Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İdari Yargılama Usulü Hukuku
Ocak 2020 / 14. Baskı / 464 Syf.
Fiyatı: 60.00 TL
İndirimli: 54.00 TL (%10)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 13. Ocak 2019 48.00 TL 24.90 TL (%49)Sepete Ekle
   

İdarî işlemlerin hukuka aykırılığına karşı, siyasi ve idarî çeşitli denetim yollarına başvurulabilir. Ancak, ülkemizde, vatandaşlara tanınan bu yolların yetersiz ve etkisiz olması nedeniyle, yargısal başvurunun önemi bir kat daha artmaktadır. İdarî yargı, demokratik hukuk devletinin esasını teşkil eden denetim düşüncesinin ve mekanizmalarının önemli bir bileşenini oluşturur.

Genel olarak yargı işlevinin iki özgül görünümde ortaya çıktığı söylenebilir: Bunlardan biri hukuksal koruma, diğeri de yargısal denetimdir. Hukuksal koruma, sübjektif bireysel hakların gerçekleşmesini, idarenin işlem ve eylemlerinden bireylerin/vatandaşların korunmasını, yargısal denetim ise, objektif hukuk düzeninin korunmasını, diğer bir ifadeyle hukuk devletinin gerçekleşmesini sağlar. Temel işlevi, idarenin hukuka uygunluğunun denetlenmesi ve sağlanması olan bu iki işlev idarî yargıda, diğer yargı kollarına göre, daha çok iç içe geçmiştir. Şöyle ki; idarî yargı birinci işlevi dolayısıyla temel hak ve özgürlüklerin idareye karşı korunmasına ve idare aracılığıyla gerçekleşmesine hizmet ederken, yargısal denetim işlevi dolayısıyla demokrasi düşüncesini somutlaştırmak olan hukukun üstünlüğü ilkesinin hayata geçmesini sağlar.

Konu Başlıkları
İdari Yargılama Usul Hukukuna Giriş
İdari Yargı Hâkimlerinin Hukuki Satüsü
İdari Yargı Kuruluşları
İdari Yargının Görev Alanı
Uyuşmazlık Mahkemesi ve Yargı Yolu Uyuşmazlıkları
İdari Yargıda Davalar
İptal Davası
Tam Yargı Davası
İdari Yargılama Usulü
Barkod: 9789750258824
Yayın Tarihi: Ocak 2020
Baskı Sayısı:  14
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 464
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Ondördüncü Baskı İçin Önsöz  5
Kısaltmalar  25
Birinci Bölüm
İDARİ YARGILAMA USUL HUKUKUNA GİRİŞ
I. İDARENİN YARGISAL DENETİMİNİN AMACI  27
II. İDARENİN YARGISAL DENETİMİ SİSTEMLERİ  28
A. YARGI BİRLİĞİ SİSTEMİ  28
B. İDARİ YARGI SİSTEMİ  29
1. Kavram  29
2. İdari Yargı Tipleri  30
a. Kuruluş Ölçütü  30
b. Görev Ölçütü  31
c. Altlık–Üstlük Ölçütü  31
III. İDARİ YARGININ DOĞUŞU, ÖZELLİKLERİ VE ANAYASAL SINIRLARI  33
A. DOĞUŞU VE GELİŞİMİ  33
1. Fransa’da  33
2. Türkiye’de  34
B. İDARİ YARGI SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ VE ANAYASAL SINIRLARI  36
1. İdari Yargı Sisteminin Özellikleri  36
2. İdari Yargı Sisteminin Anayasal Sınırları  37
a. İdarenin Yargısal Denetiminin Hukuka Uygunluk Denetimi İle Sınırlı Olması  37
b. İdarî İşlem veya Eylem Niteliğinde Yargı Kararı Verilememesi  37
c. Yerindelik Denetimi Yapılamaması  38
ç. Takdir Yetkisini Kaldıracak Nitelikte Yargı Kararı Verilememesi  39
d. Yürütme Görevinin Kanunlarda ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Gösterilen Şekil ve Esaslara Uygun Olarak Yerine Getirilmesini Kısıtlayacak Şekilde Yargı Kararı Verilememesi  39
IV. YARGILAMA YOLLARI VE İDARİ YARGININ DİĞER YARGI DÜZENLERİYLE İLİŞKİSİ  40
A. YARGILAMA VE YARGI YOLU KAVRAMI  40
1. Yargılama Kavramı  40
2. Yargı Yolu (Düzeni) Kavramı  41
a. Anayasa Yargısı  41
b. Adli (Medeni) Yargı  42
c. İdari Yargı  42
ç. Seçim Yargısı  43
d. Hesap Yargısı  43
B. İDARİ YARGININ DİĞER YARGI DÜZENLERİ İLE İLİŞKİSİ  45
1. Anayasa Yargısı İle İlişkisi  45
2. Medeni Yargı İle ilişkisi  46
3. Ceza Yargısı İle İlişkisi  46
V. İDARİ YARGILAMA USULÜ HUKUKU  47
A. TERİM SORUNU VE TANIM  47
B. İDARE HUKUKU İLE İLİŞKİSİ  47
C. İDARİ YARGILAMA USULÜ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  48
1. Anayasa  48
2. Kanunlar ve Bunlara Eşdeğer Metinler  48
3. Yargı Kararları  50
4. Örf ve Adet  50
5. Öğreti  50
İkinci Bölüm
İDARİ YARGI HÂKİMLERİNİN HUKUKİ STATÜSÜ
I. HÂKİMLİK MESLEĞİNE GİRİŞ, HAKİMLERİN BAĞIMSIZLIĞI VE GÜVENCESİ  51
A. HÂKİMLİK MESLEĞİNE GİRİŞ  51
1. Adaylık  51
2. Hâkimliğe Atama  56
B. HÂKİMLİK MESLEĞİ  56
C. HÂKİMLERİN BAĞIMSIZLIĞI VE TEMİNATI  57
1. Hâkimlerin Bağımsızlığı  57
2. Hâkimlik Teminatı  60
II. HÂKİMLERİN SORUMLULUĞU  61
A. DİSİPLİN SORUMLULUĞU  61
B. CEZAİ SORUMLULUK  62
1. Görevleriyle İlgili Suçlar  62
2. Kişisel Suçlar  63
3. Görevden Uzaklaştırma  64
C. BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANI, DAİRE BAŞKANI VE ÜYELERİN SORUMLULUĞU  64
Ç. HUKUKİ SORUMLULUK  66
Üçüncü Bölüm
İDARİ YARGI KURULUŞLARI
I. DANIŞTAY  69
A. YARGISAL GÖREVLERİ  69
1. Temyiz Yeri Olarak  70
2. İlk Derece Mahkemesi Olarak  70
B. YAPISI  73
1. Dava Daireleri  73
2. İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları  76
3. İçtihatları Birleştirme Kurulu  78
4. Danıştay Başkanlar Kurulu  78
5. Danıştay Başkanlık Kurulu  79
C. DANIŞTAY YARGI PERSONELİ  80
II. BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ  83
A. TEŞKİLATI  83
1. Kurulması ve Kaldırılması  83
2. Oluşumu  84
3. Mahkeme Başkanı, Daire Başkanları ve Üyelerin Görevleri  84
4. Başkanlar Kurulu’nun Oluşumu ve Görevleri  88
5. Dairelerin Görevleri  89
6. Mahkeme Başkanı, Daire Başkanları ve Üyelerin Nitelikleri ve Atanmaları  90
7. Dairelerin Çalışma Usulü  90
B. GÖREVLERİ  91
C. İDARİ İŞLER İLE YAZI İŞLERİ HİZMETLERİ  92
1. İdari İşler ve Yazı İşleri Hizmetleri  92
2. Bölge İdare Mahkemesi Adalet Komisyonu  92
III. İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ  94
A. KURULMASI VE KALDIRILMASI  94
B. GÖREVLERİ  95
1. İdare Mahkemelerinin Görevleri  95
2. Vergi Mahkemelerinin Görevleri  95
3. Tek Hâkimle Bakılan Davalar  96
4. Nöbetçi Mahkemelerin Görevleri  97
C. İŞLEYİŞİ  97
IV. ÖZEL MAHKEMELER  98
A. SAYIŞTAY  98
1. Yargısal Görevleri  99
a. Yargılamaya Esas Rapor Aşaması  100
b. Yargılama Aşaması  100
c. Kanun Yolları Aşaması  101
ca. Temyiz  101
cb. Yargılamanın İadesi  102
cc. Karar Düzeltme  102
cç. İçtihatların Birleştirilmesi  103
2. Yapısı  103
a. Daireler  103
b. Daireler Kurulu  104
c. Temyiz Kurulu  104
ç. Genel Kurul  105
3. Konumu  105
4. Kararlarının Niteliği  106
5. Sayıştay Personeli  106
B. YÜKSEK SEÇİM KURULU  108
Dördüncü Bölüm
İDARİ YARGININ GÖREV ALANI
I. İDARİ YARGIDA GÖREV KAVRAMI  111
II. İDARİ YARGININ GÖREV ALANI  111
A. GÖREV ALANININ BELİRLENMESİNDE İLKELER  112
1. İdari Yargının Görev Alanı Anayasa ve Yasalarla Belirlenmiştir  112
2. Yargı Yerlerinin Görevleri Kamu Düzeni İle İlgilidir  112
3. Uyuşmazlığın Niteliği  113
4. Özel Hukuk Kişilerine Karşı İdari Yargı Yerlerinde İdarî Dava Açılamaz  113
5. İdare Tarafından Açılan Davalar Adalet Mahkemelerinde Görülür  114
B. İDARİ YARGININ GÖREV ALANININ BELİRLENMESİNDE ÖLÇÜTLER  114
1. Hâkimiyet – Temşiyet Ölçütü  115
2. Kamu Hizmeti Ölçütü  115
3. İdari İşlem, İdari Eylem, İdari Sözleşme Ölçütü  116
a. İdari İşlem  116
b. İdari Eylem  118
c. İdari Sözleşme  120
III. İDARİ YARGININ GÖREV ALANI DIŞINDA KALAN DAVALAR  121
A. GENEL OLARAK İDARÎ YARGININ GÖREV ALANI DIŞINDAKİ DAVALAR  121
1. Yasama Organının İşlemleri  121
