Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Şirketler Hukukuna İlişkin Yüksek Yargı Kararları
Anonim Şirketler – Limited Şirketler
Şubat 2018 / 2. Baskı / 1062 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 231.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 1. Haziran 2016 139.00 TL 79.90 TL (%43)Sepete Ekle
   

Kitabımızda 2012 yılı sonrasında Anayasa Mahkemesi'nin, Danıştay'ın ve ağırlıklı olarak Yargıtay'ın ilgili Dairelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ışığında anonim ile limited şirketlere ilişkin olarak vermiş olduğu kararlar araştırılıp gözden geçirilmiş ve 521 adet yüksek yargı kararı, ilgi alanları itibariyle tasnif edilerek 134 konu başlığı kitabımıza alınmıştır. Ayrıca, okurlara kolaylık sağlaması amacıyla, anılan kararların özetleri de çıkarılıp başlangıçlarına işlenmiştir.

Yüksek Yargı'nın anonim ile limited şirketlere dair binlerce kararı bulunmakla birlikte, Soner ALTAŞ tarafından kaleme alınan bu kitapta, anonim ile limited şirketlere ilişkin olarak uygulamada en fazla karşılaşılan sorunlara dair kararların ortaya konulmasına öncelik verilmiştir. Böylece, yerel mahkemelerin ve Yüksek Yargı'nın yeni TTK'nın anonim ile limited şirket hükümlerini nasıl yorumladığı, yasal hakların kullanımı ile yükümlülüklerin ifasında hangi hususlara dikkat ettiği noktasında, başta hukukçular ve meslek mensupları olmak üzere okurlara yol gösterici bir kaynak hazırlanması amaçlanmıştır.

Konu Başlıkları
Genel Konulara İlişkin Yüksek Yargı Kararları
Anonim Şirketlere İlişkin Yüksek Yargı Kararları
Limited Şirketlere İlişkin Yüksek Yargı Kararları
Barkod: 9789750246845
Yayın Tarihi: Şubat 2018
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1062
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  17
Birinci Bölüm
GENEL KONULARA İLİŞKİN YÜKSEK YARGI KARARLARI
1. TACİR SAYILAN TÜZEL KİŞİLER  19
2. TİCARET MAHKEMELERİ İLE SAİR MAHKEMELER ARASINDAKİ GÖREV UYUŞMAZLIKLARI  39
3. TACİRİN ÜCRET TALEP ETME HAKKI  78
4. TİCARET UNVANI  86
5. TACİRİN BASİRETLİ DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  88
6. HAKSIZ REKABET  91
7. TİCARETİ TERK SUÇU  96
8. BİRLEŞME  104
9. BÖLÜNME  111
10. ŞİRKETLER TOPLULUĞU  113
İkinci Bölüm
ANONİM ŞİRKETLERE İLİŞKİN YÜKSEK YARGI KARARLARI
ASGARÎ PAY SAHİBİ SAYISI VE İŞLETME KONUSU  119
11. TEK KİŞİLİK ANONİM ŞİRKET  119
12. İŞLETME KONUSU OLARAK BELİRLENEMEYECEK HUSUSLAR  120
ANONİM ŞİRKET GENEL KURULU  121
13. GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI  121
14. GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILACAĞI YER  123
15. ÇAĞRISIZ GENEL KURUL TOPLANTISI  125
16. İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU  129
