Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Ulusal ve Uluslararası Boyutta
Çevre Ekonomisi
Kavram – Politika – Uygulama
Şubat 2020 / 2. Baskı / 272 Syf.
Fiyatı: 35.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 1. Haziran 2018 34.00 TL 19.90 TL (%42)Sepete Ekle
   

Kitap, gördüğü ilgi üzerine kısa sürede 2. Baskısını yapmıştır

Eser, uluslararası ekonomi, makro ekonomi, çevre ekonomisi konusunda uzun yıllardır İİBF ve SBF'ler de ders veren yazarın doktora ve doktora sonrası çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası boyutta yapmış olduğu araştırmalar ve yayınlar ve mesleki deneyimlerinden sağladığı birikimlerle yazılmıştır. Bu çalışmada çevre, çevre sorunları ve politikaları ulusal ve uluslararası boyutta ele alınarak incelenmiştir.

Bu eser İİBF ve SBF'lerin İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve İşletme bölümü başta olmak üzere, diğer bölümlerde okutulan çevre ekonomisi dersinde ana kaynak olarak kullanılabilir.

Ayrıca eser, özgün nitelikte olduğundan bu alanla ilgili olan ve çalışan, bu konuda araştırma yapan araştırmacılara ve öğrencilere hitap etmektedir.

Konu Başlıkları
Çevre ve Çevre Sorunları ve Ekonomi Bilimiyle İlişkisi
Çevre Sorunlarının Ekonomik Etkinlik Kriterleri
Çevre Sorunlarının Mikro ve Makro Ekonomik Etkileri
Çevre Politikaları, Amaç ve Araçları
Sektörel Çevre Sorunları ve Politikaları
WTO, Çevre ve Ticaret
AB Çevre Politikaları
Türkiye'de Çevre Politikaları
Uluslararası Kurum Kuruluşlar ve Çevre
Uluslararası Konferanslar, Anlaşmalar ve Çevre
Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre
AB ve Türkiye Çevre Politika Uygulamalar
Ülke Örnekleri
Barkod: 9789750230516
Yayın Tarihi: Şubat 2020
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 272
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Tablolar ve Şekiller Listesi  15
Birinci Bölüm
ÇEVRE VE EKONOMİ İLİŞKİSİ
1. ÇEVRE, ÇEVRESEL DEĞERLER, KAVRAMLAR VE EKONOMİ İLİŞKİSİ  19
1.1. Çevrenin Tanımı ve Kapsamı  19
1.2. Çevrenin Niteliği  19
1.2.1. Fiziki Çevre  19
1.2.1.1. Doğal Çevre  20
1.2.1.2. Yapay Çevre  20
1.2.2. Sosyal Çevre  20
1.3. Çevresel Değerler  21
1.3.1. Hava  21
1.3.2. Su  21
1.3.3. Toprak  21
1.3.4. Doğal Kaynaklar ve Koruma Alanları  21
1.3.4.1. Doğal Kaynaklar  21
1.3.4.2. Koruma Alanları  22
1.4. Çevre İle İlgili Kavramlar  22
1.4.1. Ekoloji Kavramı  22
1.4.2. Eko–Sistem Kavramı  23
1.5. Ekoloji Ekonomi İlişkisi  24
1.6. Doğal Kaynaklar, Çevre ve Ekonomi İlişkisi  25
1.7. Temel Ekonomik Kavramlar ve Çevre  27
İkinci Bölüm
ÇEVRE SORUNLARI VE
EKONOMİ BİLİMİYLE İLİŞKİSİ
2. ÇEVRE SORUNLARININ TANIMI, KAPSAMI VE ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ  33
2.1. Çevre Sorunlarının Tanımı ve Kapsamı  33
2.2. Çevre Sorunlarının Kaynakları  33
2.3. Çevre Sorunlarının Türleri  34
2.3.1. Hava Kirliliği  34
2.3.2. Su Kirliliği  36
2.3.3. Toprak Kirliliği  37
2.3.4. Gürültü Kirliliği  39
2.3.5. Doğal Kirlilik  40
2.4. Çevre Sorunlarının Nedenleri  40
2.4.1. Nüfus Artışı ve Çevre Sorunları  41
2.4.2. Altyapı, Yerleşme, Kentleşme ve Çevre  43
