Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Türk Vergi Sistemi
Şubat 2019 / 9. Baskı / 384 Syf.
Fiyatı: 29.90 TL
İndirimli: 14.90 TL (%51)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 10. Ocak 2020 35.00 TL -     Sepete Ekle
 8. Ağustos 2017 16.50 TL 11.90 TL (%28)Sepete Ekle
 6. Ağustos 2015 12.00 TL 7.90 TL (%35)Sepete Ekle
 5. Şubat 2015 11.00 TL 6.90 TL (%38)Sepete Ekle
 4. Ağustos 2014 11.00 TL 4.90 TL (%56)Sepete Ekle
   
2 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!
 
29.90 TL
+

 

 

33.00 TL
=

 

 

62.90 TL
49.90 TL
Sepete Ekle
 

Kitap 2019 yılı Şubat ayı başında yürürlükte olan vergi mevzuatı dikkate alınarak hazırlanmış, konular "Türk Vergi Sistemi - TVS" dersine uygun olarak, basit ve sade bir dille anlatılmış ve çok sayıda tablo ve örnekler ile desteklenmiştir. Kitapta, işlenen konuların daha iyi anlaşılabilmesi ve esaslı bir öğrenim için yürürlükteki vergi kanunlarının anlatılması sırasında da konular, her bir mükellef grubunun tabi olduğu esaslara göre açıklanmıştır.

Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 9. baskısını yapan kitap, yazarın uzun yıllar çeşitli fakülte ve bölümlerde anlattığı "Türk Vergi Sistemi - TVS" derslerinin notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerden gelen sorulardan ve 37 yıl Maliye Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı kuruluşlarda genel müdürlükten, müsteşarlığa kadar çeşitli kademelerdeki deneyimlerinden sağladığı birikimlerle yazılmıştır. Kitabın ilk sekiz baskısının ardından akademisyenler, öğrenciler ve meslek sınavlarına hazırlanan okuyuculardan gelen istek ve öneriler de dikkate alınarak, kitabın okuyucular için daha kullanışlı olması sağlanmıştır.

Çalışma, lisans ve ön lisans düzeyindeki öğrencilere yönelik hazırlanmış olsa da, konu hakkında kendisini geliştirmek, kurum sınavlarına hazırlanmak isteyen ve bilgilerini güncellemek isteyenlere de hitap etmektedir.

Konu Başlıkları
Gelir, Harcama ve Servetten Alınan Tüm Vergiler
Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilenmesi
Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi Uygulamaları
Belediye Vergi ve Harçları
Gümrük İdarelerince İthalde Alınan Vergiler
Barkod: 9789750252976
Yayın Tarihi: Şubat 2019
Baskı Sayısı:  9
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 384
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Tablolar Listesi  23
Kısaltmalar  25
Giriş
TÜRK VERGİ SİSTEMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER  29
Birinci Kısım
GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER
Birinci Bölüm
GELİR VERGİSİ
(Gerçek Kişilerin Gelirlerinin Vergilendirilmesi)
I. GELİR VERGİSİNİN KONUSU  35
A. Gelir Kavramı  35
1. Dar Anlamda Gelir (Kaynak Teorisi)  35
2. Geniş Anlamda Gelir (Net Artış Teorisi)  36
B. Gelir Vergisi Kanununa Göre Gelir Kavramı ve Gelirin Unsurları  37
C. Gelirin Özellikleri  38
1. Gelir Bir Gerçek Kişiye Aittir ve Kişiseldir  38
2. Gelir Yıllıktır  41
3. Gelir Elde Edildikten Sonra Vergilendirilir  41
4. Gelir Safi Miktarı Üzerinden Vergilendirilir  42
5. Vergi Gelirin Gerçek Miktarı Üzerinden Alınır  42
6. Gelir Geneldir  43
II. GELİR VERGİSİNİN MÜKELLEFİ VE MÜKELLEFİYET ŞEKİLLERİ  43
A. Tam Mükellefiyet  44
1. Türkiye’de Yerleşmiş Olanlar  44
2. Yabancı Ülkelerde Görevli Türk Vatandaşları  45
B. Dar Mükellefiyet  46
Birinci Başlık
GELİR UNSURLARI VE VERGİLENDİRİLMESİ
I. TİCARİ KAZANÇ  49
A. Ticari Kazancın Tanımı ve Kapsamı  49
B. Ticari Kazancın tespiti  51
1. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf  52
a. Esnaf Muaflığından Yararlanacak Olanlar  52
b. Esnaf Muaflığından Yararlanamayanlar  53
c. Muaf Esnafın Ödev ve Sorumlulukları  53
d. Muaf Esnaftan Gelir Vergisi Kesintisi Yapılan Haller  54
2. Ticari Kazancı Basit Usulde tespit Edilenler  55
a. Basit Usulden Yararlanacak Olan Ticaret ve Sanat Erbabı  55
b. Basit Usulden Yararlanamayanlar  56
c. Ticari Kazancın Basit Usulde Tespiti  56
d. Ticari Kazancı Basit Usulde tespit Edilenlerin Ödev ve Sorumlulukları  58
3. Ticari Kazancı Gerçek Usulde tespit Edilenler  59
a. Ticari Kazanç Sahiplerinin Sınıflandırılması  60
b. Ticari Kazancın Bilânço Esasında Tespiti  61
aa. Bilânço Esasında Tutulan Defterler  61
bb. Bilanço Esasında Ticari Kazancın tespitinde Uygulanan Esaslar  62
c. Ticari Kazancın İşletme Hesabı Esasında Tespiti  73
d. Bir Yıldan Fazla Süren İnşaat ve Onarma İşlerinde Ticari Kazancın Tespiti  74
e. Dar Mükellefiyette Ticari Kazancın Elde Edilmesi ve tespit Şekli  75
f. Ticari Kazancı Gerçek Usulde tespit Edilenlerin Ödev ve Sorumlulukları  76
II. ZİRAİ KAZANÇ  80
A. Zirai Kazancın Tanımı ve Kapsamı  80
B. Zirai Faaliyetin Sınırları  80
C. Zirai Kazancın Vergilendirilmesi  81
1. Zirai Kazancı Gerçek Usulde tespit Edilenler  82
a. Zirai Kazancın Gerçek Usulde Tespiti  83
b. Zirai Kazancı Gerçek Usulde tespit Edilenlerin Ödev ve Sorumlulukları  84
2. Zirai Kazancı Vergi Kesintisi Yapılması Suretiyle Vergilendirilenler  85
III. SERBEST MESLEK KAZANCI  87
A. Serbest Meslek Kazancının Tanımı ve Kapsamı  87
B. Serbest Meslek Faaliyetinin Özellikleri ve Diğer Faaliyetlerden Farkları  88
C. Serbest Meslek Kazancının Vergilendirilmesi  89
1. Serbest Meslek Kazancının Gerçek Usulde tespit Edilmesi  89
a. Serbest Meslek Kazancının tespit Esasları  89
b. Serbest Meslek Kazancı Gerçek Usulde tespit Edilenlerin Ödev ve Sorumlulukları  91
2. Serbest Meslek Kazancı Vergi Kesintisi Yapılması Suretiyle Vergilendirilenler (Eserlerini Vergi Sorumlularına Teslim Edenler)  93
3. Gelir Vergisinden Muaf Serbest Meslek Erbabı  94
4. Türkiye’de Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Dar Mükelleflerin Vergilendirilmesi  95
IV. ÜCRETLER  97
A. Ücretin Tanımı ve Nitelikleri  97
B. Ücret Sayılan Diğer Ödemeler  98
C. Ücretlerin Vergilendirilmesi  99
1. Gerçek Ücretleri Üzerinden Kesinti Yapılarak Vergilendirilenler (Vergi Sorumlularının Yanında Çalışanlar)  100
a. Kesintiye Tabi Ücretin Safi Tutarının Tespiti  100
b. Ücret Üzerinden Ödenecek Verginin Hesaplanması  101
c. Gerçek Usulde Vergilendirilen Ücretlilerin Ödevleri  104
2. Gerçek Ücretleri Beyannameye Dayanarak Vergilendirilenler  105
3. Ücretleri Asgari Ücrete Bağlı Olarak Vergilendirilenler (Vergi Sorumlusu Olmayanların Yanında Çalışanlar)  106
4. Gelir Vergisinden Muaf Ücretliler  107
V. GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI  109
A. Gayrimenkul Sermaye İradının Tanımı ve Kapsamı  109