2. Yargı Organlarının İşlemleri  122
3. Seçimle İlgili Uyuşmazlıklar  122
4. İdarenin Özel Hukuk Sözleşmelerinden Doğan Davalar  122
5. Kamu Görevlileri Aleyhine Açılan Davalar  123
6. İdarenin Özel Kişilere Karşı Açtığı Davalar  123
7. Haksız Ödemelerin Geri Alınması Amacıyla Açılan Davalar  124
B. HÜKÜMET TASARRUFLARI VE YASAMA KISINTISI  124
1. Hükümet Tasarrufları  124
a. Fransa’da  124
b. Türkiye’de  126
2. Yasama Kısıntısı  127
a. Terfi İşlemleri ve Kadrosuzluk Nedeniyle Emekliye Ayırma İle İlgili Yüksek Askerî Şura Kararları  128
b. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kararları  129
c. Kanunla Olağanüstü Hallerde Seferberlik ve Savaş Halinde Milli Güvenlik, Kamu Düzeni, Genel Sağlık Nedenleri İle Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilmesinin Sınırlanabilmesi  130
ç. Silahlı Kuvvetler Mensupları Hakkındaki Disiplin Cezaları Yargı Denetimi Dışına Çıkarılabilir  131
d. Olağanüstü Hal ve Savaş Hali Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  131
e. Tahkim Yoluyla Çözülmesi Öngörülen, Kamu Hizmetleriyle İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklar  132
f. Yüksek Hakem Kurulu Kararları  132
g. Yüksek Seçim Kurulu Kararları  133
h. Spor Tahkim Kurulu Kararları  133
C. İDARÎ NİTELİKTE OLMALARINA RAĞMEN İDARÎ YARGININ GÖREV ALANI DIŞINDA TUTULAN DAVALAR  134
1. Kamulaştırma Kanunu’nun Uygulanmasından Doğan Bazı Davalar  134
2. Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Davalar  135
3. Tapu Sicili İle İlgili Davalar  135
4. İcra–İflas Memurlarının Kusurlarından Doğan Zararların Tazmini İçin Açılacak Davalar  136
5. Bazı İş Uyuşmazlıklarından Doğan Davalar  137
6. İdare Taşıtlarının Yaptığı Kazalar Nedeniyle Doğan Zararların Tazmini Amacıyla Açılacak Davalar  138
7. İdarî Para Cezalarına Karşı Yapılacak İtirazlar  139
8. Haksız Yere Tutuklananların, Uğradıkları Zararların Tazmini Amacıyla Açılacak Davalar  139
9. Haciz Dolayısıyla Açılacak İstihkak Davaları  140
10. Eser Sahibi İle İdare İle Arasında Çıkacak Uyuşmazlıklar  140
11. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’ndan Doğan Davalar  140
12. Vasi ve Vesayet Dairesi Kusuru Sonucu Kendilerine Ödenmeyen Zararın Hazinece Tazminine İlişkin Davalar  141
13. Fiilî Yol  141
14. Tahkim Yolu Öngörülen İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklar  144
15. Yap–İşlet–Devret Modeli Çerçevesinde Yapılan Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıklar  145
16. Borsa Üyesi İle Müşteri Arasındaki Uyuşmazlıklar  146
17. Türkiye Futbol Federasyonu’nun İşlemlerine Karşı Açılan Davalar  147
18. Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar  149
19. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan Doğan Davalar  149
20. Kira Uyuşmazlıkları  149
21. Ölüm veya Vücut Bütünlüğünün Yitirilmesinden Doğan Zararların Tazmini Davaları  150
22. Tahkim Usulüne Tabi Uyuşmazlıklar  151
23. Diğer Davalar  153
Beşinci Bölüm
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ VE
YARGI YOLU UYUŞMAZLIKLARI
I. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ  155
II. YARGI YOLU UYUŞMAZLIKLARI  156
A. GÖREV UYUŞMAZLIĞI  156
1. Olumlu Görev Uyuşmazlığı  156
a. Şartları  157
b. Uyuşmazlığın Çıkarılması  157
2. Olumsuz Görev Uyuşmazlığı  158
a. Şartları  159
b. Uyuşmazlığın Giderilmesi  160
B. HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI  161
1. Şartları  162
2. Uyuşmazlığın Giderilmesi  162
Altıncı Bölüm
İDARİ YARGIDA DAVALAR
I. GENEL OLARAK DAVA KAVRAMI VE HUKUK MUHAKEMESİ KANUNUNDA DAVALAR  165
A. GENEL OLARAK DAVA KAVRAMI  165
B. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NDA DAVA TÜRLERİ  166
1. Eda Davaları  166
2. Tespit Davaları  167
3. Yenilik Doğuran (İnşai) Davalar  167
4. Belirsiz Alacak ve Tespit Davaları  168
5. Topluluk Davası  168
II. İDARİ DAVA KAVRAMI VE İDARİ DAVALAR  169
A. İDARİ DAVA KAVRAMI  169
B. İDARİ DAVALAR  171
III. YORUM DAVALARI  172
A. TANIM  172
B. YORUM DAVASININ TÜRLERİ  172
1. Doğrudan Yorum Davası  172
2. Mahkeme Kararı Üzerine Açılan Yorum Davası  173
C. YORUM DAVASININ SONUÇLARI  174
Yedinci Bölüm
İPTAL DAVASI
I. TANIM  175
II. İPTAL DAVASININ ÖZELLİKLERİ  176
A. GENEL OLMASI  176
B. KONUSUNU İDARİ İŞLEMLERİN OLUŞTURMASI  176
C. KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ GEREKEN İŞLEMLER HAKKINDA AÇILMASI  176
Ç. İDARİ İŞLEMİN HUKUKA AYKIRILIĞI NEDENİYLE İPTALİ AMACIYLA AÇILMASI  176
III. KABUL EDİLEBİLİRLİK ŞARTLARI  177
A. GÖREVE İLİŞKİN ŞARTLAR  177
1. Görevli Yargı Yeri  177
2. Davanın Görevsiz Yargı Yerinde Açılması  177
B. KONUYA İLİŞKİN ŞARTLAR  178
1. İdari İşlemin Var Olması  178
2. İdari İşlemin Kesin ve İcraî Nitelikte Olması  181
a. İşlemin Kesin Olması  181
b. İşlemin İcrai (Yürütülmesi Zorunlu) Nitelikte Olması  181
3. İdarî Başvuru Yollarının Tüketilmesi  187
4. İptal Davasının Konusuz Kalması  188
C. DAVACIYA İLİŞKİN ŞART: MENFAAT İHLALİ  189
1. İdari Yargıda Menfaat Kavramı ve Hak–Menfaat İhlali  189
2. Menfaat İhlalinin Tespiti  192
Ç. DAVALIYA İLİŞKİN ŞARTLAR  200
D. SÜRESİNE İLİŞKİN ŞARTLAR  200
E. ŞEKLİNE İLİŞKİN ŞARTLAR  200
IV. İPTAL NEDENLERİ: HUKUKA AYKIRILIK  201
A. YETKİ YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRILIK  201
1. Kişi Yönünden Yetkisizlik (Yetki Gaspı)  201
2. Konu Yönünden Yetkisizlik  202
3. Zaman Yönünden Yetkisizlik  204
4. Yer Yönünden Yetkisizlik  206
5. Fonksiyon Gaspı  206
6. Yetki Devri – Vekâlet – İmza Yetkisinin Devri Kurallarına Aykırılık  207
7. Fiilî Memur Teorisi  207
8. Yetkide Paralellik İlkesine Aykırılık  208
B. ŞEKİL YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRILIK  208
1. Esaslı Şekil Kurallarına Aykırılık  209
a. Yazılı Yapılması Gereken İşlemlerin Sözlü Yapılması  210
b. Gerekçe İlkesine Uyulmaması  210
c. Hazırlık İşlemlerinin Yapılmaması  211
ç. İlgilinin Savunmasının Alınmaması  212
d. Şekil ve Usulde Paralellik İlkesine Aykırılık  213
e. Usul Kurallarına Aykırılık  213
f. Uygulanma Şartı Olarak Şekil Kurallarına Aykırılık  214
2. Tali (İkinci Derecede) Şekil Kurallarına Aykırılık  214
C. SEBEP YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRILIK  215
1. İdari İşlemlerde Sebep Kavramı  216
2. Sebep Unsurunda Hukuka Aykırılık Halleri  216
a. Sebebi Belli İşlemlerde İşlemin Bu Sebebe Dayanmaması  216
b. Sebebi Belirsiz Kavramlarla Gösterilmiş İşlemlerde Hukuka Aykırılık  217
c. Sebebi Hiç Gösterilmemiş İşlemlerde Hukuka Aykırılık  218
Ç. KONU YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRILIK  218
1. İdari İşlemlerde Konu Unsuru  218
2. Konu Unsurunda Hukuka Aykırılık Halleri  219
a. Konusu Mümkün ve Meşru Olmayan İşlemler  219
b. Sebep ve Konu Unsurları Arasındaki İlişkinin Kopuk Olduğu İşlemler  219
c. Kanuna (Pozitif Hukuka) Aykırılık Halleri  219
D. AMAÇ YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRILIK  221
1. İdari İşlemlerde Amaç Unsuru  221
2. Amaç Unsuru Açısından Hukuka Aykırılık Halleri  222
a. Kişisel Amaç Güdülmüş Olması  222
b. Siyasî Amaç Güdülmüş Olması  222
c. Özel Maksadın Aşılması  223
