Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre
Haksız Rekabet Halleri ve Buna İlişkin Davalar
Eylül 2017 / 1. Baskı / 160 Syf.
Fiyatı: 55.50 TL
İndirimli: 29.90 TL (%47)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Ocak 2020 59.00 TL -     Sepete Ekle
   

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu md. 5463'te haksız rekabete ilişkin hükümler düzenlenmiştir. 6102 sayılı Kanun'un haksız rekabete ilişkin hükümleri hazırlanırken, İsviçre'de 1986 yılında kabul edilen Haksız Rekabete Karşı Federal Kanun'dan esinlenilmiştir. 6102 sayılı Kanun'un haksız rekabet hukukuna getirdiği ilkeler ve kurallar yenilik arz etmektedir. Bu sebeple biz de haksız rekabet davaları konusunu monografik bir çerçevede inceleme gereğini gördük.

Türk Ticaret Kanunu'nun 54 ilâ 63'üncü maddeleri hükümlerinin amacı, bütün katılanların menfaatine dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır. Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar haksız ve hukuka aykırıdır.

Çalışmada öncelikle, hangi durumların haksız rekabet oluşturacağı üzerinde durulacaktır. Bu açıklamalar yapılırken 6102 sayılı Kanun'un gerekçesi de irdelenecektir. Daha sonra haksız rekabet sebebiyle açılacak hukuk ve ceza davalarına değinilecektir. Haksız rekabet durumunda kimlerin hangi şartlarla davacı ve davalı olabileceğine işaret edilecektir.

Konu Başlıkları
Haksız Rekabet Halleri
Haksız Rekabet Davaları
Emsal Kararlar
Barkod: 9789750244865
Yayın Tarihi: Eylül 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 160
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  11
I. GİRİŞ  13
II. HAKSIZ REKABET HUKUKU HAKKINDA KISA VE GENEL BİLGİLER İLE BAŞLICA HAKSIZ REKABET DURUMLARI  14
A. Rekabet Kavramı ve Türk Hukukunda Düzenlenmesi  14
1. Rekabet Kavramı  14
a. Genel Açıklamalar ve Rekabet Kavramı ile İlgili Olarak Anayasal Düzenlemeler  14
b. Türk Hukukunda Haksız Rekabetin Düzenlenmesi  15
B. Türk Hukukunda Haksız Rekabetin Tanımı ve Unsurları  24
1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 54’te Yer Alan Hüküm ve Haksız Rekabetin Unsurları  24
2. 6102 Sayılı Kanunda Düzenlenen Başlıca Haksız Rekabet Hâlleri  29
a. Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklâmlar ve Satış Yöntemleri ile Diğer Hukuka Aykırı Davranışlar  30
b. Sözleşmeyi İhlâle veya Sona Erdirmeye Yöneltmek  75
c. Başkalarının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma  81
d. Üretim ve İş Sırlarını Hukuka Aykırı Olarak İfşa Etmek  83
e. İş Şartlarına Uymamak  86
f. Dürüstlük Kuralına Aykırı İşlem Şartları Kullanmak  90
III. HAKSIZ REKABETE İLİŞKİN DAVALAR  94
A. Haksız Rekabete İlişkin Hukuk Davaları  94
1. Genel Olarak  94
2. DAVA TÜRLERİ  95
a. Tespit Davası [TTK md. 56/(1), a]  95
b. Önleme (Men) Davası [TTK md. 56/(1), b]  96
c. Düzeltme (Eski Hale Getirme) Davası [TTK md. 56/(1), c]  97
d. Maddi Tazminat Davası [TTK md. 56/(1), d]  98
e. Manevi Tazminat Davası [TTK md. 56/ (1), e]  104
B. Haksız Rekabete İlişkin Hukuk Davalarında Taraflar  113
1. Davacı Taraf  113
a. Haksız Rekabete Uğrayan  113
b. Ekonomik Menfaati Zedelenen Müşteriler  113
c. Mesleki ve Ekonomik Birlikler  120
2. Davalı Taraf  122
a. Haksız Rekabeti Yapan Kimse (Fail)  122
b. Adam Çalıştıran  122
c. Basın, Yayın, İletişim ve Bilişim Kuruluşları  123
C. İhtiyati Tedbir  126
D. Görev ve Yetki  128
E. Zamanaşımı  133
F. Hükmün Bir Başka Kişi Hakkında İcrası  142
G. Kararın İlânı  142
IV. CEZA DAVALARI  144
A. Haksız Rekabet Suçları  144
B. Tüzel Kişilerin Cezâi Sorumluluğu  146
V. SONUÇ  147
Kaynakça  153
Kavram Dizini  159
 


