Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Miras Bırakanın Muvazaalı Hukuki İşlemleri ve Sonuçları
Ekim 2019 / 2. Baskı / 248 Syf.
Fiyatı: 65.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 1. Mart 2018 64.50 TL 29.90 TL (%54)Sepete Ekle
   

Muvazaa kavramı, borçlar hukuku kapsamında değerlendirilen bir konu olmasına rağmen uygulamada en çok miras bırakanın muvazaalı hukuki işlemlerinde rastlanmaktadır. Miras bırakanın muvazaalı hukuki işlemleri hem uygulamada hem de doktrinde tartışma konusu yapılmıştır. Çalışmada bu tartışmalara yer verildikten sonra konular ile ilgili yazarın kendi görüşleri de ifade edilmiştir. Ayrıca her konu ile ilgili Yargıtay'ın görüşleri farklı kararlar eklenerek çalışmaya zenginlik kazandırılmıştır.

Konu Başlıkları
Muvazaa Kavramı, Türleri, Benzer Kavramlardan Farkı Ve Miras Bırakanın Muvazaalı Hukuki İşlemleri Kavramı
Dar Anlamda Miras Bırakanın Muvazaalı Hukuki İşlemleri
Miras Bırakanın Muvazaalı Hukuki İşlemlerinin Sonuçları
Barkod: 9789750257773
Yayın Tarihi: Ekim 2019
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 248
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
2. Baskıya Önsöz  5
Kısaltmalar Cetveli  17
Giriş  19
I. Bölüm
MUVAZAA KAVRAMI, TÜRLERİ, BENZER KAVRAMLARDAN FARKI VE MİRAS BIRAKANIN MUVAZAALI HUKUKİ İŞLEMLERİ KAVRAMI
I. MUVAZAA KAVRAMI  23
A. Genel Olarak  23
B. Tanımı  26
C. Unsurları  29
1. İrade İle Beyan Arasındaki Uygunsuzluk (Görünürdeki İşlem)  29
2. Muvazaa Niyeti  31
3. Muvazaa Anlaşması  31
4. Gizli İşlem  34
D. Çeşitleri  34
1. Genel Olarak  34
2. Mutlak Muvazaa  35
3. Nisbi Muvazaa  36
a. Sözleşmenin Niteliğinde Muvazaa (Karakteristik Edimde Muvazaa)  37
b. Konuda Muvazaa (Bedelde– Karşı Edimde Muvazaa)  38
c. Şahısta Muvazaa  40
E. Muvazaanın Mevzuatta Düzenlenişi  41
1. Genel Olarak  41
2. İsviçre Borçlar Kanunu  43
3. Alman Medeni Kanunu  43
4. Fransız Medeni Kanunu  44
5. Türk Borçlar Kanunu  44
F. Muvazaanın Hüküm ve Sonuçları  45
1. Genel Olarak  45
2. Görünürdeki İşlem Açısından  45
3. Gizli İşlem Açısından  48
G. Muvazaanın Benzer Hukuki Kavramlarla Karşılaştırılması  49
1. İnançlı İşlemle Karşılaştırılması  49
a. Genel Olarak  49
b. İnançlı İşlemin Unsurları  50
c. Muvazaa İle İnançlı İşlemin Karşılaştırılması  51
2. Nam–ı Müstear İle Karşılaştırılması  53
a. Genel Olarak  53
b. Nam–ı Müstearın Unsurları  55
c. Muvazaanın Nam–ı Müstear ile Karşılaştırılması  55
3. Kanuna Karşı Hile İle Karşılaştırılması  56
a. Genel Olarak  56
b. Kanuna Karşı Hilenin Unsurları  56
c. Muvazaa İle Kanuna Karşı Hilenin Karşılaştırılması  56
4. Zihni Kayıt İle Karşılaştırılması  57
a. Genel Olarak  57
b. Zihni Kayıt  57
c. Zihni Kaydın Unsurları  58
d. Muvazaa İle Zihni Kaydın Karşılaştırılması  58
H. Muvazaanın Mümkün Olmadığı Hukuki İşlemler  59
II. MUVAZAANIN MİRAS HUKUKU BAKIMINDAN GÖRÜNÜMLERİ  61
A. Genel Olarak  61
B. Miras Bırakan Tarafından Yapılan İşlemin Türüne Göre  62
1. Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar Bakımından  62
a. Vasiyetname Bakımından  62
b. Miras Sözleşmesi Bakımından  62
2. Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar Bakımından  63
3. Sağlar Arası İşlemler Bakımından  64
C. Miras Bırakan Tarafından Yapılan İşlemin Etki Ettiği Kişilere Göre  64
1. Mirasçılar Bakımından  64
2. Üçüncü Kişiler Bakımından  65
III. MİRAS BIRAKANIN MUVAZAALI HUKUKİ İŞLEMLERİ  65
A. Genel Olarak  65
B. Miras Bırakanın Muvazaalı Hukuki İşlemlerinin Unsurları  66
1. Görünürdeki İşlem  67
2. Muvazaa Anlaşması  67
3. Mirasçılardan Mal Kaçırma Amacı  68
4. Gizli İşlem  70
C. Miras Bırakanı Muvazaalı Hukuki İşlem Yapmaya Sevk Eden Durumlar  71
1. Genel Olarak  71
2. Miras Bırakanın Yaşlılığında ve Ölümünden Kısa Süre Önce Muvazaalı Temlik Yapılması  72
3. Erkek Evlat–Kız Evlat Meselesi  73
4. İkinci veya Son Eş Faktörü  75
5. Psikolojik ve Sosyolojik Sebepler  76
D. Miras Bırakanın Muvazaalı Hukuki İşlemleri  77
1. Genel Olarak  77
2. Geniş Anlamda Miras Bırakanın Mal Kaçırma Amacıyla Yapmadığı Muvazaalı Hukuki İşlemleri  79
3. Dar Anlamda Miras Bırakanın Mal Kaçırma Amacıyla Yaptığı Muvazaalı Hukuki İşlemleri  82
4. Yargıtay’ın Görüşü  84
II. Bölüm
DAR ANLAMDA MİRAS BIRAKANIN
MUVAZAALI HUKUKİ İŞLEMLERİ
I. GENEL OLARAK  91
II. İŞLEMİN NİTELİĞİNDE MUVAZAA KAVRAMI  92
A. Genel Olarak  92
B. İşlemin Niteliği de Muvazaanın Farklı Görünümleri  93
1. Satış Sözleşmesi Yoluyla  93
a. Satış Sözleşmesinin Tanımı  93
b. Satış Sözleşmesinin Unsurları  94
aa. Mal  94
bb. Bedel  95
cc. Anlaşma  95
c. Satış Sözleşmesinin Şekli  95
d. Satış Sözleşmesinin Türleri  96
aa. Taşınır Satış Sözleşmesi  96
bb. Taşınmaz Satışı Sözleşmesi  97
2. Bağışlama Sözleşmesi Yoluyla  97
a. Bağışlama Sözleşmesinin Tanımı  98
b. Bağışlama Sözleşmesinin Unsurları  98
aa. Kazandırıcı İşlem Olması  98
bb. Bağışlama Sebebi  99
c. Bağışlama Sözleşmesinin Türleri  99
aa. Koşullu Bağışlama  99
bb. Yüklemeli Bağışlama  99
cc. Yerine Getirilmesi Bağışlayanın Ölümüne Bağlı Bağışlama  100
dd. Bağışlayana Dönme Koşuluyla Bağışlama  101
ee. Karma Bağışlama  102
3. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Yoluyla  102
a. Tanımı  102
b. Unsurları  103
aa. Tarafların Karşılıklı Olarak Edim İfa Borcu Altına Girmesi  103
bb. Sözleşmenin Süresi  104
cc. Tarafların Anlaşması  104
4. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Sözleşmesi Yoluyla  104
5. Evlat Edinme Yoluyla  106
6. Karşı Taraf Adına Kurulan Şirket Lehine Satış Sözleşmesi Gösterilerek Gerçekleşen Muvazaa  109
7. Borç Senedi Düzenlenmesi Yoluyla Muvazaa  109
8. Mahkeme Kararı İle Muvazaa  109
9. Miras Bırakanın Bedelini Ödeyerek Satın Aldığı Taşınmazı Bedelsiz Olarak Üçüncü Kişi Adına Tescil Ettirmesi  111
10. Miras Sözleşmesi Yoluyla Muvazaa  112
11. Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi Yoluyla Muvazaa  113
III. MİRASÇILARIN İŞLEMİN NİTELİĞİ YÖNÜNDEN MUVAZAA İDDİALARI  113
A. Genel Olarak  113
