Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Açıklamalı ve İçtihatlı
İhalenin Feshi Davaları
Ağustos 2006 / 1. Baskı / 444 Syf.
Fiyatı: 60.00 TL
İndirimli: 39.90 TL (%34)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   
Konu Başlıkları
Açıklamalar, İçtihatlar, Son Değişiklikler
Dilekçe Örnekleri, Mahkeme Karar Örnekleri
Satış Talebi ve Süreleri, Paraya Çevirme İşlemleri
Taşınmaz İhalelerinde İhalenin Feshi
Taşınır İhalelerinde İhalenin Feshi
Fesat Nedeniyle İhalenin Feshi
Hata Nedeniyle İhalenin Feshi
Görevli ve Yetkili Mahkeme
İhalenin Feshi Davalarında Yargılama
Matbu Evrak Örnekleri
Barkod: 9789750202797
Yayın Tarihi: Ağustos 2006
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 444
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Sunuş  7
Birinci Bölüm
PARAYA ÇEVİRME TALEP VE SÜRELERİ
I. TALEP İÇİN SÜRELER  17
A. Yasal Düzenleme  17
B. Açıklamalar  17
C. İçtihatlar  17
II. TALEP HAKKI  20
A. Yasal Düzenleme  20
B. Açıklamalar  20
C. İçtihatlar  21
III. GEÇİCİ (MUVAKKAT) HACİZ HÂLİNDE SATIŞ İSTEME SÜRELERİNİN
DURMASI VE SATIŞ YAPILABİLECEK HÂL 
 21
B. Açıklamalar  21
IV. SATIŞIN TATİLİ  22
V. HACZİN KALKMASI  22
A. Yasal Düzenleme  22
VI. TAKSİTLE ÖDEME  27
A. Yasal Düzenleme  27
1. Madde Metni  27
2. Üçüncü Fıkranın Eski Hali  27
3. 4949 Sayılı Kanunun Gerekçesi  27
B. Açıklamalar  28
1. Genel Açıklamalar  28
2. Cezaî Müeyyidesi  28
3. Borcun Taksitle Ödenmesi İçin Dilekçe Örneği  29
C. İçtihatlar  29
İkinci Bölüm
TAŞINIRLARIN SATIŞI
I. TAŞINIRLARIN SATIŞI TALEPTEN SONRA BİR AY İÇİNDE YAPILMALIDIR  35
II. VAKTİNDEN EVVEL SATIŞ  35
III. ARTIRMA HAZIRLIK TEDBİRLERİ  35
A. Yasal Düzenleme  35
1. Madde Metni  35
2. Birinci Fıkranın Eski Hali  36
3. 12.2.2004 Tarihli ve 5092 sayılı Kanundan Önceki İbare  36
4. 5092 Sayılı Kanunun İbare Değişikliği Gerekçesi  36
5. 4949 Sayılı Kanunun Gerekçesi  36
B. Açıklamalar  37
1. İİK. Yönetmeliğinin İlgili Hükümleri  37
2. Matbu Örnekler  37
3. Yazışma Örnekleri -Uygulamadan-  41
C. İçtihatlar  59
IV. İHALENİN YAPILMASI VE GERİ BIRAKILMASI  63
A. Yasal Düzenleme  63
1. Madde Metni  63
2. 4949 Sayılı Kanunun Gerekçesi  63
B. İçtihatlar  64
V. İKİNCİ ARTIRMA  65
A. Yasal Düzenleme  65
1. Madde Metni  65
2. Birinci Fıkranın Eski Hali  66
3. 4949 Sayılı Kanunun Gerekçesi  66
B. İçtihatlar  66
VI. ALTIN VE GÜMÜŞ EŞYA  67
A. Yasal Düzenleme  67
B. Açıklamalar  67
C. İçtihatlar  68
VII. SATIŞ BEDELİNİN ÖDENMEMESİ, İHALE FARKLARININ TAHSİLİ SURETİ  68
A. Yasal Düzenleme  68
1. Madde Metni  68
2. Birinci Fıkra Üçüncü Cümlenin Eski Hali  69
3. 4949 Sayılı Kanunun Gerekçesi  69
B. Açıklamalar  69
1. Genel Açıklamalar  69
2. Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle İhalenin Feshi İçin Dilekçe Örneği  70
C. İçtihatlar  70
VIII. PAZARLIK SURETİYLE SATIŞ  71
A. Yasal Düzenleme  71
