Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Tıp Sekreterliği
Görevleri – Tıbbi Terimler – Tıbbi Dokümanlar ve Arşivler
Eylül 2016 / 4. Baskı / 446 Syf.
Fiyatı: 46.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Sağlıkta Dönüşüm Programındaki son değişiklikleri de kapsayacak şekilde, gözden geçirilmiş 4. baskısını yapan kitap, üniversitelerde okutulmakta olan "Tıp Sekreterliği" veya "Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik" gibi isimlerde geçen derslerde temel ders kitabı olarak kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra, bu konuda eğitim veren eğitim kurumlarında ve sağlık kurumlarının hizmet içi eğitimlerinde de temel başvuru kitabı olarak kullanılmaktadır.

Kitap; tıbbi sekreterlik mesleğinin temel kavramlarını, tıp sekreterlerinin görevlerini, resmi yazışmaları, meslek ile ilgili kuralları , işleyişi vb.. konular ile sağlıkta dönüşüm programı çerçevesindeki son yenilikleri ele almaktadır. Kitapta yer verilen konular ve kavramlar, kitabın anlaşılabilirliğini ve akıcılığını ön planda tutarak olabildiğince sade bir dille anlatılmıştır. Kitap, bir ders kitabının olmasının yanı sıra, bu konuda kendini geliştirmek isteyenlere de hitap etmektedir.

Konu Başlıkları
Sekreterlik Mesleği ve Sınıflandırılması
Sekreterlik Hizmetleri ve Nitelikleri
Sekreterlik Hizmetleri, Fonksiyonları ve Uluslararası Sağlık Kuruluşları
Sekreterlik Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi
Tıp Sekreterliği ve Görevleri
Tıbbi Terimler
Tıbbi Raporlar – Tıbbi Dokümanlar ve Tıbbi Arşivler
Protokol–Görgü Kuralları ve Resmi Yazışmalar
Dünyada ve Türkiye'de Sekreterlik Eğitim Programları
Sekreterlik – TKY – Etik – Etkili İletişim ve Beden Dili
E–Devlet ve Sağlık Hizmetlerinde Hastane Bilgi Sistemleri
Mesleki Örgütlenme ve Mesleki Sorunlar
Barkod: 9789750239304
Yayın Tarihi: Eylül 2016
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 446
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  5
Tablolar Listesi  21
Şekiller Listesi  23
Birinci Bölüm  
SEKRETERLİK MESLEĞİ VE  
SEKRETERLERİN SINIFLANDIRILMASI  
1.1. SEKRETERLİK MESLEĞİ  25
1.1.1. Sekreterlik Mesleği ile İlgili Genel Bilgiler  26
1.1.2. Sekreterlik Mesleğinin Önemi  27
1.1.3. Sekreterliğin Tarihçesi  27
1.1.3.1. Dünyada Sekreterlik  29
1.1.3.1.1. Sanayi Devrimi Öncesi Sekreterlik  29
1.1.3.1.2. Sanayileşme Dönemi  29
1.1.3.2. Bilgi Çağında Sekreterlik  30
1.1.3.3. Türkiye’de Sekreterlik  30
1.1.4. Sekreterlik Görev Unvanları  32
1.1.5. Sekreterliğin Nitelikleri  33
1.2. SEKRETERİN TANIMI, GÖREVLERİ, SINIFLANDIRILMASI VE ÖNEMİ  34
1.2.1. Sekreterlerin Sınıflandırılması  34
1.2.1.1. Yönetici Sekreter  35
1.2.1.2. Ticari Sekreter  35
1.2.1.3. Tıp Sekreteri  35
1.2.1.4. Hukuk Sekreteri  36
1.2.1.5. Uluslararası Organizasyon Sekreteri  36
1.2.1.6. Muhasebe Sekreteri  36
1.2.1.7. Finans Sekreteri  36
1.2.1.8. Basın Sekreteri  37
1.2.1.9. Gayrimenkul Sekreteri  37
1.2.1.10. Teknik Sekreter  37
1.2.1.11. Film Sekreteri  37
1.2.1.12. Bürotik Sekreter  37
1.2.1.13. Bölüm Sekreteri  38
1.2.1.14. Büro Hizmetleri Sekreteri  38
1.2.1.15. Üst Düzey Yönetici Sekreteri  38
1.2.1.16. Yönetim Kurulu Sekreterliği  38
1.2.2. Sekreterlik Mesleğinin Önemi  39
1.2.3. Sekreterin Yöneticilerle İlişkisi  39
İkinci Bölüm  
SEKRETERLİK HİZMETLERİ VE NİTELİKLERİ  
2.1. GENEL OLARAK SEKRETERLİK HİZMETLERİ  43
2.2. SEKRETERLİK NİTELİKLERİ  44
2.2.1. Yönetim Becerileri  44
2.2.2. Kişisel Yetenekler  45
2.2.3. Eğitim  45
2.2.4. Genel Kültür  45
2.2.5. Sekreterden Beklentiler  46
2.3. PROFESYONEL SEKRETERLİK  48
2.3.1. Profesyonel Sekreterlikte Başarı Faktörleri  48
2.4. SEKRETERLERİN FİZİKSEL YÖNDEN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER  49
2.4.1. Temiz, Zevkli ve Sade Giyim  49
2.4.2. Güler Yüz  49
2.4.3. Saçlar, Tırnaklar, Dişler  50
2.4.4. Makyaj  50
2.5. SEKRETERLERİN BİLGİ VE BECERİ YÖNÜNDEN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER  50
2.5.1. Türkçe’yi Çok İyi Konuşup Yazabilmek  50
2.5.2. İletişim Becerisi  52
2.5.3. Yabancı Dil Bilmek  53
2.5.4. Sağlıklı İnsan İlişkilerini Bilmek  53
2.5.5. Büro Otomasyon Sistemlerini Tanımak ve Kullanımını Bilmek  54
2.5.6. Yazışma ve Raporlama Tekniklerini Bilmek  54
2.5.7. Evrak Yönetimi ve Dosyalama Bilgisine Sahip Olmak  55
2.5.8. Hızlı Not Alma Özelliklerine Sahip Olmak  55
2.5.9. Büro Yönetim Tekniklerini Bilmek  56
2.5.10. İkram ve Protokol Kurallarını Bilmek  56
2.6. SEKRETERLERİN DUYUŞSAL YÖNDEN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER  56
2.6.1. Nazik Olmak  57
2.6.2. Hoşgörülü ve İyimser Olmak  57
2.6.3. Mantıklı Düşünmek  57
2.6.4. Dedikodu Yapmamak  57
2.6.5. Sır Saklamak  58
2.6.6. Soğukkanlı Olmak  58
2.6.7. İnisiyatif Sahibi Olma ve Bağımsız Karar Verebilme  58
2.6.8. Açık Fikirli Olmak ve Başkalarının Fikirlerine Saygı Göstermek  58
2.6.9. Sorumluluk Duygusu Kazanmak  59
2.6.10. Özür ve Af Dilemek  59
2.6.11. Mesleğini Sevmek  59
Üçüncü Bölüm  
SAĞLIK HİZMETLERİ, FONKSİYONLARI VE  
ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI  
3.1. SAĞLIK, HASTALIK, SAĞLIK HİZMETLERİNİN TANIMI  61
3.1.1. Sağlık ve Hastalık Kavramları  63
3.1.2. Sağlık Hizmeti Tanımı ve Amacı  64
3.1.3. Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri  64
3.1.4. Sağlık Hizmetlerinin Sınıflandırılması  70
3.1.4.1. Koruyucu Sağlık Hizmetleri  71
3.1.4.2. Tedavi Hizmetleri  77
3.1.4.3. Rehabilitasyon Hizmetleri  79
3.1.4.4. Sağlığı Geliştirici Hizmetler  81
3.2. TÜRKİYE’DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ  81
3.2.1. Sağlık Bakanlığı  83
3.2.1.1. Merkez Örgütlenmesi  84
3.2.1.2 Yeni Hizmet Birimleri  84
3.2.1.3 Bağlı Kuruluşlar  85
3.2.1.4. Üniversiteler  87
3.2.1.5. Askeri Sağlık Kuruluşları  88
3.2.1.6. Özel Sektör  88
3.3. HASTANELER TANIMI, TÜRLERİ VE FONKSİYONLARI  88
3.3.1. Hastanelerin Tanımı  88
3.3.2. Hastanelerin Türleri  89
3.3.2.1. Sundukları Hizmet Türlerine Göre Hastaneler  89
3.3.2.2. Ortalama Kalış Süresine Göre Hastaneler  90
