Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Belediyelerde İşlenen Adli Suçlar
Kasım 2014 / 2. Baskı / 392 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Yazınsal ve görsel medyada hemen her gün; belediyelerde usulsüzlük / yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla kollukça arama yapılıp belgelere el konulduğu haberleri giderek yoğunlaşmaktadır. Bu arada başta belediye başkanı olmak üzere diğer birimlerde çalışanların gözaltına alındıkları, İçişleri Bakanınca başkanın geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldığı haberleri giderek yaygınlaşmaktadır. Kamuda oldukça etki ve tepki yaratan belediyelerdeki soruşturmaların uygulamada giderek artması nedeniyle Yargı Kararları eşliğinde hazırlanan bu kitap, konu hakkında detaylı bilgiye ulaşmanızı sağlayacaktır.

Özellikle belediyelerde en yoğun işlenen suçlar kitapta yer bulmuştur. İmar yasasından ve ihale işlerinden kaynaklanan suçların yanında Belediye başkanının geçici olarak görevden alınması gibi konularda kapsamlı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Konu Başlıkları
Görevi Kötüye Kullanma
İmar Kirliliğine Neden Olma
İhaleye Fesat Karıştırma
Rüşvet, Zimmet, İrtikap
İmar Kanunu Uygulamasından Kaynaklanan Suçlar
Uygulamada Keyfi Muamele ve Diğer Suçlar
Görevden Uzaklaştırma, Soruşturma İzinleri
4483, 3628 sayılı Kanunlara Göre Yapılan Soruşturmalar
Belediye Organ ve Birimlerinin Görev ve Yetkileri
Belediye Hizmetleriyle İlgili Uyuşmazlıklarda Yargıtay Hukuk Daire Kararları
Barkod: 9789750230714
Yayın Tarihi: Kasım 2014
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 392
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İkinci Baskıya Önsöz  
Önsöz  
BİRİNCİ BÖLÜM
BELEDİYELERDE İŞLENEN SUÇLAR
I. GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA  
A. İlgili Madde (19.12.2010 - RG. 27790 s. 6086, s. Kanunla Değişiklikten Önceki Hüküm)  
B. Açıklama  
Yargıtay Kararları  
II. İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA  
A. İlgili Madde  
B. Açıklama  
Yargıtay Kararları  
III. İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA  
A. İlgili Madde  
B. Açıklama  
1. Suçun Konusu  
2. Ön Bilgi  
3. 2886 s. DİK Göre İhale İşlerinde Yasaklar ve Sorumluluklar (İkinci Kısım)  
4. 4734 s. KİK’e Göre Yasak Fiil ve Davranışlar ile Sorumluluklar  
5. 5237 s. TCK m.235 de Yer Alan İhaleye Fesat Karıştırma  
a. 1. Fıkra: İhale Konusu (Mal, Hizmet, Alım-Satım, Kiralama, Yapım)  
b. 2. Fıkra (a) Bendindeki Suçlar  
aa. Hileli Davranışlarla  
aaa. İhaleye Katılma Yeterliğine veya Koşullarına Sahip Olan Kişilerin İhaleye ve İhale Sürecindeki İşlemlere Katılmalarını Engellemek  
bbb. İhaleye Katılma Yeterliğine Veya Koşullarına Sahip Olmayan Kişilerin İhaleye Katılmasını Sağlamak-  
ccc. Teklif Edilen Malları, Şartnamesinde Belirtilen Niteliklere Sahip Olduğu Halde, Sahip Olmadığından Bahisle Değerlendirme Dışı Bırakmak  
