Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İcra – İflas Suçları
Disiplinsizlik Eylemleri ve Yargılama Usulü
Ocak 2020 / 6. Baskı / 592 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 155.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Dört bölümden oluşan eserde; icra ve iflas suçları, tazyik ve disiplin hapsini gerektiren eylemler, Çek Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'dan kaynaklanan ve icra ceza mahkemesinde görülen davalar, icra ceza mahkemesinde uygulanan yargılama usulü anlatılmaktadır.

Suç ve disiplinsizlik eylemlerinin her birinin maddi ve manevi unsuru açıklanarak; istinaf mahkemeleri kararları ve Yargıtay'ın ilgili dairesinin en yeni içtihatları suç ve eylem türü ile ilgili açıklamalardan sonra yer almaktadır.

Kitapta, icra ceza mahkemeleri görev alanına giren suçlar ve disiplinsizlik eylemlerinin yargılama usulüne ve bu husustaki yasal boşlukların nasıl doldurulduğuna geniş yer verilmektedir.

Konu Başlıkları
İcra ve İflas Suçlarının Unsurları
Disiplin Hapsi ve Tazyik Hapsinin Mahiyeti
Çek Kanunu'ndan Kaynaklanan Ceza Davaları
İcra Ceza Mahkemesinde Yargılama Usulü
Her Bir Suç ve Disiplinsizlik Eylemiyle İlgili İçtihatlar
Barkod: 9789750258268
Yayın Tarihi: Ocak 2020
Baskı Sayısı:  6
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 592
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Altıncı Baskıya Önsöz  5
Birinci Bölüm
İCRA VE İFLAS KANUNUNDA DÜZENLENEN SUÇLAR
TARİHSEL SÜREÇ  17
İCRA İFLAS KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN YAPTIRIMLARIN AMACI  19
ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK KASDİYLE MEVCUDUNU EKSİLTME SUÇU (M. 331)  22
AÇIKLAMALAR  22
I. Suçların Maddi Unsurları  23
A. Borçlunun Mevcudunu Azaltması Suçu  23
B. Taşınmaz Rehini Kapsamında Bulunan Eklentinin Rehin Alacaklısına Zarar Vermek Kastı ile Taşınmaz Dışına Çıkarılması Suçu  24
II. Suçların Manevi Unsuru  24
III. Suçların Cezası  25
A. Hapis Cezası  25
B. Adli Para Cezası  27
C. “Zincirleme Suç ve Fikri İçtima’nın” Bu Suçta Uygulanıp Uygulanamayacağı Sorunu  28
IV. Yargılama Usulü  30
A. Suçun Faili  30
B. Yetkili ve Görevli Mahkeme  30
C. Davanın Açılma Usulü  30
D. Suç Tarihi  31
E. Birleştirme Yasağı  31
F. Şikâyet Süresi  31
G. Suça İştirak  32
H. İcra Ceza Mahkemesinde Uygulanacak Usul (İİK. m. 349)  32
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  34
A. Dava Zamanaşımı (TCK. m. 66)  34
B. Ceza Zamanaşımı (TCK. m. 68)  34
VI. Uzlaşma, Ön Ödeme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  35
İÇTİHATLAR  39
İSTİNAF KARARLARI  76
ACZİNE KENDİ FİİLİYLE SEBEBİYET VERME VEYA VAZİYETİNİN FENALIĞINI BİLEREK AĞIRLAŞTIRMA SUÇU (M. 332)  78
AÇIKLAMALAR  78
I. Suçun Maddi Unsurları  78
II. Suçun Manevi Unsuru  79
III. Yargılama Usulü  79
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  80
V. Suçun Cezası  81
İÇTİHATLAR  82
İFLAS VE KONKORDATO İŞLERİNDE KİŞİSEL MENFAAT TEMİN ETME SUÇU (M. 333)  89
AÇIKLAMALAR  89
I. Suçun Maddi Unsuru  89
II. Suçun Manevi Unsuru  89
III. Sanık  89
IV. Yargılama Usulü  90
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  92
VI. Suçun Cezası  93
YÖNETİCİNİN TİCARİ İŞLETME BORCUNU ÖDEMEME SUÇU (M. 333/A)  95
AÇIKLAMALAR  95
I. Suçun Maddi Unsuru  95
II. Suçun Manevi Unsuru  96
III. Yargılama Usulü  96
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  97
V. Suçun Cezası  98
İÇTİHATLAR  99
UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMADA YETKİLİ KİMSELERİ HATAYA DÜŞÜRME YA DA KONKORDATO VEYA YENİDEN YAPILANDIRMA KOŞULLARINA UYMAMA SUÇU (M. 334)  112