1. Madde Metni  71
2. (5.) Bendin Eski Hali  71
3. 4949 Sayılı Kanunun Gerekçesi  71
B. Açıklamalar  71
1. Genel Açıklamalar  71
2. Pazarlık Suretiyle Satışın Şartları  72
IX. ÖDEME YERİNE ALACAKLARIN DEVRİ  72
A. Yasal Düzenleme  72
B. Açıklamalar  72
C. İçtihatlar  73
X. İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET HİSSELERİ (PARAYA ÇEVİRMENİN
DİĞER TARZI) 
 73
A. Yasal Düzenleme  73
B. Açıklamalar  73
1. İcra Takibi Nedeniyle İştirak Halinde Mülkiyet Payının Paraya Çevrilmesi  73
2. Türk Medenî Kanununun İlgili Hükümleri  74
3. İcra Müdürlüğünce Satışın Şekli ile İlgili Yazı Örneği  75
4. Paydaşlığın Giderilmesi Davası İçin Yetki Belgesine İlişkin Dilekçe Örneği  75
5. Maliye Bakanlığı Genelgesi  76
6. Görevli Mahkeme  82
8. İstekte Bulunacaklar  82
9. Davalı  82
10. Göz Önünde Tutulacak Hususlar  82
11. Diğer Örnekler  83
12. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun İlgili Hükümleri  83
C. İçtihatlar  83
XI. AİLE MAL ORTAKLIĞI  88
Üçüncü Bölüm
TAŞINMAZLARIN SATIŞI
I. SATIŞ MÜDDETİ  89
A. Yasal Düzenleme  89
B. İçtihatlar  89
II. ARTIRMA ŞARTLARI  90
A. Şartnamenin Açık Bulundurulması  90
2. İçtihatlar  90
B. Artırma Şartnamesinin İçeriği  92
1. Yasal Düzenleme  92
2. Açıklamalar  93
a. Taşınmazın Artırma Şartnamesinin İçeriği  93
b. İİK Yönetmelik’in İlgili Hükümleri  93
c. Taşınmaz Açık Artırma Şartnamesi ve Tutanağı Örneği Aşağıdadır  99
III. ARTIRMANIN İLÂNI VE İLGİLİLERE İHTAR  99
A. İlân  99
1. Yasal Düzenleme  99
a. Madde Metni  100
2. Açıklamalar  101
3. Taşınmazın Açık Artırma Örnekleri  102
a. Taşınmazın Açık Artırma Örneği  107
4. İçtihatlar  109
B. İlgililere Tebliğ  114
1. Yasal Düzenleme  114
2. Tebliğ Talebi Dilekçesi  114
3. Satış İlanı Tebliğ Edilecek İlgililer Yazısı Örneği  115
4. Uygulama Örnekleri  116
5. İçtihatlar  124
IV. KIYMET TAKDİRİ VE MÜKELLEFİYETLERİN LİSTESİ  126
A. Yasal Düzenleme  126
1. Madde Metni  126
2. Maddenin 4949 Sayılı Kanunun 103’üncü Maddesiyle Yürürlükten Kaldırılan 2’nci
Fıkrasının Son Cümlesi 
 127
3. 4949 Sayılı Kanunun Gerekçesi  127
B. Açıklamalar  128
1. Genel Olarak  128
2. İki Yıllık Süre Ne Zaman Başlar  129
C. Yazışma Örnekleri  129
D. Bilirkişi Raporu Örneği  130
E. İçtihatlar  138
V. KIYMET TAKDİRİNE İLİŞKİN ŞİKÂYET  144
A. Yasal Düzenleme  144
1. Madde Metni  144
2. Birinci Cümlesinin 5092 Sayılı Kanundan Önceki Hali  144
3. 5092 Sayılı Kanunun Değişiklik Gerekçesi  145
4. 4949 Sayılı Kanunun Gerekçesi  145
5. Kıymet Takdirine İtiraz Karar Örneği  145
B. Açıklamalar  147
1. Genel Açıklamalar  147
2. Kıymet Takdirine İtiraz Üzerine Verilen Red Kararının İhalenin Feshi Davasında
İncelenebileceği 
 148
3. Takdir Kıymetine İtiraz Keşifsiz Rededildi Diye Bozulmuş Keşif Yapıp Tekrar
Rededilemez 
 148
4. Görevli Mahkeme  148
5. Yetkili Mahkeme  148
