Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kentsel Dönüşümün Özel Hukuk Alanında Getirdiği Sorunlar
Haziran 2017 / 1. Baskı / 152 Syf.
Fiyatı: 52.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Alt yapısı oluşturulmadan, herhangi bir riske karşı koruması ve imar planları olmaksızın kırdan kente göç eden insanların barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına rastgele ve gelişigüzel oluşturulan ve günümüzde "gecekondu" diye adlandırılan yapılar günümüzün en büyük sorunları haline gelmiştir. Ayrıca, ülkemiz deprem kuşağı bölgesinde yer almaktadır. Bu sebepledir ki; kentsel dönüşüm konusu ülkemizde özellikle Marmara, Düzce ve Van'da yaşanan büyük depremlerden sonra daha belirgin hale gelmeye, en çok konuşulan konular arasına girmeye başlamıştır.

Bu kitapta, kentsel dönüşüm kavramına, tarihsel süreçte dünyada ve ülkede nasıl geliştiğine, kentsel dönüşümün amacının ne olduğu ve neyi planladığına, kentsel dönüşüme etki eden yöntemler ve diğer faktörlerin neler olduğuna değinilmiştir. Yine, çalışmanın devamında, kentsel dönüşüm nedeni ile ortaya çıkabilecek hukuki sorunlar ile kentsel dönüşüm uygulamalarında taşınmazların kamulaştırılması ve acele kamulaştırma gibi sorunlar incelenmiştir.

Belirtilmelidir ki; çalışmaya temel oluşturan, 6306 sayılı Kanun beklentileri tam olarak karşılayamamıştır. Çünkü sürekli olarak tartışılmış hatta ve hatta Anayasa Mahkemesinde dava konusu olup, bazı hükümleri ise iptal edilmişti. Ancak gelinen en son aşamada, 6704 sayılı Kanun ile Anayasa Mahkemesinin iptal sebeplerine uygun şekilde yeni düzenlemeler olduğunu görmekteyiz. Yine, son yönetmelik değişiklikleri ile birlikte de; çok ciddi ve süreci hızlandıracak bir dönüşümün olacağı kanaatindeyiz. Tüm bu değişiklikler çalışmada izah edilmeye çalışılmıştır.

Bu çalışmanın Kentsel Dönüşüm konusu ile ilgilenen tüm okuyuculara yararlı olmasını temenni ederim.

