Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Belediye Taşınmazları
Aralık 2016 / 1. Baskı / 326 Syf.
Fiyatı: 77.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kamu tüzel kişiliğine sahip Belediyeler; Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir İlçe Belediyesi, İl Belediyesi, İlçe Belediyesi ve Belde Belediyesi olmak üzere beş farklı tür ve ölçekte yapılanmıştır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu kaynaklarının etkin, etkili ve verimli kullanılması konusunda kamu kurumlarına ciddi sorumluluklar yüklemektedir. Kamu kaynağı arasında kamu taşınmazları da yer almaktadır. Taşınmaz yönetiminde temel ilke kamu yararının sağlanmasıdır. Belediyelerin mülkiyetinde, yönetiminde ve kullanımında bulunan taşınmazların edinimi, idaresi ve elden çıkarılması yani taşınmaz yönetimi kapsamında belediyelerce gerçekleştirilebilecek çok farklı yöntemler bulunmaktadır.

Çalışma; hangi tür ve ölçekteki belediye olursa olsun taşınmaz yönetimine ilişkin uygulanması olası yöntemlerle ilgili olarak bilinmeyen ya da az bilinen veya yanlış bilinen hususlara açıklık getirilerek kamu yararının teminini amaçlamaktadır. Bu amaçla bilinen ve sıklıkla uygulanan satın alma, kiralama, satış, kiraya verme, kamulaştırma gibi yöntemlerin yanında, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ), arsa satışı karşılığı gelir ortaklığı, proje alanı temini, YİD, imtiyaz, özelleştirme, özellikli satış ve kiralama, işgale uğrayan belediye taşınmazlarında ecrimisil ve tahliye yöntemleri ayrıntılarıyla açıklanmakta ayrıca uygulamada çok az rastlanan istisnai durumlar hakkında da bilgiler verilmektedir.

Eser, belediyelere yönelik hazırlanmış olmakla beraber taşınmaz yönetimi uygulamaları kapsamındaki işlemlere muhatap olanların da yararlanabileceği bir kaynak olmasına gayret edilmiştir.

Konu Başlıkları
Taşınmaz Yönetimi İlkeleri
Belediye Taşınmazı Tanımı
Satın Alma, Kiralama, Kamulaştırma
Kamu Özel İşbirliği Yöntemi (KÖİ)
Yap–İşlet–Devret (YİD)
İmtiyaz, Özelleştirme
Arsa Satışı Karşılığı Gelir Ortaklığı, Kat
Arsa Karşılığı İnşaat
Kentsel Dönüşüm ve Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü
Proje Alanı Temini
Genel ve Özel Satış ile Kiralama Uygulamaları
Belediye Taşınmazlarında Ecrimisil ve Tahliye
Barkod: 9789750240638
Yayın Tarihi: Aralık 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 326
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  7
Kısaltmalar  19
1. Belediyeler ve Türkiye İdari Yapılanması İçerisindeki Konumu  21
2. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve Belediyeler  25
3. Belediye Hizmetlerinde Temel Amaç Kamu Yararı–Üstün Kamu Yararı ve Toplum Yararı  27
4. Mülkiyet ve Taşınmaz  29
4.1. Mülkiyet Hakkı  29
4.2. Mülkiyet Hakkının Kapsamı  30
4.2.1. Bütünleyici parça  30
4.2.2. Doğal ürünler  31
4.2.3. Eklenti  31
4.3. Mülkiyet Türleri  31
4.3.1. Paylı mülkiyet  31
4.3.2. Elbirliği Mülkiyeti  32
4.4. Taşınmaz  32
4.4.1. Arazi  32
4.4.2. Bağımsız ve Sürekli Haklar  33
4.4.3. Kat Mülkiyetine Tabi Bağımsız Bölümler  33
4.4.4. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması  34
5. Belediye Taşınmazı  34
6. Taşınmaz Yönetiminde Temel İlkeler  35
7. Belediye Kanunu  38
7.1. Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları  38
7.2. Belediyelerin Yetki ve İmtiyazları  39
7.3. Belediyelerin Organları  41
7.3.1. Belediye Meclisi–Görev ve Yetkileri  42
7.3.2. Belediye Encümeni–Görev ve Yetkileri  43
7.3.3. Belediye Başkanı–Görev ve Yetkileri  45
8. Büyükşehir Belediyesi Kanunu  46
8.1. Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir İlçe Belediyesinin Görev–Yetki ve Sorumlulukları  46
8.1.1. Büyükşehir Belediyesinin Görev–Yetki ve Sorumlulukları  46
8.1.2. Büyükşehir İlçe Belediyesinin Görev–Yetki ve Sorumlulukları  49
8.2. Büyükşehir Belediyesinin Organları  50
8.2.1. Büyükşehir Belediye Meclisi  50
8.2.2. Büyükşehir Belediye Encümeni  50
8.3. Belediye Başkanı–Görev ve Yetkileri  51
8.3.1. Büyükşehir Belediye Başkanı  51
8.3.2. Büyükşehir Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri  51
9. Belediyelerin Taşınmaz Kullanımı Gerektiren Görevlerine İlişkin Özet Tablosu  52
10. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanununun Taşınmazlara Yönelik Hükümleri  54
11. Taşınmaz Edinimine Yönelik Kısıtlamalar  58
12. Taşınmaz Satın Alınması  59
12.1. İhale Yetkilisi ve Harcama Yetkilisi  62
12.2. Piyasada Fiyat Araştırması/Değerleme  63
12.2.1. Piyasa Fiyat Araştırması  63
12.2.2. Kamulaştırma Kanunu’nun 11. Maddesinde Yazılı Hususların Dikkate Alınması Suretiyle Değer Tespiti  64