6. Davacı (Şikayetçi)  148
7. Davalı  148
8. Şikayet Koşulları  149
9. Gözönünde Tutulacak Hususlar  149
10. Şikayet Süresi  150
11. Şikayet Dilekçesi Örneği  150
C. İçtihatlar  152
A. Yasal Düzenleme  152
1. Madde Metni  152
2. 4949 Sayılı Kanunun Gerekçesi  153
B. Açıklamalar  153
1. Genel Olarak  153
2. İcra Müdürünün İhaleyi Yardımcılarına Yaptırabilmesi  154
3. Rüçhanlı Alacaktan Ne Anlaşılır  154
4. İİK. 129. Maddesine Aykırılığa İlişkin Şikayet Süreye Tabi Değil  154
5. Açık Arttırmada Verilen En Yüksek Bedel İpotek Alacaklısının Alacağını Karşılamasa
Halinde Muvafakatı 
 154
C. İçtihatlar  154
VII. ÖDEME USULÜ  165
A. Yasal Düzenleme  165
1. Madde Metni  165
2. 4949 Sayılı Kanunun Gerekçesi  165
B. İçtihatlar  165
VIII. ÖDEME MÜDDETİ İÇİNDE TAŞINMAZIN İDARESİ  166
IX. SONRADAN TESİS EDİLEN TAŞINMAZ MÜKELLEFİYETLERİ VE
İPOTEKLİ VE MAHCUZ TAŞINMAZLARIN KİRALANMASINDA HÜKÜM 
 166
A. Yasal Düzenleme  166
B. Açıklamalar  167
Dördüncü Bölüm
İHALENİN FESHİ
I. İHALENİN KENDİSİNDE KALAN TARAFINDAN SÜRESİNDE İHALE
BEDELİNİ ÖDEMEMESİ NEDENİYLE İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE FESHİ VE
FARKININ TAHSİLİ 
 169
A. Yasal Düzenleme  169
1. Madde Metni  169
2. 4949 Sayılı Kanunun Gerekçesi  170
B. Açıklamalar  170
C. İhale Bedelinin Yatırılmaması Nedeniyle Fesih İçin Dilekçe Örneği  170
D. İçtihatlar  171
II. İHALENİN MAHKEMECE FESHİ  177
A. Yasal Düzenleme  177
2. 4949 Sayılı Kanunla Yürürlükten Kaldırılan Son Fıkra  178
3. 4949 Sayılı Kanunun Gerekçesi  178
B. İhale Konusu Malın Niteliğine Göre İhalenin Feshi Davaları  179
C. Taşınmaz Mallarının İhalesinde İhalenin Feshi Davalarına İlişkin Açıklamalar  179
1. Görevli ve Yetkili Mahkeme  179
a. Görevli Mahkeme  179
aa. Genel Olarak İcra Mahkemesi.  179
bb. Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesine İlâmların Yerine Getirilmesi (İnfazı) İçin Yapılan
Satışlarda Sulh Hukuk Mahkemesi 
 179
b. Yetkili Mahkeme  179
aa. Genel Yetki  179
bb. İstinabede  180
c. İhalenin Feshine İlişkin Şikâyet Görevsiz veya Yetkisiz İcra Mahkemesi veya Genel
Mahkemeye Yapılırsa 
 180
2. Davacı (Feshi İsteyebilecekler)  180
3. Davalı  181
4. Şikâyet Süresi  181
a. Süre  181
b. Sürenin Başlangıcı  181
aa. Genel Olarak  181
bb. Şikâyet Bir Hata Nedenine Dayanıyorsa  182
c. İİK Madde 129‘a Aykırılıkta Süre Yoktur  182
5. Dava Açma Koşulları  182
a. Genel Olarak  182
b. İhalenin Bozulması Sebepleri Nelerdir  183
6. Göz Önünde Tutulacak Hususlar  183
7. İhalenin Fesi Davalarında Harç  185
8. İhalenin Feshi Davasında Duruşmanın Ne Zaman Yapılacağı  185
9. İhalenin Feshi Davasında Dava Müracaata Bırakılamaz  185
10. İİK’nın 133. Maddesi Gereğince İcra Müdürlüğünce İhalenin Feshine Karar Verilmiş
Olması, İİK’nın 134. Maddesine Göre Yapılan Şikayetin İncelenmesine Engel Değildir. 