ç. Üçüncü Kişileri Koruma Amacı Güdülmesi  223
d. Usul Bakımından Amaca Aykırılık  223
V. İPTAL DAVASININ SONUÇLARI  223
A. REDDEDİLMESİ YÖNÜNDEN  223
B. İPTAL KARARI YÖNÜNDEN  224
VI. İPTAL KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ  225
Sekizinci Bölüm
TAM YARGI DAVASI
I. TANIM VE TÜRLERİ  229
A. TANIM  229
B. TÜRLERİ  230
1. Tazminat Davaları  230
2. İstirdat (Geri Alma) Davaları  230
3. İdarî Sözleşmelerden Doğan Davalar  230
4. Vergi Davaları  231
II. KABUL EDİLEBİLİRLİK ŞARTLARI  231
A. GÖREVLİ YARGI YERİ  231
B. KONUSUNA İLİŞKİN ŞARTLAR  231
1. İdarî İşlemler Nedeniyle Tam Yargı Davası Açılması  231
a. İptal ve Tam Yargı Davalarının Birlikte Açılması  232
b. İptal Davası Açıldıktan Sonra Tam Yargı Davasının Açılması  232
c. İdarî İşlemlere Karşı Doğrudan Tam Yargı Davası Açılması  233
ç. İdarî İşlemin Uygulanmasından Doğan Zararların Tazmini İçin Tam Yargı Davası Açılması  233
2. İdarî Eylemler Nedeniyle Tam Yargı Davası Açılması  234
3. İdarî Sözleşmeler Nedeniyle Tam Yargı Davası Açılması  235
C. TARAFLARINA İLİŞKİN ŞARTLAR  235
1. Davacı Bakımından  235
2. Davalı Bakımından  236
Ç. SÜRESİNE İLİŞKİN ŞARTLAR  237
D. ŞEKLİNE İLİŞKİN ŞARTLAR  238
III. TAM YARGI DAVASINDA SORUMLULUK NEDENLERİ  238
A. HİZMET KUSURU  240
1. Tanım ve Özellikleri  240
a. Tanım  240
b. Özellikleri  241
2. Hizmet Kusuru Teşkil Eden Haller  242
a. İdari Eylemlere İlişkin Hizmet Kusuru  242
aa. Hizmetin Kötü İşlemesi  242
ab. Hizmetin Geç İşlemesi  243
ac. Hizmetin Hiç İşlememesi  245
b. İdari İşlemlere ilişkin Hizmet Kusuru  247
ba. İdari İşlemin Salt Tesis Edilmesinden Doğan Hizmet Kusuru  247
bb. İdari İşlemin Uygulanmasından Doğan Hizmet Kusuru  247
bc. Mahkeme Kararlarının Yerine Getirilmemesinden Doğan Hizmet Kusuru  248
c. Hukuka Aykırılık ve Kusur  249
ç. Kusurun Derecesi, Kanıtlanması ve Kusur Karinesi  249
ça. Kusurun Derecesi  249
çb. Kusurun Kanıtlanması ve Kusur Karinesi  250
3. Hizmet Kusuru – Kişisel Kusur Ayrımı  251
a. Kavram  251
b. Kişisel Kusur Sayılan Durumlar  252
ba. Ağır Kusurlar  252
bb. Hizmetten Ayrılabilen Kusurlar  253
bc. Suç Sayılan Kusurlar  254
B. İDARENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU  255
1. Kusursuz Sorumluluk İlkeleri  255
a. Risk (Hasar=Tehlike) İlkesi  256
aa. İdarenin Tehlikeli Faaliyetlerde Bulunması ve Tehlikeli Araç Kullanması  256
ab. Mesleki Risk  257
ac. Sosyal Risk  257
b. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi  259
2. Hukuka Uygun İşlemlerde Kusursuz Sorumluluk  261
3. Kamu Hizmetlerine Katılmada Kusursuz Sorumluluk  261
C. İDARENİN SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI  261
1. Zarar Doğurucu Tutum ve Davranış  261
2. İlliyet (Nedensellik) Bağı  262
3. Zarar  262
a. Zararın Belli ve Gerçek Olması  263
b. Zararın Özel Olması  263
c. Maddi Zarar – Manevî Zarar  263
Ç. İDARENİN SORUMLULUĞUNU KALDIRAN YA DA AZALTAN NEDENLER  264
1. Zorlayıcı Sebep  265
2. Beklenilmeyen Haller  265
3. Zarar Görenin Kusuru  266
4. Üçüncü Kişinin Kusuru  267
D. TAZMİNATIN ŞEKLİ VE HESAPLANMASI  267
IV. TAM YARGI KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ  270
V. TAM YARGI DAVASININ SONUÇLARI  271
Dokuzuncu Bölüm
İDARİ YARGILAMA USULÜ
I. İDARİ YARGILAMA USULÜNÜN ÖZELLİKLERİ  273
A. KENDİLİĞİNDEN (RESEN) ARAŞTIRMA İLKESİ  273
B. YAZILILIK İLKESİ  274
C. BASİTLİK VE UCUZLUK İLKESİ (USUL EKONOMİSİ)  274
Ç. SAVCILIK  275
II. İDARİ YARGIDA GÖREV VE YETKİ  276
A. GÖREV  276
1. Görev Kurallarının Hukuki Niteliği  276
2. Mahkemece Görev Konusunun İncelenmesi  277
3. Görev Uyuşmazlıkları ve Giderilmesi  278
a. Olumsuz Görev Uyuşmazlıkları  278
aa. Danıştay’ın Daireleri Arasında  278
ab. İdare ve Vergi Mahkemeleri Arasında  278
ac. Danıştay İle İdare ve Vergi Mahkemeleri Arasında  278
b. Olumsuz Görev Uyuşmazlıklarının Giderilmesi  279
B. YETKİ  279
1. Yetki Kurallarının Hukuki Niteliği  279
2. Genel Yetki  280
3. Özel Yetki Kuralları  281
a. Kamu Görevlilerine İlişkin Davalarda Yetki  281
b. Taşınmaz Mallara İlişkin Davalarda Yetki  285
c. Yerel Yönetimleri İlgilendiren Mevzuatın Uygulanmasından Doğan Davalarda Yetki  286
ç. Taşınır Mallara İlişkin Davalarda Yetki  286
d. Tam Yargı Davalarında Yetki  287
da. İdari Sözleşmelerden Doğan Tam Yargı Davalarında  287
db. İdari İşlemlerden Doğan Tam Yargı Davalarında  287
dc. İdari Eylemden Doğan Tam Yargı Davalarında  288
dç. Bayındırlık ve Ulaştırma gibi Bir Hizmetin Yürütülmesinden Doğan Tam Yargı Davalarında  288
dd. Diğer Tam Yargı Davalarında  288
e. Vergi Uyuşmazlıklarında Yetkili Mahkeme  289
4. Olumsuz Yetki Uyuşmazlığı ve Giderilmesi  289
a. Olumsuz Yetki Uyuşmazlığı  289
b. Yetki Uyuşmazlığının Giderilmesi  290
C. YARGI YERİ BELİRTİLMESİ (MERCİ TAYİNİ)  290
1. Görevli ve Yetkili mahkemenin Davaya Bakmasına Fiili veya Hukukî Engel Çıkması  290
a. Fiilî Engel  290
b. Hukukî Engel  291
2. İki Mahkemenin Yetki Sınırında Tereddüt Edilmesi  291
3. Olumlu Görev ve Yetki Uyuşmazlıkları  292
4. Yargı Yeri Belirtilmesinde Yetki ve İzlenecek Usul  292
a. Yargı Yeri Belirtilmesinde Yetki  292
b. Yargı Yeri Belirtilmesinde İzlenecek Usul  292
III. İDARİ DAVALARDA TARAFLAR  293
A. EHLİYET  293
1. Objektif Ehliyet  293
a. Davada Taraf Olma Ehliyeti  293
b. Dava Açabilme Ehliyeti  294
ba. Tam Dava Ehliyeti  294
bb. Sınırlı Dava Ehliyetine Sahip Olanlar  295
bc. Dava Ehliyeti Olmayanlar  295
bç. Yabancıların Durumu  295
c. Objektif Ehliyet İdari Davalarda Kabul Edilebilirlik Şartıdır  296
2. Sübjektif Ehliyet  297
a. Menfaat İhlali  297
b. Hak İhlali  298
B. DAVALI  299
1. Davalının Tespiti Kamu Düzeniyle İlgilidir  299
2. Davalının Tespiti  299
3. Husumetin Yöneltilmesi  299
4. Husumetin Yanlış Gösterilmesi  300
C. DAVAYA VEKÂLET  300
Ç. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN TARAFLARIN YANINDA YER ALMASI  303
1. Davaya Katılma (Feri Müdahale)  303
2. Davanın İhbarı  305
IV. İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ  306
A. TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  306
B. DAVA AÇMA SÜRESİ TÜRLERİ  308
1. İdari Yargılama Usulü Kanununda Dava Açma Süreleri  308
a. Genel Dava Açma Süresi  308
b. İvedi Yargılama Usulüne Tabi İdari Davalarda  308
c. Merkezi ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulüne Tabi İdari Davalarda  309
2. Özel Dava Açma Süresi  309
a. 213 Sayılı Vergi Usulü Kanunu’nun Mükerrer 49’uncu Maddesinin (a) Fıkrasına Göre Emlak Vergisine Ait Bedel ve Değerlerine Karşı Açılan Davalarda  309
b. İdare Mahkemelerinde Açılacak İdari Davalarda  309
c. Vergi Mahkemelerinde Açılacak İdari Davalarda  310
C. SÜRENİN BAŞLANGICI  311
1. İdari Davalarda  311
a. Yazılı Bildirimde  311
b. İdareye Başvuru Durumunda  313
ba. İdari İşlem ve Eylemler İçin  313
bb. Vergi İşlemleri İçin  314
c. İlan Yoluyla Bildirimlerde  315
ç. Düzenleyici İşlemlere Karşı Açılacak Davalarda  316
d. İdari İşlemler Nedeniyle Açılacak Tam Yargı Davalarında  316
e. İdari Eylemler Nedeniyle Açılacak Tam Yargı Davalarında  317
f. İdarî Sözleşmeler Nedeniyle Açılacak Tam Yargı Davalarında  318