Ayşe Nur Berzek
Şubat 2020
28.00 TL
Sepete Ekle
Abdulkadir Barut ...
Şubat 2020
25.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  11
I. GİRİŞ  13
II. HAKSIZ REKABET HUKUKU HAKKINDA KISA VE GENEL BİLGİLER İLE BAŞLICA HAKSIZ REKABET DURUMLARI  14
A. Rekabet Kavramı ve Türk Hukukunda Düzenlenmesi  14
1. Rekabet Kavramı  14
a. Genel Açıklamalar ve Rekabet Kavramı ile İlgili Olarak Anayasal Düzenlemeler  14
b. Türk Hukukunda Haksız Rekabetin Düzenlenmesi  15
B. Türk Hukukunda Haksız Rekabetin Tanımı ve Unsurları  24
1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 54’te Yer Alan Hüküm ve Haksız Rekabetin Unsurları  24
2. 6102 Sayılı Kanunda Düzenlenen Başlıca Haksız Rekabet Hâlleri  29
a. Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklâmlar ve Satış Yöntemleri ile Diğer Hukuka Aykırı Davranışlar  30
b. Sözleşmeyi İhlâle veya Sona Erdirmeye Yöneltmek  75
c. Başkalarının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma  81
d. Üretim ve İş Sırlarını Hukuka Aykırı Olarak İfşa Etmek  83
e. İş Şartlarına Uymamak  86
f. Dürüstlük Kuralına Aykırı İşlem Şartları Kullanmak  90
III. HAKSIZ REKABETE İLİŞKİN DAVALAR  94
A. Haksız Rekabete İlişkin Hukuk Davaları  94
1. Genel Olarak  94
2. DAVA TÜRLERİ  95
a. Tespit Davası [TTK md. 56/(1), a]  95
b. Önleme (Men) Davası [TTK md. 56/(1), b]  96
c. Düzeltme (Eski Hale Getirme) Davası [TTK md. 56/(1), c]  97
d. Maddi Tazminat Davası [TTK md. 56/(1), d]  98
e. Manevi Tazminat Davası [TTK md. 56/ (1), e]  104
B. Haksız Rekabete İlişkin Hukuk Davalarında Taraflar  113
1. Davacı Taraf  113
a. Haksız Rekabete Uğrayan  113
b. Ekonomik Menfaati Zedelenen Müşteriler  113
c. Mesleki ve Ekonomik Birlikler  120
2. Davalı Taraf  122
a. Haksız Rekabeti Yapan Kimse (Fail)  122
b. Adam Çalıştıran  122
c. Basın, Yayın, İletişim ve Bilişim Kuruluşları  123
C. İhtiyati Tedbir  126
D. Görev ve Yetki  128
E. Zamanaşımı  133
F. Hükmün Bir Başka Kişi Hakkında İcrası  142
G. Kararın İlânı  142
IV. CEZA DAVALARI  144
A. Haksız Rekabet Suçları  144
B. Tüzel Kişilerin Cezâi Sorumluluğu  146
V. SONUÇ  147
Kaynakça  153
Kavram Dizini  159
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020