17. FİNANSAL TABLOLARIN MÜZAKERESİNİN ERTELENMESİ  136
18. OY HAKKINDAN YOKSUNLUK  140
19. GENEL KURULUN DEVREDİLEMEZ GÖREV VE YETKİLERİ  146
20. GENEL KURUL KARARLARINA MUHALİF KALINMASI VE MUHALEFET  148
21. GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ  150
22. GENEL KURUL KARARLARININ BUTLANI  194
ANONİM ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ  212
23. ŞİRKET İLE YÖNETİM KURULU ARASINDAKİ HUKUKÎ İLİŞKİNİN NİTELİĞİ  212
24. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN PAY SAHİBİ OLMA ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASI  231
25. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN İPTALİ  233
26. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ  234
27. GÖREV SÜRESİ SONA EREN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ  235
28. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE ÖDENECEK ÜCRET VE HUZUR HAKKI  237
29. MURAHHAS AZA  242
30. GÖREVDEN ALINAN YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN TAZMİNAT HAKKI  243
31. ANONİM ŞİRKETİN TEMSİLİ  246
32. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKET İLE İŞLEM YAPMA YASAĞI  265
33. YÖNETİM KURULU KARARLARININ İPTALİ VE BUTLANI  268
34. ANONİM ŞİRKETE KAYYIM ATANMASI  277
35. ANONİM ŞİRKETLERDE SÖZLEŞMELİ AVUKAT BULUNDURMA YÜKÜMÜ  286
ANONİM ŞİRKETİN DENETİMİ VE ÖZEL DENETİM İSTEME HAKKI  293
36. DENETİM, BAĞIMSIZ DENETİM VE BAĞIMSIZ DENETÇİ  293
37. ÖZEL DENETİM İSTEME HAKKI VE ÖZEL DENETÇİ  320
PAYLAR VE İNTİFA SENETLERİ  325
38. SERMAYE PAYINI İADE YASAĞI  325
39. İMTİYAZLI PAYLAR  329
40. ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP ETMESİ  335
41. PAY BEDELİNİ ÖDEMEDE TEMERRÜDE DÜŞÜLMESİ VE ISKAT  338
42. İNTİFA SENETLERİ  344
PAYLAR İLE PAY SENETLERİNİN DEVRİ VE HACZİ  352
43. ÇIPLAK PAYLARIN DEVRİ  352
44. İLMÜHABERLER  369
45. PAYLARIN KANUNİ GEÇİŞİ  370
46. PAY SENETLERİNİN DEVRİ  373
47. PAY DEVRİNİN REDDİ  375
48. PAY DEVRİNİN İPTALİ  377
49. PAYLARIN, PAY SENETLERİNİN VE İLMÜHABERLERİN HACZİ  378
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ, SERMAYE ARTIRIMI VE AZALTIMI  387
50. ANONİM ŞİRKETİN AÇIK ADRESİNİN ESAS SÖZLEŞMEDE BELİRTİLMESİ  387
51. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ  390
52. SERMAYENİN ARTIRILMASI  392
53. AYNİ SERMAYE ARTIRIMI  400
54. RÜÇHAN HAKKI  403
55. SERMAYENİN AZALTILMASI  405
TİCARÎ DEFTERLER, DEFTER ONAYLARI, KÂR DAĞITIMI VE YEDEK AKÇE AYRIMI  407
56. TİCARİ DEFTERLERİN LEHE VE ALEYHE DELİL OLMASI  407
57. TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN CEZALAR  438
58. TİCARİ DEFTER ONAYLARI  439
59. ZAYİ BELGESİ  449
60. ANONİM ŞİRKETTE KÂR PAYI DAĞITIMI  472
61. YEDEK AKÇE AYRIMI  477
ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ  482
