Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
İhalelere Yönelik Şikayetler İle İhaleye veya Edimin İfasına Fesat Karıştırma
Ocak 2016 / 3. Baskı / 776 Syf.
Fiyatı: 115.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Mart 2014 73.50 TL 39.90 TL (%46)Sepete Ekle
 1. Ocak 2010 51.00 TL 35.00 TL (%32)Sepete Ekle
   

İş dünyasında tartışma konusu olan ihaleye fesat karıştırma suçlamalarına Avrupa Birliği normu getirildi. İhaleye fesat maddelerini içeren yasanın 'operasyon silahı' olarak kullanılmasının önüne geçecek düzenlemeye göre fesat suçu ile terör ve şiddet suçları ayırt edildi.

İhaleye katılan tüm şirketler üzerinde potansiyel 'operasyon silahı' olarak kullanılabilen yasa maddeleri Avrupa normlarına çekildi. İhalelerin terör ve şiddet unsuru içeren TCK'nın 235. maddesine göre fesat karıştırma kapsamında değerlendirmesi süreci sona erdirildi. Böylece iş alemi üzerinden TCK'nın cenderesi kaldırıldı. Cezaların oranı yarıya yakın düşürüldü. Özel mahkemelerde görülen davalar, Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Örgütlü olmayan ihale suçunda ceza oranı 1-3 yıl arasına çekilerek, ertelenmesi ya da para cezasına dönüştürülmesi sağlandı.

Konu Başlıkları
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ
Barkod: 9789750235672
Yayın Tarihi: Ocak 2016
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 776
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  7
Yazarların Özgeçmişi  9
BİRİNCİ KİTAP  
İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK  
BİRİNCİ BÖLÜM  
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  
Madde 1: Amaç ve Kapsam  15
Madde 2: Dayanak  16
Madde 3: Tanımlar  18
İKİNCİ BÖLÜM  
Başvuru Yolları, Ehliyet ve Süreler  
Madde 4: Başvuru Yolları  21
Madde 5: Başvuru Ehliyeti  23
Madde 6: Başvuru Süreleri  25
Madde 7: Sürelerle İlgili Genel Esaslar  26
Madde 8: Başvuruların Şekil Unsurları  29
Madde 9: Başvuruların yapılacağı yerler  32
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
İdare Tarafından İnceleme  
Madde 10: Şikayet Başvurusu Üzerine İnceleme  34
Madde 11: Alınacak Kararlar  35
Madde 12: Kararlarda Bulunacak Hususlar  38
Madde 13: Karar Gereklerinin Yerine Getirilmesi  40
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
Kurum Tarafından İnceleme  
Madde 14: İtirazen Şikayet Başvuruları  40
Madde 15: Başvuru Üzerine Yapılacak İşlemler  45
Madde 16: Ön İnceleme Konuları ve Ön İnceleme Üzerine Yapılacak İşlemler  45
Madde 17: Ön İnceleme Konularına Aykırılık Üzerine Alınacak Kararlar  48
Madde 18: Kurum Tarafından İnceleme  48
Madde 19: Bilgi ve Belge İstenilmesi  51
Madde 20: Dinleme Toplantısı  51
BEŞİNCİ BÖLÜM  
Çerçeve Anlaşma ve Münferit Sözleşme İhaleleri  
(Ek: 22/7/2009–27296 R.G. / 2. md.)  