B. Satış Sözleşmesinde Muvazaa İddiaları  114
1. Taşınmaz Satışlarında Muvazaa  114
a. Taşınmaz Satışlarında Muvazaanın Unsurları  115
aa. Görünürdeki İşlem  115
bb. Mal Kaçırma Amacı  115
cc. Muvazaa Anlaşması  115
dd. Gizli İşlem  116
ee. Taşınmaz Devrinde Üçüncü Kişiden Yararlanma  116
2. Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmaz Satışı  117
3. Miras Bırakanın Kadastro Teknisyeni Huzurunda Zilyet Adına Tapu Verilmesine Muvafakat Etmesi  118
4. Taşınır Satışında Muvazaa  119
C. Bağışlama Sözleşmesinde Muvazaa İddiaları  120
D. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde Muvazaa İddiaları  122
E. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Sözleşmesinde Muvazaa İddiaları  123
F. Evlat Edinme Yoluyla Gerçekleşen Hukuki İşlemlerde Muvazaa İddiaları  125
G. Miras Sözleşmelerinde Muvazaa İddiaları  127
H. Ömür Boyu Gelir Sözleşmesinde Muvazaa İddiaları  127
IV. MİRASÇILARIN MUVAZAA İDDİALARININ İŞLEMİN NİTELİĞİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ  128
A. Genel Olarak  128
B. Yargıtay Uygulaması Bakımından  129
1. Genel Olarak  129
2. Yargıtay Tarafından Miras Bırakanın Muvazaalı Hukuki İşlemi Olarak Kabul Gören Durumlar  129
3. Yargıtay Tarafından Miras Bırakanın Muvazaalı Hukuki İşlemi Olarak Nitelendirmediği Durumlar  131
a. Miras Bırakanın Üçüncü Kişiye Bedelini Ödeyerek Satın Aldıklarını Mirasçısı Adına Tescil Ettirmek İstemesi  131
b. İntifa Hakkı Tesisi  132
c. Uzun Süreli Kira Sözleşmesi Yapılması  133
d. Miras Bırakan Tarafından Borç Senedi Tanzim Edilmesi  134
e. Miras Bırakan Tarafından Gerçekleştirilen Kooperatif Hisse Devri  134
C. Kanaatimiz  136
V. KONUDA MUVAZAA İDDİALARI İLE DAR ANLAMDA MUVAZAA MEYDANA GELİP GELMEYECEĞİ SORUNU  148
A. Konuda Muvazaa Kavramı  148
B. Konuda Muvazaa İle Dar Anlamda Miras Bırakanın Muvazaalı Hukuki İşlem Meydana Getirip Getirmeyeceği Sorununun İncelenmesi  149
VI. ŞAHISTA MUVAZAA İDDİALARI İLE DAR ANLAMDA MUVAZAA MEYDANA GELİP GELMEYECEĞİ SORUNU  153
III. Bölüm
MİRAS BIRAKANIN MUVAZAALI
HUKUKİ İŞLEMLERİNİN SONUÇLARI
I. GENEL OLARAK  157
II. GÖRÜNÜRDEKİ İŞLEM BAKIMINDAN  157
A. Yokluk Görüşü  157
B. Klasik Butlan Görüşü  158
C. Kendine Özgü Geçersizlik Görüşü  159
D. Kanaatimiz  159
III. GÖRÜNÜRDEKİ İŞLEMİN GEÇERLİ OLMASI  160
A. Muvazaalı İşlemin Tescile Güvenerek Hak Kazanan Üçüncü Kişilere Etkisi  160
B. Dürüstlük Kuralının Muvazaalı Hukuki İşleme Etkisi  161
1. Hileli Anlaşma “Kollussion”  162
2. Sözleşmenin İçeriği ve Miras Bırakanın Muvazaalı Hukuki İşlemleri  163
C. TBK m. 19/2 Hükmünün Muvazaalı Hukuki İşlemlere Etkisi  164
IV. GİZLİ İŞLEM  165
A. Gizli İşlemin Geçersizliği  165
1. Klasik Butlan Görüşü  165
2. Yokluk Görüşü  166
3. Kendine Özgü Geçersizlik Görüşü  167
4. Kanaatimiz  167
B. Gizli İşlemin Geçerliliği  167
C. Gizli İşlemin Geçerli Hale Getirilmesinin Mümkün Olup Olmaması Meselesi  168
V. GENİŞ ANLAMDA MİRAS BIRAKANIN MUVAZAALI HUKUKİ İŞLEMLERİNİN SONUÇLARI  170
A. Genel Olarak  170
