Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kamu Alımlarında
Muayene ve Kabul İşlemleri
Mart 2019 / 1. Baskı / 360 Syf.
Fiyatı: 84.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

İhale, Sözleşme, Satınlma ve Kamu Yönetimi konusunda uzman üç yazar tarafından hazırlanan bu kitap; İhale ve Harcama Yetkilileri, Muayene ve Kabul Komisyonu Başkan ve Üyeleri, Yapı Denetim Uzmanları, Kontrol Teşkilatları, Ara Denetim Uzmanları, Muhasebe Yetkilileri, Mühendisler, Yöneticiler, Hukukçu, Yüklenici ve kamuya iş yapan tüm şirketler için çok önemli ve faydalı bilgiler içermektedir.

Kitaptaki konular kısa ve net bilgilerle, çizelge, resim ve grafikler ve de 60 emsal karar ve 80 örnek olay ile desteklenerek anlatıldığı için konuların anlaşılması ve sorunlu konulara çözüm bulmak daha da kolaylaştırılmıştır.

Sözleşmenin en önemli aşaması olan mal, hizmet ve yapım işine ait muayene ve kabul süreçlerine yönelik karşılaşması muhtemel hemen hemen tüm sorulara, bu kitap içerisinde çözüm bulabilirsiniz.


Konu Başlıkları
Muayene ve Kabul İşlemleri İle İlgili Genel Hususlar
Muayene ve Kabullerde İdarelerin Görevleri ve Sorumlulukları
Muayene ve Kabulde Kamu Görevlilerinin Görev ve Sorumlulukları İle Çalışma Esasları
Muayene ve Kabullerde Yüklenicilerin Görev ve Sorumlulukları
Mal Alımları Muayene ve Kabul İşlemleri
Hizmet Alımı Muayene ve Kabul İşlemleri
Yapım İşleri Muayene ve Kabul İşlemleri
Kamu İhale Kanunu Dışında Yapılan İhale ve Alımlarda Muayene ve Kabul İşlemleri
Kesin ve Ek Kesin Teminatlara Yapılacak İşlemlerde Sorumluluk
Garanti Süresi ve Ayıplı İşlerde Sorumluluk
Muayene ve Kabullerde Kullanılacak Belgeler ve Belge Kontrolü
Barkod: 9789750253805
Yayın Tarihi: Mart 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 360
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar ve Tanımlar  13
1. MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GENEL HUSUSLAR  19
1.1. Muayene ve Kabul İşlemlerinin Tanımı ve Mevzuatı  20
1.2. Muayene ve Kabul İşlemlerinde Temel İlkeler  29
1.3. Teslim Süreleri ve Gecikme Cezası Uygulamaları  32
1.3.1. İşin Süresinden Önce İdareye Teslim Edilmesi  33
1.3.2. İşin Geç Teslim Edilmesi  34
1.3.2.1. Yükleniciden Kaynaklanan Gecikmeler  36
1.3.2.2. İdareden Kaynaklanan Gecikmeler ve Mücbir Sebepler  38
1.3.3. Gecikme Cezasının Hesaplanması  44
1.3.3.1. Mal Alımlarında Gecikme Cezasının Hesaplanması  45
1.3.3.2. Hizmet Alımlarında Gecikme Cezasının Hesaplanması  48
1.3.3.3. Yapım İşlerinde Gecikme Cezasının Hesaplanması  52
1.3.4. Emsal Kararlar  53
2. MUAYENE VE KABULLERDE İDARELERİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI  65
2.1. İdarenin Muayene ve Kabulün Uygun Şartlarda Yapılabilecek İhale Dokümanını Hazırlama Sorumluluğu  69
2.1.1. Teknik Şartname Hazırlanması ile İlgili Özel Hususlar  74
2.1.2. Muayene ve Kabulde İstenecek Kalite ve Diğer Belgeler ile İlgili Özel Hususlar  81