3.3.2.3. Mülkiyetlerine Göre Hastaneler  90
3.3.2.4. Yatak Sayılarına Göre Hastaneler  90
3.3.2.5. Akredite Olup Olmama Durumuna Göre Hastaneler  90
3.3.2.6. Sağlık Bakanlığı Rollerine Göre Hastane Gruplandırması (www.saglik.gov.tr)  91
3.4.3. Hastanelerin Fonksiyonları  93
3.4. ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI  94
3.4.1. Uluslararası Halk Sağlığı Örgütü IPHO (INTERNATIONAL PUBLIC HEALTH ORGANIZATION–)  94
3.4.2. Dünya Sağlık Örgütü WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION–)  94
3.4.3. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF (UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDRENS EMERGENCY FUND)  96
3.4.4. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu UNESCO (UNITED NATIONS EDUCATION SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATIONS)  98
3.4.5. Avrupa Birliği (AB)  98
3.4.6. Dünya Bankası (WB)  100
3.4.7. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO (FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS)  101
3.4.8. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO (INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION)  102
3.4.9. Birleşmiş Milletler Çevre Programı UNEP (UNITED NATIONS ENVIORNMENT PROGRAMME)  102
3.4.10. Birleşmiş Milletler Afetzedelere Yardım Kuruluşu UNDRO (OFFICE OF THE UNITED NATIONS DISEASTER RELIEF COORDINATOR)  102
3.4.11. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP (UNITED NATION DEVELEPING PROGRAMME)  102
3.4.12. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Örgütleri  103
3.4.13. Birleşmiş Milletler Nüfus Etkinlikleri Fonu UNFPA (UNITED NATION FUND FOR POPULATION ACTIVITIES)  105
Dördüncü Bölüm  
SAĞLIK HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ  
4.1. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ  107
4.1.1. Dünyada Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi  107
4.1.2. Türkiye’deki Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi  110
4.1.2.1. Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerinde Sağlık Hizmetleri  110
4.1.2.2. Cumhuriyet Dönemi’nde Sağlık Hizmetleri  111
Beşinci Bölüm  
TIP SEKRETERLİĞİ VE  
SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÖREVLERİ  
5.1. TIP SEKRETERLİĞİ, SAĞLIK EKİBİ İÇİNDEKİ YERİ VE TIP SEKRETERLERİNİ DİĞER SEKRETERLERDEN AYIRAN ÖZELLİKLER  119
5.2. TIP SEKRETERLERİNİN MESLEKİ TUTUMLARI, ALIŞKANLIKLARI, ÖZELLİKLERİ VE BİLMESİ GEREKLİ BAŞLICA TIBBİ TERİMLER  120
5.2.1. Tıp Sekreterlerinin Mesleki Tutumları ve Alışkanlıkları  120
5.2.2. Tıp Sekreterlerinin Özellikleri  121
5.2.2.1. Tıp Sekreterlerinin Bilişsel Özellikleri  122
5.2.2.2. Tıp Sekreterlerinin Devinsel Özellikleri  122
5.3. TIBBİ SEKRETERLERİN TÜRLERİ VE GÖREVLERİ  123
5.3.1. Yataklı Tedavi Kuruluşlarında Tıbbi Sekreterler  125
5.3.1.1. Poliklinik Sekreterleri  125
5.3.1.2. Klinik Sekreterleri  127
5.3.1.3. Acil Servis Sekreterleri  130
5.3.1.4. Ameliyathane Sekreterleri  130
5.3.1.5. Laboratuvar Sekreterleri  131
5.3.2. İdari Bürolarda Tıbbi Sekreterler  132
5.3.2.1. Hastane Müdürlüğü Sekreterleri  132
5.3.2.2. Ana Bilim Dalı Sekreterliği  132
5.3.2.3. Hasta Kabul Sekreterleri  133
5.3.2.4. Sağlık Kurulu Sekreterleri  134
5.3.2.5. Arşiv Sekreterleri  134
5.3.2.5. İstatistik Birimi Sekreterleri  136
5.3.3. Özel Tedavi Kuruluşlarında Tıbbi Sekreterler  139
5.3.3.1. Poliklinik Sekreterleri  139
5.3.3.2. Klinik Sekreterleri  140
5.3.4. Yataksız Tedavi Kuruluşlarında Tıbbi Sekreterler  141
5.3.4.1. Sağlık Grup Başkanlığı Sekreterleri  141
5.3.4.2. Aile Sağlığı Merkezinde Tıp Sekreterleri  142
5.3.4.3. Dispanser Sekreterleri  142
5.3.4.4. Ana Çocuk Sağlığı Merkezi Sekreterleri  147
5.3.4.5. Toplum Sağlığı Merkezlerinde Tıbbi Sekreterin Görevleri;  147
5.4. MESLEĞİN TÜRK İŞ GÜCÜ PİYASASINDAKİ DURUMU  148
5.5. TIP SEKRETERLERİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI  149
5.6. TIP SEKRETERLERİNİN HASTA VE HASTA YAKINLARI İLE OLAN İLİŞKİLERİ  151
5.7. TIP SEKRETERLERİNİN HEKİM VE HEMŞİRELER İLE OLAN İLİŞKİLERİ  153
5.8. TIBBİ SEKRETERLERİN EĞİTİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ  153
5.8.1. Kayıt Olma  154
5.8.2. Tıbbi Sekreterlere Teknisyenlik Yetkisi Verilmesi  154
5.8.3. Tıbbi Sekreterlerin Sertifikalandırılması  154
5.8.4. Yeni Standartların Kabulü  154
Altıncı Bölüm  
SEKRETERLER İÇİN TIBBİ TERİMLER  
6.1. TIP SEKRETERLERİNİN BİLMESİ GEREKLİ BAŞLICA TIBBİ TERİMLER  155
6.1.1. Anatomik Terimler (MEGEP, 2008:14–19)  155
6.1.1.1. Genel Terimler  155
6.1.1.2. Merkezi Sinir Sistemi  156
6.1.1.3. Periferik Sinir Sistemi.  156
6.1.1.4. Semptom Terimleri  157
6.1.1.5. Tanı Terimleri  157
6.1.1.6. Ameliyat Terimleri  159
6.1.1.7. Kökler (Roots)  159
6.1.1.8. Ön Ekler (Prefixes)  160
6.1.1.9. Son Ekler (Suffixes)  161
Yedinci Bölüm  
TIBBİ RAPORLAR, TIBBİ DOKÜMANTASYON VE  
TIBBİ ARŞİVLER  
7.1. TIBBİ RAPORLAR  167
7.1.1. Raporun Nitelikleri  167
7.1.2. Rapor Türleri  167
7.1.2.1. İdari Raporlar  168
7.1.2.2. Adli Raporlar  169
7.1.2.3. Bilimsel Raporlar  169
7.1.3. Raporların Hazırlanması  169
7.1.4. Raporların Onaylanması ve Kaydı  170
7.2. TIBBİ DOKÜMANTASYON  174
7.2.1. Tıbbi Dokümantasyonun Tanımı ve Tarihi  175
7.2.2. Tıbbi Dokümanların Önemi  179
7.2.2.1. Hasta Yönünden Önemi  180
7.2.2.2. Hastane Yönünden Önemi  180
7.2.2.3. Hekim Yönünden Önemi  180
7.2.2.4. Adli Tıp Yönünden Önemi  180
7.2.2.5. Halk Sağlığı Yönünden Önemi  181
7.2.2.6. Tıbbi Araştırmalar Yönünden Önemi  181
7.3. TIBBİ ARŞİVLER  182
7.3.1. Tıbbi Arşivin Tanımı  182
7.3.2. Tıbbi Arşivin Çalışması  182
7.3.3. Tıbbi Arşivin Bölümleri  184
7.3.3.1. Eksik Dosyalar Bölümü  184
7.3.3.2. Tıbbi Sekreterlik Bölümü  200
7.3.3.3. Kodlama Bölümü  200
7.3.3.4. Haberleşme Bölümü  202
7.3.3.5. Dosyalama Bölümü  202
7.3.4. Kişisel Sağlık Kayıtlarının Korunması  209
7.3.5. Kurum Arşivinde Ayıklama ve İmha  211
Sekizinci Bölüm  
PROTOKOL – GÖRGÜ KURALLARI – RESMİ YAZIŞMALAR  
8.1. PROTOKOL KURALLARI  213
