Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Hukuka Giriş
Kavramlar & Kurumlar
Eylül 2017 / 1. Baskı / 234 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Hukuka Giriş dersi, farklı isimler altında iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile meslek yüksekokullarının sosyal bilimler bölümlerinin programlarında yer alır. Genellikle bu dersler bir yarıyılda ve iki ya da üç kredi olarak verilir.

Hacmi küçük olan bu kitap ile asıl gayemiz bu dersler için öğrencilere kısa ders notu sunabilmektir. Kitabımızın daha önce yazılmış kitaplardan farklı bir içeriği yoktur. Ancak konular daha çok şema kullanılarak, mümkün olduğu kadar kısa ve sade biçimde anlatılmaya gayret gösterilmiştir.

Bilindiği üzere 2017 yılında Türkiye Cumhuriyet Anayasasında önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerin neredeyse tamamı 2019 yılında yürürlüğe girecektir. Kitapta kapsamlı olmasa da Anayasa değişikliklerine değinilmiştir.

Konu Başlıkları
Toplum Yaşamı ve Toplumsal Düzen Kuralları
Hukuk ve Hukuk Kuralları
Hukuk Kurallarının Uygulanması
Hukukun Kaynakları
Hukukun Bölümleri
Hak
Hukuki Olaylar, Eylemler ve İşlemler
Yargı Örgütü
Barkod: 9789750243912
Yayın Tarihi: Eylül 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 234
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ  III
KISALTMALAR CETVELİ  XI
BİRİNCİ BÖLÜM
TOPLUM YAŞAMI VE TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI
§ 1– TOPLUM YAŞAMI VE TOPLUM DÜZENİ  1
I– TOPLUM YAŞAMI  1
II– TOPLUM DÜZENİ  1
§ 2– TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI  2
I– GENEL OLARAK  2
II– ÇEŞİTLERİ  2
1– Din Kuralları  3
2– Ahlâk Kuralları  4
3– Görgü Kuralları  5
4– Hukuk Kuralları  6
III– HUKUK KURALLARININ DİĞER TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI İLE
KARŞILAŞTIRILMASI  6
1– Genel Olarak  6
2– Din Kuralları ile Karşılaştırılması  7
3– Ahlâk Kuralları ile Karşılaştırılması  8
4– Görgü Kuralları ile Karşılaştırılması  10
İKİNCİ BÖLÜM
HUKUK VE HUKUK KURALLARI
§ 3– HUKUK KAVRAMI  11
§ 4– HUKUKUN ÇEŞİTLİ ANLAMLARI  11
I– YÜRÜRLÜKTEKİ HUKUK  12
II– MEVZU HUKUK  12
III– DOĞAL HUKUK  12
IV– MADDİ HUKUK  13
V– ŞEKLİ HUKUK  13
§ 5– HUKUKUN AMACI  13
I– TOPLUMSAL DÜZENİ SAĞLAMAK  14
II– TOPLUMSAL İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK  14
III– EŞİTLİĞİ SAĞLAMAK  15
IV– ADALETİ SAĞLAMAK  16
V– HUKUKİ GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK  17
§ 6– BAŞLICA HUKUK SİSTEMLERİ  18
I– KARA AVRUPASI HUKUK SİSTEMİ  18
II– ANGLO–SAKSON HUKUK SİSTEMİ  19
III– İSLÂM HUKUK SİSTEMİ  19
IV– SOSYALİST HUKUK SİSTEMİ  20
İÇİNDEKİLER
VI HUKUKA GİRİŞ
§ 7– HUKUKUN KAYNAĞINA İLİŞKİN KURAMLAR  20
I– HUKUKUN İRADEDEN KAYNAKLANDIĞINI KABUL EDEN KURAMLAR  21