2.2. İdarenin İş Yerini ve Projeleri Yükleniciye Teslim Etme Sorumluluğu  90
2.3. İdarelerin Muayene ve Kabul Komisyonu ile Alt Komisyonları Kurma, Görevlendirme ve Denetleme Sorumluluğu  92
2.4. İdarenin Muayene ve Kabul İşlemi İçin Uygun Yer ve Araç Tahsis Etme Sorumluluğu  99
2.5. İdarenin, Muayene Yeri ve Zamanı ile Muayene Sonucunu Yükleniciye Bildirim Sorumluluğu  106
2.5.1. İdarenin, Muayene Yeri ve Zamanını Yükleniciye Bildirme Sorumluluğu  106
2.5.2. İdarenin, Muayene Sonucunu Yükleniciye Bildirme Sorumluluğu  107
2.6. İdarelerin Numune Alma ve Saklama Sorumluluğu  108
2.6.1. Mal Alımlarında Örnekleme Usulü ile Numune Alınması ve Saklanması  111
2.6.2. Hizmet Alımlarında Numune Alınması ve Saklanması  116
2.6.3. Yapım İşlerinde Numune Alınması ve Saklanması  119
2.6.4. Numune Alınması ve Saklanmasında Kullanılan Dokümanlar  120
2.7. İdarenin, Edimini Yerine Getiremeyen Yükleniciler ile Yapılan Sözleşmeyi Fesih Etme ve Yükleniciyi Yasaklama Sorumluluğu  120
2.7.1. Edimi İmkânsız Hale Gelen Kabul İşlemlerinde Sorumluluk  122
2.8. Emsal Kararlar  124
3. MUAYENE VE KABULDE KAMU GÖREVLİLERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA ESASLARI  133
3.1. Mal Alım Muayenelerinde Komisyon ve Alt Komisyonlarının Çalışma Esasları  141
3.1.1. Ara Denetim Görevlilerinin Çalışma Esasları  150
3.2. Hizmet Alımlarında, Komisyon ve Alt Komisyonlarının Çalışma Esasları  151
3.2.1. Kontrol Teşkilatının Çalışma Esasları  152
3.2.2. Hizmet Alımlarında Muayene ve Kabul Komisyonlarının Çalışma Esasları  158
3.3. Yapım İşi Muayenelerinde, Komisyon ve Alt Komisyonların Çalışma Esasları  161
3.3.1. Yapı Denetim Görevlilerinin Çalışma Esasları  165
3.3.2. Yapım İşlerinde Muayene ve Kabul Komisyonlarının Çalışma Esasları  168
3.4. Emsal Kararlar  172
4. MUAYENE VE KABULLERDE YÜKLENİCİLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI  185
4.1. Yüklenicilerin Muayene ve Kabul Kapsamındaki Genel Sorumlulukları  185
4.2. Mal Muayenelerinde Yüklenicilerin Görev ve Sorumlulukları  188
4.2.1. Yüklenicinin İdareye Başvuru Yapması ve Muayenede Hazır Bulunma Görev ve Sorumlulukları  190
4.3. Hizmet İşi Muayenelerinde Yüklenicilerin Görev ve Sorumlulukları  192
4.3.1. Hizmet Alımlarında Yüklenicilerin Kabul Başvurusu Yapması ve Muayenede Hazır Bulunma Görev ve Sorumlulukları  194
4.4. Yapım İşi Muayenelerinde Yüklenicilerin Görev ve Sorumlulukları  195
4.4.1. Yüklenicilerin Ön İnceleme, Geçici Kabul Başvurusu ve Muayenede Hazır Bulunma Görevi  196
4.4.2. Yüklenicilerin Kesin Kabul Başvurusu ve Muayenede Hazır Bulunması  198
4.5. Emsal Kararlar  199
5. MAL ALIMLARI MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ  203
5.1. Fiziksel Muayenede Aranacak Hususlar  211
5.2. İmalat veya Üretim Sürecinde Ara Denetim  216
5.3. Yurt Dışından Tedarik Edilen Malın Muayene ve Kabul İşlemleri  219
5.4. İtiraz Muayenesinin Yapılması  220
5.5. Laboratuvar ve İtiraz (Hakem) Laboratuvar Muayenesinin Yapılması  222