AÇIKLAMALAR  112
I. Suçun Maddi Unsuru  112
II. Suçun Manevi Unsuru  112
III. Yargılama Usulü  112
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  113
V. Suçun Cezası  114
İÇTİHAT  115
KİRACININ EŞYA KAÇIRMA VE KİRALANANI İŞGAL ETTİRME SUÇU (M. 335)  116
AÇIKLAMALAR  116
I. Hapis Hakkı İçin Defter Yapılması İle İlgili Genel Açıklamalar (İİK. m. 270)  116
II. Suçun Maddi Unsuru  118
III. Suçun Manevi Unsuru  118
IV. Yargılama Usulü  118
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  119
VI. Suçun Cezası  120
MÜFLİSİN MALLARINI VERMEME SUÇU (M. 336)  122
AÇIKLAMALAR  122
I. Suçun Maddi Unsuru  122
II. Suçun Manevi Unsuru  122
III. Yargılama Usulü  122
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  123
V. Suçun Cezası  124
TİCARETİ TERK SUÇU (M. 337/A)  125
AÇIKLAMALAR  125
I. Ticareti Terkle İlgili Genel Açıklamalar  125
II. Suçun Maddi Unsuru  127
III. Suçun Manevi Unsuru  128
IV. Yargılama Usulü  128
A. Sanık  128
B. Yetkili ve Görevli Mahkeme  129
C. Davanın Açılma Usulü  129
D. Suç Tarihi  129
E. Birleştirme Yasağı  129
F. Şikâyet Süresi  130
G. İcra Ceza Mahkemesinde Uygulanacak Usul: (İİK. m. 349)  130
H. Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanamayacağı Sorunu  131
I. Uzlaşma, Önödeme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  132
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  132
VI. Suçun Cezası  133
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  134
İÇTİHATLAR  137
YALAN BEYANDA BULUNMA SUÇU (M. 338)  166
AÇIKLAMALAR  166
I. Yalan Beyanda Bulunma Suçu (m. 338/1)  167
A. Suçun Maddi Unsurları  167
B. Suçun Manevi Unsuru  171
C. Yargılama Usulü  171
D. Dava ve Ceza Zamanaşımı  172
E. Suçun Cezası  173
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  174
İÇTİHATLAR  175
İCRA DAİRESİNCE TESLİM EDİLEN TAŞINMAZ VEYA GEMİYE TEKRAR GİRME SUÇU (M. 342)  203
AÇIKLAMALAR  203
I. Genel Olarak  203
II. Suçun Unsurları  204
III. Suçun Manevi Unsuru  205
IV. Yargılama Usulü  205
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  208
VI. Suçun Cezası  209
İÇTİHATLAR  209
SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEME SUÇU (M. 345/A)  216
AÇIKLAMALAR  216
I. Genel Olarak  216
II. Sermaye Şirketlerinde Kimler İflas İstemekle Yükümlüdür  217
III. Sermaye Şirketinin İflasını İstememe Suçunun Maddi Unsurları  219
IV. Suçun Manevi Unsuru  219
V. Yargılama Usulü  220
VI. Dava ve Ceza Zamanaşımı  220
VII. Suçun Cezası  221
İÇTİHATLAR  223
ARTIRMADAN ÇEKİLME SUÇU (M. 345/B)  241
AÇIKLAMALAR  241
I. Suçun Maddi Unsurları  241
II. Suçun Manevi Unsuru  241
III. Suçun Cezası  241
IV. Yargılama Usulü  242
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  245
TAKSİRATLI İFLAS HALLERİ (M. 310)  247
AÇIKLAMALAR  247
İÇTİHATLAR  252
HİLELİ İFLAS HALLERİ (M. 311)  255
AÇIKLAMALAR  255
İÇTİHATLAR  258
İkinci Bölüm
İCRA VE İFLAS KANUNUNDA DÜZENLENEN
DİSİPLİNSİZLİK EYLEMLERİ
GENEL OLARAK  263
MÜFLİSİN İFLAS DAİRESİNİN EMİRLERİNE UYMAMA VE MALLARINI TESLİM ETMEME EYLEMİ (M. 337/2)  267
AÇIKLAMALAR  267
I. Mal Beyanında Bulunmama Eylemi (m. 337/1)  267
II. Müflisin İflas Dairesinin Emirlerine Uymama ve Mallarını Teslim Etmeme Eylemi (m. 337/2)  267
A. İflas İdaresinin Şikâyeti Üzerine Disiplin Hapsine Hükmedilecek Haller  267
B. Eylemin Cezası  268
1. Disiplin Hapsi  268
2. Disiplin Hapsinin Özellikleri  270
3. Diğer Kanunlarda Disiplin Hapsini Gerektiren Eylemler  270
4. Disiplin Hapsi ile Tazyik Hapsi Arasındaki Temel Fark  272
III. Yargılama Usulü  272