8.1.1. Protokol Konuları  215
8.1.2. Ankara’da Uygulanan Devlet Protokol Listesi  217
8.1.3. Törenlerde Takdim Hitap ve Konuşma Kuralları  223
8.1.4. Kıyafet Protokolü  224
8.1.5. Konuk Protokolü  224
8.1.6. Davet ve Ziyafet Protokolü  225
8.2. NEZAKET VE GÖRGÜ KURALLARI  226
8.2.1. Hitap Etmede Uyulması Gereken Genel Görgü Kuralları  226
8.2.2. Karşılama, Selamlaşma ve El Sıkma Konularında Uyulması Gereken Genel Görgü Kuralları  227
8.2.3. Giyinme Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Genel Görgü Kuralları  228
8.2.4. Toplumda Dikkat Edilmesi Gereken Genel Kurallar  229
8.2.5. Telefonla Görüşme  230
8.2.5.1. Telefonla Konuşmanın Teknik Gerekleri  230
8.2.5.2. Telefon Konuşmalarından Örnekler  233
8.2.5.3. Başarısız Bir Telefon İletişiminin Sebepleri  234
8.2.5.4. Telefon İletişiminde Protokol Kuralları  235
8.3.YAZIŞMA TÜRLERİ  235
8.3.1. Özel Yazılar  235
8.3.1.1. Resmi Olmayan Notlar  236
8.3.1.2. Tebrik Mektupları  236
8.3.1.3. Başsağlığı ve Teselli Mektupları (Taziye Mektupları)  237
8.3.1.4. Teşekkür Mektupları  237
8.3.1.5. İlan  238
8.3.1.6. Özgeçmiş  238
8.3.2. İş Yazıları (İş Mektupları)  242
8.3.2.1. Satış Mektupları  242
8.3.2.2. Sipariş Mektupları  243
8.3.2.3. Teyit (Doğrulama) Mektupları  243
8.3.3. Tahsilat ve Ödemeleri Takip Mektupları  244
8.3.4. Tekit Mektupları  245
8.3.5. Kredi Mektupları  246
8.3.6. Kabul ve Red Mektupları  246
8.3.7. Bilgi İsteme ve Verme Mektupları  247
8.3.8. Özür Dileme / Teşekkür Mektupları  247
8.3.9. İş Başvuru Mektupları  247
8.3.10. Sirküler  248
8.4. RESMİ YAZIŞMALAR  249
8.4.1. Resmî Yazışma Ortamları ve Güvenlik  250
8.4.2. Resmi Yazışmalarda Dikkat Edilecek Hususlar  250
8.4.3. Resmi Yazıların Genel Şekli  251
8.4.4. Resmi Yazıların Bölümleri  253
8.4.4.1. Başlık Bölümü  253
8.4.4.2. Sayı ve Kayıt Bölümü  253
8.4.4.3. Tarih Bölümü  254
8.4.4.4. Konu Bölümü  254
8.4.4.5. Gönderilen Makam (Hitap) Bölümü  254
8.4.4.6. İlgi Bölümü  255
8.4.4.7. Metin Bölümü  256
8.4.4.8. İmza Bölümü  257
8.4.4.9. Onay Bölümü  258
8.4.4.10. Ekler Bölümü  259
8.4.4.11. Dağıtım Bölümü  260
8.4.4.12. Adres Bölümü  260
8.4.4.13. Paraf Bölümü  260
8.4.4.14. Koordinasyon Bölümü  261
8.4.5. Resmi Yazışma Ortamları ve Güvenlik  261
8.4.5.1. Gizlilik Derecesi  261
8.4.5.2. Çok Gizli Yazıların Gönderilmesi  262
8.4.6. Tekit Yazısı  263
8.4.7. Resmî Yazıların Gönderiliş ve Alınışlarında Yapılacak İşlemler  264
8.5. BÜROLARDA DOSYA TASNİF SİSTEMLERİ  264
8.5.1. Alfabetik Dosyalama Sistemi  265
8.5.2. Kronolojik Dosyalama Sistemi  265
8.5.3. Coğrafi Esasa Göre Dosyalama Sistemi  266
8.5.4. Konu Esasına Göre Dosyalama Sistemi  266
8.5.5. Numara Esasına Dayalı Dosyalama Sistemleri  267
8.5.5.1. Numaralı (Serial) Dosyalama Sistemi  267
8.5.5.2. Ondalık (Desimal) Dosyalama Sistemi  267
8.6. DOSYALAMA SİSTEMLERİNDE STANDARTLAŞMA VE STANDART DOSYA PLANI  268
Dokuzuncu Bölüm  
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SEKRETERLİK  
EĞİTİM PROGRAMLARI  
9.1. DÜNYADA SEKRETERLİK EĞİTİM PROGRAMLARI  271
9.1.1. Sekreterlik Eğitimi Programları  271
9.1.2. Tıp Sekreterliği Eğitimi Programları  272
9.1.2.1. Bir Yıldan Az veya Bir–İki Yıl Süreli Sertifika Programları  272
9.1.2.2. Ön Lisans Seviyesinde İki Yıllık Eğitim Veren Programlar  272
9.1.2.3. Lisans Seviyesinde Eğitim Veren Programlar  272
9.2. TÜRKİYE’DE SEKRETERLİK EĞİTİMİ PROGRAMLARI  273
9.2.1. Sekreterlik Eğitimi Programları  273
9.2.1.1. Orta Öğretim Seviyesinde Büro Yönetimi ve Sekreterlik Eğitimi  274
9.2.1.2. Ön Lisans Seviyesinde Büro Yönetimi ve Sekreterlik Eğitimi  277
9.2.1.3. Lisans Seviyesinde Büro Yönetimi ve Sekreterlik Eğitimi  280
9.2.1.4. Yüksek Lisans Seviyesinde Büro Yönetimi ve Sekreterlik Eğitimi  281
9.2.1.5. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Sertifika Programları  282
9.2.2. Tıp Sekreterliği Eğitimi Programları  283
9.3. BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK EĞİTİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR  287
9.3.1. Öğrenciler Açısından Karşılaşılan Sorunlar  287
9.3.2. Okul Yönetimi Açısından Karşılaşılan Sorunlar  289
9.4. BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK PROGRAMI MEZUNLARININ SORUNLARI  292
Onuncu Bölüm  
SEKRETERLİK HİZMETLERİNDE  
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ  
10.1. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN TANIMI  297
10.2. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN TEMEL ÖĞELERİ  297
10.2.1. Müşteri Odaklılık  298
10.2.2. Üst Yönetim Liderliği  298
10.2.3. Önce İnsan Anlayışı  298
10.2.4. Tam Katılım  298
10.2.5. Sürekli İyileşme  298
10.3. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN YARARLARI  298
10.4. BÜROLARDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ  299
10.4.1. Bürolarda Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanması  299
10.4.2. Toplam Kalite Yönetiminin Başarılı Olması İçin Gereken Koşullar  300
10.5. SEKRETERLİK HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ  301
Onbirinci Bölüm  
E–DEVLET VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE  
HASTANE BİLGİ SİSTEMLERİ  
11.1. E–DEVLET UYGULAMALARININ AMAÇLARI  304
11.2. E–DEVLET UYGULAMALARININ YARARLARI  305
11.3. E–DEVLET VE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ, BİLGİ GÜVENLİĞİ  305
11.4. DÜNYA’DA E–DEVLET UYGULAMALARINDAN BAZILARI  307
11.5. TÜRKİYE’DE ÖRNEK BAZI E–DEVLET UYGULAMALARI  308
11.5.1. Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi Projesi (MERNİS)  309
11.5.2. Kimlik Paylaşım Sistemi Projesi (KPS)  311
11.5.3. Adres Kayıt Sistemi (AKS)  312
11.5.4. Dijital Arşiv Projesi (DAP)  313
11.5.5. Say2000i Projesi  314
11.5.6. Emniyet Bilgi Sistemi Projesi (POLNET)  314
11.5.7. Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP)  315
11.5.8. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi Projesi (TAKBİS)  316
11.5.9. MEDULA  316
11.6. E–İMZA  317
11.7. HASTANE BİLGİ SİSTEMLERİ  318
11.7.1. Sağlık Bilgi Sisteminin Amacı  320