ddd. Teklif Edilen Malları, Şartnamesinde Belirtilen Niteliklere Sahip Olmadığı Halde, Sahip Olduğundan Bahisle Değerlendirmeye Almak  
c. 2. fıkra, (b) Bendindeki Suç: Tekliflerle İlgili Olup da İhale Mevzuatına veya Şartnamelere Göre Gizli Tutulması Gereken Bilgilere Başkalarının Ulaşmasını Sağlamak  
d. 2. Fıkra (c) Bendindeki Suç: Cebir veya Tehdit Kullanmak Suretiyle ya da Hukuka Aykırı Diğer Davranışlarla İhaleye Katılma Yeterliğine Veya Koşullarına Sahip Olan Kişilerin İhaleye, İhale Sürecindeki İşlemlere Katılmalarını Engellemek  
e. 2. Fıkra (d) Bendindeki Suç: İhaleye Katılmak İsteyen veya Katılan Kişilerin İhale Şartlarını ve Özellikle Fiyatı Etkilemek İçin Aralarında Açık Veya Gizli Anlaşma Yapmaları  
f. 3. Fıkra: Suça Etki Eden Neden Olarak Zarar Oluşması  
g. 4. fıkra: İçtima  
h. 5. Fıkra: Kamu Kurum ve Kuruluşları, Meslek Kuruluşları, Şirketler  
6. Soruşturma Usulü  
7. Görevli Mahkeme  
8. Kamu İhale Tebliğleri  
a. Danıştay Kararları  
b. Yargıtay Kararları  
IV. RÜŞVET  
A. İlgili Madde  
B. Açıklama  
Yargıtay Kararları  
V. ZİMMET  
A. İlgili Madde  
B. Açıklama  
Yargıtay Kararları  
VI. İRTİKAP  
A. İlgili Madde (02.07.2012-6352 s. K m.86 ile Değişiklikten Önceki Hali)  
B. Açıklama  
Yargıtay Kararları  
İKİNCİ BÖLÜM
İMAR YASASININ UYGULANMASINDAN
KAYNAKLANAN SUÇLAR
I. İMARLA İLGİLİ FİİLLER  
II. UYGULMALI OLAY-İLGİLİ MADDE  
A. 3194 s. K m.18 Uygulamasına Aykırılık  
Yargıtay Kararları  
A. Kaçak ve Ruhsatsız İnşaata İşlem Yapmamak  
Yargıtay Kararları  
C. Yasaya Aykırı Şekilde Kat İlavesi Kararı Vermek  
Yargıtay Kararları  
D. Usulüne Uymadan İmar Alanı Türünü Değiştirmek  
Yargıtay Kararları  
E. Yasal Prosedüre Uymadan Tehlikeli Yapıyı Yıktırmak  
Yargıtay Kararları  
F. Görevlilerce Tutulan Tutanağı Encümene Göndermeme  
Yargıtay Kararları  
G. Encümen Yıkım Kararının Uygulanmaması  
Yargıtay Kararları  
H. Usulsüz Düzenlenen Yapı Ruhsatını Onaylamak  
Yargıtay Kararları  
İ. Su Sayaç Mührünün Kopartıldığını Gören Memurun Tutanak Tutmaması  
Yargıtay Kararları  
J. Kamulaştırma Yapmadan Özel Parselden Yol Geçirmek  
Yargıtay Kararları  
K. Atık Su Alt Yapı Tesisi İmalatının Yönetmeliğe ve Projeye Aykırı Gösterilmesi  
Yargıtay Kararları  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İHALE İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN SUÇLAR
1. İHALELER İLE İLGİLİ FİİLLER  
II. UYGULAMALI OLAY-İLGİLİ MADDE  
A. İhale Yapmadan Belediye Taşınmazını Kiraya Vermek  
Yargıtay Kararları  
B. İhaleyi Parçalara Bölerek Uygun Limite Getirmek-İzinsiz Bağış Almak  
Yargıtay Kararları  
C. İhale Açmadan Onarım İşi Yaptırmak  
Yargıtay Kararları  
D. Hazır Bulunmadığı İhalede Evrakı İmzalamak  
Yargıtay Kararları  
E. İhale Komisyonu Oluşturmadan Encümen Kararına Dayanarak İhale Yapmak  
Yargıtay Kararları  
F. Yetkisiz İhale Yapmak  
Yargıtay Kararları  
G. Yapım İhale İşlerinde Yeterli Kontrol ve Denetimi Yapılmadan Geçici Kabul  
