Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi Serdar Özgüldür Armağanı Sayı: 7
 (Editör)
Temmuz 2016 / 1. Baskı / 1258 Syf. / Ciltli

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Uyuşmazlık Mahkemesi görev alanı itibariyle yargı kolları arasında çıkan görev ve hüküm uyuşmazlıklarım çözmekte olup, görev alanına uygun olarak her türlü hukuki konunun yer aldığı ulusal hakemli Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi'ni düzenli olarak çıkartmaktadır. Mahkeme olarak, kısa bir sürede ülkemizde ve uluslararası alanda en prestijli veri tabanlarında taranma başarısını gösterip sayılı dergiler arasına giren dergimizin 7. sayısını çıkarmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Mutluluğumuzu daha da arttıran husus ise, bu sayıyı derginin mimarı olan Onursal Başkanımız Sayın Serdar ÖZGÜLDÜR' e "armağan" olarak çıkarıyor olmamızdır.

Değerli başkanımız görev yaptığı 2012-2016 yılları arasında Mahkememizin idari ve mali yapılanmasından, tüm kararlarına ve Mahkememizle ilgili her türlü bilgiye rahatlıkla ulaşılabilen internet sitesinin faaliyete geçirilmesine, Mahkemenin çalışma şartlarıyla fiziki koşullarının iyileştirilmesine, Mahkememizle ilgili yayınların basımına, 20 ülkeyle işbirliği ve bu ülkelerden gelen katılımcılarla gerçekleştirilen uluslararası sempozyumlara öncülük etmiş, Mahkememizin, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanıtılması ve Anayasal konumuna uygun bir Yüksek Mahkeme olması noktasında olağanüstü katkılarda bulunmuştur. Mahkememize yaptığı bu katkılar hiçbir zaman unutulmayacak olup, her zaman minnet ve şükranla anılacaktır.

(Önsözden)