Konu Başlıkları
Kentsel Dönüşüm ve Gelişimi
6306 Sayılı Kanun Uyarınca Kentsel Dönüşüm Esasları
6306 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılacak Uygulamalarda Taşınmazların Kamulaştırılması ve Acele Kamulaştırma
Barkod: 9789750243318
Yayın Tarihi: Haziran 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 152
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Özet  5
Önsöz  7
Kısaltmalar Dizini  11
Giriş  13
Birinci Bölüm
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİMİ
1. KENT VE KENTLEŞME KAVRAMLARINA GENEL BAKIŞ  15
1.1. Kent  15
1.2. Kentleşme  17
2. KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI  19
3. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AMACI  22
4. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TARİHSEL GELİŞİMİ  25
4.1. Kentsel Dönüşüm Olgusunun Ortaya Çıkışı  25
4.2. Avrupa’da Kentsel Dönüşümün Gelişimi  27
4.3. Amerika’da Kentsel Dönüşümün Gelişimi  30
4.4. Türkiye’de Kentsel Dönüşümün Ortaya Çıkışı ve Gelişimi  30
5. KENTSEL DÖNÜŞÜM YÖNTEMLERİ  34
5.1. Yenileme– Yenilenme (Renewal– Renovation)  34
5.2. Eski Haline Getirme (Rehabilitation– Upgrading)  37
5.3. Yeniden Canlanma– Canlandırma (Revival– Revitalization)  38
5.4. Yeniden Oluşum (Regeneration)  39
5.5. Soylulaştırma (Gentrification)  40
İkinci Bölüm
6306 SAYILI KANUN UYARINCA KENTSEL DÖNÜŞÜM ESASLARI
1. 6306 SAYILI KANUN BAKIMINDAN RİSKLİ YAPI UYGULAMALARI  43
1.1. 6306 Sayılı Kanunda Riskli Yapı Kavramı ve Riskli Yapı Tespitine Konu Olabilecek Yapılar  43
1.2. Riskli Yapı Tespitini İsteme Konusunda Yapı Maliki Kavramındaki Belirsizlik  46
1.2.1. Yapı Malikinin Tek Olduğu Durumlarda Riskli Yapı Tespit İstemi  47
1.2.2. Paylı Mülkiyetin Söz Konusu Olduğu Durumlarda Riskli Yapı Tespit İstemi  49
1.2.3. Elbirliği Mülkiyetinde Riskli Yapı Tespit İstemi  51
1.2.4. Kat Mülkiyetine Tabi Yapılarda Riskli Yapı Tespit İstemi  52
1.3. Riskli Yapı Tespitini Yapmaya Yetkili Kurumlar  57
1.4. Riskli Yapı Tespiti Raporu ve Rapora Karşı İtiraz  59
1.5. Riskli Yapı Tespit Raporuna İtiraz Edilmemesi Halinde Sürecin İşleyişi  69
1.5.1. Riskli Yapıların Tahliyesi ve Yıkımı  69
1.5.2. Kiracıların Hukuki Durumu  71
1.5.2.1. Kiracıların Tahliyesi  71
1.5.2.2. Konut, İşyeri Tahsisi veya Kira Yardımı  74
1.5.3. Taşınmazlar Üzerindeki Aynî ve Şahsi Hakların Durumu  80
2. AFET RİSKİ OLDUĞU TESPİT EDİLEN YAPILARIN BULUNDUĞU ALANLARDA MALİKLER TARAFINDAN YAPILAN DEĞERLENDİRME  83
2.1. Karar Görüşmeleri  83
2.1.1. Taşınmazın Nasıl ve Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Oybirliği İle Karar Alınması  83
2.1.2. Yeniden Yapının Mevcudiyeti Halinde Yapı Maliklerinin Üçte İki Çoğunlukla Karar Vermesi  84
2.1.3. Çoğunluğun Kararına Katılmayan Paydaşların Durumu  99
2.1.4. Diğer Durumlar  105
2.2. Çoğunluğun Kararına Katılmayan Paydaşların Mülkiyet Hakkının Akıbeti  106
2.2.1. Mülkiyet Kavramı ve Sınırlandırılması  106
2.2.2. Uluslararası Hukuk Açısından İhlal Edilen Hükümler  111
2.2.3. Tasarrufların Kısıtlanması  114
2.2.4. Azınlıkta Kalan Paydaşın Mülkiyet Hakkı  120
Üçüncü Bölüm
6306 SAYILI KANUN UYARINCA YAPILACAK UYGULAMALARDA TAŞINMAZLARIN KAMULAŞTIRILMASI VE ACELE KAMULAŞTIRMA
1. TAŞINMAZLARIN KAMULAŞTIRILMASI  124
2. ACELE KAMULAŞTIRMA  133
Sonuç  141
Kaynakça  143
Kavramlar Dizini  151
 


