Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Çözümlü Örnek Sorular Eşliğinde
Para Teorisi
Kavram – Kuramlar – Modeller
Eylül 2012 / 1. Baskı / 384 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Bu kitap, İİBF ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinde zorunlu ders olan “Para Teorisi” isimli dersin içeriğine uygun olarak hazırlanmıştır. Ayrıca bu kitapta, eğitim hayatından sonra girilecek olan mesleki sınavlara da yardımcı olması için birçok soruya yer verilmiş ve konular sorular eşliğinde işlendiğinden, her satırı dikkatli bir şekilde okuyanların gerek “Para Teorisi ve Politikası” dersinde başarılı olması gerekse sınavlara hazır hale gelmesi sağlanmıştır.

Kitapta, para talebi, para arzı, faiz teorileri ve döviz kuru belirlenmesi yaklaşımları hakkında temel bilgilere yer verilmiş, ayrıca konunun zorluğu ve teknik terimlerin çokluğu dikkate alınarak, konuların daha iyi anlaşılması için konular sade ve akıcı bir dille ve de çok sayıda örnekle anlatılmıştır.

Kitap, lisans seviyesindeki öğrencilere olduğu kadar, mesleki sınavlara girecek adaylara da konu hakkında hem özet bilgi hem de bolca soru içerdiğinden, mesleki sınavlara girecek adaylara da hitap etmektedir.

Konu Başlıkları
Para ile İlgili Temel Kavramlar
Para Talebi Teorisi
Keynes’in Likidite Tercihi Teorisi
Para Arzı Teorisi
Faiz Teorisi
Para, Döviz Kuru ve Fiyatlar
Dış Denge ve Reel Döviz Kuru
Döviz Kuru Belirlenmesinde Ödemeler Dengesi Yaklaşımı
Mundell–Flemıng Modeli ve Döviz Kuru Belirlenmesi
Döviz Kuru Belirlenmesine Yönelik Yaklaşımlar
Merkez Bankası Bağımsızlığı
Beklentiler, Döviz Kuru Dinamikleri ve Ekonomik Politika
Barkod: 9789750221149
Yayın Tarihi: Eylül 2012
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 384
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
GİRİŞ  13
1. BÖLÜM
PARA VE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
PARA VE İŞLEVLERİ  15
Paranın İşlevleri  15
PARANIN TARİHSEL GELİŞİMİ  17
Para Hakkındaki Görüşler  19
PARA STANDARTLARI  20
ÖZET  37
DEĞERLENDİRME SORULARI  39
2. BÖLÜM
PARA TALEBİ TEORİSİ
PARANIN MİKTAR TEORİSİ  42
PARA TALEBİ KONUSUNDA AMPİRİK ÇALIŞMALAR  52
SERVET UYUMLANMASI YAKLAŞIMI  57
FRİEDMAN’IN MODERN MİKTAR KURAMI  58
ARDIŞIK/ÜST ÜSTE GELEN KUŞAKLAR MODELİ (Overlapping Generations Model)  65
REEL KONJONKTÜR PARA TEORİSİ  66
ÖZET  67
DEĞERLENDİRME SORULARI  71
3. BÖLÜM
PARA ARZI TEORİSİ
PARA ARZI TEORİSİNİN GELİŞİMİ  73
TÜRKİYE’DE PARASAL BÜYÜKLÜKLER VE BAZI PARA ARZI TANIMLARI  77
PARASAL TABAN VE PARA ARZI  80
PARA ARZI TEORİSİNE İLİŞKİN FARKLI YAKLAŞIMLAR  86
PARA ARZI TANIMLARI  88
ÖZET  89
DEĞERLENDİRME SORULARI  90
4. BÖLÜM
FAİZ TEORİSİ
FAİZ TEORİLERİ  94
Klasik Faiz Teorisi  94
Keynesgil Faiz Teorisi  102
Tobin’in Portföy Kuramı  110
TAHVİL PİYASASI ARACILIĞI İLE FAİZ BELİRLENMESİ  111
Denge Faiz Oranında Değişmeler  113
Tahvil Arzında Kaymalar  117
FAİZ ORANLARININ VADE YAPISI  118
1. Beklentiler Teorisi  120
2. Likidite Primi Teorisi  121
3. Bölünmüş Piyasalar Teorisi  123
ÖZET  123
DEĞERLENDİRME SORULARI  125
5. BÖLÜM
PARA, DÖVİZ KURU VE FİYATLAR
NOMİNAL VE REEL DÖVİZ KURU  127
DÖVİZ KURU PİYASALARI  130
UZUN DÖNEM DENGE DÖVİZ KURUNUN BELİRLENMESİ  132
Ekonomik Faktörler ve Uzun Dönem Döviz Kuru Trendleri  132
Fiyat Düzeyi Farklılıkları  132
Verimlilik Farklılıkları  133
