Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Sayı:107 Kasım 2012
 (Editör)
Kasım 2012 / 1. Baskı / 399 Syf.
Fiyatı: 35.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Aylık olarak yayımlanmakta olan Dergide yorumlar, mevzuatta tereddüt doğuran hususları aydınlatmak amacına yöneliktir. Derginin yayın kadrosunda her biri kendi alanlarında uzman olan maliyeciler, gümrükçüler, kambiyocular, hukukçular, akademisyenler, bürokratlar ve bilim adamları yer almaktadır.

Dergide incelenen hususlar ağırlıklı olarak vergi, iş ve sosyal sigorta, kambiyo, banka ve sermaye piyasası, gümrük, ticaret, teşvik, özelleştirme gibi konulardır. Bu ana konuları yakından ilgilendiren bir çok mevzuata ilişkin makalelere de dergide yer verilmektedir.

Dergide ayrıca, abonelerden gelen sorulara verilen cevapların yer aldığı “Sorular ve Yanıtlar”, Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuattan haberdar olmanız için hazırlanan “Resmi Gazete Özeti”, uygulamayı belirleyen güncel tarihli yüksek mahkeme kararları ve özelgelerin yer aldığı “Yargı Kararı ve Özelgeler” ile uygulamacıların her zaman kullandıkları önemli bilgilerin yer aldığı “Vergi ve Sigortaya İlişkin Önemli Bilgiler” bölümleri de istifadenize sunulmaktadır.

Dergide yer alan konular özellikle abonelerimizce sıkça sorulan sorular ve uygulamada ortaya çıkan problemler göz önüne alınarak seçilmektedir. Örneğin, İrsaliye Düzeni, Stopaj, Tek Düzen Muhasebe Sistemi, Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi, KDV ile ilgili sorunlar, Yatırım Teşvikleri, Kambiyo, Özelleştirme, Borsa, Avrupa Topluluğu, Gümrük Kodları, Sermaye Piyasası Hukuku, İş Hukuku,Ticaret Hukuku, Sosyal Güvenlik ve İçtihat uygulamaları gibi mali ve iktisadi hukuk alanlarının kapsamına giren bir çok konu uzman yazarlar tarafından dergide incelenmektedir.