B. Gayrimenkul Sermaye İradının Vergilendirilmesi  110
1. Gayrimenkullerini Konut Olarak Kiraya Verenler  111
2. Konut Dışında Kalan Gayrimenkulleri İle Mal ve Haklarını Kiraya Verenler  112
3. Kira Gelirini Yıllık Beyanname İle Bildirecek Olanlar  114
C. Yıllık Beyanname İle Bildirilecek Safi İradın Hesaplanması  114
1. Gayrisafi Hasılatın Kapsamı  114
2. Emsal Kira Bedeli Esası  115
3. Hasılattan İndirilebilecek Giderler  116
a. Gerçek Gider Usulü  116
b. Götürü Gider Usulü  117
D. Kira Gelirleri İçin Yıllık Beyanname Veren Mükelleflerin Ödev ve Sorumlulukları  118
VI. MENKUL SERMAYE İRADI  120
A. Genel Olarak  120
B. Menkul Kıymetler ve Diğer Mali Araçlarla İlgili İşlemlerden Elde Edilen Gelirlerin Niteliği  120
C. Menkul Sermaye İradı Kapsamına Giren Gelir Türleri  121
1. Kâr Payı ve Benzerleri  122
2. Faiz ve Benzeri Gelirler  123
3. Diğer Menkul Sermaye İratları  124
D. Menkul Sermaye İratlarında Elde Etme  124
E. Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi  125
1. Vergiye Tabi Olmayan Menkul Sermaye İratları  127
2. Kesinti Yapılarak Vergilendirilen Menkul Sermaye İratları  127
3. Yıllık Beyanname ile Bildirilen Menkul Sermaye İratları  129
a. Kesintiye Tabi Tutulmamış Olan Menkul Sermaye İratları  129
b. GVK'nın 94. Maddesine Göre Kesintiye Tabi Tutulan ve Beyan Sınırının Üzerinde Olan İratlar  130
c. Beyanname Verilmesi Halinde Safi İradın Hesaplanması  131
VII. DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR  132
A. Değer Artış Kazançları  132
1. Vergilendirilecek Değer Artışı Kazançları  133
2. Vergilendirilmeyecek Değer Artış Kazançları  135
B. Değer Artış Kazançlarının Vergilendirilmesi  135
1. Kesinti Suretiyle Vergilendirilen Değer Artış Kazançları  136
2. Beyanname İle Bildirilmesi Zorunlu Değer Artış Kazançları  138
C. Arızi Kazançlar ve Vergilendirilmesi  139
İkinci Başlık
GELİRİN BEYANI VE GELİR VERGİSİNİN TARHI (HESAPLANMASI)
I. BEYAN ESASI  141
II. BEYANNAME TÜRLERİ  141
A. Yıllık Beyanname  143
1. Gelirin Toplanması Kuralı  144
2. Gelirin Toplanmasında Uygulanan Genel Esaslar  145
a. Mutlak Surette Beyanı Gereken Gelirler  145
b. Belirli Şartların Varlığı Halinde Beyan Edilen Gelirler  145
3. Yıllık Beyanname ile Bildirilen Gelirden Yapılacak Mahsup ve İndirimler  151
a. Zararların Kârlara Takas ve Mahsubu  151
b. Beyan Edilen Gelirden Yapılacak İndirimler  151
c. Beyan Edilen Gelirden İndirilemeyecek Giderler  154
4. Gelir Vergisinin Matrahı ve Oranı  154
5. Ödenecek Gelir Vergisinin Bulunması  155
6. Yıllık Beyannamenin Verilme Zamanı  157
7. Yıllık Beyannamenin Verileceği Yer,  157
8. Beyana Dayanan Gelir Vergisinin Tarh ve Tahakkuku  158
9. Gelir Vergisinin Ödenmesi  159
10. Geçici Vergi (Peşin Vergi)  159
a. Geçici Vergiye Tabi Olanlar  159
b. Geçici Vergi Miktarının Hesabı ve Ödenmesi  160
B. Muhtasar Beyanname ve Gelir Vergisinin Kaynakta Kesilmesi  161
1. Yaptıkları Ödemelerden Vergi Kesintisi Yapmak Zorunda Olanlar  161
2. Vergi Kesintisine Tabi Ödemeler ve Kesinti Oranları  162
3. Muhtasar Beyannamenin Verilmesi ve Kesilen Verginin Yatırılması  163
a. Vergi Kesintilerinin Bildirilmesi ve Ödenmesi  163
b. Vergi Kesintileri İle Sigorta Primine Esas Kazanç ve Hizmet Bilgilerinin Bildirilmesi ve Ödenmesi  164
C. Dar Mükellefler ve Münferit Beyanname  165
İkinci Bölüm
KURUMLAR VERGİSİ
(Kurum Kazançlarının Vergilendirilmesi)
I. KURUMLAR VERGİSİ KONUSUNDA GENEL BİLGİLER  167
II. KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU  168
III. KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ  169
A. Sermaye Şirketleri ve Fonlar  170
B. Kooperatifler  171
1. Kooperatiflerin Kurumlar Vergisi Karşısındaki Durumu  171
2. Kooperatiflerin Kurumlar Vergisi Muafiyeti ve Şartları  172
a. Kooperatiflerde Muafiyet İçin Aranan Genel Şartlar  172
b. Kooperatif Türüne Göre Aranan Özel Şartlar  173
c. Ortak Dışı İşlemler  173
3. Kooperatife Bağlı İktisadi İşletme Oluşması  174
4. Risturn İstisnası  175
5. Kooperatifler ve Bağlı İktisadi İşletmenin Vergiler İle ilgili Ödev ve Sorumlulukları  175
a. Kooperatif Tüzel Kişiliğinin Ödev ve Sorumlulukları  176
b. İktisadi İşletmenin Ödev ve Sorumlulukları  176
C. İktisadi Kamu Kuruluşları  177
1. İktisadi Kamu Kuruluşlarının Ödev ve Sorumlulukları  178
2. Kurumlar Vergisinden Muaf İktisadi Kamu Kuruluşları  179
D. Dernek veya Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler  180
1. Genel Olarak Dernek ve Vakıfların Tüzel Kişi Olarak Vergi Mükellefiyetleri  180
2. Dernek veya Vakıflara Ait İktisadi İşletmelerin Vergi Mükellefiyetleri  181
E. İş Ortaklıkları  182
IV. KURUMLAR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET ŞEKİLLERİ  183
V. KURUM KAZANÇLARININ TESPİTİ VE VERGİLENDİRİLME ESASLARI  184
Birinci Başlık
TAM MÜKELLEF KURUMLARDA KURUM KAZANCININ TESPİTİ
I. KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE UYGULANACAK ESASLAR  186
A. Kurum Kazancına Yapılacak Ekleme (Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı)  187
B. Kurum Kazancının tespitinde Hasılattan İndirilebilecek Giderler  189
C. Kurum Kazancının tespitinde Hasılattan İndirilemeyen Giderler  189
1. Vergi Güvenlik Müessesesi Olarak Öngörülen Kısıtlamalar Sonucu İndirilemeyen Giderler.  190
a. Örtülü Sermaye Üzerinden Ödenen veya Hesaplanan Faiz, Kur Farkları ve Benzeri Giderler  190
b. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Olarak Dağıtılan Kazançlar  191
c. Finansman Gideri Kısıtlaması (interest barrier)  192
2. Kanunen İndirilemeyen Diğer Giderler  192
D. Kurum Kazancından İndirilecek İstisnalar  194
1. Vergi Mükerrerliğini Önlemek Amacıyla Getirilmiş İstisnalar  195
a. Yurtiçi İştirak Kazançları İstisnası  195
b. Yurtdışı İştirak Kazançları İstisnası  195
2. İşletmelerin Güçlendirilmesi Amacıyla Getirilen İstisnalar  196
a. Taşınmazlar ve İştirak Hisseleri Satış Kazancı İstisnası  196
b. Yurtdışı İştirak Hisselerinin Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazanç İstisnası  197
c. Yurtdışı Şube Kazançları İstisnası  197
3. Bazı Faaliyet ve Hizmetleri Teşvik Amacıyla Getirilen İstisnalar  198
a. Yurt Dışında Yapılan İnşaat, Onarma, Montaj İşleri İle Teknik Hizmetlerden Sağlanan Kazanç İstisnası  198
b. Eğitimi Teşvik Amaçlı İstisna  198
c. Kooperatiflerde Risturn İstisnası  198
d. Sınai mülkiyet haklarında istisna (icat istisnası)  198
4. Sermaye Piyasasının Gelişmesini Sağlamak Amacıyla Getirilmiş İstisnalar  199