H. Olanaksız Kişinin İhaleye Katılmasını Sağlamak  
Yargıtay Kararları  
I. Rekabet Ortamı Oluşturmadan Mal Satın Almak  
Yargıtay Kararları  
J. İhale Tarihindeki Değişikliği Üçüncü Kişilere Duyurmadan İhale Yapmak  
Yargıtay Kararları  
K. İhale Şartnamesi Gereğinin Yerine Getirilmemesi  
Yargıtay Kararları  
L. Esası Etkileyen Eksik Belge Nedeniyle İhaleye Katılımın Engellenmesi  
Yargıtay Kararları  
M. Yasaklı Kişinin İhaleye Katılmasını Sağlamak  
Yargıtay Kararları  
N. Önceden Yaptırılmış İşler İçin Sonradan İhale İşlemlerini Tamamlamak  
Yargıtay Kararları  
O. Yasa ile İzin Verilmiş İhale Fiyat Limitini Dolanmak  
Yargıtay Kararları  
Ö. İhaleye Çıkarma Şartlarının Oluşmamasına Karşın İhale Açılması  
Yargıtay Kararları  
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
UYGULAMALI GÖREVDE KEYFİ DAVRANMA İLE
DİĞER SUÇLAR
I. GÖREVDE KEYFİ MUAMELE  
A. Keyfi Olarak Personelin Encümen Kararıyla İşine Son Vermek  
Yargıtay Kararları  
B. Tahsis Amacına Aykırı Harcama Yapmak  
Yargıtay Kararları  
C. Usulsüz Dükkan Kapatmak  
Yargıtay Kararları  
D. Karayolundan Faydalanmaya Usulsüz Engelleme  
Yargıtay Kararları  
E. Yargı Kararını Etkisiz Kılmak  
Yargıtay Kararları  
II. DİĞER SUÇLAR  
A. Sigorta Primini Yatırmamak  
Yargıtay Kararları  
B. İşgaliye Harcını Almamak  
Yargıtay Kararları  
C. Eksik Çevre ve Temizlik Vergisi Tahsil Etmek  
Yargıtay Kararları  
D. Mahkeme Kararını Yöntemince Uygulamamak  
Yargıtay Kararları  
E. Gerçeğe Aykırı Tahakkuk ve Verilen Emirlerinin Oluşturulmasına Neden Olmak  
Yargıtay Kararları  
F. Rüşvet Alma Dışında Menfaat Sağlama  
Yargıtay Kararları  
G. İcra Müdürlüğü Yazısının Gereğini Yapmamak  
Yargıtay Kararları  
H. Resmi Merci Yazılarının Gereğini Yapmamak  
Yargıtay Kararları  
İ. Kamulaştırma İçin Gerekli Onayı Almamak  
Yargıtay Kararları  
J. Belediyede Çalışanların Maaşlarını Ödememek  
Yargıtay Kararları  
K. Belediye Meclisini Eksik Üye İle Toplayarak Karar Aldırmak  
Yargıtay Kararları  
L. Belediyeye Ait Alacağın Tahsilinde Gecikme  
Yargıtay Kararları  
M. Kişilerin Malları Üzerinde Usulsüz Tasarruf  
Yargıtay Kararları  
N. Belediye Başkanının Ticareti  
O. Belediye Meclis Toplantısında Üyenin Başkana Hakareti  
Yargıtay Kararları  
Ö. Belediye Hesap İşleri Müdürünün Emlak Vergisi İle Kültür Varlığı Katkı Payı Tahakkuk Ettirmesi  
P. Belediye Zabıta Memurunun Yetkili Olmadığı İş İçin Yarar Sağlaması  
Yargıtay Kararları  
R. Belediye Başkanının Suçu Bildirmemesi  
Yargıtay Kararları  
BEŞİNCİ BÖLÜM
GÖREVDEN ALMA-SORUŞTURMA İZNİ ÖRNEKLERİ-KABAHATLER KANUNUNA GÖRE BELEDİYELERİN
CEZA VERME YETKİSİ-BELEDİYE BİRİMLERİNİN
GÖREV VE YETKİLERİ
I. BELEDİYE BAŞKANININ İÇİŞLERİ BAKANI TARAFINDAN GEÇİCİ OLARAK GÖREVDEN ALINMASI  
A. Giriş  
B. İçişleri Bakanının Takdir Yetkisi  
II. SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİNE DAİR KARARLAR VE SORUŞTURMA YÖNTEMLERİ  
