Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Danıştay Kararları ve Özelgeler Işığında
Katma Değer Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay
Mal Teslimleri – Hizmet İfası – İthalat İşlemleri
Şubat 2014 / 1. Baskı / 340 Syf.
Fiyatı: 41.50 TL
İndirimli: 24.90 TL (%40)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

“Vergiyi Doğuran Olay” konusu, gerek işletmelerin gerekse konuyla ilgili kamu kurumlarının çok dikkat ettiği ancak karışık mevzuatı, sık sık yayınlanan tebliği/özelgeleri ve farklı uygulama alanlarının olması sebebi ile maalesef hatalı işlem yapılması mümkün olan bir konudur.

Kitapta genel olarak vergiyi doğuran olay ve bu olaya bağlanan hukuki sonuçlar değerlendirildikten sonra Katma Değer Vergisi Kanunu çerçevesinde vergiyi doğuran olay değerlendirilmiştir. Her bir teslim ve hizmet ifası unsurunun ne zaman gerçekleştiği hem kanun hükümleri hem de idarenin özelgeleri, tebliğleri kapsamında tek tek ele alınmıştır. Ayrıca Konu ile ilgili Danıştay kararları ve tebliğler verginin yasallığı ilkesi prensibi çerçevesinde eleştirel bir bakış açısı ile ele alınmıştır. Kitap hem vergi mükellefleri hem de vergilendirme sürecinde yer alan birimlere yol gösterici niteliktedir.

Konu Başlıkları
Vergiyi Doğuran Olay Kavramı ve Hukuki Mahiyeti
Katma Değer Vergisi Açısından Vergiyi Doğuran Olay
Mal Teslimleri ve Teslim Sayılan Hallerde Vergiyi Doğuran Olay
Hizmet İfasında ve Hizmet Sayılan Durumlarda Vergiyi Doğuran Olay
Özellik Arz Eden Durumlar ve Vergiyi Doğuran Olay
İthalat İşlemleri ve Diğer Faaliyetlerden Doğan Katma Değer Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay
Vade Farkları, Kur Farkları ve Fiyat Farklarında Vergiyi Doğuran Olay
Kredi Kartı İşlemleri ve Vergiyi Doğuran Olay
Mal Teslimi Ya Da Hizmet İfası Karşılığı Olmadan Alınan Bedellerde KDV
Kanunların Gösterdiği Gerek Üzerine Bedelsiz Olarak Yapılan Teslim ve Hizmetler
Barkod: 9789750227431
Yayın Tarihi: Şubat 2014
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 340
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Teşekkür  5
Kısaltmalar  17
Özet  19
Giriş  21
Birinci Bölüm
KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU VE
VERGİYİ DOĞURAN OLAY
I. GENEL OLARAK KATMA DEĞER VERGİSİ VE ÖZELLİKLERİ  23
A. Katma Değer Vergisinin Tanımı ve Tarihçesi  23
B. Katma Değer Vergisinin Özellikleri  26
II. VERGİYİ DOĞURAN OLAY KAVRAMI VE HUKUKİ MAHİYETİ  26
A. Vergiyi Doğuran Olayın Tanımı  26
B. Vergiyi Doğuran Olayın Hukuki Mahiyeti  29
C. Verginin Yasallığı İlkesi Çerçevesinde Vergiyi Doğuran Olay  30
D. Vergiyi Doğuran Olay ve Ekonomik Yaklaşım İlkesi  32
E. Vergiyi Doğuran Olayın Tespitinin Önemi ve Sonuçları  34
1. Uygulanacak Vergi Kanununun Tespiti  35
2. Vergi Mükellefinin Tespiti ve Sonuçları  36
3. Matrahın Tespiti  37
4. Zamanaşımının Hesaplanması  38
5. Gecikme Faizinin Tespiti  39
III. KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN VERGİYİ DOĞURAN OLAY  40
İkinci Bölüm
MAL TESLİMLERİ VE TESLİM SAYILAN HALLERDE
VERGİYİ DOĞURAN OLAY
I. MAL TESLİMİ VE MAL TESLİMLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY  45
A. Mal Teslimi ve Belgelenmesi  50
1. Fatura  50
2. Sevk İrsaliyesi  54
3. Serbest Meslek Makbuzu  56
4. Perakende Satış Vesikası  56
5. Müstahsil Makbuzu  57
6. Gider Pusulası  57
7. İnternet Üzerinden Yapılan İşlemlerin Belgelenmesi  57
B. Katma Değer Vergisi Kanunu Çerçevesinde Fiili Teslim Şekilleri  58
1. Malın Malik ya da Malik Adına Hareket Edenlerce Alıcıya ya da Alıcı Adına Hareket Edenlere Teslimi  58
2. Malın Alıcı ya da Alıcı Adına Hareket Edenlerin Gösterdiği Yere Tevdii  58
3. Malın Nakliyesine Başlanılması Nakliyeci veya Sürücüye Tevdii  58
C. Tasarruf Akdinin Zincirleme Akit Yoluyla Devredilmesi  60
D. Su, Elektrik, Gaz, Isıtma, Soğutma ve Benzeri Şekillerdeki Dağıtımlar  60
E. Trampa Halinde Vergiyi Doğuran Olay  62
