Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Tapu Sicilinde
Kişisel Hakların Şerhi
Haziran 2020 / 1. Baskı / 184 Syf.
Fiyatı: 54.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Tapu Sicilinde Kişisel Hakların Şerhinin ele alındığı bu çalışmada, hangi kişisel hakların tapu kütüğüne şerh edilebileceği, şerhlerin usulü ve şerhin kişisel haklar üzerindeki etkisi incelenmiştir. Şerhi öngörülen kişisel haklarla uygulamada sıkça karşılaşılmaktadır. Bu sebeple hangi hakların şerh edilebileceğinin, bu şerhin hukukî niteliğinin, usulünün ve etkilerinin tespiti önem arz etmektedir.

Çalışma, öncelikle şerh edilebilen kişisel hakların neler olduğunu ortaya koyması açısından önemlidir. Bununla birlikte kişisel hakların şerhinin usulü ve etkisi hususunda doktrinde ve yargı kararlarında ortaya konmuş görüşler değerlendirilmiştir. Bu görüş ve kararlardaki farklılıklar incelenmiş, olması gereken hukuk açısından değerlendirilmeler yapılmıştır. Bu çerçevede, söz konusu çalışmada, şerh edilebilecek kişisel haklar ile şerhin usulü ve etkisi hususlarının, bir bütünlük arz edecek şekilde okuyucuya sunulması amaç edinilmiştir.

Konu Başlıkları
Medeni Kanun'da Düzenlenen Şerh Edilebilen Kişisel Haklar
Borçlar Kanunu'n da Düzenlenen Şerh Edilebilen Kişisel Haklar
Diğer Kanunlarda Düzenlenen Şerh Edilebilen Kişisel Haklar
Kişisel Hakların Şerhinin Usulü ve Süresi
Kişisel Hakların Şerhinin Hükmü
Barkod: 9789750260247
Yayın Tarihi: Haziran 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 184
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
GİRİŞ
§1. KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI  15
I. KONUN TAKDİMİ  15
II. KONUNUN ÖNEMİ  16
III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI  17
Birinci Bölüm
TAPU SİCİLİNDE YAPILACAK İŞLEMLER VE
KİŞİSEL HAKLAR
§2. TAPU SİCİLİ VE TAPU SİCİLİ İŞLEMLERİ  19
I. GENEL OLARAK TAPU SİCİLİ  19
II. TAPU SİCİLİ İŞLEMLERİ  20
A. Genel Olarak  20
B. Kayıt  21
C. Tescil  22
D. Terkin  25
E. Düzeltme  26
F. Beyan  27
G. Şerh  29
1. Genel Olarak  29
2. Şerh Türleri  31
a. Kişisel Hakların Şerhi  31
b. Tasarruf Yetkisi Kısıtlamasının Şerhi  31
c. Geçici Tescil Şerhi  33
3. Şerh Türleri Konusunda Değerlendirme  35
§3. KİŞİSEL HAKLAR  39
I. GENEL OLARAK KİŞİSEL HAKLAR  39
II. KİŞİSEL HAKLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ  39
III. EŞYAYA BAĞLI BORÇLAR VE HAKLAR  41
III. KİŞİSEL HAK– AYNİ HAK AYRIMI  45
İkinci Bölüm
ŞERH EDİLEBİLEN KİŞİSEL HAKLAR
§4. MEDENİ KANUNDA DÜZENLENEN ŞERH EDİLEBİLEN KİŞİSEL HAKLAR  49
I. GENEL OLARAK  49
II. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAK  50
A. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Tanımı ve Hukukî Niteliği  50
B. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Şekli  51
C. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Hüküm ve Sonuçları  52
D. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Doğan Hakkın Şerhi  54
III. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAK  56
A. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Tanımı ve Hukukî Niteliği  56
B. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Şekli  58
C. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Şerhi  61
IV. SÖZLEŞMEDEN DOĞAN ÖNALIM HAKKI  65
A. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkının Tanımı ve Hukukî Niteliği  65
B. Önalım Sözleşmesi  67
C. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkının Kullanılması  68
D. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkının Şerhi  71
V. ALIM HAKKI  73
A. Alım Hakkının Tanımı ve Hukukî Niteliği  73
B. Alım Sözleşmesi  74
C. Alım Hakkının Kullanılması  75
D. Alım Hakkının Şerhi  76
VI. GERİ ALIM HAKKI  77
A. Geri Alım Hakkının Tanımı ve Hukukî Niteliği  77
B. Geri Alım Sözleşmesi  78
C. Geri Alım Hakkının Kullanılması  79
D. Geri Alım Hakkının Şerhi  80
VII. YASAL ÖNALIM HAKKINDAN FERAGAT  81
A. Yasal Önalım Hakkının Tanımı ve Hukukî Niteliği  81
B. Yasal Önalım Hakkından Feragat Sözleşmesi  82
C. Yasal Önalım Hakkından Feragat Sözleşmesinin Şerhi  86
VIII. PAYLI MÜLKİYETTE TAŞINMAZDAN YARARLANMA, KULLANMA VE TAŞINMAZIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN ANLAŞMALAR VE KARARLAR  87
A. Genel Olarak Paylı Mülkiyette Taşınmazdan Yararlanma, Kullanma ve Taşınmazın Yönetimine İlişkin Anlaşmalar ve Kararlar  87
B. Paylı Mülkiyette Taşınmazdan Yararlanma, Kullanma ve Taşınmazın Yönetimine İlişkin Anlaşmalar ve Kararların Şerhi  90
IX. PAYLI MÜLKİYETİN DEVAMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER  94
A. Paylı Mülkiyetin Devamına İlişkin Sözleşmeler  94
B. Paylı Mülkiyetin Devamına İlişkin Sözleşmelerin Şerhi  96
X. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KANUNDAN DOĞAN KISITLAMALARININ ORTADAN KALDIRILMASI VE DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ANLAŞMALAR  97
A. Genel Olarak Taşınmaz Mülkiyeti Kısıtlamaları  97
B. Taşınmaz Mülkiyetinin Kanundan Doğan Kısıtlamalarının Ortadan Kaldırılması ve Değiştirilmesine İlişkin Anlaşmalar  99
C. Taşınmaz Mülkiyetinin Kanundan Doğan Kısıtlamalarının Ortadan Kaldırılması ve Değiştirilmesine İlişkin Anlaşmaların Şerhi  100
XI. REHİNLİ ALACAKLININ BOŞ DERECEYE İLERLEME HAKKI  101
A. Taşınmaz Rehninde Sabit Dereceler Sistemi  101
B. Sabit Dereceler Sisteminde Boş Dereceye İlerleme Sözleşmesi  104
C. Sabit Dereceler Sisteminde Boş Dereceye İlerleme Sözleşmesinin Şerhi  106
XII. ÜST HAKKININ SONA ERMESİ HALİNDE TAŞINMAZ MALİKİNE KALAN YAPILAR İÇİN ÜST HAKKI SAHİBİNE ÖDENECEK BEDELE VE ARAZİNİN İLK HALİNE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN ANLAŞMALAR  107
