Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kiralananın Devri
(TBK m. 310)
Mart 2020 / 1. Baskı / 136 Syf.
Fiyatı: 48.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kira sözleşmesinin kurulmasından sonraki bir dönemde, kiralananın üçüncü bir kişiye devredilmesi halinde, kira sözleşmesinin akıbetinin ne olacağı, sözleşmeyi sona erdirme hakkının olup olmadığı, taraf yükümlülüklerinin nasıl etkileneceği ve benzeri sorulara verilecek cevaplar, gerek uygulamada gerekse öğretide önem arz etmektedir.

Bu sorular ekseninde, yazarın Türk Borçlar Kanunu'nun 310. maddesini konu ettiği çalışmada, öncelikle 818 sayılı Borçlar Kanunu döneminde kiralananın devrinin kira sözleşmesine etkilerine yer verilerek mevcut uygulama ile farkları açıklanmıştır. Yine hükmün zaman, kişi ve yer bakımından uygulama alanı incelenerek benzer kavramlarla farkına yer verilmiştir. Devamında hükmün uygulanması için gerekli olan şartlar incelenmiştir. Son olarak kiralananın devrine bağlanan sonuçlar ele alınmış ve bu başlık altında: tarafların borçları, sözleşmenin sona ermesi ve şerh edilmiş kira sözleşmeleri bakımından devrin sonuçları açıklanmıştır.

Çalışmada öğretide var olan tartışmalar aktarılırken, uygulama açısından faydalı olması amacıyla konuyla ilgili güncel Yargıtay kararlarına da yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Geçerli Bir Kira Sözleşmesinin Varlığı
Kiraya Verenin Malik Olma Zorunluluğu
Kiralananın Mülkiyetinin Üçüncü Kişiye Devri
TBK m. 310 Hükmünün İstisnaları
Devrin Özel Sonuçları
Barkod: 9789750259791
Yayın Tarihi: Mart 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 136
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
Giriş  13
Birinci Bölüm
TARİHSEL GELİŞİMİ VE
GENEL ÖZELLİKLERİ
I. TARİHİ GELİŞİMİ  15
A. 818 Sayılı Mülga Borçlar Kanunu Dönemi  15
1. Taşınır Kiraları  17
2. Taşınmaz Kiraları  20
3. 6570 Sayılı Kanun Kapsamında Kalan Taşınmaz Kiraları  22
B. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Dönemi  24
1. Genel Olarak  24
2. İsviçre Borçlar Kanunu Açısından Değerlendirme ve Çözüm Önerileri  27
II. TBK M. 310 HÜKMÜNÜN UYGULAMA ALANI  30
A. Kira Sözleşmesinin Türü Bakımından Uygulama Alanı  30
1. Adi Kira Sözleşmelerinde  30
2. Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde  31
3. Ürün Kiralarında  32
B. Zaman Bakımından Uygulama Alanı  34
C. Kişi Bakımından Uygulama Alanı  37
III. TBK M. 310 HÜKMÜNÜN NİTELİĞİ  38
1. Sözleşmenin Devrinin Hukuki Niteliği  38
2. Hükmün Hukuki Niteliği  40
IV. TBK M. 310 HÜKMÜNÜN BAZI KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI  41
1. Kira Sözleşmesinin Devri İle Kıyası  41
2. Alt Kira İle Kıyası  45
3. Kullanım Hakkının Devri İle Kıyası  46
4. Zapta Karşı Tekeffül İle Kıyası  48
İkinci Bölüm
TBK M. 310 HÜKMÜNÜN ŞARTLARI
I. GEÇERLİ BİR KİRA SÖZLEŞMESİNİN VARLIĞI  53
II. KİRAYA VERENİN MALİK OLMA ZORUNLULUĞU  56
A. Genel Olarak  56
B. İstisnaları  57
1. Alt Kira İlişkisi  57
2. Kiralayan Sıfatının İntifa Hakkı Sahibinde Olması  58