B. Açılabilecek Davalar  171
1. Mirasın Denkleştirilmesi Davası  171
2. Tenkis Davası  173
VI. DAR ANLAMDA MİRAS BIRAKANIN MUVAZAALI HUKUKİ İŞLEMLERİNİN SONUÇLARI  174
A. Mirasın Denkleştirilmesi Davası  174
B. Tenkis Davası  175
C. Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi Davası  176
1. Davacının Belirlenmesi Meselesi  178
2. Mirasçıların Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi Davasını Açamayacağı Görüşü  180
3. Mirasçıların Sadece Külli Halef Sıfatıyla Dava Açabileceği Görüşü  181
4. Mirasçıların Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi Davasını Açabileceği Görüşü  181
5. Davalı  185
6. Görevli ve Yetkili Mahkeme  186
7.Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi Davası ve Tenkis Davasının Yarışması Meselesi  189
8. Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi Davası İle Tenkis Davasının Kademeli Açılması Meselesi  189
D. Muvazaa Türlerine Göre Değerlendirme  191
VII. HUKUKİ İŞLEMİN MUVAZAALI OLDUĞUNUN BELİRLENMESİ SONUCU TALEP EDİLEBİLECEKLER  192
A. Genel Olarak  192
B. Tescilin Düzeltilmesi ve Tescil Talebi  192
C. Bedelin Tazmini Talebi  193
D. Ehliyetsizliğin İleri Sürülmesi  194
E. Muvazaalı Hukuki İşlemin Temsilci Aracılığı İle Gerçekleştiğinin İleri Sürülmesi  195
VIII. MİRAS BIRAKANIN MUVAZAALI HUKUKİ İŞLEMLERİNİN İSPATI MESELESİ  197
A. Muvazaanın İspatı  197
B. Miras Bırakanın Muvazaalı Hukuki İşlemlerinin İspatı  200
1. Tarafların Muvazaalı Hukuki İşlemi İspatı  200
2. Üçüncü Kişilerin Muvazaalı Hukuki İşlemi İspatı  202
Sonuç  205
EK–1: YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI 01.04.1974 TARİH VE 1/2 SAYILI  211
EK–2: YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KURULU KARARI 22.05.1987 TARİH VE 4/5 SAYILI  214
EK–3: YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KURULU KARARI 16.03.1990 TARİH VE 1989/1 E., 1990/2 K. SAYILI  220
Kaynakça  235
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
2. Baskıya Önsöz  5
Kısaltmalar Cetveli  17
Giriş  19
I. Bölüm
MUVAZAA KAVRAMI, TÜRLERİ, BENZER KAVRAMLARDAN FARKI VE MİRAS BIRAKANIN MUVAZAALI HUKUKİ İŞLEMLERİ KAVRAMI
I. MUVAZAA KAVRAMI  23
A. Genel Olarak  23
B. Tanımı  26
C. Unsurları  29
1. İrade İle Beyan Arasındaki Uygunsuzluk (Görünürdeki İşlem)  29
2. Muvazaa Niyeti  31
3. Muvazaa Anlaşması  31
4. Gizli İşlem  34
D. Çeşitleri  34
1. Genel Olarak  34
2. Mutlak Muvazaa  35
3. Nisbi Muvazaa  36
a. Sözleşmenin Niteliğinde Muvazaa (Karakteristik Edimde Muvazaa)  37
b. Konuda Muvazaa (Bedelde– Karşı Edimde Muvazaa)  38
c. Şahısta Muvazaa  40
E. Muvazaanın Mevzuatta Düzenlenişi  41
1. Genel Olarak  41
2. İsviçre Borçlar Kanunu  43
3. Alman Medeni Kanunu  43
4. Fransız Medeni Kanunu  44
5. Türk Borçlar Kanunu  44
F. Muvazaanın Hüküm ve Sonuçları  45
1. Genel Olarak  45
2. Görünürdeki İşlem Açısından  45
3. Gizli İşlem Açısından  48
G. Muvazaanın Benzer Hukuki Kavramlarla Karşılaştırılması  49
1. İnançlı İşlemle Karşılaştırılması  49