2.4.3. Tarım, Gıda ve Çevre Sorunları  45
2.4.4. Sanayileşme, Atıklar ve Çevre Sorunları  47
2.5. Çevre Sorunları ve Ekonomi İlişkisi  49
2.5.1. Çevre Sorunlarının Ekonomi Bilimiyle İlişkisi  49
2.5.2. Ekonominin Çeşitli Dalları ve Çevre Sorunları  52
Üçüncü Bölüm
ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK
EKONOMİK ETKİNLİK KRİTERLERİ
3. ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK EKONOMİK ETKİNLİK KRİTERLERİ  57
3.1. Pareto Optimalite Kriteri  58
3.2. Sosyal Refah Kriteri  59
3.3. Prodüktivite Kriteri  60
3.4. GSMH ve Genişletilmiş GSMH Kriteri  63
3.5. Dengeli Gelir Dağılımı Kriteri  65
3.6. Sürdürülebilir Kalkınma Kriteri  65
3.7. Kaynak Dağılımı Kriteri  67
Dördüncü Bölüm
ÇEVRE SORUNLARININ
MİKRO VE MAKRO EKONOMİK ETKİLERİ
4. ÇEVRE SORUNLARININ MİKRO VE MAKRO EKONOMİK ETKİLERİ  71
4.1. Çevre Sorunlarının Mikro Ekonomik Etkileri  71
4.1.1. Dışsallıklar ve Çevre Sorunları  71
4.1.2. Üretim, Tüketim ve Çevre Sorunları  72
4.1.3. Fayda–Maliyet Analizi ve Çevre Sorunları  75
4.2. Çevre Sorunlarının Makro Ekonomik Etkileri  79
4.2.1. İktisadi Büyüme Üzerine Etkisi  79
4.2.2. İstihdam Üzerine Etkisi  80
4.2.3. Enflasyon Üzerine Etkisi  81
4.2.4. Ödemeler Dengesi Üzerine Etkisi  81
4.2.5. Gelir Dağılımı Üzerine Etkisi  82
Beşinci Bölüm
EKONOMİK AÇIDAN ÇEVRE POLİTİKALARI
5. EKONOMİK AÇIDAN ÇEVRE POLİTİKALARI  85
5.1. Ekonomik Açıdan Çevre Politikası Kavramı ve Kapsamı  85
5.1.1. Çevre Politikası Kavramı  85
5.1.2. Genel Ekonomi Politikasıyla Çevre Politikası Arasındaki İlişki  86
5.1.3. Ekonomi ve Çevre Politikalarının Entegrasyonu  87
5.1.4. Çevre Sorunlarının Türleri İle İlgili Politikalar  89
5.1.4.1. Hava Kalitesi İle İlgili Politikalar  89
5.1.4.2. Su Kalitesi İle İlgili Politikalar  90
5.1.4.3. Toprak Kalitesi İle ilgili Politikalar  90
5.1.4.4. Gürültünün Azaltılması İle İlgili Politikalar  90
5.1.4.5. Katı Atık Yönetimi İle İlgili Politikalar  91
5.1.4.6. Doğal ve Yapay Kirlilikle İle İlgili Politikalar  91
5.2. Çevre Koruma Politikalarının Esasları  92
5.2.1. Çevre Korumanın Maliyeti ve Paylaşımı  92
5.2.2. Çevre Koruma – Sürekli ve Dengeli Kalkınma  93
5.2.3. Çevre Koruma Politikaları İle İlgili Düzenleme  94
5.2.4. Çevre Eğitimi ve Sosyal Sorumluluk  94
5.3. Çevre Politikalarının Amaçları  95
Altıncı Bölüm
ÇEVRE POLİTİKASININ
ARAÇLARI VE YENİ ÇEVRE POLİTİKALARI İÇİNDE
EKONOMİK ARAÇLARIN KULLANILMASI
6. ÇEVRE POLİTİKASININ ARAÇLARI VE YENİ ÇEVRE POLİTİKALARI İÇİNDE EKONOMİK ARAÇLARIN KULLANILMASI  101
6.1. Çevre Politikasının Araçları  101
6.1.1. Vergiler ve Vergi Dışı Araçları  102
6.1.2. Önleyici Ekonomik Politikalarla İlgili Araçlar  102
6.1.3. Tedavi Edici Politikalarla İlgili Araçlar  103
6.1.3.1. Parasal Araçlar  103
6.1.3.2. Kontrol Araçları  104
6.1.3.3. Kültürel Araçlar  104
6.2. Yeni Çevre Politikaları İçinde Ekonomik Araçların Kullanılması  104
6.2.1. Kirleten Öder İlkesi  105
6.2.2. Kullanan Öder İlkesi  106
6.2.3. İhtiyat İlkesi  106
6.2.4. Yerellik İlkesi  107
6.2.5. Kirletme Vergi ve Harçları  107
6.2.6. Ürün Harçları  108
6.2.7. İdari Harçlar  108
6.2.8. Kullanıcı Harçları  109