Madde 20/A: Ehliyet  52
Madde 20/B: Süre  53
Madde 20/C: Kurum Tarafından İnceleme  53
ALTINCI BÖLÜM  
Kararlar ve Sonuçları  
Madde 21: Kurul tarafından alınacak kararlar  55
Madde 22: Kararlarda Bulunacak Hususlar  56
Madde 23: Kararların uygulanması  56
YEDİNCİ BÖLÜM  
Bildirim ve Tebligat Esasları  
Madde 24: Bildirim ve Tebligat Esasları  57
SEKİZİNCİ BÖLÜM  
Çeşitli ve Son Hükümler  
Madde 25: Yazım Hatalarının Düzeltilmesi  60
Madde 26: Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik  60
Geçici Madde 1: Mevcut Başvurular  61
Geçici Madde 2: Bildirimler  61
Geçici Madde 3  61
Geçici Madde 4: Geçiş Hükümleri  61
Madde 27: Yürürlük  61
Konuyla İlgili KİK ve DANIŞTAY KARARLARI  62
İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞ  
BİRİNCİ BÖLÜM  
Amaç ve Kapsam  
Madde 1: Amaç ve Kapsam  105
İKİNCİ BÖLÜM  
Şikayet Başvurusu ve Sonuçları  
Madde 2: İdareye Şikayet Başvurusu  105
Madde 3: Şikayet Başvurusunda Bulunabilecekler  106
Madde 4: Şikayet Başvuru Süresi  107
Madde 5: Başvuruların Şekil Unsurları  109
Madde 6: Şikayet Başvurusu Üzerine Yapılacak İşlemler ve İnceleme  110
Madde 7: Şikayetin Sonuçlandırılması  111
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
İtirazen Şikayet Başvurusu ve Sonuçları  
Madde 8: İtirazen Şikayet Başvurusu  113
Madde 9: İtirazen Şikayet Başvurusunda Bulunabilecekler  114
Madde 10: İtirazen Şikayet Başvurularında Süre  114
Madde 11: İtirazen Şikayet Başvurularında Aranılacak Şekil Unsurları  115
Madde 12: Kurum Tarafından Yapılacak İşlemler  116
Madde 13: Ön İnceleme Konuları Bakımından Yapılacak İnceleme  117
Madde 14: Kurum Tarafından İnceleme  117
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
İtirazen Şikayet Üzerine Alınan Kararlar ve Sonuçları  
Madde 15: Kurul Tarafından Verilecek Kararlar  118
Madde 16: Kararların Uygulanması  118
Madde 17: Kurul Kararlarına Karşı Başvuru  119
YEDİNCİ BÖLÜM  
Çeşitli ve Son Hükümler  
Madde 18: Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat  119
Geçici Madde 1: Bildirim Esasları  119
Geçici Madde 2: Mevcut Başvurular  119
Geçici Madde 3:  120
Geçici Madde 4: Geçiş Hükmü  120
Madde 19: Yürürlük  120
Madde 20: Yürütme  120
İKİNCİ KİTAP  
İHALEYE VEYA EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇLARI  129
KAMU İHALE KANUNU  267
KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU  323
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ  337
MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ  389
HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ  441
DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ  491
ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ  547
KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ  573
YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ  717
HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ  751
 


Serkan Meraklı
Şubat 2020
110.00 TL
Sepete Ekle
Erdener Yurtcan
Şubat 2020
99.90 TL
Sepete Ekle
Gökhan Taneri
Şubat 2020
150.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  7
Yazarların Özgeçmişi  9
BİRİNCİ KİTAP  
İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK  
BİRİNCİ BÖLÜM  
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  
Madde 1: Amaç ve Kapsam  15
Madde 2: Dayanak  16
Madde 3: Tanımlar  18
İKİNCİ BÖLÜM  
Başvuru Yolları, Ehliyet ve Süreler  
Madde 4: Başvuru Yolları  21
Madde 5: Başvuru Ehliyeti  23
Madde 6: Başvuru Süreleri  25
Madde 7: Sürelerle İlgili Genel Esaslar  26
Madde 8: Başvuruların Şekil Unsurları  29
Madde 9: Başvuruların yapılacağı yerler  32
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
İdare Tarafından İnceleme  
Madde 10: Şikayet Başvurusu Üzerine İnceleme  34
Madde 11: Alınacak Kararlar  35
Madde 12: Kararlarda Bulunacak Hususlar  38
Madde 13: Karar Gereklerinin Yerine Getirilmesi  40
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
Kurum Tarafından İnceleme  
Madde 14: İtirazen Şikayet Başvuruları  40
Madde 15: Başvuru Üzerine Yapılacak İşlemler  45
Madde 16: Ön İnceleme Konuları ve Ön İnceleme Üzerine Yapılacak İşlemler  45
Madde 17: Ön İnceleme Konularına Aykırılık Üzerine Alınacak Kararlar  48
Madde 18: Kurum Tarafından İnceleme  48
Madde 19: Bilgi ve Belge İstenilmesi  51
Madde 20: Dinleme Toplantısı  51
BEŞİNCİ BÖLÜM  
Çerçeve Anlaşma ve Münferit Sözleşme İhaleleri  
(Ek: 22/7/2009–27296 R.G. / 2. md.)  
