomisindeki Yeri ve Önemi  333
4. KOBİ Göstergelerinin Ülkelerarası Karşılaştırılması  336
B. KOBİ’LERİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ  339
1. KOBİ'lerin Güçlü Yönleri  340
1.1. Küçük Sermaye ile Yatırım Yapabilme  340
1.2. Piyasa Şartlarına Uyum Sağlama Yetenekleri  341
1.3. İstihdam Yapısı ve Yönetim  341
1.4. Müşteri ve İşletme Personeliyle Yakın İlişki İçinde Olma  342
1.5. Üretim Biçimi  342
2. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri  344
2.1. Tek Başına Olma ve Kalifiye Eleman Sağlayamama  344
2.2. Gerekli Sermaye (Fonları) Sağlayamama  345
2.3. Mevzuat ve Vergi Sistemi  346
2.4. Alıcı–Satıcı İlişkileri  347
2.5. Örgütlenme Yetersizliği  347
Onikinci Bölüm
KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI
A. KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI  351
1. Finansman Sorunu  352
1.1. Öz kaynak Yetersizliği  352
1.2. Kredi Temininde Güçlükler  353
2. Tedarik ve Tamir–Bakım Konusundaki Sorunlar  355
3. Teknoloji Yetersizliği ve Rekabet Sorunu  357
4. Örgütlenme ve Yönetim Sorunu  359
5. İnsan Kaynakları ve Halkla İlişkiler ile İlgili Sorunlar  360
6. Pazarlama ve İhracat ile İlgili Sorunlar  362
7. Diğer Sorunlar  364
7.1. Standardizasyon  364
7.2. Ar–Ge ve Bilgi Toplama  365
7.3. Mevzuat Sorunları  367
B. KÜÇÜK İŞLETME SORUNLARININ ÇÖZÜM YOLLARI  369
1. Finansal Çözüm Yolları  371
2. Tedarik ve Pazarlamaya İlişkin Çözüm Yolları  374
3. İhracata İlişkin Çözüm Yolları  376
3.1. Sektörel Dış Ticaret Şirketleri  379
3.2. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri  383
4. Küçük İşletmelerde Verimliliğin Artırılması  386
5. Nitelikli İşgücü İstihdamı  389
Onüçüncü Bölüm
KÜÇÜK İŞLETMELERE DESTEK SAĞLAYAN KURULUŞLAR
A. FİNANSMAN KOLAYLIĞI SAĞLAYAN KURUM VE KURULUŞLAR  393
1. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  393
2. Türkiye Halk Bankası  393
3. Sınai Yatırım ve Kredi Bankası  395
4. Eximbank  396
5. Esnaf Kefalet Kooperatifleri  397
6. Finans Sağlayan Diğer Kuruluşlar  398
B. KOSGEB DESTEKLERİ  398
1. Kredi Faiz Desteği  399
2. KOBİ Proje Destek Programı  399
3. Tematik Proje Destek Programı  400
4. İşbirliği Güç Birliği Destek Programı  401
5. AR–GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı  403
6. Genel Destek Programı  405
7. Girişimcilik Destek Programı  406
8. Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı  412
C. AB FONLARI VE ULUSAL FONLAR  413
1. AB Hibe Projeleri  413
2. Tarım Hibeleri  414
3. Bilgi Teknolojileri ve Ar–Ge Hibeleri  415
4. SODES ve Kalkınma Ajansı Projeleri  415
5. SRAP  415
Ondördüncü Bölüm
AB PROJESİ, KALKINMA AJANSI PROJESİ VE
İŞ PLANI HAZIRLAMA
A. AB PROJESİ VE KALKINMA AJANSI PROJELERİ  419
1. AB Projesi Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar  419
2. Temel Dokümanlar  420
3. Hibe Başvuru Formu  421
B. KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI İŞ PLANI VE İŞ ÜRETME EGZERSİZİ  429
1. KOBİ Mali Destek Programı İş Planı  429
2. İş Üretme Egzersizi  437
C. GİRİŞİMCİLERE VE YETKİLİLERE ÖNERİLER  440
EK. KOSGEB GİRİŞİMCİLİK TESTİ  445
Kaynakça  453
Kavramlar Dizini  465
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020