 186
11. İddiaları İspat Konusunda Kesin Mehil Nasıl Olmalı  186
12. İhalenin Feshi Davasında Dar Yetkili İcra Mahkemesinde Tanık Dinlenebilir  187
13. Takdir Kıymetine İtiraz Keşifsiz Rededildi Diye Bozulmuş-Keşif Yapıp Tekrar
Rededilemez 
 187
14. Alacaklılara Ödeme -İhalenin Kesinleşmesiyle  187
15. Dava Dilekçesi Örneği  188
16. İhalenin Feshi Davasında Tensip Tutanağı Örneği  189
17. İhalenin Feshine İlişkin Karar Örneği  190
18. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Düşünceleri  193
D. Taşınır Mal veya Eşyanın Satışının Bozulması (Feshi) Davasına İlişkin Açıklamalar  193
2. Görevli Mahkeme  193
3. Yetkili Mahkeme  193
4. Davacı  194
5. Davalı  194
6. Dava Açma Koşulları  194
7. Dikkat Edilecek Hususlar  194
8. Örnekler  195
E. İçtihatlar  196
Beşinci Bölüm
TESCİL İÇİN TAPUYA TEBLİĞ VE ZORLA ÇIKARMA
I. YASAL DÜZENLEME  399
II. AÇIKLAMALAR  399
A. Genel Olarak Açıklamalar  399
B. İhale Kesinleşinceye Kadar Taşınmazın Ne Şekilde Muhafaza ve İdare Edileceği  400
C. Görevli Mahkeme  400
B. Yetkili Mahkeme  400
C. Davacı  400
D. Davalı  400
E. Dava Açma Koşulları  401
F. Göz Önünde Tutulacak Hususlar  401
G. Dilekçe Örnekleri  401
1. Dava Dilekçesi Örneği  401
2. Tapu Tescil İşleminin İptaline İlişkin Dilekçe Örneği  402
III. İÇTİHATLAR  402
Altıncı Bölüm
GEMİLER VE AİLE YURTLARINDA UYGULANACAK
HÜKÜMLER
I. GEMİLER HAKKINDA  411
II. AİLE YURTLARINDA  411
Nazif Kaçak’ın Yayımlanmış Eserleri  415
Kaynakça  419
İçtihatlar Dizini  421
Kavramlar Dizini  439
 


Filiz Berberoğlu Yenipınar
Mart 2020
120.00 TL
Sepete Ekle
Mahmut Coşkun
Mart 2020
1350.00 TL
Sepete Ekle
İsmail Ercan
Mart 2020
75.00 TL
Sepete Ekle
Ramazan Arslan ...
Mart 2020
60.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Sunuş  7
Birinci Bölüm
PARAYA ÇEVİRME TALEP VE SÜRELERİ
I. TALEP İÇİN SÜRELER  17
A. Yasal Düzenleme  17
B. Açıklamalar  17
C. İçtihatlar  17
II. TALEP HAKKI  20
A. Yasal Düzenleme  20
B. Açıklamalar  20
C. İçtihatlar  21
III. GEÇİCİ (MUVAKKAT) HACİZ HÂLİNDE SATIŞ İSTEME SÜRELERİNİN
DURMASI VE SATIŞ YAPILABİLECEK HÂL 
 21
B. Açıklamalar  21
IV. SATIŞIN TATİLİ  22
V. HACZİN KALKMASI  22
A. Yasal Düzenleme  22
VI. TAKSİTLE ÖDEME  27
A. Yasal Düzenleme  27
1. Madde Metni  27
2. Üçüncü Fıkranın Eski Hali  27
3. 4949 Sayılı Kanunun Gerekçesi  27
B. Açıklamalar  28
1. Genel Açıklamalar  28
2. Cezaî Müeyyidesi  28
3. Borcun Taksitle Ödenmesi İçin Dilekçe Örneği  29
C. İçtihatlar  29
İkinci Bölüm
TAŞINIRLARIN SATIŞI
I. TAŞINIRLARIN SATIŞI TALEPTEN SONRA BİR AY İÇİNDE YAPILMALIDIR  35
II. VAKTİNDEN EVVEL SATIŞ  35
III. ARTIRMA HAZIRLIK TEDBİRLERİ  35
A. Yasal Düzenleme  35
1. Madde Metni  35
2. Birinci Fıkranın Eski Hali  36
3. 12.2.2004 Tarihli ve 5092 sayılı Kanundan Önceki İbare  36