II– HUKUKUN İRADE DIŞI KAYNAKLARDAN OLUŞTUĞUNU KABUL EDEN KURAMLAR  22
§ 8– HUKUKUN DERLENMESİ (KANUNLAŞTIRMA)  22
I– GENEL OLARAK  22
II– DERLEME YÖNTEMLERİ  23
III– TÜRKİYE'DE HUKUKUN DERLEMESİ  23
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HUKUK KURALLARININ UYGULANMASI
§ 9– HUKUK KURALLARININ NİTELİKLERİ BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  25
I– EMREDİCİ HUKUK KURALLARI  25
II– TAMAMLAYICI HUKUK KURALLARI  26
III– YORUMLAYICI HUKUK KURALLARI  26
IV– TANIMLAYICI HUKUK KURALLARI  27
V– YETKİ VERİCİ HUKUK KURALLARI  27
VI– İLGA EDİCİ HUKUK KURALLARI  28
§ 10– HUKUK KURALLARININ YER BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  28
§ 11– HUKUK KURALLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  29
I– HUKUK KURALININ YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ  29
II– HUKUK KURALININ YÜRÜRLÜKTEN KALKMASI  30
1– Kendiliğinden Yürürlükten Kalkma  30
2– Başka Bir Hukuk Kuralı İle Yürürlükten Kaldırma  31
3– İptal Yoluyla Yürürlükten Kaldırma  32
III– HUKUK KURALLARININ GERİYE YÜRÜMEMESİ İLKESİ  33
1– Genel Olarak  33
2– Ayrık Durumlar  33
§ 12– HUKUK KURALLARININ ANLAM BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  34
I– GENEL OLARAK  34
II– YORUM TÜRLERİ  34
1– Yasama Yorumu  35
2– Yargısal Yorum  35
3– Bilimsel Yorum  35
III– YORUM YÖNTEMLERİ  35
1– Sözel Yorum  36
2– Tarihsel Yorum  36
3– Amaçsal Yorum  36
4– Karma Yöntem  37
III– HUKUK KURALININ YORUMLANMASINDA YARARLANILAN MANTIK KURALLARI  37
1– Kıyas  38
2– Öncelikle Uygulama  38
3– Karşıt Anlamından Sonuç Çıkarma  39
§ 13– HÂKİMİN HUKUK KURALI KOYMA YETKİSİ  40
I– GENEL OLARAK  40
II– HÂKİMİN KURAL KOYMA YETKİSİNİ KULLANABİLMESİNİN KOŞULLARI  40
1– Kanunda Boşluk Bulunması  41
2– Örf ve Adet Hukukunda Uygulanabilir Bir Kuralın Bulunmaması  42
İÇİNDEKİLER
HUKUKA GİRİŞ VII
III– HÂKİMİN KOYDUĞU HUKUK KURALININ NİTELİĞİ  42
§ 14– HÂKİMİN TAKDİR YETKİSİ  43
§ 15– HUKUK KURALLARININ YAPTIRIMI  45
I– GENEL OLARAK  45
II– YAPTIRIMIN TARİH İÇİNDEKİ GELİŞİMİ  46
III– YAPTIRIM TÜRLERİ  46
1– Kamu Hukuku Yaptırımları  47
2– Özel Hukuk Yaptırımları  50
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HUKUKUN KAYNAKLARI
§ 16– HUKUKUN KAYNAĞI KAVRAMI  57
§ 17– YÜRÜRLÜKTEKİ HUKUKUN KAYNAKLARI  57
I– ASIL KAYNAKLAR  58
1– Yazılı Kaynaklar  58
2– Yazılı Olmayan Kaynak: Örf ve Adet Hukuku  72
II– YARDIMCI KAYNAKLAR  74
1– Bilimsel Görüşler (Öğreti)  74
2– Yargı Kararları  75
BEŞİNCİ BÖLÜM
HUKUKUN BÖLÜMLERİ
§ 18– ÖZEL HUKUK VE KAMU HUKUKU AYRIMI  77
I– GENEL OLARAK  77
II– ÖZEL HUKUK VE KAMU HUKUKU AYRIMINI AÇIKLAYAN ÖLÇÜTLER  78
§ 19– ÖZEL HUKUK DALLARI  79
I– MEDENİ HUKUK  79
1– Genel Olarak  79
2– Kişiler Hukuku  80
3– Aile Hukuku  90
4– Miras Hukuku  95
5– Eşya Hukuku  96
II– BORÇLAR HUKUKU  101