Bahtiyar Akyılmaz ...
Nisan 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
Tahsin Çayıroğlu
Nisan 2020
54.00 TL
Sepete Ekle
Selman Sacit Boz
Nisan 2020
55.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Özet  5
Önsöz  7
Kısaltmalar Dizini  11
Giriş  13
Birinci Bölüm
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİMİ
1. KENT VE KENTLEŞME KAVRAMLARINA GENEL BAKIŞ  15
1.1. Kent  15
1.2. Kentleşme  17
2. KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI  19
3. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AMACI  22
4. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TARİHSEL GELİŞİMİ  25
4.1. Kentsel Dönüşüm Olgusunun Ortaya Çıkışı  25
4.2. Avrupa’da Kentsel Dönüşümün Gelişimi  27
4.3. Amerika’da Kentsel Dönüşümün Gelişimi  30
4.4. Türkiye’de Kentsel Dönüşümün Ortaya Çıkışı ve Gelişimi  30
5. KENTSEL DÖNÜŞÜM YÖNTEMLERİ  34
5.1. Yenileme– Yenilenme (Renewal– Renovation)  34
5.2. Eski Haline Getirme (Rehabilitation– Upgrading)  37
5.3. Yeniden Canlanma– Canlandırma (Revival– Revitalization)  38
5.4. Yeniden Oluşum (Regeneration)  39
5.5. Soylulaştırma (Gentrification)  40
İkinci Bölüm
6306 SAYILI KANUN UYARINCA KENTSEL DÖNÜŞÜM ESASLARI
1. 6306 SAYILI KANUN BAKIMINDAN RİSKLİ YAPI UYGULAMALARI  43
1.1. 6306 Sayılı Kanunda Riskli Yapı Kavramı ve Riskli Yapı Tespitine Konu Olabilecek Yapılar  43
1.2. Riskli Yapı Tespitini İsteme Konusunda Yapı Maliki Kavramındaki Belirsizlik  46
1.2.1. Yapı Malikinin Tek Olduğu Durumlarda Riskli Yapı Tespit İstemi  47
1.2.2. Paylı Mülkiyetin Söz Konusu Olduğu Durumlarda Riskli Yapı Tespit İstemi  49
1.2.3. Elbirliği Mülkiyetinde Riskli Yapı Tespit İstemi  51
1.2.4. Kat Mülkiyetine Tabi Yapılarda Riskli Yapı Tespit İstemi  52
1.3. Riskli Yapı Tespitini Yapmaya Yetkili Kurumlar  57
1.4. Riskli Yapı Tespiti Raporu ve Rapora Karşı İtiraz  59
1.5. Riskli Yapı Tespit Raporuna İtiraz Edilmemesi Halinde Sürecin İşleyişi  69
1.5.1. Riskli Yapıların Tahliyesi ve Yıkımı  69
1.5.2. Kiracıların Hukuki Durumu  71
1.5.2.1. Kiracıların Tahliyesi  71
1.5.2.2. Konut, İşyeri Tahsisi veya Kira Yardımı  74
1.5.3. Taşınmazlar Üzerindeki Aynî ve Şahsi Hakların Durumu  80
2. AFET RİSKİ OLDUĞU TESPİT EDİLEN YAPILARIN BULUNDUĞU ALANLARDA MALİKLER TARAFINDAN YAPILAN DEĞERLENDİRME  83
2.1. Karar Görüşmeleri  83
2.1.1. Taşınmazın Nasıl ve Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Oybirliği İle Karar Alınması  83
2.1.2. Yeniden Yapının Mevcudiyeti Halinde Yapı Maliklerinin Üçte İki Çoğunlukla Karar Vermesi  84
2.1.3. Çoğunluğun Kararına Katılmayan Paydaşların Durumu  99
2.1.4. Diğer Durumlar  105
2.2. Çoğunluğun Kararına Katılmayan Paydaşların Mülkiyet Hakkının Akıbeti  106
2.2.1. Mülkiyet Kavramı ve Sınırlandırılması  106
2.2.2. Uluslararası Hukuk Açısından İhlal Edilen Hükümler  111
2.2.3. Tasarrufların Kısıtlanması  114
2.2.4. Azınlıkta Kalan Paydaşın Mülkiyet Hakkı  120
Üçüncü Bölüm
6306 SAYILI KANUN UYARINCA YAPILACAK UYGULAMALARDA TAŞINMAZLARIN KAMULAŞTIRILMASI VE ACELE KAMULAŞTIRMA
1. TAŞINMAZLARIN KAMULAŞTIRILMASI  124
2. ACELE KAMULAŞTIRMA  133
Sonuç  141
Kaynakça  143
Kavramlar Dizini  151
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020