F. Kap ve Ambalajların Geri Verilmesi Halinde Teslim  64
1. Kap ve Ambalajların Geri Verilmesinin Mutat Olduğu Hallerde Teslim  64
2. Kap ve Ambalajların Geri Verilmesinin Mutat Olmadığı Hallerde Teslim  66
3. Ambalajlara İlişkin Depozitolar  67
G. Döküntü ve Tali Maddelerin Geri Verilmesinin Mutat Olduğu Hallerde Teslim  67
H. 5300 Sayılı Kanuna Göre Düzenlenen Ürün Senetlerinin, Senedin Temsil Ettiği Ürünü Depodan Çekecek Olanlara Teslimi  68
1. Ürün Senetlerinin Malı Depodan Çekecek Olana Teslimi  69
2. Ürün Senetlerinin İlk Tesliminden Sonraki Müteakip Teslimlerinde Katma Değer Vergisi İstisnası ve Yüklenilen Katma Değer Vergilerinin Durumu  70
İ. Kısım Kısım Mal Teslimlerinde Vergiyi Doğuran Olay  71
J. Komisyoncular Vasıtasıyla veya Konsinyasyon Suretiyle Satışlarda Katma Değer Vergisi  72
1. Komisyoncular Vasıtasıyla Yapılan Satışlarda Vergiyi Doğuran Olay  73
2. Konsinyasyon Suretiyle Satışlarda Vergiyi Doğuran Olay  74
K. Alivre Satışlarda Vergiyi Doğuran Olay  75
L. Ödünç Verme İşlemlerinde KDV  75
II. TESLİM SAYILAN HALLERDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY  77
A. Vergiye Tabi Malların Her Ne Suretle Olursa Olsun, Vergiye Tabi İşlemler Dışındaki Amaçlarla İşletmeden Çekilmesi, Vergiye Tabi Malların İşletme Personeline Ücret, Prim, İkramiye, Hediye, Teberru Gibi Namlarla Verilmesi  78
1. Vergiye Tabi Malların Her Ne Suretle Olursa Olsun, Vergiye Tabi İşlemler Dışındaki Amaçlarla İşletmeden Çekilmesi  78
a. Promosyon Ürünleri  79
b. Eşantiyon ve Numune Mallar Verilmesi  82
c. Bağış Yapılması  85
2. Vergiye Tabi Malların İşletme Personeline Ücret, Prim, İkramiye, Hediye, Teberru Gibi Namlarla Verilmesi  86
B. Vergiye Tabi Malların, Üretilip Teslimi Vergiden İstisna Edilmiş Olan Mallar İçin Her Ne Suretle Olursa Olsun Kullanılması veya Sarfı  87
C. Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Yapılan Satışlarda Vergiyi Doğuran Olay  88
III. ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR VE VERGİYİ DOĞURAN OLAY  90
A. Müzayede Mahallerinde ve Gümrük Depolarında Yapılan Satışlarda Vergiyi Doğuran Olay  90
1. Müzayede Mahalli ve Gümrük Deposu Kavramı  91
2. Müzayede Mahallinde ve Gümrük Depolarında Yapılan Satışların Niteliği ve Vergiyi Doğuran Olay  95
3. Cebri Müzayede veya İhtiyari Müzayede Suretiyle Yapılan Satışın Vergiyi Doğuran Olaya Etkisi  97
a. İhtiyari Müzayede Suretiyle Yapılan Satışlarda KDV Doğuran Olay  97
b. Cebri Artırma Suretiyle Yapılan Satışlarda KDV Doğuran Olay  98
4. Sanal Ortamda Müzayede Suretiyle Yapılan Satışlarda Vergiyi Doğuran Olay  101
B. Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde Katma Değer Vergisi  102
1. Arsa Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği  107
2. Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde Katma Değer Vergisi Doğuran Olay  110
a. Kat Karşılığı Arsa Teslimi  110
aa. Arsa Sahibi Tarafından Müteahhide Arsa Teslimi  111
bb. Müteahhidin Arsa Karşılığı Arsa Sahibine Konut veya İşyeri Teslimi  115
cc. Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 1/3-g’de Belirtilen Kurumlar Tarafından Yapılan Arsa Teslimleri  116
b. Hasılat Karşılığı Arsa Teslimi  117
aa. Arsa Sahibi Tarafından Müteahhide Arsa Teslimi  119
bb. Müteahhidin Arsa Karşılığı Arsa Sahibine Hâsılat Paylaşımından Pay Vermesi  120
3. İnşaat Devam Ederken Yapılan Satışlarda Katma Değer Vergisi Doğuran Olay  120
C. Müşteri Kabul Şartına Bağlı Satışlarda (Kapıdan Yapılan Satışlarda) Vergiyi Doğuran Olay  121
D. Ayni Sermaye Konulması ve Vergiyi Doğuran Olay  124
E. Satış Vaadi Sözleşmesi Yapılması Halinde Katma Değer Vergisi  127
F. İleri Tarihlerde Yapılacak Teslimler İçin Ödenen Avanslarda Katma Değer Vergisi  128
G. Mal Teslimini Konu Alan Sözleşme Yapılması Halinde Katma Değer Vergisi  130
H. Araç Satışlarında Vergiyi Doğuran Olay  130
1. Özel Kişilerin Birbirine Araç Satışında Katma Değer Vergisi  131
2. İcralık Araçların Satışında Katma Değer Vergisi  131