13. Kiralama  64
13.1. Kira Artış Oranları  66
13.2. Yeni Kiralamalar  67
14. Finansal Kiralama  67
15. Kamulaştırma  68
15.1. Kamulaştırma Şartları  68
15.2. İrtifak Hakkı Kurulması  68
15.3. Kamu Yararı Kararı Verecek ve Onaylayacak Merciler  69
15.4. Kamu Yararı Kararı Alınmasına ve Onaylanmasına Gerek Bulunmayan Durumlar  69
15.5. Kamulaştırmadan Önce Yapılacak İşlemler ve İdari Şerh  70
15.6. Satın Alma Usulü  71
15.6.1. Kıymet Takdir Komisyonu ve Uzlaşma Komisyonu Oluşturulması  71
15.6.2.Taşınmaz Malikine Bildirim  72
15.6.3.Taşınmaz Malikinin İdareye Başvurması  72
15.6.4. Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi  73
15.6.5. Taşınmazın Edinim Şekli ve Dava Açılamayacağı  73
15.7. Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve Taşınmaz Malın İdare Adına Tescili  73
15.8. Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Esasları  77
15.9. Kısmen Kamulaştırma  78
15.10. Dava Hakkı  79
15.11. İdarenin Tek Taraflı Vazgeçmesi  80
15.12. Tarafların Anlaşmasıyla Vazgeçme ve Devir  80
15.13. Mal Sahibinin Geri Alma Hakkı  81
16. Kamulaştırmasız El Atma  81
17. Trampa–Mal Değişim Sözleşmesi  86
17.1. Devlet İhale Kanunu Uyarınca Trampa  86
17.2. Kamulaştırma Kanunu Uyarınca Trampa  86
18. Tahsis ve Devir  88
18.1. Ön ve Kesin Tahsis İle Süresi  90
18.2. Tahsis İşleminin Kaldırılabileceği Durumlar  90
18.3. Taşınmaz Devri ve Geri Alınması  91
18.4. Tahsis Yapılamayacak ve Bedelsiz Devredilemeyecek Taşınmazlar  91
18.5. Tahsis ve Devre Engel Olmayan Durumlar  92
18.6. Tahsis ve Devirde Öncelik  92
18.7. Taşınmazın Teslimi, Tahsisin Kaldırılması ve Geri Almanın Sonuçları  92
18.8. Devir Yerine Tahsis  93
19. Kamulaştırma Kanunu Uyarınca Bir İdareye Ait Taşınmazın Diğer Bir Kamu İdaresine Devredilmesi  93
20. İmar Planlarında Tasarrufu Hukuken Kısıtlanan Taşınmazların Kamulaştırılması  95
21. Özel Kişilere Taşınmaz Tahsisi  99
22. Belediye ve Mahalli İdare Birlikleri İle İşbirliği Yapılması–Kardeş Kent İlişkisi Kurulması–Ekonomik Sosyal İlişkiler Gerçekleştirilmesine Yönelik Yapım–Kiralama ve Tahsis  99
23. Özel Kişilerin Alt Yapı Yatırımına Katkı Konulması  101
24. Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisi  102
25. Yapım (İnşaat)  105
25.1. Yapım İşleri İhalelerinde Temel İlkeler  105
25.2. Yapım İşleri İhalelerinde Uyulması Zorunlu Hususlar  106
26. Kat/Arsa Karşılığı İnşaat  107
26.1. Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılabilecek Taşınmazlar  109
26.1.1. Belirlenen Taşınmazlar Hakkında Bilgiler  109
26.1.2. Hisseli Taşınmazlarla İlgili Esaslar  109
26.2. Diğer Yöntemler  110
26.2.1. Arsa Verilmek Suretiyle İnşaat Yaptırılması  110
26.2.2. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarına İnşaat Yaptırılması  110
26.3.Teklifler ve Değerlendirilmesi  111
26.4. Teminat  111
26.5. Geçici ve Kesin Kabuller  111
27. Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı  112
28. Kamu–Özel İşbirliği (KÖİ)  113
29. Yap–İşlet–Devret/Kamu Özel İşbirliği  115
29.1. Yap–İşlet–Devret Modeli ile Yaptırılabilecek İşler  115
29.2. YİD İşlerinde Yetki  116
29.3. YİD Süresi  117
29.4. Ücret ve Katkı Payının Belirlenmesi  117
29.5. YİD Projelerinin İhalelerinde 2886 Sayılı Kanunun Uygulanabilmesi  117
30. Sınırlı Ayni Hak Tesisi  118
31. Kullanma İzni  120
32. İmtiyaz  121
33. Özelleştirme  124
34. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı  125
34.1. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Amacı  125
34.2. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Kuruluşu  126
34.3. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Halka Arzı  127
34.4. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Borsaya Kote Olması  127
35. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim  127
35.1. Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Projelerinin Uygulanma Amacı  128
35.2. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Uygulanabilecek Alan ve Sınırları  128
35.2.1. Belediye Sınırı  129
35.2.2. Mücavir Alan  130
35.2.3. Belediye Sınırı İle Mücavir Alan Sınırı Arasındaki Fark  130
35.3. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı İlanına Yetkili Mercii  131
35.3.1. Belediye Meclislerinin Yetkisi  131
35.3.2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkisi  131
35.4. Kamunun Mülkiyetinde veya Kullanımında Olan Yerlerde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı İlân Edilmesinin Usul ve Esasları  132
35.4.1. Tebliğin Amacı  132
35.4.2. Tanımlar  132
35.4.3. Finansal Durum  133
35.4.4. Alan Tespitine İlişkin Hazırlıklar  133
35.4.5. Mevcut Durumun Tespiti  133