4. 5092 Sayılı Kanunun İbare Değişikliği Gerekçesi  36
5. 4949 Sayılı Kanunun Gerekçesi  36
B. Açıklamalar  37
1. İİK. Yönetmeliğinin İlgili Hükümleri  37
2. Matbu Örnekler  37
3. Yazışma Örnekleri -Uygulamadan-  41
C. İçtihatlar  59
IV. İHALENİN YAPILMASI VE GERİ BIRAKILMASI  63
A. Yasal Düzenleme  63
1. Madde Metni  63
2. 4949 Sayılı Kanunun Gerekçesi  63
B. İçtihatlar  64
V. İKİNCİ ARTIRMA  65
A. Yasal Düzenleme  65
1. Madde Metni  65
2. Birinci Fıkranın Eski Hali  66
3. 4949 Sayılı Kanunun Gerekçesi  66
B. İçtihatlar  66
VI. ALTIN VE GÜMÜŞ EŞYA  67
A. Yasal Düzenleme  67
B. Açıklamalar  67
C. İçtihatlar  68
VII. SATIŞ BEDELİNİN ÖDENMEMESİ, İHALE FARKLARININ TAHSİLİ SURETİ  68
A. Yasal Düzenleme  68
1. Madde Metni  68
2. Birinci Fıkra Üçüncü Cümlenin Eski Hali  69
3. 4949 Sayılı Kanunun Gerekçesi  69
B. Açıklamalar  69
1. Genel Açıklamalar  69
2. Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle İhalenin Feshi İçin Dilekçe Örneği  70
C. İçtihatlar  70
VIII. PAZARLIK SURETİYLE SATIŞ  71
A. Yasal Düzenleme  71
1. Madde Metni  71
2. (5.) Bendin Eski Hali  71
3. 4949 Sayılı Kanunun Gerekçesi  71
B. Açıklamalar  71
1. Genel Açıklamalar  71
2. Pazarlık Suretiyle Satışın Şartları  72
IX. ÖDEME YERİNE ALACAKLARIN DEVRİ  72
A. Yasal Düzenleme  72
B. Açıklamalar  72
C. İçtihatlar  73
X. İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET HİSSELERİ (PARAYA ÇEVİRMENİN
DİĞER TARZI) 
 73
A. Yasal Düzenleme  73
B. Açıklamalar  73
1. İcra Takibi Nedeniyle İştirak Halinde Mülkiyet Payının Paraya Çevrilmesi  73
2. Türk Medenî Kanununun İlgili Hükümleri  74
3. İcra Müdürlüğünce Satışın Şekli ile İlgili Yazı Örneği  75
4. Paydaşlığın Giderilmesi Davası İçin Yetki Belgesine İlişkin Dilekçe Örneği  75
5. Maliye Bakanlığı Genelgesi  76
6. Görevli Mahkeme  82
8. İstekte Bulunacaklar  82
9. Davalı  82
10. Göz Önünde Tutulacak Hususlar  82
11. Diğer Örnekler  83
12. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun İlgili Hükümleri  83
C. İçtihatlar  83
XI. AİLE MAL ORTAKLIĞI  88
Üçüncü Bölüm
TAŞINMAZLARIN SATIŞI
I. SATIŞ MÜDDETİ  89
A. Yasal Düzenleme  89
B. İçtihatlar  89
II. ARTIRMA ŞARTLARI  90
A. Şartnamenin Açık Bulundurulması  90
2. İçtihatlar  90
B. Artırma Şartnamesinin İçeriği  92
1. Yasal Düzenleme  92
2. Açıklamalar  93
a. Taşınmazın Artırma Şartnamesinin İçeriği  93
b. İİK Yönetmelik’in İlgili Hükümleri  93
c. Taşınmaz Açık Artırma Şartnamesi ve Tutanağı Örneği Aşağıdadır  99
III. ARTIRMANIN İLÂNI VE İLGİLİLERE İHTAR  99
A. İlân  99
1. Yasal Düzenleme  99
a. Madde Metni  100
2. Açıklamalar  101
3. Taşınmazın Açık Artırma Örnekleri  102
a. Taşınmazın Açık Artırma Örneği  107
4. İçtihatlar  109
B. İlgililere Tebliğ  114
1. Yasal Düzenleme  114