11.7.2. Sağlık Bilişimini Kullanma Nedenleri  321
11.8. TÜRKİYE’DE HASTANE BİLGİ SİSTEMİ  321
11.9. HASTANE BİLGİ SİSTEMLERİNDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER  323
11.9.1. Hastane Bilgi Sistemlerinde İnsan Gücü  323
11.9.2. Hastane Bilgi Sisteminde Yer Alan Modüller  324
11.9.2.1. Klinik Enformasyon Sistemleri (Clinical Information Systems)  325
11.9.2.2. Yönetim Enformasyon Sistemleri (Management Information Systems)  329
Onikinci Bölüm  
SEKRETERLİK HİZMETLERİNDE ETİK  
12.1. ETİK KAVRAMI  333
12.2. MESLEKİ ETİK  333
12.3. BÜRO ETİĞİ KAVRAMI VE KAPSAMI  334
12.4. BÜRO ETİĞİNİN ÖNEMİ VE BÜROLARDA UYULMASI BEKLENEN ETİK İLKELER  334
12.4.1. Adalet  335
12.4.2. Eşitlik  335
12.4.3. Dürüstlük ve Doğruluk  336
12.4.4. Tarafsızlık  336
12.4.5. Sorumluluk  336
12.4.6. İnsan Hakları  336
12.4.7. Hümanizm  337
12.4.8. Bağlılık  337
12.4.9. Hukukun Üstünlüğü  337
12.4.10. Sevgi  337
12.4.11. Hoşgörü  337
12.4.12. Laiklik  338
12.4.13. Saygı  338
12.4.14. Tutumluluk  338
12.4.15. Demokrasi  338
12.4.16. Olumlu İnsan İlişkileri  338
12.4.17. Açıklık  339
12.4.18. Hak ve Özgürlükler  339
12.4.19. Emeğin Hakkını Verme  339
12.4.20. Yasa Dışı Emirlere Karşı Direnme  339
12.5. BÜROLARDA ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR  339
12.5.1. Ayrımcılık  340
12.5.2. Kayırma  340
12.5.3. Rüşvet – Hediye Alıp Verme  340
12.5.4. Yıldırma–Korkutma  341
12.5.5. İhmal  341
12.5.6. Sömürü  341
12.5.7. Bencillik  341
12.5.8. Yolsuzluk  341
12.5.9. İşkence  342
12.5.10. Yaranma–Dalkavukluk  342
12.5.11. Şiddet–Baskı–Savurganlık  342
12.5.12. İş İlişkilerine Politika Karıştırma  342
12.5.13. Hakaret ve Küfür  342
12.5.14. Bedensel ve Cinsel Taciz  343
12.5.15. Kötü Alışkanlıklar  343
12.5.16. Görev ve Yetkinin Kötüye Kullanımı  343
12.5.17. Dedikodu  343
12.5.18. Zimmet  344
12.5.19. Sır Saklama  344
12.5.20. İçerden Öğrenme  344
12.5.21. Dogmatik Davranış  345
12.5.22. Yobazlık–Bağnazlık  345
12.5.23. Zaman Hırsızlığı  345
12.5.24. Bilgi ve Belgelerin Gizliliğini Korumada Gerekli Özeni Göstermeme  345
12.6. SEKRETERİN ETİK SORUMLULUĞU  345
12.7. SEKRETERLER İÇİN ETİK KURALLAR  347
12.8. SEKRETERLİK ETİK İLKELERİ ÖNERİSİ  349
12.9. İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG)  350
12.9.1. Mobbing Tanımı  350
12.9.2. Mobbingcinin Kişilik Özellikleri  353
12.9.3. Hukuki Yönü  354
Onüçüncü Bölüm  
SEKRETERLİK HİZMETLERİNDE MESLEKİ ÖRGÜTLENME  
VE BÜROLARDA YAŞANAN MESLEKİ SORUNLAR  
13.1. MESLEK, MESLEKİ ÖRGÜT VE ÖNEMİ  357
13.1.1. Meslek ve Mesleki Örgüt Kavramı  357
13.1.2. Büro Çalışanları İçin Mesleki Örgütlerin Tarihi  358
13.1.3. Bürolarda Mesleki Örgütsel Faaliyetlerin Yeri ve Önemi  359
13.1.4. Mesleki Örgütlenmenin Faydaları  359
13.1.5. Mesleki Örgütlerin Faaliyetleri  360
13.1.6. Toplu Görüşmeden Toplu Sözleşmeye Geçişin Aşamaları  360
13.1.7. Bürolarda İletişim ve Etkin Mesleki Örgütsel Çalışma İçin Notlar  360
13.1.8. Büro Çalışanlarına Yönelik Mesleki Örgütler  361
13.1.8.1. Büro Emekçileri Sendikası  361
13.1.8.2. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Mezunları Derneği  362
13.1.8.3. Türkiye Devlet Büro Görevlileri Sendikası  362
13.1.8.4. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Personel Sendikası  362
13.1.8.5. Türkiye Devlet Görevlileri Sendikası  362
13.1.8.6. Kamu–İş Personel Sendikası  362
13.2. BÜROLARDA YAŞANAN MESLEKİ SORUNLAR  363
13.2.1. Çatışma  364
13.2.2. Stres  365
13.3. BÜROLARDA GÖRÜLEN MESLEK HASTALIKLARI VE MESLEK HASTALIKLARININ GİDERİLMESİNE YÖNELİK ERGONOMİK TASARIM  367
13.3.1. Bürolarda Görülen Meslek Hastalıkları  367
13.3.1.1. Bel, Sırt ve Boyun Ağrıları  367
13.3.1.2. Karpal Tünel Sendromu  367
13.3.1.3. Göz Rahatsızlıkları  368
13.3.1.4. Yorgunluk Sonucu Oluşan Problemler  368
13.3.1.5. Monotonluğun Sonuçları  368
13.3.2. Bürolarda Görülen Meslek Hastalıklarının Giderilmesine Yönelik Ergonomik Tasarım  368
13.3.2.1. Ergonomik İş Yeri Şekillendirme  368
13.3.2.2. Çalışma Koşullarına Etki Eden Ergonomik Faktörler  372
13.3.2.3. Büro Ergonomisi  377
Ondördüncü Bölüm  
SEKRETERLİKTE ETKİN İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ  
14.1. İLETİŞİMİN TANIMI VE ANLAMI  385
14.2. İLETİŞİMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ  386
14.3. İLETİŞİM SÜRECİ  387
14.3.1. Kaynak (Gönderici)  389
14.3.2. Mesaj (İleti)  391
14.3.2.1. Mesajın Taşıması Gereken Özellikler  391
14.3.2.2. Mesajın Genel Özellikleri  392
14.3.2.3. Mesajın Türlerine Göre Taşıması Gereken Özellikler  393
14.3.3. Kodlama ve Kod Açma  393
14.3.4. Kanal  394
14.3.5. Alıcı (Hedef)  395
14.3.6. Filtre (Algılama ve Değerlendirme)  397
14.3.7. Geri Bildirim (Feed–Back)  398
14.4. İLETİŞİMİN ENGELLERİ  400
14.5. BÜRO İLETİŞİMİNİN FONKSİYONLARI  400
14.6. BÜROLARDA İLETİŞİM BİÇİMLERİ  402
14.6.1. Örgütsel Yapı Bakımdan İletişim  402
14.6.2. Mesaj Akışına Göre İletişim  403
14.6.3. Büro Faaliyetlerinin İşleyiş ve Türüne Göre İletişim  404
EKLER  
EK 1 : 2016 Yılı İtibarı ile Önlisans Seviyesinde Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Eğitimi veren Meslek Yüksekokulları  407
EK 2 : 2016 Yılı İtibarı ile Önlisans Seviyesinde Büro Yönetimi ve Sekreterlik Eğitimi Veren Meslek Yüksekokulları  416
EK 2.A : Yıllara Göre KPSS Tıbbî Sekreter Alım Sayıları Tablosu  425
EK 2.B : Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön lisans Mezunlarının Dikey Geçiş Sınavı ile Gidebilecekleri Lisans Programları  426
EK 2.C : DGS–2015/1 Bazı üniversitelerin Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön lisans Mezunlarının Dikey Geçiş Sınavında Yerleştirme Sonuçları  426
EK 3 : Yurtdışında Lisans Seviyesinde Büro Yönetimi ve Sekreterlik Eğitimi Programları  427
EK 4 : Bir Yıldan Az veya Bir–İki Yıl Süreli Sertifika Programları  428
EK 5 : Ön Lisans Seviyesinde İki Yıllık Eğitim Veren Programlar  429
Kaynakça  431
Kavram Dizini  445
Yönetim Konusu ile İlgili Bazı Yayınlarımız  447
 


Mehmet Doğan ...