Konu Başlıkları
Türk Ticaret Kanununda A.Ş.'lerle İlgili Değişiklikler Kuruluş – İzin – Esas Sözleşme–Sermaye, Selahattin TUNCER
Yabancı Ortaklar Tarafından Gönderilen Sermaye Artırım Avansının Yasal Dayanağı, Hukuki Niteliği ve Vergisel Boyutu, Mehmet MAÇ
6322 Sayılı Yasayla 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10. Maddesinde Yapılan Değişikliklere Yönelik Hazırlanan Genel Tebliğ Taslağına Yönelik Eleştiriler, Ahmet EROL
Mutat Meslek Olarak Yapılmayan Serbest Meslek Faaliyetlerinin ve Özellikle Telif Ücretinin KDV Karşısındaki Durumu, Tayfun ŞAHİN
Zayi Olan Mallar Dolayısıyla Yüklenilen KDV, Süleyman GÜÇLÜ
TMS 28 – İştirakler ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar Standardı, Okan NETEK
Bireysel Emeklilik Sisteminden Erken Ayrılanlara Para İadesi Başladı, Uğur UĞURLU
Yeni Düzenlemeler Işığında Vergi İncelemelerini Etkileyen 3 Şart: Niteliksel Şart, Niceliksel Şart, Süresel Şart, Kemal Serkan KESKİN
Mal Tesliminden ve Hizmet İfasından Önce Düzenlenen Faturalar Hangi Dönemde Hasılat Olarak Dikkate Alınmalıdır?, Tarık SALMAN
Sorumlu Sıfatıyla Re'sen ve İkmalen Tarh Edilen KDV İndirim ve İade Konusu Yapılabilir mi?, Rızkullah ÇETİN
Hızlandırılmış KDV İade Sistemi HİS, Abdullah KÜTÜKÇÜ
Madenlerde Devlet Hakkının Vergi Dairelerince Tahsili, Ayşe GINALI
İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması, Gürol ÜREL
Yurt Dışında Yerleşik Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetlerde Vergi İndirimi , Erhan GÜMÜŞ
Stopajı Doğuran Olay ve Gider Tahakkukunun Stopaj Doğurmayacağı, Şenol TURUT
Sermaye Avansı, Zarar Telafi Fonu, Sermaye Tamamlama Fonu veya Benzeri Adlar Altında Kayıtlara Alınan Tutarlar Kayıtlara Alındığı Hesap Dönemi Sonuna Kadar Sermayeye Eklenmezse Vergiye Tabi Kurum Kazancına mı Dahil Edilecektir?, Güray ÖĞREDİK
Eğitim ve Öğretim Kazançlarına Uygulanan İstisnanın Öğrenci Servis, Yemek ve Konaklama Hizmetlerine de Uygulanması, Zekâi ÖZCAN
Yabancı Gerçek veya Tüzel Kişilerin Şirket Kurmasıyla İlgili Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar, Mustafa ALPASLAN – Eda KAYA
Yürütmenin Durdurulması Kararlarına İtiraz ve Bölge İdare Mahkemelerinin İş Yükü, Melike Rana DAYIOĞLU
Limited Şirketlerde Ek Ödeme Yükümlülüklerinin İadesi ve Ayrılma Akçesi Ödenmesi, Soner ALTAŞ
Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerine Yıllık Kârdan Pay Verilmesi, Mustafa YAVUZ
Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirket Genel Kurullarında Temsilcilik, Merdan ÇALIŞKAN
Son Değişiklikler Çerçevesinde Ticari Defterlerin Açılış ve Kapanış Onayları, Yasin ÇAKIR
İnternet Sitesi Açma Zorunluluğuna Dair Son Düzenlemeler, Yavuz AKBULAK
Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin Yapısı ve İşleyişi, Seçkin CENKIŞ
Kamu İdareleri Özel Kesime Nakdi Olarak Bağış Yapabilir mi?, Erkan KARAARSLAN
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi ve 6306 Sayılı Kanunla Yapılan Yeni Düzenlemelere Kısa Bir Bakış, Erkan KURAK
6102 Sayılı TTK'da Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemenin Sonuçları, Yavuz AKBULAK
Akaryakıt Harici Petrol Ürünlerinin İthalinde Ödenen Damga Vergisinin Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu, Hakan UÇAK
Özet Beyan Kapsamındaki Eşyaya Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanıma Tabi Tutulması İçin Belirlenen Süreler ile Ek Süre Alınması ve Duran Sürenin İşletilmesi, Deniz KOYUNOĞLU
İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı, Erol TÜRK
Gemi Adamının Fazla Çalışması, Cumhur Sinan ÖZDEMİR
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler ve Bunların Değerlendirilmesi, Raşit ULUBEY
İşçi Alacaklarında Zamanaşımı Süresi, Yunus YELMEN
Hizmet Akdine İstinaden Çalışan Engelli Sigortalılara Yönelik Özel Tahsis Uygulamaları, Mehmet Emre DİKEN
Afet Nedeniyle Prim Belgelerinin Verilmesi ve Ödenmesinde Erteleme Talebinde Bulunan İşverenlerin Bu Hususu Belgelemeleri Yeterli mi?, Hakan HASTÜRK
İşsizlik Ödeneği Alan İşsiz İsteğe Bağlı Sigortalı Olursa İşsizlik Ödeneği Kesilir mi?, S. Mehmet KELEŞ
İşverenin İşyerinde Çalışan Eşinin Sigortalılık Durumu, Ahmet NACAROĞLU
Çalıştırdığı İşçisinden Daha Düşük Prim Ödeyemeyecek Sigortalılar, Ömer ŞEKERCİOĞLU
Sağlık Raporu Alınmadan veya Alınan Rapora Aykırı Olarak İşçi Çalıştırılması Halinde İşverenden Tazmin Edilecek Ödenek ve Masraflar Nelerdir?, Tuncay KAYA
Ticari Kazanç İçin Kazanç Sağlama Gayesinin Tespiti Zorunlu mudur?, Ali ÇAKMAKÇI
Sosyal Güvenlik Mevzuatına Göre Uygulanan Yaptırımlar, Özer DEMİRDİZEN – Süleyman ŞEN
Yargı Kararları, Genelge ve Özelgeler
Barkod: 9781111160548
Yayın Tarihi: Kasım 2012
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 399
Yayınevi: Lebib Yalkın Yayınları
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

M. Verda Yalkın Soymen
Kasım 2017
48.00 TL
Sepete Ekle
M. Verda Yalkın Soymen
Ekim 2017
48.00 TL
Sepete Ekle
M. Verda Yalkın Soymen
Ağustos 2017
48.00 TL
Sepete Ekle
M. Verda Yalkın Soymen
Ağustos 2017
48.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020