Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İş Kazası veya Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Tespit ve Tazminat Davaları
(En Son Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay Kararlarına Yer Verilmiştir)
Mart 2018 / 1. Baskı / 1320 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 273.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bu eserde İş Kazası veya Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Tespit ve Tazminat Davaları konusu ele alınmıştır. Konu hakkında detaylı açıklamalar yapılmış ve dikkat edilmesi gerekli olan önemli hususlar kitapta özel olarak belirtilmiştir.

Bu eser içtihat ağırlıklı bir çalışmadır. Bu çalışmada Bölge Adliye Mahkemesinin, Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun son yıllarda vermiş olduğu konu ile ilgili emsal kararlarına yer verilmiştir.

Eserin son kısmında uygulamada kullanılan çok sayıda örnek dava dilekçeleri, cevap dilekçeleri, tensip tutanakları, ön inceleme tutanakları, bilirkişi raporları, gerekçeli mahkeme kararları, istinaf ve temyiz dilekçelerine yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
İş Kazası Kavramı
İş Kazasından Doğan Sorumluluk
İş Kazasından Doğan Davalar
Uygulamaya Yönelik Kısa Bilgiler
Barkod: 9789750247576
Yayın Tarihi: Mart 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1320
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Birinci Bölüm
İŞ KAZASI KAVRAMI
I. İŞ KAZASI  13
II. İŞ KAZASININ UNSURLARI  14
1. Zarar Görenin Sigortalı Olması  15
a. 5510 Sayılı Kanun’un 4. Maddesi Kapsamında Sigortalı Sayılanlar  16
b. 5510 Sayılı Kanun’un 6. Maddesi Kapsamında Sigortalı Sayılmayanlar  18
2. Sigortalının Bedenen ya da Ruhen Engelli Hale Gelmesi  19
3. Zararlandırıcı Olayın İş Kazası Sayılan Durumlardan Olması  19
a. Zararlandırıcı Olayın Sigortalının İşyerinde Bulunduğu Sırada Gerçekleşmesi  20
b. Zararlandırıcı Olayın Yürütülmekte Olan İş Nedeniyle Gerçekleşmesi  22
c. Zararlandırıcı Olayın Görevli Olarak Bir Yere Gönderilme Esnasında Geçen Zamanlarda Gerçekleşmesi  23
d. Zararlandırıcı Olayın Emziren Kadın Sigortalının Çocuğuna Süt Vermek İçin Ayrılan Zamanda Gerçekleşmesi  24
e. Zararlandırıcı Olayın İşin Yapıldığı Yere Gidiş Gelişi Sırasında Gerçekleşmesi  24
4. Zarar İle Kazaya Neden Olan Olay Arasında Nedensellik Bağının Bulunması  25
İkinci Bölüm
İŞ KAZASINDAN DOĞAN SORUMLULUK
I. BİREYSEL İŞ HUKUKU KAPSAMINDA İŞ KAZASI  27
1. Zarara Uğrayanın Kusuru Bakımından İş Kazası  27
2. Nedensellik Bağı Bakımından İş Kazası  28
II. İŞVERENİN İŞ KAZASINDAN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUĞU  28
1. Kusur Sorumluluğu  30
2. Kusursuz Sorumluluk  31
3. Tehlike Sorumluluğu  32
4. Kusurun Objektifleştirilmesi  34
III. İŞVERENİN İŞ KAZASINDAN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN KALKMASI  35
1. Mücbir Neden  36
2. Zarara Uğrayanın Ağır Kusuru  37
3. Üçüncü Kişinin Ağır Kusuru  38
Üçüncü Bölüm
İŞ KAZASINDAN DOĞAN DAVALAR
I. İŞ KAZASI TESPİT DAVASI  39
1. İş Kazasının Bildirimi  39
2. İş Kazası Tespit Davasının Şartları  40
a. Görevli Mahkeme  41
b. Yetkili Mahkeme  41
c. Taraf Sıfatı  42
d. Yargılama Usulü  43
II. MADDİ TAZMİNAT DAVASI  45