6.2.9. Vergi Teşvikleri  109
6.2.10. Sübvansiyonlar  109
6.2.11. Alınabilir Verilebilir İzinler (Ticareti Mümkün İzinler)  110
6.2.12. Deposito Sistemi  110
6.2.13. Zorlayıcı Teşvikler  110
6.2.14. Atık Borsası  111
Yedinci Bölüm
SEKTÖREL ÇEVRE POLİTİKALARI
7. SEKTÖREL ÇEVRE SORUNLARI VE POLİTİKALARI  115
7.1. Tarım Sektörü  115
7.2. Madencilik Sektörü  116
7.3. Enerji Sektörü  118
7.4. Sanayi Sektörü  119
7.5. Ulaşım Sektörü  121
7.6. Ticaret Sektörü  121
7.7. Turizm Sektörü  123
Sekizinci Bölüm
DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ (WTO) VE ÇEVRE POLİTİKALARI
8. DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ (WTO) VE ÇEVRE POLİTİKALARI  129
8.1. WTO, Ticaretin Serbestleştirilmesi ve Çevre  129
8.2. Çevresel Standartlar, Düzenlemeler ve WTO  130
8.3. WTO, Çevre, Ticaret Politikaları ve Çevresel Düzenlemeler  131
8.4. Çevre Politikalarının Ticaret Üzerinde Yarattığı Engeller ve WTO  138
8.4.1. Ürün Standartları  139
8.4.2. Üretim Standartları  140
8.5. GATT Round Görüşmeleri, Çevre ve Ticaret  142
8.6. GATT Round Görüşmeleri Sonrasında Çevre ve Ticaret  144
Dokuzuncu Bölüm
AB VE ÇEVRE POLİTİKALARI
9. AB VE ÇEVRE POLİTİKALARI  149
9.1. AB’de Ekonomik Açıdan Çevre Politikalarının Kapsamı ve Gelişimi  149
9.1.1. AB Çevre Politikalarının Kapsamı  149
9.1.2. AB Çevre Politikasının Amacı  149
9.1.3. AB Çevre Politikasının İlkeleri  150
9.1.4. AB’de Hukuki Açıdan Çevre Politikalarının Gelişimi  151
9.1.4.1. Tek Avrupa Senedinin Kabulünden Önceki Dönem  151
9.1.4.2. Tek Avrupa Senedinin Kabulünden Sonraki Dönem  153
9.1.4.3. Maastricht Anlaşması Sonrası Dönem  156
9.2. AB’de Sektörel Çevre Politikaları  157
9.2.1. Tarım  157
9.2.2. Sanayi  158
9.2.3. Enerji  158
9.2.4. Ulaşım  159
9.2.5. Ticaret  159
9.2.6. Turizm  160
9.2.7. İstihdam  161
9.3. AB’de Çevre Korumaya Yönelik Uygulamalar, Teşvikler ve Çevre Dostu Ekonomik Araçların Kullanımı  161
9.3.1. Avrupa Birliğinde Çevresel Araçların Uygulanması  161
9.3.2. AB’de Çevre Korumaya Yönelik Teşvikler  163
9.4. AB Ülkelerinde Çevre Dostu Ekonomik Araçların Kullanımı  163
Onuncu Bölüm
TÜRKİYE’DE ÇEVRE POLİTİKALARI
10. TÜRKİYE’DE ÇEVRE POLİTİKALARI  169
10.1. Türkiye’de Ekonomik Açıdan Çevre Politikalarının Kapsamı ve Gelişimi  169
10.1.1. Türkiye’de Çevre Sorunlarının Ortaya Çıkış Sebepleri  169
10.1.2. Türkiye’de Çevre Politikasının Kapsamı  171
10.1.3. Türkiye’de Çevre Politikalarının Temel İlkeleri  172
10.1.4. Türkiye’de Çevre Politikalarının Ekonomik ve Mali Yapısı  173
10.2. Kalkınma Planları ve Çevre  174
10.2.1. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı  175
10.2.2. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı  176
10.2.3. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı  177
10.2.4. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı  177
10.2.5. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı  178
10.2.6. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001–2005)  180
10.2.7. Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2007–2013)  181
10.2.8. Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2014–2018)  182