a. Türkiye’de Kurulu Fonlar İle Yatırım Ortaklıklarının Kazançlarına İlişkin İstisna  199
b. Yabancı Fon Kazancı İstisnası  199
c. Emisyon Primi Kazancı İstisnası  200
d. Sat– Kirala–Geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda İstisna  200
e. Kira Sertifikası İhracı Amacıyla Yapılan Satıştan Doğan Kazanç İstisnası  201
f. Bankalara, finansal kiralama ya da finansman şirketlerine veya TMSF’ye Borçlu Durumda Olan Kurumlar ile Bankalara Tanınan İstisna  201
5. Diğer Kanunlarda Yer Alan İstisnalar  201
a. Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden ve Devrinden Elde Edilen Kazanç İstisnası  201
b. Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Yapılan Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna  202
c. Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazanç İstisnası  202
d. 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Kapsamında Düzenlenen Ürün Senetlerinin Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar  202
6. Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlara İsabet Eden Giderler  203
E. Kurumlar Vergisi Matrahına Ulaşmak İçin Kurum Kazancından Beyanname Üzerinde Yapılabilecek İndirimler  203
1. Zarar Mahsubu  203
2. Diğer İndirimler  204
a. Ar–ge İndirimi  204
b. Sponsorluk Harcamaları  204
c. Bağış ve Yardımlar  204
d. Teşvik Amaçlı İndirimler  205
3. Kurumlar Vergisi İstisna ve İndirimlerinde Mahsup Önceliği  206
II. KURUMLAR VERGİSİNİN HESAPLANMASI  207
III. YILLARA YAYGIN TAAHHÜT İŞLERİNDE KAZANCIN TESPİTİ  208
IV. KURUM KAZANCININ BEYANI VE KURUMLAR VERGİSİNİN TARHI  210
A. Yıllık (Dönemsel) Beyannameye Dayanan Tarhiyat  210
1. Vergilendirme Dönemi  210
2. Kurumlar Vergisi Oranı  211
3. Hesaplanan Kurumlar Vergisinden Mahsup Edilebilecek Vergiler  212
a. Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu  212
b. Yurt İçinde Kesilen Vergilerin Mahsubu  212
c. Geçici Vergi  213
d. Yurt Dışında ve İçinde Ödenen Vergiler İle Geçici Verginin Mahsup Sırası  213
4. Beyana Dayanan Kurumlar Vergisinin Tarh ve Tahakkuku  214
5. Kurumlar Vergisinin Ödenmesi  215
B. Muhtasar Beyannameye Dayanan Tarhiyat  215
1. Gelir Vergisi Kanununun Geç. 67. Maddesine Göre Tam Mükellef Kurum Kazancından Yapılacak Kesintiler  215
2. Kurumlar Vergisi Kanununun 15. Maddesine Göre Tam Mükellef Kurum Kazancından Yapılacak Kesintiler  216
3. Kâr Payı Dağıtımında Vergi Kesintisi  219
a. Vergi Kesintisi Yapılacak Kişiler  219
b. Gerçek Kişilerin Kâr Paylarının Vergilendirilmesi.  219
V. KURUMLARIN TASFİYESİ VE YENİDEN YAPILANMALARI HALİNDE KAZANCIN TESPİTİ  220
A. Tasfiye  220
B. Birleşme  222
C. Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi  222
1. Devir  222
2. Bölünme ve Hisse Değişimi  223
3. Vergilendirilmeyecek Kazançlar  224
İkinci Başlık
DAR MÜKELLEFİYET VE DAR MÜKELLEFİYETTE KURUM KAZANCININ TESPİTİ
I. DAR MÜKELLEF KURUM KAZANCININ KAPSAMI VE ELDE ETME  225
A. Genel Olarak  225
B. Uluslararası Vergi Anlaşmaları  227
II. DAR MÜKELLEFİYETE TABİ KURUMLARIN VERGİLENDİRİLMESİ  228
A. Beyan Esasında Dar Mükellef Kurum Kazancının Tespiti  228
B. Yabancı Ulaştırma Kurumlarında Kurum Kazancının Tespiti  230
III. DAR MÜKELLEF KURUM KAZANCININ BEYANI VE ÖDENMESİ  231
A. Yıllık Beyanname ile Bildirilecek Kazançlar  231
B. Özel Beyanname İle Bildirilecek Kazançlar  232
C. Muhtasar Beyanname ve Kurumlar Vergisinin Kaynakta Kesilmesi  233
1. Gelir Vergisi Kanununun Geç. 67. Maddesine Göre Dar Mükellef Kurum Kazancından Yapılacak Kesintiler  233
2. Kurumlar Vergisi Kanununun 30. Maddesine Göre Dar Mükellef Kurum Kazancından Yapılacak Kesintiler  234
İkinci Kısım
HARCAMA ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER
Birinci Bölüm
KATMA DEĞER VERGİSİ
I. KATMA DEĞER VERGİSİNİN KONUSU  237
II. KATMA DEĞER VERGİSİNİN MÜKELLEFİ  241
III. KATMA DEĞER VERGİSİNDE MUAFİYET VE İSTİSNALAR  242
A. Muaflıklar  242
B. İstisnalar  244
1. İhracat İstisnası  244
2. Diğer İstisnalar  246
3. Mükelleflerin İstisnadan Vazgeçme Hakkı  248
IV. VERGİ SORUMLUSU  249
A. Tam Kesintiye (Tevkifata) Tabi İşlemler ve Kesinti Yapacak Kişiler  250
B. Kısmi Kesinti (Tevkifat) Kapsamındaki İşlemler ve Kesinti Yapacak Kişiler  251
V. VERGİYİ DOĞURAN OLAY  251
A. Mal Teslimlerinde Vergiyi Doğuran Olay  252
1. Teslim  252
2. Teslim Sayılan Haller  252
3. Mal Teslimlerinde Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi  253
B. Hizmet İfalarında Vergiyi Doğuran Olay  254
1. Hizmet ve Hizmet Sayılan Haller  254
2. Hizmet İfalarında Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi  255
C. İthalatta Vergiyi Doğuran Olay  255
VI. KATMA DEĞER VERGİSİNİN MATRAHI  255
A. Mal Teslimi ve Hizmet İfalarında Vergi Matrahı  256
B. Uluslararası Yolcu ve Yük Taşımalarında Matrah  256
C. Özel Matrah Şekilleri  257
D. Katma Değer Vergisi Matrahına Dahil Olan ve Olmayan Unsurlar  259
E. İthalde Alınan Katma Değer Vergisinde Matrah  259
VII. KATMA DEĞER VERGİSİNİN ORANI  261
A. Mal ve Hizmetlere Uygulanan Vergi Oranları  261
B. Konut Teslimlerine Uygulanan Vergi Oranları  262
VIII. KATMA DEĞER VERGİSİNİN TARH, TAHAKKUK VE ÖDENMESİ  263
A. Ödenecek Katma Değer Vergisinin Hesabı ve Vergi İndirimi  263
B. İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi  265
C. Katma Değer Vergisinde İade Hakkı Doğuran İşlemler  266
D. Katma Değer Vergisinde Vergilendirme Usulü ve Vergilendirme Dönemi  267
1. Gerçek Usulde Vergilendirme  267
2. Hasılat Esaslı Vergilendirme  268
E. Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi  269
F. İthalde Alınan Katma Değer Vergisinin Tarh, Tahakkuk ve Ödenmesi  269
İkinci Bölüm
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
I. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN KONUSU  271
II. VERGİYİ DOĞURAN OLAY  274
III. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN MÜKELLEFİ VE VERGİ SORUMLUSU  275
IV. MUAFLIK VE İSTİSNALAR  276
V. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN MATRAHI VE ORANI  277
VI. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN TARH, TAHAKKUK VE ÖDENMESİ  278
VII. İTHALDE ALINAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN TARH, TAHAKKUK VE ÖDENMESİ  279
Üçüncü Bölüm
HARCAMALARDAN ALINAN DİĞER VERGİLER İLE
HARÇLAR VE RESİMLER
I. ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ  281
A. Özel İletişim Vergisinin Konusu, Mükellefi ve Vergiyi Doğuran Olay  281
B. Özel İletişim Vergisinin Matrahı ve Oranı  281
C. Özel İletişim Vergisinin Tarh, Tahakkuk ve Ödenmesi  282