1. Maddi Tazminat Davasının Şartları  45
a. Görevli Mahkeme  46
b. Yetkili Mahkeme  46
c. Taraf Sıfatı  47
d. Yargılama Usulü  48
2. Bedensel Zarar Kavramı  49
a. Çalışma Gücünün Kaybından Doğan Zararlar  50
aa. Geçici İş Göremezlikten Doğan Zararlar  50
bb. Sürekli İş Göremezlikten Doğan Zararlar  52
b. Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Zararlar  53
c. Tedavi Giderleri  54
3. Maddi Tazminat Davasında Zararın Hesaplanması  54
a. İşgöremezlik Oranının Belirlenmesi  54
b. Çalışma Süresinin Belirlenmesi  55
c. Gelirin Belirlenmesi  56
d. Tazminatta İndirim Gerektiren Haller  57
aa. İş Göremezlik Oranı  58
bb. Zarara Uğrayanın Kusuru  58
cc. İşverenin Yoksulluk Durumuna Düşecek Olması  58
dd. Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemeleri  59
ee. Özel Sigorta Ödemeleri  59
e. Faiz  60
III. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVASI  60
1. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davasının Şartları  60
a. Görevli Mahkeme  63
b. Yetkili Mahkeme  63
c. Taraf Sıfatı  64
aa. Nişanlı  65
bb. Eş  65
cc. Çocuk  66
dd. Ebeveyn  67
ee. Kardeş  67
d. Yargılama Usulü  68
2. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davasında Zararın Hesaplanması  69
a. Tazminatın Belirlenmesi  70
aa. Desteğin Gelirinin Belirlenmesi  70
bb. Desteğin Gelirinden Pay Ayrılması  72
cc. Destek Süresinin Belirlenmesi  74
dd. Tazminatta İndirim Gerektiren Haller  75
aaa. Mirasçılık  76
bbb. Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemeleri  76
ccc. Hayat Sigortası Ödemeleri  77
ddd. Hayatta Kalanın Evlenme Olasılığı  77
eee. Ölen Desteğin Rızası  78
fff. Ölen Desteğin Kusuru  79
ggg. Üçüncü Kişinin Kusuru  79
b. Zararın İspatı  79
3. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davasında Müteselsil Sorumluluk ve Faiz  80
a. Müteselsil Sorumluluk  80
b. Faiz  81
IV. MANEVİ TAZMİNAT DAVASI  81
1. Manevi Tazminat Davasının Şartları  82
a. Görevli Mahkeme  82
b. Yetkili Mahkeme  83
c. Taraf Sıfatı  83
d. Yargılama Usulü  84
2. Manevi Tazminat Davasında Zararın Hesaplanması  86
a. Zararın Ağırlığı  87
b. Kusur  87
c. İş Göremezlik Oranı  88
d. Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumu  88
UYGULAMAYA YÖNELİK
KISA BİLGİLER
I. İŞE GİRİŞ BİLDİRİMİ  89
II. İŞ KAZASI HAKKINDA  90
1. İş Kazası Nedir?  90
2. İş Kazası Sigortasının Kapsamında Bulunan Sigortalılar Kimlerdir?  90
3. Bir Olayın İş Kazası Sayılabilmesi için Hangi Unsurları Taşıması Gerekmektedir?  91
4. Hizmet Akdine Tabi Çalışan Sigortalılarının (4/a) İş Kazası Durumları Kim Tarafından, Nasıl Bildirilmelidir?  91
III. MESLEK HASTALIĞI HAKKINDA  92
1. Meslek Hastalığı Nedir?  92
2. Meslek Hastalığının Kapsamında Bulunan Sigortalılar Kimlerdir?  92
3. Bir Olayın Meslek Hastalığı Sayılabilmesi için Hangi Unsurları Taşıması Gerekmektedir?  93
4. Hizmet Akdine Tabi Çalışan Sigortalılarının (4/a) Meslek Hastalığı Durumları Kim Tarafından, Nasıl Bildirilmelidir?  93
IV. İŞ KAZASI MEYDANA GELMESİ HALİNDE YAPILMASI GEREKLİ İŞLEMLER  93
V. İŞ KAZASI İLE İLGİLİ MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI  94
1. Genel Olarak  94
2. İş Kazasına Bağlı Tazminat Davaları İle İlgili Mahkeme Süreci  94
