Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Fikri Mülkiyet Haklarının Anonim Şirketlere Ayni Sermaye Olarak Getirilmesi
Nisan 2016 / 1. Baskı / 170 Syf.
Fiyatı: 55.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Sermaye, anonim şirketler için olmazsa olmaz unsurlardan biridir. Sermaye unsuru içinde kullanılabilecek araçlardan biri de fikri mülkiyet haklarıdır.

Fikri mülkiyet haklarının anonim şirketlere ayni sermaye olarak getirilmesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile fikri mülkiyet haklarını konu alan düzenlemelerin birlikte değerlendirilmesi ile açıklanabilecek bir süreçtir.

Bu doğrultuda kitapta öncelikle fikri mülkiyet haklarına ilişkin bir perspektif çizilmiş, daha sonra anonim şirketlerde sermaye kavramından hareketle ayni sermaye olarak fikri mülkiyet hakları tespit edilmiştir.

Son olarak fikri mülkiyet haklarının anonim şirket malvarlığına dâhil olma süreci incelenmiştir.

Konu Başlıkları
Anonim Şirketlerde Sermaye Kavramı
Ayni Sermaye Olarak Fikri Mülkiyet Hakları
Fikri Mülkiyet Haklarının Ayni Sermaye Olarak Taahhüdü ve İfası
Barkod: 9789750237379
Yayın Tarihi: Nisan 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 170
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar Listesi  11
Giriş  13
Birinci Bölüm
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KONUSU, KAPSAMI VE
BU HAKLARIN KAZANILMASI
1. FİKRİ MÜLKİYET KAVRAMI  17
2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ ÖZELLİKLERİ  18
3. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI  21
4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KONUSU  22
4.1. Fikir ve Sanat Eserleri  22
4.1.1. İlim ve Edebiyat Eserleri  23
4.1.2. Müzik (Musiki) Eserleri  27
4.1.3. Güzel Sanat Eserleri  28
4.1.4. Sinema Eserleri  31
4.1.5. İşlenmeler ve Derlemeler  33
4.2. Sınai Fikir Ürünleri  35
4.3. Ayırt Edici Ad ve İşaretler  37
5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KAPSAMI  39
5.1. Sınırlı Sayı İlkesinin Geçerliliği  39
5.2. Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklar (Fikri Haklar–Telif Hakları)  41
5.2.1. İşleme Hakkı  43
5.2.2. Çoğaltma Hakkı  43
5.2.3. Yayma Hakkı  44
5.2.4. Temsil Hakkı  45
5.2.5. İşaret, Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim Hakkı  46
5.2.6. Diğer Haklar  46
5.2.6.1. Satış Bedelinden Pay Talep Hakkı  46
5.2.6.2. Cayma Hakkı  47
5.2.6.3. Vazgeçme Hakkı  47
5.2.6.4. Bağlantılı Haklar  47
5.3. Sınai Haklar  48
5.3.1. Sınai Fikir Ürünleri Üzerindeki Haklar  48
5.3.2. Ayırt Edici Ad ve İşaretler Üzerindeki Haklar  50
6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KAZANILMASI  52
6.1. Fikri Mülkiyet Haklarının Aslen Kazanılması  52
6.1.1. Tescil ile Aslen Kazanım  53
6.1.2. Tescilsiz Aslen Kazanım  56
6.2. Fikri Mülkiyet Haklarının Devren Kazanılması  60
6.2.1. Sözleşme ile Devren Kazanım  60
6.2.1.1. Sözleşme ile Hakkın Devri  60
6.2.1.2. Sözleşme ile Kullanım Hakkının Devri  63