II. ŞANS OYUNLARI VERGİSİ  283
III. BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ  284
A. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Konusu ve Mükellefi  284
B. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Matrahı ve Oranı  285
C. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Tarh, Tahakkuk ve Ödenmesi  286
IV. DAMGA VERGİSİ  286
A. Damga Vergisinin Konusu  286
1. Akitlerle İlgili Kâğıtlar  287
2. Kararlar ve Mazbatalar  287
3. Ticari İşlemlerde Kullanılan Kâğıtlar  287
4. Makbuzlar ve Diğer Kağıtlar  287
B. Damga Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay  288
C. Damga Vergisinin Mükellefi  289
D. Damga Vergisinin Hesaplanması  290
E. Damga Vergisini Ödeme Şekilleri  291
1. Makbuz Karşılığında Ödeme  292
2. İstihkaktan Kesinti Suretiyle Ödeme  293
3. Basılı Damga Konulması Suretiyle Ödeme  293
F. Damga Vergisinde Sorumluluk  294
1. Damga Vergisini Beyan Yoluyla Ödeyenlerin Sorumluluğu  294
2. Damga Vergisini Beyan Edenler Dışında Kalan Kişiler İçin Öngörülen Özel Sorumluluk Halleri  294
V. HARÇLAR  295
A. Harca Tabi İşlemler  296
B. Harcın Mükellefi  297
C. Harcın Hesaplanması  298
D. Harcın Ödeme Zamanı ve Ödeme Şekilleri  299
VI. GEMİ SAĞLIK RESMİ  299
Üçüncü Kısım
SERVETTEN VE SERVETİN EL DEĞİŞTİRMESİNDEN
ALINAN VERGİLER
I. EMLAK VERGİSİ  301
A. Bina Vergisi  302
1. Bina Vergisinin Konusu ve Mükellefi  302
2. Bina Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay, Mükellefiyetin Başlaması ve Sona Ermesi  303
3. Binaların Bildirilmesi, Muaflık ve İstisnalar  303
a. Emlak Vergisi Bildirimi  303
b. Vergiden Daimi veya Geçici Olarak Muaf Tutulan Binalar  305
4. Bina Vergisinin Matrahı ve Oranı  306
5. Bina Vergisinin Tarh, Tahakkuk ve Ödenmesi  307
B. Arazi Vergisi  308
1. Arazi Vergisinin Konusu ve Mükellefi  308
2. Arazi Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay, Mükellefiyetin Başlaması ve Sona Ermesi  308
3. Arazilerin Bildirilmesi, Muaflık ve İstisnalar  309
a. Emlak Vergisi Bildirimi  309
b. Vergiden Daimi veya Geçici Olarak Muaf Tutulan Araziler  310
4. Arazi Vergisinin Matrahı ve Oranı  311
5. Arazi Vergisinin Tarh, Tahakkuk ve Ödenmesi  312
II. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  313
A. Motorlu Taşıtlar Vergisinin Konusu, Mükellefi ve Vergiyi Doğuran Olay  313
B. Motorlu Taşıt Vergileme Ölçüleri ve Vergi Miktarları  315
C. Motorlu Taşıtlar Vergisinin Tarh, Tahakkuk ve Ödenmesi  316
D. Motorlu Taşıtlar İle İlgili İşlem Yapan Kişilerin Sorumlulukları  316
E. Motorlu Taşıtlar Vergisinin Gider Kaydedilememesi  317
III. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ  318
A. Veraset ve İntikal Vergisinin Konusu ve Vergiyi Doğuran Olay  318
B. Veraset ve İntikal Vergisinin Mükellefi  321
1. Veraset Yoluyla İntikallerde Mükellef  321
2. Sağlararası İvazsız İntikallerde Mükellef  322
C. Veraset ve İntikal Vergisi ile İlgili Muaflık ve İstisnalar  322
1. Veraset Yoluyla Meydana Gelen İntikallerde Uygulanan İstisnalar  322
2. Sağlar Arası İvazsız İntikallerde Uygulanan İstisnalar  323
D. Veraset ve İntikal Vergisi Mükellefiyetinin Başlaması  324
E. Veraset ve İntikal Vergisinin Tarh, Tahakkuk ve Ödenmesi  324
1. Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanname Verilerek Tarh, Tahakkuk ve Ödenmesi  325
a. Beyanname Verme Süreleri ve Verileceği Yer  325
b. Veraset ve İntikal Vergisi Matrahının Hesaplanması ve Verginin Tarhı  327
aa. Sağ Kalan Eşin Katılma Alacağı veya Borcunun Tespiti  327
bb. Veraset ve İntikal Vergisinin Tarhı  328
c. Veraset ve İntikal Vergisinin Oranı  328
d. Veraset ve İntikal Vergisinin Ödenmesi  329
2. Veraset ve İntikal Vergisinin İkramiyelerden Kesinti Yapılarak Tarh ve Tahakkuk Ettirilmesi ve Ödenmesi  330
F. Veraset ve İntikal Vergisine Konu Gayrimenkul Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hakların Tapuda Hak Sahibi Adına Tescili Sırasında Ödenecek Harçlar  330
1. Miras Yoluyla İntikali Halinde  330
2. Bağışlanması Halinde  331
3. Yarışma ve Çekilişlerde İkramiye Olarak Kazanılması Halinde  332
Dördüncü Kısım
MAHALLİ İDARE VERGİLERİ
(İl Özel İdareleri ve Belediyeler Tarafından Tahsil Edilen
Vergi, Resim ve Harçlar)
I. GENEL OLARAK  333
II. BELEDİYELERİN VERGİ GELİRLERİ  333
A. Belediye Vergileri  334
1. Doğrudan Tahsil Edilen Belediye Vergileri  334
a. İlan ve Reklam Vergisi  334
b. Eğlence Vergisi  335
c. Çevre Temizlik Vergisi  336
2. Başka İdareler Tarafından Tahsil Edilen Belediye Vergileri  336
a. Haberleşme Vergisi  337
b. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi  337
c. Yangın Sigortası Vergisi  337
B. Belediye Harçları  338
C. Harcamalara Katılma Payları  338
D. Belediye Vergi ve Harç Tarifelerinin Tespiti  339
E. Büyükşehir Belediyelerinin Vergi Gelirleri  340
Beşinci Kısım
GÜMRÜK İDARELERİ TARAFINDAN ALINAN VERGİLER
(Dış Ticaretten Alınan Vergiler)
I. GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ (MÜKELLEFİYETİ)  342
II. GÜMRÜK VERGİLERİ  342
III. İTHALAT VERGİLERİ VE KAPSAMI  342
IV. TÜRKİYE'DE İTHALDE ALINAN VERGİLER VE MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER  343
A. Gümrük Vergisi ve Gümrük Vergisi İle Eş Etkili Vergiler  344
1. Gümrük Vergisi  344
a. Gümrük Vergisinin Konusu  344
b. Gümrük Vergilerinin Yükümlüsü (Mükellefi)  344
c. Gümrük Vergilerinde Vergiyi Doğuran Olay  344
d. Gümrük Vergilerinin Hesaplanması  345
aa. Gümrük Tarifesi  345
bb. Eşyanın Menşei  345
cc. Gümrük Vergisinin Matrahı  346
aaa. Kıymet Esasına Tabi Eşyada Vergi Matrahı: Eşyanın Gümrük Kıymeti  346
bbb. Miktar Esasına Tabi Eşyada Vergi Matrahı  346
ccc. Gümrük Vergilerinin Tek ve Maktu Olarak Alınması  346
dd. Gümrük Vergisi Oranları  347
ee. Gümrük Vergilerinde Muafiyet ve İstisnalar  349
2. Gümrük Vergisi İle Eş Etkili Vergiler ve Mali Yükümlülükler  350
a. Genel Olarak Eş Etkili Vergiler  350
b. Tarım Politikası ya da İşlenmiş Tarım Ürünlerine İlişkin Düzenlemeler Çerçevesinde Alınan Vergiler ve Diğer Mali Yükler  350
B. İthalde Alınan Harcama Vergileri  351
1. İthalde Alınan Katma Değer Vergisi  352
2. İthalde Alınan Özel Tüketim Vergisi  352
C. İthalde Alınan Diğer Mali Yükümlülükler  352
1. Dampinge Karşı Vergi– Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi  352
2. Ek Mali Yükümlülük  353
3. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF)  353
4. Diğer Mali Yükümlülükler  353
V. GÜMRÜK (İTHALAT) VERGİLERİNİN TAHAKKUK VE TEBLİĞİ, KESİNLEŞMESİ VE ÖDENMESİ  354
A. Gümrük Vergilerinin Tahakkuku ve Tebliği  354