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  274
V. İnfaz Aşamasında Disiplin ve Tazyik Hapsi Cezasının, Hapis Cezalarından Farkları  274
İÇTİHATLAR  275
HAKKINDA ACİZ VESİKASI OLAN BORÇLUNUN ASGARİ ÜCRETİN ÜSTÜNDEKİ KAZANCINI İCRA DAİRESİNE YATIRMAMA EYLEMİ (M. 338/2)  277
AÇIKLAMALAR  277
I. Eylemin Maddi Unsurları  277
II. Borçlu (Fail)  278
III. Eylemin Cezası  278
A. Tazyik Hapsi  278
B. Tazyik Hapsinin Özellikleri  279
C. Disiplin Hapsi ile Tazyik Hapsi Arasındaki Temel Fark  280
IV. Yargılama Usulü  280
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  282
BEYANDAN SONRA MAL VE KAZANÇTAKİ ARTIŞI BİLDİRMEME EYLEMİ (M. 339)  283
AÇIKLAMALAR  283
I. Eylemin Unsurları  283
II. Eylemin Cezası  284
III. Yargılama Usulü  284
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  286
İÇTİHATLAR  287
TAAHHÜDÜ İHLAL EYLEMİ (M. 340)  289
AÇIKLAMALAR  289
I. Madde İle İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı  289
II. Eylemin Unsurları  291
A. Yasal Taksit Hakkının Kullanılması Yolu İle Ödeme Taahhüdü (m. 111 göre)  292
B. Alacaklının Kabulü İle Ödeme Taahhüdü  293
III. Eylemin Cezası  296
III. Yargılama Usulü  297
IV. İcra Ceza Mahkemesi Kararına Karşı Yasa Yolu (İtiraz)  299
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  300
İÇTİHATLAR  300
ÇOCUK TESLİMİ KARARINA UYMAMA EYLEMİ (M. 341)  343
AÇIKLAMALAR  343
I. Genel Açıklamalar  343
A. Mevcut Düzenlemeye Karşı Eleştiri ve Önerilerimiz  343
B. 5717 Sayılı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun Kapsamındaki İlamların İnfazı  344
II. Eylemin Unsurları  345
III. Eylemin Cezası  347
IV. Yargılama Usulü  347
V. İcra Ceza Mahkemesi Kararına Karşı Yasa Yolu (İtiraz)  349
VI. Dava ve Ceza Zamanaşımı  350
İÇTİHATLAR  350
BİR İŞİN YAPILMASINA VEYA YAPILMAMASINA YAHUT İRTİFAK HAKLARIYLA GEMİ ÜZERİNDEKİ İNTİFA HAKLARINA DAİR İLAMA AYKIRILIK EYLEMİ (M. 343)  356
AÇIKLAMALAR  356
I. Eylemin Unsurları  356
II. Eylemin Cezası  357
III. Yargılama Usulü  358
IV. İcra Ceza Mahkemesi Kararına Karşı İtiraz  358
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  359
VI. Tedbir Kararlarına Uymama Eylemi (HMK. m. 398)  359
İÇTİHATLAR  359
NAFAKAYA İLİŞKİN KARARLARA UYMAMA EYLEMİ (M. 344)  363
AÇIKLAMALAR  363
I. Eylemin Unsurları  363
II. Eylemin Cezası  365
III. Yargılama Usulü  365
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  368
İÇTİHATLAR  368
MAL BEYANINDA BULUNMAMA EYLEMİ (M. 76)  384
AÇIKLAMALAR  384
I. Mal Beyanında Bulunma ve İçeriği (m. 74)  384
II. Mal Beyanında Bulunmamanın Müeyyidesi  385
İÇTİHATLAR  387
Üçüncü Bölüm
I– AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNDAN KAYNAKLANAN VE İCRA CEZA MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUN GEREĞİNCE MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMAMA EYLEMİ (6183 S. K. M. 60)  391
AÇIKLAMALAR  391
I. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun Maddesine Göre Mal Beyanında Bulunma Usulü (6183 s. K. m. 59)  391
II. Mal Bildiriminde Bulunmayanın Cezalandırılması  394
III. Hapisle Tazyik Cezasının Özellikleri  395
IV. Hapisle Tazyik Kararı Verebilmenin Koşulları  396
V. Hapsen Tazyik Kararlarının İnfazı  397
İÇTİHATLAR  398
II– ÇEK KANUNUNDAN KAYNAKLANAN VE İCRA CEZA MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
I. KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEME SUÇU  401
A. Suçun Maddi Unsurları  401
1. Çekin Unsurlarının Tam Olması  401
2. Çekin Süresinde İbrazı  402
İSTİNAF KARARLARI  402
İÇTİHATLAR  407
3. Karşılıksızlık İşlemi  411
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  412