6.2.2. Miras veya Ölüme Bağlı Tasarruf ile Devren Kazanım  64
İkinci Bölüm
ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE KAVRAMI VE
AYNİ SERMAYE OLARAK FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
1. GENEL OLARAK SERMAYE  65
2. ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE  67
2.1. Genel Olarak  67
2.2. Esas Sermaye  68
2.3. Kayıtlı Sermaye  71
2.4. Şirket Malvarlığı  72
2.5. Sermayeye İlişkin Diğer Kavramlar  73
2.5.1. Başlangıç Sermayesi  73
2.5.2. Çıkarılmış Sermaye  74
3. ANONİM ŞİRKETLERE SERMAYE OLARAK KONULABİLECEK DEĞERLER  74
3.1. Genel Olarak  74
3.2. Nakdi Sermaye–Ayni Sermaye Sınıflandırması  75
3.3. Ayni Sermayenin Ortak Özellikleri  79
3.4. Anonim Şirketlere Ayni Sermaye Olarak Konulabilecek Değerler  80
4. AYNİ SERMAYE OLARAK FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI  81
4.1. Ayni Sermaye Olarak Fikri Mülkiyet Haklarının Taşıması Gereken Ortak Özellikleri  81
4.1.1. Maddi Edim Niteliğinde Olması  82
4.1.2. Devredilebilir Nitelikte Olması  83
4.1.3. Para ile Ölçülebilir Nitelikte Olması  84
4.1.4. Üzerinde Sınırlı Ayni Hak, Haciz ve Tedbir Bulunmaması  85
4.1.4.1. Genel Olarak  85
4.1.4.2. Üzerinde Rehin Hakkı Bulunan Fikri Mülkiyet Haklarının Ayni Sermaye Olarak Konulup Konulamayacağı Sorunu  87
4.1.4.2.1. Fikri Mülkiyet Haklarının Rehninin Hukuki Niteliği  87
4.1.4.2.2. Değerlendirme  90
4.1.4.3. Üzerinde Lisans Hakkı Bulunan Fikri Mülkiyet Haklarının Ayni Sermaye Olarak Konulup Konulamayacağı Sorunu  91
4.1.4.3.1. Lisans Hakkının Hukuki Niteliği  91
4.1.4.3.2. Değerlendirme  97
4.2. Ayni Sermaye Olarak Getirilebilecek Fikri Mülkiyet Hakları  98
4.2.1. Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklar (Fikri Haklar–Telif Hakları)  99
4.2.2. Sınai Haklar  103
4.2.3. Diğer Gayri Maddi Malvarlığı Değerleri  107
4.2.3.1. Know–How  107
4.2.3.2. Tescil Edilmemiş Ayırt Edici Ad ve İşaretler  110
Üçüncü Bölüm
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ
ANONİM ŞİRKETE AYNİ SERMAYE OLARAK
TAAHHÜDÜ VE TAAHHÜDÜN İFASI
1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ ANONİM ŞİRKETE AYNİ SERMAYE OLARAK TAAHHÜDÜ  113
1.1. Fikri Mülkiyet Haklarının Anonim Şirkete Taahhüdünün Özellikleri  113
1.1.1. Kaynağının Anonim Şirket Esas Sözleşmesi Olması  113
1.1.2. Anonim Şirket Tüzel Kişiliğine Karşı Üstlenilmiş Olması  114
1.1.3. Hukuki Şarta Bağlı Olması  115
1.1.4. Özel Sicile Şerh Verilmesi Şartına Bağlı Olması  116
1.2. Taahhüt Prosedürü  121
1.2.1. Kuruluşta Taahhüt  122
1.2.2. Sermaye Artırımında Taahhüt  125
1.3. Ayni Sermaye Olarak Fikri Mülkiyet Haklarına Değer Biçilmesi  126
2. AYNİ SERMAYE OLARAK TAAHHÜT EDİLEN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ ANONİM ŞİRKET TARAFINDAN DEVREN KAZANILMASI  130
2.1. Genel Olarak  130
2.2. Devri Tescil Şartına Bağlanmamış Fikri Mülkiyet Haklarının Kazanılması  131
2.3. Devri Tescil Şartına Bağlanmış Fikri Mülkiyet Haklarının Kazanılması  136