A. Genel Olarak Üst Hakkı  107
B. Üst Hakkı Sahibine Ödenecek Bedele ve Arazinin İlk Haline Getirilmesine İlişkin Anlaşmalar ve Bu Anlaşmaların Şerhi  110
XIII. PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI REJİMİNDE EVLİLİĞİN İPTALİ VEYA BOŞANMA İLE SONA ERMESİ HALİNDE EŞİN AİLE KONUTUNDA KALMA HAKKI  112
A. Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi  112
B. Paylaşmalı Mal Ayrılığın Rejiminde Evliliğin İptali veya Boşanma Halinde Eşin Konutta Kalma Hakkı ve Şerhi  113
§5. BORÇLAR KANUNUNDA DÜZENLENEN ŞERH EDİLEBİLEN KİŞİSEL HAKLAR  115
I. KİRA SÖZLEŞMESİ  115
A. Kira Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları ve Özellikleri  115
B. Kira Sözleşmesinin Çeşitleri  116
C. Kira Sözleşmesinin Şerhi  117
1. Kira Sözleşmesinin Şerhinin Şartları  118
2. Kira Sözleşmesinin Şerhinin Etkisi  122
D. Alt Kiranın Şerhi  129
II. BAĞIŞLAYANA DÖNME KOŞULLU BAĞIŞLAMA  130
A. Bağışlama Sözleşmesi Tanımı, Unsurları ve Özellikleri  130
B. Bağışlayana Dönme Koşullu Bağışlama  130
C. Bağışlayana Dönme Koşullu Bağışlamanın Şerhi  131
§6. DİĞER KANUNLARDA DÜZENLENEN ŞERH EDİLEBİLEN KİŞİSEL HAKLAR  133
I. KAT MALİKLERİ KURUL KARARLARININ ŞERHİ  133
A. Kat Mülkiyeti Tanımı ve Özellikleri  133
B. Kat Malikleri Kurulu  134
C. Kat Malikleri Kurulu Kararları  135
D. Kat Malikleri Kurul Kararlarının Şerhi  136
II. TİCARET ŞİRKETLERİNE AYNİ SERMAYE OLARAK TAAHHÜT EDİLEN TAŞINMAZLARIN ŞERHİ  138
A. Ticaret Şirketlerine Taşınmazların Sermaye Olarak Taahhüt Edilmesi  138
B. Ticaret Şirketlerine Sermaye Olarak Taahhüt Edilen Taşınmazların Şerhi  141
III. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN ŞERHİ  143
A. Finansal Kiralama Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları ve Özellikleri  143
B. Finansal Kiralama Sözleşmesinin Şerhi  144
Üçüncü Bölüm
KİŞİSEL HAKLARIN ŞERHİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI
§7. KİŞİSEL HAKLARIN ŞERHİNİN USULÜ, SÜRESİ VE TERKİNİ  147
I. KİŞİSEL HAKLARIN ŞERHİNİN ŞARTLARI  147
A. Şerh Edilebilecek Bir Kişisel Hakkın Bulunması  147
B. Şerh Anlaşması  148
1. Genel Olarak  148
2. Şerh Anlaşmasının Gerekli Olduğu Haller  149
3. Şerh Anlaşmasının Gerekli Olmadığı Haller  150
C. Şerh Bildiriminde Bulunulması  151
II. ŞERHİN USULÜ  152
III. ŞERHİN SÜRESİ  153
IV. ŞERHİN TERKİNİ  154
§8. KİŞİSEL HAKLARIN ŞERHİNİN HÜKMÜ  155
I. GENEL OLARAK  155
II. KİŞİSEL HAKLARIN ŞERHİNİN HÜKMÜNE İLİŞKİN TÜRK HUKUKUNDAKİ GÖRÜŞLER  156
III. KİŞİSEL HAKLARIN ŞERHİNİN HÜKMÜNE İLİŞKİN İSVİÇRE HUKUKUNDAKİ GÖRÜŞLER  160
IV. KİŞİSEL HAKLARIN ŞERHİNİN HÜKMÜNE İLİŞKİN YARGITAYIN GÖRÜŞÜ  161
V. KİŞİSEL HAKLARIN ŞERHİNİN HÜKMÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞÜMÜZ  164
Sonuç  169
Kaynakça  173
Kavramlar Dizini  183
 


Ebru Köroğlu
Eylül 2020
49.00 TL
Sepete Ekle
Cem Baygın ...