1– Genel Olarak  101
2– Borç İlişkisi  102
3– Borç İlişkisinin Kaynakları  102
4– Borç İlişkisinin Sona Ermesi  105
III– TİCARET HUKUKU  105
1– Genel Olarak  105
2– Ticari İşletme Hukuku  106
3– Şirketler Hukuku  108
4– Kıymetli Evrak Hukuku  109
5– Taşıma Hukuku  110
6– Deniz Ticaret Hukuku  111
7– Özel Sigorta Hukuku  112
IV– MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK  112
İÇİNDEKİLER
VIII HUKUKA GİRİŞ
1– Vatandaşlık Hukuku  112
2– Yabancılar Hukuku  115
3– Kanunlar Çatışması  116
§ 20– KAMU HUKUKU DALLARI  116
I– ANAYASA HUKUKU  117
1– Genel Olarak  117
2– Anayasa Hukukunun Tarihsel Gelişimi  117
3– Anayasa Hukukunun Temel İlkeleri  118
4– Anayasaya Göre Devlet Organları  121
5– Anayasa Yargısı  125
II– İDARE HUKUKU  128
1– Genel Olarak  128
2– İdari Örgütlenme  128
3– İdarenin Faaliyetleri  131
4– İdare Personeli  133
5– İdarenin Denetimi  133
III– CEZA HUKUKU  136
1– Genel Olarak  136
2– Ceza Hukukunun Bölümleri  137
3– Ceza Hukukuna Hâkim Olan İlkeler  138
4– Suç ve Suçun Unsurları  140
5– Ceza Kavramı ve Türleri  143
IV– CEZA USUL HUKUKU  146
1– Genel Olarak  146
2– Ceza Usul Hukukuna Hâkim Olan İlkeler  146
3– Yargılamanın Özneleri  147
4– Yargılamanın Aşamaları  148
V– ULUSLARARASI HUKUK  152
VI– GENEL KAMU HUKUKU  153
1– Genel Olarak  153
2– Devlet Türleri  154
VII– MALİ HUKUK  155
VIII– VERGİ HUKUKU  156
IX– SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU  157
1– Sosyal Sigortalar  158
2– Sosyal Yardım ve Hizmetler  159
§ 21– KARMA HUKUK DALLARI  159
I– MEDENİ USUL HUKUKU  160
1– Genel Olarak  160
2– Görev ve Yetki  161
3– Davanın Görülmesi  162
4– Kanun Yolları  163
4– Tahkim ve Arabuluculuk  163
II– İCRA VE İFLAS HUKUKU  164
1– Genel Olarak  164
2– İcra Hukuku  164
3– İflas Hukuku  165
4– Konkordato  166
İÇİNDEKİLER
HUKUKA GİRİŞ IX
III– İŞ HUKUKU  166
1– Genel Olarak  166
2– İş Hukukunun Bölümleri  167
3– İş Hukukunun Temel Kavramları  168
IV– HAVA HUKUKU  169
V– BANKA HUKUKU  170
VI– SERMAYE PİYASASI HUKUKU  170
VII– TOPRAK HUKUKU  170
VIII–FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKU  171
IX– ÇEVRE HUKUKU  172
X– REKABET HUKUKU  173
XI– TÜKETİCİ HUKUKU  173
ALTINCI BÖLÜM
HAK
§ 22– HAK KAVRAMI  175
§ 23– HAKKIN TÜRLERİ  176
I– KAMU HAKLARI  177
1– Genel Olarak  177
2– Kamu Haklarının Sınırlandırılması, Durdurulması ve Kötüye Kullanılamaması  178
II– ÖZEL HAKLAR  179
1– Genel Olarak  179
2– Özel Hakların Sınıflandırılması  179
§ 24– HAKKIN KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ  184
I– HAKKIN KAZANILMASI  184
II– HAKKIN KAYBI  185
§ 25– HAKLARIN KAZANILMASINDA İYİNİYETİN KORUNMASI İLKESİ  186
I– İYİNİYET KAVRAMI  186
II– İYİNİYET KARİNESİ  187
III–HAKLARIN KAZANILMASINDA İYİNİYETİN KORUNDUĞU HALLER  188
