Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinde
Kişiye Tanınan Özgürlük ve Güvenlik Hakkı
Haziran 2013 / 1. Baskı / 161 Syf.
Fiyatı: 55.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

insan Haklan Avrupa Sözleşmesinin 5. maddesi, ilk olarak kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını temel kural olarak düzenlemekte, daha sonra bu hakkın güvencelerini ortaya koymakta ve hangi nedenlerle kısıtlanabileceğini sınırlı sayıda olmak üzere belirlemektedir. Buna göre kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı.iç hukukta İHAS'nin 5. maddesinde belirtilen nedenler dışında kısıtlanamayacaktır.

Bu kitapta, insan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 5. maddesinde düzenlenen özgürlük ve güvenlik hakkı; özgürlüğün kısıtlanmasının yasal (meşru) olduğu haller ile özgürlüğün kısıtlanması durumunda öngörülen haklar alt başlıkları altında, önemli kavramların içerikleri açıklanmak suretiyle somutlaştırılmaya çalışılmıştır.

Kişi özgürlük ve güvenliği gibi en temel insan haklarından birini, devletin keyfi müdahalelerine karşı güvence altına almış olması nedeniyle, birey bazında bilinmesi gereken bu haklar, öğreti ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin dinamik yorumu neticesinde ulaşılan içtihatları ortaya konulmak suretiyle incelenmiştir.

Kitapta özellikle yakalama, gözaltına alma ve tutuklama gibi ağır hak ihlalleri oluşturan tedbirlerin olması gereken sınırlarına değinilmiş ve bu tedbirlerin uygulanmasında ihlal olarak nitelendirilen durumlara ilişkin içtihatlara yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Genel Bilgiler
Özgürlüğün Kısıtlanmasına Getirilen Güvenceler ve Özgürlük Kısıtlamasının Yasal Olduğu Haller
Özgürlüğü Kısıtlanan Kişinin Hakları
Barkod: 9789750224317
Yayın Tarihi: Haziran 2013
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 161
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar Listesi  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
I. İNSAN HAKLARI KAVRAMI, KORUNMASI VE TARİHİ GELİŞİMİ  17
II. İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİ’NİN İÇ HUKUK DÜZENİ İÇERİSİNDEKİ YERİ  20
A. Genel Olarak  20
B. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin Türk İç Hukuk Düzenindeki Yeri  23
III. İHAS’NE GÖRE KİŞİ ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİĞİ  30
A. Genel Olarak  30
B. Kişi Özgürlük ve Güvenliği (Liberty and Security of Person)  32
IV. İHAS’NE GÖRE ÖZGÜRLÜKTEN MAHRUMİYET VE ÖZGÜRLÜĞÜN SINIRLANMASI  33
A. Özgürlükten Mahrumiyet (Deprivation of Liberty) ve Özgürlüğün Sınırlanması
(Restriction of Liberty) Kavramları 
 33
B. Özgürlükten Mahrumiyet - Özgürlüğün Sınırlanması Ayrımı  34
İkinci Bölüm
ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASINA GETİRİLEN GÜVENCELER VE ÖZGÜRLÜK KISITLAMASININ YASAL OLDUĞU HALLER
I. ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASINA GETİRİLEN GÜVENCELER  39
A. Genel Olarak  39
B. Kısıtlamaların Hukuk Güvencesine Bağlanması  40
C. Kişi Özgürlüğünün Kısıtlanması Nedenlerinin, Sınırlı Sayımla Saptanıp Belirlenmiş Olması  47
