Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İstatistiksel Araştırma Yöntemleri
Araştırma Tasarımı – Örnekleme – Veri Toplama Teknikleri
Eylül 2017 / 3. Baskı / 334 Syf.
Fiyatı: 37.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 1. Ekim 2015 27.50 TL 14.90 TL (%46)Sepete Ekle
   

Kitap, 20 yıl İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme, Fen-Edebiyat ve Mühendislik fakültelerinde lisans ve lisansüstü düzeyde "Araştırma Yöntemleri", "İstatistiksel Karar Teknikleri", "Örnekleme", "Çok Değişkenli Analiz", "Kalitatif Araştırmalar" vb. dersleri veren yazarın ders notlarından ve araştırma sektörüne ilişkin güncel bilgilerden oluşmaktadır. Yazar, verdiği ders ve eğitimlerde kendisine yöneltilen talepleri dikkate alarak kurguladığı bu eseri, "istatistiksel araştırma" ile ilgilenen tüm öğrencilere ve araştırmacılara hitap edecek biçimde kaleme almıştır. Kitapta,istatistik ile ilgili kavramların açık ve net tanımları verilerek, araştırma sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar güncel örneklerle tek tek vurgulanmış, özet tablo ve grafiklerle açıklamıştır.

Eser, lisans ve lisansüstü düzeyde "İstatistiksel Araştırma Yöntemleri" dersinde kaynak kitap olmak üzere, iki kısım olarak hazırlanmıştır. İlk kısımda, A'dan Z'ye istatistiksel araştırma süreci ele alınmış, istatistiksel araştırmanın planlama, tasarım, örnekleme, veri toplama, ölçeklendirme, veri kalitesini ölçme, veri analizi, raporlama gibi önemli konuları detaylı olarak anlatılmıştır. İkinci kısımda ise hem kalitatif hem de kantitatif tekniklerin kullanıldığı "İstanbul'da Su Tüketim Bilinci Araştırması" bir kamuoyu araştırması örneği olarak sunulmuştur.

Konu Başlıkları
Araştırma Tasarımı – Örnekleme – Veri Toplama Teknikleri
Bilimsel Araştırma Türleri
Kamuoyu Araştırmaları
İstatistiksel Araştırma Süreci
Örneklem Tasarımı
Anket, Mülakat
Gözlem, Deney
Doküman İncelemesi
Soru Formu Oluşturma
Ölçme–Kodlama–Ölçeklendirme
Veri Kalitesinin Ölçülmesi
İstatistiksel Analiz Teknikleri
Araştırmanın Raporlanması
Örnek Uygulama: Su Tüketim Bilinci Araştırması
Odak Grup Görüşmeleri–Soru Akışı
Barkod: 9789750244704
Yayın Tarihi: Eylül 2017
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 334
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Şekiller ve Tablolar Listesi  13
Kısaltmalar  19
I. KISIM  
İSTATİSTİKSEL ARAŞTIRMA  
1. BÖLÜM: KAMUOYU ARAŞTIRMALARI  23
1.1. Bilimsel Araştırmalar  25
1.2. Bilimsel Araştırma Türleri  26
1.3. Kamuoyu Araştırmaları  28
1.4. Kamuoyu Araştırmalarının Önemi  30
1.5. Kamuoyu Araştırmalarının Kapsamı ve Amaçları  32
1.6. Dünyada ve Türkiye’de Kamuoyu Araştırmalarının Gelişimi  34
2. BÖLÜM: ARAŞTIRMANIN TASARIMI  41
2.1. Araştırma Süreci  43
2.2. Araştırma Konusunun Belirlenmesi  44
2.3. Literatür Taraması  47
2.4. Araştırma Probleminin Belirlenmesi  50
2.5. Araştırma Modelinin Belirlenmesi/ Araştırma Hipotezlerinin İfade Edilmesi  54
2.6. Araştırma Desenleri  58
2.6.1. Amaçlarına Göre Araştırmalar  58
2.6.2. Sorgulama Yaklaşımına Göre Araştırmalar  59