A. Soruşturma İzni Verilmesi Kararlarından Örnekler  
1. Ruhsatsız Yapıya İşlem Yapılmaması  
2. Ruhsatsız Yapının Yıktırılması İşleminin Yapılmaması  
3. Yapı Durdurma Tutanağının Encümene Sunulmaması  
4. Nazım İmar Planı Yapılmadan, Uygulama İmar Planının Meclisçe Kabul Edilmesi  
5. Tip İmar Yönetmeliğine Aykırı Olarak Düzenlenen Mimari Projeye Yapı Ruhsatı Verilmesi  
6. İmar Planında Park Alanı Olan Yerin Doldurulmasına Göz Yumulduğu  
7. İdari Para Cezalarında Usulsüzlük Yapılması  
8. İhale Mevzuatına Aykırı Davranmak  
9. İşin Bölünerek İhale Yapılması  
10. Koruma Amaçlı İmar Planına Aykırı Yapı Ruhsatı Vermek  
B. 4483 s. Kanuna göre Belediye Başkan ve Meclis Üyeleri Hakkında Soruşturma  
1. İzin Vermeye Yetkili Merciler  
2. Olayın Yetkili Mercie İletilmesi  
3. Öninceleme  
4. Öninceleme Yapanın Raporu  
5. Soruşturma İzni Verilmesi  
6. Soruşturma İzninin Kapsamı  
7. Soruşturma İzni Verilmesine Veya Verilmemesine İlişkin Karara İtiraz  
8. Soruşturma İzninin Gönderileceği Merci  
Yargıtay Kararları  
C. 3628 s. Mal bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa Göre Soruşturma  
1. Mal Bildiriminde Bulunacak Belediye Görevlileri  
2. Mal Bildiriminin Konusu  
3. Mal Bildiriminin Zamanı  
4. Mal Bildirimlerinin Gizliliği  
5. Soruşturmaya Konu Suçlar  
6. Soruşturma Usulü  
Yargıtay Kararları  
III. KABAHATLER KANUNUNA GÖRE BELEDİYELERİN CEZA VERME YETKİSİ  
A. Yasal Hükümler  
1. Kabahatler Kanununda Yer Alan Kabahat Fiilleri  
2. Belediyelerin Ceza vermeye yetkili oldukları kabahatler  
3. İdari Para Cezası  
4. Başvuru Yolu  
IV. BELEDİYE ZABITASININ BELEDİYE YASASINA GÖRE GÖREV VE YETKİLERİ  
A. Yasal Dayanak  
B. Bağlı Olduğu Birim  
C. Görev ve Yetki Alanı  
1. İmarla İlgili Görevleri  
2. Beldenin Sağlığıyla İlgili Görevleri  
3. Trafikle İlgili Görevleri  
4. Beldenin Düzeni ile İlgili Görevleri  
V. BELEDİYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI  
A. Görev ve Sorumlulukları  
B. Yetki ve İmtiyazları  
C. Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri  
1. Belediye Başkanı Organdır  
2. Belediye Başkanı Belediyenin Temsilcisidir  
3. Başkanın Görev ve Yetkileri  
D. Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri  
E. Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri  
V1. Belediyelerle İlgili Denetim Raporlarına Yansıyan Öneriler  
A. Denetleme Türü  
B. Belediye Meclisi İle İlgili İş ve İşlemler  
C. Belediye Encümeni ile İlgili İş ve İşlemler  
D. Zabıta Hizmetleri ile İlgili İş ve İşlemler  
E. İmar İş ve İşlemleri  
F. İhale İş ve İşlemleri  
VII. İMAR PLANLARINA KARŞI AÇILAN İDARİ DAVALARDA SÜRE  
A. Giriş  
B. Süreler  
1. İtiraz Edilmesi Durumunda  
2. İtiraz Edilmemesi Durumunda  
3. Plan Değişikliği İstemi  
VIII. İMAR PLANLARINA VE PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI KİMLER İDARİ YARGIDA İPTAL DAVASI AÇABİLİR?  
