Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
R Programı ile İstatistiğe Giriş
Eylül 2018 / 2. Baskı / 376 Syf.
Fiyatı: 43.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Güncellenmiş 2. baskısını yapan kitap; İstatistik bölümü başta olmak üzere, Sosyoloji, Matematik, Bilgisayar Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Biyoloji vb bölümlerde verilen "İstatistik", "İstatistiğe Giriş""Uygulamalı İstatistik" vb. derslerine uygun olarak, temel seviyede ve öğrencilerin anlayacağı şekilde bol örnek çözümlü, her bölümün sonunda, internetten ücretsiz olarak indirilebilen R paket programı uygulamaları verilerek hazırlanmıştır. Ayrıca istatistik yöntemlere ihtiyaç duyan araştırmacılara da temel seviyede bilgi vermektedir.

Kitapta, konu ile ilgili temel kavramlar, öğrencinin anlayacağı şekilde hazırlanmış, 172 çözümlü örnek, konuların anlaşılması için verilmiş ve her bölümün sonunda konuların R programında uygulamaları yapılmıştır. Kitap, ders kitabı olarak hazırlanmış olmasına karşın, konuyla ilgili kendini geliştirmek isteyenlere de kaynak olacaktır.

Konu Başlıkları
İstatistiğe Giriş ve Temel Kavramlar
Sıklık Dağılımları ve Grafikler
Tanımlayıcı İstatistikler: Konum Ölçüleri
Tanımlayıcı İstatistikler: Değişim Ölçüleri
Olasılık
Olasılık Dağılımları
Barkod: 9789750256806
Yayın Tarihi: Eylül 2018
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 376
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz  5
Önsöz  7
Şekiller Listesi  15
Tablolar Listesi  17
Birinci Bölüm
İSTATİSTİĞE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR
1.1 Giriş  19
1.2 İstatistik Sözcüğünün Kökeni  19
1.3 İstatistiğin Tanımı ve Önemi  19
1.4 İstatistiğin Tarihsel Gelişimi  21
1.5 Araştırmadaki Temel Kavramlar  23
İkinci Bölüm
SIKLIK DAĞILIMLARI VE GRAFİKLER
2.1 Giriş  27
2.2 Sıklık Tablosu  27
2.3 Nicel Verilerde Sıklık Tabloları  28
2.3.1 Eşit Aralıklı Olmayan Sıklık Tabloları ve Açık Uçlu Sıklık Tabloları  32
2.3.2 Birikimli (Eklemeli) Sıklık Tabloları  35
2.4 Nitel Verilerde Sıklık Tabloları  37
2.5 Grafikler  39
2.5.1 Nicel Veriler için Grafikler  40
2.5.1.1 Histogram (Dağılım Dikdörtgenleri)  40
2.5.1.2 Dağılım Poligonu  42
2.5.1.3 Dağılım Eğrisi  44
2.5.1.4 Dal ve Yaprak (Stem and Leaf) Gösterimi  44
2.5.1.5 Kutu–Çizgi Grafiği (Box and Whisker Plot)  45
2.5.2 Nitel Veriler İçin Grafikler  45
2.5.2.1 Dağılım Çubukları  45
2.5.2.2 Ayrık Dikdörtgenler (Bar graph)  46
2.5.2.3 Daire Dilimleri Grafiği  47
2.6 R Paket Programı Uygulamaları  49
2.7 Alıştırmalar  63
Üçüncü Bölüm
TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER: KONUM ÖLÇÜLERİ
3.1 Giriş  67
3.2 Nicel ve Nitel Veriler İçin Konum Ölçüleri  67
3.3 Aritmetik Ortalama  68
3.4 Ortanca (Median)  72
3.5 Tepe Değeri (Mode)  77
3.6 Aritmetik Ortalama, Ortanca ve Tepe Değerinin Karşılaştırılması  81
3.7 Diğer Konum Ölçüleri  83
3.7.1 Geometrik Ortalama  83
3.7.2 Harmonik Ortalama  87
3.7.3 Ağırlıklı Ortalama  91
3.7.4 Kareli Ortalama  92
3.7.5 Yüzdelikler (Percentiles) ve Çeyrek Değerler (Quartiles)  92
3.8 Kutu –Çizgi Grafiği (Box and Whisker Plot)  97