3. Kanun Yolu  95
4. İş Kazasından Doğan Rücu Davaları  96
5. İş Kazası İle İlgili TÜİK Tarafından Yapılan Çalışmalar  96
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI  97
YARGITAY DAİRE KARARLARI  189
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  1087
ÖRNEK DAVA DİLEKÇELERİ  1143
ÖRNEK CEVAP DİLEKÇELERİ  1199
ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI  1215
ÖRNEK GEREKÇELİ MAHKEME KARARLARI  1285
İSTİNAF DİLEKÇELERİ ÖRNEKLERİ  1303
ÖRNEK TEMYİZ VE TEMYİZE CEVAP DİLEKÇELERİ  1307
Yararlanılan Kaynaklar  1315
Kavramlar Dizini  1317
 


Osman Akgül
Haziran 2020
45.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Köksal
Haziran 2020
40.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Birinci Bölüm
İŞ KAZASI KAVRAMI
I. İŞ KAZASI  13
II. İŞ KAZASININ UNSURLARI  14
1. Zarar Görenin Sigortalı Olması  15
a. 5510 Sayılı Kanun’un 4. Maddesi Kapsamında Sigortalı Sayılanlar  16
b. 5510 Sayılı Kanun’un 6. Maddesi Kapsamında Sigortalı Sayılmayanlar  18
2. Sigortalının Bedenen ya da Ruhen Engelli Hale Gelmesi  19
3. Zararlandırıcı Olayın İş Kazası Sayılan Durumlardan Olması  19
a. Zararlandırıcı Olayın Sigortalının İşyerinde Bulunduğu Sırada Gerçekleşmesi  20
b. Zararlandırıcı Olayın Yürütülmekte Olan İş Nedeniyle Gerçekleşmesi  22
c. Zararlandırıcı Olayın Görevli Olarak Bir Yere Gönderilme Esnasında Geçen Zamanlarda Gerçekleşmesi  23
d. Zararlandırıcı Olayın Emziren Kadın Sigortalının Çocuğuna Süt Vermek İçin Ayrılan Zamanda Gerçekleşmesi  24
e. Zararlandırıcı Olayın İşin Yapıldığı Yere Gidiş Gelişi Sırasında Gerçekleşmesi  24
4. Zarar İle Kazaya Neden Olan Olay Arasında Nedensellik Bağının Bulunması  25
İkinci Bölüm
İŞ KAZASINDAN DOĞAN SORUMLULUK
I. BİREYSEL İŞ HUKUKU KAPSAMINDA İŞ KAZASI  27
1. Zarara Uğrayanın Kusuru Bakımından İş Kazası  27
2. Nedensellik Bağı Bakımından İş Kazası  28
II. İŞVERENİN İŞ KAZASINDAN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUĞU  28
1. Kusur Sorumluluğu  30
2. Kusursuz Sorumluluk  31
3. Tehlike Sorumluluğu  32
4. Kusurun Objektifleştirilmesi  34
III. İŞVERENİN İŞ KAZASINDAN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN KALKMASI  35
1. Mücbir Neden  36
2. Zarara Uğrayanın Ağır Kusuru  37
3. Üçüncü Kişinin Ağır Kusuru  38
Üçüncü Bölüm
İŞ KAZASINDAN DOĞAN DAVALAR
I. İŞ KAZASI TESPİT DAVASI  39
1. İş Kazasının Bildirimi  39
2. İş Kazası Tespit Davasının Şartları  40
a. Görevli Mahkeme  41
b. Yetkili Mahkeme  41
c. Taraf Sıfatı  42
d. Yargılama Usulü  43
II. MADDİ TAZMİNAT DAVASI  45
1. Maddi Tazminat Davasının Şartları  45
a. Görevli Mahkeme  46
b. Yetkili Mahkeme  46
c. Taraf Sıfatı  47
d. Yargılama Usulü  48
2. Bedensel Zarar Kavramı  49
a. Çalışma Gücünün Kaybından Doğan Zararlar  50
aa. Geçici İş Göremezlikten Doğan Zararlar  50
bb. Sürekli İş Göremezlikten Doğan Zararlar  52
b. Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Zararlar  53
c. Tedavi Giderleri  54
3. Maddi Tazminat Davasında Zararın Hesaplanması  54
a. İşgöremezlik Oranının Belirlenmesi  54
b. Çalışma Süresinin Belirlenmesi  55
c. Gelirin Belirlenmesi  56
d. Tazminatta İndirim Gerektiren Haller  57
aa. İş Göremezlik Oranı  58