B. Eylemin Manevi Unsuru  413
C. Şikayet Hakkının Süresi İçinde Kullanılması  414
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  416
İÇTİHATLAR  424
D. Çekle İgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçunun Faili ve Çek Hesabı Açma Yasağı Uygulanacak Kişiler  426
1. Genel Olarak  426
2. Gerçek Kişinin Düzenlediği Çekte Fail  427
3. Tüzel Kişiler Adına Düzenlenen Çekte Fail  427
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  428
İÇTİHATLAR  434
E. Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararı Vermeye Yetkili ve Görevli Mahkeme  435
1. Görevli Mahkeme  435
2. Yetkili Mahkeme  435
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  435
F. Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçunun Müeyyidesi  436
1. Adli Para Cezası  436
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  437
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  438
2. Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı  446
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  448
İÇTİHATLAR  448
3. Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçunda İçtima  449
G. Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçunda Yargılama Usulü  449
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  451
H. Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçunda Kanun Yolu (İstinaf Yolu)  455
I. Hükmün Bütün Sonuçlarıyla Ortadan Kaldırılması  455
1. Çek Bedelinin Faiziyle Birlikte Ödenmesi  455
2. Müştekinin Şikâyetten Vazgeçmesi  455
3. İnfazdan İtibaren Belli Sürenin Geçmesi İle Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağının Kaldırılması  456
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  456
İÇTİHATLAR  458
Dördüncü Bölüm
İCRA VE İFLAS SUÇLARI VE DİSİPLİNSİZLİK EYLEMLERİNİN YARGILAMA USULÜ
HÜKMİ ŞAHISLARIN MUAMELELERİNDE KİMLERİN CEZA GÖRECEĞİ (M. 345)  461
AÇIKLAMALAR  461
I. Genel Olarak  461
II. Ticaret Şirketlerinde Kimler Sorumlu Tutulacaktır  462
A. Anonim Şirket  462
B. Limited Şirketler  463
C. Kolektif Şirketler  463
D. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler  464
E. Kooperatiflerde Temsil  464
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  464
İÇTİHATLAR  466
GÖREV VE BİRLEŞTİRİLME YASAĞI (M. 346)  474
AÇIKLAMALAR  474
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  475
İÇTİHATLAR  476
ŞİKÂYET SÜRESİ (M. 347)  479
AÇIKLAMALAR  479
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  480
İÇTİHATLAR  482
YETKİLİ İCRA CEZA MAHKEMESİ (M. 348)  498
AÇIKLAMALAR  498
İÇTİHATLAR  498
İCRA CEZA MAHKEMESİNDE MUHAKEME USULÜ (M. 349)  502
AÇIKLAMALAR  502
I. Genel Olarak  502
II. İcra–İflas Suçları ve Disiplinsizlik Eylemlerinde Yargılama Usulü  503
III. Eski Hale Getirme  506
IV. İcra Ceza Mahkemesinde Stajyer Avukatların Duruşmalara Girmesi  506
V. Maddenin Anayasaya Aykırı Olmadığına Dair, Anayasa Mahkemesinin 28/2/2008 Tarih 2006/71 Esas, 2008/69 Karar Sayılı Karar Özeti  507
VI. İdari Mali İş. Da. Bşk’nın 29.8.2006 Tarih 001698 Sayılı İcra Ceza Mahkemelerinde Tebligat Giderleriyle İlgili Genelgesi  509
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  510
İÇTİHATLAR  511
İCRA CEZA MAHKEMESİNDE DURUŞMANIN YAPILMA USULÜ (M. 350)  546
AÇIKLAMALAR  546
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  548
İÇTİHATLAR  548
İCRA CEZA MAHKEMESİNDE TAHKİKAT (M. 351)  551
AÇIKLAMALAR  551
İCRA CEZA MAHKEMESİNDE KARAR VERİLMESİ (M. 352)  554
AÇIKLAMALAR  554
I. Genel Olarak  554
II. Hükmün Gerekçesi ve İçeriği (CMK. m. 232)  554
