Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Açıklama ve Örnekleri ile
Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat
Yöneticinin El Kitabı
Ocak 2019 / 11. Baskı / 488 Syf.
Fiyatı: 54.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

1965 yılında yürürlüğe giren 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, geçen zaman içinde ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişmesine paralel olarak çeşitli tarihlerde değişime uğramış, hatta bazı yeni kavramlar yasaya eklenmiştir. Fakat en önemli değişiklik, 2007 yılında çıkarılan 5711 sayılı yasa ile "toplu yapı" kavramının uygulamaya konulmasıdır.

Kitapta, toplu yapı konusunun yanı sıra son yılların çok konuşulan konuları olan, "Binalarda Isı Yalıtımı (Mantolama)", "Apartmanlarda İş Güvenliği ve Sağlığı" ve "Kentsel Dönüşüm" konularında açıklamalar yapılmıştır.

Kitabın son baskısında, değişen Otopark Yönetmeliğine yer verilmiş; ayrıca 10.03.2018 tarihli Resmi Gazete' de yayınlanan 7099 sayılı Kanunla değiştirilen Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 10, 12, 14. maddeleri hakkında açıklamalar yapılmıştır.

Eser, zenginleştirilmiş son hali ile sadece site yöneticilerinin değil, hukukçuların da aradığı kaynak haline gelmiştir.