10.3. Türkiye’de Sektörel Çevre Politikaları  184
10.3.1. Tarım  184
10.3.2. Sanayi  185
10.3.3. Ulaştırma  185
10.3.4. Enerji  186
10.3.5. Turizm  187
10.3.6. Ticaret  187
10.3.7. İstihdam  188
10.4. Türkiye ve Uluslararası Çevre Politikaları  189
Onbirinci Bölüm
ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE ÇEVRE POLİTİKASI
11. ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE ÇEVRE POLİTİKASI  195
11.1. Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar ve Çevre Politikası  195
11.1.1. Birleşmiş Milletler (UN)  195
11.1.1.1. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)  196
11.1.1.2. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)  199
11.1.1.3. Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO)  200
11.1.1.4. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE)  201
11.1.2. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)  202
11.1.3. Kuzey Atlantik Teşkilatı (NATO)  205
11.1.4. Dünya Bankası (WB)  206
11.1.5. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)  206
11.1.6. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİT)  207
11.1.7. Uluslararası Kuruluşların Ortak Çabaları  209
Onikinci Bölüm
ÇEVRE İLE İLGİLİ ULUSLARARASI
ANLAŞMALAR VE SÖZLEŞMELER
12. ÇEVRE İLE İLGİLİ ULUSLARARASI KONFERANSLAR VE SÖZLEŞMELER  213
12.1. Çevre İle İlgili Uluslararası Konferanslar  213
12.1.1. Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı  213
12.1.2. Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu: Ortak Geleceğimiz Raporu  214
12.1.3. Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı  214
12.1.3.1. Rio Deklarasyonu  214
12.1.3.2. Gündem 21  215
12.2. Çevre İle İlgili Uluslararası Sözleşmeler  216
12.2.1. Montreal Protokolü  216
12.2.2. Basel Protokolü  217
12.2.3. Londra Kılavuzu  217
12.2.4. Ormanların Korunması Prensipleri Protokolü  218
12.2.5. İklim Değişikliği Üzerine Birleşmiş Milletler Çerçeve Anlaşması  218
12.2.6. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi  219
12.2.7. Roterdam Sözleşmesi  220
12.2.8. Stockholm Sözleşmesi  221
12.2.9. Barselona Konvansiyonu  223
12.2.10. Cites  224
12.2.11. Kyoto Protokolü  225
12.2.12. Doha Sözleşmesi  227
Onüçüncü Bölüm
AB VE TÜRKİYE’DE
ÇEVRENİN FİNANSMANI
13. AB VE TÜRKİYE’DE ÇEVRE İLE İLGİLİ FİNANSMAN KAYNAKLARI  231
13.1. AB’de Çevre İle İlgili Finansman Kaynakları, Destek Mekanizmaları ve Fonlar  231
13.1.1. Avrupa Yatırım Bankası  234
13.1.2. LIFE (Çevre İçin Mali Araç)  235
13.1.3. AB’nin Çevre İle İlgili Fonları  236
13.1.2.1. Yapısal Fon (SF)  236
13.1.2.2. Avrupa Sosyal Fonu (ESF)  238
13.1.2.3. Avrupa Kalkınma Fonu (ERDF)  238
13.1.2.4. Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu (EAGGF)  239
13.1.3. AB’nin Diğer Finansal Kaynakları  239
13.2. Türkiye’de Çevre İle İlgili Finansman Kaynakları  240
13.2.1. Çevre Temizlik Vergisi  241
13.2.2. Yatırım Teşvik Sisteminde Çevre Yatırımları  243
13.2.3. Çevre Kirliliğini Önleme Fonu  244
Ondördüncü Bölüm
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE
14. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE  249