§ 26– HAKLARIN KULLANILMASI VE BORÇLARIN YERİNE GETİRİLMESİNDE DÜRÜSTLÜK
İLKESİ  189
I– DÜRÜSTLÜK İLKESİ VE HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI KAVRAMLARI  189
II– HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASININ YAPTIRIMI  190
III– HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI VE KANUNA KARŞI HİLE  191
§ 27– HAKLARIN KORUNMASI  191
I– İSTEM HAKKI  192
II– DAVA HAKKI  192
1– Genel Olarak  192
2– Dava Türleri  193
3– İspat Yükü  194
4– İspat Araçları  195
5– Savunma Araçları  196
III– HAKKIN KİŞİNİN KENDİSİ TARAFINDAN KORUNMASI  197
1– Haklı Savunma  197
2– Zorunluluk Hali  198
2– Kuvvet Kullanma  198
İÇİNDEKİLER
X HUKUKA GİRİŞ
IV– ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU HAKKI  199
IV– HAKLARIN ULUSLARARASI ALANDA KORUNMASI  201
YEDİNCİ BÖLÜM
HUKUKİ OLAYLAR, EYLEMLER VE İŞLEMLER
§ 28– GENEL OLARAK  203
§ 29– HUKUKİ OLAY  203
§ 30– HUKUKİ EYLEM  204
§ 31– HUKUKİ İŞLEM  206
I– ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN HUKUKİ İŞLEMLER  206
1– Tanım  206
2– Türleri  207
3– Hukuki İşlemlerde Şekil  209
4– Hukuki İşlemlerde Sakatlık  210
II– KAMU HUKUKUNA İLİŞKİN HUKUKİ İŞLEMLER  213
1– Kavram  213
2– Türleri  213
SEKİZİNCİ BÖLÜM
YARGI ÖRGÜTÜ
§ 32– GENEL OLARAK  218
§ 33– ADLİ YARGI  219
I– GENEL OLARAK  219
II– İLK DERECE MAHKEMELERİ  219
1– Hukuk Mahkemeleri  219
2– Ceza Mahkemeleri  221
III– İKİNCİ DERECE MAHKEMELERİ  223
IV– ÜST DERECE MAHKEMESİ  223
§ 34– İDARİ YARGI  224
I– GENEL OLARAK  224
II– İLK DERECE MAHKEMELERİ  225
1– İdare Mahkemeleri  225
2– Vergi Mahkemeleri  225
III– İKİNCİ DERECE MAHKEMELERİ  225
IV– ÜST DERECE MAHKEMESİ  226
§ 35– ANAYASA YARGISI  226
I– GENEL OLARAK  226
II– ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ  227
§ 36– UYUŞMAZLIK YARGISI  228
§ 37– HESAP YARGISI  229
§ 38– SEÇİM YARGISI  230
§ 39– ASKERİ YARGI  231
BAŞLICA HUKUKA GİRİŞ KAYNAKLARI  233
 


Aydın Aybay ...
Eylül 2018
48.15 TL
Sepete Ekle
Halil Kalabalık
Ağustos 2018
41.50 TL
Sepete Ekle
Halil Kalabalık
Ağustos 2018
18.00 TL
Sepete Ekle
Haluk Hadi Sümer
Temmuz 2018
20.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ  III
KISALTMALAR CETVELİ  XI
BİRİNCİ BÖLÜM
TOPLUM YAŞAMI VE TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI
§ 1– TOPLUM YAŞAMI VE TOPLUM DÜZENİ  1
I– TOPLUM YAŞAMI  1
II– TOPLUM DÜZENİ  1
§ 2– TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI  2
I– GENEL OLARAK  2
II– ÇEŞİTLERİ  2
1– Din Kuralları  3
2– Ahlâk Kuralları  4
3– Görgü Kuralları  5
4– Hukuk Kuralları  6
III– HUKUK KURALLARININ DİĞER TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI İLE
KARŞILAŞTIRILMASI  6
1– Genel Olarak  6
2– Din Kuralları ile Karşılaştırılması  7
3– Ahlâk Kuralları ile Karşılaştırılması  8