Tüketici Tercihlerinde Değişmeler  133
Ticari Engeller  133
Tek Fiyat Yasası ve Satın Alma Gücü Paritesi  134
KISA DÖNEM DENGE DÖVİZ KURUNUN BELİRLENMESİ  136
Yerli Finansal Aktif Talebini Etkileyen Faktörler ve Döviz Kurundaki Değişmeler  149
ÖZET  152
DEĞERLENDİRME SORULARI  154
6. BÖLÜM
DIŞ DENGE VE REEL DÖVİZ KURU
SATIN ALMA GÜCÜ TEORİSİ VE DIŞ DENGE  160
ÖZET  168
DEĞERLENDİRME SORULARI  170
7. BÖLÜM
DÖVİZ KURU BELİRLENMESİNDE
ÖDEMELER DENGESİ YAKLAŞIMI
CARİ İŞLEMLER HESABI VE DÖVİZ KURU BAĞLANTISI  176
Cari Hesap ve Döviz Kuru Arasındaki Bağlantıyı Açıklayan Farklı Yaklaşımlar  178
SERMAYE HAREKETLİLİĞİ VE DÖVİZ KURU BELİRLENMESİ  180
DÖVİZ KURU BELİRLENMESİNDE BOP AKIM MODELİNİN MATEMATİKSEL OLARAK GÖSTERİMİ  187
ÖZET  188
DEĞERLENDİRME SORULARI  190
8. BÖLÜM
MUNDELL-FLEMING MODELİ VE DÖVİZ KURU BELİRLENMESİ
MUNDELL-FLEMING MODELİ  195
KAPALI BİR EKONOMİDE IS-LM MODELİ  196
AÇIK BİR EKONOMİDE IS-LM-BP MODELİ  201
SABİT DÖVİZ KURU SİSTEMİ ALTINDA PARA POLİTİKASI  208
ESNEK DÖVİZ KURU SİSTEMİ ALTINDA PARA POLİTİKASI  215
SABİT DÖVİZ KURU SİSTEMİ ALTINDA MALİYE POLİTİKASI  220
DALGALI DÖVİZ KURU ALTINDA MALİYE POLİTİKASI  227
PARA/MALİYE POLİTİKASI KARIŞIMI VE DÖVİZ KURU BELİRLENMESİ  233
ÖZET  235
DEĞERLENDİRME SORULARI  237
9. BÖLÜM
DÖVİZ KURU BELİRLENMESİNDE PARASALCI YAKLAŞIM
DÖVİZ KURU BELİRLENMESİNDE PARASALCI YAKLAŞIM  241
Esnek-Fiyat Parasal Model  241
Katı-Fiyat Parasal Model  248
Hooper-Morton Denge Reel Döviz Kuru Modeli  255
Özet  256
DEĞERLENDİRME SORULARI  258
10. BÖLÜM
PARA İKAMESİ VE DÖVİZ KURU BELİRLENMESİ
PARA İKAMESİ VE PARASALCI MODEL  263
Ampirik Kanıtlar  272
Özet  273
Değerlendirme Soruları  274
11. BÖLÜM
PORTFÖY DENGESİ YAKLAŞIMI
Portföy Dengesi Modeli: Kısa Dönemde Döviz Kuru belirlenmesi  278
Maliye Politikası ve Döviz Kuru Belirlenmesi  282
Döviz Kuru Belirlenmesinde Para ve Maliye Politikası Karışımı  284
Özet  292
Değerlendirme Soruları  294
12. BÖLÜM
REEL FAİZ ORANLARI FARKI VE DÖVİZ KURU BELİRLENMESİ
REEL FAİZ ORANI FARKLILIKLARI VE ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİ  298
ULUSLARARASI FAİZ FARKLILIKLARI VE REEL DÖVİZ KURU  301
1980’LERDE REEL FAİZ FARKLILIĞI VE DOLARIN DEĞERİ  306
Özet  308
DEĞERLENDİRME SORULARI  309
13. BÖLÜM
MALİYE POLİTİKASI VE
DÖVİZ KURU BELİRLENMESİ
MALİYE POLİTİKASININ DÖVİZ KURLARINI ETKİLEME KANALLARI  315
DÖVİZ KURU BELİRLENMESİNDE MALİYE POLİTİKASI VE REEL FAİZ HADDİ FARKLILIĞI MODELİ  318
UZUN DÖNEMDE MALİYE POLİTİKASI VE DÖVİZ KURLARI: BORÇ BİRİKİMİ DİNAMİKLERİ  323
MALİYE POLİTİKASI VE UZUN DÖNEM DENGE REEL DÖVİZ KURU  327
Özet  332
Değerlendirme Soruları  333
14. BÖLÜM
MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞI
MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞI  337
MERKEZ BANKASI MÜDAHALESİ: ETKİLEME KANALLARI  341
PORTFÖY DENGESİ KANALI  345
ÖDEMELER DENGESİ AKIM KANALI  348
EK 1. Kuralcı ve Duruma Göre Politika Uygulaması  354
Özet  357
Değerlendirme Soruları  359
15. BÖLÜM
BEKLENTİLER, DÖVİZ KURU DİNAMİKLERİ VE
EKONOMİK POLİTİKA
DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ VE FAİZ ORANI  362
DÖVİZ KURU DİNAMİKLERİ  367
ÖZET  377
DEĞERLENDİRME SORULARI  378
Kaynakça  381
Kavram Dizini  383
 


Fuat Sekmen
Aralık 2017
46.00 TL
Sepete Ekle
İlker Parasız
Ekim 2016
45.00 TL
Sepete Ekle
Frederic S. Mishkin ...