Konu Başlıkları
Giriş ve Terimler
Anataşınmazın Yönetimi
Kat Malikleri Arasındaki İlişkiler
Kat İrtifakının Kat Mülkiyetine Çevrilmesi
Kat Mülkiyetinden Doğan Başlıca Davalar ve Dilekçe Örnekleri
Konut Kapıcılığı
Binaların Güvenliği
Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat
Seçilmiş Yargıtay İçtihatları ve Özet İçtihatlar
Özel Bölüm: 5711 Sayılı Toplu Yapı Kanunu ve Site Yönetimi
Barkod: 9789750252532
Yayın Tarihi: Ocak 2019
Baskı Sayısı:  11
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 488
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER
Onuncu Baskıya Önsöz  5
İkinci Baskıya Önsöz  7
Birinci Bölüm
GİRİŞ VE TERİMLER
I. GİRİŞ  15
II. TERİMLER  17
İkinci Bölüm
ANATAŞINMAZIN YÖNETİMİ
I. YÖNETİCİ  23
A. Atanması ve Seçimi  23
B. Yönetici Ücreti  28
C. Yöneticinin Görevleri  29
Ç. Yöneticinin Sorumluluğu  34
II. YÖNETİMİN DENETLENMESİ  38
III. KAT MALİKLERİ KURULU (GENEL KURUL)  40
IV. TUTULACAK DEFTERLER VE KAYITLAR  48
İşletme Projesi ve Hükümleri  52
V. İKİNCİ BÖLÜME BAĞLI ÖRNEKLER  61
Örnek Yönetim Planı  63
Örnek Apartman Gelir Makbuzu  75
Örnek Toplantı Çağrısı ve Gündem  76
Örnek İşletme Projesi  77
Örnek Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Karar Yetersayıları Tablosu  81
Üçüncü Bölüm
KAT MALİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
I. KAT MALİKLERİNİN HAKLARI  83
II. KAT MALİKLERİNİN BORÇLARI  84
A. Genel Kural  84
B. Anagayrimenkulün Bakımı, Korunması ve Zarardan Sorumluluk  84
C. Rahatsız Etmemek, Birbirlerinin Hakların Çiğnememek  85
Ç. Yönetim Planı Hükümlerine Uymak  86
D. Kiracının Durumu  86
E. Genel Giderlere Katılma Sorumluluğu  88
F. İzin Mecburiyeti  95
G. Anataşınmazın Kullanımı ile İlgili Yasaklar  96
III. YENİLİK VE İLAVELER  100
A. Faydalı Olanlar  103
B. Çok Masraflı ve Lüks Olanlar  103
IV. DOĞALGAZ UYGULAMASI  104
V. ANATAŞINMAZIN SİGORTA ETTİRİLMESİ  106
VI. ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ VE ÖNCELİKLE SATIN ALMA  108
A. Ortaklığın Giderilmesi  108
B. Öncelikle Satın Alma Hakkı  109
VII. YAPI KOOPERATİFLERİ VE KMK.  109
VIII. SATIŞ VAADİ VE KMK  110
IX. BAĞIMSIZ BÖLÜM İLAVESİ  111
X. ÖNEMLİ İŞLER – BÜYÜK MASRAFLAR  112
XI. BİNALARDA GÜÇLENDİRME  113
Dördüncü Bölüm
KAT İRTİFAKININ KAT MÜLKİYETİNE ÇEVRİLMESİ
I. KAT İRTİFAKI  117
II. KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI  119
A. Şartları  119
B. Kat Mülkiyeti Kurulması Şekilleri  121
C. Gerekli Belgeler  123
Ç. Kat Mülkiyetinin Akit ve Tescili  124
D. Satış Vaadi Sözleşmesinin Geçerliliği  126
E. Kat Mülkiyetine Geçilmesi Zorunluluğu  126
F. 7099 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler  127
Beşinci Bölüm
KAT MÜLKİYETİNDEN DOĞAN
BAŞLICA DAVALAR VE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
YÖNETİM GİDERLERİNİN TAHSİLİ DAVALARI  129
ARSA PAYININ DÜZELTİLMESİ DAVALARI  131
YÖNETİM PLANI  133
TASDİKİ YÖNETİM PLANININ DEĞİŞTİRİLMESİ DAVALARI  133
YÖNETİCİ ATANMASI DAVALARI  135
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVALARI  136
ORTAK YERLERE MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ DAVALARI  137
KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ İPTALİ DAVALARI  139
HAKİMİN MÜDAHALESİ  141
Dava Dilekçeleri Örnekleri
Yönetim Alacağına Dair Dilekçe Örnekleri  151
Arsa Payının Düzeltilmesine Dair Dilekçe Örneği  152
Yönetim Planının Değiştirilmesine Dair Dilekçe Örneği  153
Yönetici Atanmasına Dair Dilekçe Örneği  154
Kat Mülkiyetine Çevrilme Suretiyle Ortaklığın Giderilmesine Dair Dilekçe Örneği  155
Kat Malikleri Kurulu Kararının İptaline Dair Dilekçe Örneği  156
Rahatsız Edici Hareketlerin Önlenmesine Dair Dilekçe Örneği  157
Hakimin Müdahalesine İlişkin Dilekçe Örneği  158
Hakimin Müdahalesine İlişkin Dilekçe Örneği  159
Altıncı Bölüm
KONUT KAPICILIĞI
I. HUKUKİ STATÜSÜ  161
II. KAPICININ İŞE ALINMASI  162
III. KAPICININ HAKLARI  164
A. İş Hukukundan Doğan Hakları  164
B. Kapıcının Sigorta Ettirilmesi  171
IV. KAPICI KONUTU VE TAHLİYESİ  174
V. KAPICI KONUTUNUN BOŞALTILMASI  176
Altıncı Bölümün
EKLERİ
EK: I – Günlük Mesai Çizelgesi  178
EK: II – Dış Hava Sıcaklığına Göre Kazan Suyu Sıcaklığı  179
EK: III – Altıparmak Sitesi Apartmanı (Talimat)  180
EK: IV – Konut Kapıcısı İş Sözleşmesi  182
EK: V – Konut Kapıcılığı (İkinci Tip) Sözleşmesi  184
EK: VI – Kapıcı Konutunun Zabıtaca Boşaltılması Hk.  186
EK: VII – Site Yaşam Kuralları (Örnektir)  187
Yedinci Bölüm
BİNALARIN GÜVENLİĞİ
I. BİNALARDA ISI YALITIMI  193
A. Isı Yalıtımı (Mantolama) ve Hukuki Yönleri  193
B. Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği  197
C. Binalarda Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Nedir?  208
II. APARTMANLARDA İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI  210
A. Genel Olarak İş Güvenliği ve Sağlığı  210
B. Apartmanlarda Risk Değerlendirme Nasıl Yapılacak?  213
III. KENTSEL DÖNÜŞÜM  215
Sekizinci Bölüm
KAT MÜLKİYETİ KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT
KAT MÜLKİYETİ KANUNU  227
TÜRK MEDENÎ KANUNU  269
İMAR KANUNU  273
KİMLİK BİLDİRME KANUNU  277
TEBLİGAT KANUNU  279
AFET SİGORTALARI KANUNU  281
KONUT KAPICILARI YÖNETMELİĞİ  291
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK  295
OTOPARK YÖNETMELİĞİ  299
ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ  319
İLGİLİ YÖNETMELİKLER  333
1. SIĞINAK YÖNETMELİĞİ  333
2. YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK  334
3. MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK  342
4. İLGİLİ DİĞER YÖNETMELİKLER  355
Dokuzuncu Bölüm
SEÇİLMİŞ YARGITAY İÇTİHATLARI VE
ÖZET İÇTİHATLAR
BÖLÜMDEKİ İÇTİHATLARIN BAŞLIKLARI  359
SEÇİLMİŞ YARGITAY İÇTİHATLARI  361
ÖZET İÇTİHATLAR  423
Özel Bölüm
5711 SAYILI TOPLU YAPI KANUNU VE
SİTE YÖNETİMİ
5711 Sayılı Kanun Gerekçesi  431
5711 Sayılı Kanun Metni  442
5711 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler Hakkında Açıklama  454
KMK’da Neler Değişti? (Soru/Cevap)  467
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 1651 Sayılı Genelgesi  472
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 1685 Sayılı Genelgesi  478
Toplu Yapılarda Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Tesisine Dair Yönetmelik  483
 