II. ÖZGÜRLÜK KISITLAMASININ YASAL OLDUĞU HALLER  47
A. Kişinin Yetkili Mahkeme Tarafından Mahkûm Edilmesi Üzerine Tutulması  47
1. Yetkili Mahkeme (Competent Court)  48
2. Mahkûm Edilmesi Üzerine (After Conviction)  49
3. Usulüne Uygun Hapsedilme (The Lawful Detention)  52
B. Mahkeme Kararına Riayetsizlik veya Yasal Bir Yükümlülüğün Yerine Getirilmesini Sağlamak için Yakalanması/Tutulu Durumda Bulundurulması  53
1. Bir Mahkeme Tarafından, Yasaya Uygun Olarak Verilen Bir Karara Uymama  53
2. Yasal Bir Yükümlülüğün Yerine Getirilmesini Sağlamak Amacı ile Kişinin Tutulması  54
a. Genel Olarak  54
b. Özel Hukuk Sözleşmesinden Doğan Bir Yükümlülüğün Yerine Getirilmemiş Olması Nedeniyle Tutma  57
C. Suç İşlendiği Hususunda Makul Şüphe Sebebiyle Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkının Kısıtlanması  59
1. Genel Olarak  59
2. Suç İşlendiği Şüphesi  60
3. Derhal Hâkim ya da Adli Görev Yapmaya Yasayla Yetkili Kılınmış Görevli Önüne Çıkarılma  60
4. Kişinin Suç İşlediğine İlişkin Makul Şüphe  63
a. Kaçma Tehlikesinin Bulunması:  66
b. Yargı Sürecine Müdahale Şüphesi  69
c. Suç İşlenmesini Önlemek için Tutma  70
d. Kamu Düzeninin Sağlanması  71
D. Küçüklerin Özgürlüğünün Kısıtlanması  74
E. Kamu Sağlığı ve Düzenini Koruma Amacı ile Tutma  76
1. Akıl hastalığı (Unsound Mind) Sebebiyle Tutma  76
2. Serseri (Vagrants) Olarak Kabul Edilen Kişilerin Tutulması  79
3. Bulaşıcı Hastalık Yayabilecek Kişinin, Alkolik ve Uyuşturucu Madde Bağımlılarının Tutulması  80
F. Sınır Dışı ya da İade Etme Amacıyla Tutma  81
Üçüncü Bölüm
ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLANAN KİŞİNİN HAKLARI
I. DERHAL BİLGİLENDİRİLME HAKKI  85
A. Genel Olarak  85
B. Bilgilendirmenin Mahiyeti ve Şekli  86
C. Bilgilendirmenin Zamanı  88
D. Bilgilendirmenin Dili  89
II. DERHAL BİR HÂKİM VEYA HUKUKEN YARGILAMA YETKİSİNE SAHİP DİĞER BİR GÖREVLİNİN ÖNÜNE ÇIKARILMA, MAKUL SÜREDE YARGILANMA VE SALIVERİLME HAKKI  90
A. Genel Olarak  90
B. Derhal Hâkim veya Yargılama Yetkisine Sahip Bir Görevli Önüne Çıkarılma  91
1. Hâkim veya Yargılama Yetkisine Sahip Bir Görevli (Judge or Other Officer Authorised by Law)  91
2. Derhal Çıkarılma  94
C. Makul Sürede Yargılanma (Trial Within a Reasonable Time)  97
1. Genel Olarak  97
2. Yargılama Sürerken Salıverilme Hakkı (Realese Pending Trial)  106
III. TUTULMANIN HUKUKİLİK DENETİMİ İÇİN BAŞVURMA HAKKI  108
IV. TAZMİNAT HAKKI (RIGHT TO COMPENSATION)  116
Sonuç  119
EKLER
İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME  125
İNSAN HAKLARI VE ANA HÜRRİYETLERİN KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ’NE EK BİRİNCİ PROTOKOL’DE TANINMIŞ BULUNAN
HAKLARDAN VE ÖZGÜRLÜKLERDEN BAŞKA HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER TANIYAN 4 NUMARALI PROTOKOL 
 144
MEDENİ VE SİYASİ HAKLARA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME  145
İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ  147
AMERİKAN İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ  148
AFRİKA İNSAN VE HALKLARIN HAKLARI SÖZLEŞMESİ  149
Kaynakça  151
Kavramlar Dizini  159
 