3.9 R Paket Programı Uygulamaları  99
3.10 Alıştırmalar  106
Dördüncü Bölüm
TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER: DEĞİŞİM ÖLÇÜLERİ
4.1 Giriş  113
4.2 Nicel Verilerde Değişim Ölçüleri  114
4.2.1 Değişim Aralığı (Range)  114
4.2.2 Çeyrek Sapma (Quartile Deviation)  115
4.2.3 Ortalama Mutlak Sapma  116
4.2.4 Varyans ve Standart Sapma  117
4.2.4.1 Varyans ve Standart Sapmanın Özellikleri  124
4.2.5 Standart Hata  124
4.2.6 Değişim (Varyasyon) Katsayısı  125
4.3 Nitel Verilerde Değişim Ölçüsü  127
4.4 Dağılımlarla İlgili Diğer Bilgiler  129
4.4.1 Dağılımın Şekli  129
4.4.2 Çarpıklık (Skewness) ve Basıklık (Kurtosis) Katsayıları  131
4.4.3 Kutu–Çizgi Grafiği ile Aykırı Değer, Çarpıklık ve Basıklığın Belirlenmesi  134
4.5 R Paket Programı Uygulaması  138
4.6 Alıştırmalar  145
Beşinci Bölüm
OLASILIK
5.1 Giriş  153
5.2 Kümeler Kuramı  153
5.2.1 Alt Küme ve İki Kümenin Eşitliği  154
5.2.2 Boş Küme ve Evrensel Küme  155
5.2.3 Venn Diyagramı  155
5.2.4 Bir Kümenin Tümleyeni  156
5.2.5 Ayrık Kümeler  157
5.2.6 Kesişim Kümesi  157
5.2.7 Birleşim Kümesi  158
5.3 Olasılık  159
5.3.1 Olasılığın Tanımı  162
5.3.2 Sayma Teknikleri  164
5.3.3 Olasılık Kuramının Belitleri (Aksiyomları)  172
5.3.4 Olasılık Kavramına İlişkin Teoremler  172
5.4 Geometrik Olasılık  175
5.5 Koşullu Olasılık  179
5.5.1 Olasılığın Çarpım Kuralı  180
5.5.2 Bağımsızlık  181
5.5.3 Toplam Olasılık Formülü  184
5.5.4 Bayes Formülü  186
5.6 Raslantı Değişkenleri  187
5.6.1 Kesikli Raslantı Değişkeni ve Olasılık Fonksiyonu  188
5.6.2 Sürekli Raslantı Değişkenleri ve Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu  191
5.6.3 Beklenen Değer Kavramı  195
5.6.4 Varyans Kavramı  197
5.6.5 Dağılım Fonksiyonu (Birikimli Olasılık Fonksiyonu)  200
5.7 İki Boyutlu Raslantı Değişkenleri  204
5.7.1 Kesikli Raslantı Değişkenleri İçin Ortak Olasılık Fonksiyonu  204
5.7.2 Sürekli Raslantı Değişkenleri için Ortak Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu  211
5.7.3 Ortak Dağılım Fonksiyonu ve Marjinal Dağılım Fonksiyonları  213
5.8 Koşullu Dağılımlar  215
5.8.1 (X, Y) Raslantı Değişkeninin Bir Fonksiyonunun Beklenen Değeri  217
5.8.2 Bağımsız Raslantı Değişkenleri  221
5.8.3 Varyans ve Kovaryans  224
5.9 R Paket Programı Uygulaması  233
5.10 Alıştırmalar  240
Altıncı Bölüm
OLASILIK DAĞILIMLARI
6.1 Giriş  251
6.2 Kesikli Olasılık Dağılımları  251
6.2.1 Bernoulli Dağılımı  251
6.2.2 Binom Dağılımı  253
6.2.3 Poisson Dağılımı  257
6.2.4 Geometrik Dağılım  262
6.2.5 Negatif Binom Dağılımı  264
6.2.6 Çokterimli (Multinomial) Dağılım  267
6.2.7 Hipergeometrik Dağılım  269
6.3 Sürekli Olasılık Dağılımları  272
6.3.1 Sürekli Düzgün Dağılım (Uniform Distribution)  273
6.3.2 Normal Dağılım  274
6.3.3 Binom ve Poisson Dağılımının Normal Dağılıma Yaklaşımı  286
6.3.4 Üstel Dağılım  294
6.3.5 Gamma Dağılımı  297
6.3.5 Beta Dağılımı  298
6.3.6 Weibull Dağılımı  300
6.4 Dağılımlar Arası İlişkiler  304
6.5 R Paket Programı Uygulamaları  305
6.6 Alıştırmalar  322
EKLER BÖLÜMÜ  329
Alıştırmaların Yanıtları  353
Kaynaklar  369
Kavram Dizini  373
 


Öniz Toktamış ...