3. Kiralananın Temsilci Tarafından Kiraya Verilmesi  61
III. KİRALANANIN MÜLKİYETİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE DEVRİ  62
A. Kiralananın Mülkiyetinin İradi Yolla Devri  64
B. Mülkiyetin İradi Olmayan Yollarla Devri  67
1. Haciz ve İflas Yoluyla Yapılan Devirler  68
2. Mahkeme Kararına Dayalı Devir Halleri  72
C. Hükmün Uygulanması Bakımından El Değiştirme Zamanı  73
D. Paylı Mülkiyet Bakımından Değerlendirilmesi  75
E. Devirde İyiniyetin Etkisi  78
IV. TBK M. 310 HÜKMÜNÜN İSTİSNALARI  79
Üçüncü Bölüm
DEVRE BAĞLANAN SONUÇLAR
I. GENEL OLARAK  83
A. Devrin İleriye Etkili Olması  83
B. Taraf Değişikliği  85
C. Birleşik ve Karma Sözleşmelerin Durumu  85
II. DEVRİN ÖZEL SONUÇLARI  86
A. Tarafların Borçları Bakımından Sonuçları  86
1. Kiraya Verenin Borçları Bakımından Sonuçları  86
a. Teslim Borcu  86
b. Vergi ve Benzeri Yükümlükler ile Yan Giderlere Katlanma Borcu  88
c. Ayıba Karşı Tekeffül Borcu  88
d. Zapta Karşı Tekeffül Borcu  89
2. Kiracının Borçları Bakımından Sonuçları  89
a. Kira Bedelini Ödeme Borcu  89
b. Temizlik ve Bakım Giderlerine Katlanma Borcu  94
c. Kiralananı Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Borcu  94
d. Ayıpları Bildirme Borcu  95
e. Ayıbın Giderilmesine ve Kiralananın Gösterilmesine Katlanma Borcu  96
f. Kiralananın İadesi Borcu  96
3. Teminatlar Bakımından Sonuçları  97
B. Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi Bakımından Devrin Sonuçları  99
1. Edinme Nedenine Dayalı Fesih Hakkı  99
a. Adi Kira Sözleşmesi Bakımından  99
b. Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları Bakımından  100
2. Yeni Malikin Tazminat Hakkı  103
3. Kiracının Eski Malikten Tazminat Hakkı  106
4. Diğer Sona Erme Sebepleri Bakımından Sonuçları  108
a. Adi Kira Sözleşmeleri Bakımından Değerlendirilmesi  109
b. Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları Bakımından Değerlendirilmesi  112
aa. Bildirim Yoluyla Sona Erme  112
bb. Kiraya Verenden Kaynaklanan Nedenlerle Sona Erme  113
cc. Kiracıdan Kaynaklanan Nedenlerle Sona Erme  115
C. Devrin Şerh Edilmiş Kira Sözleşmeleri Bakımından Sonuçları  117
1. Genel Olarak  117
2. Şerhin Şartları ve Sonuçları  118
a. Şerhin Şartları  118
b. Şerhin Sonuçları  120
Sonuç  125
Kaynakça  129
Kavramlar Dizini  135
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
Giriş  13
Birinci Bölüm
TARİHSEL GELİŞİMİ VE
GENEL ÖZELLİKLERİ
I. TARİHİ GELİŞİMİ  15
A. 818 Sayılı Mülga Borçlar Kanunu Dönemi  15
1. Taşınır Kiraları  17
2. Taşınmaz Kiraları  20
3. 6570 Sayılı Kanun Kapsamında Kalan Taşınmaz Kiraları  22
B. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Dönemi  24
1. Genel Olarak  24
2. İsviçre Borçlar Kanunu Açısından Değerlendirme ve Çözüm Önerileri  27
II. TBK M. 310 HÜKMÜNÜN UYGULAMA ALANI  30
A. Kira Sözleşmesinin Türü Bakımından Uygulama Alanı  30
1. Adi Kira Sözleşmelerinde  30
2. Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde  31
3. Ürün Kiralarında  32
B. Zaman Bakımından Uygulama Alanı  34