Halil Çeçen
Ağustos 2019
47.00 TL
Sepete Ekle
David Landau
Ağustos 2019
15.00 TL
Sepete Ekle
Halil Kalabalık
Ağustos 2019
52.00 TL
Sepete Ekle
Halil Kalabalık
Ağustos 2019
23.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar Listesi  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
I. İNSAN HAKLARI KAVRAMI, KORUNMASI VE TARİHİ GELİŞİMİ  17
II. İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİ’NİN İÇ HUKUK DÜZENİ İÇERİSİNDEKİ YERİ  20
A. Genel Olarak  20
B. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin Türk İç Hukuk Düzenindeki Yeri  23
III. İHAS’NE GÖRE KİŞİ ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİĞİ  30
A. Genel Olarak  30
B. Kişi Özgürlük ve Güvenliği (Liberty and Security of Person)  32
IV. İHAS’NE GÖRE ÖZGÜRLÜKTEN MAHRUMİYET VE ÖZGÜRLÜĞÜN SINIRLANMASI  33
A. Özgürlükten Mahrumiyet (Deprivation of Liberty) ve Özgürlüğün Sınırlanması
(Restriction of Liberty) Kavramları 
 33
B. Özgürlükten Mahrumiyet - Özgürlüğün Sınırlanması Ayrımı  34
İkinci Bölüm
ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASINA GETİRİLEN GÜVENCELER VE ÖZGÜRLÜK KISITLAMASININ YASAL OLDUĞU HALLER
I. ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASINA GETİRİLEN GÜVENCELER  39
A. Genel Olarak  39
B. Kısıtlamaların Hukuk Güvencesine Bağlanması  40
C. Kişi Özgürlüğünün Kısıtlanması Nedenlerinin, Sınırlı Sayımla Saptanıp Belirlenmiş Olması  47
II. ÖZGÜRLÜK KISITLAMASININ YASAL OLDUĞU HALLER  47
A. Kişinin Yetkili Mahkeme Tarafından Mahkûm Edilmesi Üzerine Tutulması  47
1. Yetkili Mahkeme (Competent Court)  48
2. Mahkûm Edilmesi Üzerine (After Conviction)  49
3. Usulüne Uygun Hapsedilme (The Lawful Detention)  52
B. Mahkeme Kararına Riayetsizlik veya Yasal Bir Yükümlülüğün Yerine Getirilmesini Sağlamak için Yakalanması/Tutulu Durumda Bulundurulması  53
1. Bir Mahkeme Tarafından, Yasaya Uygun Olarak Verilen Bir Karara Uymama  53
2. Yasal Bir Yükümlülüğün Yerine Getirilmesini Sağlamak Amacı ile Kişinin Tutulması  54
a. Genel Olarak  54
b. Özel Hukuk Sözleşmesinden Doğan Bir Yükümlülüğün Yerine Getirilmemiş Olması Nedeniyle Tutma  57
C. Suç İşlendiği Hususunda Makul Şüphe Sebebiyle Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkının Kısıtlanması  59
1. Genel Olarak  59
2. Suç İşlendiği Şüphesi  60
3. Derhal Hâkim ya da Adli Görev Yapmaya Yasayla Yetkili Kılınmış Görevli Önüne Çıkarılma  60
4. Kişinin Suç İşlediğine İlişkin Makul Şüphe  63
a. Kaçma Tehlikesinin Bulunması:  66
b. Yargı Sürecine Müdahale Şüphesi  69
c. Suç İşlenmesini Önlemek için Tutma  70
d. Kamu Düzeninin Sağlanması  71
D. Küçüklerin Özgürlüğünün Kısıtlanması  74
E. Kamu Sağlığı ve Düzenini Koruma Amacı ile Tutma  76
1. Akıl hastalığı (Unsound Mind) Sebebiyle Tutma  76
2. Serseri (Vagrants) Olarak Kabul Edilen Kişilerin Tutulması  79
3. Bulaşıcı Hastalık Yayabilecek Kişinin, Alkolik ve Uyuşturucu Madde Bağımlılarının Tutulması  80
F. Sınır Dışı ya da İade Etme Amacıyla Tutma  81
Üçüncü Bölüm
ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLANAN KİŞİNİN HAKLARI
I. DERHAL BİLGİLENDİRİLME HAKKI  85
A. Genel Olarak  85
B. Bilgilendirmenin Mahiyeti ve Şekli  86
C. Bilgilendirmenin Zamanı  88
D. Bilgilendirmenin Dili  89
II. DERHAL BİR HÂKİM VEYA HUKUKEN YARGILAMA YETKİSİNE SAHİP DİĞER BİR GÖREVLİNİN ÖNÜNE ÇIKARILMA, MAKUL SÜREDE YARGILANMA VE SALIVERİLME HAKKI  90
A. Genel Olarak  90
B. Derhal Hâkim veya Yargılama Yetkisine Sahip Bir Görevli Önüne Çıkarılma  91
1. Hâkim veya Yargılama Yetkisine Sahip Bir Görevli (Judge or Other Officer Authorised by Law)  91
2. Derhal Çıkarılma  94
C. Makul Sürede Yargılanma (Trial Within a Reasonable Time)  97
1. Genel Olarak  97
2. Yargılama Sürerken Salıverilme Hakkı (Realese Pending Trial)  106
III. TUTULMANIN HUKUKİLİK DENETİMİ İÇİN BAŞVURMA HAKKI  108
IV. TAZMİNAT HAKKI (RIGHT TO COMPENSATION)  116
Sonuç  119
EKLER
İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME  125
İNSAN HAKLARI VE ANA HÜRRİYETLERİN KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ’NE EK BİRİNCİ PROTOKOL’DE TANINMIŞ BULUNAN
HAKLARDAN VE ÖZGÜRLÜKLERDEN BAŞKA HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER TANIYAN 4 NUMARALI PROTOKOL 
 144
MEDENİ VE SİYASİ HAKLARA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME  145
İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ  147
AMERİKAN İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ  148
AFRİKA İNSAN VE HALKLARIN HAKLARI SÖZLEŞMESİ  149
Kaynakça  151
Kavramlar Dizini  159
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019