2. Tebliğ Talebi Dilekçesi  114
3. Satış İlanı Tebliğ Edilecek İlgililer Yazısı Örneği  115
4. Uygulama Örnekleri  116
5. İçtihatlar  124
IV. KIYMET TAKDİRİ VE MÜKELLEFİYETLERİN LİSTESİ  126
A. Yasal Düzenleme  126
1. Madde Metni  126
2. Maddenin 4949 Sayılı Kanunun 103’üncü Maddesiyle Yürürlükten Kaldırılan 2’nci
Fıkrasının Son Cümlesi 
 127
3. 4949 Sayılı Kanunun Gerekçesi  127
B. Açıklamalar  128
1. Genel Olarak  128
2. İki Yıllık Süre Ne Zaman Başlar  129
C. Yazışma Örnekleri  129
D. Bilirkişi Raporu Örneği  130
E. İçtihatlar  138
V. KIYMET TAKDİRİNE İLİŞKİN ŞİKÂYET  144
A. Yasal Düzenleme  144
1. Madde Metni  144
2. Birinci Cümlesinin 5092 Sayılı Kanundan Önceki Hali  144
3. 5092 Sayılı Kanunun Değişiklik Gerekçesi  145
4. 4949 Sayılı Kanunun Gerekçesi  145
5. Kıymet Takdirine İtiraz Karar Örneği  145
B. Açıklamalar  147
1. Genel Açıklamalar  147
2. Kıymet Takdirine İtiraz Üzerine Verilen Red Kararının İhalenin Feshi Davasında
İncelenebileceği 
 148
3. Takdir Kıymetine İtiraz Keşifsiz Rededildi Diye Bozulmuş Keşif Yapıp Tekrar
Rededilemez 
 148
4. Görevli Mahkeme  148
5. Yetkili Mahkeme  148
6. Davacı (Şikayetçi)  148
7. Davalı  148
8. Şikayet Koşulları  149
9. Gözönünde Tutulacak Hususlar  149
10. Şikayet Süresi  150
11. Şikayet Dilekçesi Örneği  150
C. İçtihatlar  152
A. Yasal Düzenleme  152
1. Madde Metni  152
2. 4949 Sayılı Kanunun Gerekçesi  153
B. Açıklamalar  153
1. Genel Olarak  153
2. İcra Müdürünün İhaleyi Yardımcılarına Yaptırabilmesi  154
3. Rüçhanlı Alacaktan Ne Anlaşılır  154
4. İİK. 129. Maddesine Aykırılığa İlişkin Şikayet Süreye Tabi Değil  154
5. Açık Arttırmada Verilen En Yüksek Bedel İpotek Alacaklısının Alacağını Karşılamasa
Halinde Muvafakatı 
 154
C. İçtihatlar  154
VII. ÖDEME USULÜ  165
A. Yasal Düzenleme  165
1. Madde Metni  165
2. 4949 Sayılı Kanunun Gerekçesi  165
B. İçtihatlar  165
VIII. ÖDEME MÜDDETİ İÇİNDE TAŞINMAZIN İDARESİ  166
IX. SONRADAN TESİS EDİLEN TAŞINMAZ MÜKELLEFİYETLERİ VE
İPOTEKLİ VE MAHCUZ TAŞINMAZLARIN KİRALANMASINDA HÜKÜM 
 166
A. Yasal Düzenleme  166
B. Açıklamalar  167
Dördüncü Bölüm
İHALENİN FESHİ
I. İHALENİN KENDİSİNDE KALAN TARAFINDAN SÜRESİNDE İHALE
BEDELİNİ ÖDEMEMESİ NEDENİYLE İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE FESHİ VE
FARKININ TAHSİLİ 
 169
A. Yasal Düzenleme  169
1. Madde Metni  169
2. 4949 Sayılı Kanunun Gerekçesi  170
B. Açıklamalar  170
C. İhale Bedelinin Yatırılmaması Nedeniyle Fesih İçin Dilekçe Örneği  170
D. İçtihatlar  171
II. İHALENİN MAHKEMECE FESHİ  177
A. Yasal Düzenleme  177
2. 4949 Sayılı Kanunla Yürürlükten Kaldırılan Son Fıkra  178
3. 4949 Sayılı Kanunun Gerekçesi  178
B. İhale Konusu Malın Niteliğine Göre İhalenin Feshi Davaları  179