4– Görgü Kuralları ile Karşılaştırılması  10
İKİNCİ BÖLÜM
HUKUK VE HUKUK KURALLARI
§ 3– HUKUK KAVRAMI  11
§ 4– HUKUKUN ÇEŞİTLİ ANLAMLARI  11
I– YÜRÜRLÜKTEKİ HUKUK  12
II– MEVZU HUKUK  12
III– DOĞAL HUKUK  12
IV– MADDİ HUKUK  13
V– ŞEKLİ HUKUK  13
§ 5– HUKUKUN AMACI  13
I– TOPLUMSAL DÜZENİ SAĞLAMAK  14
II– TOPLUMSAL İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK  14
III– EŞİTLİĞİ SAĞLAMAK  15
IV– ADALETİ SAĞLAMAK  16
V– HUKUKİ GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK  17
§ 6– BAŞLICA HUKUK SİSTEMLERİ  18
I– KARA AVRUPASI HUKUK SİSTEMİ  18
II– ANGLO–SAKSON HUKUK SİSTEMİ  19
III– İSLÂM HUKUK SİSTEMİ  19
IV– SOSYALİST HUKUK SİSTEMİ  20
İÇİNDEKİLER
VI HUKUKA GİRİŞ
§ 7– HUKUKUN KAYNAĞINA İLİŞKİN KURAMLAR  20
I– HUKUKUN İRADEDEN KAYNAKLANDIĞINI KABUL EDEN KURAMLAR  21
II– HUKUKUN İRADE DIŞI KAYNAKLARDAN OLUŞTUĞUNU KABUL EDEN KURAMLAR  22
§ 8– HUKUKUN DERLENMESİ (KANUNLAŞTIRMA)  22
I– GENEL OLARAK  22
II– DERLEME YÖNTEMLERİ  23
III– TÜRKİYE'DE HUKUKUN DERLEMESİ  23
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HUKUK KURALLARININ UYGULANMASI
§ 9– HUKUK KURALLARININ NİTELİKLERİ BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  25
I– EMREDİCİ HUKUK KURALLARI  25
II– TAMAMLAYICI HUKUK KURALLARI  26
III– YORUMLAYICI HUKUK KURALLARI  26
IV– TANIMLAYICI HUKUK KURALLARI  27
V– YETKİ VERİCİ HUKUK KURALLARI  27
VI– İLGA EDİCİ HUKUK KURALLARI  28
§ 10– HUKUK KURALLARININ YER BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  28
§ 11– HUKUK KURALLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  29
I– HUKUK KURALININ YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ  29
II– HUKUK KURALININ YÜRÜRLÜKTEN KALKMASI  30
1– Kendiliğinden Yürürlükten Kalkma  30
2– Başka Bir Hukuk Kuralı İle Yürürlükten Kaldırma  31
3– İptal Yoluyla Yürürlükten Kaldırma  32
III– HUKUK KURALLARININ GERİYE YÜRÜMEMESİ İLKESİ  33
1– Genel Olarak  33
2– Ayrık Durumlar  33
§ 12– HUKUK KURALLARININ ANLAM BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  34
I– GENEL OLARAK  34
II– YORUM TÜRLERİ  34
1– Yasama Yorumu  35
2– Yargısal Yorum  35
3– Bilimsel Yorum  35
III– YORUM YÖNTEMLERİ  35
1– Sözel Yorum  36
2– Tarihsel Yorum  36
3– Amaçsal Yorum  36
4– Karma Yöntem  37
III– HUKUK KURALININ YORUMLANMASINDA YARARLANILAN MANTIK KURALLARI  37
1– Kıyas  38
2– Öncelikle Uygulama  38
3– Karşıt Anlamından Sonuç Çıkarma  39
§ 13– HÂKİMİN HUKUK KURALI KOYMA YETKİSİ  40
I– GENEL OLARAK  40
II– HÂKİMİN KURAL KOYMA YETKİSİNİ KULLANABİLMESİNİN KOŞULLARI  40
1– Kanunda Boşluk Bulunması  41
2– Örf ve Adet Hukukunda Uygulanabilir Bir Kuralın Bulunmaması  42
İÇİNDEKİLER
HUKUKA GİRİŞ VII
III– HÂKİMİN KOYDUĞU HUKUK KURALININ NİTELİĞİ  42
§ 14– HÂKİMİN TAKDİR YETKİSİ  43
§ 15– HUKUK KURALLARININ YAPTIRIMI  45