a. Genel Olarak  49
b. İnançlı İşlemin Unsurları  50
c. Muvazaa İle İnançlı İşlemin Karşılaştırılması  51
2. Nam–ı Müstear İle Karşılaştırılması  53
a. Genel Olarak  53
b. Nam–ı Müstearın Unsurları  55
c. Muvazaanın Nam–ı Müstear ile Karşılaştırılması  55
3. Kanuna Karşı Hile İle Karşılaştırılması  56
a. Genel Olarak  56
b. Kanuna Karşı Hilenin Unsurları  56
c. Muvazaa İle Kanuna Karşı Hilenin Karşılaştırılması  56
4. Zihni Kayıt İle Karşılaştırılması  57
a. Genel Olarak  57
b. Zihni Kayıt  57
c. Zihni Kaydın Unsurları  58
d. Muvazaa İle Zihni Kaydın Karşılaştırılması  58
H. Muvazaanın Mümkün Olmadığı Hukuki İşlemler  59
II. MUVAZAANIN MİRAS HUKUKU BAKIMINDAN GÖRÜNÜMLERİ  61
A. Genel Olarak  61
B. Miras Bırakan Tarafından Yapılan İşlemin Türüne Göre  62
1. Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar Bakımından  62
a. Vasiyetname Bakımından  62
b. Miras Sözleşmesi Bakımından  62
2. Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar Bakımından  63
3. Sağlar Arası İşlemler Bakımından  64
C. Miras Bırakan Tarafından Yapılan İşlemin Etki Ettiği Kişilere Göre  64
1. Mirasçılar Bakımından  64
2. Üçüncü Kişiler Bakımından  65
III. MİRAS BIRAKANIN MUVAZAALI HUKUKİ İŞLEMLERİ  65
A. Genel Olarak  65
B. Miras Bırakanın Muvazaalı Hukuki İşlemlerinin Unsurları  66
1. Görünürdeki İşlem  67
2. Muvazaa Anlaşması  67
3. Mirasçılardan Mal Kaçırma Amacı  68
4. Gizli İşlem  70
C. Miras Bırakanı Muvazaalı Hukuki İşlem Yapmaya Sevk Eden Durumlar  71
1. Genel Olarak  71
2. Miras Bırakanın Yaşlılığında ve Ölümünden Kısa Süre Önce Muvazaalı Temlik Yapılması  72
3. Erkek Evlat–Kız Evlat Meselesi  73
4. İkinci veya Son Eş Faktörü  75
5. Psikolojik ve Sosyolojik Sebepler  76
D. Miras Bırakanın Muvazaalı Hukuki İşlemleri  77
1. Genel Olarak  77
2. Geniş Anlamda Miras Bırakanın Mal Kaçırma Amacıyla Yapmadığı Muvazaalı Hukuki İşlemleri  79
3. Dar Anlamda Miras Bırakanın Mal Kaçırma Amacıyla Yaptığı Muvazaalı Hukuki İşlemleri  82
4. Yargıtay’ın Görüşü  84
II. Bölüm
DAR ANLAMDA MİRAS BIRAKANIN
MUVAZAALI HUKUKİ İŞLEMLERİ
I. GENEL OLARAK  91
II. İŞLEMİN NİTELİĞİNDE MUVAZAA KAVRAMI  92
A. Genel Olarak  92
B. İşlemin Niteliği de Muvazaanın Farklı Görünümleri  93
1. Satış Sözleşmesi Yoluyla  93
a. Satış Sözleşmesinin Tanımı  93
b. Satış Sözleşmesinin Unsurları  94
aa. Mal  94
bb. Bedel  95
cc. Anlaşma  95
c. Satış Sözleşmesinin Şekli  95
d. Satış Sözleşmesinin Türleri  96
aa. Taşınır Satış Sözleşmesi  96
bb. Taşınmaz Satışı Sözleşmesi  97
2. Bağışlama Sözleşmesi Yoluyla  97
a. Bağışlama Sözleşmesinin Tanımı  98
b. Bağışlama Sözleşmesinin Unsurları  98
aa. Kazandırıcı İşlem Olması  98
bb. Bağışlama Sebebi  99
c. Bağışlama Sözleşmesinin Türleri  99
aa. Koşullu Bağışlama  99
bb. Yüklemeli Bağışlama  99
cc. Yerine Getirilmesi Bağışlayanın Ölümüne Bağlı Bağışlama  100
dd. Bağışlayana Dönme Koşuluyla Bağışlama  101
ee. Karma Bağışlama  102
3. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Yoluyla  102