Temmuz 2020
100.00 TL
Sepete Ekle
Selçuk Somer
Haziran 2020
47.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  5
Tablolar Listesi  21
Şekiller Listesi  23
Birinci Bölüm  
SEKRETERLİK MESLEĞİ VE  
SEKRETERLERİN SINIFLANDIRILMASI  
1.1. SEKRETERLİK MESLEĞİ  25
1.1.1. Sekreterlik Mesleği ile İlgili Genel Bilgiler  26
1.1.2. Sekreterlik Mesleğinin Önemi  27
1.1.3. Sekreterliğin Tarihçesi  27
1.1.3.1. Dünyada Sekreterlik  29
1.1.3.1.1. Sanayi Devrimi Öncesi Sekreterlik  29
1.1.3.1.2. Sanayileşme Dönemi  29
1.1.3.2. Bilgi Çağında Sekreterlik  30
1.1.3.3. Türkiye’de Sekreterlik  30
1.1.4. Sekreterlik Görev Unvanları  32
1.1.5. Sekreterliğin Nitelikleri  33
1.2. SEKRETERİN TANIMI, GÖREVLERİ, SINIFLANDIRILMASI VE ÖNEMİ  34
1.2.1. Sekreterlerin Sınıflandırılması  34
1.2.1.1. Yönetici Sekreter  35
1.2.1.2. Ticari Sekreter  35
1.2.1.3. Tıp Sekreteri  35
1.2.1.4. Hukuk Sekreteri  36
1.2.1.5. Uluslararası Organizasyon Sekreteri  36
1.2.1.6. Muhasebe Sekreteri  36
1.2.1.7. Finans Sekreteri  36
1.2.1.8. Basın Sekreteri  37
1.2.1.9. Gayrimenkul Sekreteri  37
1.2.1.10. Teknik Sekreter  37
1.2.1.11. Film Sekreteri  37
1.2.1.12. Bürotik Sekreter  37
1.2.1.13. Bölüm Sekreteri  38
1.2.1.14. Büro Hizmetleri Sekreteri  38
1.2.1.15. Üst Düzey Yönetici Sekreteri  38
1.2.1.16. Yönetim Kurulu Sekreterliği  38
1.2.2. Sekreterlik Mesleğinin Önemi  39
1.2.3. Sekreterin Yöneticilerle İlişkisi  39
İkinci Bölüm  
SEKRETERLİK HİZMETLERİ VE NİTELİKLERİ  
2.1. GENEL OLARAK SEKRETERLİK HİZMETLERİ  43
2.2. SEKRETERLİK NİTELİKLERİ  44
2.2.1. Yönetim Becerileri  44
2.2.2. Kişisel Yetenekler  45
2.2.3. Eğitim  45
2.2.4. Genel Kültür  45
2.2.5. Sekreterden Beklentiler  46
2.3. PROFESYONEL SEKRETERLİK  48
2.3.1. Profesyonel Sekreterlikte Başarı Faktörleri  48
2.4. SEKRETERLERİN FİZİKSEL YÖNDEN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER  49
2.4.1. Temiz, Zevkli ve Sade Giyim  49
2.4.2. Güler Yüz  49
2.4.3. Saçlar, Tırnaklar, Dişler  50
2.4.4. Makyaj  50
2.5. SEKRETERLERİN BİLGİ VE BECERİ YÖNÜNDEN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER  50
2.5.1. Türkçe’yi Çok İyi Konuşup Yazabilmek  50
2.5.2. İletişim Becerisi  52
2.5.3. Yabancı Dil Bilmek  53
2.5.4. Sağlıklı İnsan İlişkilerini Bilmek  53
2.5.5. Büro Otomasyon Sistemlerini Tanımak ve Kullanımını Bilmek  54
2.5.6. Yazışma ve Raporlama Tekniklerini Bilmek  54
2.5.7. Evrak Yönetimi ve Dosyalama Bilgisine Sahip Olmak  55
2.5.8. Hızlı Not Alma Özelliklerine Sahip Olmak  55
2.5.9. Büro Yönetim Tekniklerini Bilmek  56
2.5.10. İkram ve Protokol Kurallarını Bilmek  56
2.6. SEKRETERLERİN DUYUŞSAL YÖNDEN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER  56
2.6.1. Nazik Olmak  57
2.6.2. Hoşgörülü ve İyimser Olmak  57
2.6.3. Mantıklı Düşünmek  57
2.6.4. Dedikodu Yapmamak  57
2.6.5. Sır Saklamak  58
2.6.6. Soğukkanlı Olmak  58
2.6.7. İnisiyatif Sahibi Olma ve Bağımsız Karar Verebilme  58
2.6.8. Açık Fikirli Olmak ve Başkalarının Fikirlerine Saygı Göstermek  58
2.6.9. Sorumluluk Duygusu Kazanmak  59
2.6.10. Özür ve Af Dilemek  59
2.6.11. Mesleğini Sevmek  59
Üçüncü Bölüm  
SAĞLIK HİZMETLERİ, FONKSİYONLARI VE  
ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI  
3.1. SAĞLIK, HASTALIK, SAĞLIK HİZMETLERİNİN TANIMI  61
3.1.1. Sağlık ve Hastalık Kavramları  63
3.1.2. Sağlık Hizmeti Tanımı ve Amacı  64
3.1.3. Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri  64
3.1.4. Sağlık Hizmetlerinin Sınıflandırılması  70
3.1.4.1. Koruyucu Sağlık Hizmetleri  71
3.1.4.2. Tedavi Hizmetleri  77
3.1.4.3. Rehabilitasyon Hizmetleri  79
3.1.4.4. Sağlığı Geliştirici Hizmetler  81
3.2. TÜRKİYE’DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ  81
3.2.1. Sağlık Bakanlığı  83
3.2.1.1. Merkez Örgütlenmesi  84
3.2.1.2 Yeni Hizmet Birimleri  84
3.2.1.3 Bağlı Kuruluşlar  85
3.2.1.4. Üniversiteler  87
3.2.1.5. Askeri Sağlık Kuruluşları  88
3.2.1.6. Özel Sektör  88
3.3. HASTANELER TANIMI, TÜRLERİ VE FONKSİYONLARI  88
3.3.1. Hastanelerin Tanımı  88
3.3.2. Hastanelerin Türleri  89
3.3.2.1. Sundukları Hizmet Türlerine Göre Hastaneler  89
3.3.2.2. Ortalama Kalış Süresine Göre Hastaneler  90
3.3.2.3. Mülkiyetlerine Göre Hastaneler  90
3.3.2.4. Yatak Sayılarına Göre Hastaneler  90
3.3.2.5. Akredite Olup Olmama Durumuna Göre Hastaneler  90
3.3.2.6. Sağlık Bakanlığı Rollerine Göre Hastane Gruplandırması (www.saglik.gov.tr)  91
3.4.3. Hastanelerin Fonksiyonları  93
3.4. ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI  94
3.4.1. Uluslararası Halk Sağlığı Örgütü IPHO (INTERNATIONAL PUBLIC HEALTH ORGANIZATION–)  94
3.4.2. Dünya Sağlık Örgütü WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION–)  94
3.4.3. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF (UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDRENS EMERGENCY FUND)  96
3.4.4. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu UNESCO (UNITED NATIONS EDUCATION SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATIONS)  98
3.4.5. Avrupa Birliği (AB)  98
3.4.6. Dünya Bankası (WB)  100
3.4.7. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO (FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS)  101
3.4.8. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO (INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION)  102
3.4.9. Birleşmiş Milletler Çevre Programı UNEP (UNITED NATIONS ENVIORNMENT PROGRAMME)  102
3.4.10. Birleşmiş Milletler Afetzedelere Yardım Kuruluşu UNDRO (OFFICE OF THE UNITED NATIONS DISEASTER RELIEF COORDINATOR)  102