Eylül 2017
46.00 TL
Sepete Ekle
Emrah Önder
Haziran 2020
45.00 TL
Sepete Ekle
Barbara Tabachnick ...
Mayıs 2020
110.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz  5
Önsöz  7
Şekiller Listesi  15
Tablolar Listesi  17
Birinci Bölüm
İSTATİSTİĞE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR
1.1 Giriş  19
1.2 İstatistik Sözcüğünün Kökeni  19
1.3 İstatistiğin Tanımı ve Önemi  19
1.4 İstatistiğin Tarihsel Gelişimi  21
1.5 Araştırmadaki Temel Kavramlar  23
İkinci Bölüm
SIKLIK DAĞILIMLARI VE GRAFİKLER
2.1 Giriş  27
2.2 Sıklık Tablosu  27
2.3 Nicel Verilerde Sıklık Tabloları  28
2.3.1 Eşit Aralıklı Olmayan Sıklık Tabloları ve Açık Uçlu Sıklık Tabloları  32
2.3.2 Birikimli (Eklemeli) Sıklık Tabloları  35
2.4 Nitel Verilerde Sıklık Tabloları  37
2.5 Grafikler  39
2.5.1 Nicel Veriler için Grafikler  40
2.5.1.1 Histogram (Dağılım Dikdörtgenleri)  40
2.5.1.2 Dağılım Poligonu  42
2.5.1.3 Dağılım Eğrisi  44
2.5.1.4 Dal ve Yaprak (Stem and Leaf) Gösterimi  44
2.5.1.5 Kutu–Çizgi Grafiği (Box and Whisker Plot)  45
2.5.2 Nitel Veriler İçin Grafikler  45
2.5.2.1 Dağılım Çubukları  45
2.5.2.2 Ayrık Dikdörtgenler (Bar graph)  46
2.5.2.3 Daire Dilimleri Grafiği  47
2.6 R Paket Programı Uygulamaları  49
2.7 Alıştırmalar  63
Üçüncü Bölüm
TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER: KONUM ÖLÇÜLERİ
3.1 Giriş  67
3.2 Nicel ve Nitel Veriler İçin Konum Ölçüleri  67
3.3 Aritmetik Ortalama  68
3.4 Ortanca (Median)  72
3.5 Tepe Değeri (Mode)  77
3.6 Aritmetik Ortalama, Ortanca ve Tepe Değerinin Karşılaştırılması  81
3.7 Diğer Konum Ölçüleri  83
3.7.1 Geometrik Ortalama  83
3.7.2 Harmonik Ortalama  87
3.7.3 Ağırlıklı Ortalama  91
3.7.4 Kareli Ortalama  92
3.7.5 Yüzdelikler (Percentiles) ve Çeyrek Değerler (Quartiles)  92
3.8 Kutu –Çizgi Grafiği (Box and Whisker Plot)  97
3.9 R Paket Programı Uygulamaları  99
3.10 Alıştırmalar  106
Dördüncü Bölüm
TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER: DEĞİŞİM ÖLÇÜLERİ
4.1 Giriş  113
4.2 Nicel Verilerde Değişim Ölçüleri  114
4.2.1 Değişim Aralığı (Range)  114
4.2.2 Çeyrek Sapma (Quartile Deviation)  115
4.2.3 Ortalama Mutlak Sapma  116
4.2.4 Varyans ve Standart Sapma  117
4.2.4.1 Varyans ve Standart Sapmanın Özellikleri  124
4.2.5 Standart Hata  124
4.2.6 Değişim (Varyasyon) Katsayısı  125
4.3 Nitel Verilerde Değişim Ölçüsü  127
4.4 Dağılımlarla İlgili Diğer Bilgiler  129
4.4.1 Dağılımın Şekli  129
4.4.2 Çarpıklık (Skewness) ve Basıklık (Kurtosis) Katsayıları  131