III. İcra ve İflas Suçları İçin Verilecek Kararlar  555
IV. Disiplinsizlik Eylemlerinde Verilecek Kararlar  557
V. Yargılama Giderleri  557
İÇTİHATLAR  558
İTİRAZ VE İSTİNAF (M. 353)  563
AÇIKLAMALAR  563
I. İtiraz Yolu  563
II. İstinaf Yolu  565
İÇTİHATLAR  567
DAVANIN VE CEZANIN DÜŞMESİ İLE CEZA VERİLEMEYECEK HÂLLER (M. 354)  577
AÇIKLAMALAR  577
I. Davanın ve Cezanın Düşmesi  577
II. Ceza Zamanaşımı  578
III. İcra ve İflas Kanununa Göre Disiplin ve Tazyik Hapsi Verebilmenin Alt Sınırı  579
IV. Disiplin ve Tazyik Hapsi Kararlarının İnfazı  580
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  581
İÇTİHATLAR  581
Yararlanılan Kaynaklar  591
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Altıncı Baskıya Önsöz  5
Birinci Bölüm
İCRA VE İFLAS KANUNUNDA DÜZENLENEN SUÇLAR
TARİHSEL SÜREÇ  17
İCRA İFLAS KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN YAPTIRIMLARIN AMACI  19
ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK KASDİYLE MEVCUDUNU EKSİLTME SUÇU (M. 331)  22
AÇIKLAMALAR  22
I. Suçların Maddi Unsurları  23
A. Borçlunun Mevcudunu Azaltması Suçu  23
B. Taşınmaz Rehini Kapsamında Bulunan Eklentinin Rehin Alacaklısına Zarar Vermek Kastı ile Taşınmaz Dışına Çıkarılması Suçu  24
II. Suçların Manevi Unsuru  24
III. Suçların Cezası  25
A. Hapis Cezası  25
B. Adli Para Cezası  27
C. “Zincirleme Suç ve Fikri İçtima’nın” Bu Suçta Uygulanıp Uygulanamayacağı Sorunu  28
IV. Yargılama Usulü  30
A. Suçun Faili  30
B. Yetkili ve Görevli Mahkeme  30
C. Davanın Açılma Usulü  30
D. Suç Tarihi  31
E. Birleştirme Yasağı  31
F. Şikâyet Süresi  31
G. Suça İştirak  32
H. İcra Ceza Mahkemesinde Uygulanacak Usul (İİK. m. 349)  32
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  34
A. Dava Zamanaşımı (TCK. m. 66)  34
B. Ceza Zamanaşımı (TCK. m. 68)  34
VI. Uzlaşma, Ön Ödeme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  35
İÇTİHATLAR  39
İSTİNAF KARARLARI  76
ACZİNE KENDİ FİİLİYLE SEBEBİYET VERME VEYA VAZİYETİNİN FENALIĞINI BİLEREK AĞIRLAŞTIRMA SUÇU (M. 332)  78
AÇIKLAMALAR  78
I. Suçun Maddi Unsurları  78
II. Suçun Manevi Unsuru  79
III. Yargılama Usulü  79
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  80
V. Suçun Cezası  81
İÇTİHATLAR  82
İFLAS VE KONKORDATO İŞLERİNDE KİŞİSEL MENFAAT TEMİN ETME SUÇU (M. 333)  89
AÇIKLAMALAR  89
I. Suçun Maddi Unsuru  89
II. Suçun Manevi Unsuru  89
III. Sanık  89
IV. Yargılama Usulü  90
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  92
VI. Suçun Cezası  93
YÖNETİCİNİN TİCARİ İŞLETME BORCUNU ÖDEMEME SUÇU (M. 333/A)  95
AÇIKLAMALAR  95
I. Suçun Maddi Unsuru  95
II. Suçun Manevi Unsuru  96
III. Yargılama Usulü  96
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  97
V. Suçun Cezası  98
İÇTİHATLAR  99
UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMADA YETKİLİ KİMSELERİ HATAYA DÜŞÜRME YA DA KONKORDATO VEYA YENİDEN YAPILANDIRMA KOŞULLARINA UYMAMA SUÇU (M. 334)  112
AÇIKLAMALAR  112
I. Suçun Maddi Unsuru  112
II. Suçun Manevi Unsuru  112
III. Yargılama Usulü  112
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  113
V. Suçun Cezası  114
İÇTİHAT  115
KİRACININ EŞYA KAÇIRMA VE KİRALANANI İŞGAL ETTİRME SUÇU (M. 335)  116
AÇIKLAMALAR  116
I. Hapis Hakkı İçin Defter Yapılması İle İlgili Genel Açıklamalar (İİK. m. 270)  116
II. Suçun Maddi Unsuru  118
III. Suçun Manevi Unsuru  118
IV. Yargılama Usulü  118
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  119
VI. Suçun Cezası  120
MÜFLİSİN MALLARINI VERMEME SUÇU (M. 336)  122
AÇIKLAMALAR  122
I. Suçun Maddi Unsuru  122
II. Suçun Manevi Unsuru  122
III. Yargılama Usulü  122