14.1. Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre  249
14.1.1. Çevre ve Kalkınma İlişkisi  249
14.1.2. Sürdürülebilir Kalkınma ve Ortaya Çıkış Süreci  251
14.1.3. Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı  252
14.1.3.1. Kaynakların Sürdürülebilirliğini Sağlama  252
14.1.3.2. Kaynaktan Kısma/ Kaynağında Azaltmak  252
14.1.4. Sürdürülebilir Kalkınmanın Boyutu  253
14.1.5. Sürdürülebilir Kalkınmanın Özellikleri  255
14.1.6. Sürdürülebilir Kalkınmanın Amaç ve İlkeleri  255
14.1.7. Sürdürülebilir Kalkınmanın Uluslararası Boyutu  257
14.1.8. Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınmanın Boyutu  260
Kaynakça  263
Kavramlar Dizini  270
Yazarın Özgeçmişi  272
 


Gonca Atıcı
Nisan 2020
28.00 TL
Sepete Ekle
Sabri Öz
Nisan 2020
32.00 TL
Sepete Ekle
Serkan Yılmaz Kandır
Nisan 2020
75.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Tablolar ve Şekiller Listesi  15
Birinci Bölüm
ÇEVRE VE EKONOMİ İLİŞKİSİ
1. ÇEVRE, ÇEVRESEL DEĞERLER, KAVRAMLAR VE EKONOMİ İLİŞKİSİ  19
1.1. Çevrenin Tanımı ve Kapsamı  19
1.2. Çevrenin Niteliği  19
1.2.1. Fiziki Çevre  19
1.2.1.1. Doğal Çevre  20
1.2.1.2. Yapay Çevre  20
1.2.2. Sosyal Çevre  20
1.3. Çevresel Değerler  21
1.3.1. Hava  21
1.3.2. Su  21
1.3.3. Toprak  21
1.3.4. Doğal Kaynaklar ve Koruma Alanları  21
1.3.4.1. Doğal Kaynaklar  21
1.3.4.2. Koruma Alanları  22
1.4. Çevre İle İlgili Kavramlar  22
1.4.1. Ekoloji Kavramı  22
1.4.2. Eko–Sistem Kavramı  23
1.5. Ekoloji Ekonomi İlişkisi  24
1.6. Doğal Kaynaklar, Çevre ve Ekonomi İlişkisi  25
1.7. Temel Ekonomik Kavramlar ve Çevre  27
İkinci Bölüm
ÇEVRE SORUNLARI VE
EKONOMİ BİLİMİYLE İLİŞKİSİ
2. ÇEVRE SORUNLARININ TANIMI, KAPSAMI VE ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ  33
2.1. Çevre Sorunlarının Tanımı ve Kapsamı  33
2.2. Çevre Sorunlarının Kaynakları  33
2.3. Çevre Sorunlarının Türleri  34
2.3.1. Hava Kirliliği  34
2.3.2. Su Kirliliği  36
2.3.3. Toprak Kirliliği  37
2.3.4. Gürültü Kirliliği  39
2.3.5. Doğal Kirlilik  40
2.4. Çevre Sorunlarının Nedenleri  40
2.4.1. Nüfus Artışı ve Çevre Sorunları  41
2.4.2. Altyapı, Yerleşme, Kentleşme ve Çevre  43
2.4.3. Tarım, Gıda ve Çevre Sorunları  45
2.4.4. Sanayileşme, Atıklar ve Çevre Sorunları  47
2.5. Çevre Sorunları ve Ekonomi İlişkisi  49
2.5.1. Çevre Sorunlarının Ekonomi Bilimiyle İlişkisi  49
2.5.2. Ekonominin Çeşitli Dalları ve Çevre Sorunları  52
Üçüncü Bölüm
ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK
EKONOMİK ETKİNLİK KRİTERLERİ
3. ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK EKONOMİK ETKİNLİK KRİTERLERİ  57
3.1. Pareto Optimalite Kriteri  58
3.2. Sosyal Refah Kriteri  59
3.3. Prodüktivite Kriteri  60
3.4. GSMH ve Genişletilmiş GSMH Kriteri  63
3.5. Dengeli Gelir Dağılımı Kriteri  65
3.6. Sürdürülebilir Kalkınma Kriteri  65
3.7. Kaynak Dağılımı Kriteri  67
Dördüncü Bölüm
ÇEVRE SORUNLARININ
MİKRO VE MAKRO EKONOMİK ETKİLERİ
4. ÇEVRE SORUNLARININ MİKRO VE MAKRO EKONOMİK ETKİLERİ  71
4.1. Çevre Sorunlarının Mikro Ekonomik Etkileri  71
4.1.1. Dışsallıklar ve Çevre Sorunları  71
4.1.2. Üretim, Tüketim ve Çevre Sorunları  72