İ. Hisse Devrinde Katma Değer Vergisi  132
1. Adi Ortaklıkta Hisse Devrinde Katma Değer Vergisi  132
2. Murisin Ortaklık Payının Mirasçılara Geçmesi Halinde Katma Değer Vergisi Uygulaması  137
J. Devre Mülk Hakkı Satışlarında Katma Değer Vergisi  137
1. Devre Mülk Hakkının Tanımı ve Vergiyi Doğuran Olay  138
2. Devre Mülk Tatil Hakkının Niteliği ve Devrinde Katma Değer Vergisi Doğuran Olay  139
K. Taşınmaz Satışlarında Vergiyi Doğuran Olay  141
L. Kamulaştırma İşlemlerinde Katma Değer Vergisi Uygulaması ve Vergiyi Doğuran Olay  142
1. Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davası Açılması Durumunda Vergiyi Doğuran Olay  145
2. Kamulaştırmanın İptali İçin Dava Açılması Halinde Vergiyi Doğuran Olay  147
M. Taraflar Arasındaki Mal Rejiminin Tasfiyesi Nedeni İle Diğer Eşe Bırakılan Ticari Emtia ve KDV  147
Üçüncü Bölüm
HİZMET İFASINDA VE HİZMET SAYILAN DURUMLARDA
VERGİYİ DOĞURAN OLAY
I. HİZMETİN TANIMI VE HİZMET İFASINDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY  150
A. Hizmetin Tanımı  150
B. Hizmet İfasında Vergiyi Doğuran Olay  151
1. Hizmetin Kısım Kısım Yapılması  151
2. Hizmet Karşılığının Mal veya Başka Bir Hizmet Olması  152
3. Hizmetin Yapılmasından Önce Fatura ve Benzeri Belgelerin Düzenlenmesi  152
4. Hizmet Bedelinin Peşin Alınması  153
5. Hizmet Bedeline Mahsuben Avans Alınması  153
6. Hizmet İfasına İlişkin Sözleşmenin Yapılması Halinde Katma Değer Vergisi  155
7. Hizmet Bedelinin Ödenmemesi Halinde Katma Değer Vergisi  155
II. HİZMET SAYILAN HALLERDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY  156
A. İşletme Sahibinin Hizmetten Karşılıksız Yararlandırılması  157
B. İşletme Personelinin Hizmetten Karşılıksız Yararlandırılması  157
C. Diğer Şahısların Hizmetten Karşılıksız Yaralandırılması  160
III. ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR VE VERGİYİ DOĞURAN OLAY  161
A. Serbest Meslek Hizmetlerinde Vergiyi Doğuran Olay  161
1. Avukatlık Hizmetlerinde Vergiyi Doğuran Olay  165
a. Avukatlık Hizmetinin Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu  165
b. Avukatlık Hizmetinde Katma Değer Vergisi Açısından Vergiyi Doğuran Olay  166
c. Mahkemelerce Hükmolunan Avukat Ücretlerinde Katma Değer Vergisi  167
2. Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Hizmetlerinde Katma Değer Vergisi Açısından Vergiyi Doğuran Olay  172
a. Vergi İdaresinin Bakış Açısı İle Vergiyi Doğuran Olay  174
b. Danıştay’ın Bakış Açısı İle Vergiyi Doğuran Olay  175
c. Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Hizmetlerinde Vergiyi Doğuran Olayın Değerlendirilmesi  178
B. Eğitim Hizmetlerinde Vergiyi Doğuran Olay  179
1. Özel Okullarda Verilen Eğitim Hizmetlerinde Katma Değer Vergisi  179
2. Devlet Okullarında Verilen Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinde Katma Değer Vergisi  184
3. Diğer Eğitim Hizmetlerinde Katma Değer Vergisi  184
4. Vakıf Üniversitelerinde Katma Değer Vergisi  187
C. Özel Sürücü Kurslarında Vergiyi Doğuran Olay  189
D. Otelcilik Hizmetlerinde Vergiyi Doğuran Olay  192
E. Nakliye Hizmetlerinde Vergiyi Doğuran Olay  194
F. Haberleşme Hizmetlerinde Vergiyi Doğuran Olay  195
G. Radyo Televizyon Hizmetlerinde Vergiyi Doğuran Olay  196
G. Garanti Kapsamında Bedelsiz Yapılan Hizmetler  197
H. İnşaat Taahhüt İşlerinde Katma Değer Vergisi  199
1. İnşaat Taahhüt İşlerinde Katma Değer Vergisi Açısından Vergiyi Doğuran Olay  199
2. İnşaat Devam Ederken Yapılan Satışlarda Vergiyi Doğuran Olay  204
İ. Ciro Primleri ve Katma Değer Vergisi  207
1. Ciro Primine İdarenin Bakış Açısı  208
a. Fatura ve Benzeri Belgelerde Ayrıca Gösterilen Iskontolarda Durum  208
b. Fatura ve Benzeri Belgelerde Ayrıca Gösterilmeyip Yıl Sonlarında, Belli Bir Dönem Sonunda ya da Belli Bir Ciro Aşıldığında Yapılan Iskontolarda Durum  209
2. Danıştay Kararlarında Ciro Primi  212
3. Erken Ödeme Iskontosu  213