a. Tanımı  102
b. Unsurları  103
aa. Tarafların Karşılıklı Olarak Edim İfa Borcu Altına Girmesi  103
bb. Sözleşmenin Süresi  104
cc. Tarafların Anlaşması  104
4. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Sözleşmesi Yoluyla  104
5. Evlat Edinme Yoluyla  106
6. Karşı Taraf Adına Kurulan Şirket Lehine Satış Sözleşmesi Gösterilerek Gerçekleşen Muvazaa  109
7. Borç Senedi Düzenlenmesi Yoluyla Muvazaa  109
8. Mahkeme Kararı İle Muvazaa  109
9. Miras Bırakanın Bedelini Ödeyerek Satın Aldığı Taşınmazı Bedelsiz Olarak Üçüncü Kişi Adına Tescil Ettirmesi  111
10. Miras Sözleşmesi Yoluyla Muvazaa  112
11. Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi Yoluyla Muvazaa  113
III. MİRASÇILARIN İŞLEMİN NİTELİĞİ YÖNÜNDEN MUVAZAA İDDİALARI  113
A. Genel Olarak  113
B. Satış Sözleşmesinde Muvazaa İddiaları  114
1. Taşınmaz Satışlarında Muvazaa  114
a. Taşınmaz Satışlarında Muvazaanın Unsurları  115
aa. Görünürdeki İşlem  115
bb. Mal Kaçırma Amacı  115
cc. Muvazaa Anlaşması  115
dd. Gizli İşlem  116
ee. Taşınmaz Devrinde Üçüncü Kişiden Yararlanma  116
2. Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmaz Satışı  117
3. Miras Bırakanın Kadastro Teknisyeni Huzurunda Zilyet Adına Tapu Verilmesine Muvafakat Etmesi  118
4. Taşınır Satışında Muvazaa  119
C. Bağışlama Sözleşmesinde Muvazaa İddiaları  120
D. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde Muvazaa İddiaları  122
E. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Sözleşmesinde Muvazaa İddiaları  123
F. Evlat Edinme Yoluyla Gerçekleşen Hukuki İşlemlerde Muvazaa İddiaları  125
G. Miras Sözleşmelerinde Muvazaa İddiaları  127
H. Ömür Boyu Gelir Sözleşmesinde Muvazaa İddiaları  127
IV. MİRASÇILARIN MUVAZAA İDDİALARININ İŞLEMİN NİTELİĞİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ  128
A. Genel Olarak  128
B. Yargıtay Uygulaması Bakımından  129
1. Genel Olarak  129
2. Yargıtay Tarafından Miras Bırakanın Muvazaalı Hukuki İşlemi Olarak Kabul Gören Durumlar  129
3. Yargıtay Tarafından Miras Bırakanın Muvazaalı Hukuki İşlemi Olarak Nitelendirmediği Durumlar  131
a. Miras Bırakanın Üçüncü Kişiye Bedelini Ödeyerek Satın Aldıklarını Mirasçısı Adına Tescil Ettirmek İstemesi  131
b. İntifa Hakkı Tesisi  132
c. Uzun Süreli Kira Sözleşmesi Yapılması  133
d. Miras Bırakan Tarafından Borç Senedi Tanzim Edilmesi  134
e. Miras Bırakan Tarafından Gerçekleştirilen Kooperatif Hisse Devri  134
C. Kanaatimiz  136
V. KONUDA MUVAZAA İDDİALARI İLE DAR ANLAMDA MUVAZAA MEYDANA GELİP GELMEYECEĞİ SORUNU  148
A. Konuda Muvazaa Kavramı  148
B. Konuda Muvazaa İle Dar Anlamda Miras Bırakanın Muvazaalı Hukuki İşlem Meydana Getirip Getirmeyeceği Sorununun İncelenmesi  149
VI. ŞAHISTA MUVAZAA İDDİALARI İLE DAR ANLAMDA MUVAZAA MEYDANA GELİP GELMEYECEĞİ SORUNU  153
III. Bölüm
MİRAS BIRAKANIN MUVAZAALI
HUKUKİ İŞLEMLERİNİN SONUÇLARI
I. GENEL OLARAK  157
II. GÖRÜNÜRDEKİ İŞLEM BAKIMINDAN  157
A. Yokluk Görüşü  157
B. Klasik Butlan Görüşü  158