5.6. İşin Süresi İçinde Muayene Hakları  225
5.7. Muayene Kararının Verilmesi ve Muayene Raporlarının Düzenlenmesi  229
5.7.1. Geçici Kabul İşleminin Yapılması  233
5.7.2. Mal Alımlarında Kısmi Kabul ve Kesin Kabul Yapılması  233
5.8. Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşler  234
5.9. Emsal Kararlar  237
6. HİZMET ALIMI MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ  239
6.1. Muayenede Aranacak Hususlar ve Muayene Yöntemleri  242
6.2. Muayene Kararının Verilmesi  244
6.2.1. Kısmi Kabul İşleminin Yapılması  244
6.2.2. Kesin Kabul İşleminin Yapılması  245
6.3. Kabulde Görülecek Kusur ve Noksanlıklar  246
6.4. Emsal Kararlar  247
7. YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ  249
7.1. Muayenede Aranacak Hususlar ve Muayene Kararının Verilmesi  252
7.1.1. Geçici Kabul İşleminin Başlatılması  254
7.1.1.1. Geçici Kabul İncelemesinin Yapılması  256
7.1.2. Geçici Kabul İşleminin Tamamlanması ve Teminat Süresinin Başlaması  258
7.1.3. Teminat Süresi  259
7.1.4. Kesin Kabul İşlemlerinin Başlatılması  261
7.1.4.1. Kesin Kabul İncelemesinin Yapılması ve Tamamlanması  263
7.2. Yapım İşlerinde Kısmi Kabul Yapılması  265
7.3. Kabulde Görülecek Kusur ve Noksanlar ile Yapılacak Kesintiler  265
7.4. Emsal Kararlar  267
8. KAMU İHALE KANUNU DIŞINDA YAPILAN İHALE VE ALIMLARDA MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ  275
8.1. Doğrudan Teminde Muayene ve Kabul İşlemleri  276
8.2. İstisna Alımlarında Muayene ve Kabul İşlemleri  279
8.3. Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Yaptıkları Alımlarda Muayene ve Kabul İşlemleri  294
8.4. Emsal Kararlar  294
9. KESİN VE EK KESİN TEMİNATLARA YAPILACAK İŞLEMLERDE SORUMLULUK  299
9.1. Kesin ve Ek Kesin Teminatın İadesi  300
9.1.1. Yapım İşlerinde Geçici Kabul Noksanlıkları İçin Tutulan Teminatın veya Yapılan Kesintilerin İadesi  301
9.2. Kesin ve Ek Kesin Teminatlarda Yapılacak Kesintiler  302
9.3. Kesin ve Ek Kesin Teminatın Gelir Kaydedilmesi  302
9.4. Emsal Kararlar  303
10. GARANTİ SÜRESİ VE AYIPLI İŞLERDE SORUMLULUK  307
10.1. Ayıplı İşlerin Tespiti ve İdare Görevlilerinin Ceza Sorumlulukları  307
10.2. Ayıplı İşlerde Yüklenicilerin Sorumlulukları  313
10.3. Emsal Mahkeme Kararları  316
11. MUAYENE VE KABULLERDE KULLANILACAK BELGELER VE BELGE KONTROLÜ  321
11.1. Vekâletnamelerin Sunulması ve Kontrolü  321
11.2. Kalite Belgelerinin Sunulması ve Kontrolü  322
11.3. Standart Formlar, Kontrol Formları, Numune ve Yer Teslim Tutanakları  325
11.4. Yazışma Örnekleri  342
11.5. Emsal Kararlar  349
12. KAYNAKLAR  353
12.1. Kitap ve Süreli Yayınlar  353
12.2. Mevzuat ve Resmi Yayınlar  354
12.3. İnternet Sitesi  355
12.4. Tezler  355
Kavram Dizini  357
 


Bahtiyar Akyılmaz ...
Eylül 2020
119.00 TL
Sepete Ekle
Ahmet Talha Tetik
Haziran 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
Turgut Tan
Haziran 2020

Salgın nedeniyle temin edilememektedir.