Eylül 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
Aydın Tekdoğan
Eylül 2020
265.00 TL
Sepete Ekle
Aydın Tekdoğan
Eylül 2020
290.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
GİRİŞ
§1. KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI  15
I. KONUN TAKDİMİ  15
II. KONUNUN ÖNEMİ  16
III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI  17
Birinci Bölüm
TAPU SİCİLİNDE YAPILACAK İŞLEMLER VE
KİŞİSEL HAKLAR
§2. TAPU SİCİLİ VE TAPU SİCİLİ İŞLEMLERİ  19
I. GENEL OLARAK TAPU SİCİLİ  19
II. TAPU SİCİLİ İŞLEMLERİ  20
A. Genel Olarak  20
B. Kayıt  21
C. Tescil  22
D. Terkin  25
E. Düzeltme  26
F. Beyan  27
G. Şerh  29
1. Genel Olarak  29
2. Şerh Türleri  31
a. Kişisel Hakların Şerhi  31
b. Tasarruf Yetkisi Kısıtlamasının Şerhi  31
c. Geçici Tescil Şerhi  33
3. Şerh Türleri Konusunda Değerlendirme  35
§3. KİŞİSEL HAKLAR  39
I. GENEL OLARAK KİŞİSEL HAKLAR  39
II. KİŞİSEL HAKLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ  39
III. EŞYAYA BAĞLI BORÇLAR VE HAKLAR  41
III. KİŞİSEL HAK– AYNİ HAK AYRIMI  45
İkinci Bölüm
ŞERH EDİLEBİLEN KİŞİSEL HAKLAR
§4. MEDENİ KANUNDA DÜZENLENEN ŞERH EDİLEBİLEN KİŞİSEL HAKLAR  49
I. GENEL OLARAK  49
II. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAK  50
A. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Tanımı ve Hukukî Niteliği  50
B. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Şekli  51
C. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Hüküm ve Sonuçları  52
D. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Doğan Hakkın Şerhi  54
III. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAK  56
A. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Tanımı ve Hukukî Niteliği  56
B. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Şekli  58
C. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Şerhi  61
IV. SÖZLEŞMEDEN DOĞAN ÖNALIM HAKKI  65
A. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkının Tanımı ve Hukukî Niteliği  65
B. Önalım Sözleşmesi  67
C. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkının Kullanılması  68
D. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkının Şerhi  71
V. ALIM HAKKI  73
A. Alım Hakkının Tanımı ve Hukukî Niteliği  73
B. Alım Sözleşmesi  74
C. Alım Hakkının Kullanılması  75
D. Alım Hakkının Şerhi  76
VI. GERİ ALIM HAKKI  77
A. Geri Alım Hakkının Tanımı ve Hukukî Niteliği  77
B. Geri Alım Sözleşmesi  78
C. Geri Alım Hakkının Kullanılması  79
D. Geri Alım Hakkının Şerhi  80
VII. YASAL ÖNALIM HAKKINDAN FERAGAT  81
A. Yasal Önalım Hakkının Tanımı ve Hukukî Niteliği  81
B. Yasal Önalım Hakkından Feragat Sözleşmesi  82
C. Yasal Önalım Hakkından Feragat Sözleşmesinin Şerhi  86
VIII. PAYLI MÜLKİYETTE TAŞINMAZDAN YARARLANMA, KULLANMA VE TAŞINMAZIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN ANLAŞMALAR VE KARARLAR  87
A. Genel Olarak Paylı Mülkiyette Taşınmazdan Yararlanma, Kullanma ve Taşınmazın Yönetimine İlişkin Anlaşmalar ve Kararlar  87
B. Paylı Mülkiyette Taşınmazdan Yararlanma, Kullanma ve Taşınmazın Yönetimine İlişkin Anlaşmalar ve Kararların Şerhi  90
IX. PAYLI MÜLKİYETİN DEVAMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER  94
A. Paylı Mülkiyetin Devamına İlişkin Sözleşmeler  94
B. Paylı Mülkiyetin Devamına İlişkin Sözleşmelerin Şerhi  96
X. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KANUNDAN DOĞAN KISITLAMALARININ ORTADAN KALDIRILMASI VE DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ANLAŞMALAR  97
A. Genel Olarak Taşınmaz Mülkiyeti Kısıtlamaları  97