35.4.6. Talebin Bakanlığa İletilmesi  133
35.4.7. Alanın Bakanlar Kuruluna Teklif Edilmesi  134
35.4.8. Geçiş Hükmü  134
35.5. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanın Niteliği ve Alan Büyüklüğü  135
35.6. Proje Alanında Planlama Yetkisi  135
35.7. Proje Alanında Kamulaştırma ve Alanın Tahliye Edilerek Boşaltılması  137
35.8. Proje Alanında Yer Alan Kamuya Ait Alanların Belediyelere Devri  138
35.9. Proje Alanında Yer Alan Gayrimenkuller  138
35.10. Proje Alanında İnşaat Yaptırma Hakkı  141
35.11. Alt Yapı ve Rekreasyon Harcamaları  142
35.12. Tapu Sicilinde İşlem Yapılması  144
35.13. İmar Haklarının Kısıtlı Hale Getirilmesi  144
35.14. Uygulama Yöntemleri  144
35.15. Davalı Taşınmazlar  145
35.16. Binalarda Cephe Değişikliği  146
35.17. İbadethane ve Yurt Yapılması  146
35.18. Ortak Hizmet Projesi  146
35.19. Anayasaya Aykırı Bulunan Düzenlemeler  147
36. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi  149
36.1. Afet Riski Altındaki Alanlarla İlgili Mevzuatın Amacı  150
36.2. Tanımlar  151
36.2.1. Bakanlık  151
36.2.2. İlgili kurum  151
36.2.3. İdare  151
36.2.4. Müdürlük  156
36.2.5. Rezerv yapı alanı  156
36.2.6. Riskli alan  157
36.2.7. Riskli yapı  158
36.2.8. Taşınmaz  158
36.2.9. Uygulama Alanı  158
36.3. Tespit, Taşınmaz Devri Ve Tescil  159
36.3.1. Rezerv Yapı Alanı Tespiti  159
36.3.2. Riskli Alan Tespiti  160
36.3.3. Riskli Yapıların Tespitinde Görev Alacak Kurum ve Kuruluşlar  161
36.3.4. Riskli Yapıların Tespiti ve İtiraz  164
36.3.4.1. Riskli yapıların tespiti;  164
36.3.5. Teknik Heyetlerin Teşkili  166
36.3.6. Teknik Heyetin Çalışma Usul ve Esasları  166
36.3.7. Huzur Hakkı, Yolluk ve Gündelik Ödenmesi  168
36.3.8. Taşınmazların Değerinin Tespiti  169
36.3.9. Uygulama Alanındaki Taşınmaz Maliklerinin Hakları ve Tapuya Tescil İşlemleri  171
36.3.10. Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olanlarla Taşınmazları Kamulaştırılanlara Konut ve İşyeri Verilmesi  178
36.3.11. Riskli Yapıların Bulunduğu Parsellerde, Riskli Alanlarda ve Rezerv Yapı Alanlarında Yapılacak Uygulamalar  179
36.3.12. Açık Artırma Usulü İle Satış  183
36.3.13. Kira Yardımı İle Diğer Yardımlar  184
36.3.14. Tahliye  188
36.3.15. Planlama Süreci  188
36.3.16. Planların Değerlendirilmesi  189
36.4. Tasarrufların Kısıtlanması  189
36.5. Tahliye ve Yıktırma  192
36.6. Acele Kamulaştırma  197
36.7. Anlaşma Sağlanan Taşınmazlar  201
36.8. Yapım Maliyetleri ve Uygulama Maliyetine Dahil Edilmeyecek Harcamalar  202
36.9. Bakanlığın Yetkileri  203
36.10. Taşınmazların Değerlemesi  206
36.11. Güçlendirme Kredisi  207
36.12. Dava Açılması  207
36.13. Uygulama İle Oluşan Yeni Taşınmazlar  208
36.14. Yetki Devri  210
36.15. Dönüşüm Gelirleri  211
36.15.1. Gelir Olarak Kaydedilecek Tutarlar  211
36.15.2. Vadesinde Ödenmeyen Krediler  213
36.15.3. Faiz Desteği  213
36.15.4. Muhasebeleştirme ve Özel Hesabın İşleyişi  215
36.15.5. Belediyeler Tarafından Ayrılacak Paylar  215
36.15.6. Vergi ve Harç İstisnası  216
36.15.7. Harç ve Ücret Farkı  216
36.15.8. Kamu Yararı Amacına Tahsis  217
36.15.9. Kaynak Aktarımı  217
36.15.10. Gelirlerin Amacı Dışında Kullanılamaması  217
36.15.11. Kamu İhale Kanunu Uygulanmayacak Haller  217
36.15.12. Ceza Uygulanması  218
36.16. Yönetmelik Çıkarılması  219
36.17. Sözleşmeli Personel Çalıştırılması  220
36.18. Geçici Görevlendirme  220
36.19. Yayın Yaptırılması  220
36.20. Uygulanmayacak Mevzuat  221
36.21. 2981 Sayılı Yasanın Yürürlükten Kaldırılması  222
36.22. Devir Ve Tahsislerin İptali  222
36.23. 6306 Sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesi Kararıyla İptal Edilen Bölümleri ve Karar Gerekçesi  222
37. Proje Alanı Temini  241
38. Gecekondu Kanunu Kapsamında Taşınmaz Edinimi–İdaresi ve Elden Çıkarılması  243
38.1. Arsaların Kullanım Amacı  244
38.2. Plan ve Programlar  245
38.3. Arsa Tahsisi Şart ve Şekilleri  246
38.4. Satın Alma, Kamulaştırma, Konut İnşası  246
38.5. Tahsis Amacına Aykırı Davranışların Önlenmesi  247
38.6. Belediye Sınırları ve Mücavir Sahalar Dışında Uygulama  247
39. Taşınmazların Kiraya Verilmesi  248
40. Alt Kiracılık  250
41. Belediye Tarafından Yapılacak Özellikli Kiralamalar  251
42. Kamu Konutları  252
42.1. Özel Tahsisli Konutların Tahsis Şekli  253
42.2. Görev Tahsisli Konutların Tahsis Şekli  253
42.3. Sıra Tahsisli Konutların Tahsis Şekli  253
42.4. Hizmet Tahsisli Konutların Tahsis Şekli  254
42.5. Kamu Konutlarından Yararlanamayacaklar  254
42.6. Konutta Birlikte Oturabilecekler  254
42.7. Konut Tahsis Talebi ve Değerlendirilmesi  254
42.8. Konutların Teslimi ve Konutlara Giriş  255
