Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Uluslararası Hukuk ve Ceza Hukuku Yönleriyle
Diplomatik Bir Bağışıklık Olarak Ceza Yargısından Muafiyet
Şubat 2020 / 1. Baskı / 320 Syf.
Fiyatı: 52.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Ceza kanunlarının mecburiliği ilkesi gereği, bir ülkede geçerli olan ceza kanunları, kural olarak, bu kanun hükümlerini ihlâl eden bütün kişiler bakımından herhangi bir ayrım yapılmaksızın uygulanır. Ancak, bazı durumlarda suçu işleyen(ler) çeşitli sebeplere dayandırılarak cezalandırılmamaktadır. Sayısı fazla olmayan bu durumlara ilişkin, iç hukukta örneğin cumhurbaşkanının kişisel suçları sebebiyle sorumsuzluğu, milletvekillerine atfedilen yasama dokunulmazlığı gösterilebilecekken, uluslararası hukukta en belirgin örneklerden birini diplomatik temsilcilere tanınan ceza yargısından muafiyet teşkil etmektedir.

Uluslararası ilişkiler ve özellikle de hukuk açısından bakıldığında, diplomatik temsilcilere tanınan ayrıcalık ve bağışıklıklar uluslararası hukukun bu alandaki en eski kurallarını teşkil etmesine karşılık, zaman zaman beraberinde tartışmaları getirmiş ve gelinen son nokta devletler arasındaki genel uygulamayı benimseyen 1961 tarihli Diplomatik İlişkilere Dair Viyana Sözleşmesi ile de de jure olarak ortaya konulmuştur.

Bu çalışmada, genel olarak diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıkların ceza yargılamasından muafiyeti incelenecektir.

Konu Başlıkları
1961 Tarihli Diplomatik İlişkilere Dair Viyana Sözleşmesi
Diplomatik
Barkod: 9789750259340
Yayın Tarihi: Şubat 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 320
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
GİRİŞ  19
I. BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
I. Kavramsal Tartışma: Diplomatik Ayrıcalık, Bağışıklık ve Dokunulmazlık Kavramlarının Tanımı ve Birbirinden Ayırt Edilmesi  27
II. Diplomatik Ayrıcalık ve Bağışıklıkların Tarihî Gelişimi  35
III. Diplomatik Ayrıcalık ve Bağışıklıkların Hukukî Dayanağı  40
A. Diplomatik Ayrıcalık ve Bağışıklıklara Dair Hukukî Dayanağı Oluşturan Temel Teorilere Genel Bakış  40
B. Diplomatik Ayrıcalık ve Bağışıklıklara Dair Teorilerin Uygulamadaki Görünümleri  43
C. Diplomatik Ayrıcalık ve Bağışıklıklara Dair Hukukî Dayanaklar Konusunda Doktrindeki Birtakım Düşünceler  44
IV. Diplomatik Ayrıcalık ve Bağışıklıkların Uygulanmasına Dair Uluslararası Hukuktaki Genel Durum  46
V. Diplomatik Ayrıcalık ve Bağışıklıkların Ceza Hukuku Bakımından Hukuki Niteliği  65
II. BÖLÜM
DİPLOMATİK MİSYON ÜYELERİNİN, YAKINLARININ VE
ÖZEL HİZMETÇİLERİNİN CEZA YARGISINDAN
BAĞIŞIKLIĞININ KAPSAMI