3.4.11. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP (UNITED NATION DEVELEPING PROGRAMME)  102
3.4.12. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Örgütleri  103
3.4.13. Birleşmiş Milletler Nüfus Etkinlikleri Fonu UNFPA (UNITED NATION FUND FOR POPULATION ACTIVITIES)  105
Dördüncü Bölüm  
SAĞLIK HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ  
4.1. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ  107
4.1.1. Dünyada Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi  107
4.1.2. Türkiye’deki Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi  110
4.1.2.1. Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerinde Sağlık Hizmetleri  110
4.1.2.2. Cumhuriyet Dönemi’nde Sağlık Hizmetleri  111
Beşinci Bölüm  
TIP SEKRETERLİĞİ VE  
SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÖREVLERİ  
5.1. TIP SEKRETERLİĞİ, SAĞLIK EKİBİ İÇİNDEKİ YERİ VE TIP SEKRETERLERİNİ DİĞER SEKRETERLERDEN AYIRAN ÖZELLİKLER  119
5.2. TIP SEKRETERLERİNİN MESLEKİ TUTUMLARI, ALIŞKANLIKLARI, ÖZELLİKLERİ VE BİLMESİ GEREKLİ BAŞLICA TIBBİ TERİMLER  120
5.2.1. Tıp Sekreterlerinin Mesleki Tutumları ve Alışkanlıkları  120
5.2.2. Tıp Sekreterlerinin Özellikleri  121
5.2.2.1. Tıp Sekreterlerinin Bilişsel Özellikleri  122
5.2.2.2. Tıp Sekreterlerinin Devinsel Özellikleri  122
5.3. TIBBİ SEKRETERLERİN TÜRLERİ VE GÖREVLERİ  123
5.3.1. Yataklı Tedavi Kuruluşlarında Tıbbi Sekreterler  125
5.3.1.1. Poliklinik Sekreterleri  125
5.3.1.2. Klinik Sekreterleri  127
5.3.1.3. Acil Servis Sekreterleri  130
5.3.1.4. Ameliyathane Sekreterleri  130
5.3.1.5. Laboratuvar Sekreterleri  131
5.3.2. İdari Bürolarda Tıbbi Sekreterler  132
5.3.2.1. Hastane Müdürlüğü Sekreterleri  132
5.3.2.2. Ana Bilim Dalı Sekreterliği  132
5.3.2.3. Hasta Kabul Sekreterleri  133
5.3.2.4. Sağlık Kurulu Sekreterleri  134
5.3.2.5. Arşiv Sekreterleri  134
5.3.2.5. İstatistik Birimi Sekreterleri  136
5.3.3. Özel Tedavi Kuruluşlarında Tıbbi Sekreterler  139
5.3.3.1. Poliklinik Sekreterleri  139
5.3.3.2. Klinik Sekreterleri  140
5.3.4. Yataksız Tedavi Kuruluşlarında Tıbbi Sekreterler  141
5.3.4.1. Sağlık Grup Başkanlığı Sekreterleri  141
5.3.4.2. Aile Sağlığı Merkezinde Tıp Sekreterleri  142
5.3.4.3. Dispanser Sekreterleri  142
5.3.4.4. Ana Çocuk Sağlığı Merkezi Sekreterleri  147
5.3.4.5. Toplum Sağlığı Merkezlerinde Tıbbi Sekreterin Görevleri;  147
5.4. MESLEĞİN TÜRK İŞ GÜCÜ PİYASASINDAKİ DURUMU  148
5.5. TIP SEKRETERLERİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI  149
5.6. TIP SEKRETERLERİNİN HASTA VE HASTA YAKINLARI İLE OLAN İLİŞKİLERİ  151
5.7. TIP SEKRETERLERİNİN HEKİM VE HEMŞİRELER İLE OLAN İLİŞKİLERİ  153
5.8. TIBBİ SEKRETERLERİN EĞİTİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ  153
5.8.1. Kayıt Olma  154
5.8.2. Tıbbi Sekreterlere Teknisyenlik Yetkisi Verilmesi  154
5.8.3. Tıbbi Sekreterlerin Sertifikalandırılması  154
5.8.4. Yeni Standartların Kabulü  154
Altıncı Bölüm  
SEKRETERLER İÇİN TIBBİ TERİMLER  
6.1. TIP SEKRETERLERİNİN BİLMESİ GEREKLİ BAŞLICA TIBBİ TERİMLER  155
6.1.1. Anatomik Terimler (MEGEP, 2008:14–19)  155
6.1.1.1. Genel Terimler  155
6.1.1.2. Merkezi Sinir Sistemi  156
6.1.1.3. Periferik Sinir Sistemi.  156
6.1.1.4. Semptom Terimleri  157
6.1.1.5. Tanı Terimleri  157
6.1.1.6. Ameliyat Terimleri  159
6.1.1.7. Kökler (Roots)  159
6.1.1.8. Ön Ekler (Prefixes)  160
6.1.1.9. Son Ekler (Suffixes)  161
Yedinci Bölüm  
TIBBİ RAPORLAR, TIBBİ DOKÜMANTASYON VE  
TIBBİ ARŞİVLER  
7.1. TIBBİ RAPORLAR  167
7.1.1. Raporun Nitelikleri  167
7.1.2. Rapor Türleri  167
7.1.2.1. İdari Raporlar  168
7.1.2.2. Adli Raporlar  169
7.1.2.3. Bilimsel Raporlar  169
7.1.3. Raporların Hazırlanması  169
7.1.4. Raporların Onaylanması ve Kaydı  170
7.2. TIBBİ DOKÜMANTASYON  174
7.2.1. Tıbbi Dokümantasyonun Tanımı ve Tarihi  175
7.2.2. Tıbbi Dokümanların Önemi  179
7.2.2.1. Hasta Yönünden Önemi  180
7.2.2.2. Hastane Yönünden Önemi  180
7.2.2.3. Hekim Yönünden Önemi  180
7.2.2.4. Adli Tıp Yönünden Önemi  180
7.2.2.5. Halk Sağlığı Yönünden Önemi  181
7.2.2.6. Tıbbi Araştırmalar Yönünden Önemi  181
7.3. TIBBİ ARŞİVLER  182
7.3.1. Tıbbi Arşivin Tanımı  182
7.3.2. Tıbbi Arşivin Çalışması  182
7.3.3. Tıbbi Arşivin Bölümleri  184
7.3.3.1. Eksik Dosyalar Bölümü  184
7.3.3.2. Tıbbi Sekreterlik Bölümü  200
7.3.3.3. Kodlama Bölümü  200
7.3.3.4. Haberleşme Bölümü  202
7.3.3.5. Dosyalama Bölümü  202
7.3.4. Kişisel Sağlık Kayıtlarının Korunması  209
7.3.5. Kurum Arşivinde Ayıklama ve İmha  211
Sekizinci Bölüm  
PROTOKOL – GÖRGÜ KURALLARI – RESMİ YAZIŞMALAR  
8.1. PROTOKOL KURALLARI  213
8.1.1. Protokol Konuları  215
8.1.2. Ankara’da Uygulanan Devlet Protokol Listesi  217
8.1.3. Törenlerde Takdim Hitap ve Konuşma Kuralları  223
8.1.4. Kıyafet Protokolü  224
8.1.5. Konuk Protokolü  224
8.1.6. Davet ve Ziyafet Protokolü  225
8.2. NEZAKET VE GÖRGÜ KURALLARI  226
8.2.1. Hitap Etmede Uyulması Gereken Genel Görgü Kuralları  226
8.2.2. Karşılama, Selamlaşma ve El Sıkma Konularında Uyulması Gereken Genel Görgü Kuralları  227
8.2.3. Giyinme Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Genel Görgü Kuralları  228
8.2.4. Toplumda Dikkat Edilmesi Gereken Genel Kurallar  229
8.2.5. Telefonla Görüşme  230
8.2.5.1. Telefonla Konuşmanın Teknik Gerekleri  230
8.2.5.2. Telefon Konuşmalarından Örnekler  233
8.2.5.3. Başarısız Bir Telefon İletişiminin Sebepleri  234
8.2.5.4. Telefon İletişiminde Protokol Kuralları  235
8.3.YAZIŞMA TÜRLERİ  235
8.3.1. Özel Yazılar  235
8.3.1.1. Resmi Olmayan Notlar  236
8.3.1.2. Tebrik Mektupları  236