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  123
V. Suçun Cezası  124
TİCARETİ TERK SUÇU (M. 337/A)  125
AÇIKLAMALAR  125
I. Ticareti Terkle İlgili Genel Açıklamalar  125
II. Suçun Maddi Unsuru  127
III. Suçun Manevi Unsuru  128
IV. Yargılama Usulü  128
A. Sanık  128
B. Yetkili ve Görevli Mahkeme  129
C. Davanın Açılma Usulü  129
D. Suç Tarihi  129
E. Birleştirme Yasağı  129
F. Şikâyet Süresi  130
G. İcra Ceza Mahkemesinde Uygulanacak Usul: (İİK. m. 349)  130
H. Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanamayacağı Sorunu  131
I. Uzlaşma, Önödeme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  132
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  132
VI. Suçun Cezası  133
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  134
İÇTİHATLAR  137
YALAN BEYANDA BULUNMA SUÇU (M. 338)  166
AÇIKLAMALAR  166
I. Yalan Beyanda Bulunma Suçu (m. 338/1)  167
A. Suçun Maddi Unsurları  167
B. Suçun Manevi Unsuru  171
C. Yargılama Usulü  171
D. Dava ve Ceza Zamanaşımı  172
E. Suçun Cezası  173
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  174
İÇTİHATLAR  175
İCRA DAİRESİNCE TESLİM EDİLEN TAŞINMAZ VEYA GEMİYE TEKRAR GİRME SUÇU (M. 342)  203
AÇIKLAMALAR  203
I. Genel Olarak  203
II. Suçun Unsurları  204
III. Suçun Manevi Unsuru  205
IV. Yargılama Usulü  205
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  208
VI. Suçun Cezası  209
İÇTİHATLAR  209
SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEME SUÇU (M. 345/A)  216
AÇIKLAMALAR  216
I. Genel Olarak  216
II. Sermaye Şirketlerinde Kimler İflas İstemekle Yükümlüdür  217
III. Sermaye Şirketinin İflasını İstememe Suçunun Maddi Unsurları  219
IV. Suçun Manevi Unsuru  219
V. Yargılama Usulü  220
VI. Dava ve Ceza Zamanaşımı  220
VII. Suçun Cezası  221
İÇTİHATLAR  223
ARTIRMADAN ÇEKİLME SUÇU (M. 345/B)  241
AÇIKLAMALAR  241
I. Suçun Maddi Unsurları  241
II. Suçun Manevi Unsuru  241
III. Suçun Cezası  241
IV. Yargılama Usulü  242
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  245
TAKSİRATLI İFLAS HALLERİ (M. 310)  247
AÇIKLAMALAR  247
İÇTİHATLAR  252
HİLELİ İFLAS HALLERİ (M. 311)  255
AÇIKLAMALAR  255
İÇTİHATLAR  258
İkinci Bölüm
İCRA VE İFLAS KANUNUNDA DÜZENLENEN
DİSİPLİNSİZLİK EYLEMLERİ
GENEL OLARAK  263
MÜFLİSİN İFLAS DAİRESİNİN EMİRLERİNE UYMAMA VE MALLARINI TESLİM ETMEME EYLEMİ (M. 337/2)  267
AÇIKLAMALAR  267
I. Mal Beyanında Bulunmama Eylemi (m. 337/1)  267
II. Müflisin İflas Dairesinin Emirlerine Uymama ve Mallarını Teslim Etmeme Eylemi (m. 337/2)  267
A. İflas İdaresinin Şikâyeti Üzerine Disiplin Hapsine Hükmedilecek Haller  267
B. Eylemin Cezası  268
1. Disiplin Hapsi  268
2. Disiplin Hapsinin Özellikleri  270
3. Diğer Kanunlarda Disiplin Hapsini Gerektiren Eylemler  270
4. Disiplin Hapsi ile Tazyik Hapsi Arasındaki Temel Fark  272
III. Yargılama Usulü  272
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  274
V. İnfaz Aşamasında Disiplin ve Tazyik Hapsi Cezasının, Hapis Cezalarından Farkları  274
İÇTİHATLAR  275
HAKKINDA ACİZ VESİKASI OLAN BORÇLUNUN ASGARİ ÜCRETİN ÜSTÜNDEKİ KAZANCINI İCRA DAİRESİNE YATIRMAMA EYLEMİ (M. 338/2)  277
AÇIKLAMALAR  277
I. Eylemin Maddi Unsurları  277
II. Borçlu (Fail)  278
III. Eylemin Cezası  278
A. Tazyik Hapsi  278
B. Tazyik Hapsinin Özellikleri  279
C. Disiplin Hapsi ile Tazyik Hapsi Arasındaki Temel Fark  280
IV. Yargılama Usulü  280
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  282
BEYANDAN SONRA MAL VE KAZANÇTAKİ ARTIŞI BİLDİRMEME EYLEMİ (M. 339)  283
AÇIKLAMALAR  283
I. Eylemin Unsurları  283