3. SERMAYE OLARAK TAAHHÜT EDİLEN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ İFASINA YÖNELİK ÖNLEMLER  138
3.1. İhtiyati Tedbir  138
3.2. Sermaye Olarak Fikri Mülkiyet Hakkını Taahhüt Edenin Garanti Sorumluluğunun Olup Olmadığı Sorunu  142
4. SERMAYE OLARAK TAAHHÜT EDİLEN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ İFASININ İMKÂNSIZLIĞI  144
5. SERMAYE OLARAK TAAHHÜT EDİLEN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ İFA EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI  146
Sonuç  149
Kaynakça  157
İnternet Kaynakları  165
Kavramlar Dizini  167
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar Listesi  11
Giriş  13
Birinci Bölüm
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KONUSU, KAPSAMI VE
BU HAKLARIN KAZANILMASI
1. FİKRİ MÜLKİYET KAVRAMI  17
2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ ÖZELLİKLERİ  18
3. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI  21
4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KONUSU  22
4.1. Fikir ve Sanat Eserleri  22
4.1.1. İlim ve Edebiyat Eserleri  23
4.1.2. Müzik (Musiki) Eserleri  27
4.1.3. Güzel Sanat Eserleri  28
4.1.4. Sinema Eserleri  31
4.1.5. İşlenmeler ve Derlemeler  33
4.2. Sınai Fikir Ürünleri  35
4.3. Ayırt Edici Ad ve İşaretler  37
5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KAPSAMI  39
5.1. Sınırlı Sayı İlkesinin Geçerliliği  39
5.2. Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklar (Fikri Haklar–Telif Hakları)  41
5.2.1. İşleme Hakkı  43
5.2.2. Çoğaltma Hakkı  43
5.2.3. Yayma Hakkı  44
5.2.4. Temsil Hakkı  45
5.2.5. İşaret, Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim Hakkı  46
5.2.6. Diğer Haklar  46
5.2.6.1. Satış Bedelinden Pay Talep Hakkı  46
5.2.6.2. Cayma Hakkı  47
5.2.6.3. Vazgeçme Hakkı  47
5.2.6.4. Bağlantılı Haklar  47
5.3. Sınai Haklar  48
5.3.1. Sınai Fikir Ürünleri Üzerindeki Haklar  48
5.3.2. Ayırt Edici Ad ve İşaretler Üzerindeki Haklar  50
6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KAZANILMASI  52
6.1. Fikri Mülkiyet Haklarının Aslen Kazanılması  52
6.1.1. Tescil ile Aslen Kazanım  53
6.1.2. Tescilsiz Aslen Kazanım  56
6.2. Fikri Mülkiyet Haklarının Devren Kazanılması  60
6.2.1. Sözleşme ile Devren Kazanım  60
6.2.1.1. Sözleşme ile Hakkın Devri  60
6.2.1.2. Sözleşme ile Kullanım Hakkının Devri  63
6.2.2. Miras veya Ölüme Bağlı Tasarruf ile Devren Kazanım  64
İkinci Bölüm
ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE KAVRAMI VE
AYNİ SERMAYE OLARAK FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
1. GENEL OLARAK SERMAYE  65
2. ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE  67
2.1. Genel Olarak  67
2.2. Esas Sermaye  68
2.3. Kayıtlı Sermaye  71
2.4. Şirket Malvarlığı  72
2.5. Sermayeye İlişkin Diğer Kavramlar  73
2.5.1. Başlangıç Sermayesi  73
2.5.2. Çıkarılmış Sermaye  74
3. ANONİM ŞİRKETLERE SERMAYE OLARAK KONULABİLECEK DEĞERLER  74
3.1. Genel Olarak  74
3.2. Nakdi Sermaye–Ayni Sermaye Sınıflandırması  75