C. Taşınmaz Mallarının İhalesinde İhalenin Feshi Davalarına İlişkin Açıklamalar  179
1. Görevli ve Yetkili Mahkeme  179
a. Görevli Mahkeme  179
aa. Genel Olarak İcra Mahkemesi.  179
bb. Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesine İlâmların Yerine Getirilmesi (İnfazı) İçin Yapılan
Satışlarda Sulh Hukuk Mahkemesi 
 179
b. Yetkili Mahkeme  179
aa. Genel Yetki  179
bb. İstinabede  180
c. İhalenin Feshine İlişkin Şikâyet Görevsiz veya Yetkisiz İcra Mahkemesi veya Genel
Mahkemeye Yapılırsa 
 180
2. Davacı (Feshi İsteyebilecekler)  180
3. Davalı  181
4. Şikâyet Süresi  181
a. Süre  181
b. Sürenin Başlangıcı  181
aa. Genel Olarak  181
bb. Şikâyet Bir Hata Nedenine Dayanıyorsa  182
c. İİK Madde 129‘a Aykırılıkta Süre Yoktur  182
5. Dava Açma Koşulları  182
a. Genel Olarak  182
b. İhalenin Bozulması Sebepleri Nelerdir  183
6. Göz Önünde Tutulacak Hususlar  183
7. İhalenin Fesi Davalarında Harç  185
8. İhalenin Feshi Davasında Duruşmanın Ne Zaman Yapılacağı  185
9. İhalenin Feshi Davasında Dava Müracaata Bırakılamaz  185
10. İİK’nın 133. Maddesi Gereğince İcra Müdürlüğünce İhalenin Feshine Karar Verilmiş
Olması, İİK’nın 134. Maddesine Göre Yapılan Şikayetin İncelenmesine Engel Değildir. 
 186
11. İddiaları İspat Konusunda Kesin Mehil Nasıl Olmalı  186
12. İhalenin Feshi Davasında Dar Yetkili İcra Mahkemesinde Tanık Dinlenebilir  187
13. Takdir Kıymetine İtiraz Keşifsiz Rededildi Diye Bozulmuş-Keşif Yapıp Tekrar
Rededilemez 
 187
14. Alacaklılara Ödeme -İhalenin Kesinleşmesiyle  187
15. Dava Dilekçesi Örneği  188
16. İhalenin Feshi Davasında Tensip Tutanağı Örneği  189
17. İhalenin Feshine İlişkin Karar Örneği  190
18. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Düşünceleri  193
D. Taşınır Mal veya Eşyanın Satışının Bozulması (Feshi) Davasına İlişkin Açıklamalar  193
2. Görevli Mahkeme  193
3. Yetkili Mahkeme  193
4. Davacı  194
5. Davalı  194
6. Dava Açma Koşulları  194
7. Dikkat Edilecek Hususlar  194
8. Örnekler  195
E. İçtihatlar  196
Beşinci Bölüm
TESCİL İÇİN TAPUYA TEBLİĞ VE ZORLA ÇIKARMA
I. YASAL DÜZENLEME  399
II. AÇIKLAMALAR  399
A. Genel Olarak Açıklamalar  399
B. İhale Kesinleşinceye Kadar Taşınmazın Ne Şekilde Muhafaza ve İdare Edileceği  400
C. Görevli Mahkeme  400
B. Yetkili Mahkeme  400
C. Davacı  400
D. Davalı  400
E. Dava Açma Koşulları  401
F. Göz Önünde Tutulacak Hususlar  401
G. Dilekçe Örnekleri  401
1. Dava Dilekçesi Örneği  401
2. Tapu Tescil İşleminin İptaline İlişkin Dilekçe Örneği  402
III. İÇTİHATLAR  402
Altıncı Bölüm
GEMİLER VE AİLE YURTLARINDA UYGULANACAK
HÜKÜMLER
I. GEMİLER HAKKINDA  411
II. AİLE YURTLARINDA  411
Nazif Kaçak’ın Yayımlanmış Eserleri  415
Kaynakça  419
İçtihatlar Dizini  421
Kavramlar Dizini  439
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.