B. Gümrük Vergileri ve İdari Para Cezalarının Kesinleşmesi  355
C. Gümrük Vergilerinin Ödenmesi  356
VI. GÜMRÜK MEVZUATI İHLALLERİNE UYGULANAN CEZALAR  357
VII. GÜMRÜKTE ALINAN VERGİ VE CEZALAR İLE İLGİLİ YARGI ÖNCESİ İDARİ ÇÖZÜM YOLLARI  358
A. Gümrükte Alınan Vergilerde Uyuşmazlıkların Doğuş Nedenleri  359
B. Yükümlülerin Başvurabilecekleri İdari Yollar  359
1. Gümrük Kanununa Göre Kesilen Cezalarda İndirim  360
2. Gümrük Vergi ve Cezalarında Uzlaşma  360
3. Vergi ve Cezalara Karşı Gümrük İdaresine İtiraz  361
VIII. GÜMRÜKTE ALINAN VERGİLERLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARIN İDARİ YARGIYA BAŞVURARAK ÇÖZÜMLENMESİ  362
Ek Liste 1: Yeniden Değerleme Oranına Göre veya Cumhurbaşkanı Kararı İle Her Yıl Güncellenen Rakamlar (2017– 2019)  365
Ek Liste 2:  Gelir Vergisi Kanununun 94 ve geçici 67. Maddelerine Göre Vergi Kesintisine (Tevkifatına) Tabi Gelirler ve Kesinti Oranları
(1 Ocak 2019 Tarihi İtibariyle)  367
Kaynakça  373
Kavramlar Dizini  375
 


Erdoğan Öner
Ocak 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
S. Ateş Oktar
Eylül 2018
45.00 TL
Sepete Ekle
Ahmet Somuncu
Ekim 2014
55.50 TL
İndirimli: 29.90 TL (%46)
Sepete Ekle
Memduh Aslan
Ekim 2008
45.00 TL
İndirimli: 19.90 TL (%55)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Tablolar Listesi  23
Kısaltmalar  25
Giriş
TÜRK VERGİ SİSTEMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER  29
Birinci Kısım
GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER
Birinci Bölüm
GELİR VERGİSİ
(Gerçek Kişilerin Gelirlerinin Vergilendirilmesi)
I. GELİR VERGİSİNİN KONUSU  35
A. Gelir Kavramı  35
1. Dar Anlamda Gelir (Kaynak Teorisi)  35
2. Geniş Anlamda Gelir (Net Artış Teorisi)  36
B. Gelir Vergisi Kanununa Göre Gelir Kavramı ve Gelirin Unsurları  37
C. Gelirin Özellikleri  38
1. Gelir Bir Gerçek Kişiye Aittir ve Kişiseldir  38
2. Gelir Yıllıktır  41
3. Gelir Elde Edildikten Sonra Vergilendirilir  41
4. Gelir Safi Miktarı Üzerinden Vergilendirilir  42
5. Vergi Gelirin Gerçek Miktarı Üzerinden Alınır  42
6. Gelir Geneldir  43
II. GELİR VERGİSİNİN MÜKELLEFİ VE MÜKELLEFİYET ŞEKİLLERİ  43
A. Tam Mükellefiyet  44
1. Türkiye’de Yerleşmiş Olanlar  44
2. Yabancı Ülkelerde Görevli Türk Vatandaşları  45
B. Dar Mükellefiyet  46
Birinci Başlık
GELİR UNSURLARI VE VERGİLENDİRİLMESİ
I. TİCARİ KAZANÇ  49
A. Ticari Kazancın Tanımı ve Kapsamı  49
B. Ticari Kazancın tespiti  51
1. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf  52
a. Esnaf Muaflığından Yararlanacak Olanlar  52
b. Esnaf Muaflığından Yararlanamayanlar  53
c. Muaf Esnafın Ödev ve Sorumlulukları  53
d. Muaf Esnaftan Gelir Vergisi Kesintisi Yapılan Haller  54
2. Ticari Kazancı Basit Usulde tespit Edilenler  55
a. Basit Usulden Yararlanacak Olan Ticaret ve Sanat Erbabı  55
b. Basit Usulden Yararlanamayanlar  56
c. Ticari Kazancın Basit Usulde Tespiti  56
d. Ticari Kazancı Basit Usulde tespit Edilenlerin Ödev ve Sorumlulukları  58
3. Ticari Kazancı Gerçek Usulde tespit Edilenler  59
a. Ticari Kazanç Sahiplerinin Sınıflandırılması  60
b. Ticari Kazancın Bilânço Esasında Tespiti  61
aa. Bilânço Esasında Tutulan Defterler  61
bb. Bilanço Esasında Ticari Kazancın tespitinde Uygulanan Esaslar  62
c. Ticari Kazancın İşletme Hesabı Esasında Tespiti  73
d. Bir Yıldan Fazla Süren İnşaat ve Onarma İşlerinde Ticari Kazancın Tespiti  74
e. Dar Mükellefiyette Ticari Kazancın Elde Edilmesi ve tespit Şekli  75
f. Ticari Kazancı Gerçek Usulde tespit Edilenlerin Ödev ve Sorumlulukları  76
II. ZİRAİ KAZANÇ  80
A. Zirai Kazancın Tanımı ve Kapsamı  80
B. Zirai Faaliyetin Sınırları  80
C. Zirai Kazancın Vergilendirilmesi  81
1. Zirai Kazancı Gerçek Usulde tespit Edilenler  82
a. Zirai Kazancın Gerçek Usulde Tespiti  83
b. Zirai Kazancı Gerçek Usulde tespit Edilenlerin Ödev ve Sorumlulukları  84
2. Zirai Kazancı Vergi Kesintisi Yapılması Suretiyle Vergilendirilenler  85
III. SERBEST MESLEK KAZANCI  87
A. Serbest Meslek Kazancının Tanımı ve Kapsamı  87
B. Serbest Meslek Faaliyetinin Özellikleri ve Diğer Faaliyetlerden Farkları  88
C. Serbest Meslek Kazancının Vergilendirilmesi  89
1. Serbest Meslek Kazancının Gerçek Usulde tespit Edilmesi  89
a. Serbest Meslek Kazancının tespit Esasları  89
b. Serbest Meslek Kazancı Gerçek Usulde tespit Edilenlerin Ödev ve Sorumlulukları  91
2. Serbest Meslek Kazancı Vergi Kesintisi Yapılması Suretiyle Vergilendirilenler (Eserlerini Vergi Sorumlularına Teslim Edenler)  93
3. Gelir Vergisinden Muaf Serbest Meslek Erbabı  94
4. Türkiye’de Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Dar Mükelleflerin Vergilendirilmesi  95
IV. ÜCRETLER  97
A. Ücretin Tanımı ve Nitelikleri  97
B. Ücret Sayılan Diğer Ödemeler  98
C. Ücretlerin Vergilendirilmesi  99
1. Gerçek Ücretleri Üzerinden Kesinti Yapılarak Vergilendirilenler (Vergi Sorumlularının Yanında Çalışanlar)  100
a. Kesintiye Tabi Ücretin Safi Tutarının Tespiti  100
b. Ücret Üzerinden Ödenecek Verginin Hesaplanması  101
c. Gerçek Usulde Vergilendirilen Ücretlilerin Ödevleri  104
2. Gerçek Ücretleri Beyannameye Dayanarak Vergilendirilenler  105
3. Ücretleri Asgari Ücrete Bağlı Olarak Vergilendirilenler (Vergi Sorumlusu Olmayanların Yanında Çalışanlar)  106
4. Gelir Vergisinden Muaf Ücretliler  107
V. GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI  109
A. Gayrimenkul Sermaye İradının Tanımı ve Kapsamı  109
B. Gayrimenkul Sermaye İradının Vergilendirilmesi  110
1. Gayrimenkullerini Konut Olarak Kiraya Verenler  111
2. Konut Dışında Kalan Gayrimenkulleri İle Mal ve Haklarını Kiraya Verenler  112
3. Kira Gelirini Yıllık Beyanname İle Bildirecek Olanlar  114
C. Yıllık Beyanname İle Bildirilecek Safi İradın Hesaplanması  114
1. Gayrisafi Hasılatın Kapsamı  114
2. Emsal Kira Bedeli Esası  115
3. Hasılattan İndirilebilecek Giderler  116
a. Gerçek Gider Usulü  116
b. Götürü Gider Usulü  117
D. Kira Gelirleri İçin Yıllık Beyanname Veren Mükelleflerin Ödev ve Sorumlulukları  118
VI. MENKUL SERMAYE İRADI  120
A. Genel Olarak  120
B. Menkul Kıymetler ve Diğer Mali Araçlarla İlgili İşlemlerden Elde Edilen Gelirlerin Niteliği  120
C. Menkul Sermaye İradı Kapsamına Giren Gelir Türleri  121
1. Kâr Payı ve Benzerleri  122
2. Faiz ve Benzeri Gelirler  123
3. Diğer Menkul Sermaye İratları  124
D. Menkul Sermaye İratlarında Elde Etme  124
E. Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi  125
1. Vergiye Tabi Olmayan Menkul Sermaye İratları  127