62. İŞLETME KONUSUNUN GERÇEKLEŞMESİNİN İMKANSIZLIĞI NEDENİYLE ŞİRKETİN SONA ERMESİ  482
63. ANONİM ŞİRKETİN HAKLI NEDENLE FESHİ  484
64. TAHKİM YOLUYLA ANONİM ŞİRKETİN SONA ERDİRİLMESİ  501
65. ORGAN YOKLUĞU NEDENİYLE ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ  503
66. FESİH DAVASI  505
67. FESİH DAVASI YOLUYLA ORTAKLIKTAN ÇIKMA  507
68. ANONİM ŞİRKETİN TASFİYESİ  517
69. İFLAS HALİNDE TASFİYE  522
70. TASFİYE HALİNDE ANONİM ŞİRKETİN TEMSİLİ  523
71. TASFİYE MEMURLARININ AZLİ  525
72. ANONİM ŞİRKETİN EK TASFİYESİ (İHYASI)  528
73. TTK GEÇİCİ 7. MADDE KAPSAMINDA TERKİN EDİLEN ANONİM ŞİRKETİN İHYASI  552
ANONİM ŞİRKETTE SERMAYE KAYBI, BORCA BATIKLIK, İFLAS, İFLASIN ERTELENMESİ  565
74. ANONİM ŞİRKET SERMAYESİNİN KAYBEDİLMESİ VE BORCA BATIKLIK  565
75. ANONİM ŞİRKETİN İFLASI  570
76. ANONİM ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEME SUÇU  573
77. İFLAS HALİNDE TAZMİNİN İFLAS MASASINA ÖDENMESİ  580
78. ANONİM ŞİRKETİN İFLASININ ERTELENMESİ  581
ANONİM ŞİRKETTE HUKUKÎ VE CEZAÎ SORUMLULUK, İBRA  597
79. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YÖNETİCİLERİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI  597
80. PAY SAHİPLERİNİN VE KANUNÎ TEMSİLCİLERİN ŞİRKETİN KAMU BORÇLARINDAN DOĞAN SORUMLULUĞU  624
81. SORUMLULUK DAVASI  648
82. SORUMLULUK DAVASI İÇİN GENEL KURUL KARARI ŞARTI  653
83. SORUMLULUK DAVASININ AÇILACAĞI MAHKEME  661
84. SORUMLULUK DAVASINDA ZAMANAŞIMI  663
85. ANONİM ŞİRKETTE İBRA  666
86. İZİNSİZ OLARAK HALKTAN PARA TOPLAMAK  679
87. İDARÎ PARA CEZALARI  686
Üçüncü Bölüm
LİMİTED ŞİRKETLERE İLİŞKİN YÜKSEK YARGI KARARLARI
LİMİTED ŞİRKETİN KURULUŞU VE SERMAYESİ  725
88. LİMİTED ŞİRKETİN AÇIK ADRESİNİN SÖZLEŞMEDE BELİRTİLMESİ  725
89. AYNİ SERMAYE  726
LİMİTED ŞİRKET GENEL KURULU  729
90. LİMİTED ŞİRKET GENEL KURULUNUN DEVREDİLEMEZ YETKİLERİ  729
91. LİMİTED ŞİRKETTE ÇAĞRISIZ GENEL KURUL TOPLANTISI  734
92. LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ  735
93. LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL KARARLARININ BUTLANI  743
LİMİTED ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ  745
94. LİMİTED ŞİRKETİN TARAF VE BORÇ EHLİYETİ  745
95. LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN SEÇİMİ VE ATANMASI  746
96. LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN GÖREVDEN ALINMASI  751
97. LİMİTED ŞİRKETİN TEMSİLİ  776
98. LİMİTED ŞİRKET İLE MÜDÜRLER ARASINDAKİ HUKUKÎ İLİŞKİNİN NİTELİĞİ  796
99. REKABET YASAĞI  807
100. LİMİTED ŞİRKETE TİCARİ MÜMESSİL VE TİCARİ VEKİL ATANMASI  809
101. LİMİTED ŞİRKETE KAYYIM TAYİNİ  819
LİMİTED ŞİRKETTE ÖZEL DENETİM İSTEME HAKKI  822
102. LİMİTED ŞİRKETTE ÖZEL DENETİM İSTEME HAKKI VE ÖZEL DENETÇİ  822