I. Genel Olarak  79
II. Diplomatik Rütbeyi Haiz Misyon Üyeleri  79
A. Genel Olarak Diplomatik Rütbeyi Haiz Misyon Üyeleri  79
B. Diplomatik Misyon Şefi Hariç Diplomatik Rütbeyi Haiz Misyon Üyelerinin Tespiti Sorunu  81
C. Diplomatik Rütbeyi Haiz Misyon Üyelerinin Durumuna Dair Bazı İstisnaî Hususlar  85
III. Diplomatik Rütbeyi Haiz Misyon Üyelerinin Aile Üyeleri  89
A. Genel Olarak  89
B. Diplomatik Rütbeyi Haiz Misyon Üyelerinin Aile Üyelerine Tanınan Diplomatik Ayrıcalık ve Bağışıklıkların Nedenine Dair Genel Bir Değerlendirme  91
C. Aile Bireyi Kavramı  93
D. 1961 Tarihli Viyana Sözleşmesi m. 37/1 ile m. 38/1 Arasındaki Etkileşime Dair Bir Değerlendirme  105
IV. Diplomatik Misyonun İdarî ve Teknik Personeli ve Onların Aile Üyeleri  106
A. 1961 Tarihli Viyana Sözleşmesi’nin İlgili Hükümlerinin Değerlendirilmesi  106
B. Diğer Sözleşmelerdeki Konuya Dair Düzenlemelerin Değerlendirilmesi  107
V. Diplomatik Misyonun Hizmetli Kadrosunun Üyeleri ve Diplomatların Özel Hizmetçileri  109
A. Kavrama Dair  109
B. 1961 Tarihli Viyana Sözleşmesi’nin Konuya Dair Düzenlemesi  110
C. Diğer Sözleşmelerin Konuya Dair Düzenlemeleri  113
D. Özel Hizmetçilerin Diplomatik Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına Dair Tarihî Perspektif  115
VI. Diplomatik Kurye ve Ceza Yargısından Bağışıklığı  117
A. Genel Olarak  117
B. Diplomatik Kurye Kavramının Tanımlanması  119
C. Diplomatik Kuryenin Ceza Yargısından Bağışıklığının Değerlendirilmesi  120
III. BÖLÜM
DİPLOMATİK BAĞIŞIKLIĞA SAHİP KİŞİLERİN SUÇ TEŞKİL EDEN EYLEMLERİ KARŞISINDA BAŞVURULABİLECEK HUKUKÎ YOLLAR
I. Genel Olarak  127
II. Kabul Eden Devletin Başvurabileceği Hukukî Yollar  132
A. Diplomatın Uyarılması  132
B. Diplomatik Temsilcinin Persona Non Grata İlân Edilmesi  132
C. Diplomatik İlişkilerin Askıya Alınması veya Kesilmesi  135
III. Gönderen Devletin Başvurabileceği Hukukî Yollar  137
A. Gönderen Devletin Mahkemelerinde Ceza Davası Açılması  137
B. Gönderen Devletin Kabul Eden Devlette Yargılama Yapılabilmesi İçin Diplomatik Bağışıklıktan Feragat Etmesi  139
IV. Dokunulmazlıkların İhlâli Karşısında Başvurulabilecek Yollar Konusunda Öğretideki Öneriler  147
Sonuç  155
EKLER
1961 TARİHLİ DİPLOMATİK İLİŞKİLERE DAİR VİYANA SÖZLEŞMESİ  165
VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS (1961)  187
1963 TARİHLİ KONSOLOSLUK İLİŞKİLERİNE DAİR VİYANA SÖZLEŞMESİ  209
VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATIONS (1963)  251
Bibliyografya  293
Kavram Dizini  319
 


Didem Yeldan ...
Temmuz 2020
140.00 TL
Sepete Ekle
Neylan Ziyalar
Haziran 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
Sulhi Dönmezer ...