Konu Başlıkları
Cümleden Destur İsteyip Bağa Hoşça Giriş: Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu "Şehzâdeler Güzidesi Bahtsız Mehmed" İn Manzum Hikayesi, Serdar Özgüldür
Demokrasinin Sayılarla Sınavı: Seçim Sistemleri, Prof. Dr. Ali Akyıldız
AB Temel Haklar Şartının AB Hukuku İle İlişkisi, Prof. Dr. Ayşe Füsun Arsava
Müfettişlerin Hazırladıkları Disiplin Soruşturma Raporlarından Dolayı Sorumlu Tutulabilirliği Sorunu, Prof. Dr. Ender Ethem Atay
Savunma Hakkı Kapsamında Vergi İnceleme ve Vergi Tekniği Raporlarının Mükelleflere Tebliği, İsa Aydemir
Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen İstinafın Değerleri ve Bunların Sağlanabilirlik Koşulları, Doç. Dr. Yusuf Solmaz Balo
Fikir ve Sanat Eserleri Kapsamında Bandrol Suçları, Dr. Yusuf Başlar
Zorunlu Geçit Davalarında Görev Sorunu, Dr. Alaattin Bük
Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Haber Verme Hakkı, Dr. Ayvaz Cebre
Karşılaştırmalı Hukukta İmar Hukukuna Hâkim Olan Temel İlkeler, Zeynep Akkaş Çağlar
Ayıplı Hizmetten Doğan Sorumluluk ve Seçimlik Haklar, Av. Hasan Can Çağlayan
Hukukumuzda Kamu Tüzel Kişiliği Kavramı ve Kıstasları, Prof. Dr. Ramazan Çağlayan
Aile Sağlığı Merkezi Personelinin Hukuki Statüsü, Prof. Dr. Ramazan Çağlayan
Uyap Adli Kolluk Bilişim Sisteminin Yargılama Sürecine Sağlayacağı Faydalar, Dr. Ali Rıza Çam
1982 Anayasası'nın Hükümet Sistemi Açısından Değerlendirilmesi, Mahmut Çekiç
Mahkemeye Erişim Hakkı Kapsamında İdari Yargıda Islah, İbrahim Çınar
Türk Ceza Hukukunda Mahsup Kurumu, Dr. Hasan Dursun
Mevzuat ve Antlaşmalar Kapsamında Çocukların Uluslararası Korunması, Prof. Dr. Nuray Ekşi
Vergi Uyuşmazlıklarının Çözüm Yollarından Uzlaşma, Mustafa Gültekin
Hukuksal Muhakemenin Temel Paradigması Olarak Evrensel Hukuk Değerleri ve İlkeleri Nasıl İşlevselleştirilebilir, Prof. Dr. Ahmet Gürbüz
Çağdaş Ceza Hukukunun Evrensel İlkelerinin Kabahat Türünden Eylemler Alanındaki Boyutları, Prof. Dr. Kayıhan İçel
Danıştay İçtihatlarında Hükümet Tasarrufu Teorisinden Devletin Hükümranlık – Egemenlik Hakkı Teorisine, Prof. Dr. Cemil Kaya
The Issue Of Binding Value Of Precedent Cases In The Case–Law Of The European Court Of Human Rights, Dr. Bahadır Kılınç
Hatalı Tıbbi Uygulama (Medikal Malpraktis) İddialarında Otopsinin Önemi, Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök
Bölgeli Devlet ve Federal Devlet Mukayesesi: İspanya ve Federal Almanya Örneği, Prof. Dr. Yüksel Metin – Arş. Gör. Burak Erece
6701 Sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu Üzerine Bir Değerlendirme–I, Prof. Dr. Zehra Odyakmaz – Doç. Dr. Bayram Keskin – Yrd.Doç.Dr.Yusuf Deniz
Gemi Kira Sözleşmesinin Benzer Sözleşmelerle Karşılaştırılması, Av. Dr. Salih Önder
Soyadı Kavramı ve Küçüklerin Soyadı İle Velayet Hakkı Arasındaki İlişkinin Yargı Kararları Işığında Değerlendirilmesi, Mehmet Gökhan Pehlivan
Terörle "Bağlantılı" Söylem veya Eylemler Kapsamında İfade Hürriyetinin Sınırları, Yrd. Doç. Dr. Musa Sağlam
Kaza, Siham–ı Kazadan Nasıl Kurtarılabilir? (Yargı Teşkilâtı, Eleştiri Oklarından Nasıl Kurtarılabilir?), Prof. Dr. Ali Şafak
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Göre Hâkim ve Savcıların İfade Hürriyeti, Mahmut Şen
İdari Yargıda İtiraz ve İstinaf Kanun Yollarının Karşılaştırılması, Mehmet Şimşek
Çelişkili Yargı Kararlarının Adil Yargılanma Hakkı Bağlamında Değerlendirilmesi, Okan Taşdelen
Ceza Yargılamasında Görevsizlik Kararları ve Bunun Yargılama Sürelerine Etkisi, Doç. Dr. Mustafa Taşkın
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanun'nun Yasal Belirlilik İlkesi Konusunda Türk Uygulamasına Katkısı Üzerine Bir Değerlendirme, Yrd. Doç. Dr. Lami Bertan Tokuzlu
Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Yargılama Sürecindeki Son Gelişmeler, Erhan Tutal
The Need For A New Theory On Internatıonal Law, Emre Yavaş
Resmi Vasiyetnamede Düzenleme Şekli (Okuma Yazma Bilen ve Bilmeyenlerin Vasiyetname Düzenleme Şekilleri Arasındaki Farklılıklar Bağlamında Mk. Madde 534 ve 535'in Değerlendirilmesi), Prof. Dr. Cevdet Yavuz – Doç. Dr. Murat Topuz
Askeri Ceza Yargısında Komutanın Yetkisi ve Yargılamaya Etkisi, Dr. Ufuk Yeşil
İmar Hukukundan Kaynaklanan Mülkiyet Hakkı Sınırlandırmaları Özelinde, Türk Hukuk Sistemi İçinde Mülkiyet Hakkının Sınırlandırılmasına İlişkin Esaslar, Birgül Yiğit
Barkod: 9781111166151
Yayın Tarihi: Temmuz 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1258
Yayınevi: Uyuşmazlık Mahkemesi Yayınları
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020