8.3.1.3. Başsağlığı ve Teselli Mektupları (Taziye Mektupları)  237
8.3.1.4. Teşekkür Mektupları  237
8.3.1.5. İlan  238
8.3.1.6. Özgeçmiş  238
8.3.2. İş Yazıları (İş Mektupları)  242
8.3.2.1. Satış Mektupları  242
8.3.2.2. Sipariş Mektupları  243
8.3.2.3. Teyit (Doğrulama) Mektupları  243
8.3.3. Tahsilat ve Ödemeleri Takip Mektupları  244
8.3.4. Tekit Mektupları  245
8.3.5. Kredi Mektupları  246
8.3.6. Kabul ve Red Mektupları  246
8.3.7. Bilgi İsteme ve Verme Mektupları  247
8.3.8. Özür Dileme / Teşekkür Mektupları  247
8.3.9. İş Başvuru Mektupları  247
8.3.10. Sirküler  248
8.4. RESMİ YAZIŞMALAR  249
8.4.1. Resmî Yazışma Ortamları ve Güvenlik  250
8.4.2. Resmi Yazışmalarda Dikkat Edilecek Hususlar  250
8.4.3. Resmi Yazıların Genel Şekli  251
8.4.4. Resmi Yazıların Bölümleri  253
8.4.4.1. Başlık Bölümü  253
8.4.4.2. Sayı ve Kayıt Bölümü  253
8.4.4.3. Tarih Bölümü  254
8.4.4.4. Konu Bölümü  254
8.4.4.5. Gönderilen Makam (Hitap) Bölümü  254
8.4.4.6. İlgi Bölümü  255
8.4.4.7. Metin Bölümü  256
8.4.4.8. İmza Bölümü  257
8.4.4.9. Onay Bölümü  258
8.4.4.10. Ekler Bölümü  259
8.4.4.11. Dağıtım Bölümü  260
8.4.4.12. Adres Bölümü  260
8.4.4.13. Paraf Bölümü  260
8.4.4.14. Koordinasyon Bölümü  261
8.4.5. Resmi Yazışma Ortamları ve Güvenlik  261
8.4.5.1. Gizlilik Derecesi  261
8.4.5.2. Çok Gizli Yazıların Gönderilmesi  262
8.4.6. Tekit Yazısı  263
8.4.7. Resmî Yazıların Gönderiliş ve Alınışlarında Yapılacak İşlemler  264
8.5. BÜROLARDA DOSYA TASNİF SİSTEMLERİ  264
8.5.1. Alfabetik Dosyalama Sistemi  265
8.5.2. Kronolojik Dosyalama Sistemi  265
8.5.3. Coğrafi Esasa Göre Dosyalama Sistemi  266
8.5.4. Konu Esasına Göre Dosyalama Sistemi  266
8.5.5. Numara Esasına Dayalı Dosyalama Sistemleri  267
8.5.5.1. Numaralı (Serial) Dosyalama Sistemi  267
8.5.5.2. Ondalık (Desimal) Dosyalama Sistemi  267
8.6. DOSYALAMA SİSTEMLERİNDE STANDARTLAŞMA VE STANDART DOSYA PLANI  268
Dokuzuncu Bölüm  
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SEKRETERLİK  
EĞİTİM PROGRAMLARI  
9.1. DÜNYADA SEKRETERLİK EĞİTİM PROGRAMLARI  271
9.1.1. Sekreterlik Eğitimi Programları  271
9.1.2. Tıp Sekreterliği Eğitimi Programları  272
9.1.2.1. Bir Yıldan Az veya Bir–İki Yıl Süreli Sertifika Programları  272
9.1.2.2. Ön Lisans Seviyesinde İki Yıllık Eğitim Veren Programlar  272
9.1.2.3. Lisans Seviyesinde Eğitim Veren Programlar  272
9.2. TÜRKİYE’DE SEKRETERLİK EĞİTİMİ PROGRAMLARI  273
9.2.1. Sekreterlik Eğitimi Programları  273
9.2.1.1. Orta Öğretim Seviyesinde Büro Yönetimi ve Sekreterlik Eğitimi  274
9.2.1.2. Ön Lisans Seviyesinde Büro Yönetimi ve Sekreterlik Eğitimi  277
9.2.1.3. Lisans Seviyesinde Büro Yönetimi ve Sekreterlik Eğitimi  280
9.2.1.4. Yüksek Lisans Seviyesinde Büro Yönetimi ve Sekreterlik Eğitimi  281
9.2.1.5. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Sertifika Programları  282
9.2.2. Tıp Sekreterliği Eğitimi Programları  283
9.3. BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK EĞİTİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR  287
9.3.1. Öğrenciler Açısından Karşılaşılan Sorunlar  287
9.3.2. Okul Yönetimi Açısından Karşılaşılan Sorunlar  289
9.4. BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK PROGRAMI MEZUNLARININ SORUNLARI  292
Onuncu Bölüm  
SEKRETERLİK HİZMETLERİNDE  
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ  
10.1. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN TANIMI  297
10.2. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN TEMEL ÖĞELERİ  297
10.2.1. Müşteri Odaklılık  298
10.2.2. Üst Yönetim Liderliği  298
10.2.3. Önce İnsan Anlayışı  298
10.2.4. Tam Katılım  298
10.2.5. Sürekli İyileşme  298
10.3. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN YARARLARI  298
10.4. BÜROLARDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ  299
10.4.1. Bürolarda Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanması  299
10.4.2. Toplam Kalite Yönetiminin Başarılı Olması İçin Gereken Koşullar  300
10.5. SEKRETERLİK HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ  301
Onbirinci Bölüm  
E–DEVLET VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE  
HASTANE BİLGİ SİSTEMLERİ  
11.1. E–DEVLET UYGULAMALARININ AMAÇLARI  304
11.2. E–DEVLET UYGULAMALARININ YARARLARI  305
11.3. E–DEVLET VE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ, BİLGİ GÜVENLİĞİ  305
11.4. DÜNYA’DA E–DEVLET UYGULAMALARINDAN BAZILARI  307
11.5. TÜRKİYE’DE ÖRNEK BAZI E–DEVLET UYGULAMALARI  308
11.5.1. Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi Projesi (MERNİS)  309
11.5.2. Kimlik Paylaşım Sistemi Projesi (KPS)  311
11.5.3. Adres Kayıt Sistemi (AKS)  312
11.5.4. Dijital Arşiv Projesi (DAP)  313
11.5.5. Say2000i Projesi  314
11.5.6. Emniyet Bilgi Sistemi Projesi (POLNET)  314
11.5.7. Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP)  315
11.5.8. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi Projesi (TAKBİS)  316
11.5.9. MEDULA  316
11.6. E–İMZA  317
11.7. HASTANE BİLGİ SİSTEMLERİ  318
11.7.1. Sağlık Bilgi Sisteminin Amacı  320
11.7.2. Sağlık Bilişimini Kullanma Nedenleri  321
11.8. TÜRKİYE’DE HASTANE BİLGİ SİSTEMİ  321
11.9. HASTANE BİLGİ SİSTEMLERİNDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER  323
11.9.1. Hastane Bilgi Sistemlerinde İnsan Gücü  323
11.9.2. Hastane Bilgi Sisteminde Yer Alan Modüller  324
11.9.2.1. Klinik Enformasyon Sistemleri (Clinical Information Systems)  325
11.9.2.2. Yönetim Enformasyon Sistemleri (Management Information Systems)  329
Onikinci Bölüm  