I– GENEL OLARAK  45
II– YAPTIRIMIN TARİH İÇİNDEKİ GELİŞİMİ  46
III– YAPTIRIM TÜRLERİ  46
1– Kamu Hukuku Yaptırımları  47
2– Özel Hukuk Yaptırımları  50
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HUKUKUN KAYNAKLARI
§ 16– HUKUKUN KAYNAĞI KAVRAMI  57
§ 17– YÜRÜRLÜKTEKİ HUKUKUN KAYNAKLARI  57
I– ASIL KAYNAKLAR  58
1– Yazılı Kaynaklar  58
2– Yazılı Olmayan Kaynak: Örf ve Adet Hukuku  72
II– YARDIMCI KAYNAKLAR  74
1– Bilimsel Görüşler (Öğreti)  74
2– Yargı Kararları  75
BEŞİNCİ BÖLÜM
HUKUKUN BÖLÜMLERİ
§ 18– ÖZEL HUKUK VE KAMU HUKUKU AYRIMI  77
I– GENEL OLARAK  77
II– ÖZEL HUKUK VE KAMU HUKUKU AYRIMINI AÇIKLAYAN ÖLÇÜTLER  78
§ 19– ÖZEL HUKUK DALLARI  79
I– MEDENİ HUKUK  79
1– Genel Olarak  79
2– Kişiler Hukuku  80
3– Aile Hukuku  90
4– Miras Hukuku  95
5– Eşya Hukuku  96
II– BORÇLAR HUKUKU  101
1– Genel Olarak  101
2– Borç İlişkisi  102
3– Borç İlişkisinin Kaynakları  102
4– Borç İlişkisinin Sona Ermesi  105
III– TİCARET HUKUKU  105
1– Genel Olarak  105
2– Ticari İşletme Hukuku  106
3– Şirketler Hukuku  108
4– Kıymetli Evrak Hukuku  109
5– Taşıma Hukuku  110
6– Deniz Ticaret Hukuku  111
7– Özel Sigorta Hukuku  112
IV– MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK  112
İÇİNDEKİLER
VIII HUKUKA GİRİŞ
1– Vatandaşlık Hukuku  112
2– Yabancılar Hukuku  115
3– Kanunlar Çatışması  116
§ 20– KAMU HUKUKU DALLARI  116
I– ANAYASA HUKUKU  117
1– Genel Olarak  117
2– Anayasa Hukukunun Tarihsel Gelişimi  117
3– Anayasa Hukukunun Temel İlkeleri  118
4– Anayasaya Göre Devlet Organları  121
5– Anayasa Yargısı  125
II– İDARE HUKUKU  128
1– Genel Olarak  128
2– İdari Örgütlenme  128
3– İdarenin Faaliyetleri  131
4– İdare Personeli  133
5– İdarenin Denetimi  133
III– CEZA HUKUKU  136
1– Genel Olarak  136
2– Ceza Hukukunun Bölümleri  137
3– Ceza Hukukuna Hâkim Olan İlkeler  138
4– Suç ve Suçun Unsurları  140
5– Ceza Kavramı ve Türleri  143
IV– CEZA USUL HUKUKU  146
1– Genel Olarak  146
2– Ceza Usul Hukukuna Hâkim Olan İlkeler  146
3– Yargılamanın Özneleri  147
4– Yargılamanın Aşamaları  148
V– ULUSLARARASI HUKUK  152
VI– GENEL KAMU HUKUKU  153
1– Genel Olarak  153
2– Devlet Türleri  154
VII– MALİ HUKUK  155
VIII– VERGİ HUKUKU  156
IX– SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU  157
1– Sosyal Sigortalar  158
2– Sosyal Yardım ve Hizmetler  159
§ 21– KARMA HUKUK DALLARI  159
I– MEDENİ USUL HUKUKU  160
1– Genel Olarak  160
2– Görev ve Yetki  161
3– Davanın Görülmesi  162
4– Kanun Yolları  163
4– Tahkim ve Arabuluculuk  163
II– İCRA VE İFLAS HUKUKU  164
1– Genel Olarak  164
2– İcra Hukuku  164
3– İflas Hukuku  165
4– Konkordato  166
İÇİNDEKİLER
HUKUKA GİRİŞ IX
III– İŞ HUKUKU  166
1– Genel Olarak  166
2– İş Hukukunun Bölümleri  167
3– İş Hukukunun Temel Kavramları  168
IV– HAVA HUKUKU  169