2. Vergi Davalarında  319
a. Tahakkuku Tahsile Bağlı Vergilerde  319
b. Tebliğ Yapılan Hallerde veya Tebliğ Yerine Geçen İşlemlerde  319
c. Tebliğ Yerine Geçen İşlemlerde  320
ç. Tevkif Yoluyla Alınan Vergilerde  321
d. Tescile Bağlı Vergilerde  321
e. Vergi Dairesinin Davacı Olduğu Davalarda  322
f. İhtirazi Kayıtla Beyan Edilen Vergilerde  322
Ç. SÜRELERİN HESAPLANMASI  323
1. Süreler, Tebliğ, Yayın veya İlan Tarihini İzleyen Günden İtibaren İşlemeye Başlar  323
2. Tatil Günlerinin Sürelere Etkisi  324
3. Sürelerin Çalışmaya Ara Verme Zamanına Rastlaması  324
4. Sürelerin Çalışmaya Ara Verme Zamanına Rastlaması  325
D. SÜRELERİN DURMASI VE EK SÜRELER  326
1. Üst İdari Makamlara Başvuru Durumunda Sürelerin Durması  326
a. İdari Yargılama Usulü Kanunu’na Göre Üst Makama Başvuru  326
b. Gümrük Kanunu’na Göre Üst Makama Başvuru  329
c. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na Başvuru  330
ç. Kamu Denetçiliği Kurumu’na Başvuruda  331
d. İdari Uyuşmazlıkların Sulh Yoluyla Halli Amacıyla İdareye Başvuruda  332
2. Mücbir Sebebin Dava Açma Süresini Durdurup Durdurmayacağı  333
3. Ek Süreler  334
a. Görevsiz Yargı Yerine Başvurmada Ek Süreler  334
b. Dava Dilekçesinin Reddini Gerektiren Eksikliklerin Giderilmesi İçin Ek Süre  335
c. Vergi Usul Kanunu’nda Öngörülen Ek Süre  335
E. DAVA SÜRESİNİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI  336
V. İDARÎ YARGIDA DAVA AÇILMASI VE SONUÇLARI  337
A. DAVA DİLEKÇESİ  337
B. DAVA DİLEKÇESİNİN VERİLECEĞİ YERLER  338
C. DİLEKÇELER ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEM  338
1. Dava Açılırken Harç ve Posta Giderinin Ödenmemiş veya Eksik Ödenmiş Olması  339
2. Davanın Yürütülmesi Sırasında Harç ve Posta Giderinin Ödenmemiş veya Eksik Ödenmiş Olması  340
Ç. AYNI DİLEKÇE İLE DAVA AÇILABİLECEK HALLER  340
1. Tek Dilekçe İle Birden Çok Dava Açılması  340
a. Dava Konusu Olacak Kararlar Arasında Maddî veya Hukukî Bağlılık Ya Da Sebep Sonuç İlişkisi Bulunmalıdır  341
b. Kararlara Karşı Açılacak Davalara Bakmak Aynı Yargı Düzeninin ve Aynı Yargı Yerinin Görevi Olmalıdır  342
c. Süre Yönünden De Her İki Karara Karşı Dava Açma İmkânı Bulunmalıdır  343
ç. Kararlar Aynı Türden İşlemler Olmalıdır  343
d. Dava Konusu Kararlar Arasında, Davalı Yönünden De Uygunluk Bulunmalıdır  343
2. Birden Çok Kişinin Tek Dilekçe İle Dava Açabilmesi  343
3. Birlikte Dava Açılma Şartlarının İncelenmesi  344
D. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI  345
1. Davaların Birleştirilmesi  345
a. Aynı Mahkemede Görülmekte Olan Davaların Birleştirilmesi  345
b. Ayrı Mahkemelerdeki Davaların Birleştirilmesi  345
ba. Bağlantının Danıştay’ca incelenmesi  346
bb. Bağlantının bölge idare mahkemesince incelenmesi  347
2. Bağlantı İsteminin Mahkemece Kabul Edilmemesi  347
3. Davaların Ayrılması  348
E. DAVA AÇMANIN SONUÇLARI  348
1. Zamanaşımının Kesilmesi  348
2. Dersdestlik  348
3. Hüküm Verme Zorunluluğu  350
4. İddia ve Savunmanın Sınırlandırılması  350
VI. DAVA SÜRECİNDE TARAF İSTEKLERİ  351
A. İVEDİLİK GEREKTİREN TARAF İSTEKLERİ  351
1. İdarî Yargıda Deliller ve Delil Tespiti  351
a. İdarî Yargıda Deliller  351
b. İdarî Yargıda Delil Tespiti  351
ba. Dava Açılmadan Önce  352
bb. Dava Açıldıktan Sonra  352
2. Yürütmenin Durdurulması  353
a. Nitelikleri  354
aa. İstisnai Olması  354
ab. Geçici Bir Tedbir Olması  354
ac. Ara Kararı Niteliğinde Olması  355
b. Yürütmenin Durdurulması Şartları  355
ba. Şekle İlişkin Şartlar  355
baa. Açılmış Bir İptal Davasının Bulunması  356
bab. Taraflardan Birinin Talep Etmesi  356
bac. Yürütmenin Durdurulması Kararının Bir Teminat Karşılığı Verilmesi  356
baç. Yürütmenin Durdurulması Kararlarının Gerekçeli Olması  356
bb. Esasa İlişkin Şartlar  357
bba. İdarî İşlemin Uygulanması Halinde “Telafisi Güç veya İmkânsız Zararlar” Doğmalıdır  357
bbb. İdarî İşlem Açıkça Hukuka Aykırı Olmalıdır  358
c. Yürütmenin Durdurulması Kararı  359
ç. Yürütmenin Durdurulması Kararlarına İtiraz  361
ça. İtirazın Fayda ve Sakıncaları  361
çb. İtirazın Yapılacağı Yerler ve Usûlü  363
d. Vergi Davalarında Yürütmenin Durdurulması  364
f. Yürütmenin Durdurulması Kararının Sonuçları  365
h. Yürütmenin Durdurulması Kararlarının Kaldırılmasının İstenebilmesi  366
B. İVEDİLİK GEREKTİRMEYEN BİLGİ TOPLAMA İSTEMLERİ  367
1. Bilirkişi İncelemesi  367
2. Keşif  368
C. DAVA SÜRECİNDE YARGILAMAYI DURDURAN İSTEMLER  369
1. Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklı Olması, Çekinmesi ve Reddi  369
a. Ret Sebepleri  369
b. Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklı Olması  370
c. Hâkimin Çekinmesi ve Reddi Usûlü  370
ç. Çekinme ve Reddin Karara Bağlanması  371
ça. Danıştay’da  372
çb. Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemelerinde  372
2. Anayasa’ya Aykırılık İddiası  373
3. Tarafların Kişilik ve Niteliğinde Değişiklik  374
a. Taraflardan Birinin Ölmesi  374
b. Taraflardan Birinin Vesayet Altına Alınması veya Kendisine Kayyım Ya Da Kanunî Müşavir Tayin Edilmesi  375
c. Gösterilen Adrese Tebligat Yapılamaması  375
Ç. DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ  376
1. Feragat  376
2. Kabul  380
VII. DOSYALARIN İNCELENMESİ VE KARAR  382
A. İLK İNCELEME VE SONUÇLARI  382
1. Dilekçeler Üzerine İlk İnceleme  382
2. İlk İnceleme Üzerine Verilecek Karar  383
a. Görev ve Yetki  383
b. Ehliyet  384
c. Süre Aşımı  385
ç. İdari Davaya Konu Olabilecek İşlemler  385
d. Husumet  386
e. Dava Dilekçesindeki Sakatlıklar  386
f. İdarî Merci Tecavüzü  387
3. Dava ve Cevap Dilekçelerinin Bildirilmesi  389
a. Normal İdari Davalarda  389
b. İvedi Yargılama Usulüne Tabi Uyuşmazlıklar Nedeniyle Açılan İdari Davalarda  390
c. Merkezi ve Ortak Sınavlar ve Bu Sınavlara İlişkin İşlemler İle Sınav Sonuçları Hakkında Açılan Davalara İlişkin Yargılama Usulünde  391
B. YARGILAMA VE HÜKÜM  392
1. Dosyaların İncelenmesi  392
a. Yazılı Yargılama Usulünde  392
b. İvedi Yargılama Usulünde  394
c. Merkezi ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulünde  397
2. Duruşma  398
3. Davaların Karara Bağlanması  400
VIII. YARGI KARARLARININ UYGULANMASI  401
A. MAHKEME KARARLARININ UYGULANMASI ZORUNLUDUR  401
B. KARARLARIN UYGULANMA SÜRESİ  402
C. KARARLARIN UYGULANMAMASI VEYA GECİKTİRİLMESİ  404
Ç. TAM YARGI KARARLARININ UYGULANMAMASI  404
D. KARARLARIN UYGULANMAMASI VEYA GECİKTİRİLMESİNİN SONUÇLARI  406
1. İdarenin Sorumluluğunu Gerektirmesi: Tazminat  406
2. Gecikme Faizi  407
IX. İDARÎ YARGIDA KANUN YOLLARI  409
A. İSTİNAF  411
1. İstinaf Kavramı  411
2. İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlar  412
3. İstinaf Yoluna Başvurulamayacak Kararlar  414
a. Nihai Kararlar  414
b. Nihai Olmayan Kararlar  415
4. İstinaf Usulü  416
B. TEMYİZ  417
1. Temyiz Yerleri  417
2. Temyize Konu Kararlar  417
a. Danıştay Dava Dairelerinin İlk Derece Mahkemesi Olarak Verdikleri Temyize Konu Kararları  418
b. Bölge İdare Mahkemelerinin İstinaf İncelemesi Sonucunda Verdikleri Temyize Konu Kararları  419
3. Temyiz Edilemeyecek Kararlar  420