B. Taşınmaz Mülkiyetinin Kanundan Doğan Kısıtlamalarının Ortadan Kaldırılması ve Değiştirilmesine İlişkin Anlaşmalar  99
C. Taşınmaz Mülkiyetinin Kanundan Doğan Kısıtlamalarının Ortadan Kaldırılması ve Değiştirilmesine İlişkin Anlaşmaların Şerhi  100
XI. REHİNLİ ALACAKLININ BOŞ DERECEYE İLERLEME HAKKI  101
A. Taşınmaz Rehninde Sabit Dereceler Sistemi  101
B. Sabit Dereceler Sisteminde Boş Dereceye İlerleme Sözleşmesi  104
C. Sabit Dereceler Sisteminde Boş Dereceye İlerleme Sözleşmesinin Şerhi  106
XII. ÜST HAKKININ SONA ERMESİ HALİNDE TAŞINMAZ MALİKİNE KALAN YAPILAR İÇİN ÜST HAKKI SAHİBİNE ÖDENECEK BEDELE VE ARAZİNİN İLK HALİNE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN ANLAŞMALAR  107
A. Genel Olarak Üst Hakkı  107
B. Üst Hakkı Sahibine Ödenecek Bedele ve Arazinin İlk Haline Getirilmesine İlişkin Anlaşmalar ve Bu Anlaşmaların Şerhi  110
XIII. PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI REJİMİNDE EVLİLİĞİN İPTALİ VEYA BOŞANMA İLE SONA ERMESİ HALİNDE EŞİN AİLE KONUTUNDA KALMA HAKKI  112
A. Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi  112
B. Paylaşmalı Mal Ayrılığın Rejiminde Evliliğin İptali veya Boşanma Halinde Eşin Konutta Kalma Hakkı ve Şerhi  113
§5. BORÇLAR KANUNUNDA DÜZENLENEN ŞERH EDİLEBİLEN KİŞİSEL HAKLAR  115
I. KİRA SÖZLEŞMESİ  115
A. Kira Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları ve Özellikleri  115
B. Kira Sözleşmesinin Çeşitleri  116
C. Kira Sözleşmesinin Şerhi  117
1. Kira Sözleşmesinin Şerhinin Şartları  118
2. Kira Sözleşmesinin Şerhinin Etkisi  122
D. Alt Kiranın Şerhi  129
II. BAĞIŞLAYANA DÖNME KOŞULLU BAĞIŞLAMA  130
A. Bağışlama Sözleşmesi Tanımı, Unsurları ve Özellikleri  130
B. Bağışlayana Dönme Koşullu Bağışlama  130
C. Bağışlayana Dönme Koşullu Bağışlamanın Şerhi  131
§6. DİĞER KANUNLARDA DÜZENLENEN ŞERH EDİLEBİLEN KİŞİSEL HAKLAR  133
I. KAT MALİKLERİ KURUL KARARLARININ ŞERHİ  133
A. Kat Mülkiyeti Tanımı ve Özellikleri  133
B. Kat Malikleri Kurulu  134
C. Kat Malikleri Kurulu Kararları  135
D. Kat Malikleri Kurul Kararlarının Şerhi  136
II. TİCARET ŞİRKETLERİNE AYNİ SERMAYE OLARAK TAAHHÜT EDİLEN TAŞINMAZLARIN ŞERHİ  138
A. Ticaret Şirketlerine Taşınmazların Sermaye Olarak Taahhüt Edilmesi  138
B. Ticaret Şirketlerine Sermaye Olarak Taahhüt Edilen Taşınmazların Şerhi  141
III. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN ŞERHİ  143
A. Finansal Kiralama Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları ve Özellikleri  143
B. Finansal Kiralama Sözleşmesinin Şerhi  144
Üçüncü Bölüm
KİŞİSEL HAKLARIN ŞERHİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI
§7. KİŞİSEL HAKLARIN ŞERHİNİN USULÜ, SÜRESİ VE TERKİNİ  147
I. KİŞİSEL HAKLARIN ŞERHİNİN ŞARTLARI  147
A. Şerh Edilebilecek Bir Kişisel Hakkın Bulunması  147
B. Şerh Anlaşması  148
1. Genel Olarak  148
2. Şerh Anlaşmasının Gerekli Olduğu Haller  149
3. Şerh Anlaşmasının Gerekli Olmadığı Haller  150
C. Şerh Bildiriminde Bulunulması  151
II. ŞERHİN USULÜ  152
III. ŞERHİN SÜRESİ  153
IV. ŞERHİN TERKİNİ  154
§8. KİŞİSEL HAKLARIN ŞERHİNİN HÜKMÜ  155
I. GENEL OLARAK  155
II. KİŞİSEL HAKLARIN ŞERHİNİN HÜKMÜNE İLİŞKİN TÜRK HUKUKUNDAKİ GÖRÜŞLER  156
III. KİŞİSEL HAKLARIN ŞERHİNİN HÜKMÜNE İLİŞKİN İSVİÇRE HUKUKUNDAKİ GÖRÜŞLER  160
IV. KİŞİSEL HAKLARIN ŞERHİNİN HÜKMÜNE İLİŞKİN YARGITAYIN GÖRÜŞÜ  161
V. KİŞİSEL HAKLARIN ŞERHİNİN HÜKMÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞÜMÜZ  164
Sonuç  169
Kaynakça  173
Kavramlar Dizini  183
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020