J. Örtülü Sermaye Sayılan Borçlanmalar Üzerinden Hesaplanan Faizlerin Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu ve Vergiyi Doğuran Olay  214
K. Yedieminlik Hizmeti ve Katma Değer Vergisi  218
L. Kiraya Verme İşlemleri ve Vergi Doğuran Olay  220
1. Taşınmaz Kiralamaları  220
a. İktisadi İşletmeler  220
b. Kamu Kurum ve Kuruluşları, Dernek ve Vakıflar ile Mesleki Kuruluşlara Ait Taşınmazların Kiralanması  222
c. Kooperatiflere Ait Taşınmazların Kiralanması  223
2. Gayri Maddi Mal ve Hakların Kiralanması ve Katma Değer Vergisi  224
a. Gayri Maddi Haklar  225
b. Gayri Maddi Mallar  226
3. Genel Hükümler Çerçevesinde Kiraya Verme İşlemlerinde Katma Değer Vergisi Doğuran Olay  227
4. Finansal Kiralama İşlemlerinde Vergiyi Doğuran Olay  230
a. Finansal Kiralama Kavramı  231
b. Yurt İçinden Gerçekleştirilen Finansal Kiralama İşlemlerinde Vergiyi Doğuran Olay  235
c. Yurt Dışından Yapılan Finansal Kiralama  239
5. Franchise İşlemlerinde Katma Değer Vergisi  240
a. Franchise Kavramı  240
b. Franchise Sisteme Giriş Bedeli  241
c. Royalty  242
d. Franchising Sözleşmelerinde Vergiyi Doğuran Olay  242
e. Türkiye’deki Firma Tarafından Yurt Dışındaki Firmalara Franchise Verilmesi  243
6. Hazinenin Mülkiyetinde Bulunan Taşınmaz Üzerinde Tesis Olunan İrtifak Hakkı ve Katma Değer Vergisi  244
Dördüncü Bölüm
İTHALAT İŞLEMLERİ VE DİĞER FAALİYETLERDEN DOĞAN KATMA DEĞER VERGİSİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY
I. İTHALATTA İŞLEMLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ VE VERGİ DOĞURAN OLAY  247
A. İthalat Tanımı  248
1. Mal İthalatı  248
2. Hizmet İthalatı  249
B. Mal İthalatında Vergiyi Doğuran Olay  250
1. Gümrük Vergisine Tabi Olan İşlemlerde Vergiyi Doğuran Olay  251
2. Gümrük Vergisine Tabi Olmayan İşlemlerde Vergiyi Doğuran Olay  255
3. Mutemet Eliyle İthalatta Vergiyi doğuran Olay  256
4. Gümrüksüz Satış Mağazaları ve Katma Değer Vergisi  257
C. Hizmet İthalatında Vergiyi Doğuran Olay  259
1. Yabancı Kişi ve Kuruluşların Türkiye’de Yaptıkları Hizmetler  263
2. İnternet Üzerinden Yurtdışından Hizmet Alımları  264
a. Fiziki Olarak Teslim Alınabilen Malların Elektronik Ticaretinde Vergiyi Doğuran Olay  265
b. Sanal Ortamda Teslim Alınan Malların Elektronik Ticaretinde Vergiyi Doğuran Olay  265
D. İthalat Komisyonlarında Vergiyi Doğuran Olay  268
E. İthalatçıların Yurt Dışındaki Firmalardın Aldığı Ciro Primleri ve İskontolar  272
F. Dar Mükellefiyete Tabi Olanlar Tarafından Yapılan Uluslararası Taşımacılıkta Vergiyi Doğuran Olay  273
G. Yurt Dışındaki İşlemler  274
II. VADE FARKLARI, KUR FARKLARI VE FİYAT FARKLARINDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY  275
A. Vade Farkları ve Katma Değer Vergisi  275
1. Vade Farkının Tanımı ve Hukuki Niteliği  275
2. Faturada Ayrıca Gösterilen Vade Farkında Katma Değer Vergisi Doğuran Olay  277
3. Semenin Zamanında Ödenmemesi Nedeniyle Sonradan Ortaya Çıkan Vade Farkında Vergiyi Doğuran Olay  278
B. Kur Farkları ve Katma Değer Vergisi  281
1. Kur Farkına Danıştay’ın Bakış Açısı  283
2. Kur Farkına İdarenin Bakış Açısı  286
3. İthalat İşlemlerinde Oluşan Kur Farkı  289
4. Yurt İçi Dövize Endeksli Teslimlerde Aleyhe Oluşan Kur Farklarının Vergilendirilmesi  290
5. İhraç kayıtlı Dövize Endeksli Teslimlerde Aleyhe Oluşan Kur Farklarının Vergilendirilmesi  290
C. Fiyat Farkları  290
III. İŞLETMEDE KULLANILMAK ÜZERE İMAL VE İNŞA EDİLEN AMORTİSMANA TABİ TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARDA VERGİ DOĞURAN OLAY  291
IV. KREDİ KARTI İŞLEMLERİ VE VERGİYİ DOĞURAN OLAY  292
V. PEYZAJ VE ÇEVRE DÜZENLENMESİ İŞLEMLERİNDE KDV DOĞURAN OLAY  294
VI. PROFESYONEL SANATÇILARIN YER ALDIĞI GÖSTERİLER VE KONSERLER İLE PROFESYONEL SPORCULARIN KATILDIĞI SPORTİF FAALİYETLER, MAÇLAR, YARIŞLAR VE YARIŞMALAR TERTİPLENMESİ, GÖSTERİLMESİ HALİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY  295
A. Spor Kulüplerinin Faaliyetleri ve KDV  297