4. Temyiz Sebepleri  423
a. İlk Derece Mahkemesince Görev ve Yetki Dışında Bir İşe Bakılmış Olması  423
b. Temyiz Olunan Kararın Hukuka Aykırı Olması  424
c. Usul Hükümlerinin Uygulanmasında Kararı Etkileyebilecek Nitelikte Hata veya Eksikliklerin Bulunması  425
5. Temyiz Yoluna Başvurma  427
6. Temyiz Süresi  427
7. Temyiz Dilekçesi  428
8. Temyiz veya İstinaf Yoluna Başvurmanın Kararın Yürütülmesine Etkisi  430
9. Temyiz İncelemesi  431
10. Kanun Yararına Temyiz  433
C. YARGILAMANIN YENİLENMESİ  433
1. Şartları  434
2. Yenilenme Sebepleri  434
3. Yargılamanın Yenilenmesi Süresi  435
4. Yargılamanın Yenilenmesi Usulü  435
X. AÇIKLAMA  436
XI. YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİ  437
EK: DANIŞTAY DAVA DAİRELERİ ARASINDA İŞBÖLÜMÜ  439
Yararlanılan Kaynaklar  447
Kavram Dizini  455
 


Zehreddin Aslan
Eylül 2019
59.00 TL
İndirimli: 53.10 TL (%10)
Sepete Ekle
Kamile Türkoğlu Üstün
Haziran 2019
89.90 TL
Sepete Ekle
Cafer Ergen
Ocak 2008
83.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Ondördüncü Baskı İçin Önsöz  5
Kısaltmalar  25
Birinci Bölüm
İDARİ YARGILAMA USUL HUKUKUNA GİRİŞ
I. İDARENİN YARGISAL DENETİMİNİN AMACI  27
II. İDARENİN YARGISAL DENETİMİ SİSTEMLERİ  28
A. YARGI BİRLİĞİ SİSTEMİ  28
B. İDARİ YARGI SİSTEMİ  29
1. Kavram  29
2. İdari Yargı Tipleri  30
a. Kuruluş Ölçütü  30
b. Görev Ölçütü  31
c. Altlık–Üstlük Ölçütü  31
III. İDARİ YARGININ DOĞUŞU, ÖZELLİKLERİ VE ANAYASAL SINIRLARI  33
A. DOĞUŞU VE GELİŞİMİ  33
1. Fransa’da  33
2. Türkiye’de  34
B. İDARİ YARGI SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ VE ANAYASAL SINIRLARI  36
1. İdari Yargı Sisteminin Özellikleri  36
2. İdari Yargı Sisteminin Anayasal Sınırları  37
a. İdarenin Yargısal Denetiminin Hukuka Uygunluk Denetimi İle Sınırlı Olması  37
b. İdarî İşlem veya Eylem Niteliğinde Yargı Kararı Verilememesi  37
c. Yerindelik Denetimi Yapılamaması  38
ç. Takdir Yetkisini Kaldıracak Nitelikte Yargı Kararı Verilememesi  39
d. Yürütme Görevinin Kanunlarda ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Gösterilen Şekil ve Esaslara Uygun Olarak Yerine Getirilmesini Kısıtlayacak Şekilde Yargı Kararı Verilememesi  39
IV. YARGILAMA YOLLARI VE İDARİ YARGININ DİĞER YARGI DÜZENLERİYLE İLİŞKİSİ  40
A. YARGILAMA VE YARGI YOLU KAVRAMI  40
1. Yargılama Kavramı  40
2. Yargı Yolu (Düzeni) Kavramı  41
a. Anayasa Yargısı  41
b. Adli (Medeni) Yargı  42
c. İdari Yargı  42
ç. Seçim Yargısı  43
d. Hesap Yargısı  43
B. İDARİ YARGININ DİĞER YARGI DÜZENLERİ İLE İLİŞKİSİ  45
1. Anayasa Yargısı İle İlişkisi  45
2. Medeni Yargı İle ilişkisi  46
3. Ceza Yargısı İle İlişkisi  46
V. İDARİ YARGILAMA USULÜ HUKUKU  47
A. TERİM SORUNU VE TANIM  47
B. İDARE HUKUKU İLE İLİŞKİSİ  47
C. İDARİ YARGILAMA USULÜ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  48
1. Anayasa  48
2. Kanunlar ve Bunlara Eşdeğer Metinler  48
3. Yargı Kararları  50
4. Örf ve Adet  50
5. Öğreti  50
İkinci Bölüm
İDARİ YARGI HÂKİMLERİNİN HUKUKİ STATÜSÜ
I. HÂKİMLİK MESLEĞİNE GİRİŞ, HAKİMLERİN BAĞIMSIZLIĞI VE GÜVENCESİ  51
A. HÂKİMLİK MESLEĞİNE GİRİŞ  51
1. Adaylık  51
2. Hâkimliğe Atama  56
B. HÂKİMLİK MESLEĞİ  56
C. HÂKİMLERİN BAĞIMSIZLIĞI VE TEMİNATI  57
1. Hâkimlerin Bağımsızlığı  57
2. Hâkimlik Teminatı  60
II. HÂKİMLERİN SORUMLULUĞU  61
A. DİSİPLİN SORUMLULUĞU  61
B. CEZAİ SORUMLULUK  62
1. Görevleriyle İlgili Suçlar  62
2. Kişisel Suçlar  63
3. Görevden Uzaklaştırma  64
C. BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANI, DAİRE BAŞKANI VE ÜYELERİN SORUMLULUĞU  64
Ç. HUKUKİ SORUMLULUK  66
Üçüncü Bölüm
İDARİ YARGI KURULUŞLARI
I. DANIŞTAY  69
A. YARGISAL GÖREVLERİ  69
1. Temyiz Yeri Olarak  70
2. İlk Derece Mahkemesi Olarak  70
B. YAPISI  73
1. Dava Daireleri  73
2. İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları  76
3. İçtihatları Birleştirme Kurulu  78
4. Danıştay Başkanlar Kurulu  78
5. Danıştay Başkanlık Kurulu  79
C. DANIŞTAY YARGI PERSONELİ  80
II. BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ  83
A. TEŞKİLATI  83
1. Kurulması ve Kaldırılması  83
2. Oluşumu  84
3. Mahkeme Başkanı, Daire Başkanları ve Üyelerin Görevleri  84
4. Başkanlar Kurulu’nun Oluşumu ve Görevleri  88
5. Dairelerin Görevleri  89
6. Mahkeme Başkanı, Daire Başkanları ve Üyelerin Nitelikleri ve Atanmaları  90
7. Dairelerin Çalışma Usulü  90
B. GÖREVLERİ  91
C. İDARİ İŞLER İLE YAZI İŞLERİ HİZMETLERİ  92
1. İdari İşler ve Yazı İşleri Hizmetleri  92
2. Bölge İdare Mahkemesi Adalet Komisyonu  92
III. İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ  94
A. KURULMASI VE KALDIRILMASI  94
B. GÖREVLERİ  95
1. İdare Mahkemelerinin Görevleri  95
2. Vergi Mahkemelerinin Görevleri  95
3. Tek Hâkimle Bakılan Davalar  96
4. Nöbetçi Mahkemelerin Görevleri  97
C. İŞLEYİŞİ  97
IV. ÖZEL MAHKEMELER  98
A. SAYIŞTAY  98
1. Yargısal Görevleri  99
a. Yargılamaya Esas Rapor Aşaması  100
b. Yargılama Aşaması  100
c. Kanun Yolları Aşaması  101
ca. Temyiz  101
cb. Yargılamanın İadesi  102
cc. Karar Düzeltme  102
cç. İçtihatların Birleştirilmesi  103
2. Yapısı  103
a. Daireler  103
b. Daireler Kurulu  104
c. Temyiz Kurulu  104
ç. Genel Kurul  105
3. Konumu  105
4. Kararlarının Niteliği  106
5. Sayıştay Personeli  106
B. YÜKSEK SEÇİM KURULU  108
Dördüncü Bölüm
İDARİ YARGININ GÖREV ALANI
I. İDARİ YARGIDA GÖREV KAVRAMI  111
II. İDARİ YARGININ GÖREV ALANI  111
A. GÖREV ALANININ BELİRLENMESİNDE İLKELER  112
1. İdari Yargının Görev Alanı Anayasa ve Yasalarla Belirlenmiştir  112
2. Yargı Yerlerinin Görevleri Kamu Düzeni İle İlgilidir  112
3. Uyuşmazlığın Niteliği  113
4. Özel Hukuk Kişilerine Karşı İdari Yargı Yerlerinde İdarî Dava Açılamaz  113
5. İdare Tarafından Açılan Davalar Adalet Mahkemelerinde Görülür  114
B. İDARİ YARGININ GÖREV ALANININ BELİRLENMESİNDE ÖLÇÜTLER  114
1. Hâkimiyet – Temşiyet Ölçütü  115
2. Kamu Hizmeti Ölçütü  115
3. İdari İşlem, İdari Eylem, İdari Sözleşme Ölçütü  116
a. İdari İşlem  116
b. İdari Eylem  118
c. İdari Sözleşme  120
III. İDARİ YARGININ GÖREV ALANI DIŞINDA KALAN DAVALAR  121
A. GENEL OLARAK İDARÎ YARGININ GÖREV ALANI DIŞINDAKİ DAVALAR  121
1. Yasama Organının İşlemleri  121
2. Yargı Organlarının İşlemleri  122
3. Seçimle İlgili Uyuşmazlıklar  122
4. İdarenin Özel Hukuk Sözleşmelerinden Doğan Davalar  122
5. Kamu Görevlileri Aleyhine Açılan Davalar  123
6. İdarenin Özel Kişilere Karşı Açtığı Davalar  123
7. Haksız Ödemelerin Geri Alınması Amacıyla Açılan Davalar  124
B. HÜKÜMET TASARRUFLARI VE YASAMA KISINTISI  124
1. Hükümet Tasarrufları  124
a. Fransa’da  124
b. Türkiye’de  126
2. Yasama Kısıntısı  127
a. Terfi İşlemleri ve Kadrosuzluk Nedeniyle Emekliye Ayırma İle İlgili Yüksek Askerî Şura Kararları  128
b. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kararları  129
c. Kanunla Olağanüstü Hallerde Seferberlik ve Savaş Halinde Milli Güvenlik, Kamu Düzeni, Genel Sağlık Nedenleri İle Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilmesinin Sınırlanabilmesi  130
ç. Silahlı Kuvvetler Mensupları Hakkındaki Disiplin Cezaları Yargı Denetimi Dışına Çıkarılabilir  131