A. Giriş  
B. Bazı Kişiler ile Kurumların Dava Açabilmesi  
1. Kent ve Semt Sakinleri  
2. Meslek Odaları  
3. Belediye Başkanı  
4. Büyükşehir Belediye Başkanı  
5. Belediye Meclisi Üyeleri  
6. Kiracılar  
7. Mülki İdare Amiri  
8. Mal Müdürü ve Defterdar  
9. Plan Müellifleri  
10. Orman Genel Müdürlüğü  
11. Yatırımcılar  
EK BÖLÜM
BELEDİYE HİZMETLERİYLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARDA YARGITAY KARARLARI (HUKUK) 
 
Kaynakça  
Yazarın Yayımlanmış Eseleri  
Kavram Dizini  
 


İbrahim Gül
Haziran 2020
75.00 TL
Sepete Ekle
Ayhan Erbay
Haziran 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
Ayhan Erbay
Haziran 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
Murat Bülbül
Mayıs 2020
20.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İkinci Baskıya Önsöz  
Önsöz  
BİRİNCİ BÖLÜM
BELEDİYELERDE İŞLENEN SUÇLAR
I. GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA  
A. İlgili Madde (19.12.2010 - RG. 27790 s. 6086, s. Kanunla Değişiklikten Önceki Hüküm)  
B. Açıklama  
Yargıtay Kararları  
II. İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA  
A. İlgili Madde  
B. Açıklama  
Yargıtay Kararları  
III. İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA  
A. İlgili Madde  
B. Açıklama  
1. Suçun Konusu  
2. Ön Bilgi  
3. 2886 s. DİK Göre İhale İşlerinde Yasaklar ve Sorumluluklar (İkinci Kısım)  
4. 4734 s. KİK’e Göre Yasak Fiil ve Davranışlar ile Sorumluluklar  
5. 5237 s. TCK m.235 de Yer Alan İhaleye Fesat Karıştırma  
a. 1. Fıkra: İhale Konusu (Mal, Hizmet, Alım-Satım, Kiralama, Yapım)  
b. 2. Fıkra (a) Bendindeki Suçlar  
aa. Hileli Davranışlarla  
aaa. İhaleye Katılma Yeterliğine veya Koşullarına Sahip Olan Kişilerin İhaleye ve İhale Sürecindeki İşlemlere Katılmalarını Engellemek  
bbb. İhaleye Katılma Yeterliğine Veya Koşullarına Sahip Olmayan Kişilerin İhaleye Katılmasını Sağlamak-  
ccc. Teklif Edilen Malları, Şartnamesinde Belirtilen Niteliklere Sahip Olduğu Halde, Sahip Olmadığından Bahisle Değerlendirme Dışı Bırakmak  
ddd. Teklif Edilen Malları, Şartnamesinde Belirtilen Niteliklere Sahip Olmadığı Halde, Sahip Olduğundan Bahisle Değerlendirmeye Almak  
c. 2. fıkra, (b) Bendindeki Suç: Tekliflerle İlgili Olup da İhale Mevzuatına veya Şartnamelere Göre Gizli Tutulması Gereken Bilgilere Başkalarının Ulaşmasını Sağlamak  
d. 2. Fıkra (c) Bendindeki Suç: Cebir veya Tehdit Kullanmak Suretiyle ya da Hukuka Aykırı Diğer Davranışlarla İhaleye Katılma Yeterliğine Veya Koşullarına Sahip Olan Kişilerin İhaleye, İhale Sürecindeki İşlemlere Katılmalarını Engellemek  
e. 2. Fıkra (d) Bendindeki Suç: İhaleye Katılmak İsteyen veya Katılan Kişilerin İhale Şartlarını ve Özellikle Fiyatı Etkilemek İçin Aralarında Açık Veya Gizli Anlaşma Yapmaları  
f. 3. Fıkra: Suça Etki Eden Neden Olarak Zarar Oluşması  
g. 4. fıkra: İçtima  