B. Futbolcu Transferleri ve Kiralamaları  298
VII. BORU HATTI İLE HAM PETROL GAZ VE BUNLARIN ÜRÜNLERİNİN TAŞINMASI HİZMETİ  298
VIII. HER TÜRLÜ ŞANS VE TALİH OYUNLARININ TERTİPLENMESİ VE OYNANMASI HALİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY  299
IX. YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE KURULAN, BELİRLİ BİR SÜRE İŞLETİLEN TESİSLERİN İŞLETME SÜRESİ SONUNDA İLGİLİ KURUMA DEVRİNDE KDV  300
X. MAL TESLİMİ YA DA HİZMET İFASI KARŞILIĞI OLMADAN ALINAN BEDELLERDE KDV  301
A. Trafo Devirleri  301
B. KOSGEB'in Geri Dönüşümsüz Olarak Sağladığı Destekler  302
C. Aidatlar  302
D. Tazminatlarda Vergiyi Doğuran Olay  302
E. Kısa Mesaj Suretiyle Yardım Toplama  305
F. Factoring Hizmetinde Vergiyi Doğuran Olay  307
XI. KANUNLARIN GÖSTERDİĞİ GEREK ÜZERİNE BEDELSİZ OLARAK YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER  308
Sonuç  309
Kaynaklar  317
Kavramlar Dizini  341
 


Coşkun Can Aktan
Eylül 2020
77.00 TL
Sepete Ekle
Tuncay Görgülü
Eylül 2020
60.00 TL
Sepete Ekle
Coşkun Can Aktan
Eylül 2020
74.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Teşekkür  5
Kısaltmalar  17
Özet  19
Giriş  21
Birinci Bölüm
KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU VE
VERGİYİ DOĞURAN OLAY
I. GENEL OLARAK KATMA DEĞER VERGİSİ VE ÖZELLİKLERİ  23
A. Katma Değer Vergisinin Tanımı ve Tarihçesi  23
B. Katma Değer Vergisinin Özellikleri  26
II. VERGİYİ DOĞURAN OLAY KAVRAMI VE HUKUKİ MAHİYETİ  26
A. Vergiyi Doğuran Olayın Tanımı  26
B. Vergiyi Doğuran Olayın Hukuki Mahiyeti  29
C. Verginin Yasallığı İlkesi Çerçevesinde Vergiyi Doğuran Olay  30
D. Vergiyi Doğuran Olay ve Ekonomik Yaklaşım İlkesi  32
E. Vergiyi Doğuran Olayın Tespitinin Önemi ve Sonuçları  34
1. Uygulanacak Vergi Kanununun Tespiti  35
2. Vergi Mükellefinin Tespiti ve Sonuçları  36
3. Matrahın Tespiti  37
4. Zamanaşımının Hesaplanması  38
5. Gecikme Faizinin Tespiti  39
III. KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN VERGİYİ DOĞURAN OLAY  40
İkinci Bölüm
MAL TESLİMLERİ VE TESLİM SAYILAN HALLERDE
VERGİYİ DOĞURAN OLAY
I. MAL TESLİMİ VE MAL TESLİMLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY  45
A. Mal Teslimi ve Belgelenmesi  50
1. Fatura  50
2. Sevk İrsaliyesi  54
3. Serbest Meslek Makbuzu  56
4. Perakende Satış Vesikası  56
5. Müstahsil Makbuzu  57
6. Gider Pusulası  57
7. İnternet Üzerinden Yapılan İşlemlerin Belgelenmesi  57
B. Katma Değer Vergisi Kanunu Çerçevesinde Fiili Teslim Şekilleri  58
1. Malın Malik ya da Malik Adına Hareket Edenlerce Alıcıya ya da Alıcı Adına Hareket Edenlere Teslimi  58
2. Malın Alıcı ya da Alıcı Adına Hareket Edenlerin Gösterdiği Yere Tevdii  58
3. Malın Nakliyesine Başlanılması Nakliyeci veya Sürücüye Tevdii  58
C. Tasarruf Akdinin Zincirleme Akit Yoluyla Devredilmesi  60
D. Su, Elektrik, Gaz, Isıtma, Soğutma ve Benzeri Şekillerdeki Dağıtımlar  60
E. Trampa Halinde Vergiyi Doğuran Olay  62
F. Kap ve Ambalajların Geri Verilmesi Halinde Teslim  64
1. Kap ve Ambalajların Geri Verilmesinin Mutat Olduğu Hallerde Teslim  64
2. Kap ve Ambalajların Geri Verilmesinin Mutat Olmadığı Hallerde Teslim  66
3. Ambalajlara İlişkin Depozitolar  67
G. Döküntü ve Tali Maddelerin Geri Verilmesinin Mutat Olduğu Hallerde Teslim  67
H. 5300 Sayılı Kanuna Göre Düzenlenen Ürün Senetlerinin, Senedin Temsil Ettiği Ürünü Depodan Çekecek Olanlara Teslimi  68
1. Ürün Senetlerinin Malı Depodan Çekecek Olana Teslimi  69
2. Ürün Senetlerinin İlk Tesliminden Sonraki Müteakip Teslimlerinde Katma Değer Vergisi İstisnası ve Yüklenilen Katma Değer Vergilerinin Durumu  70
İ. Kısım Kısım Mal Teslimlerinde Vergiyi Doğuran Olay  71
J. Komisyoncular Vasıtasıyla veya Konsinyasyon Suretiyle Satışlarda Katma Değer Vergisi  72
1. Komisyoncular Vasıtasıyla Yapılan Satışlarda Vergiyi Doğuran Olay  73
2. Konsinyasyon Suretiyle Satışlarda Vergiyi Doğuran Olay  74
K. Alivre Satışlarda Vergiyi Doğuran Olay  75