ESAS SERMAYE PAYLARI, PAYLARIN DEVRİ VE HACZİ  825
103. ESAS SERMAYE PAYLARININ BEDELİNİ ÖDEMEDE TEMERRÜDE DÜŞÜLMESİ VE ISKAT  825
104. ESAS SERMAYE PAYLARININ DEVRİ  826
105. ESAS SERMAYE PAYLARININ DEVRİNDE VERGİ BORCUNDAN DOĞAN SORUMLULUK  849
106. ESAS SERMAYE PAYLARININ HACZİ  852
SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ, SERMAYE ARTIRIMI VE AZALTIMI  869
107. SERMAYE ARTIRIMI  869
TİCARÎ DEFTERLER, ZAYİ BELGESİ, KÂR DAĞITIMI VE YEDEK AKÇE AYRIMI  871
108. LİMİTED ŞİRKETİN TİCARİ DEFTERLERİNİN DELİL OLMASI  871
109. ZAYİ BELGESİ TALEPLERİ  874
110. LİMİTED ŞİRKETTE KÂR PAYI DAĞITIMI VE YEDEK AKÇE AYRIMI  879
ORTAKLIKTAN ÇIKMA VE ÇIKARILMA  881
111. ORTAKLIKTAN ÇIKMA  881
112. ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA  893
113. AYRILMA AKÇESİ  910
LİMİTED ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ  913
114. LİMİTED ŞİRKETİN HAKLI NEDENLE FESHİ  913
115. FESİH DAVASI  956
116. ORTAĞIN KİŞİSEL ALACAKLISININ ŞİRKETİN FESHİNİ TALEP ETMESİ  962
117. LİMİTED ŞİRKETİN TASFİYESİ  964
118. TASFİYE HALİNDE LİMİTED ŞİRKETİN TEMSİLİ  968
119. TASFİYE MEMURLARININ ATANMASI  970
120. TASFİYE MEMURLARININ SORUMLULUĞU  971
121. TASFİYE SONUNDA SİCİLDEN TERKİNİN HUKUKİ SONUÇLARI  976
122. LİMİTED ŞİRKETİN EK TASFİYESİ (İHYASI)  979
123. TTK GEÇİCİ 7. MADDE KAPSAMINDA TERKİN EDİLEN LİMİTED ŞİRKETİN İHYASI  1004
LİMİTED ŞİRKETTE SERMAYE KAYBI, BORCA BATIKLIK, İFLAS, İFLASIN ERTELENMESİ  1023
124. LİMİTED ŞİRKET SERMAYESİNİN KAYBEDİLMESİ VE BORCA BATIKLIK  1023
125. LİMİTED ŞİRKETİN İFLASI  1024
126. LİMİTED ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEME SUÇU  1026
127. LİMİTED ŞİRKETİN İFLASININ ERTELENMESİ  1027
LİMİTED ŞİRKETTE HUKUKÎ SORUMLULUK VE İBRA  1032
128. LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU  1032
129. LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN İBRASI  1035
130. ORTAKLARIN VE MÜDÜRLERİN LİMİTED ŞİRKETİN KAMU BORÇLARINA İLİŞKİN SORUMLULUKLARI  1037
131. LİMİTED ŞİRKETTE HUKUKÎ SORUMLULUK DAVASI  1040
132. SORUMLULUK DAVASI İÇİN GENEL KURUL KARAR ŞARTI  1053
133. HUKUKÎ SORUMLULUK DAVASININ AÇILACAĞI MAHKEME  1056
134. HUKUKÎ SORUMLULUK DAVASINDA ZAMANAŞIMI  1061
Kaynakça  1063
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  17
Birinci Bölüm
GENEL KONULARA İLİŞKİN YÜKSEK YARGI KARARLARI
1. TACİR SAYILAN TÜZEL KİŞİLER  19
2. TİCARET MAHKEMELERİ İLE SAİR MAHKEMELER ARASINDAKİ GÖREV UYUŞMAZLIKLARI  39
3. TACİRİN ÜCRET TALEP ETME HAKKI  78
4. TİCARET UNVANI  86
5. TACİRİN BASİRETLİ DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  88
6. HAKSIZ REKABET  91
7. TİCARETİ TERK SUÇU  96
8. BİRLEŞME  104
9. BÖLÜNME  111
10. ŞİRKETLER TOPLULUĞU  113
İkinci Bölüm