42.9. Konut Tahsis Komisyonları  255
42.10. Konutlarda Oturma Süreleri  256
42.11. Konutlarda Kira Bedeli  256
42.11.1. Konut Alanlarının Hesaplanması  256
42.11.2. Kurum ve Kuruluşların Bedel Artırma Yetkisi  256
42.11.3. Kira Bedelinden Yapılacak İndirimler  257
42.12. Kamu Konutlarında İşletme, Bakım ve Onarım Giderleri  257
42.13. Yakıt Giderleri  259
42.14. Konuttan Çıkma  260
42.15. Konuttan Çıkarılma  261
43. Satış  261
43.1. Devlet İhale Kanununa Göre Satış  261
43.1.1. Taşınmaz Satış Bedellerinin Tahsil Yöntemi  261
43.1.2. Satılamayacak Taşınmazlar  263
43.2. Belediye Kanununa Göre Satış  264
43.2.1. Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi  265
43.2.2. Arsa Temini ve İmar Planı  265
43.2.3. Arsa ve Konut Tahsis Şartları  265
43.2.4. Arsa Tahsisi  266
43.2.5. Kooperatiflere Arsa Tahsisi  266
43.2.6. Konut Tahsisi  267
43.2.7. Ödemenin Geciktirilmesi ve Tahsisin İptali  267
43.2.8. Arsa Satışı  267
43.2.9. Konut ve İşyeri Satışı  267
43.2.10. Belediye Meclisinin Yetkisi  268
43.2.11. Tahsis ve Satış Yetkisi  268
43.2.12. Kısıtlama  269
43.2.13. Sözleşme Düzenlenmesi  269
43.2.14. Geri Ödeme  269
43.2.15. Yeniden Değerleme  269
43.2.16. İlan  270
43.2.17. Büyükşehirlerde Uygulama  270
43.3. İmar Kanununa Göre Satış  270
43.4. Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Ön Alım Hakkı  270
44. Toptancı Hallerindeki İşyerlerinin Satışı ve Kiraya Verilmesi  271
45. Tahmini Bedel  272
46. Tahmini Bedel Tespit Yöntemi  274
47. Hazine Taşınmazlarında Tahmini Bedel Tespitine İlişkin Usul ve Esaslar  275
48. İhale Bedellerinin Ödenme Şekli  279
49. Uzun Süreli Sözleşmelerde Yıllık Bedellerin Artırılma Yöntemi  280
50. İmar Düzenlemesi ile Taşınmaz Edinimi  281
51. İmar Kanununa Göre Taşınmazların Kamuya Terk Edilmesi  283
52. İfraz–Tevhit  284
53. 2981 Sayılı İmar Affı Kanunu Kapsamındaki Taşınmazlar  285
54. İmar Planında Toptancı Hal Alanı Olarak Belirlenen Hazine Taşınmazının Belediyelere Devri  288
55. Deniz Dolgu Alanları  289
56. Belediyelerin Tasarrufu Altındaki Yerler  290
57. Belediye Şirketlerine Taşınmaz Devredilmesi  290
58. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Taşınmazları ile İlgili İşlemler  292
59. Bağış–Hibe  293
60. 4706 Sayılı Kanuna Göre Hazine Taşınmazlarının Belediyelere Devri  294
61. Mera Kanunu Uyarınca Taşınmaz Edinimi  295
62. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Kapsamında Kalan Taşınmazlar  296
63. Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun Göre Taşınmaz İdaresi  298
63.1. Amaç ve Kapsam  298
63.2. Yetkili İdare  298
63.3. Alanların Belirlenmesi  298
63.4. Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmazlar  299
63.5. Diğer Taşınmazlar  299
63.6. Anlaşma ve Satın Alma  300
63.7. Kamulaştırma  300
63.8. Mülkiyet Durumu Belli Olmayan Taşınmazlar  300
63.9. Projelerin Uygulanması  301
63.10. Büyükşehir Belediyelerince Başlatılmayan Uygulamalar  301
63.11. İhale Yöntemi  301
63.12. Konut ve İşyerlerinin Satışı  301
64. İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Taşınmaz Edinimi  301
64.1. İcra ve İflas Kanunu Hükümleri  302
64.2. İzale–i Şüyu Satışları  302
64.3. Satış İhalesi Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  303
65. Limanlar İnşaatı Hakkında Kanuna Göre Taşınmaz Edinimi  303
66. Afet Alanlarında Taşınmaz Edinimi  304
67. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Taşınmazlarının Belediye Tasarrufuna Bırakılması  305
68. Hayvanları Korumak İsteyenlere Taşınmaz Tahsisi  305
69. Doğalgaz Piyasası Kanunu Kapsamında Taşınmaz İdaresi  306
70. Orman Kanunu Kapsamında Taşınmaz Edinimi  307
71. Kadastro (Tapulama)  308
71.1. Kadastro Bölgelerinin Belirlenmesi ve İlanı  309
71.2. Kadastro Çalışma Alanı, İlan ve İtiraz  309
71.3. Taşınmaz Malların Sınırlandırılması  310
71.4. Kadastro Tespitine İtiraz ve Komisyon İncelemesi  310
71.5. Kadastro Sonuçlarının İlanı  311
71.6. Kadastro Tutanaklarının Kesinleşmesi ve Hak Düşürücü Süre  311
71.7. Tapuda Kayıtlı Taşınmaz Malların Tespiti  312
71.8. Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmaz Malların Tespiti  313
71.9. Kayıt ve Belgelerin Kapsamını Tayin  313
72. Ecrimisil  314
73. İşgal Harcı  315
74. Devlet İhale Kanunu Uyarınca Taşınmaz Tahliyesi  316
75. Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanununa Göre Taşınmaz Tahliyesi  318
Kaynakça  323
Kavram Dizini  325
 


Nurdoğan Ünal
1981 Ankara Maliye Meslek Lisesi,
1983 Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksek Okulu,
1989 Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Mezunuyum.