2.6.3. Ölçüm Sayısına Göre Araştırmalar  62
2.6.4. Baz Alınan Zaman Periyoduna Göre Araştırmalar  64
2.6.5. Araştırmacının Kontrol Düzeyine Göre Araştırmalar  64
2.6.6. Veri Toplama Tekniğine Göre Araştırmalar  65
2.6.7. Kullanıcı Sayısına Göre Araştırmalar  66
2.6.8. Amaçlı Bazı Özel Araştırmalar  66
3. BÖLÜM: ÖRNEKLEM TASARIMI  69
3.1. Temel Kavramlar  71
3.2. Hedef Kitle  72
3.3. Örnekleme Çerçevesi  73
3.4. Örneklem Birimi  74
3.5. Örnekleme Teknikleri  75
3.5.1. Tesadüfi Örnekleme Teknikleri  75
3.5.2. Hanehalkı Araştırmalarında Cevaplayıcı Belirleme Yaklaşımları  79
3.5.3. Tesadüfi Olmayan Örnekleme Teknikleri  81
3.6. Örneklem Hacminin Belirlenmesi  84
3.7. Örnekleme Hatası  86
3.8. Örneklemin Oluşturulmasında Karşılaşılabilen Sorunlar  92
3.9. Ağırlıklandırma  94
3.10. Kalitatif Araştırmalarda Örnekleme  95
4. BÖLÜM: VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ  99
4.1. İstatistiksel Araştırmalarda Veri Yapısı  101
4.2. İkincil Kaynaklardan Veri Toplama  102
4.3. Birincil Kaynaklardan Veri Toplama  105
4.4. Soru Formunun Tasarımı  105
4.4.1. Soru Türleri  106
4.4.2. Sorulardaki İfade Yapısı  111
4.4.2.1. Soruların Dili  111
4.4.2.2. Soruların İçeriği  112
4.4.2.3. Soruların Sırası ve Sayısı  115
4.4.2.4. Soru Formunun Biçimsel Özellikleri  117
4.5. Birincil Veri Toplama Teknikleri  117
4.5.1. Gözlem  117
4.5.2. Mülakat  123
4.5.3. Anket  128
4.5.4. Deney  139
4.5.5. Doküman Analizi  141
4.5.6. Veri Çeşitlemesi  143
5. BÖLÜM: ÖLÇME  145
5.1. Ölçme Kavramı  147
5.2. Değişken Türleri  148
5.3. Veri Hazırlama  150
5.3.1. Kodlama  150
5.3.2. Indeksler, Ölçekler, Tipolojiler  152
5.3.3. Faktör Analizi  163
5.3.4. Kümeleme Analizi  163
5.3.5. İçerik Analizi  164
5.4. Veri Kalitesi  165
5.4.1. Güvenilirlik Analizi  168
5.4.2. Geçerlilik Analizi  171
6. BÖLÜM: VERİ ANALİZİ  175
6.1. İstatistiksel Araştırmalarda Kullanılan Teknikler  177
6.2. Kullanılacak Analiz Tekniğinin Seçimi İçin Kılavuz Tablolar  180
7. BÖLÜM: ARAŞTIRMANIN RAPORLANMASI  191
7.1. Araştırma Önerisinin Hazırlanması  193
7.2. Araştırma Raporunun Hazırlanması  194
7.3. Araştırma Raporunun Sunumu  198
7.4. Okuyucu Olarak Araştırma Raporlarına Bakış  199
7.5. İstatistiksel Araştırmalarda Etik  201
II. KISIM  
İSTANBUL’DA SU TÜKETİM BİLİNCİ ARAŞTIRMASI  
Özet  207
Giriş  208
Kalitatif Kısım  211
Bulgular  213
Kantitatif Kısım  245
Katılımcıların Demografik Profili  246
Frekans Tabloları  254
Su Tasarruf Bilinci Üzerine Analizler  300
Sonuç  313
EKLER  
EK 1: ODAK GRUP GÖRÜŞMELERİ–SORU AKIŞI  319
EK 2: SORU FORMU  322
Kaynakça  327
Kavramlar Dizini  333
 


Ali Sadi Gitmez
Mayıs 2020
75.00 TL
Sepete Ekle
Niyazi Karasar
Mart 2020
34.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Şekiller ve Tablolar Listesi  13
Kısaltmalar  19
I. KISIM  
İSTATİSTİKSEL ARAŞTIRMA  
1. BÖLÜM: KAMUOYU ARAŞTIRMALARI  23
1.1. Bilimsel Araştırmalar  25
1.2. Bilimsel Araştırma Türleri  26
1.3. Kamuoyu Araştırmaları  28
1.4. Kamuoyu Araştırmalarının Önemi  30
1.5. Kamuoyu Araştırmalarının Kapsamı ve Amaçları  32
1.6. Dünyada ve Türkiye’de Kamuoyu Araştırmalarının Gelişimi  34