Melek Bilgin Yüce
Haziran 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
Hakan Ekinci
Mayıs 2020

Salgın nedeniyle temin edilememektedir.
Mahir Ersin Germeç
Mayıs 2020
300.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER
Onuncu Baskıya Önsöz  5
İkinci Baskıya Önsöz  7
Birinci Bölüm
GİRİŞ VE TERİMLER
I. GİRİŞ  15
II. TERİMLER  17
İkinci Bölüm
ANATAŞINMAZIN YÖNETİMİ
I. YÖNETİCİ  23
A. Atanması ve Seçimi  23
B. Yönetici Ücreti  28
C. Yöneticinin Görevleri  29
Ç. Yöneticinin Sorumluluğu  34
II. YÖNETİMİN DENETLENMESİ  38
III. KAT MALİKLERİ KURULU (GENEL KURUL)  40
IV. TUTULACAK DEFTERLER VE KAYITLAR  48
İşletme Projesi ve Hükümleri  52
V. İKİNCİ BÖLÜME BAĞLI ÖRNEKLER  61
Örnek Yönetim Planı  63
Örnek Apartman Gelir Makbuzu  75
Örnek Toplantı Çağrısı ve Gündem  76
Örnek İşletme Projesi  77
Örnek Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Karar Yetersayıları Tablosu  81
Üçüncü Bölüm
KAT MALİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
I. KAT MALİKLERİNİN HAKLARI  83
II. KAT MALİKLERİNİN BORÇLARI  84
A. Genel Kural  84
B. Anagayrimenkulün Bakımı, Korunması ve Zarardan Sorumluluk  84
C. Rahatsız Etmemek, Birbirlerinin Hakların Çiğnememek  85
Ç. Yönetim Planı Hükümlerine Uymak  86
D. Kiracının Durumu  86
E. Genel Giderlere Katılma Sorumluluğu  88
F. İzin Mecburiyeti  95
G. Anataşınmazın Kullanımı ile İlgili Yasaklar  96
III. YENİLİK VE İLAVELER  100
A. Faydalı Olanlar  103
B. Çok Masraflı ve Lüks Olanlar  103
IV. DOĞALGAZ UYGULAMASI  104
V. ANATAŞINMAZIN SİGORTA ETTİRİLMESİ  106
VI. ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ VE ÖNCELİKLE SATIN ALMA  108
A. Ortaklığın Giderilmesi  108
B. Öncelikle Satın Alma Hakkı  109
VII. YAPI KOOPERATİFLERİ VE KMK.  109
VIII. SATIŞ VAADİ VE KMK  110
IX. BAĞIMSIZ BÖLÜM İLAVESİ  111
X. ÖNEMLİ İŞLER – BÜYÜK MASRAFLAR  112
XI. BİNALARDA GÜÇLENDİRME  113
Dördüncü Bölüm
KAT İRTİFAKININ KAT MÜLKİYETİNE ÇEVRİLMESİ
I. KAT İRTİFAKI  117
II. KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI  119
A. Şartları  119
B. Kat Mülkiyeti Kurulması Şekilleri  121
C. Gerekli Belgeler  123
Ç. Kat Mülkiyetinin Akit ve Tescili  124
D. Satış Vaadi Sözleşmesinin Geçerliliği  126
E. Kat Mülkiyetine Geçilmesi Zorunluluğu  126
F. 7099 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler  127
Beşinci Bölüm
KAT MÜLKİYETİNDEN DOĞAN
BAŞLICA DAVALAR VE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
YÖNETİM GİDERLERİNİN TAHSİLİ DAVALARI  129
ARSA PAYININ DÜZELTİLMESİ DAVALARI  131
YÖNETİM PLANI  133
TASDİKİ YÖNETİM PLANININ DEĞİŞTİRİLMESİ DAVALARI  133
YÖNETİCİ ATANMASI DAVALARI  135
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVALARI  136
ORTAK YERLERE MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ DAVALARI  137
KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ İPTALİ DAVALARI  139
HAKİMİN MÜDAHALESİ  141
Dava Dilekçeleri Örnekleri
Yönetim Alacağına Dair Dilekçe Örnekleri  151
Arsa Payının Düzeltilmesine Dair Dilekçe Örneği  152
Yönetim Planının Değiştirilmesine Dair Dilekçe Örneği  153
Yönetici Atanmasına Dair Dilekçe Örneği  154
Kat Mülkiyetine Çevrilme Suretiyle Ortaklığın Giderilmesine Dair Dilekçe Örneği  155
Kat Malikleri Kurulu Kararının İptaline Dair Dilekçe Örneği  156
Rahatsız Edici Hareketlerin Önlenmesine Dair Dilekçe Örneği  157
Hakimin Müdahalesine İlişkin Dilekçe Örneği  158
Hakimin Müdahalesine İlişkin Dilekçe Örneği  159
Altıncı Bölüm
KONUT KAPICILIĞI
I. HUKUKİ STATÜSÜ  161
II. KAPICININ İŞE ALINMASI  162
III. KAPICININ HAKLARI  164
A. İş Hukukundan Doğan Hakları  164
B. Kapıcının Sigorta Ettirilmesi  171
IV. KAPICI KONUTU VE TAHLİYESİ  174
V. KAPICI KONUTUNUN BOŞALTILMASI  176
Altıncı Bölümün
EKLERİ
EK: I – Günlük Mesai Çizelgesi  178
EK: II – Dış Hava Sıcaklığına Göre Kazan Suyu Sıcaklığı  179
EK: III – Altıparmak Sitesi Apartmanı (Talimat)  180
EK: IV – Konut Kapıcısı İş Sözleşmesi  182
EK: V – Konut Kapıcılığı (İkinci Tip) Sözleşmesi  184
EK: VI – Kapıcı Konutunun Zabıtaca Boşaltılması Hk.  186
EK: VII – Site Yaşam Kuralları (Örnektir)  187
Yedinci Bölüm
BİNALARIN GÜVENLİĞİ
I. BİNALARDA ISI YALITIMI  193
A. Isı Yalıtımı (Mantolama) ve Hukuki Yönleri  193
B. Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği  197
C. Binalarda Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Nedir?  208
II. APARTMANLARDA İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI  210
A. Genel Olarak İş Güvenliği ve Sağlığı  210
B. Apartmanlarda Risk Değerlendirme Nasıl Yapılacak?  213
III. KENTSEL DÖNÜŞÜM  215
Sekizinci Bölüm
KAT MÜLKİYETİ KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT
KAT MÜLKİYETİ KANUNU  227
TÜRK MEDENÎ KANUNU  269
İMAR KANUNU  273
KİMLİK BİLDİRME KANUNU  277
TEBLİGAT KANUNU  279
AFET SİGORTALARI KANUNU  281
KONUT KAPICILARI YÖNETMELİĞİ  291
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK  295
OTOPARK YÖNETMELİĞİ  299
ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ  319
İLGİLİ YÖNETMELİKLER  333
1. SIĞINAK YÖNETMELİĞİ  333
2. YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK  334
3. MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK  342
4. İLGİLİ DİĞER YÖNETMELİKLER  355
Dokuzuncu Bölüm
SEÇİLMİŞ YARGITAY İÇTİHATLARI VE
ÖZET İÇTİHATLAR
BÖLÜMDEKİ İÇTİHATLARIN BAŞLIKLARI  359
SEÇİLMİŞ YARGITAY İÇTİHATLARI  361
ÖZET İÇTİHATLAR  423
Özel Bölüm
5711 SAYILI TOPLU YAPI KANUNU VE
SİTE YÖNETİMİ
5711 Sayılı Kanun Gerekçesi  431
5711 Sayılı Kanun Metni  442
5711 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler Hakkında Açıklama  454
KMK’da Neler Değişti? (Soru/Cevap)  467
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 1651 Sayılı Genelgesi  472
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 1685 Sayılı Genelgesi  478
Toplu Yapılarda Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Tesisine Dair Yönetmelik  483
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020