Mayıs 2006
50.00 TL
Sepete Ekle
İlker Parasız
Ekim 1998
40.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
GİRİŞ  13
1. BÖLÜM
PARA VE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
PARA VE İŞLEVLERİ  15
Paranın İşlevleri  15
PARANIN TARİHSEL GELİŞİMİ  17
Para Hakkındaki Görüşler  19
PARA STANDARTLARI  20
ÖZET  37
DEĞERLENDİRME SORULARI  39
2. BÖLÜM
PARA TALEBİ TEORİSİ
PARANIN MİKTAR TEORİSİ  42
PARA TALEBİ KONUSUNDA AMPİRİK ÇALIŞMALAR  52
SERVET UYUMLANMASI YAKLAŞIMI  57
FRİEDMAN’IN MODERN MİKTAR KURAMI  58
ARDIŞIK/ÜST ÜSTE GELEN KUŞAKLAR MODELİ (Overlapping Generations Model)  65
REEL KONJONKTÜR PARA TEORİSİ  66
ÖZET  67
DEĞERLENDİRME SORULARI  71
3. BÖLÜM
PARA ARZI TEORİSİ
PARA ARZI TEORİSİNİN GELİŞİMİ  73
TÜRKİYE’DE PARASAL BÜYÜKLÜKLER VE BAZI PARA ARZI TANIMLARI  77
PARASAL TABAN VE PARA ARZI  80
PARA ARZI TEORİSİNE İLİŞKİN FARKLI YAKLAŞIMLAR  86
PARA ARZI TANIMLARI  88
ÖZET  89
DEĞERLENDİRME SORULARI  90
4. BÖLÜM
FAİZ TEORİSİ
FAİZ TEORİLERİ  94
Klasik Faiz Teorisi  94
Keynesgil Faiz Teorisi  102
Tobin’in Portföy Kuramı  110
TAHVİL PİYASASI ARACILIĞI İLE FAİZ BELİRLENMESİ  111
Denge Faiz Oranında Değişmeler  113
Tahvil Arzında Kaymalar  117
FAİZ ORANLARININ VADE YAPISI  118
1. Beklentiler Teorisi  120
2. Likidite Primi Teorisi  121
3. Bölünmüş Piyasalar Teorisi  123
ÖZET  123
DEĞERLENDİRME SORULARI  125
5. BÖLÜM
PARA, DÖVİZ KURU VE FİYATLAR
NOMİNAL VE REEL DÖVİZ KURU  127
DÖVİZ KURU PİYASALARI  130
UZUN DÖNEM DENGE DÖVİZ KURUNUN BELİRLENMESİ  132
Ekonomik Faktörler ve Uzun Dönem Döviz Kuru Trendleri  132
Fiyat Düzeyi Farklılıkları  132
Verimlilik Farklılıkları  133
Tüketici Tercihlerinde Değişmeler  133
Ticari Engeller  133
Tek Fiyat Yasası ve Satın Alma Gücü Paritesi  134
KISA DÖNEM DENGE DÖVİZ KURUNUN BELİRLENMESİ  136
Yerli Finansal Aktif Talebini Etkileyen Faktörler ve Döviz Kurundaki Değişmeler  149
ÖZET  152
DEĞERLENDİRME SORULARI  154
6. BÖLÜM
DIŞ DENGE VE REEL DÖVİZ KURU
SATIN ALMA GÜCÜ TEORİSİ VE DIŞ DENGE  160
ÖZET  168
DEĞERLENDİRME SORULARI  170
7. BÖLÜM
DÖVİZ KURU BELİRLENMESİNDE
ÖDEMELER DENGESİ YAKLAŞIMI
CARİ İŞLEMLER HESABI VE DÖVİZ KURU BAĞLANTISI  176
Cari Hesap ve Döviz Kuru Arasındaki Bağlantıyı Açıklayan Farklı Yaklaşımlar  178
SERMAYE HAREKETLİLİĞİ VE DÖVİZ KURU BELİRLENMESİ  180
DÖVİZ KURU BELİRLENMESİNDE BOP AKIM MODELİNİN MATEMATİKSEL OLARAK GÖSTERİMİ  187
ÖZET  188
DEĞERLENDİRME SORULARI  190
8. BÖLÜM
MUNDELL-FLEMING MODELİ VE DÖVİZ KURU BELİRLENMESİ