V– BANKA HUKUKU  170
VI– SERMAYE PİYASASI HUKUKU  170
VII– TOPRAK HUKUKU  170
VIII–FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKU  171
IX– ÇEVRE HUKUKU  172
X– REKABET HUKUKU  173
XI– TÜKETİCİ HUKUKU  173
ALTINCI BÖLÜM
HAK
§ 22– HAK KAVRAMI  175
§ 23– HAKKIN TÜRLERİ  176
I– KAMU HAKLARI  177
1– Genel Olarak  177
2– Kamu Haklarının Sınırlandırılması, Durdurulması ve Kötüye Kullanılamaması  178
II– ÖZEL HAKLAR  179
1– Genel Olarak  179
2– Özel Hakların Sınıflandırılması  179
§ 24– HAKKIN KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ  184
I– HAKKIN KAZANILMASI  184
II– HAKKIN KAYBI  185
§ 25– HAKLARIN KAZANILMASINDA İYİNİYETİN KORUNMASI İLKESİ  186
I– İYİNİYET KAVRAMI  186
II– İYİNİYET KARİNESİ  187
III–HAKLARIN KAZANILMASINDA İYİNİYETİN KORUNDUĞU HALLER  188
§ 26– HAKLARIN KULLANILMASI VE BORÇLARIN YERİNE GETİRİLMESİNDE DÜRÜSTLÜK
İLKESİ  189
I– DÜRÜSTLÜK İLKESİ VE HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI KAVRAMLARI  189
II– HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASININ YAPTIRIMI  190
III– HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI VE KANUNA KARŞI HİLE  191
§ 27– HAKLARIN KORUNMASI  191
I– İSTEM HAKKI  192
II– DAVA HAKKI  192
1– Genel Olarak  192
2– Dava Türleri  193
3– İspat Yükü  194
4– İspat Araçları  195
5– Savunma Araçları  196
III– HAKKIN KİŞİNİN KENDİSİ TARAFINDAN KORUNMASI  197
1– Haklı Savunma  197
2– Zorunluluk Hali  198
2– Kuvvet Kullanma  198
İÇİNDEKİLER
X HUKUKA GİRİŞ
IV– ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU HAKKI  199
IV– HAKLARIN ULUSLARARASI ALANDA KORUNMASI  201
YEDİNCİ BÖLÜM
HUKUKİ OLAYLAR, EYLEMLER VE İŞLEMLER
§ 28– GENEL OLARAK  203
§ 29– HUKUKİ OLAY  203
§ 30– HUKUKİ EYLEM  204
§ 31– HUKUKİ İŞLEM  206
I– ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN HUKUKİ İŞLEMLER  206
1– Tanım  206
2– Türleri  207
3– Hukuki İşlemlerde Şekil  209
4– Hukuki İşlemlerde Sakatlık  210
II– KAMU HUKUKUNA İLİŞKİN HUKUKİ İŞLEMLER  213
1– Kavram  213
2– Türleri  213
SEKİZİNCİ BÖLÜM
YARGI ÖRGÜTÜ
§ 32– GENEL OLARAK  218
§ 33– ADLİ YARGI  219
I– GENEL OLARAK  219
II– İLK DERECE MAHKEMELERİ  219
1– Hukuk Mahkemeleri  219
2– Ceza Mahkemeleri  221
III– İKİNCİ DERECE MAHKEMELERİ  223
IV– ÜST DERECE MAHKEMESİ  223
§ 34– İDARİ YARGI  224
I– GENEL OLARAK  224
II– İLK DERECE MAHKEMELERİ  225
1– İdare Mahkemeleri  225
2– Vergi Mahkemeleri  225
III– İKİNCİ DERECE MAHKEMELERİ  225
IV– ÜST DERECE MAHKEMESİ  226
§ 35– ANAYASA YARGISI  226
I– GENEL OLARAK  226
II– ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ  227
§ 36– UYUŞMAZLIK YARGISI  228
§ 37– HESAP YARGISI  229
§ 38– SEÇİM YARGISI  230
§ 39– ASKERİ YARGI  231
BAŞLICA HUKUKA GİRİŞ KAYNAKLARI  233
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019