Madde 20/A: Ehliyet  52
Madde 20/B: Süre  53
Madde 20/C: Kurum Tarafından İnceleme  53
ALTINCI BÖLÜM  
Kararlar ve Sonuçları  
Madde 21: Kurul tarafından alınacak kararlar  55
Madde 22: Kararlarda Bulunacak Hususlar  56
Madde 23: Kararların uygulanması  56
YEDİNCİ BÖLÜM  
Bildirim ve Tebligat Esasları  
Madde 24: Bildirim ve Tebligat Esasları  57
SEKİZİNCİ BÖLÜM  
Çeşitli ve Son Hükümler  
Madde 25: Yazım Hatalarının Düzeltilmesi  60
Madde 26: Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik  60
Geçici Madde 1: Mevcut Başvurular  61
Geçici Madde 2: Bildirimler  61
Geçici Madde 3  61
Geçici Madde 4: Geçiş Hükümleri  61
Madde 27: Yürürlük  61
Konuyla İlgili KİK ve DANIŞTAY KARARLARI  62
İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞ  
BİRİNCİ BÖLÜM  
Amaç ve Kapsam  
Madde 1: Amaç ve Kapsam  105
İKİNCİ BÖLÜM  
Şikayet Başvurusu ve Sonuçları  
Madde 2: İdareye Şikayet Başvurusu  105
Madde 3: Şikayet Başvurusunda Bulunabilecekler  106
Madde 4: Şikayet Başvuru Süresi  107
Madde 5: Başvuruların Şekil Unsurları  109
Madde 6: Şikayet Başvurusu Üzerine Yapılacak İşlemler ve İnceleme  110
Madde 7: Şikayetin Sonuçlandırılması  111
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
İtirazen Şikayet Başvurusu ve Sonuçları  
Madde 8: İtirazen Şikayet Başvurusu  113
Madde 9: İtirazen Şikayet Başvurusunda Bulunabilecekler  114
Madde 10: İtirazen Şikayet Başvurularında Süre  114
Madde 11: İtirazen Şikayet Başvurularında Aranılacak Şekil Unsurları  115
Madde 12: Kurum Tarafından Yapılacak İşlemler  116
Madde 13: Ön İnceleme Konuları Bakımından Yapılacak İnceleme  117
Madde 14: Kurum Tarafından İnceleme  117
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
İtirazen Şikayet Üzerine Alınan Kararlar ve Sonuçları  
Madde 15: Kurul Tarafından Verilecek Kararlar  118
Madde 16: Kararların Uygulanması  118
Madde 17: Kurul Kararlarına Karşı Başvuru  119
YEDİNCİ BÖLÜM  
Çeşitli ve Son Hükümler  
Madde 18: Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat  119
Geçici Madde 1: Bildirim Esasları  119
Geçici Madde 2: Mevcut Başvurular  119
Geçici Madde 3:  120
Geçici Madde 4: Geçiş Hükmü  120
Madde 19: Yürürlük  120
Madde 20: Yürütme  120
İKİNCİ KİTAP  
İHALEYE VEYA EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇLARI  129
KAMU İHALE KANUNU  267
KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU  323
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ  337
MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ  389
HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ  441
DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ  491
ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ  547
KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ  573
YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ  717
HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ  751
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020