2. Kesinti Yapılarak Vergilendirilen Menkul Sermaye İratları  127
3. Yıllık Beyanname ile Bildirilen Menkul Sermaye İratları  129
a. Kesintiye Tabi Tutulmamış Olan Menkul Sermaye İratları  129
b. GVK'nın 94. Maddesine Göre Kesintiye Tabi Tutulan ve Beyan Sınırının Üzerinde Olan İratlar  130
c. Beyanname Verilmesi Halinde Safi İradın Hesaplanması  131
VII. DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR  132
A. Değer Artış Kazançları  132
1. Vergilendirilecek Değer Artışı Kazançları  133
2. Vergilendirilmeyecek Değer Artış Kazançları  135
B. Değer Artış Kazançlarının Vergilendirilmesi  135
1. Kesinti Suretiyle Vergilendirilen Değer Artış Kazançları  136
2. Beyanname İle Bildirilmesi Zorunlu Değer Artış Kazançları  138
C. Arızi Kazançlar ve Vergilendirilmesi  139
İkinci Başlık
GELİRİN BEYANI VE GELİR VERGİSİNİN TARHI (HESAPLANMASI)
I. BEYAN ESASI  141
II. BEYANNAME TÜRLERİ  141
A. Yıllık Beyanname  143
1. Gelirin Toplanması Kuralı  144
2. Gelirin Toplanmasında Uygulanan Genel Esaslar  145
a. Mutlak Surette Beyanı Gereken Gelirler  145
b. Belirli Şartların Varlığı Halinde Beyan Edilen Gelirler  145
3. Yıllık Beyanname ile Bildirilen Gelirden Yapılacak Mahsup ve İndirimler  151
a. Zararların Kârlara Takas ve Mahsubu  151
b. Beyan Edilen Gelirden Yapılacak İndirimler  151
c. Beyan Edilen Gelirden İndirilemeyecek Giderler  154
4. Gelir Vergisinin Matrahı ve Oranı  154
5. Ödenecek Gelir Vergisinin Bulunması  155
6. Yıllık Beyannamenin Verilme Zamanı  157
7. Yıllık Beyannamenin Verileceği Yer,  157
8. Beyana Dayanan Gelir Vergisinin Tarh ve Tahakkuku  158
9. Gelir Vergisinin Ödenmesi  159
10. Geçici Vergi (Peşin Vergi)  159
a. Geçici Vergiye Tabi Olanlar  159
b. Geçici Vergi Miktarının Hesabı ve Ödenmesi  160
B. Muhtasar Beyanname ve Gelir Vergisinin Kaynakta Kesilmesi  161
1. Yaptıkları Ödemelerden Vergi Kesintisi Yapmak Zorunda Olanlar  161
2. Vergi Kesintisine Tabi Ödemeler ve Kesinti Oranları  162
3. Muhtasar Beyannamenin Verilmesi ve Kesilen Verginin Yatırılması  163
a. Vergi Kesintilerinin Bildirilmesi ve Ödenmesi  163
b. Vergi Kesintileri İle Sigorta Primine Esas Kazanç ve Hizmet Bilgilerinin Bildirilmesi ve Ödenmesi  164
C. Dar Mükellefler ve Münferit Beyanname  165
İkinci Bölüm
KURUMLAR VERGİSİ
(Kurum Kazançlarının Vergilendirilmesi)
I. KURUMLAR VERGİSİ KONUSUNDA GENEL BİLGİLER  167
II. KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU  168
III. KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ  169
A. Sermaye Şirketleri ve Fonlar  170
B. Kooperatifler  171
1. Kooperatiflerin Kurumlar Vergisi Karşısındaki Durumu  171
2. Kooperatiflerin Kurumlar Vergisi Muafiyeti ve Şartları  172
a. Kooperatiflerde Muafiyet İçin Aranan Genel Şartlar  172
b. Kooperatif Türüne Göre Aranan Özel Şartlar  173
c. Ortak Dışı İşlemler  173
3. Kooperatife Bağlı İktisadi İşletme Oluşması  174
4. Risturn İstisnası  175
5. Kooperatifler ve Bağlı İktisadi İşletmenin Vergiler İle ilgili Ödev ve Sorumlulukları  175
a. Kooperatif Tüzel Kişiliğinin Ödev ve Sorumlulukları  176
b. İktisadi İşletmenin Ödev ve Sorumlulukları  176
C. İktisadi Kamu Kuruluşları  177
1. İktisadi Kamu Kuruluşlarının Ödev ve Sorumlulukları  178
2. Kurumlar Vergisinden Muaf İktisadi Kamu Kuruluşları  179
D. Dernek veya Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler  180
1. Genel Olarak Dernek ve Vakıfların Tüzel Kişi Olarak Vergi Mükellefiyetleri  180
2. Dernek veya Vakıflara Ait İktisadi İşletmelerin Vergi Mükellefiyetleri  181
E. İş Ortaklıkları  182
IV. KURUMLAR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET ŞEKİLLERİ  183
V. KURUM KAZANÇLARININ TESPİTİ VE VERGİLENDİRİLME ESASLARI  184
Birinci Başlık
TAM MÜKELLEF KURUMLARDA KURUM KAZANCININ TESPİTİ
I. KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE UYGULANACAK ESASLAR  186
A. Kurum Kazancına Yapılacak Ekleme (Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı)  187
B. Kurum Kazancının tespitinde Hasılattan İndirilebilecek Giderler  189
C. Kurum Kazancının tespitinde Hasılattan İndirilemeyen Giderler  189
1. Vergi Güvenlik Müessesesi Olarak Öngörülen Kısıtlamalar Sonucu İndirilemeyen Giderler.  190
a. Örtülü Sermaye Üzerinden Ödenen veya Hesaplanan Faiz, Kur Farkları ve Benzeri Giderler  190
b. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Olarak Dağıtılan Kazançlar  191
c. Finansman Gideri Kısıtlaması (interest barrier)  192
2. Kanunen İndirilemeyen Diğer Giderler  192
D. Kurum Kazancından İndirilecek İstisnalar  194
1. Vergi Mükerrerliğini Önlemek Amacıyla Getirilmiş İstisnalar  195
a. Yurtiçi İştirak Kazançları İstisnası  195
b. Yurtdışı İştirak Kazançları İstisnası  195
2. İşletmelerin Güçlendirilmesi Amacıyla Getirilen İstisnalar  196
a. Taşınmazlar ve İştirak Hisseleri Satış Kazancı İstisnası  196
b. Yurtdışı İştirak Hisselerinin Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazanç İstisnası  197
c. Yurtdışı Şube Kazançları İstisnası  197
3. Bazı Faaliyet ve Hizmetleri Teşvik Amacıyla Getirilen İstisnalar  198
a. Yurt Dışında Yapılan İnşaat, Onarma, Montaj İşleri İle Teknik Hizmetlerden Sağlanan Kazanç İstisnası  198
b. Eğitimi Teşvik Amaçlı İstisna  198
c. Kooperatiflerde Risturn İstisnası  198
d. Sınai mülkiyet haklarında istisna (icat istisnası)  198
4. Sermaye Piyasasının Gelişmesini Sağlamak Amacıyla Getirilmiş İstisnalar  199
a. Türkiye’de Kurulu Fonlar İle Yatırım Ortaklıklarının Kazançlarına İlişkin İstisna  199
b. Yabancı Fon Kazancı İstisnası  199
c. Emisyon Primi Kazancı İstisnası  200
d. Sat– Kirala–Geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda İstisna  200
e. Kira Sertifikası İhracı Amacıyla Yapılan Satıştan Doğan Kazanç İstisnası  201
f. Bankalara, finansal kiralama ya da finansman şirketlerine veya TMSF’ye Borçlu Durumda Olan Kurumlar ile Bankalara Tanınan İstisna  201
5. Diğer Kanunlarda Yer Alan İstisnalar  201
a. Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden ve Devrinden Elde Edilen Kazanç İstisnası  201
b. Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Yapılan Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna  202
c. Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazanç İstisnası  202
d. 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Kapsamında Düzenlenen Ürün Senetlerinin Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar  202
6. Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlara İsabet Eden Giderler  203