4.4.3 Kutu–Çizgi Grafiği ile Aykırı Değer, Çarpıklık ve Basıklığın Belirlenmesi  134
4.5 R Paket Programı Uygulaması  138
4.6 Alıştırmalar  145
Beşinci Bölüm
OLASILIK
5.1 Giriş  153
5.2 Kümeler Kuramı  153
5.2.1 Alt Küme ve İki Kümenin Eşitliği  154
5.2.2 Boş Küme ve Evrensel Küme  155
5.2.3 Venn Diyagramı  155
5.2.4 Bir Kümenin Tümleyeni  156
5.2.5 Ayrık Kümeler  157
5.2.6 Kesişim Kümesi  157
5.2.7 Birleşim Kümesi  158
5.3 Olasılık  159
5.3.1 Olasılığın Tanımı  162
5.3.2 Sayma Teknikleri  164
5.3.3 Olasılık Kuramının Belitleri (Aksiyomları)  172
5.3.4 Olasılık Kavramına İlişkin Teoremler  172
5.4 Geometrik Olasılık  175
5.5 Koşullu Olasılık  179
5.5.1 Olasılığın Çarpım Kuralı  180
5.5.2 Bağımsızlık  181
5.5.3 Toplam Olasılık Formülü  184
5.5.4 Bayes Formülü  186
5.6 Raslantı Değişkenleri  187
5.6.1 Kesikli Raslantı Değişkeni ve Olasılık Fonksiyonu  188
5.6.2 Sürekli Raslantı Değişkenleri ve Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu  191
5.6.3 Beklenen Değer Kavramı  195
5.6.4 Varyans Kavramı  197
5.6.5 Dağılım Fonksiyonu (Birikimli Olasılık Fonksiyonu)  200
5.7 İki Boyutlu Raslantı Değişkenleri  204
5.7.1 Kesikli Raslantı Değişkenleri İçin Ortak Olasılık Fonksiyonu  204
5.7.2 Sürekli Raslantı Değişkenleri için Ortak Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu  211
5.7.3 Ortak Dağılım Fonksiyonu ve Marjinal Dağılım Fonksiyonları  213
5.8 Koşullu Dağılımlar  215
5.8.1 (X, Y) Raslantı Değişkeninin Bir Fonksiyonunun Beklenen Değeri  217
5.8.2 Bağımsız Raslantı Değişkenleri  221
5.8.3 Varyans ve Kovaryans  224
5.9 R Paket Programı Uygulaması  233
5.10 Alıştırmalar  240
Altıncı Bölüm
OLASILIK DAĞILIMLARI
6.1 Giriş  251
6.2 Kesikli Olasılık Dağılımları  251
6.2.1 Bernoulli Dağılımı  251
6.2.2 Binom Dağılımı  253
6.2.3 Poisson Dağılımı  257
6.2.4 Geometrik Dağılım  262
6.2.5 Negatif Binom Dağılımı  264
6.2.6 Çokterimli (Multinomial) Dağılım  267
6.2.7 Hipergeometrik Dağılım  269
6.3 Sürekli Olasılık Dağılımları  272
6.3.1 Sürekli Düzgün Dağılım (Uniform Distribution)  273
6.3.2 Normal Dağılım  274
6.3.3 Binom ve Poisson Dağılımının Normal Dağılıma Yaklaşımı  286
6.3.4 Üstel Dağılım  294
6.3.5 Gamma Dağılımı  297
6.3.5 Beta Dağılımı  298
6.3.6 Weibull Dağılımı  300
6.4 Dağılımlar Arası İlişkiler  304
6.5 R Paket Programı Uygulamaları  305
6.6 Alıştırmalar  322
EKLER BÖLÜMÜ  329
Alıştırmaların Yanıtları  353
Kaynaklar  369
Kavram Dizini  373
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020