L. Ödünç Verme İşlemlerinde KDV  75
II. TESLİM SAYILAN HALLERDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY  77
A. Vergiye Tabi Malların Her Ne Suretle Olursa Olsun, Vergiye Tabi İşlemler Dışındaki Amaçlarla İşletmeden Çekilmesi, Vergiye Tabi Malların İşletme Personeline Ücret, Prim, İkramiye, Hediye, Teberru Gibi Namlarla Verilmesi  78
1. Vergiye Tabi Malların Her Ne Suretle Olursa Olsun, Vergiye Tabi İşlemler Dışındaki Amaçlarla İşletmeden Çekilmesi  78
a. Promosyon Ürünleri  79
b. Eşantiyon ve Numune Mallar Verilmesi  82
c. Bağış Yapılması  85
2. Vergiye Tabi Malların İşletme Personeline Ücret, Prim, İkramiye, Hediye, Teberru Gibi Namlarla Verilmesi  86
B. Vergiye Tabi Malların, Üretilip Teslimi Vergiden İstisna Edilmiş Olan Mallar İçin Her Ne Suretle Olursa Olsun Kullanılması veya Sarfı  87
C. Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Yapılan Satışlarda Vergiyi Doğuran Olay  88
III. ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR VE VERGİYİ DOĞURAN OLAY  90
A. Müzayede Mahallerinde ve Gümrük Depolarında Yapılan Satışlarda Vergiyi Doğuran Olay  90
1. Müzayede Mahalli ve Gümrük Deposu Kavramı  91
2. Müzayede Mahallinde ve Gümrük Depolarında Yapılan Satışların Niteliği ve Vergiyi Doğuran Olay  95
3. Cebri Müzayede veya İhtiyari Müzayede Suretiyle Yapılan Satışın Vergiyi Doğuran Olaya Etkisi  97
a. İhtiyari Müzayede Suretiyle Yapılan Satışlarda KDV Doğuran Olay  97
b. Cebri Artırma Suretiyle Yapılan Satışlarda KDV Doğuran Olay  98
4. Sanal Ortamda Müzayede Suretiyle Yapılan Satışlarda Vergiyi Doğuran Olay  101
B. Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde Katma Değer Vergisi  102
1. Arsa Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği  107
2. Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde Katma Değer Vergisi Doğuran Olay  110
a. Kat Karşılığı Arsa Teslimi  110
aa. Arsa Sahibi Tarafından Müteahhide Arsa Teslimi  111
bb. Müteahhidin Arsa Karşılığı Arsa Sahibine Konut veya İşyeri Teslimi  115
cc. Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 1/3-g’de Belirtilen Kurumlar Tarafından Yapılan Arsa Teslimleri  116
b. Hasılat Karşılığı Arsa Teslimi  117
aa. Arsa Sahibi Tarafından Müteahhide Arsa Teslimi  119
bb. Müteahhidin Arsa Karşılığı Arsa Sahibine Hâsılat Paylaşımından Pay Vermesi  120
3. İnşaat Devam Ederken Yapılan Satışlarda Katma Değer Vergisi Doğuran Olay  120
C. Müşteri Kabul Şartına Bağlı Satışlarda (Kapıdan Yapılan Satışlarda) Vergiyi Doğuran Olay  121
D. Ayni Sermaye Konulması ve Vergiyi Doğuran Olay  124
E. Satış Vaadi Sözleşmesi Yapılması Halinde Katma Değer Vergisi  127
F. İleri Tarihlerde Yapılacak Teslimler İçin Ödenen Avanslarda Katma Değer Vergisi  128
G. Mal Teslimini Konu Alan Sözleşme Yapılması Halinde Katma Değer Vergisi  130
H. Araç Satışlarında Vergiyi Doğuran Olay  130
1. Özel Kişilerin Birbirine Araç Satışında Katma Değer Vergisi  131
2. İcralık Araçların Satışında Katma Değer Vergisi  131
İ. Hisse Devrinde Katma Değer Vergisi  132
1. Adi Ortaklıkta Hisse Devrinde Katma Değer Vergisi  132
2. Murisin Ortaklık Payının Mirasçılara Geçmesi Halinde Katma Değer Vergisi Uygulaması  137
J. Devre Mülk Hakkı Satışlarında Katma Değer Vergisi  137
1. Devre Mülk Hakkının Tanımı ve Vergiyi Doğuran Olay  138
2. Devre Mülk Tatil Hakkının Niteliği ve Devrinde Katma Değer Vergisi Doğuran Olay  139
K. Taşınmaz Satışlarında Vergiyi Doğuran Olay  141
L. Kamulaştırma İşlemlerinde Katma Değer Vergisi Uygulaması ve Vergiyi Doğuran Olay  142
1. Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davası Açılması Durumunda Vergiyi Doğuran Olay  145
2. Kamulaştırmanın İptali İçin Dava Açılması Halinde Vergiyi Doğuran Olay  147
M. Taraflar Arasındaki Mal Rejiminin Tasfiyesi Nedeni İle Diğer Eşe Bırakılan Ticari Emtia ve KDV  147
Üçüncü Bölüm
HİZMET İFASINDA VE HİZMET SAYILAN DURUMLARDA
VERGİYİ DOĞURAN OLAY