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar ve Tanımlar  13
1. MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GENEL HUSUSLAR  19
1.1. Muayene ve Kabul İşlemlerinin Tanımı ve Mevzuatı  20
1.2. Muayene ve Kabul İşlemlerinde Temel İlkeler  29
1.3. Teslim Süreleri ve Gecikme Cezası Uygulamaları  32
1.3.1. İşin Süresinden Önce İdareye Teslim Edilmesi  33
1.3.2. İşin Geç Teslim Edilmesi  34
1.3.2.1. Yükleniciden Kaynaklanan Gecikmeler  36
1.3.2.2. İdareden Kaynaklanan Gecikmeler ve Mücbir Sebepler  38
1.3.3. Gecikme Cezasının Hesaplanması  44
1.3.3.1. Mal Alımlarında Gecikme Cezasının Hesaplanması  45
1.3.3.2. Hizmet Alımlarında Gecikme Cezasının Hesaplanması  48
1.3.3.3. Yapım İşlerinde Gecikme Cezasının Hesaplanması  52
1.3.4. Emsal Kararlar  53
2. MUAYENE VE KABULLERDE İDARELERİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI  65
2.1. İdarenin Muayene ve Kabulün Uygun Şartlarda Yapılabilecek İhale Dokümanını Hazırlama Sorumluluğu  69
2.1.1. Teknik Şartname Hazırlanması ile İlgili Özel Hususlar  74
2.1.2. Muayene ve Kabulde İstenecek Kalite ve Diğer Belgeler ile İlgili Özel Hususlar  81
2.2. İdarenin İş Yerini ve Projeleri Yükleniciye Teslim Etme Sorumluluğu  90
2.3. İdarelerin Muayene ve Kabul Komisyonu ile Alt Komisyonları Kurma, Görevlendirme ve Denetleme Sorumluluğu  92
2.4. İdarenin Muayene ve Kabul İşlemi İçin Uygun Yer ve Araç Tahsis Etme Sorumluluğu  99
2.5. İdarenin, Muayene Yeri ve Zamanı ile Muayene Sonucunu Yükleniciye Bildirim Sorumluluğu  106
2.5.1. İdarenin, Muayene Yeri ve Zamanını Yükleniciye Bildirme Sorumluluğu  106
2.5.2. İdarenin, Muayene Sonucunu Yükleniciye Bildirme Sorumluluğu  107
2.6. İdarelerin Numune Alma ve Saklama Sorumluluğu  108
2.6.1. Mal Alımlarında Örnekleme Usulü ile Numune Alınması ve Saklanması  111
2.6.2. Hizmet Alımlarında Numune Alınması ve Saklanması  116
2.6.3. Yapım İşlerinde Numune Alınması ve Saklanması  119
2.6.4. Numune Alınması ve Saklanmasında Kullanılan Dokümanlar  120
2.7. İdarenin, Edimini Yerine Getiremeyen Yükleniciler ile Yapılan Sözleşmeyi Fesih Etme ve Yükleniciyi Yasaklama Sorumluluğu  120
2.7.1. Edimi İmkânsız Hale Gelen Kabul İşlemlerinde Sorumluluk  122
2.8. Emsal Kararlar  124
3. MUAYENE VE KABULDE KAMU GÖREVLİLERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA ESASLARI  133
3.1. Mal Alım Muayenelerinde Komisyon ve Alt Komisyonlarının Çalışma Esasları  141
3.1.1. Ara Denetim Görevlilerinin Çalışma Esasları  150
3.2. Hizmet Alımlarında, Komisyon ve Alt Komisyonlarının Çalışma Esasları  151
3.2.1. Kontrol Teşkilatının Çalışma Esasları  152
3.2.2. Hizmet Alımlarında Muayene ve Kabul Komisyonlarının Çalışma Esasları  158
3.3. Yapım İşi Muayenelerinde, Komisyon ve Alt Komisyonların Çalışma Esasları  161
3.3.1. Yapı Denetim Görevlilerinin Çalışma Esasları  165
3.3.2. Yapım İşlerinde Muayene ve Kabul Komisyonlarının Çalışma Esasları  168
3.4. Emsal Kararlar  172
4. MUAYENE VE KABULLERDE YÜKLENİCİLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI  185
4.1. Yüklenicilerin Muayene ve Kabul Kapsamındaki Genel Sorumlulukları  185
4.2. Mal Muayenelerinde Yüklenicilerin Görev ve Sorumlulukları  188
4.2.1. Yüklenicinin İdareye Başvuru Yapması ve Muayenede Hazır Bulunma Görev ve Sorumlulukları  190
4.3. Hizmet İşi Muayenelerinde Yüklenicilerin Görev ve Sorumlulukları  192
4.3.1. Hizmet Alımlarında Yüklenicilerin Kabul Başvurusu Yapması ve Muayenede Hazır Bulunma Görev ve Sorumlulukları  194