C. Kişi Bakımından Uygulama Alanı  37
III. TBK M. 310 HÜKMÜNÜN NİTELİĞİ  38
1. Sözleşmenin Devrinin Hukuki Niteliği  38
2. Hükmün Hukuki Niteliği  40
IV. TBK M. 310 HÜKMÜNÜN BAZI KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI  41
1. Kira Sözleşmesinin Devri İle Kıyası  41
2. Alt Kira İle Kıyası  45
3. Kullanım Hakkının Devri İle Kıyası  46
4. Zapta Karşı Tekeffül İle Kıyası  48
İkinci Bölüm
TBK M. 310 HÜKMÜNÜN ŞARTLARI
I. GEÇERLİ BİR KİRA SÖZLEŞMESİNİN VARLIĞI  53
II. KİRAYA VERENİN MALİK OLMA ZORUNLULUĞU  56
A. Genel Olarak  56
B. İstisnaları  57
1. Alt Kira İlişkisi  57
2. Kiralayan Sıfatının İntifa Hakkı Sahibinde Olması  58
3. Kiralananın Temsilci Tarafından Kiraya Verilmesi  61
III. KİRALANANIN MÜLKİYETİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE DEVRİ  62
A. Kiralananın Mülkiyetinin İradi Yolla Devri  64
B. Mülkiyetin İradi Olmayan Yollarla Devri  67
1. Haciz ve İflas Yoluyla Yapılan Devirler  68
2. Mahkeme Kararına Dayalı Devir Halleri  72
C. Hükmün Uygulanması Bakımından El Değiştirme Zamanı  73
D. Paylı Mülkiyet Bakımından Değerlendirilmesi  75
E. Devirde İyiniyetin Etkisi  78
IV. TBK M. 310 HÜKMÜNÜN İSTİSNALARI  79
Üçüncü Bölüm
DEVRE BAĞLANAN SONUÇLAR
I. GENEL OLARAK  83
A. Devrin İleriye Etkili Olması  83
B. Taraf Değişikliği  85
C. Birleşik ve Karma Sözleşmelerin Durumu  85
II. DEVRİN ÖZEL SONUÇLARI  86
A. Tarafların Borçları Bakımından Sonuçları  86
1. Kiraya Verenin Borçları Bakımından Sonuçları  86
a. Teslim Borcu  86
b. Vergi ve Benzeri Yükümlükler ile Yan Giderlere Katlanma Borcu  88
c. Ayıba Karşı Tekeffül Borcu  88
d. Zapta Karşı Tekeffül Borcu  89
2. Kiracının Borçları Bakımından Sonuçları  89
a. Kira Bedelini Ödeme Borcu  89
b. Temizlik ve Bakım Giderlerine Katlanma Borcu  94
c. Kiralananı Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Borcu  94
d. Ayıpları Bildirme Borcu  95
e. Ayıbın Giderilmesine ve Kiralananın Gösterilmesine Katlanma Borcu  96
f. Kiralananın İadesi Borcu  96
3. Teminatlar Bakımından Sonuçları  97
B. Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi Bakımından Devrin Sonuçları  99
1. Edinme Nedenine Dayalı Fesih Hakkı  99
a. Adi Kira Sözleşmesi Bakımından  99
b. Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları Bakımından  100
2. Yeni Malikin Tazminat Hakkı  103
3. Kiracının Eski Malikten Tazminat Hakkı  106
4. Diğer Sona Erme Sebepleri Bakımından Sonuçları  108
a. Adi Kira Sözleşmeleri Bakımından Değerlendirilmesi  109
b. Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları Bakımından Değerlendirilmesi  112
aa. Bildirim Yoluyla Sona Erme  112
bb. Kiraya Verenden Kaynaklanan Nedenlerle Sona Erme  113
cc. Kiracıdan Kaynaklanan Nedenlerle Sona Erme  115
C. Devrin Şerh Edilmiş Kira Sözleşmeleri Bakımından Sonuçları  117
1. Genel Olarak  117
2. Şerhin Şartları ve Sonuçları  118
a. Şerhin Şartları  118
b. Şerhin Sonuçları  120
Sonuç  125
Kaynakça  129
Kavramlar Dizini  135
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020