I. HİZMETİN TANIMI VE HİZMET İFASINDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY  150
A. Hizmetin Tanımı  150
B. Hizmet İfasında Vergiyi Doğuran Olay  151
1. Hizmetin Kısım Kısım Yapılması  151
2. Hizmet Karşılığının Mal veya Başka Bir Hizmet Olması  152
3. Hizmetin Yapılmasından Önce Fatura ve Benzeri Belgelerin Düzenlenmesi  152
4. Hizmet Bedelinin Peşin Alınması  153
5. Hizmet Bedeline Mahsuben Avans Alınması  153
6. Hizmet İfasına İlişkin Sözleşmenin Yapılması Halinde Katma Değer Vergisi  155
7. Hizmet Bedelinin Ödenmemesi Halinde Katma Değer Vergisi  155
II. HİZMET SAYILAN HALLERDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY  156
A. İşletme Sahibinin Hizmetten Karşılıksız Yararlandırılması  157
B. İşletme Personelinin Hizmetten Karşılıksız Yararlandırılması  157
C. Diğer Şahısların Hizmetten Karşılıksız Yaralandırılması  160
III. ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR VE VERGİYİ DOĞURAN OLAY  161
A. Serbest Meslek Hizmetlerinde Vergiyi Doğuran Olay  161
1. Avukatlık Hizmetlerinde Vergiyi Doğuran Olay  165
a. Avukatlık Hizmetinin Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu  165
b. Avukatlık Hizmetinde Katma Değer Vergisi Açısından Vergiyi Doğuran Olay  166
c. Mahkemelerce Hükmolunan Avukat Ücretlerinde Katma Değer Vergisi  167
2. Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Hizmetlerinde Katma Değer Vergisi Açısından Vergiyi Doğuran Olay  172
a. Vergi İdaresinin Bakış Açısı İle Vergiyi Doğuran Olay  174
b. Danıştay’ın Bakış Açısı İle Vergiyi Doğuran Olay  175
c. Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Hizmetlerinde Vergiyi Doğuran Olayın Değerlendirilmesi  178
B. Eğitim Hizmetlerinde Vergiyi Doğuran Olay  179
1. Özel Okullarda Verilen Eğitim Hizmetlerinde Katma Değer Vergisi  179
2. Devlet Okullarında Verilen Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinde Katma Değer Vergisi  184
3. Diğer Eğitim Hizmetlerinde Katma Değer Vergisi  184
4. Vakıf Üniversitelerinde Katma Değer Vergisi  187
C. Özel Sürücü Kurslarında Vergiyi Doğuran Olay  189
D. Otelcilik Hizmetlerinde Vergiyi Doğuran Olay  192
E. Nakliye Hizmetlerinde Vergiyi Doğuran Olay  194
F. Haberleşme Hizmetlerinde Vergiyi Doğuran Olay  195
G. Radyo Televizyon Hizmetlerinde Vergiyi Doğuran Olay  196
G. Garanti Kapsamında Bedelsiz Yapılan Hizmetler  197
H. İnşaat Taahhüt İşlerinde Katma Değer Vergisi  199
1. İnşaat Taahhüt İşlerinde Katma Değer Vergisi Açısından Vergiyi Doğuran Olay  199
2. İnşaat Devam Ederken Yapılan Satışlarda Vergiyi Doğuran Olay  204
İ. Ciro Primleri ve Katma Değer Vergisi  207
1. Ciro Primine İdarenin Bakış Açısı  208
a. Fatura ve Benzeri Belgelerde Ayrıca Gösterilen Iskontolarda Durum  208
b. Fatura ve Benzeri Belgelerde Ayrıca Gösterilmeyip Yıl Sonlarında, Belli Bir Dönem Sonunda ya da Belli Bir Ciro Aşıldığında Yapılan Iskontolarda Durum  209
2. Danıştay Kararlarında Ciro Primi  212
3. Erken Ödeme Iskontosu  213
J. Örtülü Sermaye Sayılan Borçlanmalar Üzerinden Hesaplanan Faizlerin Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu ve Vergiyi Doğuran Olay  214
K. Yedieminlik Hizmeti ve Katma Değer Vergisi  218
L. Kiraya Verme İşlemleri ve Vergi Doğuran Olay  220
1. Taşınmaz Kiralamaları  220
a. İktisadi İşletmeler  220
b. Kamu Kurum ve Kuruluşları, Dernek ve Vakıflar ile Mesleki Kuruluşlara Ait Taşınmazların Kiralanması  222
c. Kooperatiflere Ait Taşınmazların Kiralanması  223
2. Gayri Maddi Mal ve Hakların Kiralanması ve Katma Değer Vergisi  224
a. Gayri Maddi Haklar  225
b. Gayri Maddi Mallar  226
3. Genel Hükümler Çerçevesinde Kiraya Verme İşlemlerinde Katma Değer Vergisi Doğuran Olay  227
4. Finansal Kiralama İşlemlerinde Vergiyi Doğuran Olay  230
a. Finansal Kiralama Kavramı  231
b. Yurt İçinden Gerçekleştirilen Finansal Kiralama İşlemlerinde Vergiyi Doğuran Olay  235
c. Yurt Dışından Yapılan Finansal Kiralama  239
5. Franchise İşlemlerinde Katma Değer Vergisi  240