ANONİM ŞİRKETLERE İLİŞKİN YÜKSEK YARGI KARARLARI
ASGARÎ PAY SAHİBİ SAYISI VE İŞLETME KONUSU  119
11. TEK KİŞİLİK ANONİM ŞİRKET  119
12. İŞLETME KONUSU OLARAK BELİRLENEMEYECEK HUSUSLAR  120
ANONİM ŞİRKET GENEL KURULU  121
13. GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI  121
14. GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILACAĞI YER  123
15. ÇAĞRISIZ GENEL KURUL TOPLANTISI  125
16. İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU  129
17. FİNANSAL TABLOLARIN MÜZAKERESİNİN ERTELENMESİ  136
18. OY HAKKINDAN YOKSUNLUK  140
19. GENEL KURULUN DEVREDİLEMEZ GÖREV VE YETKİLERİ  146
20. GENEL KURUL KARARLARINA MUHALİF KALINMASI VE MUHALEFET  148
21. GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ  150
22. GENEL KURUL KARARLARININ BUTLANI  194
ANONİM ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ  212
23. ŞİRKET İLE YÖNETİM KURULU ARASINDAKİ HUKUKÎ İLİŞKİNİN NİTELİĞİ  212
24. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN PAY SAHİBİ OLMA ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASI  231
25. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN İPTALİ  233
26. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ  234
27. GÖREV SÜRESİ SONA EREN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ  235
28. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE ÖDENECEK ÜCRET VE HUZUR HAKKI  237
29. MURAHHAS AZA  242
30. GÖREVDEN ALINAN YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN TAZMİNAT HAKKI  243
31. ANONİM ŞİRKETİN TEMSİLİ  246
32. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKET İLE İŞLEM YAPMA YASAĞI  265
33. YÖNETİM KURULU KARARLARININ İPTALİ VE BUTLANI  268
34. ANONİM ŞİRKETE KAYYIM ATANMASI  277
35. ANONİM ŞİRKETLERDE SÖZLEŞMELİ AVUKAT BULUNDURMA YÜKÜMÜ  286
ANONİM ŞİRKETİN DENETİMİ VE ÖZEL DENETİM İSTEME HAKKI  293
36. DENETİM, BAĞIMSIZ DENETİM VE BAĞIMSIZ DENETÇİ  293
37. ÖZEL DENETİM İSTEME HAKKI VE ÖZEL DENETÇİ  320
PAYLAR VE İNTİFA SENETLERİ  325
38. SERMAYE PAYINI İADE YASAĞI  325
39. İMTİYAZLI PAYLAR  329
40. ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP ETMESİ  335
41. PAY BEDELİNİ ÖDEMEDE TEMERRÜDE DÜŞÜLMESİ VE ISKAT  338
42. İNTİFA SENETLERİ  344
PAYLAR İLE PAY SENETLERİNİN DEVRİ VE HACZİ  352
43. ÇIPLAK PAYLARIN DEVRİ  352
44. İLMÜHABERLER  369
45. PAYLARIN KANUNİ GEÇİŞİ  370
46. PAY SENETLERİNİN DEVRİ  373
47. PAY DEVRİNİN REDDİ  375
48. PAY DEVRİNİN İPTALİ  377
49. PAYLARIN, PAY SENETLERİNİN VE İLMÜHABERLERİN HACZİ  378
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ, SERMAYE ARTIRIMI VE AZALTIMI  387
50. ANONİM ŞİRKETİN AÇIK ADRESİNİN ESAS SÖZLEŞMEDE BELİRTİLMESİ  387
51. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ  390
52. SERMAYENİN ARTIRILMASI  392