1983–;;2007 yılları arası Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Milli Emlak Denetmeni,
2007–;;2009 yılları arası Afyon Kocatepe Üniversitesinde Kamu İç Denetçisi olarak görev yaptım.
2009 yılından bu yana Antalya Büyükşehir Belediyesinde Kamu İç Denetçisi olarak görev yapmaktayken Temmuz 2018 tarihinden itibaren emekliye ayrıldım ve bundan sonrasında eğitim ve danışmanlık faaliyetinde bulunacağım.
Sermaye Piyasası Kurulu Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanıyım.
Halen Ankara Üniversitesi, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans yapmaktayım.

Tarafımdan bizzat ya da meslektaşlarım veya hukukçularla birlikte kaleme aldığım;
1. Belediye Meclis Üyelerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları,
2. Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil)
3. İhale Suçları –;; İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma
4. Belediye Taşınmazları,
5. Kamu Görevlilerinin Cezai–;;İdari–;;Mali Sorumlulukları,
6. Devlet İhale Kanunu,
7. Kamu Taşınmazlarında Ecrimisil ve Tahliye,
8. Kamu İhalelerine Yönelik Başvurular,
9. Hizmet Alım İhalelerinde Bilinmesi Gerekenler,
10. Yeni Belediye Kanunu Çerçevesinde Kentsel Dönüşüm İmar Uygulamaları ve 2/B Arazi Satışları,
11. Mahalli İdarelerde ve Yükseköğretim Kurumlarında Taşınmaz Yönetimi,
12. 101 Soru ve 101 Cevapta İmar İşlemleri, Arsa ve Arazi Düzenlemeleri, İtiraz ve Dava Yolları, Gayrimenkul ve Değerleme İşlemleri,
isimli yayınlarım bulunmaktadır.
Ufuk Okan ...
Ağustos 2018
83.00 TL
Sepete Ekle
Turan Yıldırım ...
Mayıs 2020
36.00 TL
Sepete Ekle
Bahtiyar Akyılmaz ...
Nisan 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
Tahsin Çayıroğlu
Nisan 2020
54.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  7
Kısaltmalar  19
1. Belediyeler ve Türkiye İdari Yapılanması İçerisindeki Konumu  21
2. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve Belediyeler  25
3. Belediye Hizmetlerinde Temel Amaç Kamu Yararı–Üstün Kamu Yararı ve Toplum Yararı  27
4. Mülkiyet ve Taşınmaz  29
4.1. Mülkiyet Hakkı  29
4.2. Mülkiyet Hakkının Kapsamı  30
4.2.1. Bütünleyici parça  30
4.2.2. Doğal ürünler  31
4.2.3. Eklenti  31
4.3. Mülkiyet Türleri  31
4.3.1. Paylı mülkiyet  31
4.3.2. Elbirliği Mülkiyeti  32
4.4. Taşınmaz  32
4.4.1. Arazi  32
4.4.2. Bağımsız ve Sürekli Haklar  33
4.4.3. Kat Mülkiyetine Tabi Bağımsız Bölümler  33
4.4.4. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması  34
5. Belediye Taşınmazı  34
6. Taşınmaz Yönetiminde Temel İlkeler  35
7. Belediye Kanunu  38
7.1. Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları  38
7.2. Belediyelerin Yetki ve İmtiyazları  39
7.3. Belediyelerin Organları  41
7.3.1. Belediye Meclisi–Görev ve Yetkileri  42
7.3.2. Belediye Encümeni–Görev ve Yetkileri  43
7.3.3. Belediye Başkanı–Görev ve Yetkileri  45
8. Büyükşehir Belediyesi Kanunu  46
8.1. Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir İlçe Belediyesinin Görev–Yetki ve Sorumlulukları  46
8.1.1. Büyükşehir Belediyesinin Görev–Yetki ve Sorumlulukları  46
8.1.2. Büyükşehir İlçe Belediyesinin Görev–Yetki ve Sorumlulukları  49
8.2. Büyükşehir Belediyesinin Organları  50
8.2.1. Büyükşehir Belediye Meclisi  50
8.2.2. Büyükşehir Belediye Encümeni  50
8.3. Belediye Başkanı–Görev ve Yetkileri  51
8.3.1. Büyükşehir Belediye Başkanı  51
8.3.2. Büyükşehir Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri  51
9. Belediyelerin Taşınmaz Kullanımı Gerektiren Görevlerine İlişkin Özet Tablosu  52
10. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanununun Taşınmazlara Yönelik Hükümleri  54
11. Taşınmaz Edinimine Yönelik Kısıtlamalar  58
12. Taşınmaz Satın Alınması  59
12.1. İhale Yetkilisi ve Harcama Yetkilisi  62
12.2. Piyasada Fiyat Araştırması/Değerleme  63
12.2.1. Piyasa Fiyat Araştırması  63
12.2.2. Kamulaştırma Kanunu’nun 11. Maddesinde Yazılı Hususların Dikkate Alınması Suretiyle Değer Tespiti  64
13. Kiralama  64
13.1. Kira Artış Oranları  66
13.2. Yeni Kiralamalar  67
14. Finansal Kiralama  67
15. Kamulaştırma  68
15.1. Kamulaştırma Şartları  68
15.2. İrtifak Hakkı Kurulması  68
15.3. Kamu Yararı Kararı Verecek ve Onaylayacak Merciler  69
15.4. Kamu Yararı Kararı Alınmasına ve Onaylanmasına Gerek Bulunmayan Durumlar  69
15.5. Kamulaştırmadan Önce Yapılacak İşlemler ve İdari Şerh  70
15.6. Satın Alma Usulü  71
15.6.1. Kıymet Takdir Komisyonu ve Uzlaşma Komisyonu Oluşturulması  71