a. Franchise Kavramı  240
b. Franchise Sisteme Giriş Bedeli  241
c. Royalty  242
d. Franchising Sözleşmelerinde Vergiyi Doğuran Olay  242
e. Türkiye’deki Firma Tarafından Yurt Dışındaki Firmalara Franchise Verilmesi  243
6. Hazinenin Mülkiyetinde Bulunan Taşınmaz Üzerinde Tesis Olunan İrtifak Hakkı ve Katma Değer Vergisi  244
Dördüncü Bölüm
İTHALAT İŞLEMLERİ VE DİĞER FAALİYETLERDEN DOĞAN KATMA DEĞER VERGİSİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY
I. İTHALATTA İŞLEMLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ VE VERGİ DOĞURAN OLAY  247
A. İthalat Tanımı  248
1. Mal İthalatı  248
2. Hizmet İthalatı  249
B. Mal İthalatında Vergiyi Doğuran Olay  250
1. Gümrük Vergisine Tabi Olan İşlemlerde Vergiyi Doğuran Olay  251
2. Gümrük Vergisine Tabi Olmayan İşlemlerde Vergiyi Doğuran Olay  255
3. Mutemet Eliyle İthalatta Vergiyi doğuran Olay  256
4. Gümrüksüz Satış Mağazaları ve Katma Değer Vergisi  257
C. Hizmet İthalatında Vergiyi Doğuran Olay  259
1. Yabancı Kişi ve Kuruluşların Türkiye’de Yaptıkları Hizmetler  263
2. İnternet Üzerinden Yurtdışından Hizmet Alımları  264
a. Fiziki Olarak Teslim Alınabilen Malların Elektronik Ticaretinde Vergiyi Doğuran Olay  265
b. Sanal Ortamda Teslim Alınan Malların Elektronik Ticaretinde Vergiyi Doğuran Olay  265
D. İthalat Komisyonlarında Vergiyi Doğuran Olay  268
E. İthalatçıların Yurt Dışındaki Firmalardın Aldığı Ciro Primleri ve İskontolar  272
F. Dar Mükellefiyete Tabi Olanlar Tarafından Yapılan Uluslararası Taşımacılıkta Vergiyi Doğuran Olay  273
G. Yurt Dışındaki İşlemler  274
II. VADE FARKLARI, KUR FARKLARI VE FİYAT FARKLARINDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY  275
A. Vade Farkları ve Katma Değer Vergisi  275
1. Vade Farkının Tanımı ve Hukuki Niteliği  275
2. Faturada Ayrıca Gösterilen Vade Farkında Katma Değer Vergisi Doğuran Olay  277
3. Semenin Zamanında Ödenmemesi Nedeniyle Sonradan Ortaya Çıkan Vade Farkında Vergiyi Doğuran Olay  278
B. Kur Farkları ve Katma Değer Vergisi  281
1. Kur Farkına Danıştay’ın Bakış Açısı  283
2. Kur Farkına İdarenin Bakış Açısı  286
3. İthalat İşlemlerinde Oluşan Kur Farkı  289
4. Yurt İçi Dövize Endeksli Teslimlerde Aleyhe Oluşan Kur Farklarının Vergilendirilmesi  290
5. İhraç kayıtlı Dövize Endeksli Teslimlerde Aleyhe Oluşan Kur Farklarının Vergilendirilmesi  290
C. Fiyat Farkları  290
III. İŞLETMEDE KULLANILMAK ÜZERE İMAL VE İNŞA EDİLEN AMORTİSMANA TABİ TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARDA VERGİ DOĞURAN OLAY  291
IV. KREDİ KARTI İŞLEMLERİ VE VERGİYİ DOĞURAN OLAY  292
V. PEYZAJ VE ÇEVRE DÜZENLENMESİ İŞLEMLERİNDE KDV DOĞURAN OLAY  294
VI. PROFESYONEL SANATÇILARIN YER ALDIĞI GÖSTERİLER VE KONSERLER İLE PROFESYONEL SPORCULARIN KATILDIĞI SPORTİF FAALİYETLER, MAÇLAR, YARIŞLAR VE YARIŞMALAR TERTİPLENMESİ, GÖSTERİLMESİ HALİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY  295
A. Spor Kulüplerinin Faaliyetleri ve KDV  297
B. Futbolcu Transferleri ve Kiralamaları  298
VII. BORU HATTI İLE HAM PETROL GAZ VE BUNLARIN ÜRÜNLERİNİN TAŞINMASI HİZMETİ  298
VIII. HER TÜRLÜ ŞANS VE TALİH OYUNLARININ TERTİPLENMESİ VE OYNANMASI HALİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY  299
IX. YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE KURULAN, BELİRLİ BİR SÜRE İŞLETİLEN TESİSLERİN İŞLETME SÜRESİ SONUNDA İLGİLİ KURUMA DEVRİNDE KDV  300
X. MAL TESLİMİ YA DA HİZMET İFASI KARŞILIĞI OLMADAN ALINAN BEDELLERDE KDV  301
A. Trafo Devirleri  301
B. KOSGEB'in Geri Dönüşümsüz Olarak Sağladığı Destekler  302
C. Aidatlar  302
D. Tazminatlarda Vergiyi Doğuran Olay  302
E. Kısa Mesaj Suretiyle Yardım Toplama  305
F. Factoring Hizmetinde Vergiyi Doğuran Olay  307
XI. KANUNLARIN GÖSTERDİĞİ GEREK ÜZERİNE BEDELSİZ OLARAK YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER  308
Sonuç  309
Kaynaklar  317
Kavramlar Dizini  341
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020