E. Kurumlar Vergisi Matrahına Ulaşmak İçin Kurum Kazancından Beyanname Üzerinde Yapılabilecek İndirimler  203
1. Zarar Mahsubu  203
2. Diğer İndirimler  204
a. Ar–ge İndirimi  204
b. Sponsorluk Harcamaları  204
c. Bağış ve Yardımlar  204
d. Teşvik Amaçlı İndirimler  205
3. Kurumlar Vergisi İstisna ve İndirimlerinde Mahsup Önceliği  206
II. KURUMLAR VERGİSİNİN HESAPLANMASI  207
III. YILLARA YAYGIN TAAHHÜT İŞLERİNDE KAZANCIN TESPİTİ  208
IV. KURUM KAZANCININ BEYANI VE KURUMLAR VERGİSİNİN TARHI  210
A. Yıllık (Dönemsel) Beyannameye Dayanan Tarhiyat  210
1. Vergilendirme Dönemi  210
2. Kurumlar Vergisi Oranı  211
3. Hesaplanan Kurumlar Vergisinden Mahsup Edilebilecek Vergiler  212
a. Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu  212
b. Yurt İçinde Kesilen Vergilerin Mahsubu  212
c. Geçici Vergi  213
d. Yurt Dışında ve İçinde Ödenen Vergiler İle Geçici Verginin Mahsup Sırası  213
4. Beyana Dayanan Kurumlar Vergisinin Tarh ve Tahakkuku  214
5. Kurumlar Vergisinin Ödenmesi  215
B. Muhtasar Beyannameye Dayanan Tarhiyat  215
1. Gelir Vergisi Kanununun Geç. 67. Maddesine Göre Tam Mükellef Kurum Kazancından Yapılacak Kesintiler  215
2. Kurumlar Vergisi Kanununun 15. Maddesine Göre Tam Mükellef Kurum Kazancından Yapılacak Kesintiler  216
3. Kâr Payı Dağıtımında Vergi Kesintisi  219
a. Vergi Kesintisi Yapılacak Kişiler  219
b. Gerçek Kişilerin Kâr Paylarının Vergilendirilmesi.  219
V. KURUMLARIN TASFİYESİ VE YENİDEN YAPILANMALARI HALİNDE KAZANCIN TESPİTİ  220
A. Tasfiye  220
B. Birleşme  222
C. Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi  222
1. Devir  222
2. Bölünme ve Hisse Değişimi  223
3. Vergilendirilmeyecek Kazançlar  224
İkinci Başlık
DAR MÜKELLEFİYET VE DAR MÜKELLEFİYETTE KURUM KAZANCININ TESPİTİ
I. DAR MÜKELLEF KURUM KAZANCININ KAPSAMI VE ELDE ETME  225
A. Genel Olarak  225
B. Uluslararası Vergi Anlaşmaları  227
II. DAR MÜKELLEFİYETE TABİ KURUMLARIN VERGİLENDİRİLMESİ  228
A. Beyan Esasında Dar Mükellef Kurum Kazancının Tespiti  228
B. Yabancı Ulaştırma Kurumlarında Kurum Kazancının Tespiti  230
III. DAR MÜKELLEF KURUM KAZANCININ BEYANI VE ÖDENMESİ  231
A. Yıllık Beyanname ile Bildirilecek Kazançlar  231
B. Özel Beyanname İle Bildirilecek Kazançlar  232
C. Muhtasar Beyanname ve Kurumlar Vergisinin Kaynakta Kesilmesi  233
1. Gelir Vergisi Kanununun Geç. 67. Maddesine Göre Dar Mükellef Kurum Kazancından Yapılacak Kesintiler  233
2. Kurumlar Vergisi Kanununun 30. Maddesine Göre Dar Mükellef Kurum Kazancından Yapılacak Kesintiler  234
İkinci Kısım
HARCAMA ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER
Birinci Bölüm
KATMA DEĞER VERGİSİ
I. KATMA DEĞER VERGİSİNİN KONUSU  237
II. KATMA DEĞER VERGİSİNİN MÜKELLEFİ  241
III. KATMA DEĞER VERGİSİNDE MUAFİYET VE İSTİSNALAR  242
A. Muaflıklar  242
B. İstisnalar  244
1. İhracat İstisnası  244
2. Diğer İstisnalar  246
3. Mükelleflerin İstisnadan Vazgeçme Hakkı  248
IV. VERGİ SORUMLUSU  249
A. Tam Kesintiye (Tevkifata) Tabi İşlemler ve Kesinti Yapacak Kişiler  250
B. Kısmi Kesinti (Tevkifat) Kapsamındaki İşlemler ve Kesinti Yapacak Kişiler  251
V. VERGİYİ DOĞURAN OLAY  251
A. Mal Teslimlerinde Vergiyi Doğuran Olay  252
1. Teslim  252
2. Teslim Sayılan Haller  252
3. Mal Teslimlerinde Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi  253
B. Hizmet İfalarında Vergiyi Doğuran Olay  254
1. Hizmet ve Hizmet Sayılan Haller  254
2. Hizmet İfalarında Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi  255
C. İthalatta Vergiyi Doğuran Olay  255
VI. KATMA DEĞER VERGİSİNİN MATRAHI  255
A. Mal Teslimi ve Hizmet İfalarında Vergi Matrahı  256
B. Uluslararası Yolcu ve Yük Taşımalarında Matrah  256
C. Özel Matrah Şekilleri  257
D. Katma Değer Vergisi Matrahına Dahil Olan ve Olmayan Unsurlar  259
E. İthalde Alınan Katma Değer Vergisinde Matrah  259
VII. KATMA DEĞER VERGİSİNİN ORANI  261
A. Mal ve Hizmetlere Uygulanan Vergi Oranları  261
B. Konut Teslimlerine Uygulanan Vergi Oranları  262
VIII. KATMA DEĞER VERGİSİNİN TARH, TAHAKKUK VE ÖDENMESİ  263
A. Ödenecek Katma Değer Vergisinin Hesabı ve Vergi İndirimi  263
B. İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi  265
C. Katma Değer Vergisinde İade Hakkı Doğuran İşlemler  266
D. Katma Değer Vergisinde Vergilendirme Usulü ve Vergilendirme Dönemi  267
1. Gerçek Usulde Vergilendirme  267
2. Hasılat Esaslı Vergilendirme  268
E. Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi  269
F. İthalde Alınan Katma Değer Vergisinin Tarh, Tahakkuk ve Ödenmesi  269
İkinci Bölüm
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
I. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN KONUSU  271
II. VERGİYİ DOĞURAN OLAY  274
III. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN MÜKELLEFİ VE VERGİ SORUMLUSU  275
IV. MUAFLIK VE İSTİSNALAR  276
V. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN MATRAHI VE ORANI  277
VI. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN TARH, TAHAKKUK VE ÖDENMESİ  278
VII. İTHALDE ALINAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN TARH, TAHAKKUK VE ÖDENMESİ  279
Üçüncü Bölüm
HARCAMALARDAN ALINAN DİĞER VERGİLER İLE
HARÇLAR VE RESİMLER
I. ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ  281
A. Özel İletişim Vergisinin Konusu, Mükellefi ve Vergiyi Doğuran Olay  281
B. Özel İletişim Vergisinin Matrahı ve Oranı  281
C. Özel İletişim Vergisinin Tarh, Tahakkuk ve Ödenmesi  282
II. ŞANS OYUNLARI VERGİSİ  283
III. BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ  284
A. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Konusu ve Mükellefi  284
B. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Matrahı ve Oranı  285
C. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Tarh, Tahakkuk ve Ödenmesi  286
IV. DAMGA VERGİSİ  286
A. Damga Vergisinin Konusu  286
1. Akitlerle İlgili Kâğıtlar  287
2. Kararlar ve Mazbatalar  287
3. Ticari İşlemlerde Kullanılan Kâğıtlar  287
4. Makbuzlar ve Diğer Kağıtlar  287
B. Damga Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay  288
C. Damga Vergisinin Mükellefi  289
D. Damga Vergisinin Hesaplanması  290
E. Damga Vergisini Ödeme Şekilleri  291
1. Makbuz Karşılığında Ödeme  292
2. İstihkaktan Kesinti Suretiyle Ödeme  293
3. Basılı Damga Konulması Suretiyle Ödeme  293
F. Damga Vergisinde Sorumluluk  294
1. Damga Vergisini Beyan Yoluyla Ödeyenlerin Sorumluluğu  294
2. Damga Vergisini Beyan Edenler Dışında Kalan Kişiler İçin Öngörülen Özel Sorumluluk Halleri  294
V. HARÇLAR  295