C. Kendine Özgü Geçersizlik Görüşü  159
D. Kanaatimiz  159
III. GÖRÜNÜRDEKİ İŞLEMİN GEÇERLİ OLMASI  160
A. Muvazaalı İşlemin Tescile Güvenerek Hak Kazanan Üçüncü Kişilere Etkisi  160
B. Dürüstlük Kuralının Muvazaalı Hukuki İşleme Etkisi  161
1. Hileli Anlaşma “Kollussion”  162
2. Sözleşmenin İçeriği ve Miras Bırakanın Muvazaalı Hukuki İşlemleri  163
C. TBK m. 19/2 Hükmünün Muvazaalı Hukuki İşlemlere Etkisi  164
IV. GİZLİ İŞLEM  165
A. Gizli İşlemin Geçersizliği  165
1. Klasik Butlan Görüşü  165
2. Yokluk Görüşü  166
3. Kendine Özgü Geçersizlik Görüşü  167
4. Kanaatimiz  167
B. Gizli İşlemin Geçerliliği  167
C. Gizli İşlemin Geçerli Hale Getirilmesinin Mümkün Olup Olmaması Meselesi  168
V. GENİŞ ANLAMDA MİRAS BIRAKANIN MUVAZAALI HUKUKİ İŞLEMLERİNİN SONUÇLARI  170
A. Genel Olarak  170
B. Açılabilecek Davalar  171
1. Mirasın Denkleştirilmesi Davası  171
2. Tenkis Davası  173
VI. DAR ANLAMDA MİRAS BIRAKANIN MUVAZAALI HUKUKİ İŞLEMLERİNİN SONUÇLARI  174
A. Mirasın Denkleştirilmesi Davası  174
B. Tenkis Davası  175
C. Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi Davası  176
1. Davacının Belirlenmesi Meselesi  178
2. Mirasçıların Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi Davasını Açamayacağı Görüşü  180
3. Mirasçıların Sadece Külli Halef Sıfatıyla Dava Açabileceği Görüşü  181
4. Mirasçıların Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi Davasını Açabileceği Görüşü  181
5. Davalı  185
6. Görevli ve Yetkili Mahkeme  186
7.Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi Davası ve Tenkis Davasının Yarışması Meselesi  189
8. Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi Davası İle Tenkis Davasının Kademeli Açılması Meselesi  189
D. Muvazaa Türlerine Göre Değerlendirme  191
VII. HUKUKİ İŞLEMİN MUVAZAALI OLDUĞUNUN BELİRLENMESİ SONUCU TALEP EDİLEBİLECEKLER  192
A. Genel Olarak  192
B. Tescilin Düzeltilmesi ve Tescil Talebi  192
C. Bedelin Tazmini Talebi  193
D. Ehliyetsizliğin İleri Sürülmesi  194
E. Muvazaalı Hukuki İşlemin Temsilci Aracılığı İle Gerçekleştiğinin İleri Sürülmesi  195
VIII. MİRAS BIRAKANIN MUVAZAALI HUKUKİ İŞLEMLERİNİN İSPATI MESELESİ  197
A. Muvazaanın İspatı  197
B. Miras Bırakanın Muvazaalı Hukuki İşlemlerinin İspatı  200
1. Tarafların Muvazaalı Hukuki İşlemi İspatı  200
2. Üçüncü Kişilerin Muvazaalı Hukuki İşlemi İspatı  202
Sonuç  205
EK–1: YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI 01.04.1974 TARİH VE 1/2 SAYILI  211
EK–2: YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KURULU KARARI 22.05.1987 TARİH VE 4/5 SAYILI  214
EK–3: YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KURULU KARARI 16.03.1990 TARİH VE 1989/1 E., 1990/2 K. SAYILI  220
Kaynakça  235
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için;
İstanbul Şişli Şubesi:
Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma 09:00-17:00
Strazburg Caddesi Şubesi:
Salı, Perşembe 9:00 – 17:00
arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.