15.6.2.Taşınmaz Malikine Bildirim  72
15.6.3.Taşınmaz Malikinin İdareye Başvurması  72
15.6.4. Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi  73
15.6.5. Taşınmazın Edinim Şekli ve Dava Açılamayacağı  73
15.7. Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve Taşınmaz Malın İdare Adına Tescili  73
15.8. Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Esasları  77
15.9. Kısmen Kamulaştırma  78
15.10. Dava Hakkı  79
15.11. İdarenin Tek Taraflı Vazgeçmesi  80
15.12. Tarafların Anlaşmasıyla Vazgeçme ve Devir  80
15.13. Mal Sahibinin Geri Alma Hakkı  81
16. Kamulaştırmasız El Atma  81
17. Trampa–Mal Değişim Sözleşmesi  86
17.1. Devlet İhale Kanunu Uyarınca Trampa  86
17.2. Kamulaştırma Kanunu Uyarınca Trampa  86
18. Tahsis ve Devir  88
18.1. Ön ve Kesin Tahsis İle Süresi  90
18.2. Tahsis İşleminin Kaldırılabileceği Durumlar  90
18.3. Taşınmaz Devri ve Geri Alınması  91
18.4. Tahsis Yapılamayacak ve Bedelsiz Devredilemeyecek Taşınmazlar  91
18.5. Tahsis ve Devre Engel Olmayan Durumlar  92
18.6. Tahsis ve Devirde Öncelik  92
18.7. Taşınmazın Teslimi, Tahsisin Kaldırılması ve Geri Almanın Sonuçları  92
18.8. Devir Yerine Tahsis  93
19. Kamulaştırma Kanunu Uyarınca Bir İdareye Ait Taşınmazın Diğer Bir Kamu İdaresine Devredilmesi  93
20. İmar Planlarında Tasarrufu Hukuken Kısıtlanan Taşınmazların Kamulaştırılması  95
21. Özel Kişilere Taşınmaz Tahsisi  99
22. Belediye ve Mahalli İdare Birlikleri İle İşbirliği Yapılması–Kardeş Kent İlişkisi Kurulması–Ekonomik Sosyal İlişkiler Gerçekleştirilmesine Yönelik Yapım–Kiralama ve Tahsis  99
23. Özel Kişilerin Alt Yapı Yatırımına Katkı Konulması  101
24. Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisi  102
25. Yapım (İnşaat)  105
25.1. Yapım İşleri İhalelerinde Temel İlkeler  105
25.2. Yapım İşleri İhalelerinde Uyulması Zorunlu Hususlar  106
26. Kat/Arsa Karşılığı İnşaat  107
26.1. Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılabilecek Taşınmazlar  109
26.1.1. Belirlenen Taşınmazlar Hakkında Bilgiler  109
26.1.2. Hisseli Taşınmazlarla İlgili Esaslar  109
26.2. Diğer Yöntemler  110
26.2.1. Arsa Verilmek Suretiyle İnşaat Yaptırılması  110
26.2.2. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarına İnşaat Yaptırılması  110
26.3.Teklifler ve Değerlendirilmesi  111
26.4. Teminat  111
26.5. Geçici ve Kesin Kabuller  111
27. Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı  112
28. Kamu–Özel İşbirliği (KÖİ)  113
29. Yap–İşlet–Devret/Kamu Özel İşbirliği  115
29.1. Yap–İşlet–Devret Modeli ile Yaptırılabilecek İşler  115
29.2. YİD İşlerinde Yetki  116
29.3. YİD Süresi  117
29.4. Ücret ve Katkı Payının Belirlenmesi  117
29.5. YİD Projelerinin İhalelerinde 2886 Sayılı Kanunun Uygulanabilmesi  117
30. Sınırlı Ayni Hak Tesisi  118
31. Kullanma İzni  120
32. İmtiyaz  121
33. Özelleştirme  124
34. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı  125
34.1. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Amacı  125
34.2. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Kuruluşu  126
34.3. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Halka Arzı  127
34.4. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Borsaya Kote Olması  127
35. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim  127
35.1. Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Projelerinin Uygulanma Amacı  128
35.2. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Uygulanabilecek Alan ve Sınırları  128
35.2.1. Belediye Sınırı  129
35.2.2. Mücavir Alan  130
35.2.3. Belediye Sınırı İle Mücavir Alan Sınırı Arasındaki Fark  130
35.3. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı İlanına Yetkili Mercii  131
35.3.1. Belediye Meclislerinin Yetkisi  131
35.3.2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkisi  131
35.4. Kamunun Mülkiyetinde veya Kullanımında Olan Yerlerde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı İlân Edilmesinin Usul ve Esasları  132
35.4.1. Tebliğin Amacı  132
35.4.2. Tanımlar  132
35.4.3. Finansal Durum  133
35.4.4. Alan Tespitine İlişkin Hazırlıklar  133
35.4.5. Mevcut Durumun Tespiti  133
35.4.6. Talebin Bakanlığa İletilmesi  133
35.4.7. Alanın Bakanlar Kuruluna Teklif Edilmesi  134
35.4.8. Geçiş Hükmü  134
35.5. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanın Niteliği ve Alan Büyüklüğü  135
35.6. Proje Alanında Planlama Yetkisi  135