4.1.3. Fayda–Maliyet Analizi ve Çevre Sorunları  75
4.2. Çevre Sorunlarının Makro Ekonomik Etkileri  79
4.2.1. İktisadi Büyüme Üzerine Etkisi  79
4.2.2. İstihdam Üzerine Etkisi  80
4.2.3. Enflasyon Üzerine Etkisi  81
4.2.4. Ödemeler Dengesi Üzerine Etkisi  81
4.2.5. Gelir Dağılımı Üzerine Etkisi  82
Beşinci Bölüm
EKONOMİK AÇIDAN ÇEVRE POLİTİKALARI
5. EKONOMİK AÇIDAN ÇEVRE POLİTİKALARI  85
5.1. Ekonomik Açıdan Çevre Politikası Kavramı ve Kapsamı  85
5.1.1. Çevre Politikası Kavramı  85
5.1.2. Genel Ekonomi Politikasıyla Çevre Politikası Arasındaki İlişki  86
5.1.3. Ekonomi ve Çevre Politikalarının Entegrasyonu  87
5.1.4. Çevre Sorunlarının Türleri İle İlgili Politikalar  89
5.1.4.1. Hava Kalitesi İle İlgili Politikalar  89
5.1.4.2. Su Kalitesi İle İlgili Politikalar  90
5.1.4.3. Toprak Kalitesi İle ilgili Politikalar  90
5.1.4.4. Gürültünün Azaltılması İle İlgili Politikalar  90
5.1.4.5. Katı Atık Yönetimi İle İlgili Politikalar  91
5.1.4.6. Doğal ve Yapay Kirlilikle İle İlgili Politikalar  91
5.2. Çevre Koruma Politikalarının Esasları  92
5.2.1. Çevre Korumanın Maliyeti ve Paylaşımı  92
5.2.2. Çevre Koruma – Sürekli ve Dengeli Kalkınma  93
5.2.3. Çevre Koruma Politikaları İle İlgili Düzenleme  94
5.2.4. Çevre Eğitimi ve Sosyal Sorumluluk  94
5.3. Çevre Politikalarının Amaçları  95
Altıncı Bölüm
ÇEVRE POLİTİKASININ
ARAÇLARI VE YENİ ÇEVRE POLİTİKALARI İÇİNDE
EKONOMİK ARAÇLARIN KULLANILMASI
6. ÇEVRE POLİTİKASININ ARAÇLARI VE YENİ ÇEVRE POLİTİKALARI İÇİNDE EKONOMİK ARAÇLARIN KULLANILMASI  101
6.1. Çevre Politikasının Araçları  101
6.1.1. Vergiler ve Vergi Dışı Araçları  102
6.1.2. Önleyici Ekonomik Politikalarla İlgili Araçlar  102
6.1.3. Tedavi Edici Politikalarla İlgili Araçlar  103
6.1.3.1. Parasal Araçlar  103
6.1.3.2. Kontrol Araçları  104
6.1.3.3. Kültürel Araçlar  104
6.2. Yeni Çevre Politikaları İçinde Ekonomik Araçların Kullanılması  104
6.2.1. Kirleten Öder İlkesi  105
6.2.2. Kullanan Öder İlkesi  106
6.2.3. İhtiyat İlkesi  106
6.2.4. Yerellik İlkesi  107
6.2.5. Kirletme Vergi ve Harçları  107
6.2.6. Ürün Harçları  108
6.2.7. İdari Harçlar  108
6.2.8. Kullanıcı Harçları  109
6.2.9. Vergi Teşvikleri  109
6.2.10. Sübvansiyonlar  109
6.2.11. Alınabilir Verilebilir İzinler (Ticareti Mümkün İzinler)  110
6.2.12. Deposito Sistemi  110
6.2.13. Zorlayıcı Teşvikler  110
6.2.14. Atık Borsası  111
Yedinci Bölüm
SEKTÖREL ÇEVRE POLİTİKALARI
7. SEKTÖREL ÇEVRE SORUNLARI VE POLİTİKALARI  115
7.1. Tarım Sektörü  115
7.2. Madencilik Sektörü  116
7.3. Enerji Sektörü  118
7.4. Sanayi Sektörü  119
7.5. Ulaşım Sektörü  121
7.6. Ticaret Sektörü  121
7.7. Turizm Sektörü  123
Sekizinci Bölüm
DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ (WTO) VE ÇEVRE POLİTİKALARI
8. DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ (WTO) VE ÇEVRE POLİTİKALARI  129
8.1. WTO, Ticaretin Serbestleştirilmesi ve Çevre  129
8.2. Çevresel Standartlar, Düzenlemeler ve WTO  130
8.3. WTO, Çevre, Ticaret Politikaları ve Çevresel Düzenlemeler  131
8.4. Çevre Politikalarının Ticaret Üzerinde Yarattığı Engeller ve WTO  138
8.4.1. Ürün Standartları  139