h. 5. Fıkra: Kamu Kurum ve Kuruluşları, Meslek Kuruluşları, Şirketler  
6. Soruşturma Usulü  
7. Görevli Mahkeme  
8. Kamu İhale Tebliğleri  
a. Danıştay Kararları  
b. Yargıtay Kararları  
IV. RÜŞVET  
A. İlgili Madde  
B. Açıklama  
Yargıtay Kararları  
V. ZİMMET  
A. İlgili Madde  
B. Açıklama  
Yargıtay Kararları  
VI. İRTİKAP  
A. İlgili Madde (02.07.2012-6352 s. K m.86 ile Değişiklikten Önceki Hali)  
B. Açıklama  
Yargıtay Kararları  
İKİNCİ BÖLÜM
İMAR YASASININ UYGULANMASINDAN
KAYNAKLANAN SUÇLAR
I. İMARLA İLGİLİ FİİLLER  
II. UYGULMALI OLAY-İLGİLİ MADDE  
A. 3194 s. K m.18 Uygulamasına Aykırılık  
Yargıtay Kararları  
A. Kaçak ve Ruhsatsız İnşaata İşlem Yapmamak  
Yargıtay Kararları  
C. Yasaya Aykırı Şekilde Kat İlavesi Kararı Vermek  
Yargıtay Kararları  
D. Usulüne Uymadan İmar Alanı Türünü Değiştirmek  
Yargıtay Kararları  
E. Yasal Prosedüre Uymadan Tehlikeli Yapıyı Yıktırmak  
Yargıtay Kararları  
F. Görevlilerce Tutulan Tutanağı Encümene Göndermeme  
Yargıtay Kararları  
G. Encümen Yıkım Kararının Uygulanmaması  
Yargıtay Kararları  
H. Usulsüz Düzenlenen Yapı Ruhsatını Onaylamak  
Yargıtay Kararları  
İ. Su Sayaç Mührünün Kopartıldığını Gören Memurun Tutanak Tutmaması  
Yargıtay Kararları  
J. Kamulaştırma Yapmadan Özel Parselden Yol Geçirmek  
Yargıtay Kararları  
K. Atık Su Alt Yapı Tesisi İmalatının Yönetmeliğe ve Projeye Aykırı Gösterilmesi  
Yargıtay Kararları  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İHALE İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN SUÇLAR
1. İHALELER İLE İLGİLİ FİİLLER  
II. UYGULAMALI OLAY-İLGİLİ MADDE  
A. İhale Yapmadan Belediye Taşınmazını Kiraya Vermek  
Yargıtay Kararları  
B. İhaleyi Parçalara Bölerek Uygun Limite Getirmek-İzinsiz Bağış Almak  
Yargıtay Kararları  
C. İhale Açmadan Onarım İşi Yaptırmak  
Yargıtay Kararları  
D. Hazır Bulunmadığı İhalede Evrakı İmzalamak  
Yargıtay Kararları  
E. İhale Komisyonu Oluşturmadan Encümen Kararına Dayanarak İhale Yapmak  
Yargıtay Kararları  
F. Yetkisiz İhale Yapmak  
Yargıtay Kararları  
G. Yapım İhale İşlerinde Yeterli Kontrol ve Denetimi Yapılmadan Geçici Kabul  
H. Olanaksız Kişinin İhaleye Katılmasını Sağlamak  
Yargıtay Kararları  
I. Rekabet Ortamı Oluşturmadan Mal Satın Almak  
Yargıtay Kararları  
J. İhale Tarihindeki Değişikliği Üçüncü Kişilere Duyurmadan İhale Yapmak  
Yargıtay Kararları  
K. İhale Şartnamesi Gereğinin Yerine Getirilmemesi  
Yargıtay Kararları  
L. Esası Etkileyen Eksik Belge Nedeniyle İhaleye Katılımın Engellenmesi  
Yargıtay Kararları  
M. Yasaklı Kişinin İhaleye Katılmasını Sağlamak  
Yargıtay Kararları  
N. Önceden Yaptırılmış İşler İçin Sonradan İhale İşlemlerini Tamamlamak  
Yargıtay Kararları  
O. Yasa ile İzin Verilmiş İhale Fiyat Limitini Dolanmak  
Yargıtay Kararları  