d. Olağanüstü Hal ve Savaş Hali Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  131
e. Tahkim Yoluyla Çözülmesi Öngörülen, Kamu Hizmetleriyle İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklar  132
f. Yüksek Hakem Kurulu Kararları  132
g. Yüksek Seçim Kurulu Kararları  133
h. Spor Tahkim Kurulu Kararları  133
C. İDARÎ NİTELİKTE OLMALARINA RAĞMEN İDARÎ YARGININ GÖREV ALANI DIŞINDA TUTULAN DAVALAR  134
1. Kamulaştırma Kanunu’nun Uygulanmasından Doğan Bazı Davalar  134
2. Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Davalar  135
3. Tapu Sicili İle İlgili Davalar  135
4. İcra–İflas Memurlarının Kusurlarından Doğan Zararların Tazmini İçin Açılacak Davalar  136
5. Bazı İş Uyuşmazlıklarından Doğan Davalar  137
6. İdare Taşıtlarının Yaptığı Kazalar Nedeniyle Doğan Zararların Tazmini Amacıyla Açılacak Davalar  138
7. İdarî Para Cezalarına Karşı Yapılacak İtirazlar  139
8. Haksız Yere Tutuklananların, Uğradıkları Zararların Tazmini Amacıyla Açılacak Davalar  139
9. Haciz Dolayısıyla Açılacak İstihkak Davaları  140
10. Eser Sahibi İle İdare İle Arasında Çıkacak Uyuşmazlıklar  140
11. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’ndan Doğan Davalar  140
12. Vasi ve Vesayet Dairesi Kusuru Sonucu Kendilerine Ödenmeyen Zararın Hazinece Tazminine İlişkin Davalar  141
13. Fiilî Yol  141
14. Tahkim Yolu Öngörülen İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklar  144
15. Yap–İşlet–Devret Modeli Çerçevesinde Yapılan Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıklar  145
16. Borsa Üyesi İle Müşteri Arasındaki Uyuşmazlıklar  146
17. Türkiye Futbol Federasyonu’nun İşlemlerine Karşı Açılan Davalar  147
18. Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar  149
19. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan Doğan Davalar  149
20. Kira Uyuşmazlıkları  149
21. Ölüm veya Vücut Bütünlüğünün Yitirilmesinden Doğan Zararların Tazmini Davaları  150
22. Tahkim Usulüne Tabi Uyuşmazlıklar  151
23. Diğer Davalar  153
Beşinci Bölüm
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ VE
YARGI YOLU UYUŞMAZLIKLARI
I. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ  155
II. YARGI YOLU UYUŞMAZLIKLARI  156
A. GÖREV UYUŞMAZLIĞI  156
1. Olumlu Görev Uyuşmazlığı  156
a. Şartları  157
b. Uyuşmazlığın Çıkarılması  157
2. Olumsuz Görev Uyuşmazlığı  158
a. Şartları  159
b. Uyuşmazlığın Giderilmesi  160
B. HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI  161
1. Şartları  162
2. Uyuşmazlığın Giderilmesi  162
Altıncı Bölüm
İDARİ YARGIDA DAVALAR
I. GENEL OLARAK DAVA KAVRAMI VE HUKUK MUHAKEMESİ KANUNUNDA DAVALAR  165
A. GENEL OLARAK DAVA KAVRAMI  165
B. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NDA DAVA TÜRLERİ  166
1. Eda Davaları  166
2. Tespit Davaları  167
3. Yenilik Doğuran (İnşai) Davalar  167
4. Belirsiz Alacak ve Tespit Davaları  168
5. Topluluk Davası  168
II. İDARİ DAVA KAVRAMI VE İDARİ DAVALAR  169
A. İDARİ DAVA KAVRAMI  169
B. İDARİ DAVALAR  171
III. YORUM DAVALARI  172
A. TANIM  172
B. YORUM DAVASININ TÜRLERİ  172
1. Doğrudan Yorum Davası  172
2. Mahkeme Kararı Üzerine Açılan Yorum Davası  173
C. YORUM DAVASININ SONUÇLARI  174
Yedinci Bölüm
İPTAL DAVASI
I. TANIM  175
II. İPTAL DAVASININ ÖZELLİKLERİ  176
A. GENEL OLMASI  176
B. KONUSUNU İDARİ İŞLEMLERİN OLUŞTURMASI  176
C. KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ GEREKEN İŞLEMLER HAKKINDA AÇILMASI  176
Ç. İDARİ İŞLEMİN HUKUKA AYKIRILIĞI NEDENİYLE İPTALİ AMACIYLA AÇILMASI  176
III. KABUL EDİLEBİLİRLİK ŞARTLARI  177
A. GÖREVE İLİŞKİN ŞARTLAR  177
1. Görevli Yargı Yeri  177
2. Davanın Görevsiz Yargı Yerinde Açılması  177
B. KONUYA İLİŞKİN ŞARTLAR  178
1. İdari İşlemin Var Olması  178
2. İdari İşlemin Kesin ve İcraî Nitelikte Olması  181
a. İşlemin Kesin Olması  181
b. İşlemin İcrai (Yürütülmesi Zorunlu) Nitelikte Olması  181
3. İdarî Başvuru Yollarının Tüketilmesi  187
4. İptal Davasının Konusuz Kalması  188
C. DAVACIYA İLİŞKİN ŞART: MENFAAT İHLALİ  189
1. İdari Yargıda Menfaat Kavramı ve Hak–Menfaat İhlali  189
2. Menfaat İhlalinin Tespiti  192
Ç. DAVALIYA İLİŞKİN ŞARTLAR  200
D. SÜRESİNE İLİŞKİN ŞARTLAR  200
E. ŞEKLİNE İLİŞKİN ŞARTLAR  200
IV. İPTAL NEDENLERİ: HUKUKA AYKIRILIK  201
A. YETKİ YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRILIK  201
1. Kişi Yönünden Yetkisizlik (Yetki Gaspı)  201
2. Konu Yönünden Yetkisizlik  202
3. Zaman Yönünden Yetkisizlik  204
4. Yer Yönünden Yetkisizlik  206
5. Fonksiyon Gaspı  206
6. Yetki Devri – Vekâlet – İmza Yetkisinin Devri Kurallarına Aykırılık  207
7. Fiilî Memur Teorisi  207
8. Yetkide Paralellik İlkesine Aykırılık  208
B. ŞEKİL YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRILIK  208
1. Esaslı Şekil Kurallarına Aykırılık  209
a. Yazılı Yapılması Gereken İşlemlerin Sözlü Yapılması  210
b. Gerekçe İlkesine Uyulmaması  210
c. Hazırlık İşlemlerinin Yapılmaması  211
ç. İlgilinin Savunmasının Alınmaması  212
d. Şekil ve Usulde Paralellik İlkesine Aykırılık  213
e. Usul Kurallarına Aykırılık  213
f. Uygulanma Şartı Olarak Şekil Kurallarına Aykırılık  214
2. Tali (İkinci Derecede) Şekil Kurallarına Aykırılık  214
C. SEBEP YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRILIK  215
1. İdari İşlemlerde Sebep Kavramı  216
2. Sebep Unsurunda Hukuka Aykırılık Halleri  216
a. Sebebi Belli İşlemlerde İşlemin Bu Sebebe Dayanmaması  216
b. Sebebi Belirsiz Kavramlarla Gösterilmiş İşlemlerde Hukuka Aykırılık  217
c. Sebebi Hiç Gösterilmemiş İşlemlerde Hukuka Aykırılık  218
Ç. KONU YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRILIK  218
1. İdari İşlemlerde Konu Unsuru  218
2. Konu Unsurunda Hukuka Aykırılık Halleri  219
a. Konusu Mümkün ve Meşru Olmayan İşlemler  219
b. Sebep ve Konu Unsurları Arasındaki İlişkinin Kopuk Olduğu İşlemler  219
c. Kanuna (Pozitif Hukuka) Aykırılık Halleri  219
D. AMAÇ YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRILIK  221
1. İdari İşlemlerde Amaç Unsuru  221
2. Amaç Unsuru Açısından Hukuka Aykırılık Halleri  222
a. Kişisel Amaç Güdülmüş Olması  222
b. Siyasî Amaç Güdülmüş Olması  222
c. Özel Maksadın Aşılması  223
ç. Üçüncü Kişileri Koruma Amacı Güdülmesi  223
d. Usul Bakımından Amaca Aykırılık  223
V. İPTAL DAVASININ SONUÇLARI  223
A. REDDEDİLMESİ YÖNÜNDEN  223
B. İPTAL KARARI YÖNÜNDEN  224
VI. İPTAL KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ  225
Sekizinci Bölüm
TAM YARGI DAVASI
I. TANIM VE TÜRLERİ  229
A. TANIM  229
B. TÜRLERİ  230
1. Tazminat Davaları  230
2. İstirdat (Geri Alma) Davaları  230
3. İdarî Sözleşmelerden Doğan Davalar  230
4. Vergi Davaları  231
II. KABUL EDİLEBİLİRLİK ŞARTLARI  231
A. GÖREVLİ YARGI YERİ  231
B. KONUSUNA İLİŞKİN ŞARTLAR  231
1. İdarî İşlemler Nedeniyle Tam Yargı Davası Açılması  231
a. İptal ve Tam Yargı Davalarının Birlikte Açılması  232
b. İptal Davası Açıldıktan Sonra Tam Yargı Davasının Açılması  232
c. İdarî İşlemlere Karşı Doğrudan Tam Yargı Davası Açılması  233
ç. İdarî İşlemin Uygulanmasından Doğan Zararların Tazmini İçin Tam Yargı Davası Açılması  233