35.7. Proje Alanında Kamulaştırma ve Alanın Tahliye Edilerek Boşaltılması  137
35.8. Proje Alanında Yer Alan Kamuya Ait Alanların Belediyelere Devri  138
35.9. Proje Alanında Yer Alan Gayrimenkuller  138
35.10. Proje Alanında İnşaat Yaptırma Hakkı  141
35.11. Alt Yapı ve Rekreasyon Harcamaları  142
35.12. Tapu Sicilinde İşlem Yapılması  144
35.13. İmar Haklarının Kısıtlı Hale Getirilmesi  144
35.14. Uygulama Yöntemleri  144
35.15. Davalı Taşınmazlar  145
35.16. Binalarda Cephe Değişikliği  146
35.17. İbadethane ve Yurt Yapılması  146
35.18. Ortak Hizmet Projesi  146
35.19. Anayasaya Aykırı Bulunan Düzenlemeler  147
36. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi  149
36.1. Afet Riski Altındaki Alanlarla İlgili Mevzuatın Amacı  150
36.2. Tanımlar  151
36.2.1. Bakanlık  151
36.2.2. İlgili kurum  151
36.2.3. İdare  151
36.2.4. Müdürlük  156
36.2.5. Rezerv yapı alanı  156
36.2.6. Riskli alan  157
36.2.7. Riskli yapı  158
36.2.8. Taşınmaz  158
36.2.9. Uygulama Alanı  158
36.3. Tespit, Taşınmaz Devri Ve Tescil  159
36.3.1. Rezerv Yapı Alanı Tespiti  159
36.3.2. Riskli Alan Tespiti  160
36.3.3. Riskli Yapıların Tespitinde Görev Alacak Kurum ve Kuruluşlar  161
36.3.4. Riskli Yapıların Tespiti ve İtiraz  164
36.3.4.1. Riskli yapıların tespiti;  164
36.3.5. Teknik Heyetlerin Teşkili  166
36.3.6. Teknik Heyetin Çalışma Usul ve Esasları  166
36.3.7. Huzur Hakkı, Yolluk ve Gündelik Ödenmesi  168
36.3.8. Taşınmazların Değerinin Tespiti  169
36.3.9. Uygulama Alanındaki Taşınmaz Maliklerinin Hakları ve Tapuya Tescil İşlemleri  171
36.3.10. Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olanlarla Taşınmazları Kamulaştırılanlara Konut ve İşyeri Verilmesi  178
36.3.11. Riskli Yapıların Bulunduğu Parsellerde, Riskli Alanlarda ve Rezerv Yapı Alanlarında Yapılacak Uygulamalar  179
36.3.12. Açık Artırma Usulü İle Satış  183
36.3.13. Kira Yardımı İle Diğer Yardımlar  184
36.3.14. Tahliye  188
36.3.15. Planlama Süreci  188
36.3.16. Planların Değerlendirilmesi  189
36.4. Tasarrufların Kısıtlanması  189
36.5. Tahliye ve Yıktırma  192
36.6. Acele Kamulaştırma  197
36.7. Anlaşma Sağlanan Taşınmazlar  201
36.8. Yapım Maliyetleri ve Uygulama Maliyetine Dahil Edilmeyecek Harcamalar  202
36.9. Bakanlığın Yetkileri  203
36.10. Taşınmazların Değerlemesi  206
36.11. Güçlendirme Kredisi  207
36.12. Dava Açılması  207
36.13. Uygulama İle Oluşan Yeni Taşınmazlar  208
36.14. Yetki Devri  210
36.15. Dönüşüm Gelirleri  211
36.15.1. Gelir Olarak Kaydedilecek Tutarlar  211
36.15.2. Vadesinde Ödenmeyen Krediler  213
36.15.3. Faiz Desteği  213
36.15.4. Muhasebeleştirme ve Özel Hesabın İşleyişi  215
36.15.5. Belediyeler Tarafından Ayrılacak Paylar  215
36.15.6. Vergi ve Harç İstisnası  216
36.15.7. Harç ve Ücret Farkı  216
36.15.8. Kamu Yararı Amacına Tahsis  217
36.15.9. Kaynak Aktarımı  217
36.15.10. Gelirlerin Amacı Dışında Kullanılamaması  217
36.15.11. Kamu İhale Kanunu Uygulanmayacak Haller  217
36.15.12. Ceza Uygulanması  218
36.16. Yönetmelik Çıkarılması  219
36.17. Sözleşmeli Personel Çalıştırılması  220
36.18. Geçici Görevlendirme  220
36.19. Yayın Yaptırılması  220
36.20. Uygulanmayacak Mevzuat  221
36.21. 2981 Sayılı Yasanın Yürürlükten Kaldırılması  222
36.22. Devir Ve Tahsislerin İptali  222
36.23. 6306 Sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesi Kararıyla İptal Edilen Bölümleri ve Karar Gerekçesi  222
37. Proje Alanı Temini  241
38. Gecekondu Kanunu Kapsamında Taşınmaz Edinimi–İdaresi ve Elden Çıkarılması  243
38.1. Arsaların Kullanım Amacı  244
38.2. Plan ve Programlar  245
38.3. Arsa Tahsisi Şart ve Şekilleri  246
38.4. Satın Alma, Kamulaştırma, Konut İnşası  246
38.5. Tahsis Amacına Aykırı Davranışların Önlenmesi  247
38.6. Belediye Sınırları ve Mücavir Sahalar Dışında Uygulama  247
39. Taşınmazların Kiraya Verilmesi  248
40. Alt Kiracılık  250
41. Belediye Tarafından Yapılacak Özellikli Kiralamalar  251
42. Kamu Konutları  252
42.1. Özel Tahsisli Konutların Tahsis Şekli  253
42.2. Görev Tahsisli Konutların Tahsis Şekli  253
42.3. Sıra Tahsisli Konutların Tahsis Şekli  253
42.4. Hizmet Tahsisli Konutların Tahsis Şekli  254
42.5. Kamu Konutlarından Yararlanamayacaklar  254
42.6. Konutta Birlikte Oturabilecekler  254
42.7. Konut Tahsis Talebi ve Değerlendirilmesi  254
42.8. Konutların Teslimi ve Konutlara Giriş  255
42.9. Konut Tahsis Komisyonları  255