Haziran 2020
60.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
GİRİŞ  19
I. BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
I. Kavramsal Tartışma: Diplomatik Ayrıcalık, Bağışıklık ve Dokunulmazlık Kavramlarının Tanımı ve Birbirinden Ayırt Edilmesi  27
II. Diplomatik Ayrıcalık ve Bağışıklıkların Tarihî Gelişimi  35
III. Diplomatik Ayrıcalık ve Bağışıklıkların Hukukî Dayanağı  40
A. Diplomatik Ayrıcalık ve Bağışıklıklara Dair Hukukî Dayanağı Oluşturan Temel Teorilere Genel Bakış  40
B. Diplomatik Ayrıcalık ve Bağışıklıklara Dair Teorilerin Uygulamadaki Görünümleri  43
C. Diplomatik Ayrıcalık ve Bağışıklıklara Dair Hukukî Dayanaklar Konusunda Doktrindeki Birtakım Düşünceler  44
IV. Diplomatik Ayrıcalık ve Bağışıklıkların Uygulanmasına Dair Uluslararası Hukuktaki Genel Durum  46
V. Diplomatik Ayrıcalık ve Bağışıklıkların Ceza Hukuku Bakımından Hukuki Niteliği  65
II. BÖLÜM
DİPLOMATİK MİSYON ÜYELERİNİN, YAKINLARININ VE
ÖZEL HİZMETÇİLERİNİN CEZA YARGISINDAN
BAĞIŞIKLIĞININ KAPSAMI
I. Genel Olarak  79
II. Diplomatik Rütbeyi Haiz Misyon Üyeleri  79
A. Genel Olarak Diplomatik Rütbeyi Haiz Misyon Üyeleri  79
B. Diplomatik Misyon Şefi Hariç Diplomatik Rütbeyi Haiz Misyon Üyelerinin Tespiti Sorunu  81
C. Diplomatik Rütbeyi Haiz Misyon Üyelerinin Durumuna Dair Bazı İstisnaî Hususlar  85
III. Diplomatik Rütbeyi Haiz Misyon Üyelerinin Aile Üyeleri  89
A. Genel Olarak  89
B. Diplomatik Rütbeyi Haiz Misyon Üyelerinin Aile Üyelerine Tanınan Diplomatik Ayrıcalık ve Bağışıklıkların Nedenine Dair Genel Bir Değerlendirme  91
C. Aile Bireyi Kavramı  93
D. 1961 Tarihli Viyana Sözleşmesi m. 37/1 ile m. 38/1 Arasındaki Etkileşime Dair Bir Değerlendirme  105
IV. Diplomatik Misyonun İdarî ve Teknik Personeli ve Onların Aile Üyeleri  106
A. 1961 Tarihli Viyana Sözleşmesi’nin İlgili Hükümlerinin Değerlendirilmesi  106
B. Diğer Sözleşmelerdeki Konuya Dair Düzenlemelerin Değerlendirilmesi  107
V. Diplomatik Misyonun Hizmetli Kadrosunun Üyeleri ve Diplomatların Özel Hizmetçileri  109
A. Kavrama Dair  109
B. 1961 Tarihli Viyana Sözleşmesi’nin Konuya Dair Düzenlemesi  110
C. Diğer Sözleşmelerin Konuya Dair Düzenlemeleri  113
D. Özel Hizmetçilerin Diplomatik Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına Dair Tarihî Perspektif  115
VI. Diplomatik Kurye ve Ceza Yargısından Bağışıklığı  117
A. Genel Olarak  117
B. Diplomatik Kurye Kavramının Tanımlanması  119
C. Diplomatik Kuryenin Ceza Yargısından Bağışıklığının Değerlendirilmesi  120
III. BÖLÜM
DİPLOMATİK BAĞIŞIKLIĞA SAHİP KİŞİLERİN SUÇ TEŞKİL EDEN EYLEMLERİ KARŞISINDA BAŞVURULABİLECEK HUKUKÎ YOLLAR
I. Genel Olarak  127
II. Kabul Eden Devletin Başvurabileceği Hukukî Yollar  132
A. Diplomatın Uyarılması  132
B. Diplomatik Temsilcinin Persona Non Grata İlân Edilmesi  132
C. Diplomatik İlişkilerin Askıya Alınması veya Kesilmesi  135
III. Gönderen Devletin Başvurabileceği Hukukî Yollar  137
A. Gönderen Devletin Mahkemelerinde Ceza Davası Açılması  137
B. Gönderen Devletin Kabul Eden Devlette Yargılama Yapılabilmesi İçin Diplomatik Bağışıklıktan Feragat Etmesi  139
IV. Dokunulmazlıkların İhlâli Karşısında Başvurulabilecek Yollar Konusunda Öğretideki Öneriler  147
Sonuç  155
EKLER
1961 TARİHLİ DİPLOMATİK İLİŞKİLERE DAİR VİYANA SÖZLEŞMESİ  165
VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS (1961)  187
1963 TARİHLİ KONSOLOSLUK İLİŞKİLERİNE DAİR VİYANA SÖZLEŞMESİ  209
VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATIONS (1963)  251
Bibliyografya  293
Kavram Dizini  319
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020