SEKRETERLİK HİZMETLERİNDE ETİK  
12.1. ETİK KAVRAMI  333
12.2. MESLEKİ ETİK  333
12.3. BÜRO ETİĞİ KAVRAMI VE KAPSAMI  334
12.4. BÜRO ETİĞİNİN ÖNEMİ VE BÜROLARDA UYULMASI BEKLENEN ETİK İLKELER  334
12.4.1. Adalet  335
12.4.2. Eşitlik  335
12.4.3. Dürüstlük ve Doğruluk  336
12.4.4. Tarafsızlık  336
12.4.5. Sorumluluk  336
12.4.6. İnsan Hakları  336
12.4.7. Hümanizm  337
12.4.8. Bağlılık  337
12.4.9. Hukukun Üstünlüğü  337
12.4.10. Sevgi  337
12.4.11. Hoşgörü  337
12.4.12. Laiklik  338
12.4.13. Saygı  338
12.4.14. Tutumluluk  338
12.4.15. Demokrasi  338
12.4.16. Olumlu İnsan İlişkileri  338
12.4.17. Açıklık  339
12.4.18. Hak ve Özgürlükler  339
12.4.19. Emeğin Hakkını Verme  339
12.4.20. Yasa Dışı Emirlere Karşı Direnme  339
12.5. BÜROLARDA ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR  339
12.5.1. Ayrımcılık  340
12.5.2. Kayırma  340
12.5.3. Rüşvet – Hediye Alıp Verme  340
12.5.4. Yıldırma–Korkutma  341
12.5.5. İhmal  341
12.5.6. Sömürü  341
12.5.7. Bencillik  341
12.5.8. Yolsuzluk  341
12.5.9. İşkence  342
12.5.10. Yaranma–Dalkavukluk  342
12.5.11. Şiddet–Baskı–Savurganlık  342
12.5.12. İş İlişkilerine Politika Karıştırma  342
12.5.13. Hakaret ve Küfür  342
12.5.14. Bedensel ve Cinsel Taciz  343
12.5.15. Kötü Alışkanlıklar  343
12.5.16. Görev ve Yetkinin Kötüye Kullanımı  343
12.5.17. Dedikodu  343
12.5.18. Zimmet  344
12.5.19. Sır Saklama  344
12.5.20. İçerden Öğrenme  344
12.5.21. Dogmatik Davranış  345
12.5.22. Yobazlık–Bağnazlık  345
12.5.23. Zaman Hırsızlığı  345
12.5.24. Bilgi ve Belgelerin Gizliliğini Korumada Gerekli Özeni Göstermeme  345
12.6. SEKRETERİN ETİK SORUMLULUĞU  345
12.7. SEKRETERLER İÇİN ETİK KURALLAR  347
12.8. SEKRETERLİK ETİK İLKELERİ ÖNERİSİ  349
12.9. İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG)  350
12.9.1. Mobbing Tanımı  350
12.9.2. Mobbingcinin Kişilik Özellikleri  353
12.9.3. Hukuki Yönü  354
Onüçüncü Bölüm  
SEKRETERLİK HİZMETLERİNDE MESLEKİ ÖRGÜTLENME  
VE BÜROLARDA YAŞANAN MESLEKİ SORUNLAR  
13.1. MESLEK, MESLEKİ ÖRGÜT VE ÖNEMİ  357
13.1.1. Meslek ve Mesleki Örgüt Kavramı  357
13.1.2. Büro Çalışanları İçin Mesleki Örgütlerin Tarihi  358
13.1.3. Bürolarda Mesleki Örgütsel Faaliyetlerin Yeri ve Önemi  359
13.1.4. Mesleki Örgütlenmenin Faydaları  359
13.1.5. Mesleki Örgütlerin Faaliyetleri  360
13.1.6. Toplu Görüşmeden Toplu Sözleşmeye Geçişin Aşamaları  360
13.1.7. Bürolarda İletişim ve Etkin Mesleki Örgütsel Çalışma İçin Notlar  360
13.1.8. Büro Çalışanlarına Yönelik Mesleki Örgütler  361
13.1.8.1. Büro Emekçileri Sendikası  361
13.1.8.2. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Mezunları Derneği  362
13.1.8.3. Türkiye Devlet Büro Görevlileri Sendikası  362
13.1.8.4. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Personel Sendikası  362
13.1.8.5. Türkiye Devlet Görevlileri Sendikası  362
13.1.8.6. Kamu–İş Personel Sendikası  362
13.2. BÜROLARDA YAŞANAN MESLEKİ SORUNLAR  363
13.2.1. Çatışma  364
13.2.2. Stres  365
13.3. BÜROLARDA GÖRÜLEN MESLEK HASTALIKLARI VE MESLEK HASTALIKLARININ GİDERİLMESİNE YÖNELİK ERGONOMİK TASARIM  367
13.3.1. Bürolarda Görülen Meslek Hastalıkları  367
13.3.1.1. Bel, Sırt ve Boyun Ağrıları  367
13.3.1.2. Karpal Tünel Sendromu  367
13.3.1.3. Göz Rahatsızlıkları  368
13.3.1.4. Yorgunluk Sonucu Oluşan Problemler  368
13.3.1.5. Monotonluğun Sonuçları  368
13.3.2. Bürolarda Görülen Meslek Hastalıklarının Giderilmesine Yönelik Ergonomik Tasarım  368
13.3.2.1. Ergonomik İş Yeri Şekillendirme  368
13.3.2.2. Çalışma Koşullarına Etki Eden Ergonomik Faktörler  372
13.3.2.3. Büro Ergonomisi  377
Ondördüncü Bölüm  
SEKRETERLİKTE ETKİN İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ  
14.1. İLETİŞİMİN TANIMI VE ANLAMI  385
14.2. İLETİŞİMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ  386
14.3. İLETİŞİM SÜRECİ  387
14.3.1. Kaynak (Gönderici)  389
14.3.2. Mesaj (İleti)  391
14.3.2.1. Mesajın Taşıması Gereken Özellikler  391
14.3.2.2. Mesajın Genel Özellikleri  392
14.3.2.3. Mesajın Türlerine Göre Taşıması Gereken Özellikler  393
14.3.3. Kodlama ve Kod Açma  393
14.3.4. Kanal  394
14.3.5. Alıcı (Hedef)  395
14.3.6. Filtre (Algılama ve Değerlendirme)  397
14.3.7. Geri Bildirim (Feed–Back)  398
14.4. İLETİŞİMİN ENGELLERİ  400
14.5. BÜRO İLETİŞİMİNİN FONKSİYONLARI  400
14.6. BÜROLARDA İLETİŞİM BİÇİMLERİ  402
14.6.1. Örgütsel Yapı Bakımdan İletişim  402
14.6.2. Mesaj Akışına Göre İletişim  403
14.6.3. Büro Faaliyetlerinin İşleyiş ve Türüne Göre İletişim  404
EKLER  
EK 1 : 2016 Yılı İtibarı ile Önlisans Seviyesinde Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Eğitimi veren Meslek Yüksekokulları  407
EK 2 : 2016 Yılı İtibarı ile Önlisans Seviyesinde Büro Yönetimi ve Sekreterlik Eğitimi Veren Meslek Yüksekokulları  416
EK 2.A : Yıllara Göre KPSS Tıbbî Sekreter Alım Sayıları Tablosu  425
EK 2.B : Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön lisans Mezunlarının Dikey Geçiş Sınavı ile Gidebilecekleri Lisans Programları  426
EK 2.C : DGS–2015/1 Bazı üniversitelerin Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön lisans Mezunlarının Dikey Geçiş Sınavında Yerleştirme Sonuçları  426
EK 3 : Yurtdışında Lisans Seviyesinde Büro Yönetimi ve Sekreterlik Eğitimi Programları  427
EK 4 : Bir Yıldan Az veya Bir–İki Yıl Süreli Sertifika Programları  428
EK 5 : Ön Lisans Seviyesinde İki Yıllık Eğitim Veren Programlar  429
Kaynakça  431
Kavram Dizini  445
Yönetim Konusu ile İlgili Bazı Yayınlarımız  447
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020