2. İdarî Eylemler Nedeniyle Tam Yargı Davası Açılması  234
3. İdarî Sözleşmeler Nedeniyle Tam Yargı Davası Açılması  235
C. TARAFLARINA İLİŞKİN ŞARTLAR  235
1. Davacı Bakımından  235
2. Davalı Bakımından  236
Ç. SÜRESİNE İLİŞKİN ŞARTLAR  237
D. ŞEKLİNE İLİŞKİN ŞARTLAR  238
III. TAM YARGI DAVASINDA SORUMLULUK NEDENLERİ  238
A. HİZMET KUSURU  240
1. Tanım ve Özellikleri  240
a. Tanım  240
b. Özellikleri  241
2. Hizmet Kusuru Teşkil Eden Haller  242
a. İdari Eylemlere İlişkin Hizmet Kusuru  242
aa. Hizmetin Kötü İşlemesi  242
ab. Hizmetin Geç İşlemesi  243
ac. Hizmetin Hiç İşlememesi  245
b. İdari İşlemlere ilişkin Hizmet Kusuru  247
ba. İdari İşlemin Salt Tesis Edilmesinden Doğan Hizmet Kusuru  247
bb. İdari İşlemin Uygulanmasından Doğan Hizmet Kusuru  247
bc. Mahkeme Kararlarının Yerine Getirilmemesinden Doğan Hizmet Kusuru  248
c. Hukuka Aykırılık ve Kusur  249
ç. Kusurun Derecesi, Kanıtlanması ve Kusur Karinesi  249
ça. Kusurun Derecesi  249
çb. Kusurun Kanıtlanması ve Kusur Karinesi  250
3. Hizmet Kusuru – Kişisel Kusur Ayrımı  251
a. Kavram  251
b. Kişisel Kusur Sayılan Durumlar  252
ba. Ağır Kusurlar  252
bb. Hizmetten Ayrılabilen Kusurlar  253
bc. Suç Sayılan Kusurlar  254
B. İDARENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU  255
1. Kusursuz Sorumluluk İlkeleri  255
a. Risk (Hasar=Tehlike) İlkesi  256
aa. İdarenin Tehlikeli Faaliyetlerde Bulunması ve Tehlikeli Araç Kullanması  256
ab. Mesleki Risk  257
ac. Sosyal Risk  257
b. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi  259
2. Hukuka Uygun İşlemlerde Kusursuz Sorumluluk  261
3. Kamu Hizmetlerine Katılmada Kusursuz Sorumluluk  261
C. İDARENİN SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI  261
1. Zarar Doğurucu Tutum ve Davranış  261
2. İlliyet (Nedensellik) Bağı  262
3. Zarar  262
a. Zararın Belli ve Gerçek Olması  263
b. Zararın Özel Olması  263
c. Maddi Zarar – Manevî Zarar  263
Ç. İDARENİN SORUMLULUĞUNU KALDIRAN YA DA AZALTAN NEDENLER  264
1. Zorlayıcı Sebep  265
2. Beklenilmeyen Haller  265
3. Zarar Görenin Kusuru  266
4. Üçüncü Kişinin Kusuru  267
D. TAZMİNATIN ŞEKLİ VE HESAPLANMASI  267
IV. TAM YARGI KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ  270
V. TAM YARGI DAVASININ SONUÇLARI  271
Dokuzuncu Bölüm
İDARİ YARGILAMA USULÜ
I. İDARİ YARGILAMA USULÜNÜN ÖZELLİKLERİ  273
A. KENDİLİĞİNDEN (RESEN) ARAŞTIRMA İLKESİ  273
B. YAZILILIK İLKESİ  274
C. BASİTLİK VE UCUZLUK İLKESİ (USUL EKONOMİSİ)  274
Ç. SAVCILIK  275
II. İDARİ YARGIDA GÖREV VE YETKİ  276
A. GÖREV  276
1. Görev Kurallarının Hukuki Niteliği  276
2. Mahkemece Görev Konusunun İncelenmesi  277
3. Görev Uyuşmazlıkları ve Giderilmesi  278
a. Olumsuz Görev Uyuşmazlıkları  278
aa. Danıştay’ın Daireleri Arasında  278
ab. İdare ve Vergi Mahkemeleri Arasında  278
ac. Danıştay İle İdare ve Vergi Mahkemeleri Arasında  278
b. Olumsuz Görev Uyuşmazlıklarının Giderilmesi  279
B. YETKİ  279
1. Yetki Kurallarının Hukuki Niteliği  279
2. Genel Yetki  280
3. Özel Yetki Kuralları  281
a. Kamu Görevlilerine İlişkin Davalarda Yetki  281
b. Taşınmaz Mallara İlişkin Davalarda Yetki  285
c. Yerel Yönetimleri İlgilendiren Mevzuatın Uygulanmasından Doğan Davalarda Yetki  286
ç. Taşınır Mallara İlişkin Davalarda Yetki  286
d. Tam Yargı Davalarında Yetki  287
da. İdari Sözleşmelerden Doğan Tam Yargı Davalarında  287
db. İdari İşlemlerden Doğan Tam Yargı Davalarında  287
dc. İdari Eylemden Doğan Tam Yargı Davalarında  288
dç. Bayındırlık ve Ulaştırma gibi Bir Hizmetin Yürütülmesinden Doğan Tam Yargı Davalarında  288
dd. Diğer Tam Yargı Davalarında  288
e. Vergi Uyuşmazlıklarında Yetkili Mahkeme  289
4. Olumsuz Yetki Uyuşmazlığı ve Giderilmesi  289
a. Olumsuz Yetki Uyuşmazlığı  289
b. Yetki Uyuşmazlığının Giderilmesi  290
C. YARGI YERİ BELİRTİLMESİ (MERCİ TAYİNİ)  290
1. Görevli ve Yetkili mahkemenin Davaya Bakmasına Fiili veya Hukukî Engel Çıkması  290
a. Fiilî Engel  290
b. Hukukî Engel  291
2. İki Mahkemenin Yetki Sınırında Tereddüt Edilmesi  291
3. Olumlu Görev ve Yetki Uyuşmazlıkları  292
4. Yargı Yeri Belirtilmesinde Yetki ve İzlenecek Usul  292
a. Yargı Yeri Belirtilmesinde Yetki  292
b. Yargı Yeri Belirtilmesinde İzlenecek Usul  292
III. İDARİ DAVALARDA TARAFLAR  293
A. EHLİYET  293
1. Objektif Ehliyet  293
a. Davada Taraf Olma Ehliyeti  293
b. Dava Açabilme Ehliyeti  294
ba. Tam Dava Ehliyeti  294
bb. Sınırlı Dava Ehliyetine Sahip Olanlar  295
bc. Dava Ehliyeti Olmayanlar  295
bç. Yabancıların Durumu  295
c. Objektif Ehliyet İdari Davalarda Kabul Edilebilirlik Şartıdır  296
2. Sübjektif Ehliyet  297
a. Menfaat İhlali  297
b. Hak İhlali  298
B. DAVALI  299
1. Davalının Tespiti Kamu Düzeniyle İlgilidir  299
2. Davalının Tespiti  299
3. Husumetin Yöneltilmesi  299
4. Husumetin Yanlış Gösterilmesi  300
C. DAVAYA VEKÂLET  300
Ç. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN TARAFLARIN YANINDA YER ALMASI  303
1. Davaya Katılma (Feri Müdahale)  303
2. Davanın İhbarı  305
IV. İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ  306
A. TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  306
B. DAVA AÇMA SÜRESİ TÜRLERİ  308
1. İdari Yargılama Usulü Kanununda Dava Açma Süreleri  308
a. Genel Dava Açma Süresi  308
b. İvedi Yargılama Usulüne Tabi İdari Davalarda  308
c. Merkezi ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulüne Tabi İdari Davalarda  309
2. Özel Dava Açma Süresi  309
a. 213 Sayılı Vergi Usulü Kanunu’nun Mükerrer 49’uncu Maddesinin (a) Fıkrasına Göre Emlak Vergisine Ait Bedel ve Değerlerine Karşı Açılan Davalarda  309
b. İdare Mahkemelerinde Açılacak İdari Davalarda  309
c. Vergi Mahkemelerinde Açılacak İdari Davalarda  310
C. SÜRENİN BAŞLANGICI  311
1. İdari Davalarda  311
a. Yazılı Bildirimde  311
b. İdareye Başvuru Durumunda  313
ba. İdari İşlem ve Eylemler İçin  313
bb. Vergi İşlemleri İçin  314
c. İlan Yoluyla Bildirimlerde  315
ç. Düzenleyici İşlemlere Karşı Açılacak Davalarda  316
d. İdari İşlemler Nedeniyle Açılacak Tam Yargı Davalarında  316
e. İdari Eylemler Nedeniyle Açılacak Tam Yargı Davalarında  317
f. İdarî Sözleşmeler Nedeniyle Açılacak Tam Yargı Davalarında  318
2. Vergi Davalarında  319
a. Tahakkuku Tahsile Bağlı Vergilerde  319
b. Tebliğ Yapılan Hallerde veya Tebliğ Yerine Geçen İşlemlerde  319
c. Tebliğ Yerine Geçen İşlemlerde  320
ç. Tevkif Yoluyla Alınan Vergilerde  321
d. Tescile Bağlı Vergilerde  321
e. Vergi Dairesinin Davacı Olduğu Davalarda  322
f. İhtirazi Kayıtla Beyan Edilen Vergilerde  322
Ç. SÜRELERİN HESAPLANMASI  323
1. Süreler, Tebliğ, Yayın veya İlan Tarihini İzleyen Günden İtibaren İşlemeye Başlar  323
2. Tatil Günlerinin Sürelere Etkisi  324
3. Sürelerin Çalışmaya Ara Verme Zamanına Rastlaması  324
4. Sürelerin Çalışmaya Ara Verme Zamanına Rastlaması  325
D. SÜRELERİN DURMASI VE EK SÜRELER  326
1. Üst İdari Makamlara Başvuru Durumunda Sürelerin Durması  326
a. İdari Yargılama Usulü Kanunu’na Göre Üst Makama Başvuru  326
b. Gümrük Kanunu’na Göre Üst Makama Başvuru  329
c. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na Başvuru  330
ç. Kamu Denetçiliği Kurumu’na Başvuruda  331
d. İdari Uyuşmazlıkların Sulh Yoluyla Halli Amacıyla İdareye Başvuruda  332
2. Mücbir Sebebin Dava Açma Süresini Durdurup Durdurmayacağı  333
3. Ek Süreler  334
a. Görevsiz Yargı Yerine Başvurmada Ek Süreler  334
b. Dava Dilekçesinin Reddini Gerektiren Eksikliklerin Giderilmesi İçin Ek Süre  335
c. Vergi Usul Kanunu’nda Öngörülen Ek Süre  335
E. DAVA SÜRESİNİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI  336
V. İDARÎ YARGIDA DAVA AÇILMASI VE SONUÇLARI  337
A. DAVA DİLEKÇESİ  337
B. DAVA DİLEKÇESİNİN VERİLECEĞİ YERLER  338
C. DİLEKÇELER ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEM  338
1. Dava Açılırken Harç ve Posta Giderinin Ödenmemiş veya Eksik Ödenmiş Olması  339
2. Davanın Yürütülmesi Sırasında Harç ve Posta Giderinin Ödenmemiş veya Eksik Ödenmiş Olması  340
Ç. AYNI DİLEKÇE İLE DAVA AÇILABİLECEK HALLER  340
1. Tek Dilekçe İle Birden Çok Dava Açılması  340
a. Dava Konusu Olacak Kararlar Arasında Maddî veya Hukukî Bağlılık Ya Da Sebep Sonuç İlişkisi Bulunmalıdır  341
b. Kararlara Karşı Açılacak Davalara Bakmak Aynı Yargı Düzeninin ve Aynı Yargı Yerinin Görevi Olmalıdır  342
c. Süre Yönünden De Her İki Karara Karşı Dava Açma İmkânı Bulunmalıdır  343
ç. Kararlar Aynı Türden İşlemler Olmalıdır  343
d. Dava Konusu Kararlar Arasında, Davalı Yönünden De Uygunluk Bulunmalıdır  343
2. Birden Çok Kişinin Tek Dilekçe İle Dava Açabilmesi  343
3. Birlikte Dava Açılma Şartlarının İncelenmesi  344
D. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI  345
1. Davaların Birleştirilmesi  345
a. Aynı Mahkemede Görülmekte Olan Davaların Birleştirilmesi  345
b. Ayrı Mahkemelerdeki Davaların Birleştirilmesi  345
ba. Bağlantının Danıştay’ca incelenmesi  346
bb. Bağlantının bölge idare mahkemesince incelenmesi  347
2. Bağlantı İsteminin Mahkemece Kabul Edilmemesi  347
3. Davaların Ayrılması  348
E. DAVA AÇMANIN SONUÇLARI  348
1. Zamanaşımının Kesilmesi  348
2. Dersdestlik  348
3. Hüküm Verme Zorunluluğu  350
4. İddia ve Savunmanın Sınırlandırılması  350
VI. DAVA SÜRECİNDE TARAF İSTEKLERİ  351
A. İVEDİLİK GEREKTİREN TARAF İSTEKLERİ  351
1. İdarî Yargıda Deliller ve Delil Tespiti  351
a. İdarî Yargıda Deliller  351
b. İdarî Yargıda Delil Tespiti  351
ba. Dava Açılmadan Önce  352
bb. Dava Açıldıktan Sonra  352
2. Yürütmenin Durdurulması  353
a. Nitelikleri  354
aa. İstisnai Olması  354
ab. Geçici Bir Tedbir Olması  354
ac. Ara Kararı Niteliğinde Olması  355
b. Yürütmenin Durdurulması Şartları  355
ba. Şekle İlişkin Şartlar  355
baa. Açılmış Bir İptal Davasının Bulunması  356
bab. Taraflardan Birinin Talep Etmesi  356
bac. Yürütmenin Durdurulması Kararının Bir Teminat Karşılığı Verilmesi  356
baç. Yürütmenin Durdurulması Kararlarının Gerekçeli Olması  356
bb. Esasa İlişkin Şartlar  357
bba. İdarî İşlemin Uygulanması Halinde “Telafisi Güç veya İmkânsız Zararlar” Doğmalıdır  357
bbb. İdarî İşlem Açıkça Hukuka Aykırı Olmalıdır  358
c. Yürütmenin Durdurulması Kararı  359
ç. Yürütmenin Durdurulması Kararlarına İtiraz  361
ça. İtirazın Fayda ve Sakıncaları  361
çb. İtirazın Yapılacağı Yerler ve Usûlü  363
d. Vergi Davalarında Yürütmenin Durdurulması  364
f. Yürütmenin Durdurulması Kararının Sonuçları  365
h. Yürütmenin Durdurulması Kararlarının Kaldırılmasının İstenebilmesi  366
B. İVEDİLİK GEREKTİRMEYEN BİLGİ TOPLAMA İSTEMLERİ  367
1. Bilirkişi İncelemesi  367
2. Keşif  368
C. DAVA SÜRECİNDE YARGILAMAYI DURDURAN İSTEMLER  369
1. Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklı Olması, Çekinmesi ve Reddi  369
a. Ret Sebepleri  369
b. Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklı Olması  370
c. Hâkimin Çekinmesi ve Reddi Usûlü  370
ç. Çekinme ve Reddin Karara Bağlanması  371
ça. Danıştay’da  372
çb. Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemelerinde  372
2. Anayasa’ya Aykırılık İddiası  373
3. Tarafların Kişilik ve Niteliğinde Değişiklik  374
a. Taraflardan Birinin Ölmesi  374
b. Taraflardan Birinin Vesayet Altına Alınması veya Kendisine Kayyım Ya Da Kanunî Müşavir Tayin Edilmesi  375
c. Gösterilen Adrese Tebligat Yapılamaması  375
Ç. DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ  376
1. Feragat  376
2. Kabul  380
VII. DOSYALARIN İNCELENMESİ VE KARAR  382
A. İLK İNCELEME VE SONUÇLARI  382
1. Dilekçeler Üzerine İlk İnceleme  382
2. İlk İnceleme Üzerine Verilecek Karar  383
a. Görev ve Yetki  383
b. Ehliyet  384
c. Süre Aşımı  385
ç. İdari Davaya Konu Olabilecek İşlemler  385
d. Husumet  386
e. Dava Dilekçesindeki Sakatlıklar  386
f. İdarî Merci Tecavüzü  387
3. Dava ve Cevap Dilekçelerinin Bildirilmesi  389
a. Normal İdari Davalarda  389
b. İvedi Yargılama Usulüne Tabi Uyuşmazlıklar Nedeniyle Açılan İdari Davalarda  390
c. Merkezi ve Ortak Sınavlar ve Bu Sınavlara İlişkin İşlemler İle Sınav Sonuçları Hakkında Açılan Davalara İlişkin Yargılama Usulünde  391
B. YARGILAMA VE HÜKÜM  392
1. Dosyaların İncelenmesi  392
a. Yazılı Yargılama Usulünde  392
b. İvedi Yargılama Usulünde  394
c. Merkezi ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulünde  397
2. Duruşma  398
3. Davaların Karara Bağlanması  400
VIII. YARGI KARARLARININ UYGULANMASI  401
A. MAHKEME KARARLARININ UYGULANMASI ZORUNLUDUR  401
B. KARARLARIN UYGULANMA SÜRESİ  402
C. KARARLARIN UYGULANMAMASI VEYA GECİKTİRİLMESİ  404
Ç. TAM YARGI KARARLARININ UYGULANMAMASI  404
D. KARARLARIN UYGULANMAMASI VEYA GECİKTİRİLMESİNİN SONUÇLARI  406
1. İdarenin Sorumluluğunu Gerektirmesi: Tazminat  406
2. Gecikme Faizi  407
IX. İDARÎ YARGIDA KANUN YOLLARI  409
A. İSTİNAF  411
1. İstinaf Kavramı  411
2. İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlar  412
3. İstinaf Yoluna Başvurulamayacak Kararlar  414
a. Nihai Kararlar  414
b. Nihai Olmayan Kararlar  415
4. İstinaf Usulü  416
B. TEMYİZ  417
1. Temyiz Yerleri  417
2. Temyize Konu Kararlar  417
a. Danıştay Dava Dairelerinin İlk Derece Mahkemesi Olarak Verdikleri Temyize Konu Kararları  418
b. Bölge İdare Mahkemelerinin İstinaf İncelemesi Sonucunda Verdikleri Temyize Konu Kararları  419
3. Temyiz Edilemeyecek Kararlar  420
4. Temyiz Sebepleri  423
a. İlk Derece Mahkemesince Görev ve Yetki Dışında Bir İşe Bakılmış Olması  423
b. Temyiz Olunan Kararın Hukuka Aykırı Olması  424
c. Usul Hükümlerinin Uygulanmasında Kararı Etkileyebilecek Nitelikte Hata veya Eksikliklerin Bulunması  425
5. Temyiz Yoluna Başvurma  427
6. Temyiz Süresi  427
7. Temyiz Dilekçesi  428
8. Temyiz veya İstinaf Yoluna Başvurmanın Kararın Yürütülmesine Etkisi  430
9. Temyiz İncelemesi  431
10. Kanun Yararına Temyiz  433
C. YARGILAMANIN YENİLENMESİ  433
1. Şartları  434
2. Yenilenme Sebepleri  434
3. Yargılamanın Yenilenmesi Süresi  435
4. Yargılamanın Yenilenmesi Usulü  435
X. AÇIKLAMA  436
XI. YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİ  437
EK: DANIŞTAY DAVA DAİRELERİ ARASINDA İŞBÖLÜMÜ  439
Yararlanılan Kaynaklar  447
Kavram Dizini  455
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020