A. Harca Tabi İşlemler  296
B. Harcın Mükellefi  297
C. Harcın Hesaplanması  298
D. Harcın Ödeme Zamanı ve Ödeme Şekilleri  299
VI. GEMİ SAĞLIK RESMİ  299
Üçüncü Kısım
SERVETTEN VE SERVETİN EL DEĞİŞTİRMESİNDEN
ALINAN VERGİLER
I. EMLAK VERGİSİ  301
A. Bina Vergisi  302
1. Bina Vergisinin Konusu ve Mükellefi  302
2. Bina Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay, Mükellefiyetin Başlaması ve Sona Ermesi  303
3. Binaların Bildirilmesi, Muaflık ve İstisnalar  303
a. Emlak Vergisi Bildirimi  303
b. Vergiden Daimi veya Geçici Olarak Muaf Tutulan Binalar  305
4. Bina Vergisinin Matrahı ve Oranı  306
5. Bina Vergisinin Tarh, Tahakkuk ve Ödenmesi  307
B. Arazi Vergisi  308
1. Arazi Vergisinin Konusu ve Mükellefi  308
2. Arazi Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay, Mükellefiyetin Başlaması ve Sona Ermesi  308
3. Arazilerin Bildirilmesi, Muaflık ve İstisnalar  309
a. Emlak Vergisi Bildirimi  309
b. Vergiden Daimi veya Geçici Olarak Muaf Tutulan Araziler  310
4. Arazi Vergisinin Matrahı ve Oranı  311
5. Arazi Vergisinin Tarh, Tahakkuk ve Ödenmesi  312
II. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  313
A. Motorlu Taşıtlar Vergisinin Konusu, Mükellefi ve Vergiyi Doğuran Olay  313
B. Motorlu Taşıt Vergileme Ölçüleri ve Vergi Miktarları  315
C. Motorlu Taşıtlar Vergisinin Tarh, Tahakkuk ve Ödenmesi  316
D. Motorlu Taşıtlar İle İlgili İşlem Yapan Kişilerin Sorumlulukları  316
E. Motorlu Taşıtlar Vergisinin Gider Kaydedilememesi  317
III. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ  318
A. Veraset ve İntikal Vergisinin Konusu ve Vergiyi Doğuran Olay  318
B. Veraset ve İntikal Vergisinin Mükellefi  321
1. Veraset Yoluyla İntikallerde Mükellef  321
2. Sağlararası İvazsız İntikallerde Mükellef  322
C. Veraset ve İntikal Vergisi ile İlgili Muaflık ve İstisnalar  322
1. Veraset Yoluyla Meydana Gelen İntikallerde Uygulanan İstisnalar  322
2. Sağlar Arası İvazsız İntikallerde Uygulanan İstisnalar  323
D. Veraset ve İntikal Vergisi Mükellefiyetinin Başlaması  324
E. Veraset ve İntikal Vergisinin Tarh, Tahakkuk ve Ödenmesi  324
1. Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanname Verilerek Tarh, Tahakkuk ve Ödenmesi  325
a. Beyanname Verme Süreleri ve Verileceği Yer  325
b. Veraset ve İntikal Vergisi Matrahının Hesaplanması ve Verginin Tarhı  327
aa. Sağ Kalan Eşin Katılma Alacağı veya Borcunun Tespiti  327
bb. Veraset ve İntikal Vergisinin Tarhı  328
c. Veraset ve İntikal Vergisinin Oranı  328
d. Veraset ve İntikal Vergisinin Ödenmesi  329
2. Veraset ve İntikal Vergisinin İkramiyelerden Kesinti Yapılarak Tarh ve Tahakkuk Ettirilmesi ve Ödenmesi  330
F. Veraset ve İntikal Vergisine Konu Gayrimenkul Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hakların Tapuda Hak Sahibi Adına Tescili Sırasında Ödenecek Harçlar  330
1. Miras Yoluyla İntikali Halinde  330
2. Bağışlanması Halinde  331
3. Yarışma ve Çekilişlerde İkramiye Olarak Kazanılması Halinde  332
Dördüncü Kısım
MAHALLİ İDARE VERGİLERİ
(İl Özel İdareleri ve Belediyeler Tarafından Tahsil Edilen
Vergi, Resim ve Harçlar)
I. GENEL OLARAK  333
II. BELEDİYELERİN VERGİ GELİRLERİ  333
A. Belediye Vergileri  334
1. Doğrudan Tahsil Edilen Belediye Vergileri  334
a. İlan ve Reklam Vergisi  334
b. Eğlence Vergisi  335
c. Çevre Temizlik Vergisi  336
2. Başka İdareler Tarafından Tahsil Edilen Belediye Vergileri  336
a. Haberleşme Vergisi  337
b. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi  337
c. Yangın Sigortası Vergisi  337
B. Belediye Harçları  338
C. Harcamalara Katılma Payları  338
D. Belediye Vergi ve Harç Tarifelerinin Tespiti  339
E. Büyükşehir Belediyelerinin Vergi Gelirleri  340
Beşinci Kısım
GÜMRÜK İDARELERİ TARAFINDAN ALINAN VERGİLER
(Dış Ticaretten Alınan Vergiler)
I. GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ (MÜKELLEFİYETİ)  342
II. GÜMRÜK VERGİLERİ  342
III. İTHALAT VERGİLERİ VE KAPSAMI  342
IV. TÜRKİYE'DE İTHALDE ALINAN VERGİLER VE MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER  343
A. Gümrük Vergisi ve Gümrük Vergisi İle Eş Etkili Vergiler  344
1. Gümrük Vergisi  344
a. Gümrük Vergisinin Konusu  344
b. Gümrük Vergilerinin Yükümlüsü (Mükellefi)  344
c. Gümrük Vergilerinde Vergiyi Doğuran Olay  344
d. Gümrük Vergilerinin Hesaplanması  345
aa. Gümrük Tarifesi  345
bb. Eşyanın Menşei  345
cc. Gümrük Vergisinin Matrahı  346
aaa. Kıymet Esasına Tabi Eşyada Vergi Matrahı: Eşyanın Gümrük Kıymeti  346
bbb. Miktar Esasına Tabi Eşyada Vergi Matrahı  346
ccc. Gümrük Vergilerinin Tek ve Maktu Olarak Alınması  346
dd. Gümrük Vergisi Oranları  347
ee. Gümrük Vergilerinde Muafiyet ve İstisnalar  349
2. Gümrük Vergisi İle Eş Etkili Vergiler ve Mali Yükümlülükler  350
a. Genel Olarak Eş Etkili Vergiler  350
b. Tarım Politikası ya da İşlenmiş Tarım Ürünlerine İlişkin Düzenlemeler Çerçevesinde Alınan Vergiler ve Diğer Mali Yükler  350
B. İthalde Alınan Harcama Vergileri  351
1. İthalde Alınan Katma Değer Vergisi  352
2. İthalde Alınan Özel Tüketim Vergisi  352
C. İthalde Alınan Diğer Mali Yükümlülükler  352
1. Dampinge Karşı Vergi– Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi  352
2. Ek Mali Yükümlülük  353
3. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF)  353
4. Diğer Mali Yükümlülükler  353
V. GÜMRÜK (İTHALAT) VERGİLERİNİN TAHAKKUK VE TEBLİĞİ, KESİNLEŞMESİ VE ÖDENMESİ  354
A. Gümrük Vergilerinin Tahakkuku ve Tebliği  354
B. Gümrük Vergileri ve İdari Para Cezalarının Kesinleşmesi  355
C. Gümrük Vergilerinin Ödenmesi  356
VI. GÜMRÜK MEVZUATI İHLALLERİNE UYGULANAN CEZALAR  357
VII. GÜMRÜKTE ALINAN VERGİ VE CEZALAR İLE İLGİLİ YARGI ÖNCESİ İDARİ ÇÖZÜM YOLLARI  358
A. Gümrükte Alınan Vergilerde Uyuşmazlıkların Doğuş Nedenleri  359
B. Yükümlülerin Başvurabilecekleri İdari Yollar  359
1. Gümrük Kanununa Göre Kesilen Cezalarda İndirim  360
2. Gümrük Vergi ve Cezalarında Uzlaşma  360
3. Vergi ve Cezalara Karşı Gümrük İdaresine İtiraz  361
VIII. GÜMRÜKTE ALINAN VERGİLERLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARIN İDARİ YARGIYA BAŞVURARAK ÇÖZÜMLENMESİ  362
Ek Liste 1: Yeniden Değerleme Oranına Göre veya Cumhurbaşkanı Kararı İle Her Yıl Güncellenen Rakamlar (2017– 2019)  365
Ek Liste 2:  Gelir Vergisi Kanununun 94 ve geçici 67. Maddelerine Göre Vergi Kesintisine (Tevkifatına) Tabi Gelirler ve Kesinti Oranları
(1 Ocak 2019 Tarihi İtibariyle)  367
Kaynakça  373
Kavramlar Dizini  375
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.