8.4.2. Üretim Standartları  140
8.5. GATT Round Görüşmeleri, Çevre ve Ticaret  142
8.6. GATT Round Görüşmeleri Sonrasında Çevre ve Ticaret  144
Dokuzuncu Bölüm
AB VE ÇEVRE POLİTİKALARI
9. AB VE ÇEVRE POLİTİKALARI  149
9.1. AB’de Ekonomik Açıdan Çevre Politikalarının Kapsamı ve Gelişimi  149
9.1.1. AB Çevre Politikalarının Kapsamı  149
9.1.2. AB Çevre Politikasının Amacı  149
9.1.3. AB Çevre Politikasının İlkeleri  150
9.1.4. AB’de Hukuki Açıdan Çevre Politikalarının Gelişimi  151
9.1.4.1. Tek Avrupa Senedinin Kabulünden Önceki Dönem  151
9.1.4.2. Tek Avrupa Senedinin Kabulünden Sonraki Dönem  153
9.1.4.3. Maastricht Anlaşması Sonrası Dönem  156
9.2. AB’de Sektörel Çevre Politikaları  157
9.2.1. Tarım  157
9.2.2. Sanayi  158
9.2.3. Enerji  158
9.2.4. Ulaşım  159
9.2.5. Ticaret  159
9.2.6. Turizm  160
9.2.7. İstihdam  161
9.3. AB’de Çevre Korumaya Yönelik Uygulamalar, Teşvikler ve Çevre Dostu Ekonomik Araçların Kullanımı  161
9.3.1. Avrupa Birliğinde Çevresel Araçların Uygulanması  161
9.3.2. AB’de Çevre Korumaya Yönelik Teşvikler  163
9.4. AB Ülkelerinde Çevre Dostu Ekonomik Araçların Kullanımı  163
Onuncu Bölüm
TÜRKİYE’DE ÇEVRE POLİTİKALARI
10. TÜRKİYE’DE ÇEVRE POLİTİKALARI  169
10.1. Türkiye’de Ekonomik Açıdan Çevre Politikalarının Kapsamı ve Gelişimi  169
10.1.1. Türkiye’de Çevre Sorunlarının Ortaya Çıkış Sebepleri  169
10.1.2. Türkiye’de Çevre Politikasının Kapsamı  171
10.1.3. Türkiye’de Çevre Politikalarının Temel İlkeleri  172
10.1.4. Türkiye’de Çevre Politikalarının Ekonomik ve Mali Yapısı  173
10.2. Kalkınma Planları ve Çevre  174
10.2.1. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı  175
10.2.2. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı  176
10.2.3. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı  177
10.2.4. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı  177
10.2.5. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı  178
10.2.6. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001–2005)  180
10.2.7. Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2007–2013)  181
10.2.8. Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2014–2018)  182
10.3. Türkiye’de Sektörel Çevre Politikaları  184
10.3.1. Tarım  184
10.3.2. Sanayi  185
10.3.3. Ulaştırma  185
10.3.4. Enerji  186
10.3.5. Turizm  187
10.3.6. Ticaret  187
10.3.7. İstihdam  188
10.4. Türkiye ve Uluslararası Çevre Politikaları  189
Onbirinci Bölüm
ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE ÇEVRE POLİTİKASI
11. ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE ÇEVRE POLİTİKASI  195
11.1. Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar ve Çevre Politikası  195
11.1.1. Birleşmiş Milletler (UN)  195
11.1.1.1. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)  196
11.1.1.2. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)  199
11.1.1.3. Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO)  200
11.1.1.4. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE)  201
11.1.2. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)  202
11.1.3. Kuzey Atlantik Teşkilatı (NATO)  205