II. Eylemin Cezası  284
III. Yargılama Usulü  284
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  286
İÇTİHATLAR  287
TAAHHÜDÜ İHLAL EYLEMİ (M. 340)  289
AÇIKLAMALAR  289
I. Madde İle İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı  289
II. Eylemin Unsurları  291
A. Yasal Taksit Hakkının Kullanılması Yolu İle Ödeme Taahhüdü (m. 111 göre)  292
B. Alacaklının Kabulü İle Ödeme Taahhüdü  293
III. Eylemin Cezası  296
III. Yargılama Usulü  297
IV. İcra Ceza Mahkemesi Kararına Karşı Yasa Yolu (İtiraz)  299
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  300
İÇTİHATLAR  300
ÇOCUK TESLİMİ KARARINA UYMAMA EYLEMİ (M. 341)  343
AÇIKLAMALAR  343
I. Genel Açıklamalar  343
A. Mevcut Düzenlemeye Karşı Eleştiri ve Önerilerimiz  343
B. 5717 Sayılı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun Kapsamındaki İlamların İnfazı  344
II. Eylemin Unsurları  345
III. Eylemin Cezası  347
IV. Yargılama Usulü  347
V. İcra Ceza Mahkemesi Kararına Karşı Yasa Yolu (İtiraz)  349
VI. Dava ve Ceza Zamanaşımı  350
İÇTİHATLAR  350
BİR İŞİN YAPILMASINA VEYA YAPILMAMASINA YAHUT İRTİFAK HAKLARIYLA GEMİ ÜZERİNDEKİ İNTİFA HAKLARINA DAİR İLAMA AYKIRILIK EYLEMİ (M. 343)  356
AÇIKLAMALAR  356
I. Eylemin Unsurları  356
II. Eylemin Cezası  357
III. Yargılama Usulü  358
IV. İcra Ceza Mahkemesi Kararına Karşı İtiraz  358
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  359
VI. Tedbir Kararlarına Uymama Eylemi (HMK. m. 398)  359
İÇTİHATLAR  359
NAFAKAYA İLİŞKİN KARARLARA UYMAMA EYLEMİ (M. 344)  363
AÇIKLAMALAR  363
I. Eylemin Unsurları  363
II. Eylemin Cezası  365
III. Yargılama Usulü  365
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  368
İÇTİHATLAR  368
MAL BEYANINDA BULUNMAMA EYLEMİ (M. 76)  384
AÇIKLAMALAR  384
I. Mal Beyanında Bulunma ve İçeriği (m. 74)  384
II. Mal Beyanında Bulunmamanın Müeyyidesi  385
İÇTİHATLAR  387
Üçüncü Bölüm
I– AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNDAN KAYNAKLANAN VE İCRA CEZA MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUN GEREĞİNCE MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMAMA EYLEMİ (6183 S. K. M. 60)  391
AÇIKLAMALAR  391
I. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun Maddesine Göre Mal Beyanında Bulunma Usulü (6183 s. K. m. 59)  391
II. Mal Bildiriminde Bulunmayanın Cezalandırılması  394
III. Hapisle Tazyik Cezasının Özellikleri  395
IV. Hapisle Tazyik Kararı Verebilmenin Koşulları  396
V. Hapsen Tazyik Kararlarının İnfazı  397
İÇTİHATLAR  398
II– ÇEK KANUNUNDAN KAYNAKLANAN VE İCRA CEZA MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
I. KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEME SUÇU  401
A. Suçun Maddi Unsurları  401
1. Çekin Unsurlarının Tam Olması  401
2. Çekin Süresinde İbrazı  402
İSTİNAF KARARLARI  402
İÇTİHATLAR  407
3. Karşılıksızlık İşlemi  411
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  412
B. Eylemin Manevi Unsuru  413
C. Şikayet Hakkının Süresi İçinde Kullanılması  414
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  416
İÇTİHATLAR  424
D. Çekle İgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçunun Faili ve Çek Hesabı Açma Yasağı Uygulanacak Kişiler  426
1. Genel Olarak  426
2. Gerçek Kişinin Düzenlediği Çekte Fail  427
3. Tüzel Kişiler Adına Düzenlenen Çekte Fail  427
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  428
İÇTİHATLAR  434
E. Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararı Vermeye Yetkili ve Görevli Mahkeme  435
1. Görevli Mahkeme  435
2. Yetkili Mahkeme  435
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  435
F. Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçunun Müeyyidesi  436
1. Adli Para Cezası  436
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  437
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  438
2. Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı  446
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  448
İÇTİHATLAR  448
3. Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçunda İçtima  449
G. Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçunda Yargılama Usulü  449
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  451
H. Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçunda Kanun Yolu (İstinaf Yolu)  455
I. Hükmün Bütün Sonuçlarıyla Ortadan Kaldırılması  455
1. Çek Bedelinin Faiziyle Birlikte Ödenmesi  455
2. Müştekinin Şikâyetten Vazgeçmesi  455
3. İnfazdan İtibaren Belli Sürenin Geçmesi İle Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağının Kaldırılması  456
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  456
İÇTİHATLAR  458
Dördüncü Bölüm
İCRA VE İFLAS SUÇLARI VE DİSİPLİNSİZLİK EYLEMLERİNİN YARGILAMA USULÜ
HÜKMİ ŞAHISLARIN MUAMELELERİNDE KİMLERİN CEZA GÖRECEĞİ (M. 345)  461
AÇIKLAMALAR  461
I. Genel Olarak  461
II. Ticaret Şirketlerinde Kimler Sorumlu Tutulacaktır  462
A. Anonim Şirket  462
B. Limited Şirketler  463
C. Kolektif Şirketler  463
D. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler  464
E. Kooperatiflerde Temsil  464
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  464
İÇTİHATLAR  466
GÖREV VE BİRLEŞTİRİLME YASAĞI (M. 346)  474
AÇIKLAMALAR  474
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  475
İÇTİHATLAR  476
ŞİKÂYET SÜRESİ (M. 347)  479
AÇIKLAMALAR  479
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  480
İÇTİHATLAR  482
YETKİLİ İCRA CEZA MAHKEMESİ (M. 348)  498
AÇIKLAMALAR  498
İÇTİHATLAR  498
İCRA CEZA MAHKEMESİNDE MUHAKEME USULÜ (M. 349)  502
AÇIKLAMALAR  502
I. Genel Olarak  502
II. İcra–İflas Suçları ve Disiplinsizlik Eylemlerinde Yargılama Usulü  503
III. Eski Hale Getirme  506
IV. İcra Ceza Mahkemesinde Stajyer Avukatların Duruşmalara Girmesi  506
V. Maddenin Anayasaya Aykırı Olmadığına Dair, Anayasa Mahkemesinin 28/2/2008 Tarih 2006/71 Esas, 2008/69 Karar Sayılı Karar Özeti  507
VI. İdari Mali İş. Da. Bşk’nın 29.8.2006 Tarih 001698 Sayılı İcra Ceza Mahkemelerinde Tebligat Giderleriyle İlgili Genelgesi  509
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  510
İÇTİHATLAR  511
İCRA CEZA MAHKEMESİNDE DURUŞMANIN YAPILMA USULÜ (M. 350)  546
AÇIKLAMALAR  546
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  548
İÇTİHATLAR  548
İCRA CEZA MAHKEMESİNDE TAHKİKAT (M. 351)  551
AÇIKLAMALAR  551
İCRA CEZA MAHKEMESİNDE KARAR VERİLMESİ (M. 352)  554
AÇIKLAMALAR  554
I. Genel Olarak  554
II. Hükmün Gerekçesi ve İçeriği (CMK. m. 232)  554
III. İcra ve İflas Suçları İçin Verilecek Kararlar  555
IV. Disiplinsizlik Eylemlerinde Verilecek Kararlar  557
V. Yargılama Giderleri  557
İÇTİHATLAR  558
İTİRAZ VE İSTİNAF (M. 353)  563
AÇIKLAMALAR  563
I. İtiraz Yolu  563
II. İstinaf Yolu  565
İÇTİHATLAR  567
DAVANIN VE CEZANIN DÜŞMESİ İLE CEZA VERİLEMEYECEK HÂLLER (M. 354)  577
AÇIKLAMALAR  577
I. Davanın ve Cezanın Düşmesi  577
II. Ceza Zamanaşımı  578
III. İcra ve İflas Kanununa Göre Disiplin ve Tazyik Hapsi Verebilmenin Alt Sınırı  579
IV. Disiplin ve Tazyik Hapsi Kararlarının İnfazı  580
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  581
İÇTİHATLAR  581
Yararlanılan Kaynaklar  591
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020