2. BÖLÜM: ARAŞTIRMANIN TASARIMI  41
2.1. Araştırma Süreci  43
2.2. Araştırma Konusunun Belirlenmesi  44
2.3. Literatür Taraması  47
2.4. Araştırma Probleminin Belirlenmesi  50
2.5. Araştırma Modelinin Belirlenmesi/ Araştırma Hipotezlerinin İfade Edilmesi  54
2.6. Araştırma Desenleri  58
2.6.1. Amaçlarına Göre Araştırmalar  58
2.6.2. Sorgulama Yaklaşımına Göre Araştırmalar  59
2.6.3. Ölçüm Sayısına Göre Araştırmalar  62
2.6.4. Baz Alınan Zaman Periyoduna Göre Araştırmalar  64
2.6.5. Araştırmacının Kontrol Düzeyine Göre Araştırmalar  64
2.6.6. Veri Toplama Tekniğine Göre Araştırmalar  65
2.6.7. Kullanıcı Sayısına Göre Araştırmalar  66
2.6.8. Amaçlı Bazı Özel Araştırmalar  66
3. BÖLÜM: ÖRNEKLEM TASARIMI  69
3.1. Temel Kavramlar  71
3.2. Hedef Kitle  72
3.3. Örnekleme Çerçevesi  73
3.4. Örneklem Birimi  74
3.5. Örnekleme Teknikleri  75
3.5.1. Tesadüfi Örnekleme Teknikleri  75
3.5.2. Hanehalkı Araştırmalarında Cevaplayıcı Belirleme Yaklaşımları  79
3.5.3. Tesadüfi Olmayan Örnekleme Teknikleri  81
3.6. Örneklem Hacminin Belirlenmesi  84
3.7. Örnekleme Hatası  86
3.8. Örneklemin Oluşturulmasında Karşılaşılabilen Sorunlar  92
3.9. Ağırlıklandırma  94
3.10. Kalitatif Araştırmalarda Örnekleme  95
4. BÖLÜM: VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ  99
4.1. İstatistiksel Araştırmalarda Veri Yapısı  101
4.2. İkincil Kaynaklardan Veri Toplama  102
4.3. Birincil Kaynaklardan Veri Toplama  105
4.4. Soru Formunun Tasarımı  105
4.4.1. Soru Türleri  106
4.4.2. Sorulardaki İfade Yapısı  111
4.4.2.1. Soruların Dili  111
4.4.2.2. Soruların İçeriği  112
4.4.2.3. Soruların Sırası ve Sayısı  115
4.4.2.4. Soru Formunun Biçimsel Özellikleri  117
4.5. Birincil Veri Toplama Teknikleri  117
4.5.1. Gözlem  117
4.5.2. Mülakat  123
4.5.3. Anket  128
4.5.4. Deney  139
4.5.5. Doküman Analizi  141
4.5.6. Veri Çeşitlemesi  143
5. BÖLÜM: ÖLÇME  145
5.1. Ölçme Kavramı  147
5.2. Değişken Türleri  148
5.3. Veri Hazırlama  150
5.3.1. Kodlama  150
5.3.2. Indeksler, Ölçekler, Tipolojiler  152
5.3.3. Faktör Analizi  163
5.3.4. Kümeleme Analizi  163
5.3.5. İçerik Analizi  164
5.4. Veri Kalitesi  165
5.4.1. Güvenilirlik Analizi  168
5.4.2. Geçerlilik Analizi  171
6. BÖLÜM: VERİ ANALİZİ  175
6.1. İstatistiksel Araştırmalarda Kullanılan Teknikler  177
6.2. Kullanılacak Analiz Tekniğinin Seçimi İçin Kılavuz Tablolar  180
7. BÖLÜM: ARAŞTIRMANIN RAPORLANMASI  191
7.1. Araştırma Önerisinin Hazırlanması  193
7.2. Araştırma Raporunun Hazırlanması  194
7.3. Araştırma Raporunun Sunumu  198
7.4. Okuyucu Olarak Araştırma Raporlarına Bakış  199
7.5. İstatistiksel Araştırmalarda Etik  201
II. KISIM  
İSTANBUL’DA SU TÜKETİM BİLİNCİ ARAŞTIRMASI  
Özet  207
Giriş  208
Kalitatif Kısım  211
Bulgular  213
Kantitatif Kısım  245
Katılımcıların Demografik Profili  246
Frekans Tabloları  254
Su Tasarruf Bilinci Üzerine Analizler  300
Sonuç  313
EKLER  
EK 1: ODAK GRUP GÖRÜŞMELERİ–SORU AKIŞI  319
EK 2: SORU FORMU  322
Kaynakça  327
Kavramlar Dizini  333
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020