11.1.4. Dünya Bankası (WB)  206
11.1.5. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)  206
11.1.6. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİT)  207
11.1.7. Uluslararası Kuruluşların Ortak Çabaları  209
Onikinci Bölüm
ÇEVRE İLE İLGİLİ ULUSLARARASI
ANLAŞMALAR VE SÖZLEŞMELER
12. ÇEVRE İLE İLGİLİ ULUSLARARASI KONFERANSLAR VE SÖZLEŞMELER  213
12.1. Çevre İle İlgili Uluslararası Konferanslar  213
12.1.1. Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı  213
12.1.2. Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu: Ortak Geleceğimiz Raporu  214
12.1.3. Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı  214
12.1.3.1. Rio Deklarasyonu  214
12.1.3.2. Gündem 21  215
12.2. Çevre İle İlgili Uluslararası Sözleşmeler  216
12.2.1. Montreal Protokolü  216
12.2.2. Basel Protokolü  217
12.2.3. Londra Kılavuzu  217
12.2.4. Ormanların Korunması Prensipleri Protokolü  218
12.2.5. İklim Değişikliği Üzerine Birleşmiş Milletler Çerçeve Anlaşması  218
12.2.6. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi  219
12.2.7. Roterdam Sözleşmesi  220
12.2.8. Stockholm Sözleşmesi  221
12.2.9. Barselona Konvansiyonu  223
12.2.10. Cites  224
12.2.11. Kyoto Protokolü  225
12.2.12. Doha Sözleşmesi  227
Onüçüncü Bölüm
AB VE TÜRKİYE’DE
ÇEVRENİN FİNANSMANI
13. AB VE TÜRKİYE’DE ÇEVRE İLE İLGİLİ FİNANSMAN KAYNAKLARI  231
13.1. AB’de Çevre İle İlgili Finansman Kaynakları, Destek Mekanizmaları ve Fonlar  231
13.1.1. Avrupa Yatırım Bankası  234
13.1.2. LIFE (Çevre İçin Mali Araç)  235
13.1.3. AB’nin Çevre İle İlgili Fonları  236
13.1.2.1. Yapısal Fon (SF)  236
13.1.2.2. Avrupa Sosyal Fonu (ESF)  238
13.1.2.3. Avrupa Kalkınma Fonu (ERDF)  238
13.1.2.4. Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu (EAGGF)  239
13.1.3. AB’nin Diğer Finansal Kaynakları  239
13.2. Türkiye’de Çevre İle İlgili Finansman Kaynakları  240
13.2.1. Çevre Temizlik Vergisi  241
13.2.2. Yatırım Teşvik Sisteminde Çevre Yatırımları  243
13.2.3. Çevre Kirliliğini Önleme Fonu  244
Ondördüncü Bölüm
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE
14. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE  249
14.1. Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre  249
14.1.1. Çevre ve Kalkınma İlişkisi  249
14.1.2. Sürdürülebilir Kalkınma ve Ortaya Çıkış Süreci  251
14.1.3. Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı  252
14.1.3.1. Kaynakların Sürdürülebilirliğini Sağlama  252
14.1.3.2. Kaynaktan Kısma/ Kaynağında Azaltmak  252
14.1.4. Sürdürülebilir Kalkınmanın Boyutu  253
14.1.5. Sürdürülebilir Kalkınmanın Özellikleri  255
14.1.6. Sürdürülebilir Kalkınmanın Amaç ve İlkeleri  255
14.1.7. Sürdürülebilir Kalkınmanın Uluslararası Boyutu  257
14.1.8. Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınmanın Boyutu  260
Kaynakça  263
Kavramlar Dizini  270
Yazarın Özgeçmişi  272
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için;
İstanbul Şişli Şubesi:
Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma 09:00-17:00
Strazburg Caddesi Şubesi:
Salı, Perşembe 9:00 – 17:00
arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.