Ö. İhaleye Çıkarma Şartlarının Oluşmamasına Karşın İhale Açılması  
Yargıtay Kararları  
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
UYGULAMALI GÖREVDE KEYFİ DAVRANMA İLE
DİĞER SUÇLAR
I. GÖREVDE KEYFİ MUAMELE  
A. Keyfi Olarak Personelin Encümen Kararıyla İşine Son Vermek  
Yargıtay Kararları  
B. Tahsis Amacına Aykırı Harcama Yapmak  
Yargıtay Kararları  
C. Usulsüz Dükkan Kapatmak  
Yargıtay Kararları  
D. Karayolundan Faydalanmaya Usulsüz Engelleme  
Yargıtay Kararları  
E. Yargı Kararını Etkisiz Kılmak  
Yargıtay Kararları  
II. DİĞER SUÇLAR  
A. Sigorta Primini Yatırmamak  
Yargıtay Kararları  
B. İşgaliye Harcını Almamak  
Yargıtay Kararları  
C. Eksik Çevre ve Temizlik Vergisi Tahsil Etmek  
Yargıtay Kararları  
D. Mahkeme Kararını Yöntemince Uygulamamak  
Yargıtay Kararları  
E. Gerçeğe Aykırı Tahakkuk ve Verilen Emirlerinin Oluşturulmasına Neden Olmak  
Yargıtay Kararları  
F. Rüşvet Alma Dışında Menfaat Sağlama  
Yargıtay Kararları  
G. İcra Müdürlüğü Yazısının Gereğini Yapmamak  
Yargıtay Kararları  
H. Resmi Merci Yazılarının Gereğini Yapmamak  
Yargıtay Kararları  
İ. Kamulaştırma İçin Gerekli Onayı Almamak  
Yargıtay Kararları  
J. Belediyede Çalışanların Maaşlarını Ödememek  
Yargıtay Kararları  
K. Belediye Meclisini Eksik Üye İle Toplayarak Karar Aldırmak  
Yargıtay Kararları  
L. Belediyeye Ait Alacağın Tahsilinde Gecikme  
Yargıtay Kararları  
M. Kişilerin Malları Üzerinde Usulsüz Tasarruf  
Yargıtay Kararları  
N. Belediye Başkanının Ticareti  
O. Belediye Meclis Toplantısında Üyenin Başkana Hakareti  
Yargıtay Kararları  
Ö. Belediye Hesap İşleri Müdürünün Emlak Vergisi İle Kültür Varlığı Katkı Payı Tahakkuk Ettirmesi  
P. Belediye Zabıta Memurunun Yetkili Olmadığı İş İçin Yarar Sağlaması  
Yargıtay Kararları  
R. Belediye Başkanının Suçu Bildirmemesi  
Yargıtay Kararları  
BEŞİNCİ BÖLÜM
GÖREVDEN ALMA-SORUŞTURMA İZNİ ÖRNEKLERİ-KABAHATLER KANUNUNA GÖRE BELEDİYELERİN
CEZA VERME YETKİSİ-BELEDİYE BİRİMLERİNİN
GÖREV VE YETKİLERİ
I. BELEDİYE BAŞKANININ İÇİŞLERİ BAKANI TARAFINDAN GEÇİCİ OLARAK GÖREVDEN ALINMASI  
A. Giriş  
B. İçişleri Bakanının Takdir Yetkisi  
II. SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİNE DAİR KARARLAR VE SORUŞTURMA YÖNTEMLERİ  
A. Soruşturma İzni Verilmesi Kararlarından Örnekler  
1. Ruhsatsız Yapıya İşlem Yapılmaması  
2. Ruhsatsız Yapının Yıktırılması İşleminin Yapılmaması  
3. Yapı Durdurma Tutanağının Encümene Sunulmaması  
4. Nazım İmar Planı Yapılmadan, Uygulama İmar Planının Meclisçe Kabul Edilmesi  
5. Tip İmar Yönetmeliğine Aykırı Olarak Düzenlenen Mimari Projeye Yapı Ruhsatı Verilmesi  
6. İmar Planında Park Alanı Olan Yerin Doldurulmasına Göz Yumulduğu  
7. İdari Para Cezalarında Usulsüzlük Yapılması  
8. İhale Mevzuatına Aykırı Davranmak  
9. İşin Bölünerek İhale Yapılması  
10. Koruma Amaçlı İmar Planına Aykırı Yapı Ruhsatı Vermek  