3.3. Ayni Sermayenin Ortak Özellikleri  79
3.4. Anonim Şirketlere Ayni Sermaye Olarak Konulabilecek Değerler  80
4. AYNİ SERMAYE OLARAK FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI  81
4.1. Ayni Sermaye Olarak Fikri Mülkiyet Haklarının Taşıması Gereken Ortak Özellikleri  81
4.1.1. Maddi Edim Niteliğinde Olması  82
4.1.2. Devredilebilir Nitelikte Olması  83
4.1.3. Para ile Ölçülebilir Nitelikte Olması  84
4.1.4. Üzerinde Sınırlı Ayni Hak, Haciz ve Tedbir Bulunmaması  85
4.1.4.1. Genel Olarak  85
4.1.4.2. Üzerinde Rehin Hakkı Bulunan Fikri Mülkiyet Haklarının Ayni Sermaye Olarak Konulup Konulamayacağı Sorunu  87
4.1.4.2.1. Fikri Mülkiyet Haklarının Rehninin Hukuki Niteliği  87
4.1.4.2.2. Değerlendirme  90
4.1.4.3. Üzerinde Lisans Hakkı Bulunan Fikri Mülkiyet Haklarının Ayni Sermaye Olarak Konulup Konulamayacağı Sorunu  91
4.1.4.3.1. Lisans Hakkının Hukuki Niteliği  91
4.1.4.3.2. Değerlendirme  97
4.2. Ayni Sermaye Olarak Getirilebilecek Fikri Mülkiyet Hakları  98
4.2.1. Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklar (Fikri Haklar–Telif Hakları)  99
4.2.2. Sınai Haklar  103
4.2.3. Diğer Gayri Maddi Malvarlığı Değerleri  107
4.2.3.1. Know–How  107
4.2.3.2. Tescil Edilmemiş Ayırt Edici Ad ve İşaretler  110
Üçüncü Bölüm
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ
ANONİM ŞİRKETE AYNİ SERMAYE OLARAK
TAAHHÜDÜ VE TAAHHÜDÜN İFASI
1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ ANONİM ŞİRKETE AYNİ SERMAYE OLARAK TAAHHÜDÜ  113
1.1. Fikri Mülkiyet Haklarının Anonim Şirkete Taahhüdünün Özellikleri  113
1.1.1. Kaynağının Anonim Şirket Esas Sözleşmesi Olması  113
1.1.2. Anonim Şirket Tüzel Kişiliğine Karşı Üstlenilmiş Olması  114
1.1.3. Hukuki Şarta Bağlı Olması  115
1.1.4. Özel Sicile Şerh Verilmesi Şartına Bağlı Olması  116
1.2. Taahhüt Prosedürü  121
1.2.1. Kuruluşta Taahhüt  122
1.2.2. Sermaye Artırımında Taahhüt  125
1.3. Ayni Sermaye Olarak Fikri Mülkiyet Haklarına Değer Biçilmesi  126
2. AYNİ SERMAYE OLARAK TAAHHÜT EDİLEN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ ANONİM ŞİRKET TARAFINDAN DEVREN KAZANILMASI  130
2.1. Genel Olarak  130
2.2. Devri Tescil Şartına Bağlanmamış Fikri Mülkiyet Haklarının Kazanılması  131
2.3. Devri Tescil Şartına Bağlanmış Fikri Mülkiyet Haklarının Kazanılması  136
3. SERMAYE OLARAK TAAHHÜT EDİLEN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ İFASINA YÖNELİK ÖNLEMLER  138
3.1. İhtiyati Tedbir  138
3.2. Sermaye Olarak Fikri Mülkiyet Hakkını Taahhüt Edenin Garanti Sorumluluğunun Olup Olmadığı Sorunu  142
4. SERMAYE OLARAK TAAHHÜT EDİLEN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ İFASININ İMKÂNSIZLIĞI  144
5. SERMAYE OLARAK TAAHHÜT EDİLEN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ İFA EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI  146
Sonuç  149
Kaynakça  157
İnternet Kaynakları  165
Kavramlar Dizini  167
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.