bb. Zarara Uğrayanın Kusuru  58
cc. İşverenin Yoksulluk Durumuna Düşecek Olması  58
dd. Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemeleri  59
ee. Özel Sigorta Ödemeleri  59
e. Faiz  60
III. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVASI  60
1. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davasının Şartları  60
a. Görevli Mahkeme  63
b. Yetkili Mahkeme  63
c. Taraf Sıfatı  64
aa. Nişanlı  65
bb. Eş  65
cc. Çocuk  66
dd. Ebeveyn  67
ee. Kardeş  67
d. Yargılama Usulü  68
2. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davasında Zararın Hesaplanması  69
a. Tazminatın Belirlenmesi  70
aa. Desteğin Gelirinin Belirlenmesi  70
bb. Desteğin Gelirinden Pay Ayrılması  72
cc. Destek Süresinin Belirlenmesi  74
dd. Tazminatta İndirim Gerektiren Haller  75
aaa. Mirasçılık  76
bbb. Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemeleri  76
ccc. Hayat Sigortası Ödemeleri  77
ddd. Hayatta Kalanın Evlenme Olasılığı  77
eee. Ölen Desteğin Rızası  78
fff. Ölen Desteğin Kusuru  79
ggg. Üçüncü Kişinin Kusuru  79
b. Zararın İspatı  79
3. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davasında Müteselsil Sorumluluk ve Faiz  80
a. Müteselsil Sorumluluk  80
b. Faiz  81
IV. MANEVİ TAZMİNAT DAVASI  81
1. Manevi Tazminat Davasının Şartları  82
a. Görevli Mahkeme  82
b. Yetkili Mahkeme  83
c. Taraf Sıfatı  83
d. Yargılama Usulü  84
2. Manevi Tazminat Davasında Zararın Hesaplanması  86
a. Zararın Ağırlığı  87
b. Kusur  87
c. İş Göremezlik Oranı  88
d. Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumu  88
UYGULAMAYA YÖNELİK
KISA BİLGİLER
I. İŞE GİRİŞ BİLDİRİMİ  89
II. İŞ KAZASI HAKKINDA  90
1. İş Kazası Nedir?  90
2. İş Kazası Sigortasının Kapsamında Bulunan Sigortalılar Kimlerdir?  90
3. Bir Olayın İş Kazası Sayılabilmesi için Hangi Unsurları Taşıması Gerekmektedir?  91
4. Hizmet Akdine Tabi Çalışan Sigortalılarının (4/a) İş Kazası Durumları Kim Tarafından, Nasıl Bildirilmelidir?  91
III. MESLEK HASTALIĞI HAKKINDA  92
1. Meslek Hastalığı Nedir?  92
2. Meslek Hastalığının Kapsamında Bulunan Sigortalılar Kimlerdir?  92
3. Bir Olayın Meslek Hastalığı Sayılabilmesi için Hangi Unsurları Taşıması Gerekmektedir?  93
4. Hizmet Akdine Tabi Çalışan Sigortalılarının (4/a) Meslek Hastalığı Durumları Kim Tarafından, Nasıl Bildirilmelidir?  93
IV. İŞ KAZASI MEYDANA GELMESİ HALİNDE YAPILMASI GEREKLİ İŞLEMLER  93
V. İŞ KAZASI İLE İLGİLİ MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI  94
1. Genel Olarak  94
2. İş Kazasına Bağlı Tazminat Davaları İle İlgili Mahkeme Süreci  94
3. Kanun Yolu  95
4. İş Kazasından Doğan Rücu Davaları  96
5. İş Kazası İle İlgili TÜİK Tarafından Yapılan Çalışmalar  96
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI  97
YARGITAY DAİRE KARARLARI  189
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  1087
ÖRNEK DAVA DİLEKÇELERİ  1143
ÖRNEK CEVAP DİLEKÇELERİ  1199
ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI  1215
ÖRNEK GEREKÇELİ MAHKEME KARARLARI  1285
İSTİNAF DİLEKÇELERİ ÖRNEKLERİ  1303
ÖRNEK TEMYİZ VE TEMYİZE CEVAP DİLEKÇELERİ  1307
Yararlanılan Kaynaklar  1315
Kavramlar Dizini  1317
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020