B. 4483 s. Kanuna göre Belediye Başkan ve Meclis Üyeleri Hakkında Soruşturma  
1. İzin Vermeye Yetkili Merciler  
2. Olayın Yetkili Mercie İletilmesi  
3. Öninceleme  
4. Öninceleme Yapanın Raporu  
5. Soruşturma İzni Verilmesi  
6. Soruşturma İzninin Kapsamı  
7. Soruşturma İzni Verilmesine Veya Verilmemesine İlişkin Karara İtiraz  
8. Soruşturma İzninin Gönderileceği Merci  
Yargıtay Kararları  
C. 3628 s. Mal bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa Göre Soruşturma  
1. Mal Bildiriminde Bulunacak Belediye Görevlileri  
2. Mal Bildiriminin Konusu  
3. Mal Bildiriminin Zamanı  
4. Mal Bildirimlerinin Gizliliği  
5. Soruşturmaya Konu Suçlar  
6. Soruşturma Usulü  
Yargıtay Kararları  
III. KABAHATLER KANUNUNA GÖRE BELEDİYELERİN CEZA VERME YETKİSİ  
A. Yasal Hükümler  
1. Kabahatler Kanununda Yer Alan Kabahat Fiilleri  
2. Belediyelerin Ceza vermeye yetkili oldukları kabahatler  
3. İdari Para Cezası  
4. Başvuru Yolu  
IV. BELEDİYE ZABITASININ BELEDİYE YASASINA GÖRE GÖREV VE YETKİLERİ  
A. Yasal Dayanak  
B. Bağlı Olduğu Birim  
C. Görev ve Yetki Alanı  
1. İmarla İlgili Görevleri  
2. Beldenin Sağlığıyla İlgili Görevleri  
3. Trafikle İlgili Görevleri  
4. Beldenin Düzeni ile İlgili Görevleri  
V. BELEDİYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI  
A. Görev ve Sorumlulukları  
B. Yetki ve İmtiyazları  
C. Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri  
1. Belediye Başkanı Organdır  
2. Belediye Başkanı Belediyenin Temsilcisidir  
3. Başkanın Görev ve Yetkileri  
D. Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri  
E. Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri  
V1. Belediyelerle İlgili Denetim Raporlarına Yansıyan Öneriler  
A. Denetleme Türü  
B. Belediye Meclisi İle İlgili İş ve İşlemler  
C. Belediye Encümeni ile İlgili İş ve İşlemler  
D. Zabıta Hizmetleri ile İlgili İş ve İşlemler  
E. İmar İş ve İşlemleri  
F. İhale İş ve İşlemleri  
VII. İMAR PLANLARINA KARŞI AÇILAN İDARİ DAVALARDA SÜRE  
A. Giriş  
B. Süreler  
1. İtiraz Edilmesi Durumunda  
2. İtiraz Edilmemesi Durumunda  
3. Plan Değişikliği İstemi  
VIII. İMAR PLANLARINA VE PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI KİMLER İDARİ YARGIDA İPTAL DAVASI AÇABİLİR?  
A. Giriş  
B. Bazı Kişiler ile Kurumların Dava Açabilmesi  
1. Kent ve Semt Sakinleri  
2. Meslek Odaları  
3. Belediye Başkanı  
4. Büyükşehir Belediye Başkanı  
5. Belediye Meclisi Üyeleri  
6. Kiracılar  
7. Mülki İdare Amiri  
8. Mal Müdürü ve Defterdar  
9. Plan Müellifleri  
10. Orman Genel Müdürlüğü  
11. Yatırımcılar  
EK BÖLÜM
BELEDİYE HİZMETLERİYLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARDA YARGITAY KARARLARI (HUKUK) 
 
Kaynakça  
Yazarın Yayımlanmış Eseleri  
Kavram Dizini  
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020