53. AYNİ SERMAYE ARTIRIMI  400
54. RÜÇHAN HAKKI  403
55. SERMAYENİN AZALTILMASI  405
TİCARÎ DEFTERLER, DEFTER ONAYLARI, KÂR DAĞITIMI VE YEDEK AKÇE AYRIMI  407
56. TİCARİ DEFTERLERİN LEHE VE ALEYHE DELİL OLMASI  407
57. TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN CEZALAR  438
58. TİCARİ DEFTER ONAYLARI  439
59. ZAYİ BELGESİ  449
60. ANONİM ŞİRKETTE KÂR PAYI DAĞITIMI  472
61. YEDEK AKÇE AYRIMI  477
ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ  482
62. İŞLETME KONUSUNUN GERÇEKLEŞMESİNİN İMKANSIZLIĞI NEDENİYLE ŞİRKETİN SONA ERMESİ  482
63. ANONİM ŞİRKETİN HAKLI NEDENLE FESHİ  484
64. TAHKİM YOLUYLA ANONİM ŞİRKETİN SONA ERDİRİLMESİ  501
65. ORGAN YOKLUĞU NEDENİYLE ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ  503
66. FESİH DAVASI  505
67. FESİH DAVASI YOLUYLA ORTAKLIKTAN ÇIKMA  507
68. ANONİM ŞİRKETİN TASFİYESİ  517
69. İFLAS HALİNDE TASFİYE  522
70. TASFİYE HALİNDE ANONİM ŞİRKETİN TEMSİLİ  523
71. TASFİYE MEMURLARININ AZLİ  525
72. ANONİM ŞİRKETİN EK TASFİYESİ (İHYASI)  528
73. TTK GEÇİCİ 7. MADDE KAPSAMINDA TERKİN EDİLEN ANONİM ŞİRKETİN İHYASI  552
ANONİM ŞİRKETTE SERMAYE KAYBI, BORCA BATIKLIK, İFLAS, İFLASIN ERTELENMESİ  565
74. ANONİM ŞİRKET SERMAYESİNİN KAYBEDİLMESİ VE BORCA BATIKLIK  565
75. ANONİM ŞİRKETİN İFLASI  570
76. ANONİM ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEME SUÇU  573
77. İFLAS HALİNDE TAZMİNİN İFLAS MASASINA ÖDENMESİ  580
78. ANONİM ŞİRKETİN İFLASININ ERTELENMESİ  581
ANONİM ŞİRKETTE HUKUKÎ VE CEZAÎ SORUMLULUK, İBRA  597
79. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YÖNETİCİLERİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI  597
80. PAY SAHİPLERİNİN VE KANUNÎ TEMSİLCİLERİN ŞİRKETİN KAMU BORÇLARINDAN DOĞAN SORUMLULUĞU  624
81. SORUMLULUK DAVASI  648
82. SORUMLULUK DAVASI İÇİN GENEL KURUL KARARI ŞARTI  653
83. SORUMLULUK DAVASININ AÇILACAĞI MAHKEME  661
84. SORUMLULUK DAVASINDA ZAMANAŞIMI  663
85. ANONİM ŞİRKETTE İBRA  666
86. İZİNSİZ OLARAK HALKTAN PARA TOPLAMAK  679
87. İDARÎ PARA CEZALARI  686
Üçüncü Bölüm
LİMİTED ŞİRKETLERE İLİŞKİN YÜKSEK YARGI KARARLARI
LİMİTED ŞİRKETİN KURULUŞU VE SERMAYESİ  725
88. LİMİTED ŞİRKETİN AÇIK ADRESİNİN SÖZLEŞMEDE BELİRTİLMESİ  725
89. AYNİ SERMAYE  726
LİMİTED ŞİRKET GENEL KURULU  729
90. LİMİTED ŞİRKET GENEL KURULUNUN DEVREDİLEMEZ YETKİLERİ  729
91. LİMİTED ŞİRKETTE ÇAĞRISIZ GENEL KURUL TOPLANTISI  734
92. LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ  735
93. LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL KARARLARININ BUTLANI  743
LİMİTED ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ  745
94. LİMİTED ŞİRKETİN TARAF VE BORÇ EHLİYETİ  745
95. LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN SEÇİMİ VE ATANMASI  746
96. LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN GÖREVDEN ALINMASI  751
97. LİMİTED ŞİRKETİN TEMSİLİ  776
98. LİMİTED ŞİRKET İLE MÜDÜRLER ARASINDAKİ HUKUKÎ İLİŞKİNİN NİTELİĞİ  796
99. REKABET YASAĞI  807
100. LİMİTED ŞİRKETE TİCARİ MÜMESSİL VE TİCARİ VEKİL ATANMASI  809
101. LİMİTED ŞİRKETE KAYYIM TAYİNİ  819
LİMİTED ŞİRKETTE ÖZEL DENETİM İSTEME HAKKI  822
102. LİMİTED ŞİRKETTE ÖZEL DENETİM İSTEME HAKKI VE ÖZEL DENETÇİ  822
ESAS SERMAYE PAYLARI, PAYLARIN DEVRİ VE HACZİ  825
103. ESAS SERMAYE PAYLARININ BEDELİNİ ÖDEMEDE TEMERRÜDE DÜŞÜLMESİ VE ISKAT  825
104. ESAS SERMAYE PAYLARININ DEVRİ  826
105. ESAS SERMAYE PAYLARININ DEVRİNDE VERGİ BORCUNDAN DOĞAN SORUMLULUK  849
106. ESAS SERMAYE PAYLARININ HACZİ  852
SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ, SERMAYE ARTIRIMI VE AZALTIMI  869
107. SERMAYE ARTIRIMI  869
TİCARÎ DEFTERLER, ZAYİ BELGESİ, KÂR DAĞITIMI VE YEDEK AKÇE AYRIMI  871
108. LİMİTED ŞİRKETİN TİCARİ DEFTERLERİNİN DELİL OLMASI  871
109. ZAYİ BELGESİ TALEPLERİ  874
110. LİMİTED ŞİRKETTE KÂR PAYI DAĞITIMI VE YEDEK AKÇE AYRIMI  879
ORTAKLIKTAN ÇIKMA VE ÇIKARILMA  881
111. ORTAKLIKTAN ÇIKMA  881
112. ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA  893
113. AYRILMA AKÇESİ  910
LİMİTED ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ  913
114. LİMİTED ŞİRKETİN HAKLI NEDENLE FESHİ  913
115. FESİH DAVASI  956
116. ORTAĞIN KİŞİSEL ALACAKLISININ ŞİRKETİN FESHİNİ TALEP ETMESİ  962
117. LİMİTED ŞİRKETİN TASFİYESİ  964
118. TASFİYE HALİNDE LİMİTED ŞİRKETİN TEMSİLİ  968
119. TASFİYE MEMURLARININ ATANMASI  970
120. TASFİYE MEMURLARININ SORUMLULUĞU  971
121. TASFİYE SONUNDA SİCİLDEN TERKİNİN HUKUKİ SONUÇLARI  976
122. LİMİTED ŞİRKETİN EK TASFİYESİ (İHYASI)  979
123. TTK GEÇİCİ 7. MADDE KAPSAMINDA TERKİN EDİLEN LİMİTED ŞİRKETİN İHYASI  1004
LİMİTED ŞİRKETTE SERMAYE KAYBI, BORCA BATIKLIK, İFLAS, İFLASIN ERTELENMESİ  1023
124. LİMİTED ŞİRKET SERMAYESİNİN KAYBEDİLMESİ VE BORCA BATIKLIK  1023
125. LİMİTED ŞİRKETİN İFLASI  1024
126. LİMİTED ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEME SUÇU  1026
127. LİMİTED ŞİRKETİN İFLASININ ERTELENMESİ  1027
LİMİTED ŞİRKETTE HUKUKÎ SORUMLULUK VE İBRA  1032
128. LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU  1032
129. LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN İBRASI  1035
130. ORTAKLARIN VE MÜDÜRLERİN LİMİTED ŞİRKETİN KAMU BORÇLARINA İLİŞKİN SORUMLULUKLARI  1037
131. LİMİTED ŞİRKETTE HUKUKÎ SORUMLULUK DAVASI  1040
132. SORUMLULUK DAVASI İÇİN GENEL KURUL KARAR ŞARTI  1053
133. HUKUKÎ SORUMLULUK DAVASININ AÇILACAĞI MAHKEME  1056
134. HUKUKÎ SORUMLULUK DAVASINDA ZAMANAŞIMI  1061
Kaynakça  1063
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020