MUNDELL-FLEMING MODELİ  195
KAPALI BİR EKONOMİDE IS-LM MODELİ  196
AÇIK BİR EKONOMİDE IS-LM-BP MODELİ  201
SABİT DÖVİZ KURU SİSTEMİ ALTINDA PARA POLİTİKASI  208
ESNEK DÖVİZ KURU SİSTEMİ ALTINDA PARA POLİTİKASI  215
SABİT DÖVİZ KURU SİSTEMİ ALTINDA MALİYE POLİTİKASI  220
DALGALI DÖVİZ KURU ALTINDA MALİYE POLİTİKASI  227
PARA/MALİYE POLİTİKASI KARIŞIMI VE DÖVİZ KURU BELİRLENMESİ  233
ÖZET  235
DEĞERLENDİRME SORULARI  237
9. BÖLÜM
DÖVİZ KURU BELİRLENMESİNDE PARASALCI YAKLAŞIM
DÖVİZ KURU BELİRLENMESİNDE PARASALCI YAKLAŞIM  241
Esnek-Fiyat Parasal Model  241
Katı-Fiyat Parasal Model  248
Hooper-Morton Denge Reel Döviz Kuru Modeli  255
Özet  256
DEĞERLENDİRME SORULARI  258
10. BÖLÜM
PARA İKAMESİ VE DÖVİZ KURU BELİRLENMESİ
PARA İKAMESİ VE PARASALCI MODEL  263
Ampirik Kanıtlar  272
Özet  273
Değerlendirme Soruları  274
11. BÖLÜM
PORTFÖY DENGESİ YAKLAŞIMI
Portföy Dengesi Modeli: Kısa Dönemde Döviz Kuru belirlenmesi  278
Maliye Politikası ve Döviz Kuru Belirlenmesi  282
Döviz Kuru Belirlenmesinde Para ve Maliye Politikası Karışımı  284
Özet  292
Değerlendirme Soruları  294
12. BÖLÜM
REEL FAİZ ORANLARI FARKI VE DÖVİZ KURU BELİRLENMESİ
REEL FAİZ ORANI FARKLILIKLARI VE ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİ  298
ULUSLARARASI FAİZ FARKLILIKLARI VE REEL DÖVİZ KURU  301
1980’LERDE REEL FAİZ FARKLILIĞI VE DOLARIN DEĞERİ  306
Özet  308
DEĞERLENDİRME SORULARI  309
13. BÖLÜM
MALİYE POLİTİKASI VE
DÖVİZ KURU BELİRLENMESİ
MALİYE POLİTİKASININ DÖVİZ KURLARINI ETKİLEME KANALLARI  315
DÖVİZ KURU BELİRLENMESİNDE MALİYE POLİTİKASI VE REEL FAİZ HADDİ FARKLILIĞI MODELİ  318
UZUN DÖNEMDE MALİYE POLİTİKASI VE DÖVİZ KURLARI: BORÇ BİRİKİMİ DİNAMİKLERİ  323
MALİYE POLİTİKASI VE UZUN DÖNEM DENGE REEL DÖVİZ KURU  327
Özet  332
Değerlendirme Soruları  333
14. BÖLÜM
MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞI
MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞI  337
MERKEZ BANKASI MÜDAHALESİ: ETKİLEME KANALLARI  341
PORTFÖY DENGESİ KANALI  345
ÖDEMELER DENGESİ AKIM KANALI  348
EK 1. Kuralcı ve Duruma Göre Politika Uygulaması  354
Özet  357
Değerlendirme Soruları  359
15. BÖLÜM
BEKLENTİLER, DÖVİZ KURU DİNAMİKLERİ VE
EKONOMİK POLİTİKA
DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ VE FAİZ ORANI  362
DÖVİZ KURU DİNAMİKLERİ  367
ÖZET  377
DEĞERLENDİRME SORULARI  378
Kaynakça  381
Kavram Dizini  383
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020