4.4. Yapım İşi Muayenelerinde Yüklenicilerin Görev ve Sorumlulukları  195
4.4.1. Yüklenicilerin Ön İnceleme, Geçici Kabul Başvurusu ve Muayenede Hazır Bulunma Görevi  196
4.4.2. Yüklenicilerin Kesin Kabul Başvurusu ve Muayenede Hazır Bulunması  198
4.5. Emsal Kararlar  199
5. MAL ALIMLARI MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ  203
5.1. Fiziksel Muayenede Aranacak Hususlar  211
5.2. İmalat veya Üretim Sürecinde Ara Denetim  216
5.3. Yurt Dışından Tedarik Edilen Malın Muayene ve Kabul İşlemleri  219
5.4. İtiraz Muayenesinin Yapılması  220
5.5. Laboratuvar ve İtiraz (Hakem) Laboratuvar Muayenesinin Yapılması  222
5.6. İşin Süresi İçinde Muayene Hakları  225
5.7. Muayene Kararının Verilmesi ve Muayene Raporlarının Düzenlenmesi  229
5.7.1. Geçici Kabul İşleminin Yapılması  233
5.7.2. Mal Alımlarında Kısmi Kabul ve Kesin Kabul Yapılması  233
5.8. Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşler  234
5.9. Emsal Kararlar  237
6. HİZMET ALIMI MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ  239
6.1. Muayenede Aranacak Hususlar ve Muayene Yöntemleri  242
6.2. Muayene Kararının Verilmesi  244
6.2.1. Kısmi Kabul İşleminin Yapılması  244
6.2.2. Kesin Kabul İşleminin Yapılması  245
6.3. Kabulde Görülecek Kusur ve Noksanlıklar  246
6.4. Emsal Kararlar  247
7. YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ  249
7.1. Muayenede Aranacak Hususlar ve Muayene Kararının Verilmesi  252
7.1.1. Geçici Kabul İşleminin Başlatılması  254
7.1.1.1. Geçici Kabul İncelemesinin Yapılması  256
7.1.2. Geçici Kabul İşleminin Tamamlanması ve Teminat Süresinin Başlaması  258
7.1.3. Teminat Süresi  259
7.1.4. Kesin Kabul İşlemlerinin Başlatılması  261
7.1.4.1. Kesin Kabul İncelemesinin Yapılması ve Tamamlanması  263
7.2. Yapım İşlerinde Kısmi Kabul Yapılması  265
7.3. Kabulde Görülecek Kusur ve Noksanlar ile Yapılacak Kesintiler  265
7.4. Emsal Kararlar  267
8. KAMU İHALE KANUNU DIŞINDA YAPILAN İHALE VE ALIMLARDA MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ  275
8.1. Doğrudan Teminde Muayene ve Kabul İşlemleri  276
8.2. İstisna Alımlarında Muayene ve Kabul İşlemleri  279
8.3. Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Yaptıkları Alımlarda Muayene ve Kabul İşlemleri  294
8.4. Emsal Kararlar  294
9. KESİN VE EK KESİN TEMİNATLARA YAPILACAK İŞLEMLERDE SORUMLULUK  299
9.1. Kesin ve Ek Kesin Teminatın İadesi  300
9.1.1. Yapım İşlerinde Geçici Kabul Noksanlıkları İçin Tutulan Teminatın veya Yapılan Kesintilerin İadesi  301
9.2. Kesin ve Ek Kesin Teminatlarda Yapılacak Kesintiler  302
9.3. Kesin ve Ek Kesin Teminatın Gelir Kaydedilmesi  302
9.4. Emsal Kararlar  303
10. GARANTİ SÜRESİ VE AYIPLI İŞLERDE SORUMLULUK  307
10.1. Ayıplı İşlerin Tespiti ve İdare Görevlilerinin Ceza Sorumlulukları  307
10.2. Ayıplı İşlerde Yüklenicilerin Sorumlulukları  313
10.3. Emsal Mahkeme Kararları  316
11. MUAYENE VE KABULLERDE KULLANILACAK BELGELER VE BELGE KONTROLÜ  321
11.1. Vekâletnamelerin Sunulması ve Kontrolü  321
11.2. Kalite Belgelerinin Sunulması ve Kontrolü  322
11.3. Standart Formlar, Kontrol Formları, Numune ve Yer Teslim Tutanakları  325
11.4. Yazışma Örnekleri  342
11.5. Emsal Kararlar  349
12. KAYNAKLAR  353
12.1. Kitap ve Süreli Yayınlar  353
12.2. Mevzuat ve Resmi Yayınlar  354
12.3. İnternet Sitesi  355
12.4. Tezler  355
Kavram Dizini  357
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020