42.10. Konutlarda Oturma Süreleri  256
42.11. Konutlarda Kira Bedeli  256
42.11.1. Konut Alanlarının Hesaplanması  256
42.11.2. Kurum ve Kuruluşların Bedel Artırma Yetkisi  256
42.11.3. Kira Bedelinden Yapılacak İndirimler  257
42.12. Kamu Konutlarında İşletme, Bakım ve Onarım Giderleri  257
42.13. Yakıt Giderleri  259
42.14. Konuttan Çıkma  260
42.15. Konuttan Çıkarılma  261
43. Satış  261
43.1. Devlet İhale Kanununa Göre Satış  261
43.1.1. Taşınmaz Satış Bedellerinin Tahsil Yöntemi  261
43.1.2. Satılamayacak Taşınmazlar  263
43.2. Belediye Kanununa Göre Satış  264
43.2.1. Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi  265
43.2.2. Arsa Temini ve İmar Planı  265
43.2.3. Arsa ve Konut Tahsis Şartları  265
43.2.4. Arsa Tahsisi  266
43.2.5. Kooperatiflere Arsa Tahsisi  266
43.2.6. Konut Tahsisi  267
43.2.7. Ödemenin Geciktirilmesi ve Tahsisin İptali  267
43.2.8. Arsa Satışı  267
43.2.9. Konut ve İşyeri Satışı  267
43.2.10. Belediye Meclisinin Yetkisi  268
43.2.11. Tahsis ve Satış Yetkisi  268
43.2.12. Kısıtlama  269
43.2.13. Sözleşme Düzenlenmesi  269
43.2.14. Geri Ödeme  269
43.2.15. Yeniden Değerleme  269
43.2.16. İlan  270
43.2.17. Büyükşehirlerde Uygulama  270
43.3. İmar Kanununa Göre Satış  270
43.4. Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Ön Alım Hakkı  270
44. Toptancı Hallerindeki İşyerlerinin Satışı ve Kiraya Verilmesi  271
45. Tahmini Bedel  272
46. Tahmini Bedel Tespit Yöntemi  274
47. Hazine Taşınmazlarında Tahmini Bedel Tespitine İlişkin Usul ve Esaslar  275
48. İhale Bedellerinin Ödenme Şekli  279
49. Uzun Süreli Sözleşmelerde Yıllık Bedellerin Artırılma Yöntemi  280
50. İmar Düzenlemesi ile Taşınmaz Edinimi  281
51. İmar Kanununa Göre Taşınmazların Kamuya Terk Edilmesi  283
52. İfraz–Tevhit  284
53. 2981 Sayılı İmar Affı Kanunu Kapsamındaki Taşınmazlar  285
54. İmar Planında Toptancı Hal Alanı Olarak Belirlenen Hazine Taşınmazının Belediyelere Devri  288
55. Deniz Dolgu Alanları  289
56. Belediyelerin Tasarrufu Altındaki Yerler  290
57. Belediye Şirketlerine Taşınmaz Devredilmesi  290
58. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Taşınmazları ile İlgili İşlemler  292
59. Bağış–Hibe  293
60. 4706 Sayılı Kanuna Göre Hazine Taşınmazlarının Belediyelere Devri  294
61. Mera Kanunu Uyarınca Taşınmaz Edinimi  295
62. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Kapsamında Kalan Taşınmazlar  296
63. Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun Göre Taşınmaz İdaresi  298
63.1. Amaç ve Kapsam  298
63.2. Yetkili İdare  298
63.3. Alanların Belirlenmesi  298
63.4. Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmazlar  299
63.5. Diğer Taşınmazlar  299
63.6. Anlaşma ve Satın Alma  300
63.7. Kamulaştırma  300
63.8. Mülkiyet Durumu Belli Olmayan Taşınmazlar  300
63.9. Projelerin Uygulanması  301
63.10. Büyükşehir Belediyelerince Başlatılmayan Uygulamalar  301
63.11. İhale Yöntemi  301
63.12. Konut ve İşyerlerinin Satışı  301
64. İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Taşınmaz Edinimi  301
64.1. İcra ve İflas Kanunu Hükümleri  302
64.2. İzale–i Şüyu Satışları  302
64.3. Satış İhalesi Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  303
65. Limanlar İnşaatı Hakkında Kanuna Göre Taşınmaz Edinimi  303
66. Afet Alanlarında Taşınmaz Edinimi  304
67. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Taşınmazlarının Belediye Tasarrufuna Bırakılması  305
68. Hayvanları Korumak İsteyenlere Taşınmaz Tahsisi  305
69. Doğalgaz Piyasası Kanunu Kapsamında Taşınmaz İdaresi  306
70. Orman Kanunu Kapsamında Taşınmaz Edinimi  307
71. Kadastro (Tapulama)  308
71.1. Kadastro Bölgelerinin Belirlenmesi ve İlanı  309
71.2. Kadastro Çalışma Alanı, İlan ve İtiraz  309
71.3. Taşınmaz Malların Sınırlandırılması  310
71.4. Kadastro Tespitine İtiraz ve Komisyon İncelemesi  310
71.5. Kadastro Sonuçlarının İlanı  311
71.6. Kadastro Tutanaklarının Kesinleşmesi ve Hak Düşürücü Süre  311
71.7. Tapuda Kayıtlı Taşınmaz Malların Tespiti  312
71.8. Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmaz Malların Tespiti  313
71.9. Kayıt ve Belgelerin Kapsamını Tayin  313
72. Ecrimisil  314
73. İşgal Harcı  315
74. Devlet İhale Kanunu Uyarınca Taşınmaz Tahliyesi  316
75. Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanununa Göre Taşınmaz Tahliyesi  318
Kaynakça  323
Kavram Dizini  325
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020